Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder"

Transkript

1 Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014

2 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren spurgt en række medlemmer ansat på ingeniørvirksomheder, om deres holdning til en europæisk patentdomstol. 4 ud af 10 ingeniørvirksomheder svarer, at registrering af patenter er vigtig for virksomhedens udvikling. Hver fjerde ingeniørvirksomhed har oplevet, at et produkt med dansk patent er blevet kopieret og solgt i udlandet. 15 procent af virksomhederne har i nogle tilfælde helt fravalgt at igangsætte produktion til udenlandske markeder fordi ressourceforbrug og/eller økonomiske omkostninger ved at tage patent har været for høje. Samlet set peger vurderingerne på, at der er en betydelig udfordring i at registrere patenter i såvel Danmark som udenfor landets grænser. De barrierer som vurderes som de største, når det gælder registrering af patenter i udlandet, er bureaukrati, tidsforbrug, advokatudgifter og mangel på indsigt i andre landes patentsystemer. Forventningen til et eventuelt ja, er, ikke mindst blandt de virksomheder, der har erfaring med at arbejde med registrering af patenter, at det bliver administrativt lettere at foretage patentregistrering, at det bliver hurtigere at beskytte og håndtere patenter på det europæiske marked og at det bliver billigere. Blandt de negative konsekvenser af det europæiske patentsystem er der især tre forhold, som skiller sig ud. Det drejer sig om, at der kan være forskel i retspraksis afhængigt af, hvilket land eventuelle patentsager føres i, at den nye EU-patentdomstol vil blive påvirket af politiske interesser, og om en fælles europæisk domstol vil være uafhængig af store virksomhedsinteresser. IDA anbefaler: Et ja til enhedspatentet. IDA finder, at det i dag er dyrt og besværligt at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. Dette har en negativ indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vækstpotentiale Den europæiske patentreform vil kunne styrke virksomhederne i den globale konkurrence med virksomheder fra eksempelvis USA og Kina. Patentreformen vil gøre det enklere, billigere og mere effektivt for virksomhederne at beskytte deres opfindelser i Europa. Dette vil være til gavn for navnlig de små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa med det nuværende patentsystem. 2

3 Indhold Den Europæiske Patentdomstol... 2 Resume... 2 IDA anbefaler:... 2 Den Europæiske Patentdomstol... 4 Indledning... 4 Baggrund... 5 Brugen af patenter på ingeniørvirksomheder... 6 Barrierer for brug af de nuværende patentmuligheder... 7 Konsekvenser af tilslutning til Den Europæiske Patentdomstol... 9 For eller imod?

4 Den Europæiske Patentdomstol Indledning Der er folkeafstemning om den fælles europæiske patentdomstol den 25. maj Afstemningen skal afgøre, om Danmark skal være med i en aftale om en fælles patentdomstol, som gælder for de EU-lande, der ønsker at være med. Et dansk ja betyder, at alle borgere og virksomheder i EU med blot én ansøgning kan få godkendt et patent i de lande i EU, der er med i aftalen om en patentdomstol. Når en dansk virksomhed i dag ønsker at håndhæve sit patent i andre EU-lande, skal den anlægge krænkelsessag i hvert enkelt land, hvilket typisk er en langvarig og ofte meget dyr proces. Desuden kan virksomheden ende ud med flere forskellige afgørelser vedrørende det samme patent. Men hvis Danmark tilslutter sig EU-patentet og den tilhørende EUpatentdomstol, bliver processen mere smidig. vil med én enkelt ansøgning kunne søge om patentbeskyttelse i de EU-lande, der deltager i samarbejdet om et fælles patent, ligesom der kun vil være én domstol til at afgøre krænkelsesspørgsmål. Der kan dog også være ulemper for danske virksomheder. Ligesom det vil være nemmere for danske virksomheder at håndhæve patenter i udlandet, så vil udenlandske virksomheder også få nemmere ved at håndhæve deres patenter i Danmark, hvis Danmark tilslutter sig ordningen. Det vil betyde, at der vil komme flere patenter i de kommende år, som potentielt kan skade danske innovatører, som i dag ikke har patenter. Kritikere peger også på at Den Europæiske Patentdomstol har økonomisk interesse i at udstede patenter. Det kan betyde, at der kan ske udvidelse af brugen af patenter på områder, som ikke tidligere har været patentbeskyttede (fx software og biotek). Det kan være et problem, fordi det kan bremse innovationen, og tilgodese de store virksomheder, som har ressourcerne til at forfølge et patent - hvilket igen gør det sværere at starte små og mellemstore virksomheder op, som primært baserer sig på udvikling. Et dansk nej betyder, at den fælles patentdomstol og enhedspatentet ikke kommer til at gælde i Danmark. Den fælles patentdomstol og enhedspatentet vil dog stadig gælde i de EU-lande, som indgår aftalen og fortsætter uden Danmark. Personer og virksomheder i Danmark må altså gerne bruge enhedspatentet og søge ét sted om at få godkendt et patent i de EU-lande, som er med i aftalen. Enhedspatentet gælder bare ikke i Danmark, så her skal personer og virksomheder også søge om et dansk patent, som man gør i dag. Personer og virksomheder kan også få afgjort sager om enhedspatentet ved patentdomstolen, selv om det bliver et dansk nej. Som optakt til afstemningen har Ingeniørforeningen i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren spurgt en række medlemmer, om deres holdning til en europæisk patentdomstol. Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer ansat på ingeniørvirksomheder i industrien, byggeriet, udviklings- og forskningsvirksomheder samt indenfor IT og telekommunikation. I alt er der kommet 635 svar. Undersøgelsen er afsluttet april

5 Baggrund Danske virksomheder indleverede i løbet af patentansøgninger i Danmark gennem Patent- og varemærkestyrelsen, i Europa gennem EPO, i USA gennem USPTO eller gennem den internationale patentorganisation WIPO. Det svarer til næsten 80 procent af alle patentansøgninger fra danske virksomheder. Figur 1. Antallet af danske patentansøgninger hos udvalgte patentmyndigheder Internationale patentansøgninger med dansk ansøger Amerikanske patentansøgninger med dansk ansøger Europæiske patentansøgninger med dansk ansøger Nationale patentansøgninger med dansk ansøger Note: Der er her ikke tale om unikke ansøgninger, da den samme patentansøgning kan være videreført i flere lande. Det er imidlertid kun en lille del af danske virksomheder som bruger patenter. I alt er knap af de danske virksomheder patentaktive. Samlet står de for over arbejdspladser, eller ca. 10 pct. af beskæftigelsen. Heraf er hovedparten placeret inden for branchekategorien industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, hvor de patentaktive virksomheder står for 36 procent. af den samlede beskæftigelse. Mere end en tredjedel af den samlede danske eksport stammer fra patentaktive virksomheder 1. 1 Redegørelse om patentreformen, Erhvervs- og Vækstministeriet,

6 Figur 2. Størrelsesfordeling af patentaktive virksomheder % 24% 38% Mikrovirksomheder (0-9 ansatte) Små virksomheder (10-49 ansatte) Mellemstore virksomheder ( ansatte) Store virksomheder (over 250 ansatte) 26% Kilde: Redegørelse om patentreformen, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014 Brugen af patenter på ingeniørvirksomheder Der er stor forskel på ingeniørvirksomhedernes brug af patenter. Det er ikke overraskende de store ingeniørvirksomheder med stort eksportindhold, hvor registrering af patenter er en vigtig del af virksomhedens udvikling. Det fremgår af tabel 1 og 2. Alligevel er det værd at bemærke, at der også blandt enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med knap så mange ansatte er en del, hvor patenter spiller en stor rolle for udvikling og forretning. Det er således næsten hver femte virksomhed med færre end 50 ansatte, hvor patenter vurderes som vigtige i virksomhedens udvikling. Tabel 1. Hvor vigtig er registrering af patenter for din virksomheds udvikling? Fordelt efter virksomhedens størrelse Enkeltmandsvirksomhed Under 50 ansatte ansatte Over 250 ansatte virksomheder Ikke vigtigt 79% 71% 70% 16% 46% Nogen betydning 17% 12% 17% 16% 15% Meget vigtigt 4% 17% 13% 68% 39% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 6

7 Tabel 2. Hvor vigtig er registrering af patenter for din virksomheds udvikling? Fordelt efter hvor stor en del af omsætningen, der går til eksport Under 10% 10-25% 25-50% Over 50% virksomheder Ikke vigtigt 83% 87% 47% 28% 46% Nogen betydning 10% 7% 40% 18% 15% Meget vigtigt 7% 7% 13% 54% 39% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 26 procent af ingeniørvirksomhederne i undersøgelsen har oplevet at et produkt med dansk patent er blevet kopieret og solgt i udlandet. 5 procent svarer, at det er sket ofte, mens yderligere 21 procent har oplevet det i enkelte tilfælde. Det understreger, at der kan være et behov for bedre muligheder for beskyttelse af danske produkter i udlandet. Tabel 3. Har virksomheden oplevet, at et produkt med dansk patent er blevet kopieret og solgt i udlandet? 5% 21% Ja det er sket ofte Det er sket i enkelte tilfælde Nej aldrig 74% Barrierer for brug af de nuværende patentmuligheder Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere systemet for registrering af patenter, som det er i dag. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget let og 10 er meget svært, ender vurderingen af det danske patentsystem på 6,2, mens hjemtagelse af patent i de øvrige EU-lande samlet set vurderes som lidt sværere (6,9). Ikke overraskende er det sværest at håndtere patenter, som skal gælde globalt. Samlet set peger vurderingerne på, at der er en betydelig udfordring i at registrere patenter i såvel Danmark som udenfor landets grænser. Det er værd at bemærke, at vurderingen både gælder for virksomheder, som ikke selv bruger patentsystemerne, og de virksomheder, som har erfaringer med at registrere patenter. Det betyder, at vurderingen ikke kun er baseret på mangel på kendskab men derimod på konkrete erfaringer. 7

8 Tabel 4. Hvor let eller svært vil du vurdere systemet for registrering af patenter som det er i dag? (vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget let og 10 er meget svært) erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år ikke erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år virksomheder I Danmark 6,3 5,9 6,2 I EU 7,1 6,3 6,9 Globalt 7,4 7,9 7,5 Note: 57% af virksomhederne har ikke erfaring med patenter, mens 43% har erfaring De barrierer som vurderes som de største, når det gælder registrering af patenter i udlandet, er bureaukrati, tidsforbrug, advokatudgifter og mangel på indsigt i andre landes patentsystemer. Kun de sproglige barriere vurderes relativt lavt af deltagerne i undersøgelsen. Tabel 5. Hvordan vil du vurdere følgende barrierer for at registrere af et patent i udlandet? (Vurder på en skala fra 1 til 10, hvor 1=Ikke en barriere 10=meget stor barriere) erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år ikke erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år virksomheder Bureaukrati 6,9 8,1 7,5 Tidsforbruget 7,1 8,1 7,5 Manglende indsigt i andre landes patentsystemer 6,5 8,0 7,2 Advokatudgifter 6,6 6,9 6,7 Sproget 3,5 3,7 3,6 En konsekvens af (for) store barrierer i processen med at registrere patenter i udlandet kan være, at virksomhederne helt fravælge alle eller dele af de udenlandske markeder til skade for Danmarks handelsbalance og beskæftigelse og generelle velstand. Det fremgår af tabel 6, at i alt 15 procent af virksomhederne i nogle tilfælde helt har fravalgt at igangsætte produktion til udenlandske markeder, fordi ressourceforbrug og/eller økonomiske omkostninger ved at tage patent har været for høje. 8

9 Tabel 6. Har virksomheden i nogle tilfælde helt fravalgt at igangsætte produktion til udenlandske markeder fordi ressourceforbrug og/eller økonomiske omkostninger ved at tage patent har været for høje? 2% 13% Ja det er sket ofte Det er sket i enkelte tilfælde Nej aldrig 84% Konsekvenser af tilslutning til Den Europæiske Patentdomstol Der kan tænkes en række forskellige konsekvenser, hvis Danmark stemmer ja, og dermed tilslutter sig Den Europæiske Patentdomstol. Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere en række positive og en række negative konsekvenser, som de ser det ud fra deres virksomheds perspektiv. Forventningen er, ikke mindst blandt de virksomheder, der har erfaring med at arbejde med registrering af patenter, at det bliver administrativt lettere at foretage patentregistrering, at det bliver hurtigere at beskytte og håndtere patenter på det europæiske marked, og at det bliver billigere. Det vurderes også, at der kan ske forbedringer når det gælder større sikkerhed for at patentrettighederne overholdes i hele EU, at der kommer en mere professionel behandling af patentansøgningen uden for Danmark, og at der kan komme større interesse for at investorer vil investere i virksomhedens udvikling af patenter. 9

10 Tabel 7. Hvordan vil du vurdere mulige forbedringer for din virksomhed, hvis Danmark tilslutter sig det nye europæiske patentsystem? (1=Jeg forventer ingen ændring, 10=Jeg forventer meget stor forbedring, ved ikke) Det bliver administrativt lettere at foretage patentregistrering Det bliver hurtigere at beskytte og håndtere patenter på det europæiske marked erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år ikke erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år virksomheder 7,1 5,2 6,2 7,1 5,1 6,1 Det bliver billigere 6,3 4,6 5,4 Der kommer større sikkerhed for at patentrettighederne overholdes i hele EU 5,4 4,7 5,1 Det bliver lettere sprogligt 5,7 4,5 5,1 Der kommer en mere professionel behandling af patentansøgningen uden for Danmark Der kommer større interesse for at investorer vil investere i virksomhedens udvikling af patenter 5,3 4,0 4,6 4,9 4,2 4,6 På den anden side kan der også være negative konsekvenser ved en eventuel tilslutning til Den Europæiske Patentdomstol. Blandt de negative konsekvenser af et fælles europæisk patentsystem er der især tre forhold, som skiller sig ud. Det drejer sig om, at der kan være forskel i retspraksis afhængigt af, hvilket land eventuelle patentsager føres i, at den nye EU-patentdomstol vil blive påvirket af politiske interesser, og om en fælles europæisk domstol vil være uafhængig af store virksomhedsinteresser. Kun få virksomheder er bekymret for at det bliver dyrere for virksomhederne, hvis Danmark tilslutter sig det fælles europæiske patentsystem. 10

11 Tabel 8. Hvordan vil du vurdere mulige bekymringer for din virksomhed, hvis Danmark tilslutter sig det nye europæiske patentsystem? (1=Ingen bekymring, 10=meget stor bekymring, ved ikke) erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år ikke erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år virksomheder Der kan være forskel i retspraksis afhængigt af, hvilket land eventuelle patentsager føres 5,3 5,9 5,6 Den nye EU-patentdomstol vil blive påvirket af politiske interesser 5,3 6,6 6,0 Jeg er bekymret for, om den nye europæiske domstol vil være uafhængig af store virksomhedsinteresser 5,0 6,3 5,6 Jeg er bekymret for, om mit patent vil blive angrebet mere af udenlandske virksomheder 4,0 5,1 4,5 Det bliver dyrere for min virksomhed 3,7 5,3 4,5 For eller imod? Samlet set vurderer 9 procent af virksomhederne, at de af et nej. 34 procent ser det som en fordel, mens en stor gruppe vurderer, at det enten er uden betydning for virksomheden eller at de ikke ved, hvilke konsekvenser der vil være. Tabel 9. Med udgangspunkt i virksomhedens forhold, hvilket udfald af folkeafstemningen om patentdomstolen vil være bedst? Fordelt efter erfaring med patenter erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år ikke erfaring med patenter indenfor de seneste 10 år virksomheder af et ja 53% 19% 34% af et nej 4% 13% 9% Det er uden betydning for virksomheden 13% 39% 27% Ved ikke 30% 29% 30% I alt 100% 100% 100% 11

12 Tabel 10. Med udgangspunkt i virksomhedens forhold, hvilket udfald af folkeafstemningen om patentdomstolen vil være bedst? Fordelt efter virksomhedens størrelse af et ja af et nej Det er uden betydning for virksomheden Ved ikke af et ja Enkeltmandsvirksomhed 31% 8% 54% 8% 100% Under 50 ansatte 32% 17% 39% 13% 100% ansatte 24% 9% 31% 36% 100% Over 250 ansatte 41% 5% 16% 38% 100% virksomheder 34% 9% 27% 29% 100% Tabel 11. Med udgangspunkt i virksomhedens forhold, hvilket udfald af folkeafstemningen om patentdomstolen vil være bedst? Fordelt efter branche af et ja af et nej Det er uden betydning for virksomheden Ved ikke af et ja Telekommunikation 56% 17% 6% 22% 100% Fremstilling af elektrisk udstyr 55% 10% 17% 17% 100% Forskning og udvikling 52% 12% 14% 22% 100% Elektronikindustri 51% 12% 17% 20% 100% Medicinalindustri 44% 4% 13% 38% 100% Maskinindustri 43% 6% 16% 35% 100% Metalindustri 39% 11% 17% 33% 100% Bygge og anlæg 31% 5% 44% 21% 100% Kemisk industri 30% 4% 17% 48% 100% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 28% 0% 33% 39% 100% It- og informationstjenester 23% 15% 35% 27% 100% I alt 34% 9% 27% 29% 100% 12

13 Tabel 12. Med udgangspunkt i virksomhedens forhold, hvilket udfald af folkeafstemningen om patentdomstolen vil være bedst? Fordelt efter hvor stor en del af omsætningen, der går til eksport af et ja af et nej Ved ikke Det er uden betydning for virksomheden af et ja Under 10% 22% 9% 51% 18% 100% 10-25% 33% 10% 38% 19% 100% 25-50% 48% 19% 10% 24% 100% Over 50% 41% 9% 20% 31% 100% virksomheder 34% 9% 27% 30% 100% Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Grit Munk ( ), presserådgiver Ole Haun ( ) eller chefanalytiker Klaus Jørgensen ( ). Metode Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af Ingeniørforeningen ansat i industrien, byggeriet, udviklings- og forskningsvirksomheder samt indenfor IT og telekommunikation. I alt er der kommet 635 svar. Undersøgelsen er afsluttet april

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet NOTAT Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Redegørelse om. Februar 2014

Redegørelse om. Februar 2014 Redegørelse om PATENTREFORMEN Februar 2014 03 Indholdsfortegnelse FORord Der har igennem mange år været et ønske fra dansk og europæisk erhvervs liv om en enklere og billigere adgang til patentsystemet

Læs mere

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark Patent Disse to ting stemmes der om Enhedspatent Når et patent udstedes, dækker det alle medlemslandene. Der betales én årlig afgift, og det giver patentbeskyttelse i alle medlemslandene. På nuværende

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN. Februar 2014

REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN. Februar 2014 REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN Februar 2014 Titel: REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Copyright: Februar 2014 Grafisk tilrettelægning: Public www.patentreformen.dk Formater:

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke BRIEF Softwaremyte i patentafstemning holder ikke Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Det er en myte,

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa. Rapport Maj 2014 Patentreformen - Nye danske muligheder med fælles patent Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.dk Tænketanken EUROPA 2014 Rapporten er udarbejdet af: Direktør Bjarke

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Januar 2017 Sammenfatning Vækstiværksættere er en vigtig del af en effektiv markedsøkonomi. De udfordrer eksisterende virksomheder med nye produkter

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Ole Tange Partner i lille dansk IT-virksomhed Fortaler for EU Rygmarvsreaktions-ja, hvis Enhedslisten og DF siger nej og resten siger ja Modstander af

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fremtidens teknologier

Fremtidens teknologier Fremtidens teknologier Juni 2016 Indledning Fremtidens produktion omfatter en grundlæggende ændring af produktion, som rækker langt udover fabrikkerne, ind i serviceerhverv, hen til slutbrugeren og tilbage

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649 1.513 92% 2010 1.770

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Patentdomstolen - set med virksomhedernes øjne

Patentdomstolen - set med virksomhedernes øjne Patentdomstolen - set med virksomhedernes øjne Den 25. maj skal vi stemme 13 danske medlemmer ind i Europa-Parlamentet, men der er en lige så vigtig folkeafstemning samme dag: Vi skal bestemme, om Danmark

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere