Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste."

Transkript

1 Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende bolig til en bolig i Johannesgården. Der er mange ting, der skal tages højde for, når der skal flyttes, mange spørgsmål der trænger sig på. Nogle svar vil De finde i pjecen, hvis De bruger den som opslagsbog. Finder De ikke svaret, står ledelsen og medarbejderne gerne til rådighed med råd og vejledning. Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne byder Dem hermed hjertelig velkommen til Johannesgården. Vi vil gøre hvad vi kan for, at Deres nye bolig kan blive rammen om en række gode og trygge år. Vores ambition og den røde tråd er at: Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Lis Hauerslev Forstander Januar

2 Deres lejlighed ligger i team: på etage bolig nr. Fuglsang Alle Brønshøj Deres kontaktperson er: Hjemmesiden finder De på: Mail: Nyttige telefonnumre Hovednummer Forstander Kontor Fagligleder Personaleleder Driftsleder Serviceleder/Økonoma Fysioterapi Kulturhuset/træning Kulturhuset/aktivitet Vaskeri Kvalitetsygeplejerske Køkken Team: Spætten Spurven Mejsen Lærken Storken Svalen

3 Hjemmets historie Johannesgården, er en selvejende institution, opført med støtte af medlemmer fra Den Danske Frimurerorden og Københavns Kommune i Moderniseret og genopbygget i perioden fra januar 2006 til oktober 2009 efter almenboligloven. Den 15. oktober 2009 flyttede de første beboere ind i et nyt Johannesgården, i dejlige rammer og lyse boliger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af plejen overfor Københavns Kommune. Den daglige ledelse varetages af forstanderen. Husets indretning Johannesgården er bygget som en karré i 3 etager med en dejlig gårdhave i 1. sals højde. I stueetagen er hovedindgangen mod vest. Man træder ind i en forhal og her findes administrationskontor og kontorer for ledelsen. Endvidere er her en servicegang hvor De finder frisør, fodterapeut, træningslokaler, omsorgstandpleje, mødelokale, vaskeri, værksted og driftslederkontor, produktionskøkken og omklædningsrum til medarbejderne. Første sal rummer Multisalen med Kulturcafeen og team: Spurven og Spætten. Her bor 11 beboere i hvert team. Anden sal rummer team: Lærken og Mejsen med hver 13 beboere. Tredje sal rummer team: Svalen og Storken også her med hver 13 beboere. I alt bor her 74 beboere og her arbejder ca. 68 medarbejdere. Til hver bolig er der en lille altan eller terrasse. Ingen altaner vender mod nord. I fællesarealerne er der et åbent køkken med spise- og opholdsstue samt en fælles altan. Fra første sal er der direkte udgang til gårdhaven. 3

4 Boligen kan indrettes som en torums bolig med flexvægge der kan adskille rummet. Se tegningen bagest i pjecen og læs mere under: Indretning af boligen. Tryghed i hverdagen Vores medarbejdere er veluddannet og meget motiverede, hvilket sikrer, at alt fungerer godt i et stort hus som Johannesgården. De får en kontaktperson blandt medarbejderne. De, en leder og Deres kontaktperson aftaler, ved indflytningen, eventuelt sammen med familien, hvordan tilværelsen og hverdagen i Johannesgården kommer til at forme sig. Johannesgården er praktiksted for Social- og Sundhedsassistenter og -hjælperelever. Endvidere modtages forskellige praktikanter fra andre uddannelsessteder, eksempelvis folkeskolen. De beholder Deres sociale pension, og skal afholde alle udgifter og betale for de ting De bruger. De beslutter i samråd med lederen, kontaktpersonen og eventuelt sammen med Deres familie, hvilke af de mange tilbud De ønsker at benytte Dem af. De har mulighed for at indsætte et beløb på en konto i Johannesgårdens regnskabssystem, til de daglige små fornødenheder, således De ikke altid skal i banken eller have større beløb liggende i boligen. Det kan aftales med lederne, kontaktpersonen eller kontorassistenten. Udgifterne til husleje, el, vask, vand og varme opkræves af KAB. Øvrige udgifter betales via bankoverførsel eller PBS. I denne pjece vil de enkelte områder blive uddybet lidt mere. Kontaktpersonen, medarbejderne, kontorassistenten og lederne vil stå til rådighed med råd og vejledning. Tavshedspligt Alle medarbejderne er pålagt tavshedspligt ved ansættelsen vedrørende det kendskab de får til Deres personlige forhold. 4

5 Med Deres accept videregiver medarbejderne dog relevante oplysninger til samarbejdspartnere om forhold, der er til gavn for Deres pleje og behandling. Tavshedspligten gælder også efter fratrædelsen fra stillingen. Informationer På de følgende sider vil De kunne finde svar på en række spørgsmål. Pjecen er herefter opbygget i alfabetisk orden. Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden: Adresse Johannesgården Fuglsang Alle Brønshøj Deres postforsendelse eller andre forsendelser adresseres til Dem således: Deres navn Johannesgården Fuglsang Alle 103, bolig nr Brønshøj Aftaleskema - aftale om ydelser Når og gerne inden De flytter ind i Johannesgården, aftaler De, med lederen og kontaktpersonen hvilke valgfrie ydelser De ønsker at benytte Dem af. Ydelserne er delt op i obligatoriske og valgfrie. Aftalen indgås skriftligt. De valg de har foretaget, kan opsiges med 1 måned varsel til den 1. i måneden. De kan til enhver tid vælge ydelser til. Se ligeledes aftaleskemaet bagerst i pjecen. De obligatoriske ydelser er: Husleje, el, vand og varme. De valgfrie ydelser er: Morgenmad Kold mad med 1 mellemmåltid 5

6 Varm mad med 2 mellemmåltider Rengøringsartikler Vinduespolering i boligen og fællesarealerne Toiletartikler Omsorgstandpleje Specialtandpleje Løsøreforsikring Aktivitetsområdet: Kulturhuset / Cafeen Finder De i Multisalen på 1. sal. Medarbejderne her, sikrer Dem tilbud om aktiviteter i samarbejde med vores mange frivillige hjælpere. I beboerbladet Fuglsang kan De se hvilke daglige, ugentlige og månedlige aktiviteter der er. De vil i løbet af den første uge få besøg af en af medarbejderne fra aktivitetsteamet. Samtidig vil medarbejderen tale med Dem om Deres specielle interesser, og hvilke muligheder huset kan tilbyde. Bankforbindelse Johannesgården benytter Den Danske Bank, Jernbane Allé, 2720 Vanløse. Reg. nr kontonummer Det er muligt for Dem at få opbevaret lidt penge på en lommepengekonto i vores elektroniske økonomisystem. De indsætter et beløb på ovenstående konto, oplyser Deres cpr. nr og bolignr. De kan herefter hæve på Deres lommepengekonto et beløb evt. til fodterapeut, frisør eller andre små indkøb. De kan max have kr stående på kontoen. Beboerblad En gang om måneden udkommer beboerbladet FUGLSANG. Redaktøren af bladet er en medarbejder i Kulturcafeen. Bladet indeholder en del faste informationer, nyheder, aktivitetskalender og andre nyttige oplysninger. 6

7 Hvis De som beboer eller pårørende har lyst til at få et indlæg i FUGLSANG afleveres indlægget til medarbejderne i Kulturcafeen. Beboer- og pårørenderåd (BP-rådet) BP-rådet består af 9 faste medlemmer. 3 beboere, 3 pårørende og samme antal suppleanter. 1 koordinerende leder, 1 medarbejder og forstanderen. Valgperioden er 2 årig. Hvert år vælges eller genvælges halvdelen af beboer- og pårørenderådet. Formålet med BP-rådet er, at tage udgangspunkt i beboernes og de pårørendes interesser og behov. Det gøres gennem en dialog med ledelsen og medarbejderne. Dialogen vil medvirke til, at tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg lever op til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarter. Der afholdes minimum 4 årlige møder. Dagsorden sendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen og referatet kan læses i FUGLSANG og på hjemmesiden. Hvert medlem modtager et referat. Hver 6. uge ca. holdes der beboermøde i teamet, hvor hverdagslivet og maden drøftes og tilrettelægges. Pårørende er meget velkommen. Betaling Husleje, el, vask, vand og varme betales direkte til KAB i forhold til huslejekontrakten. Der betales indskud. Alle valgfrie ydelser betales forud til Johannesgården og betales fra den aftalte indflytningsdato. Bibliotek Københavns Biblioteksvæsen har en reol med udlånsbøger stående ved Multisalen. Bøgerne udskiftes med mellemrum. Medarbejderne i Kulturcafeen vil være Dem behjælpelig hvis De har specielle ønsker om bøger eller lydbånd. 7

8 Bussen Huset har egen bus med lift. De er velkommen til at benytte bussen efter aftale med medarbejderne i Kulturcafeen. Der arrangeres mange små udflugter i samarbejde med frivillige i Venneforeningen. Bussen er en gave fra Den Dansk Frimurerorden. Driften af bussen afholdes af Johannesgården og indtægten via brugerbetalingen. Den Danske Frimurerorden Johannesgårdens ledelse består af en bestyrelse, hvis medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbaandet samt den altid siddende beboer- og pårørenderådsformand og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat en forstander, der varetager den daglige ledelse og drift af huset. Den Danske Frimurerorden betaler kaffe og brød til de besøgende familiemedlemmer og venner. Der gives tilskud til kapselvarer, vin eller snaps til maden et par weekender om måneden. Yderligere doneres et årligt beløb til aktiviteter gennemført af Jodak. Driftsleder / Varmemester Driftslederen har kontor og værksted på servicegangen. Træffes i dagtimerne på hverdage. Deres personlige hjælpemidler vedligeholdes af driftslederen og efter gældende regler. Dyne og hovedpuder De medbringer Deres vaskbare dyne, hovedpuder og sengetæppe. Vi beder Dem sikre, at de er mærket med bolignummer, som det øvrige tøj. 8

9 Dødsfald Ved dødsfald kan der disponeres over boligen i 4 dage efter datoen for dødsfaldet. Stedet for boets opbevaring aftales med kontaktpersonen eller ledelsen. Værdigenstande opbevares i en særskilt boks og udleveres efter forevisning af skifteretsattesten. Udleveringen af effekterne sker efter aftale med kontoret og driftslederen. Udleveringen foregår på hverdage mellem kl 9 og 14. Elektricitet El-udgiften betales over huslejen. El-pærer i boligen er for egen regning. Frisør Der er privat frisørsalon på servicegangen. Ønsker De at benytte frisøren aftaler De selv eller kontaktpersonen tid. Håret ordnes mod kontant betaling. De kan dog aftale anden betalingsform med frisøren. Frivillige Johannesgården samarbejder med frivillige på flere måder. Frivilligorganisationen består af to ben: Jodak og Venneforeningen. JOhannesgårdens DAmeKreds, i daglig tale kaldet Jodak. Jodak har været tilknyttet huset siden Jodak har siden genoplivningen i november 2010 bestået af både mænd og kvinder. Jodak arrangerer underholdning ca. 1 gang om måneden. Ligeledes tilbyder Jodaks medlemmer sig som besøgsven, hvis De er interesseret. Jodaks aktiviteter er doneret af Den Danske Frimurerorden. 9

10 I juni 2011 fik Johannesgården yderligere oprettet en Venneforening bestående af ca. 15 frivillige kvinder og mænd til at hjælpe med hverdagens mangeartede aktiviteter. Alle frivillige er tilknyttet Kulturcafeen. Fodterapeut Mod kontant betaling kan De få ordnet fødderne af en privat autoriseret fodterapeut. Fodterapeuten har klinik i frisørsalonen på servicegangen. Klinikken er åben hver onsdag. Forsikringer Deres indbo kan, hvis de ønsker det, omfattes af husets erhvervsløsøreforsikring. Prisen er 30,- kr. pr. måned. Ydelsen er valgfri. Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri hvor der er tydelig tegn på indbrud, brand eller vandskade for ,- kr. Husets ansvarsforsikring dækker Deres ansvar. Har De særligt kostbart indbo, anbefaler vi Dem at beholde det forsikringsselskab De er i. Af hensyn til Dem selv og medarbejderne henstiller vi til, at De opbevarer så få rede penge i boligen som muligt. Der er mulighed for at få penge og smykker opbevaret i Johannesgårdens store boks på kontoret. Fysioterapi: Genoptræning Bevægelse/Træning/Gymnastik Huset har indgået en kontrakt med Træningscenter Vanløse, Brønshøj, Husum. Det betyder, at der er en fast ergo- og fysioterapeut tilknyttet huset 2 gange om ugen. Der tilbydes, genoptræning og individuel genoptræning efter visitation. Yderligere er der tilbud om vedligeholdelsestræning, 10

11 afspænding, udspænding af muskulaturen samt cykeltræning, m.m. efter individuel vurdering og aftale. En gang om ugen er der gymnastik. Fødselsdage Se under MÆRKEDAGE. Gardiner De medbringer Deres gardiner, eventuelt rullegardiner og/eller persienner. Gudstjeneste Johannesgården hører under Adventskirken. Der afholdes gudstjeneste i Multisalen 1 gang om måneden. Se datoerne i FUGLSANG. De kan altid komme i kontakt med præsten ved personlig eller telefonisk henvendelse. Kontaktpersonen vil gerne være Dem behjælpelig. Gæster Såfremt De har gæster, der ønsker at spise sammen med Dem, kan det nemt lade sig gøre mod betaling. Spørg kontaktpersonen eller økonomaen. Johannesgården har ingen gæsteværelse, men kommer der en enkelt gæst til overnatning, har vi en gæsteseng der kan stilles op i Deres bolig. Gæstesengen finder De i depotet i forhallen. Gæster kan besøge Dem, uanset tidspunktet på døgnet. 11

12 Hjælpemidler Deres behov for hjælpemidler vurderes i samarbejde med kontaktpersonen og fysioterapeuten / ergoterapeuten. Alle gældende love og regler følges. Medarbejderen i træningsafdelingen vil være Dem behjælpelig med bestilling og vejledning i brugen af hjælpemidlerne. Bevilgede hjælpemidler som De allerede har er De velkommen til at tage med efter aftale med Hjælpemiddeldepotet. Alle nødvendige sygeplejeartikler leveres gratis. Husleje Lejligheden udlejes som en almen bolig. Bestyrelsen har valgt at indgå kontrakt med KAB vedrørende udlejning, vedligeholdelse af boligerne og bygningen med tilhørende grønne arealer. De får tilsendt en huslejekontrakt og andet informationsmateriale vedrørende lejemålet af den almene bolig fra KAB. Eksempel på en husleje i år 2013, hvis man er folkepensionist uden anden indtægt: Husleje 7.096,00 kr. A conto varme 626,00 kr. Antennebidrag 336,00 kr. Ophavsafgift 28,00 kr. Vaskeriafgift 261,00 kr. I alt 8.347,00 kr. Boligydelsen er Boligudgiften bliver pr. måned ca. ca 5.600,00 kr ,00 kr. Indskuddet pr = kr. Husorden Se sidst i pjecen. 12

13 Indretning af boligen Sidst i denne pjece er der en tegning og mål over boligen. Belysning: Deres bolig er også en arbejdsplads for medarbejderne. Vi må derfor bede Dem om at sætte en sengelampe op så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til sengen. Loftlamperne i boligen må have en sådan karakter, at belysningen bliver god og arbejdsmiljømæssig korrekt i forhold til både Dem selv og medarbejderne. I soveværelset må loftlampen nødvendigvis være flad på grund af loftliften. Flexvægge kan sættes op i boligen, hvis De ønsker en adskillelse. Modulerne er 60 cm i bredden og der er plads til 3 moduler i alt. Aftales med driftslederen Gulvet: Lejligheden har trægulv. De er velkommen til at lægge et tæppe på gulvet i Deres bolig. Vi fraråder dog på det kraftigste løse tæpper. Har de tæpper og får De brug for store transportable hjælpemidler, kan det blive nødvendigt at fjerne tæpperne, af hensyn til Dem selv og medarbejdernes arbejdsmiljø. Ændringerne vil altid være i en dialog med Dem og eller Deres pårørende. Møbleringen af boligen må nødvendigvis være så hensigtsmæssig som muligt i forhold til Dem selv og medarbejderne. Det kan blive nødvendigt at møblere om, hvis De får behov for ekstra hjælpemidler eller særlig personlig bistand. I tilfælde af meget lave møbler kan det blive nødvendigt at sætte klodser under benene på møblerne. Altanen og terrassen kan medarbejderne ikke tilbyde at passe. De og Deres pårørende må selv renholde og passe blomsterne. Kontoret Administrationskontoret er beliggende i stueetagen til venstre for hoveddøren. Åbningstiden er alle ugens hverdage fra kl 8 11:30 undtagen onsdag hvor der er åbent fra 12-15:30. 13

14 Klageadgang Afgørelser efter den Sociale Lov kan ankes til Det Sociale Nævn, Landemærket 11, 1119 København K. Ved afslag medfølger der normalt en beskrivelse af klageadgang. Klager over det daglige liv i Johannesgården rettes i første omgang til lederne for området eller til forstanderen. Hvis problemerne ikke løses i Johannesgården, sendes klagen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Lokalområdekontoret VBH, Indertoften 10, 2720 Vanløse Køkken Johannesgården har eget produktionskøkken, hvor alt mad tilberedes. Køkkenet tilstræber at blive så økologisk som muligt og har pr. januar 2012 en økologiprocent på 62. Målet er 75 %. Køleskab De er velkommen til at medbringe et lille køleskab til deres bolig. Levende lys Af sikkerhedsmæssige grunde beder vi Dem om ikke at sidde med tændt levende lys alene i boligen. Licens De skal betale almindelig radio- og TV licens. De til- og afmelder selv til YouSee. Linned og beklædning Johannesgården har ikke vaskekapacitet til at vaske linned og håndklæder, derfor lejes linned hos en privat leverandør. Eget linned og håndklæder kan benyttes, men kun hvis De selv eller familien kan klare at vaske linned og håndklæderne. Personlig beklædning vaskes gerne i eget vaskeri. 14

15 Lommepenge Se under Bank Læge Lægevalget er frit efter de gældende sygesikringsregler. Mad og Drikke De kan efter eget ønske købe mad og drikke i Johannesgården. Som De kan se på Aftaleskemaet er der forskellige muligheder for valg. De aftaler med Deres kontaktperson, hvilke tilbud De ønsker at benytte Dem af. Får De en gæst til middag og ønsker at købe mad til gæsten, er der mulighed herfor ved at henvende Dem til deres kontaktperson og eller økonomaen i køkkenet. Får De flere gæster og ønsker at købe maden, kontakter De økonomaen nogle dage forud, for en nærmere aftale. De bestemmer selv, hvor De vil spise Deres mad, enten i spisestuen i fællesskab med de andre beboere eller i Deres bolig. Morgenmad serveres fra kl 7:45 -> 10:30 Frokost mellem kl 12 -> 13 Eftermiddagskaffe mellem kl 14 -> 16 Varm aftensmad kl 18 Aftenkaffe til TV avisen Medicin Deres læge ordinerer medicinen på sædvanlig vis efter gældende regler. Medarbejderne kan hjælpe Dem med at få kontakt til Deres læge. Den bestilte medicin leveres til Johannesgården og bringes til Dem af den medicinansvarlige medarbejder. Afregningen af medicinen sker ved at De tilmelder Dem til betalingsservice (PBS) gennem Linde Apoteket. 15

16 Opbevaring og udlevering af Deres medicin er efter aftale med Dem, den medicinansvarlige kontaktperson og eventuelt Deres læge. Af praktiske grunde henstiller vi til at De benytter Linde Apoteket, som er Johannesgårdens faste leverandør. Miljø Beskyttelse mod arbejdsskader er naturligvis også relevant for Johannesgården, derfor benyttes der kun husets testede rengøringsmidler. Sundhedsmedarbejderne benytter sig af alle de relevante og individuelle hjælpemidler der er behov for. Multisalen Multisalen anvendes til aktiviteter, alle fælles fester, møder og forskellige arrangementer. Johannesgården har ingen kirkesal, men Multisalen anvendes ligeledes til gudstjenesten. Mærkedage Vil De holde fest på mærkedage, for eksempel runde eller halvrunde fødselsdage samt guld- og diamantbryllup eller bare har brug for lidt ekstra plads til en sammenkomst, kan De låne Multisalen. Salen og køkkenet afleveres i samme stand som det er modtaget. Det aftales med medarbejderne i Kulturcafeen. Personlig pleje De visiteres til de ydelser de har behov for af Den Centrale Visitation i en dialog mellem Dem, visitator, deres kontaktperson og kvalitetssygeplejersken i Johannesgården. Deres pårørende er altid velkommen til at deltage i mødet. 16

17 Refusioner Den mad De har bestilt, kan afmeldes 2 dage før, inden kl 12. Til weekenden onsdag inden kl 12. Den mad eller andre ydelser De ikke har modtaget og har afmeldt indenfor den fastsatte tidsfrist, refunderes 1 måned efter udløbet af den måned, i hvilken afmeldingen er sket. Rengøring Rengøring af fællesarealerne varetages af medarbejdere der er ansat i rengøringsteamet. Rengøring i Deres bolig aftales mellem Dem og rengøringsassistenten. De får den hjælp, De har brug for til rengøringen en gang om ugen. Rengøringspakken indeholder alle almindelige relevante miljøvenlige rengøringsmidler samt støvsugeposer, plastposer til affald, handsker og klude til rengøring. Toilet og håndvask renholdes, affaldsposen tømmes og tøj lægges til vask i det daglige af plejemedarbejderen. Deres familie er velkommen til at supplere rengøringen, hvis den ikke lever op til den ønskede standard grundet ferie, helligdage eller anden årsag. I hvert bryggers i teamet kan De finde rengøringsmidler, en spand, moppe og klude, der kan benyttes. Rengøringsartikler Husets rengøringsmidler skal benyttes af hensyn til miljøet. Rygning Rygning er ikke tilladt uden for deres bolig i huset. Ryger De, skal døren holdes lukket. Rygning er ikke tilladt i sengen. 17

18 Tandpleje Københavns Kommune tilbyder alle der har svært ved at komme til tandlægen, enten på grund af sygdom eller anden svækkelse, Omsorgstandpleje. Tal med kontaktpersonen om indholdet i tilbuddet og aftal eventuelt tilmelding til ordningen. De kan læse mere på Voksentandplejens hjemmeside: Telefon Der er telefon og TV stik i alle boligerne. Telefon oprettes/afmeldes på helt sædvanlig vis gennem telefonselskabet. Tilskud Der findes mange forskellige muligheder for tilskud til pensionister. Hvis De mener at kunne få tilskud til et eller andet, så spørg kontaktpersonen der vil være behjælpelig med at rette henvendelse til Borgerservice i Københavns Kommune eller i Deres hjemkommune. Toiletartikler Toiletpakken indeholder: toiletpapir, engangsvaskeklude, de daglige servietter, spisestykker og bodyshampoo. Tøj Deres personlige tøj har de med Dem. Det kan være vanskeligt at få plads til at opbevare både sommer- og vintertøj på en gang i garderobeskabet. Vi håber Deres familie kan være Dem behjælpelig med at opbevare noget af tøjet for Dem. Deres tøj mærkes med bolignummer. De og Deres pårørende er ansvarlig for at få mærket tøjet. Numrene finder De i depotrummet i forhallen, hvor også maskinen til mærkning findes og kan lånes med op i boligen og sættes retur efter endt brug. 18

19 Ønsker De, at få renset tøj beder vi familien om at være Dem behjælpelig. Betalingen er ikke indeholdt i udgiften til vask af linned og beklædning. Valg og fravalg af ydelser De kan vælge mellem de valgfrie ydelser. Se hvilke betingelser der er under Aftaleskema se sidst i pjecen. Vinduespolering Johannesgården får pudset vinduer 4 gange om året. Vinduespolering er en valgfri ydelse der påføres Deres månedlige regning. Værdisager Vi anbefaler, at der ikke opbevares større kontantbeløb eller værdigenstande i boligen. Mindre værdigenstande, kontanter samt bankbøger kan opbevares i en boks i Johannesgården. Aftal dette med kontaktpersonen. Værdipapirer og bankbøger på større beløb anbefales opbevaret i depot i banken. De penge, smykker og andre værdigenstande af særlig værdi De opbevarer i boligen er på Deres eget ansvar. 19

20 Værdigrundlag og ambitionerne Den Danske Frimurerordens Grundstensdokument fra 1966: I ønsket om efter evne at stræbe mod et ideal, hvorom medlemmer af Den Danske Frimurerorden og Frimurerlauget af gamle, frie og antagne murerbrødre underrettes, og med vilje til at løse en opgave, der i skæret af dette ideal må betragtes som en gave til den, der forsøger at løse den, har en kreds af Danske Frimurere lagt grundstenen til dette St. Johannes Plejehjem Johannesgården på den 17. Dag af den 6. Måned i året I det håb at denne bygning må blive rammen om lyse og lykkelige år for de værdige borgere i København, til hvis pleje den rejses, og hvis hjem den skal være. Bestyrelsen har i samarbejde med Ledelsen udarbejdet et ledelsesgrundlag som De er velkommen til at få udleveret. Overlæggeren til værdinøgleordene er: KÆRLIG OMSORG. Vi ønsker det udført med en adfærd fra alle sider, som udviser Således at: Respekt, Balance og Faglighed. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Har De yderligere spørgsmål, står alle medarbejderne gerne til rådighed for besvarelser, råd og vejledning. 20

21 Skulpturen er skænket af Broderbåndet af 17. april 1917, under Den Danske Frimurerorden. Billedhuggeren John Landis har udført skulpturen, og det er tanken, at stenen skal symbolisere det enkelte menneske hvordan det er, og hvordan det burde være. I det ydre er mennesket blot råt og utilpasset, men det indre indeholder muligheder for at det kan blive smukt og måske fuldkomment. Dette symboliseres ved at stenen, mennesket, hovedsagelig er ubearbejdet, men viljen, symboliseret ved cirklen hvor bearbejdningen er begyndt, er til stede. Den polerede del der er synlig i det cirkulære hul, skal lade os ane, at vi skjuler det perfekte i vores indre, men også at der er så uendelig lang vej endnu. Materialet der er valgt er granit, og dette er med til at understrege symbolikken. Granit er vanskeligt at bearbejde, og det er vores indre også. Formentlig er der ingen af os mennesker der opnår det perfekte, med det skal ikke hindre os i at forsøge. Selv om John Landis fik en lidt bunden opgave, har han haft frie hænder til hvordan han ville udtrykke giverens ønsker, og det synes at være lykkedes /Oddvar Lindsel 21

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Informationsfolder. Johannesgården

Informationsfolder. Johannesgården Informationsfolder 2017 Johannesgården Velkommen til Johannesgården Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne byder dig hjertelig velkommen til Johannesgården. Johannesgården, er en selvejende institution,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Johannesgården Præsentation

Johannesgården Præsentation Johannesgården Præsentation Johannesgården Johannesgården blev opført i 1968 som en selvejende institution af Den Danske Frimurer Orden i samarbejde med Københavns Kommune. I 38 år dannede Johannesgården

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Informationspjece til beboere og pårørende. Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

Adresse: Sennepsmarken 1, 2830 Virum Irismarken 2, Bygning C Telefon: Telefax:

Adresse: Sennepsmarken 1, 2830 Virum Irismarken 2, Bygning C Telefon: Telefax: Adresse: Sennepsmarken 1, 2830 Virum Irismarken 2, Bygning C Telefon: 45 28 51 00 Telefax: 45 28 51 09 Personalet på Plejecenter Virumgård vil med denne lille folder byde Dem velkommen til Deres nye bolig.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Thulebakken Thulebakken 2 og 4 50 boliger fordelt på otte boenheder, hvoraf en boenhed er for demente. Boligerne

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL Plejecentret Henriksdal Valbyvej 47 2630 Taastrup Kære Med denne velkomstfolder vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig en række praktiske oplysninger. Din nye boligs

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven Toftegårdsvej 3-5 9381 Sulsted Velkommen til Toftehaven Jeg og personalet på Sulsted Ældrecenter, Toftehaven, vil med denne folder gerne byde dig velkommen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere