Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste."

Transkript

1 Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende bolig til en bolig i Johannesgården. Der er mange ting, der skal tages højde for, når der skal flyttes, mange spørgsmål der trænger sig på. Nogle svar vil De finde i pjecen, hvis De bruger den som opslagsbog. Finder De ikke svaret, står ledelsen og medarbejderne gerne til rådighed med råd og vejledning. Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne byder Dem hermed hjertelig velkommen til Johannesgården. Vi vil gøre hvad vi kan for, at Deres nye bolig kan blive rammen om en række gode og trygge år. Vores ambition og den røde tråd er at: Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Lis Hauerslev Forstander Januar

2 Deres lejlighed ligger i team: på etage bolig nr. Fuglsang Alle Brønshøj Deres kontaktperson er: Hjemmesiden finder De på: Mail: Nyttige telefonnumre Hovednummer Forstander Kontor Fagligleder Personaleleder Driftsleder Serviceleder/Økonoma Fysioterapi Kulturhuset/træning Kulturhuset/aktivitet Vaskeri Kvalitetsygeplejerske Køkken Team: Spætten Spurven Mejsen Lærken Storken Svalen

3 Hjemmets historie Johannesgården, er en selvejende institution, opført med støtte af medlemmer fra Den Danske Frimurerorden og Københavns Kommune i Moderniseret og genopbygget i perioden fra januar 2006 til oktober 2009 efter almenboligloven. Den 15. oktober 2009 flyttede de første beboere ind i et nyt Johannesgården, i dejlige rammer og lyse boliger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af plejen overfor Københavns Kommune. Den daglige ledelse varetages af forstanderen. Husets indretning Johannesgården er bygget som en karré i 3 etager med en dejlig gårdhave i 1. sals højde. I stueetagen er hovedindgangen mod vest. Man træder ind i en forhal og her findes administrationskontor og kontorer for ledelsen. Endvidere er her en servicegang hvor De finder frisør, fodterapeut, træningslokaler, omsorgstandpleje, mødelokale, vaskeri, værksted og driftslederkontor, produktionskøkken og omklædningsrum til medarbejderne. Første sal rummer Multisalen med Kulturcafeen og team: Spurven og Spætten. Her bor 11 beboere i hvert team. Anden sal rummer team: Lærken og Mejsen med hver 13 beboere. Tredje sal rummer team: Svalen og Storken også her med hver 13 beboere. I alt bor her 74 beboere og her arbejder ca. 68 medarbejdere. Til hver bolig er der en lille altan eller terrasse. Ingen altaner vender mod nord. I fællesarealerne er der et åbent køkken med spise- og opholdsstue samt en fælles altan. Fra første sal er der direkte udgang til gårdhaven. 3

4 Boligen kan indrettes som en torums bolig med flexvægge der kan adskille rummet. Se tegningen bagest i pjecen og læs mere under: Indretning af boligen. Tryghed i hverdagen Vores medarbejdere er veluddannet og meget motiverede, hvilket sikrer, at alt fungerer godt i et stort hus som Johannesgården. De får en kontaktperson blandt medarbejderne. De, en leder og Deres kontaktperson aftaler, ved indflytningen, eventuelt sammen med familien, hvordan tilværelsen og hverdagen i Johannesgården kommer til at forme sig. Johannesgården er praktiksted for Social- og Sundhedsassistenter og -hjælperelever. Endvidere modtages forskellige praktikanter fra andre uddannelsessteder, eksempelvis folkeskolen. De beholder Deres sociale pension, og skal afholde alle udgifter og betale for de ting De bruger. De beslutter i samråd med lederen, kontaktpersonen og eventuelt sammen med Deres familie, hvilke af de mange tilbud De ønsker at benytte Dem af. De har mulighed for at indsætte et beløb på en konto i Johannesgårdens regnskabssystem, til de daglige små fornødenheder, således De ikke altid skal i banken eller have større beløb liggende i boligen. Det kan aftales med lederne, kontaktpersonen eller kontorassistenten. Udgifterne til husleje, el, vask, vand og varme opkræves af KAB. Øvrige udgifter betales via bankoverførsel eller PBS. I denne pjece vil de enkelte områder blive uddybet lidt mere. Kontaktpersonen, medarbejderne, kontorassistenten og lederne vil stå til rådighed med råd og vejledning. Tavshedspligt Alle medarbejderne er pålagt tavshedspligt ved ansættelsen vedrørende det kendskab de får til Deres personlige forhold. 4

5 Med Deres accept videregiver medarbejderne dog relevante oplysninger til samarbejdspartnere om forhold, der er til gavn for Deres pleje og behandling. Tavshedspligten gælder også efter fratrædelsen fra stillingen. Informationer På de følgende sider vil De kunne finde svar på en række spørgsmål. Pjecen er herefter opbygget i alfabetisk orden. Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden: Adresse Johannesgården Fuglsang Alle Brønshøj Deres postforsendelse eller andre forsendelser adresseres til Dem således: Deres navn Johannesgården Fuglsang Alle 103, bolig nr Brønshøj Aftaleskema - aftale om ydelser Når og gerne inden De flytter ind i Johannesgården, aftaler De, med lederen og kontaktpersonen hvilke valgfrie ydelser De ønsker at benytte Dem af. Ydelserne er delt op i obligatoriske og valgfrie. Aftalen indgås skriftligt. De valg de har foretaget, kan opsiges med 1 måned varsel til den 1. i måneden. De kan til enhver tid vælge ydelser til. Se ligeledes aftaleskemaet bagerst i pjecen. De obligatoriske ydelser er: Husleje, el, vand og varme. De valgfrie ydelser er: Morgenmad Kold mad med 1 mellemmåltid 5

6 Varm mad med 2 mellemmåltider Rengøringsartikler Vinduespolering i boligen og fællesarealerne Toiletartikler Omsorgstandpleje Specialtandpleje Løsøreforsikring Aktivitetsområdet: Kulturhuset / Cafeen Finder De i Multisalen på 1. sal. Medarbejderne her, sikrer Dem tilbud om aktiviteter i samarbejde med vores mange frivillige hjælpere. I beboerbladet Fuglsang kan De se hvilke daglige, ugentlige og månedlige aktiviteter der er. De vil i løbet af den første uge få besøg af en af medarbejderne fra aktivitetsteamet. Samtidig vil medarbejderen tale med Dem om Deres specielle interesser, og hvilke muligheder huset kan tilbyde. Bankforbindelse Johannesgården benytter Den Danske Bank, Jernbane Allé, 2720 Vanløse. Reg. nr kontonummer Det er muligt for Dem at få opbevaret lidt penge på en lommepengekonto i vores elektroniske økonomisystem. De indsætter et beløb på ovenstående konto, oplyser Deres cpr. nr og bolignr. De kan herefter hæve på Deres lommepengekonto et beløb evt. til fodterapeut, frisør eller andre små indkøb. De kan max have kr stående på kontoen. Beboerblad En gang om måneden udkommer beboerbladet FUGLSANG. Redaktøren af bladet er en medarbejder i Kulturcafeen. Bladet indeholder en del faste informationer, nyheder, aktivitetskalender og andre nyttige oplysninger. 6

7 Hvis De som beboer eller pårørende har lyst til at få et indlæg i FUGLSANG afleveres indlægget til medarbejderne i Kulturcafeen. Beboer- og pårørenderåd (BP-rådet) BP-rådet består af 9 faste medlemmer. 3 beboere, 3 pårørende og samme antal suppleanter. 1 koordinerende leder, 1 medarbejder og forstanderen. Valgperioden er 2 årig. Hvert år vælges eller genvælges halvdelen af beboer- og pårørenderådet. Formålet med BP-rådet er, at tage udgangspunkt i beboernes og de pårørendes interesser og behov. Det gøres gennem en dialog med ledelsen og medarbejderne. Dialogen vil medvirke til, at tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg lever op til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarter. Der afholdes minimum 4 årlige møder. Dagsorden sendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen og referatet kan læses i FUGLSANG og på hjemmesiden. Hvert medlem modtager et referat. Hver 6. uge ca. holdes der beboermøde i teamet, hvor hverdagslivet og maden drøftes og tilrettelægges. Pårørende er meget velkommen. Betaling Husleje, el, vask, vand og varme betales direkte til KAB i forhold til huslejekontrakten. Der betales indskud. Alle valgfrie ydelser betales forud til Johannesgården og betales fra den aftalte indflytningsdato. Bibliotek Københavns Biblioteksvæsen har en reol med udlånsbøger stående ved Multisalen. Bøgerne udskiftes med mellemrum. Medarbejderne i Kulturcafeen vil være Dem behjælpelig hvis De har specielle ønsker om bøger eller lydbånd. 7

8 Bussen Huset har egen bus med lift. De er velkommen til at benytte bussen efter aftale med medarbejderne i Kulturcafeen. Der arrangeres mange små udflugter i samarbejde med frivillige i Venneforeningen. Bussen er en gave fra Den Dansk Frimurerorden. Driften af bussen afholdes af Johannesgården og indtægten via brugerbetalingen. Den Danske Frimurerorden Johannesgårdens ledelse består af en bestyrelse, hvis medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbaandet samt den altid siddende beboer- og pårørenderådsformand og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat en forstander, der varetager den daglige ledelse og drift af huset. Den Danske Frimurerorden betaler kaffe og brød til de besøgende familiemedlemmer og venner. Der gives tilskud til kapselvarer, vin eller snaps til maden et par weekender om måneden. Yderligere doneres et årligt beløb til aktiviteter gennemført af Jodak. Driftsleder / Varmemester Driftslederen har kontor og værksted på servicegangen. Træffes i dagtimerne på hverdage. Deres personlige hjælpemidler vedligeholdes af driftslederen og efter gældende regler. Dyne og hovedpuder De medbringer Deres vaskbare dyne, hovedpuder og sengetæppe. Vi beder Dem sikre, at de er mærket med bolignummer, som det øvrige tøj. 8

9 Dødsfald Ved dødsfald kan der disponeres over boligen i 4 dage efter datoen for dødsfaldet. Stedet for boets opbevaring aftales med kontaktpersonen eller ledelsen. Værdigenstande opbevares i en særskilt boks og udleveres efter forevisning af skifteretsattesten. Udleveringen af effekterne sker efter aftale med kontoret og driftslederen. Udleveringen foregår på hverdage mellem kl 9 og 14. Elektricitet El-udgiften betales over huslejen. El-pærer i boligen er for egen regning. Frisør Der er privat frisørsalon på servicegangen. Ønsker De at benytte frisøren aftaler De selv eller kontaktpersonen tid. Håret ordnes mod kontant betaling. De kan dog aftale anden betalingsform med frisøren. Frivillige Johannesgården samarbejder med frivillige på flere måder. Frivilligorganisationen består af to ben: Jodak og Venneforeningen. JOhannesgårdens DAmeKreds, i daglig tale kaldet Jodak. Jodak har været tilknyttet huset siden Jodak har siden genoplivningen i november 2010 bestået af både mænd og kvinder. Jodak arrangerer underholdning ca. 1 gang om måneden. Ligeledes tilbyder Jodaks medlemmer sig som besøgsven, hvis De er interesseret. Jodaks aktiviteter er doneret af Den Danske Frimurerorden. 9

10 I juni 2011 fik Johannesgården yderligere oprettet en Venneforening bestående af ca. 15 frivillige kvinder og mænd til at hjælpe med hverdagens mangeartede aktiviteter. Alle frivillige er tilknyttet Kulturcafeen. Fodterapeut Mod kontant betaling kan De få ordnet fødderne af en privat autoriseret fodterapeut. Fodterapeuten har klinik i frisørsalonen på servicegangen. Klinikken er åben hver onsdag. Forsikringer Deres indbo kan, hvis de ønsker det, omfattes af husets erhvervsløsøreforsikring. Prisen er 30,- kr. pr. måned. Ydelsen er valgfri. Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri hvor der er tydelig tegn på indbrud, brand eller vandskade for ,- kr. Husets ansvarsforsikring dækker Deres ansvar. Har De særligt kostbart indbo, anbefaler vi Dem at beholde det forsikringsselskab De er i. Af hensyn til Dem selv og medarbejderne henstiller vi til, at De opbevarer så få rede penge i boligen som muligt. Der er mulighed for at få penge og smykker opbevaret i Johannesgårdens store boks på kontoret. Fysioterapi: Genoptræning Bevægelse/Træning/Gymnastik Huset har indgået en kontrakt med Træningscenter Vanløse, Brønshøj, Husum. Det betyder, at der er en fast ergo- og fysioterapeut tilknyttet huset 2 gange om ugen. Der tilbydes, genoptræning og individuel genoptræning efter visitation. Yderligere er der tilbud om vedligeholdelsestræning, 10

11 afspænding, udspænding af muskulaturen samt cykeltræning, m.m. efter individuel vurdering og aftale. En gang om ugen er der gymnastik. Fødselsdage Se under MÆRKEDAGE. Gardiner De medbringer Deres gardiner, eventuelt rullegardiner og/eller persienner. Gudstjeneste Johannesgården hører under Adventskirken. Der afholdes gudstjeneste i Multisalen 1 gang om måneden. Se datoerne i FUGLSANG. De kan altid komme i kontakt med præsten ved personlig eller telefonisk henvendelse. Kontaktpersonen vil gerne være Dem behjælpelig. Gæster Såfremt De har gæster, der ønsker at spise sammen med Dem, kan det nemt lade sig gøre mod betaling. Spørg kontaktpersonen eller økonomaen. Johannesgården har ingen gæsteværelse, men kommer der en enkelt gæst til overnatning, har vi en gæsteseng der kan stilles op i Deres bolig. Gæstesengen finder De i depotet i forhallen. Gæster kan besøge Dem, uanset tidspunktet på døgnet. 11

12 Hjælpemidler Deres behov for hjælpemidler vurderes i samarbejde med kontaktpersonen og fysioterapeuten / ergoterapeuten. Alle gældende love og regler følges. Medarbejderen i træningsafdelingen vil være Dem behjælpelig med bestilling og vejledning i brugen af hjælpemidlerne. Bevilgede hjælpemidler som De allerede har er De velkommen til at tage med efter aftale med Hjælpemiddeldepotet. Alle nødvendige sygeplejeartikler leveres gratis. Husleje Lejligheden udlejes som en almen bolig. Bestyrelsen har valgt at indgå kontrakt med KAB vedrørende udlejning, vedligeholdelse af boligerne og bygningen med tilhørende grønne arealer. De får tilsendt en huslejekontrakt og andet informationsmateriale vedrørende lejemålet af den almene bolig fra KAB. Eksempel på en husleje i år 2013, hvis man er folkepensionist uden anden indtægt: Husleje 7.096,00 kr. A conto varme 626,00 kr. Antennebidrag 336,00 kr. Ophavsafgift 28,00 kr. Vaskeriafgift 261,00 kr. I alt 8.347,00 kr. Boligydelsen er Boligudgiften bliver pr. måned ca. ca 5.600,00 kr ,00 kr. Indskuddet pr = kr. Husorden Se sidst i pjecen. 12

13 Indretning af boligen Sidst i denne pjece er der en tegning og mål over boligen. Belysning: Deres bolig er også en arbejdsplads for medarbejderne. Vi må derfor bede Dem om at sætte en sengelampe op så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til sengen. Loftlamperne i boligen må have en sådan karakter, at belysningen bliver god og arbejdsmiljømæssig korrekt i forhold til både Dem selv og medarbejderne. I soveværelset må loftlampen nødvendigvis være flad på grund af loftliften. Flexvægge kan sættes op i boligen, hvis De ønsker en adskillelse. Modulerne er 60 cm i bredden og der er plads til 3 moduler i alt. Aftales med driftslederen Gulvet: Lejligheden har trægulv. De er velkommen til at lægge et tæppe på gulvet i Deres bolig. Vi fraråder dog på det kraftigste løse tæpper. Har de tæpper og får De brug for store transportable hjælpemidler, kan det blive nødvendigt at fjerne tæpperne, af hensyn til Dem selv og medarbejdernes arbejdsmiljø. Ændringerne vil altid være i en dialog med Dem og eller Deres pårørende. Møbleringen af boligen må nødvendigvis være så hensigtsmæssig som muligt i forhold til Dem selv og medarbejderne. Det kan blive nødvendigt at møblere om, hvis De får behov for ekstra hjælpemidler eller særlig personlig bistand. I tilfælde af meget lave møbler kan det blive nødvendigt at sætte klodser under benene på møblerne. Altanen og terrassen kan medarbejderne ikke tilbyde at passe. De og Deres pårørende må selv renholde og passe blomsterne. Kontoret Administrationskontoret er beliggende i stueetagen til venstre for hoveddøren. Åbningstiden er alle ugens hverdage fra kl 8 11:30 undtagen onsdag hvor der er åbent fra 12-15:30. 13

14 Klageadgang Afgørelser efter den Sociale Lov kan ankes til Det Sociale Nævn, Landemærket 11, 1119 København K. Ved afslag medfølger der normalt en beskrivelse af klageadgang. Klager over det daglige liv i Johannesgården rettes i første omgang til lederne for området eller til forstanderen. Hvis problemerne ikke løses i Johannesgården, sendes klagen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Lokalområdekontoret VBH, Indertoften 10, 2720 Vanløse Køkken Johannesgården har eget produktionskøkken, hvor alt mad tilberedes. Køkkenet tilstræber at blive så økologisk som muligt og har pr. januar 2012 en økologiprocent på 62. Målet er 75 %. Køleskab De er velkommen til at medbringe et lille køleskab til deres bolig. Levende lys Af sikkerhedsmæssige grunde beder vi Dem om ikke at sidde med tændt levende lys alene i boligen. Licens De skal betale almindelig radio- og TV licens. De til- og afmelder selv til YouSee. Linned og beklædning Johannesgården har ikke vaskekapacitet til at vaske linned og håndklæder, derfor lejes linned hos en privat leverandør. Eget linned og håndklæder kan benyttes, men kun hvis De selv eller familien kan klare at vaske linned og håndklæderne. Personlig beklædning vaskes gerne i eget vaskeri. 14

15 Lommepenge Se under Bank Læge Lægevalget er frit efter de gældende sygesikringsregler. Mad og Drikke De kan efter eget ønske købe mad og drikke i Johannesgården. Som De kan se på Aftaleskemaet er der forskellige muligheder for valg. De aftaler med Deres kontaktperson, hvilke tilbud De ønsker at benytte Dem af. Får De en gæst til middag og ønsker at købe mad til gæsten, er der mulighed herfor ved at henvende Dem til deres kontaktperson og eller økonomaen i køkkenet. Får De flere gæster og ønsker at købe maden, kontakter De økonomaen nogle dage forud, for en nærmere aftale. De bestemmer selv, hvor De vil spise Deres mad, enten i spisestuen i fællesskab med de andre beboere eller i Deres bolig. Morgenmad serveres fra kl 7:45 -> 10:30 Frokost mellem kl 12 -> 13 Eftermiddagskaffe mellem kl 14 -> 16 Varm aftensmad kl 18 Aftenkaffe til TV avisen Medicin Deres læge ordinerer medicinen på sædvanlig vis efter gældende regler. Medarbejderne kan hjælpe Dem med at få kontakt til Deres læge. Den bestilte medicin leveres til Johannesgården og bringes til Dem af den medicinansvarlige medarbejder. Afregningen af medicinen sker ved at De tilmelder Dem til betalingsservice (PBS) gennem Linde Apoteket. 15

16 Opbevaring og udlevering af Deres medicin er efter aftale med Dem, den medicinansvarlige kontaktperson og eventuelt Deres læge. Af praktiske grunde henstiller vi til at De benytter Linde Apoteket, som er Johannesgårdens faste leverandør. Miljø Beskyttelse mod arbejdsskader er naturligvis også relevant for Johannesgården, derfor benyttes der kun husets testede rengøringsmidler. Sundhedsmedarbejderne benytter sig af alle de relevante og individuelle hjælpemidler der er behov for. Multisalen Multisalen anvendes til aktiviteter, alle fælles fester, møder og forskellige arrangementer. Johannesgården har ingen kirkesal, men Multisalen anvendes ligeledes til gudstjenesten. Mærkedage Vil De holde fest på mærkedage, for eksempel runde eller halvrunde fødselsdage samt guld- og diamantbryllup eller bare har brug for lidt ekstra plads til en sammenkomst, kan De låne Multisalen. Salen og køkkenet afleveres i samme stand som det er modtaget. Det aftales med medarbejderne i Kulturcafeen. Personlig pleje De visiteres til de ydelser de har behov for af Den Centrale Visitation i en dialog mellem Dem, visitator, deres kontaktperson og kvalitetssygeplejersken i Johannesgården. Deres pårørende er altid velkommen til at deltage i mødet. 16

17 Refusioner Den mad De har bestilt, kan afmeldes 2 dage før, inden kl 12. Til weekenden onsdag inden kl 12. Den mad eller andre ydelser De ikke har modtaget og har afmeldt indenfor den fastsatte tidsfrist, refunderes 1 måned efter udløbet af den måned, i hvilken afmeldingen er sket. Rengøring Rengøring af fællesarealerne varetages af medarbejdere der er ansat i rengøringsteamet. Rengøring i Deres bolig aftales mellem Dem og rengøringsassistenten. De får den hjælp, De har brug for til rengøringen en gang om ugen. Rengøringspakken indeholder alle almindelige relevante miljøvenlige rengøringsmidler samt støvsugeposer, plastposer til affald, handsker og klude til rengøring. Toilet og håndvask renholdes, affaldsposen tømmes og tøj lægges til vask i det daglige af plejemedarbejderen. Deres familie er velkommen til at supplere rengøringen, hvis den ikke lever op til den ønskede standard grundet ferie, helligdage eller anden årsag. I hvert bryggers i teamet kan De finde rengøringsmidler, en spand, moppe og klude, der kan benyttes. Rengøringsartikler Husets rengøringsmidler skal benyttes af hensyn til miljøet. Rygning Rygning er ikke tilladt uden for deres bolig i huset. Ryger De, skal døren holdes lukket. Rygning er ikke tilladt i sengen. 17

18 Tandpleje Københavns Kommune tilbyder alle der har svært ved at komme til tandlægen, enten på grund af sygdom eller anden svækkelse, Omsorgstandpleje. Tal med kontaktpersonen om indholdet i tilbuddet og aftal eventuelt tilmelding til ordningen. De kan læse mere på Voksentandplejens hjemmeside: Telefon Der er telefon og TV stik i alle boligerne. Telefon oprettes/afmeldes på helt sædvanlig vis gennem telefonselskabet. Tilskud Der findes mange forskellige muligheder for tilskud til pensionister. Hvis De mener at kunne få tilskud til et eller andet, så spørg kontaktpersonen der vil være behjælpelig med at rette henvendelse til Borgerservice i Københavns Kommune eller i Deres hjemkommune. Toiletartikler Toiletpakken indeholder: toiletpapir, engangsvaskeklude, de daglige servietter, spisestykker og bodyshampoo. Tøj Deres personlige tøj har de med Dem. Det kan være vanskeligt at få plads til at opbevare både sommer- og vintertøj på en gang i garderobeskabet. Vi håber Deres familie kan være Dem behjælpelig med at opbevare noget af tøjet for Dem. Deres tøj mærkes med bolignummer. De og Deres pårørende er ansvarlig for at få mærket tøjet. Numrene finder De i depotrummet i forhallen, hvor også maskinen til mærkning findes og kan lånes med op i boligen og sættes retur efter endt brug. 18

19 Ønsker De, at få renset tøj beder vi familien om at være Dem behjælpelig. Betalingen er ikke indeholdt i udgiften til vask af linned og beklædning. Valg og fravalg af ydelser De kan vælge mellem de valgfrie ydelser. Se hvilke betingelser der er under Aftaleskema se sidst i pjecen. Vinduespolering Johannesgården får pudset vinduer 4 gange om året. Vinduespolering er en valgfri ydelse der påføres Deres månedlige regning. Værdisager Vi anbefaler, at der ikke opbevares større kontantbeløb eller værdigenstande i boligen. Mindre værdigenstande, kontanter samt bankbøger kan opbevares i en boks i Johannesgården. Aftal dette med kontaktpersonen. Værdipapirer og bankbøger på større beløb anbefales opbevaret i depot i banken. De penge, smykker og andre værdigenstande af særlig værdi De opbevarer i boligen er på Deres eget ansvar. 19

20 Værdigrundlag og ambitionerne Den Danske Frimurerordens Grundstensdokument fra 1966: I ønsket om efter evne at stræbe mod et ideal, hvorom medlemmer af Den Danske Frimurerorden og Frimurerlauget af gamle, frie og antagne murerbrødre underrettes, og med vilje til at løse en opgave, der i skæret af dette ideal må betragtes som en gave til den, der forsøger at løse den, har en kreds af Danske Frimurere lagt grundstenen til dette St. Johannes Plejehjem Johannesgården på den 17. Dag af den 6. Måned i året I det håb at denne bygning må blive rammen om lyse og lykkelige år for de værdige borgere i København, til hvis pleje den rejses, og hvis hjem den skal være. Bestyrelsen har i samarbejde med Ledelsen udarbejdet et ledelsesgrundlag som De er velkommen til at få udleveret. Overlæggeren til værdinøgleordene er: KÆRLIG OMSORG. Vi ønsker det udført med en adfærd fra alle sider, som udviser Således at: Respekt, Balance og Faglighed. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Har De yderligere spørgsmål, står alle medarbejderne gerne til rådighed for besvarelser, råd og vejledning. 20

21 Skulpturen er skænket af Broderbåndet af 17. april 1917, under Den Danske Frimurerorden. Billedhuggeren John Landis har udført skulpturen, og det er tanken, at stenen skal symbolisere det enkelte menneske hvordan det er, og hvordan det burde være. I det ydre er mennesket blot råt og utilpasset, men det indre indeholder muligheder for at det kan blive smukt og måske fuldkomment. Dette symboliseres ved at stenen, mennesket, hovedsagelig er ubearbejdet, men viljen, symboliseret ved cirklen hvor bearbejdningen er begyndt, er til stede. Den polerede del der er synlig i det cirkulære hul, skal lade os ane, at vi skjuler det perfekte i vores indre, men også at der er så uendelig lang vej endnu. Materialet der er valgt er granit, og dette er med til at understrege symbolikken. Granit er vanskeligt at bearbejde, og det er vores indre også. Formentlig er der ingen af os mennesker der opnår det perfekte, med det skal ikke hindre os i at forsøge. Selv om John Landis fik en lidt bunden opgave, har han haft frie hænder til hvordan han ville udtrykke giverens ønsker, og det synes at være lykkedes /Oddvar Lindsel 21

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Information om plejebolig 1

Information om plejebolig 1 gladsaxe.dk gladsaxe.dk Information om plejebolig 1 Indhold Ansøgning om plejebolig... 3 Tilbud... 4 Ansøgning om plejebolig i en anden kommune... 5 Seniorcenter Bakkegården... 6 Seniorcenter Egegården...

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere