STATISTIK. Huslejestatistik 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK. Huslejestatistik 2017"

Transkript

1 STATISTIK statistik 2017

2 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2017 i Landsbyggefondens register. statistikken opgør den betalte husleje i den almene boligsektor. Det vil sige, at udgifter til vand-, varme- og elforbrug kan indgå i huslejen. n opgøres som den årlige gennemsnitshusleje pr. m² boligareal. Bagerst indgår et særligt tema om nye boliger. ken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase. Oplysningerne fra registret, som blev etableret i januar 2014, gør det muligt at opgøre huslejen i den almene boligsektor tidligere og mere præcist. statistikken er en fast årlig udgivelse, som bl.a. har til hensigt at hjælpe boligorganisationerne i budgetlægningen, udbygge referencerammen for forvaltningsrevisionen, herunder sammenligning og benchmarking, samt bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Fondens udgiftsstatistik, baseret på de indberettede regnskabsdata, udkommer som en separat publikation. LANDSBYGGEFONDEN Marts

3 statistik 2017 Indhold og tabeloversigt 1. n Figur A: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på kommuner, Tabel 1: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår, Tabel 2: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og afdelingstype, A. Familieboliger B. Ældreboliger C. Ungdomsboliger Tabel 3A: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på boligstørrelse, Tabel 3B: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på boligstørrelse og ibrugtagelsesår, Tabel 4: udviklingen i kr. pr. m², A. Alle almene boliger B. Familieboliger Tabel 5: udviklingen i procent, A. Alle almene boliger B. Familieboliger Tabel 6: Antal familieboliger fordelt på ibrugtagelsesår og gennemsnitlig årlig husleje, Tabel 7: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på kommune, Tabel 8: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på afdelingstype, ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv forbrug, A. Alle almene boliger B. Familieboliger Tabel 9: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på afdelingstype, ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv særlige boligstøtteberettigede ydelser, A. Alle almene boliger B. Familieboliger Tabel 10: fordelingen fordelt på kommuner, A. Familieboliger under 50 m B. Familieboliger 50 m 2-60 m C. Familieboliger 60 m 2-70 m D. Familieboliger m E. Familieboliger over 85 m Tema: Nye almene boliger Tabel 11: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 i almene boliger med ibrugtagelse efter 2012 fordelt på boligtype, region, ibrugtagelsesår, værelser, boligareal og byggeriart, Tabel 12: Antal almene boliger med ibrugtagelse efter 2012 fordelt på boligtype, region, ibrugtagelsesår, antal værelser, boligareal og byggeriart, Datagrundlag

4 statistik n 2017 I 2017 er den gennemsnitlige husleje for en almen bolig 814 kr. pr. m 2. Det er en stigning på 1,8 % i forhold til 2016, hvor gennemsnitshuslejen var 800 kr. pr. m 2. Se figur 1 samt tabel 1, side 11. I almene familieboliger, som udgør ca. 80 % af alle almene boliger, er den gennemsnitlige husleje 792 kr. pr. m 2. I 2016 var huslejen 778 kr. pr. m 2, hvilket er en stigning på 1,8 % fra 2016 til For en almen familiebolig på 79 m 2, som er den gennemsnitlige boligstørrelse, er den årlig husleje dermed kr. eller kr. pr. måned. I almene ungdomsboliger er huslejen ligeledes steget 1,8 % fra 2016 til 2017, fra 890 kr. pr. m 2 til 906 kr. pr. m 2. Endeligt er huslejen i almene ældreboliger kr. pr. m 2, hvilket er en stigning på 1,2 % i forhold til Figur 1: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på boligtyper, 2016 og 2017 Kr. pr. m I alt Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Der er betydelig variation i huslejen på tværs af afdelinger afhængig af afdelingernes boligtype, alder, beliggenhed, og størrelse. I de følgende afsnit beskrives dette nærmere med udgangspunkt i huslejen for familieboliger. n er lavest i Region Syddanmark og højest i Region Hovedstaden Blandt familieboliger er huslejen i gennemsnit højere i Øst- end i Vestdanmark. Der er en forskel på op mod 200 kr. pr. m 2 mellem den højeste og laveste gennemsnitlige husleje for familieboliger i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, henholdsvis 877 kr. pr. m 2 og 693 kr. pr. m 2. Jævnfør figur 2 på næste side. I Region Sjælland er den gennemsnitlige husleje 834 kr. pr. m 2, hvilket er næsthøjest, mens huslejen i regionerne Midt- og Nordjylland er henholdsvis 743 og 721 kr. pr. m 2. Fra 2016 til 2017 er huslejen steget mest i regionerne Midt- og Nordjylland, henholdsvis 2,1 % og 2,3 %, mens huslejen er steget mindst i Region Sjælland, 1,6 %. 3

5 statistik 2017 Figur 2: Gennemsnitlig årlige husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på regioner, 2016 og 2017 Kr. pr. m Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I Billund Kommune er den gennemsnitlige husleje 604 kr. pr. m 2 i 2017, hvilket er lavest i landet. Modsat er huslejen højest blandt de almene familieboligafdelinger i Egedal Kommune. Her er den gennemsnitlige husleje kr. pr. m 2. Egedal er desuden den eneste kommune, hvor den gennemsnitlige husleje overstiger kr. pr. m 2. Se tabel 7, side 22. I en række kommuner i den vestlige del af Jylland, herunder Morsø, Lemvig, Vejen, Ikast-Brande, Thisted, Herning og Esbjerg, samt i Sønderborg Kommune er huslejen relativt lav, i gennemsnit 630 til 664 kr. pr. m 2. I Østdanmark er den laveste husleje blandt de almene familieboliger i Tårnby Kommune. Her er den gennemsnitlige husleje 670 kr. pr. m 2, hvilket er 10. lavest i Danmark. De højeste huslejer for almene familieboliger findes i udvalgte kommuner i Østdanmark. Udover Egedal Kommune inkluderer det størstedelen af kommunerne nord for København, Dragør samt Roskilde og Lejre kommuner, hvor huslejen er mellem ca. 900 og 991 kr. pr. m 2 i gennemsnit. fordelingen for familieboliger n for familieboliger varierer fra under 400 kr. pr. m 2 til over kr. pr. m 2. Der er dog relativt få boliger med henholdsvis de laveste og højeste huslejer. I 2017 er huslejen under 500 kr. pr. m 2 i knap 2 % af alle familieboliger, mens huslejen er over kr. pr. m 2 i knap 4 %. Fra 2016 til 2017 er der blevet ca færre boliger med en husleje under 500 kr. pr. m 2, mens der til gengæld er knap flere boliger med en husleje over kr. pr. m 2. Det svarer til ændringer på ca. 0,5 procentpoint for begge huslejeniveauer. Boligerne med de laveste huslejer ligger overvejende i boligafdelinger af ældre dato. Der findes dog enkelte nyere afdelinger, hvor boligerne ligeledes har en husleje under gennemsnittet. Se tabel 6 på side 21. I halvdelen af alle familieboliger er huslejen mellem 681 og 900 kr. pr. m 2. Se figur 3 nedenfor. 4

6 statistik 2017 Figur 3: Andel af familieboliger fordelt på gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2, 2017 Andel 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Note: Den mørkere del af figuren angiver intervallet fra 25 % til 75 % fraktilerne. Dvs. halvdelen af alle familieboliger har en gennemsnitlig husleje mellem 681 og 900 kr. pr m 2. Kr. pr. m 2 n er højest i nyere boligafdelinger n i almene familieboliger afhænger i høj grad af afdelingens alder. Den gennemsnitlige husleje er således højere i nyere end i ældre boligafdelinger. Den gennemsnitlige husleje er lavest blandt boliger ibrugtaget i perioden , hvor huslejen er 725 kr. pr. m 2. Modsat er huslejen højest i boliger ibrugtaget efter 2000, 915 kr. pr. m 2. Der er dermed et spænd mellem de højeste og laveste huslejer på knap 200 kr. pr. m 2. Blandt boliger ibrugtaget før 1957 samt i perioden 1968 til 1982 er huslejen ikke væsentlig forskellig, henholdsvis 754 og 783 kr. pr. m 2. Tilsvarende er det tilfældet for boliger med ibrugtagelse i perioderne fra 1983 til 1989 og 1990 til 1999, hvor forskellen i huslejen er endnu mere begrænset, henholdsvis 855 og 869 kr. pr. m 2 i gennemsnit. I nyere boligafdelinger er kapitaludgifterne generelt højere end i ældre boligafdelinger, hvilket kan aflæses direkte på huslejeniveauet. Det skal dog bemærkes, at ældre boligafdelinger til gengæld har højere udgifter til eksempelvis renovering mv 1. Fra 2016 til 2017 er huslejen steget mere i de ældre- end de nyere boliger, fra mere end 2 % i boliger ibrugtaget før 1968 til 1,2 % blandt boliger ibrugtaget efter Blandt boliger med ibrugtagelsestidspunkter fra 1968 til 1999 er huslejen steget mellem 1,4 og 1,7 %. I temaet til statistikken udspecificeres huslejen yderligere for boliger med ibrugtagelse fra 2012 til Se Landsbyggefondens Udgiftsstatistik

7 statistik 2017 Figur 4: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på ibrugtagelsesår, 2016 og 2017 Kr. pr. m Før Ibrugtagelsesår Lavere husleje i større familieboliger Den gennemsnitlige husleje er faldende med boligernes størrelse. Den gennemsnitlige husleje varierer således fra 723 kr. pr. m 2 i boliger på mere end 110 m 2 til 866 kr. pr. m 2 i boliger på mindre end 50 m 2. Blandt almene familieboliger på 81 til 90 m 2 er den gennemsnitlig husleje 787 kr. pr. m 2. Dette er den mest almindelige boligstørrelse i den almene sektor. Knap hver fjerde almene familiebolig har således denne størrelse. For boliger på 71 til 80 m 2 er den gennemsnitlige husleje 10 kr. pr. m 2 højere, 797 kr. pr. m 2. Knap hver femte almene familiebolig er mellem 71 og 80 m 2 ligesom, at den gennemsnitlige boligstørrelse på 79 m 2 indgår i dette interval. Den gennemsnitlige husleje kan variere for boliger med samme størrelse, som følge af forskellige ibrugtagelsestidspunkter og/eller den geografisk placering af boligerne. Den gennemsnitlige husleje varierer således med op til ca. 300 kr. pr. m 2 afhængigt af boligens ibrugtagelsestidspunkt. For boliger på m 2 varierer den gennemsnitlige husleje fra 722 kr. pr. m 2 i boliger med ibrugtagelse før 1968 til 900 kr. pr. m 2 for tilsvarende boliger med ibrugtagelse efter For boliger på m 2 er tendensen den sammen, med gennemsnitlige huslejer fra 750 kr. pr. m 2 for boliger før 1968 til 936 kr. pr. m 2 for boliger med ibrugtagelse efter For de fleste boligstørrelser er huslejen højest i Region Hovedstaden og lavest i Region Syddanmark. Dog er huslejen for boliger på m 2 højest i Region Sjælland. Se tabel 3A på side 15. 6

8 statistik 2017 Figur 5: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på boligstørrelse, 2017 Kr. pr. m Under 50 m² m² m² m² m² m² m² Over 111 m² Samlet gns Samlet Figur 6: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på boligtyper, Kr. pr. m Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Alle almene boliger Note: n 2014 er opgjort pr. 1. april 2014, jf. datagrundlaget

9 statistik 2017 Udviklingen i huslejen Fra 2014 til 2017 er den gennemsnitlige husleje i den almene boligsektor i hele landet steget fra 771 til 814 kr. pr. m 2. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,8 %. I de almene familieboliger er den gennemsnitlige husleje steget fra 750 til 792 kr. pr. m 2 i perioden. Det er ligeledes en gennemsnitlig årlig stigning på 1,8 %. For både familieboliger og alle almene boliger under ét, har der været begrænset årlige stigninger i huslejestigningerne på 1,8 til 1,9 % i alle årene, se tabel 5A og 5B fra side 19. I ældreboliger har huslejestigningerne været mere begrænsede, i gennemsnit 1,4 % årligt, mens der har været en lidt større stigning i ungdomsboliger, 1,6 % i gennemsnit. Frem til 2016 var huslejeudviklingen dog ens for de to boligtyper. Forbrugsudgifter Den gennemsnitlige husleje ekskl. forbrug i den almene boligsektor er 792 kr. pr. m 2 i Det betyder at forbrug af el-, vand- og eller varme i boliger, hvor det er inkluderet i huslejen, i gennemsnit udgør 22 kr. pr. m 2. Se tabel 8A på side 25. I familieboliger er huslejen ekskl. forbrug 770 kr. pr. m 2, svarende til at forbruget ligeledes udgør 22 kr. pr. m 2 af huslejen i gennemsnit. Forbrug er især inkluderet i huslejen i boliger i ældre afdelinger samt i Region Hovedstaden. Det gennemsnitlige forbrug er derfor højere i boliger herfra samt med ibrugtagelse før Modsat udgør forbrugsudgifter en mindre del af huslejen i boliger i Vestdanmark og i nyere boligafdelinger. I ældreboliger udgør forbrugsudgifterne også 22 kr. pr. m 2 i gennemsnit, svarende til en gennemsnitlig husleje ekskl. forbrug på kr. pr. m 2. I almene ungdomsboliger er forbrug inkluderet i huslejen i en større andel af boligerne. Det medfører, at det gennemsnitlige forbrug i huslejen er 37 kr. pr. m 2, svarende til en husleje ekskl. forbrug på 869 kr. pr. m 2. Det skal bemærkes, at det gennemsnitlige forbrug i huslejen er faldet begrænset fra 2016 til 2017 for alle boligtyper. Det skyldes, at flere boliger er overgået til individuel forbrugsafregning. I afsnittet om datagrundlaget på side 49, beskrives metoden til beregning af forbruget i huslejen. Særlige boligstøtteberettigede ydelser stigninger som følge af beboerbetalte forbedringer i boligerne samt tilbagekøb af hjemfaldsretten, dvs. de særlige boligstøtteberettigede ydelser, udgør i gennemsnit 9 kr. pr. m 2 af huslejen i den almene sektor i n ekskl. særlige boligstøtteberettigede ydelser er dermed 805 kr. pr. m 2 i gennemsnit. Se tabel 9A, side 27. Blandt landets almene familieboliger udgør de særlige boligstøtteberettigede ydelser i gennemsnit 10 kr. pr. m 2, svarende til en gennemsnitlig husleje ekskl. særlige boligstøtteberettigede ydelser på 782 kr. pr. m 2. De særlige boligstøtteberettigede ydelser varierer begrænset fra 9 kr. pr. m 2 i regionerne Sjælland, Syddanmark og Midtjylland til 12 kr. pr. m 2 i Region Hovedstaden og Nordjylland. Desuden er disse ydelser højere i boliger med ibrugtagelsestidspunkt før I ældre- og ungdomsboliger udgør særlige boligstøtteberettigede ydelse mindre, henholdsvis 4 og 2 kr. pr. m 2. 8

10 statistik 2017 Den månedlige husleje i almene familieboliger I dette afsnit opgøres huslejefordelingen i almene familieboliger på baggrund af beboernes faktiske månedlige husleje inklusiv særlige boligstøtteberettigede ydelser og forbrug, jævnfør datagrundlaget side 49. Medianhuslejen, dvs. huslejen hvor præcis halvdelen af alle boliger har henholdsvis en lavere eller højere husleje, stiger med boligstørrelsen. I familieboliger under 50 m 2, er medianhuslejen ca kr. om måneden på landsplan. I familieboliger på 50 og 60 m 2 er medianhuslejen ca kr. For 60 til 70 og 70 til 85 m 2, er medianen henholdsvis ca kr. og kr., mens halvdelen af alle boliger over 85 m 2 har en husleje under ca kr. om måneden. Figur 7: Medianhusleje i kr. pr. måned i familieboliger fordelt på region og boligstørrelse, 2017 Kr. pr. måned Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Under 50 m² m² m² m² Over 85 m² Note: Medianen angiver huslejen, hvor præcis halvdelen af boligerne har en henholdsvis lavere og højere husleje. Der er regional variation i medianhuslejerne på tværs af alle fem størrelsesgrupper. Medianhuslejerne er generelt højest i Region Hovedstaden, men for boliger på m 2 er medianhuslejen dog højere i Region Sjælland. Modsat er medianhuslejen lavest i Region Syddanmark uanset boligstørrelsen. I regionerne Midt- og Nordjylland er der kun begrænsede forskelle på huslejefordelingerne. Medianhuslejerne varierer således maksimalt ca. 100 kr. uanset boligstørrelsen. I tabellerne 10A til 10E fra side 29 fremgår huslejefordelingen for almene familieboliger i landets kommuner fordelt på boligstørrelser. 9

11 statistik 2017 Figur A: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på kommuner, 2017 Kr. pr. m 2 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen 10

12 statistik 2017 Tabel 1: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår, 2017 Alle almene boliger Hele landet Hovedstaden Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,4% ,4% ,1% ,5% ,6% ,3% ,7% ,7% ,4% ,2% ,1% ,8% Samlet ,8% ,7% Sjælland Syddanmark Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,4% ,8% ,8% ,9% ,4% ,9% ,4% ,6% ,3% ,5% ,3% ,2% Samlet ,5% ,9% Midtjylland Nordjylland Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,2% ,1% ,0% ,9% ,4% ,9% ,1% ,9% ,8% ,4% ,5% ,4% Samlet ,3% ,9% 11

13 statistik 2017 Tabel 2: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og afdelingstype, A. Familieboliger Hele landet Hovedstaden Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,4% ,6% ,1% ,6% ,6% ,3% ,7% ,6% ,4% ,2% ,2% ,6% Samlet ,8% ,7% Sjælland Syddanmark Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,4% ,6% ,8% ,7% ,4% ,9% ,5% ,8% ,3% ,3% ,5% ,2% Samlet ,6% ,9% Midtjylland Nordjylland Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,0% ,0% ,9% ,9% ,4% ,9% ,0% ,0% ,7% ,7% ,3% ,2% Samlet ,3% ,1% 12

14 statistik 2017 Tabel 2: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og afdelingstype, B. Ældreboliger Hele landet Hovedstaden Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,2% ,2% ,5% ,2% ,1% ,1% ,4% ,2% ,4% ,2% Samlet ,2% ,2% Sjælland Syddanmark Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,3% ,0% ,8% ,4% ,4% ,4% ,7% ,3% ,0% ,6% Samlet ,8% ,2% Midtjylland Nordjylland Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,5% ,9% ,7% ,9% ,3% ,4% ,5% ,6% ,8% ,3% Samlet ,8% ,2% 13

15 statistik 2017 Tabel 2: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og afdelingstype, C. Ungdomsboliger Hele landet Hovedstaden Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,7% ,4% ,3% ,1% ,1% ,5% ,8% ,4% ,7% ,5% Samlet ,8% ,3% Sjælland Syddanmark Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,8% ,8% ,2% ,1% ,9% ,1% ,9% ,5% ,9% ,2% Samlet ,9% ,4% Midtjylland Nordjylland Boliger 1/ Stigning Boliger 1/ Stigning ,2% ,2% ,4% ,1% ,0% ,3% ,2% ,1% ,1% ,1% Samlet ,4% ,0% 14

16 statistik 2017 Tabel 3A: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på boligstørrelse, 2017 Hele landet Hovedstaden m 2 Boliger 1/ Boliger 1/ Samlet Sjælland Syddanmark m 2 Boliger 1/ Boliger 1/ Samlet Midtjylland Nordjylland m 2 Boliger 1/ Boliger 1/ Samlet

17 statistik 2017 Tabel 3B: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 for familieboliger fordelt på boligstørrelse og ibrugtagelsesår, 2017 Ibrugtagelsesår m Samlet Under Over Samlet gennemsnit

18 statistik 2017 Tabel 4: udviklingen i kr. pr. m², A. Alle almene boliger Gennemsnitlig årlig stigning Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden ,7% Sjælland ,7% Syddanmark ,0% Midtjylland ,0% Nordjylland ,9% Samlet gennemsnit ,8% Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 før ,2% ,7% ,5% ,3% Samlet gennemsnit ,8% Boligtype kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Familieboliger ,8% Ældreboliger ,4% Ungdomsboliger ,6% Samlet gennemsnit ,8% Note: n 2014 er opgjort pr. 1/

19 statistik 2017 Tabel 4: udviklingen i kr. pr. m², B. Familieboliger Gennemsnitlig årlig stigning Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden ,7% Sjælland ,8% Syddanmark ,0% Midtjylland ,1% Nordjylland ,1% Samlet gennemsnit ,8% Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 før ,2% ,7% ,5% ,4% Samlet gennemsnit ,8% Note: n 2014 er opgjort pr. 1/

20 statistik 2017 Tabel 5: udviklingen i procent, A. Alle almene boliger Gennemsnitlig årlig stigning Region Hovedstaden 1,8% 1,6% 1,7% 1,7% Sjælland 1,7% 1,9% 1,5% 1,7% Syddanmark 2,4% 1,7% 1,9% 2,0% Midtjylland 1,8% 2,0% 2,3% 2,0% Nordjylland 1,8% 2,1% 1,9% 1,9% Samlet gennemsnit 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Ibrugtagelsesår før ,2% 2,1% 2,3% 2,2% ,6% 2,0% 1,6% 1,7% ,5% 1,4% 1,6% 1,5% ,4% 1,4% 1,0% 1,3% Samlet gennemsnit 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Boligtype Familieboliger 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Ældreboliger 1,6% 1,2% 1,2% 1,4% Ungdomsboliger 1,6% 1,3% 1,8% 1,6% Samlet gennemsnit 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Note: n 2014 er opgjort pr. 1/

21 statistik 2017 Tabel 5: udviklingen i procent, B. Familieboliger Gennemsnitlig årlig stigning Region Hovedstaden 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Sjælland 1,8% 2,0% 1,6% 1,8% Syddanmark 2,3% 1,8% 1,9% 2,0% Midtjylland 1,7% 2,1% 2,3% 2,1% Nordjylland 1,8% 2,3% 2,1% 2,1% Samlet gennemsnit 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Ibrugtagelsesår før ,2% 2,1% 2,3% 2,2% ,6% 2,0% 1,6% 1,7% ,6% 1,4% 1,5% 1,5% ,5% 1,5% 1,2% 1,4% Samlet gennemsnit 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% Note: n 2014 er opgjort pr. 1/

22 statistik 2017 Tabel 6: Antal familieboliger fordelt på ibrugtagelsesår og gennemsnitlig årlig husleje, 2017 Antal familieboliger Andel boliger Kr. pr. m I alt ,2% ,1% ,3% ,3% ,3% ,6% ,0% ,1% ,7% ,8% ,3% ,6% ,0% ,3% ,0% ,1% ,4% ,9% ,3% ,2% ,9% ,1% ,1% ,5% ,3% ,4% ,8% ,5% ,7% ,5% ,2% ,0% ,6% ,3% ,0% ,9% ,8% ,5% ,6% ,3% ,3% ,0% Samlet ,0% Note: Den gennemsnitlige husleje i hver af kategorierne er markeret med fed skrift. 21

23 statistik 2017 Tabel 7: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på kommune, 2017 Alle almene boliger Familieboliger Kommune Antal 2017 Antal 2017 Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

24 statistik 2017 Alle almene boliger Familieboliger Kommune Antal 2017 Antal 2017 Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre

25 statistik 2017 Alle almene boliger Familieboliger Kommune Antal 2017 Antal 2017 Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus I alt

26 statistik 2017 Tabel 8: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på afdelingstype, ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv forbrug, A. Alle almene boliger inkl. forbrug ekskl. forbrug Forbrug Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet gennemsnit Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 før Samlet gennemsnit Boligtype kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet gennemsnit Note: Værdierne er afrundet, hvorfor tabellen ikke nødvendigvis summer. 25

27 statistik 2017 Tabel 8: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv forbrug, B. Familieboliger inkl. forbrug ekskl. forbrug Forbrug Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet gennemsnit Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 før Samlet gennemsnit Note: Værdierne er afrundet, hvorfor tabellen ikke nødvendigvis summer. 26

28 statistik 2017 Tabel 9: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på afdelingstype, ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv særlige boligstøtteberettigede ydelser, A. Alle almene boliger inkl. særlige boligstøtteberettigede ydelser ekskl. særlige boligstøtteberettigede ydelser Særlige boligstøtteberettigede ydelser Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet gennemsnit Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Før Samlet gennemsnit Boligtype kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet gennemsnit Note: Værdierne er afrundet, hvorfor tabellen ikke nødvendigvis summer. 27

29 statistik 2017 Tabel 9: Gennemsnitlig årlig husleje i kr. pr. m 2 fordelt på ibrugtagelsesår og region inklusiv og eksklusiv særlige boligstøtteberettigede ydelser, B. Familieboliger inkl. særlige boligstøtteberettigede ydelser ekskl. særlige boligstøtteberettigede ydelser Særlige boligstøtteberettigede ydelser Region kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet gennemsnit Ibrugtagelsesår kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 før Samlet gennemsnit Note: Værdierne er afrundet, hvorfor tabellen ikke nødvendigvis summer. 28

30 statistik 2017 Tabel 10: fordelingen fordelt på kommuner, A. Familieboliger under 50 m 2 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

31 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Silkeborg

32 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ø-kommuner Aabenraa Aalborg Aarhus I alt Note: Ø-kommuner omfatter: Læsø, Samsø, Fanø og Ærø. Idet der er relativt få familieboliger i de fire kommuner, opgøres huslejeniveauerne samlet. 31

33 statistik 2017 Tabel 10: fordelingen fordelt på kommuner, B. Familieboliger 50 m 2-60 m 2 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

34 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Silkeborg

35 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ø-kommuner Aabenraa Aalborg Aarhus I alt Note: Ø-kommuner omfatter: Læsø, Samsø, Fanø og Ærø. Idet der er relativt få familieboliger i de fire kommuner, opgøres huslejeniveauerne samlet. 34

36 statistik 2017 Tabel 10: fordelingen fordelt på kommuner, C. Familieboliger 60 m 2-70 m 2 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

37 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Silkeborg

38 statistik 2017 Månedlig husleje i kr. Antal boliger Kommune 10 % fraktil 25 % fraktil Median 75 % fraktil 90 % fraktil I alt Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ø-kommuner Aabenraa Aalborg Aarhus I alt Note: Ø-kommuner omfatter: Læsø, Samsø, Fanø og Ærø. Idet der er relativt få familieboliger i de fire kommuner, opgøres huslejeniveauerne samlet. 37

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse TEMASTATISTIK 2015:2 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-2013 De almene boligafdelinger henlægger generelt mere til vedligeholdelse end tidligere. Der er store regionale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere