Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste."

Transkript

1 Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende bolig til en bolig i Johannesgården. Der er mange ting, der skal tages højde for, når der skal flyttes, mange spørgsmål der trænger sig på. Nogle svar vil De finde i pjecen, hvis De bruger den som opslagsbog. Finder De ikke svaret, står ledelsen og medarbejderne gerne til rådighed med råd og vejledning. Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne byder Dem hermed hjertelig velkommen til Johannesgården. Vi vil gøre hvad vi kan for, at Deres nye bolig kan blive rammen om en række gode og trygge år. Vores ambition og den røde tråd er at: Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Lis Hauerslev Forstander Januar

2 Deres lejlighed ligger i team: på etage bolig nr. Fuglsang Alle Brønshøj Deres kontaktperson er: Hjemmesiden finder De på: Mail: Nyttige telefonnumre Hovednummer Forstander Kontor Fagligleder Personaleleder Driftsleder Serviceleder/Økonoma Fysioterapi Kulturhuset/træning Kulturhuset/aktivitet Vaskeri Kvalitetsygeplejerske Køkken Team: Spætten Spurven Mejsen Lærken Storken Svalen

3 Hjemmets historie Johannesgården, er en selvejende institution, opført med støtte af medlemmer fra Den Danske Frimurerorden og Københavns Kommune i Moderniseret og genopbygget i perioden fra januar 2006 til oktober 2009 efter almenboligloven. Den 15. oktober 2009 flyttede de første beboere ind i et nyt Johannesgården, i dejlige rammer og lyse boliger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af plejen overfor Københavns Kommune. Den daglige ledelse varetages af forstanderen. Husets indretning Johannesgården er bygget som en karré i 3 etager med en dejlig gårdhave i 1. sals højde. I stueetagen er hovedindgangen mod vest. Man træder ind i en forhal og her findes administrationskontor og kontorer for ledelsen. Endvidere er her en servicegang hvor De finder frisør, fodterapeut, træningslokaler, omsorgstandpleje, mødelokale, vaskeri, værksted og driftslederkontor, produktionskøkken og omklædningsrum til medarbejderne. Første sal rummer Multisalen med Kulturcafeen og team: Spurven og Spætten. Her bor 11 beboere i hvert team. Anden sal rummer team: Lærken og Mejsen med hver 13 beboere. Tredje sal rummer team: Svalen og Storken også her med hver 13 beboere. I alt bor her 74 beboere og her arbejder ca. 68 medarbejdere. Til hver bolig er der en lille altan eller terrasse. Ingen altaner vender mod nord. I fællesarealerne er der et åbent køkken med spise- og opholdsstue samt en fælles altan. Fra første sal er der direkte udgang til gårdhaven. 3

4 Boligen kan indrettes som en torums bolig med flexvægge der kan adskille rummet. Se tegningen bagest i pjecen og læs mere under: Indretning af boligen. Tryghed i hverdagen Vores medarbejdere er veluddannet og meget motiverede, hvilket sikrer, at alt fungerer godt i et stort hus som Johannesgården. De får en kontaktperson blandt medarbejderne. De, en leder og Deres kontaktperson aftaler, ved indflytningen, eventuelt sammen med familien, hvordan tilværelsen og hverdagen i Johannesgården kommer til at forme sig. Johannesgården er praktiksted for Social- og Sundhedsassistenter og -hjælperelever. Endvidere modtages forskellige praktikanter fra andre uddannelsessteder, eksempelvis folkeskolen. De beholder Deres sociale pension, og skal afholde alle udgifter og betale for de ting De bruger. De beslutter i samråd med lederen, kontaktpersonen og eventuelt sammen med Deres familie, hvilke af de mange tilbud De ønsker at benytte Dem af. De har mulighed for at indsætte et beløb på en konto i Johannesgårdens regnskabssystem, til de daglige små fornødenheder, således De ikke altid skal i banken eller have større beløb liggende i boligen. Det kan aftales med lederne, kontaktpersonen eller kontorassistenten. Udgifterne til husleje, el, vask, vand og varme opkræves af KAB. Øvrige udgifter betales via bankoverførsel eller PBS. I denne pjece vil de enkelte områder blive uddybet lidt mere. Kontaktpersonen, medarbejderne, kontorassistenten og lederne vil stå til rådighed med råd og vejledning. Tavshedspligt Alle medarbejderne er pålagt tavshedspligt ved ansættelsen vedrørende det kendskab de får til Deres personlige forhold. 4

5 Med Deres accept videregiver medarbejderne dog relevante oplysninger til samarbejdspartnere om forhold, der er til gavn for Deres pleje og behandling. Tavshedspligten gælder også efter fratrædelsen fra stillingen. Informationer På de følgende sider vil De kunne finde svar på en række spørgsmål. Pjecen er herefter opbygget i alfabetisk orden. Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden: Adresse Johannesgården Fuglsang Alle Brønshøj Deres postforsendelse eller andre forsendelser adresseres til Dem således: Deres navn Johannesgården Fuglsang Alle 103, bolig nr Brønshøj Aftaleskema - aftale om ydelser Når og gerne inden De flytter ind i Johannesgården, aftaler De, med lederen og kontaktpersonen hvilke valgfrie ydelser De ønsker at benytte Dem af. Ydelserne er delt op i obligatoriske og valgfrie. Aftalen indgås skriftligt. De valg de har foretaget, kan opsiges med 1 måned varsel til den 1. i måneden. De kan til enhver tid vælge ydelser til. Se ligeledes aftaleskemaet bagerst i pjecen. De obligatoriske ydelser er: Husleje, el, vand og varme. De valgfrie ydelser er: Morgenmad Kold mad med 1 mellemmåltid 5

6 Varm mad med 2 mellemmåltider Rengøringsartikler Vinduespolering i boligen og fællesarealerne Toiletartikler Omsorgstandpleje Specialtandpleje Løsøreforsikring Aktivitetsområdet: Kulturhuset / Cafeen Finder De i Multisalen på 1. sal. Medarbejderne her, sikrer Dem tilbud om aktiviteter i samarbejde med vores mange frivillige hjælpere. I beboerbladet Fuglsang kan De se hvilke daglige, ugentlige og månedlige aktiviteter der er. De vil i løbet af den første uge få besøg af en af medarbejderne fra aktivitetsteamet. Samtidig vil medarbejderen tale med Dem om Deres specielle interesser, og hvilke muligheder huset kan tilbyde. Bankforbindelse Johannesgården benytter Den Danske Bank, Jernbane Allé, 2720 Vanløse. Reg. nr kontonummer Det er muligt for Dem at få opbevaret lidt penge på en lommepengekonto i vores elektroniske økonomisystem. De indsætter et beløb på ovenstående konto, oplyser Deres cpr. nr og bolignr. De kan herefter hæve på Deres lommepengekonto et beløb evt. til fodterapeut, frisør eller andre små indkøb. De kan max have kr stående på kontoen. Beboerblad En gang om måneden udkommer beboerbladet FUGLSANG. Redaktøren af bladet er en medarbejder i Kulturcafeen. Bladet indeholder en del faste informationer, nyheder, aktivitetskalender og andre nyttige oplysninger. 6

7 Hvis De som beboer eller pårørende har lyst til at få et indlæg i FUGLSANG afleveres indlægget til medarbejderne i Kulturcafeen. Beboer- og pårørenderåd (BP-rådet) BP-rådet består af 9 faste medlemmer. 3 beboere, 3 pårørende og samme antal suppleanter. 1 koordinerende leder, 1 medarbejder og forstanderen. Valgperioden er 2 årig. Hvert år vælges eller genvælges halvdelen af beboer- og pårørenderådet. Formålet med BP-rådet er, at tage udgangspunkt i beboernes og de pårørendes interesser og behov. Det gøres gennem en dialog med ledelsen og medarbejderne. Dialogen vil medvirke til, at tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg lever op til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarter. Der afholdes minimum 4 årlige møder. Dagsorden sendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen og referatet kan læses i FUGLSANG og på hjemmesiden. Hvert medlem modtager et referat. Hver 6. uge ca. holdes der beboermøde i teamet, hvor hverdagslivet og maden drøftes og tilrettelægges. Pårørende er meget velkommen. Betaling Husleje, el, vask, vand og varme betales direkte til KAB i forhold til huslejekontrakten. Der betales indskud. Alle valgfrie ydelser betales forud til Johannesgården og betales fra den aftalte indflytningsdato. Bibliotek Københavns Biblioteksvæsen har en reol med udlånsbøger stående ved Multisalen. Bøgerne udskiftes med mellemrum. Medarbejderne i Kulturcafeen vil være Dem behjælpelig hvis De har specielle ønsker om bøger eller lydbånd. 7

8 Bussen Huset har egen bus med lift. De er velkommen til at benytte bussen efter aftale med medarbejderne i Kulturcafeen. Der arrangeres mange små udflugter i samarbejde med frivillige i Venneforeningen. Bussen er en gave fra Den Dansk Frimurerorden. Driften af bussen afholdes af Johannesgården og indtægten via brugerbetalingen. Den Danske Frimurerorden Johannesgårdens ledelse består af en bestyrelse, hvis medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbaandet samt den altid siddende beboer- og pårørenderådsformand og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat en forstander, der varetager den daglige ledelse og drift af huset. Den Danske Frimurerorden betaler kaffe og brød til de besøgende familiemedlemmer og venner. Der gives tilskud til kapselvarer, vin eller snaps til maden et par weekender om måneden. Yderligere doneres et årligt beløb til aktiviteter gennemført af Jodak. Driftsleder / Varmemester Driftslederen har kontor og værksted på servicegangen. Træffes i dagtimerne på hverdage. Deres personlige hjælpemidler vedligeholdes af driftslederen og efter gældende regler. Dyne og hovedpuder De medbringer Deres vaskbare dyne, hovedpuder og sengetæppe. Vi beder Dem sikre, at de er mærket med bolignummer, som det øvrige tøj. 8

9 Dødsfald Ved dødsfald kan der disponeres over boligen i 4 dage efter datoen for dødsfaldet. Stedet for boets opbevaring aftales med kontaktpersonen eller ledelsen. Værdigenstande opbevares i en særskilt boks og udleveres efter forevisning af skifteretsattesten. Udleveringen af effekterne sker efter aftale med kontoret og driftslederen. Udleveringen foregår på hverdage mellem kl 9 og 14. Elektricitet El-udgiften betales over huslejen. El-pærer i boligen er for egen regning. Frisør Der er privat frisørsalon på servicegangen. Ønsker De at benytte frisøren aftaler De selv eller kontaktpersonen tid. Håret ordnes mod kontant betaling. De kan dog aftale anden betalingsform med frisøren. Frivillige Johannesgården samarbejder med frivillige på flere måder. Frivilligorganisationen består af to ben: Jodak og Venneforeningen. JOhannesgårdens DAmeKreds, i daglig tale kaldet Jodak. Jodak har været tilknyttet huset siden Jodak har siden genoplivningen i november 2010 bestået af både mænd og kvinder. Jodak arrangerer underholdning ca. 1 gang om måneden. Ligeledes tilbyder Jodaks medlemmer sig som besøgsven, hvis De er interesseret. Jodaks aktiviteter er doneret af Den Danske Frimurerorden. 9

10 I juni 2011 fik Johannesgården yderligere oprettet en Venneforening bestående af ca. 15 frivillige kvinder og mænd til at hjælpe med hverdagens mangeartede aktiviteter. Alle frivillige er tilknyttet Kulturcafeen. Fodterapeut Mod kontant betaling kan De få ordnet fødderne af en privat autoriseret fodterapeut. Fodterapeuten har klinik i frisørsalonen på servicegangen. Klinikken er åben hver onsdag. Forsikringer Deres indbo kan, hvis de ønsker det, omfattes af husets erhvervsløsøreforsikring. Prisen er 30,- kr. pr. måned. Ydelsen er valgfri. Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri hvor der er tydelig tegn på indbrud, brand eller vandskade for ,- kr. Husets ansvarsforsikring dækker Deres ansvar. Har De særligt kostbart indbo, anbefaler vi Dem at beholde det forsikringsselskab De er i. Af hensyn til Dem selv og medarbejderne henstiller vi til, at De opbevarer så få rede penge i boligen som muligt. Der er mulighed for at få penge og smykker opbevaret i Johannesgårdens store boks på kontoret. Fysioterapi: Genoptræning Bevægelse/Træning/Gymnastik Huset har indgået en kontrakt med Træningscenter Vanløse, Brønshøj, Husum. Det betyder, at der er en fast ergo- og fysioterapeut tilknyttet huset 2 gange om ugen. Der tilbydes, genoptræning og individuel genoptræning efter visitation. Yderligere er der tilbud om vedligeholdelsestræning, 10

11 afspænding, udspænding af muskulaturen samt cykeltræning, m.m. efter individuel vurdering og aftale. En gang om ugen er der gymnastik. Fødselsdage Se under MÆRKEDAGE. Gardiner De medbringer Deres gardiner, eventuelt rullegardiner og/eller persienner. Gudstjeneste Johannesgården hører under Adventskirken. Der afholdes gudstjeneste i Multisalen 1 gang om måneden. Se datoerne i FUGLSANG. De kan altid komme i kontakt med præsten ved personlig eller telefonisk henvendelse. Kontaktpersonen vil gerne være Dem behjælpelig. Gæster Såfremt De har gæster, der ønsker at spise sammen med Dem, kan det nemt lade sig gøre mod betaling. Spørg kontaktpersonen eller økonomaen. Johannesgården har ingen gæsteværelse, men kommer der en enkelt gæst til overnatning, har vi en gæsteseng der kan stilles op i Deres bolig. Gæstesengen finder De i depotet i forhallen. Gæster kan besøge Dem, uanset tidspunktet på døgnet. 11

12 Hjælpemidler Deres behov for hjælpemidler vurderes i samarbejde med kontaktpersonen og fysioterapeuten / ergoterapeuten. Alle gældende love og regler følges. Medarbejderen i træningsafdelingen vil være Dem behjælpelig med bestilling og vejledning i brugen af hjælpemidlerne. Bevilgede hjælpemidler som De allerede har er De velkommen til at tage med efter aftale med Hjælpemiddeldepotet. Alle nødvendige sygeplejeartikler leveres gratis. Husleje Lejligheden udlejes som en almen bolig. Bestyrelsen har valgt at indgå kontrakt med KAB vedrørende udlejning, vedligeholdelse af boligerne og bygningen med tilhørende grønne arealer. De får tilsendt en huslejekontrakt og andet informationsmateriale vedrørende lejemålet af den almene bolig fra KAB. Eksempel på en husleje i år 2013, hvis man er folkepensionist uden anden indtægt: Husleje 7.096,00 kr. A conto varme 626,00 kr. Antennebidrag 336,00 kr. Ophavsafgift 28,00 kr. Vaskeriafgift 261,00 kr. I alt 8.347,00 kr. Boligydelsen er Boligudgiften bliver pr. måned ca. ca 5.600,00 kr ,00 kr. Indskuddet pr = kr. Husorden Se sidst i pjecen. 12

13 Indretning af boligen Sidst i denne pjece er der en tegning og mål over boligen. Belysning: Deres bolig er også en arbejdsplads for medarbejderne. Vi må derfor bede Dem om at sætte en sengelampe op så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til sengen. Loftlamperne i boligen må have en sådan karakter, at belysningen bliver god og arbejdsmiljømæssig korrekt i forhold til både Dem selv og medarbejderne. I soveværelset må loftlampen nødvendigvis være flad på grund af loftliften. Flexvægge kan sættes op i boligen, hvis De ønsker en adskillelse. Modulerne er 60 cm i bredden og der er plads til 3 moduler i alt. Aftales med driftslederen Gulvet: Lejligheden har trægulv. De er velkommen til at lægge et tæppe på gulvet i Deres bolig. Vi fraråder dog på det kraftigste løse tæpper. Har de tæpper og får De brug for store transportable hjælpemidler, kan det blive nødvendigt at fjerne tæpperne, af hensyn til Dem selv og medarbejdernes arbejdsmiljø. Ændringerne vil altid være i en dialog med Dem og eller Deres pårørende. Møbleringen af boligen må nødvendigvis være så hensigtsmæssig som muligt i forhold til Dem selv og medarbejderne. Det kan blive nødvendigt at møblere om, hvis De får behov for ekstra hjælpemidler eller særlig personlig bistand. I tilfælde af meget lave møbler kan det blive nødvendigt at sætte klodser under benene på møblerne. Altanen og terrassen kan medarbejderne ikke tilbyde at passe. De og Deres pårørende må selv renholde og passe blomsterne. Kontoret Administrationskontoret er beliggende i stueetagen til venstre for hoveddøren. Åbningstiden er alle ugens hverdage fra kl 8 11:30 undtagen onsdag hvor der er åbent fra 12-15:30. 13

14 Klageadgang Afgørelser efter den Sociale Lov kan ankes til Det Sociale Nævn, Landemærket 11, 1119 København K. Ved afslag medfølger der normalt en beskrivelse af klageadgang. Klager over det daglige liv i Johannesgården rettes i første omgang til lederne for området eller til forstanderen. Hvis problemerne ikke løses i Johannesgården, sendes klagen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Lokalområdekontoret VBH, Indertoften 10, 2720 Vanløse Køkken Johannesgården har eget produktionskøkken, hvor alt mad tilberedes. Køkkenet tilstræber at blive så økologisk som muligt og har pr. januar 2012 en økologiprocent på 62. Målet er 75 %. Køleskab De er velkommen til at medbringe et lille køleskab til deres bolig. Levende lys Af sikkerhedsmæssige grunde beder vi Dem om ikke at sidde med tændt levende lys alene i boligen. Licens De skal betale almindelig radio- og TV licens. De til- og afmelder selv til YouSee. Linned og beklædning Johannesgården har ikke vaskekapacitet til at vaske linned og håndklæder, derfor lejes linned hos en privat leverandør. Eget linned og håndklæder kan benyttes, men kun hvis De selv eller familien kan klare at vaske linned og håndklæderne. Personlig beklædning vaskes gerne i eget vaskeri. 14

15 Lommepenge Se under Bank Læge Lægevalget er frit efter de gældende sygesikringsregler. Mad og Drikke De kan efter eget ønske købe mad og drikke i Johannesgården. Som De kan se på Aftaleskemaet er der forskellige muligheder for valg. De aftaler med Deres kontaktperson, hvilke tilbud De ønsker at benytte Dem af. Får De en gæst til middag og ønsker at købe mad til gæsten, er der mulighed herfor ved at henvende Dem til deres kontaktperson og eller økonomaen i køkkenet. Får De flere gæster og ønsker at købe maden, kontakter De økonomaen nogle dage forud, for en nærmere aftale. De bestemmer selv, hvor De vil spise Deres mad, enten i spisestuen i fællesskab med de andre beboere eller i Deres bolig. Morgenmad serveres fra kl 7:45 -> 10:30 Frokost mellem kl 12 -> 13 Eftermiddagskaffe mellem kl 14 -> 16 Varm aftensmad kl 18 Aftenkaffe til TV avisen Medicin Deres læge ordinerer medicinen på sædvanlig vis efter gældende regler. Medarbejderne kan hjælpe Dem med at få kontakt til Deres læge. Den bestilte medicin leveres til Johannesgården og bringes til Dem af den medicinansvarlige medarbejder. Afregningen af medicinen sker ved at De tilmelder Dem til betalingsservice (PBS) gennem Linde Apoteket. 15

16 Opbevaring og udlevering af Deres medicin er efter aftale med Dem, den medicinansvarlige kontaktperson og eventuelt Deres læge. Af praktiske grunde henstiller vi til at De benytter Linde Apoteket, som er Johannesgårdens faste leverandør. Miljø Beskyttelse mod arbejdsskader er naturligvis også relevant for Johannesgården, derfor benyttes der kun husets testede rengøringsmidler. Sundhedsmedarbejderne benytter sig af alle de relevante og individuelle hjælpemidler der er behov for. Multisalen Multisalen anvendes til aktiviteter, alle fælles fester, møder og forskellige arrangementer. Johannesgården har ingen kirkesal, men Multisalen anvendes ligeledes til gudstjenesten. Mærkedage Vil De holde fest på mærkedage, for eksempel runde eller halvrunde fødselsdage samt guld- og diamantbryllup eller bare har brug for lidt ekstra plads til en sammenkomst, kan De låne Multisalen. Salen og køkkenet afleveres i samme stand som det er modtaget. Det aftales med medarbejderne i Kulturcafeen. Personlig pleje De visiteres til de ydelser de har behov for af Den Centrale Visitation i en dialog mellem Dem, visitator, deres kontaktperson og kvalitetssygeplejersken i Johannesgården. Deres pårørende er altid velkommen til at deltage i mødet. 16

17 Refusioner Den mad De har bestilt, kan afmeldes 2 dage før, inden kl 12. Til weekenden onsdag inden kl 12. Den mad eller andre ydelser De ikke har modtaget og har afmeldt indenfor den fastsatte tidsfrist, refunderes 1 måned efter udløbet af den måned, i hvilken afmeldingen er sket. Rengøring Rengøring af fællesarealerne varetages af medarbejdere der er ansat i rengøringsteamet. Rengøring i Deres bolig aftales mellem Dem og rengøringsassistenten. De får den hjælp, De har brug for til rengøringen en gang om ugen. Rengøringspakken indeholder alle almindelige relevante miljøvenlige rengøringsmidler samt støvsugeposer, plastposer til affald, handsker og klude til rengøring. Toilet og håndvask renholdes, affaldsposen tømmes og tøj lægges til vask i det daglige af plejemedarbejderen. Deres familie er velkommen til at supplere rengøringen, hvis den ikke lever op til den ønskede standard grundet ferie, helligdage eller anden årsag. I hvert bryggers i teamet kan De finde rengøringsmidler, en spand, moppe og klude, der kan benyttes. Rengøringsartikler Husets rengøringsmidler skal benyttes af hensyn til miljøet. Rygning Rygning er ikke tilladt uden for deres bolig i huset. Ryger De, skal døren holdes lukket. Rygning er ikke tilladt i sengen. 17

18 Tandpleje Københavns Kommune tilbyder alle der har svært ved at komme til tandlægen, enten på grund af sygdom eller anden svækkelse, Omsorgstandpleje. Tal med kontaktpersonen om indholdet i tilbuddet og aftal eventuelt tilmelding til ordningen. De kan læse mere på Voksentandplejens hjemmeside: Telefon Der er telefon og TV stik i alle boligerne. Telefon oprettes/afmeldes på helt sædvanlig vis gennem telefonselskabet. Tilskud Der findes mange forskellige muligheder for tilskud til pensionister. Hvis De mener at kunne få tilskud til et eller andet, så spørg kontaktpersonen der vil være behjælpelig med at rette henvendelse til Borgerservice i Københavns Kommune eller i Deres hjemkommune. Toiletartikler Toiletpakken indeholder: toiletpapir, engangsvaskeklude, de daglige servietter, spisestykker og bodyshampoo. Tøj Deres personlige tøj har de med Dem. Det kan være vanskeligt at få plads til at opbevare både sommer- og vintertøj på en gang i garderobeskabet. Vi håber Deres familie kan være Dem behjælpelig med at opbevare noget af tøjet for Dem. Deres tøj mærkes med bolignummer. De og Deres pårørende er ansvarlig for at få mærket tøjet. Numrene finder De i depotrummet i forhallen, hvor også maskinen til mærkning findes og kan lånes med op i boligen og sættes retur efter endt brug. 18

19 Ønsker De, at få renset tøj beder vi familien om at være Dem behjælpelig. Betalingen er ikke indeholdt i udgiften til vask af linned og beklædning. Valg og fravalg af ydelser De kan vælge mellem de valgfrie ydelser. Se hvilke betingelser der er under Aftaleskema se sidst i pjecen. Vinduespolering Johannesgården får pudset vinduer 4 gange om året. Vinduespolering er en valgfri ydelse der påføres Deres månedlige regning. Værdisager Vi anbefaler, at der ikke opbevares større kontantbeløb eller værdigenstande i boligen. Mindre værdigenstande, kontanter samt bankbøger kan opbevares i en boks i Johannesgården. Aftal dette med kontaktpersonen. Værdipapirer og bankbøger på større beløb anbefales opbevaret i depot i banken. De penge, smykker og andre værdigenstande af særlig værdi De opbevarer i boligen er på Deres eget ansvar. 19

20 Værdigrundlag og ambitionerne Den Danske Frimurerordens Grundstensdokument fra 1966: I ønsket om efter evne at stræbe mod et ideal, hvorom medlemmer af Den Danske Frimurerorden og Frimurerlauget af gamle, frie og antagne murerbrødre underrettes, og med vilje til at løse en opgave, der i skæret af dette ideal må betragtes som en gave til den, der forsøger at løse den, har en kreds af Danske Frimurere lagt grundstenen til dette St. Johannes Plejehjem Johannesgården på den 17. Dag af den 6. Måned i året I det håb at denne bygning må blive rammen om lyse og lykkelige år for de værdige borgere i København, til hvis pleje den rejses, og hvis hjem den skal være. Bestyrelsen har i samarbejde med Ledelsen udarbejdet et ledelsesgrundlag som De er velkommen til at få udleveret. Overlæggeren til værdinøgleordene er: KÆRLIG OMSORG. Vi ønsker det udført med en adfærd fra alle sider, som udviser Således at: Respekt, Balance og Faglighed. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Har De yderligere spørgsmål, står alle medarbejderne gerne til rådighed for besvarelser, råd og vejledning. 20

21 Skulpturen er skænket af Broderbåndet af 17. april 1917, under Den Danske Frimurerorden. Billedhuggeren John Landis har udført skulpturen, og det er tanken, at stenen skal symbolisere det enkelte menneske hvordan det er, og hvordan det burde være. I det ydre er mennesket blot råt og utilpasset, men det indre indeholder muligheder for at det kan blive smukt og måske fuldkomment. Dette symboliseres ved at stenen, mennesket, hovedsagelig er ubearbejdet, men viljen, symboliseret ved cirklen hvor bearbejdningen er begyndt, er til stede. Den polerede del der er synlig i det cirkulære hul, skal lade os ane, at vi skjuler det perfekte i vores indre, men også at der er så uendelig lang vej endnu. Materialet der er valgt er granit, og dette er med til at understrege symbolikken. Granit er vanskeligt at bearbejde, og det er vores indre også. Formentlig er der ingen af os mennesker der opnår det perfekte, med det skal ikke hindre os i at forsøge. Selv om John Landis fik en lidt bunden opgave, har han haft frie hænder til hvordan han ville udtrykke giverens ønsker, og det synes at være lykkedes /Oddvar Lindsel 21

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere