Kursusoplæg puf. PUF maj dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16."

Transkript

1 Kursusoplæg puf [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.] PUF maj 2014 dds uddannelse

2 Kursusoplæg august udgave 2. oplag Skribenter: 2. udgave: Rasmus Damkjær-Ohlsen (redaktør) Anders Rasmussen Laila Barslund Pedersen 1.udgave: Rasmus Damkjær-Ohlsen (redaktør) Anne Sandbeck Laila Barslund Pedersen Sebastian Andersen Malene Pedersen Bo Runge-Dalager Jonathan Stein Signe Auvnsø Dahl Mikkel Emil Nielsen Karin Christiansen Hanne Larsen Layout: Rasmus Damkjær-Ohlsen Fotos: Anders Dahl Tollestrup (forside, s. 11 og s. 15) Rasmus Damkjær-Ohlsen (s. 7 og s. 11)

3 indholdsfortegnelse Udviklingsprocessen 2 Arbejdsgruppen bag 2 Skribenter 2 Layout 2 Kursus styrker modet og gejsten 4 Kursusafsæt 5 Spejderideen 5 De Blå Værdier (KAFSU) 5 Kursusindhold 6 Friluftsliv 6 Metoder 6 Patruljens time 7 Udbytte 7 Kursusstruktur 8 Kursusfundament 9 Friluftsliv 9 Patruljeliv 9 Learning by doing 9 Kursuselementer 10 Planlægning 10 Patruljeledelse 10 Medbestemmelse og ansvarlighed 10 Oplevelser 11 Fantasi 11 Sammenhold og kammeratskab 11 Planlægning 12 Teamet 12 Ansøgningen 13 Når kurset er i hus 14 Patruljevejledere 15 Kursusteamvejleder 15 Patruljer 15 Fantasiramme 15 Praktisk info 16 Kursushåndbogen 16 Varighed 16 Kursussted 16 Vejledende deltagerantal 16 Budget 16 PR 16 Materiel 16 Tilmelding 17 Deltagerbrev 17 Forsikring 17 Beredskab 18 Uddannelsesweekend 18 Praktisk kalender 19 Kontakt 19

4 Kursus styrker modet og gejsten PUF har fået sat sit aftryk i Det Danske Spejderkorps. Der er en ovenud stor interesse for kurset, og spejderne står i kø for, at komme med. Sidste år tog vi chancen og udvigede fra to til fem kurser, og vi havde på trods af det stadig spejdere på venteliste. Det viser at vi er på rette kurs, og vi har fået skabt et tilbud, der har været behov for. Vi er stadig i en proces med at få afstemt formen, og det kan vi i U10-16 ikke gøre alene - det skal i høj grad ske sammen med de teams, der udfører det. Vi i U10-16 har valgt at fortsætte med det kursusoplæg vi har kørt med tidligere, efter at have læst evalueringer igennem fra Vi tror på, at for at forankre og skabe den rette form, skal ting prøves af og testet over længere tid, inden vi aktivt går ind og ændrer store ting. Dette kursusoplæg er derfor ikke et nyt, men et småjusteret med få rettelser fra sidste år. Men læs det gerne igennem igen, hvis du føler du har Kursusoplægget for 2013 fuldt inde under huden. Måske er der netop sket ændring i det, du kan huske, eller også ser du det med nye øjne. PUF handler om at komme på kursus: få mærket, følt og prøvet. Kurset er en introduktion til DDS kursusverden, og skal være en god og udbytterig oplevelse for kursister og team. PUF er spejderens første oplevelse med at tage på kursus. Målgruppen er årige spejdere, der har været juniorer et års tid. Men da modenhed, motivation og erfaring varierer meget fra spejder til spejder, er det i sidste ende den enkelte leders vurdering, om kurset er det rette for den enkelte spejder. PUF bliver udbudt april i Jylland, på Fyn og på Sjælland. PUF står for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv og henviser også til det at få et puf i den rigtige retning. Visionen er, at vi i fællesskab, (vi som i voksne spejdere) skal have givet vores spejdere én på opleveren, udstyre dem med en masse redskaber de kan bruge i deres daglige spejderarbejde og gennem spreder vi ringe i vandet, således at det giver et godt spejderarbejde og fundament ude i grupperne og videre derfra ud til korpset, som bliver styrket med nye sprudlende og dygtige spejdere. Kursusoplægget er til for dig der gerne vil lave kursus. Se det som et redskab til at blive inspireret til at gå i gang med at skabe kurset. Vi har i U10-16 sat retningslinjerne for kurserne, men det er teamet, der skal udfylde rammerne og skabe kurset. Har du tiden, lysten og modet til at tage fat og investere dig i at give unge spejdere et godt fundament? At lave kursus hvor spejderne kommer hjem med nye metoder, nye venner, nyt mod, ny gejst og et stort smil på læben, vil helt sikkert også give dig, som instruktør en stor oplevelse og personlig udvikling. Dig og dit team skal sende U10-16 en ansøgning om at lave kursus, hvilket du kan læse meget mere om på de næste sider. På vegne af DDS Uddannelse dds uddannelse Rasmus Damkjær-Ohlsen formand for U

5 Kursusafsæt Spejderideen Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, hvorfor det også naturligt er her, vi tager afsæt, når vi laver kurser. Spejderideen er en sammenskrivning af de tre dele: Spejderprincipperne (Spejderen selv, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Dette oplæg beskæftiger sig primært med spejdermetoderne. Det betyder ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team forholder jer til, ligesom det bør være noget kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Oplægget for PUF tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: (se mere i arbejdsstoffet, Lederbogen m.v.) Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med Værdier) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser Vi har udvalgt elementer og del-elementer, som matcher aldersgruppen og det indhold, vi gerne vil fremme på PUF. Alle elementer er beskrevet med et eller flere mål og et indhold, der underbygger målene. Indholdet er ikke beskrevet med færdige aktivitetsforslag den nærmere planlægning lader vi være op til jeres fantasi. På kurserne arbejdes der naturligvis efter metoderne i DDS arbejdsstof. I skal også overveje hvilken værdiformidling, der ligger i de enkelte aktiviteter, I laver under kurset. DDS har ud fra elementerne i spejderideen formuleret de Blå Værdier. Det er et værktøj til på en enkel måde at formidle, hvad der er godt ved at være spejder. De Blå Værdier (KAFSU) er: Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjovt Udfordrende 5

6 Kursusindhold På PUF skal kursisten introduceres til nogle af elementerne i spejdermetoden under de blå værdier (KAFSU). Det er måske første gang, at kursisten får sat ord på, hvad spejdermetoden og de blå værdier er. Derfor er det væsentligt, at introduktionen sker stille og roligt undervejs i kurset og eksemplificeret gennem kursusaktiviteterne. Kursisten skal opleve og forstå patruljetanken som en grundsten i DDS. Sammenholdet i de enkelte patruljer skal vægtes højt og styrke de enkelte kursister i fællesskabets ånd. De forskellige elementer og praktiske ting (såsom madlavning, sove m.v.) skal i væsentligt omfang foregå i kursistens egne patruljer. Der skal også foregå aktiviteter på tværs af patruljerne, så kursisten oplever det store fællesskab sammen med alle kursisterne på kurset. Men patruljen skal føles som hjem for kursisten. Der skal være tilknyttet en fast vejleder/hyrde til hver patrulje. Derudover skal kursisten få en forståelse for det væsentlige i, at alle patruljemedlemmer har ansvar for, at patruljen fungerer, og at alle skal bidrage til dette. Kursisten skal tage fra PUF med en gejst og motivation til at tage hjem og fortsætte med at være junior. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer. Efter kurset vil kursisten desuden have en god basis for at starte som patruljeassistent eller -leder. Friluftskursus Friluftslivet er rammen for PUF-kurset. Naturen skal bruges som læringsrum, og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge og himlen er vores loft. Der er vidde rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kursisterne er ude så meget, som vejret tillader det. Dårligt vejr må ikke stå i vejen for en god kursusoplevelse, eller tage fokus fra indholdet, omvendt må indholdet heller ikke lide under rammer, der ikke kan modsvare aktiviteten. Det er op til teamet at finde en balance og tage stilling til, hvor slemt vejret er. Pointen er, at i sidste ende, skal kursisterne have indholdet som det de husker bedst, og ikke vejret. Find derfor en passende vekselvirkning og lad indhold og rammer matche hinanden. Madlavningen skal som udgangspunkt også være tilberedt udendørs af kursisterne. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jord-ovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus. Vi vil opfordre jer til at lave noget helt særligt ud af den sidste aften en banket der passer til ideen i jeres tema og som på bedste vis slutter jeres kursus af. Om I inddrager spejderne i processen, eller om banketten skal være en overraskelse er igen op til jer. Metoder Kurset fokuserer på patruljeliv og giver deltagerne en praktisk forståelse for rollerne i patruljen og den enkeltes ansvar for patruljen. Kort sagt få sat ord på, så kursisten får en forståelse for, at sammen (patruljen) kan vi løfte mere, end vi kan hver især. I løbet af kurset skal alle kursister opleve rollen som patruljeleder ved at stå for en mindre aktivitet. Kursisterne er inddelt i patruljer og lærer learning by doing. Kurset skal være opbygget, så kursisterne får lært og oplevet på egen krop. Leaning by doing-begrebet er et af DDS grundlæggende læringsmetoder, og PUF-kurserne bruger elementet som metode til at lære kursisterne om de øvrige metoder, som f.eks. patruljeliv, oplevelser m.v. samt færdigheder som at lave mad over trangia, bål eller lign. Med andre ord, så skal kurset være praktisk. Under og efter den praktiske udførsel vil vejleder og de enkelte kursister snakke om hvad de oplever og lærer. 6

7 Patruljens time Formålet med patruljens time er at evaluere på patruljens fælles indsats, drøfte dagens eller gårsdagens oplevelser og erfaringer som individ og i fællesskabet. Det er vigtigt at få skabt et trygt rum, hvor alle tør ytre sig. I kan vælge at have et fælles tema for dagens patruljens time eller lade det være op til hver enkelt vejleder. Patruljens time tilrettelægges, så det giver mest mening i forhold til udbyttet. Det kan give mening at placere det sidst på aftenen, men tænk på kursisterne også kan være for trætte til, at det rigtig giver udbytte. Udbytte Kursisten bliver/får på PUF Forståelse for rollerne i en patrulje og for værdien ved at have forskellighed i patruljen. Positiv energi og redskaber til at kunne se det positive perspektiv Styrket i at være et godt patruljemedlem Introduceret til spejdermetoden og de blå værdier En positiv oplevelse af at have gennemført sit første kursus alene hjemmefra Mod på at tage på kursus igen Motiveret til at fortsætte som spejder Forstået og følt sig værdsat 7

8 kursusstruktur Nedenstående skema viser den røde tråd fra spejderens første kursusfærd (PUF) op gennem tiden som storspejder. Alle nedenstående kurser er udbudt af U10-16 under DDS Uddannelse. Kursuselementerne udspringer af Spejderideen, og er tilpasset aldersgruppens udviklingsniveau, både personligt og i en spejdermæssig kontekst. På de næstkommende sider er der en uddybende beskrivelse af hver enkelt kursuselement. 8

9 kursusfundament Friluftsliv Mål Kursisten oplever friluftsliv som en naturlig ramme for spejderarbejdet Indhold Kurset skal som udgangspunkt foregå ude. På den måde skal hver enkelt kursist opleve, at naturen kan bruges som læringsrum, hvor der er højt til loftet og vidde vægge samt blødt gulv alle tre elementer, der kan gøre læringen nemmere og udfordringerne større. Brug kursusstedets særegne forhold som udgangspunkt for fortællinger og aktiviteter. Brug indendørsfaciliteter, hvis vejret vil skabe større udfordringer eller frustrationer, end hvad udbyttet vil være. Patruljeliv Mål At kursisten i praksis afprøver patruljesystemets styrker. At kursisten føler patruljen som en tryg enhed. At kursisten lærer og forstår, hvad det vil sige at være en god og aktiv deltager. Indhold Patruljesystemet er en stærk enhed, og kursisterne skal opleve det som sådan. Kursisten skal lære om og afprøve, at der er forskellige roller i en patrulje og hvordan de spiller sammen. Igennem arbejdet i patruljer skal kursisten lære at give plads til forskelligheder. Kursisten får gennem dialog med de øvrige patruljemedlemmer sat ord på, hvad det vil sige at være en god PL og have ansvar for en patrulje. Learning by doing Mål At sætte kursisten i stand til at lære af og reflekterer over sine erfaringer. At sætte kursisten i stand til at omsætte det lærte til handling. Indhold Kursisten skal motiveres til at prøve ting af, og kurset skal planlægges efter, at kursisterne selv skal gennemføre dele af indholdet. Kursisten skal bl.a. lære at lave mad over bål eller lign. ved selv at forberede bålet, madlavningen og dens tilberedning i fællesskab med sin patrulje. Kursisten skal stifte bekendtskab med evaluering. Både evaluering af aktiviteter, patruljen og egen indsats. 9

10 kursuselementer Forløbstanken Mål Kursisterne bliver præsenteret for forsløbstanken, som model. De får beskrevet de fire elementer i et forløb: idegenering, planlægning, udførsel og evaluering. Kursisterne introduceres til at planlægge en aktivitet/opgave. Kursisterne stifter bekendtskab med at evaluere. Indhold Kursisterne prøver at planlægge og gennemføre en mindre aktivitet/opgave. Kursisterne bliver introduceret til forskellige evalueringsmetoder, der matcher niveau og det der skal evalueres. Patruljeledelse Mål Kursisterne får en forståelse for, hvad ledelse er i patruljearbejdet, og får en motivation til at udvikle egne evner. Kursisterne vil få en forståelse for ledelse i en patruljemæssig sammenhæng. Indhold Kursisterne lærer betydningen af uddeligering og klar kommunikation via learning by doing. Kursisterne introduceres for ledelse på et basalt niveau, som f.eks. hvordan ledelse udspiller sig, når man skal rejse et telt, tænde et bål, indrette en lejrplads etc. Medbestemmelse og ansvarlighed Mål Kursisterne er sig bevidst om egne handlinger, og konsekvenser af disse for sig selv og resten af kurset. Kursisterne er medansvarlige og får medbestemmelse i patruljens liv og aktiviteter. Indhold Kursisterne gives ansvar for patruljens udførsel af aktiviteter, madlavning, overnatning etc. Kursisterne gives medbestemmelse i forhold til planlægning. Kursisterne har medansvar for, at kurset bliver udbytterigt for alle. 10

11 Oplevelser Mål At give kursisten en oplevelse, der giver denne lyst til og mod på mere spejderarbejde og til at tage på flere kurser. Indhold Kursisten skal begejstres gennem vilde oplevelser, hvor de siger wauw! Kursisten skal føle, at det er spændende at møde spejdere fra andre steder og lære dem at kende. Oplevelserne på PUF skal være sjove, brugbare, udfordrende, udviklende og flytte grænserne for hvad de troede, de var i stand til hver især. Oplevelserne skal være med til at skabe inspiration og fantasi til at udvikle eget spejderarbejde. Fantasi Mål Kursisterne skal opleve, at man gennem en fantasiramme for et kursus kan skabe en ny fælles verden, hvor hverdagens roller og almindelige gøremål nødvendigvis ikke er aktuelle. Indhold Teamet planlægger aktiviteter, der understøtter muligheden for, at handle anderledes end man plejer og opsætter hypoteser for hvad der sker, hvis man udfører handlingerne. Kurset skal have en fantasiramme, der skaber gejst og lyst til at lege. Kursisten skal opleve en tryg ramme for at kunne udforske nye sider af sig selv og spejderlivet i en kontekst, hvor der er plads til humor, nærvær og plads til at prøve nye ideer af. 11

12 planlægning Teamet Et PUF-kursus kan man heldigvis ikke lave alene, og I skal derfor først være et team, der kan løfte opgaven. I skal have minimum en kursusleder, der godkendes af U Gerne et makkerpar. Kursuslederen har det overordnede ansvar for kursets økonomi og faglige indhold. Væger I ikke to kursusledere, skal I vælge en Kursusassistent, som træder til, hvis Kursuslederen skulle trække sig. I skal derudover også vælge en kursuskasserer, som også skal godkendes af U Kasseren har ansvaret for kursets budgetter og regnskaber. Størstedelen af teamet skal være vejledere. Vejlederne skal være leder jf. Korpsets love, d.v.s. også 18 år. Som tommelfingerregel bør I være nok til, at hver patrulje kan have en fast vejleder. Nogle teams foretrækker at have vejlederpar, så man eksempelvis til 6 patruljer er 12 vejleder. Det kan være en god idé at have føl med til nogle af vejlederparrene. Der skal blot sikres balance, så der ikke skabes to hold kursister, på hver sit niveau i kurset. Har man ikke nok vejledere til at være 2 til hver patrulje, kan I lave nabo-patruljer, hvor 2 patruljer går sammen med sine vejledere, og dermed får 2 vejledere. Derudover bør I overveje, om I vil have et fast køkkenhold, eller I vil skiftes i teamet. Madlavning til et større team samt styring af spejdernes mad kræver typisk 2 personer hele kurset. Nogle teams har desuden også nogle arbejdsfolk, der ikke er vejledere for patruljer, men varetager praktiske opgaver, forbereder aktiviteter mv. Hvis I kun er én vejleder pr. patrulje, bør I nok have nogle ekstra, da almindelige praktiske ting som at lægge poster ud mv. kan være svært at nå, hvis man er alene om at vejlede en patrulje. Ved sammensætningen af teamet bør I desuden overveje at sikre en spredning i teamet i forhold til alder, køn og livserfaring. Teammedlemmer under 18 år skal godkendes hos U Det skal sikres at der er en naturlig balance i teamet, og at de unge under 18 år ikke kommer til at stå alene med ansvaret. Som ung under 18 kan man indgå som praktisk hjælper, køkkenmandskab eller i visse tilfælde som vejlederføl. Vi forventer, at I har tiden til at udvikle et godt kursus, har mod på at udfordre jer selv og søge hjælp og udvikling til det I føler, I mangler. En del af teamet bør have erfaring med aldersgruppen. Minimum én fra teamet skal have et gældende (max 3 år) førstehjælpskursus på mindst 12 timer. Der udbydes kursus i dette, d januar DDS Uddannelse dækker udgiften for deltagelse for én pr. team. Hvis en i teamet ansens for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, er dette tilstrækkeligt. Derudover forventer vi, at I som team har fokus på at udvikle jer som instruktører, både individuelt og som team, hvilket f.eks. kan ske ved deltagelse i uddannelsesweekenden i marts, at tage på kurser sammen, får instruktører ud eller intern uddannelse i teamet, hvor I lærer af hinanden. Vi forestiller os, at I hvert år fastlægger jer nogle mål for teamets og den enkeltes udvikling. Alle i teamet (ekskl. madhold og evt. praktisk team) skal være medlem af et spejderkorps. Samtlige (inkl. madhold og evt. praktisk team) skal lave en børneattest, der skal være Stine Enevoldsen på korpskontoret i hænde senest 1. april 2014.

13 Ansøgningen I skal sende jeres ansøgning om at afholde PUF i 2014 senest fredag d. 13. september kl på mail: I vil få en mail tilbage med besked om, at jeres ansøgning er modtaget. I skal sammen med ansøgningen sende jeres planlægningsbudget. Der skal sendes kopi af planlægningsbudgettet til Vi skal i ansøgningen have uddybet hvilket indhold I vil fylde på kurset, og have lidt baggrundsviden om teamet. Kursusleder(ne)/kursusassistent, kasserer og førstehjælpsansvarlig. I skal vælge en til to kursusleder(e). Vælger I én kursusleder (KSL) skal I vælge én kursusassistent (KSA). Derudover skal I også vælge en kasserer, som skal være reelt uafhængig af kursuslederen. Endvidere skal vi have et kontonummer (ikke jeres private lønkonto), som vi kan overføre et a conto startbeløb til, når I har fået et kursus tildelt. (På den måde har I økonomiske midler til at komme i gang med planlægningen, inden I får lagt budget.) Derudover skal vi også vide hvem der er jeres førstehjælpsansvarlige. Alle fire personer skal nævnes med navn, adr., mail, tlf., gruppe og medlemsnr. Indhold Uddyb hvad I særligt vil lægge vægt på jf. kursuselementerne. Vi stiller syv spørgsmål på baggrund af kursuselementerne, for at få et indblik af hvor I er og hvilket kursus I tænker at afholde. Teamet Beskriv kort jeres team med fokus på kompetencer, erfaringsgrundlag, spejderhistorik og jeres sammensætning (alder, geografisk, erfaringsmæssigt etc.). Uddyb KSLens/KSLernes (og evt. KSAerens) erfaringsgrundlag, kompetencer og historik. Er der noget særligt, I har behov for vejledning i? Størrelse Skriv lidt om hvor stort eller småt I tænker jeres kursus kan blive ud fra et normtal på kursister. Begrund gerne. Sted Tilkendegiv om I ønsker at være på Egemosen, Avnstrup, Skovbrynet, Rosenholt eller Ryekol. Hvorfor kunne I tænke jer at afholde kursus på det valgte sted? Giver stedet noget særligt i forhold til netop jeres kursus (logistik, faciliteter, mv.)? Vejledning og sparring til jer Hvilket behov har I i forhold til teamvejledning og sparring? Svarfrist I får svar senest d. 23. september. 13

14 Når kurset er i hus Senest 23. september 2013 får I svar på ansøgningen om at lave PUF-kursus i Dér lyder startskuddet og et spændende planlægningsforløb venter forude. Efter første planlægningsmøde sendes uddybende beskrivelse af kurset til Det er op til jer at tilrettelægge perioden, så den matcher jeres måde at arbejde på. Vi vil dog opfordre til, at hele teamet mødes et par gange i løbet af processen. Vi forventer, at det at planlægge et PUF-kursus minimum kræver en hel weekend og et dagsmøde samt en dag til evaluering. Vi forventer, at hele teamet er med til at evaluere planlægningen og afholdelse af kurset. Vi vil råde jer til at starte med en forventningsafklaring, der bygger videre på den kursusansøgning I har sendt. Hvem er I? Hvad kan I hver især bidrage med? Hvor er I hver især? Hvor vil I hen? Hvad skal I personligt få ud af det, og hvad skal kursisterne? Hvor meget tid forventer I at bruge på planlægningen, og hvor hurtigt skal man kunne svare på et spørgsmål, der dukker op? Hvordan vil I møde og fremstå overfor kursisterne? Etc. På første planlægningsmøde er det udover forventningsafklaringen en god ide at bruge tilstrækkeligt med tid på idegenering, inden I går i gang med detailplanlægningen. Derudover er det endvidere et godt værktøj til det videre forløb, hvis I får lavet en hel fast ugeplan - så kender alle rammerne og konceptet. Undervejs er det vigtigt at bruge tid på diskussioner om generelle forhold, og få afstemt forventninger og ståsteder til de ting, der popper op i løbet af planlægningsprocessen. I er mange forskellige personer, men for kursisterne er I Teamet, så I er rollemodeller, og det er derfor en kraftig anbefaling, at I udstråler en fælles holdning. Forslag til emner I kan tage op: alkohol under kurset traditioner hvilket udbytte skal kursisterne have med hjem? arbejdsindsats fra de enkelte medlemmer vejledningsteknik og rolle overfor kursisterne værdiformidling 14

15 Patruljevejledere Som nævnt under afsnittet Teamet, forudsætter vi som udgangspunkt, at I har mindst én fast vejleder pr. patrulje, der dagligt er i kontakt med patruljen og løbende er med i patruljens liv og de enkelte patruljemedlemmers udvikling. Vejlederens rolle er at være tilstede og kunne træde til, når der opstår behov. Ligeledes indebærer vejlederrollen, at alle kursister har en voksen på kurset, de kan føle sig trygge ved. Vi anbefaler, at der dagligt holdes en time med kun vejleder og patrulje, hvor der kan tages temperatur på patruljen og reflekteres over dagens oplevelser. Vejlederne skal være over 18 år, jf. korpsets regler for hvornår man kan være leder. Teamvejleder Til at støtte teamet gennem processen vil vi tilstræbe, at hvert kursus har tilknyttet minmum en vejleder, der kan hjælpe jer med bl.a. at forme kurset, så det matcher oplægget, hjælpe med spørgsmål der skulle opstå og være en støtte til kursuslederen. U10-16 vil altid være en ekstra støtte I kan benytte jer af. Patruljer Kursisterne skal inddeles i patruljer, og denne enhed er den primære arbejdsenhed på kurset. Enkelte aktiviteter kan laves i andre enheder, hvis det giver mere mening i forhold til programmet. Når I laver patruljerne, kan ting som: køn, alder og geografi være relevante at tage højde for. Fantasiramme En fantasiramme er som en rød tråd for kurset - det binder kurset sammen, og vil for mange i aldersgruppen være en lettere måde at forstå og gå til kursuselementerne på. Fantasirammen tager det formelle ud af begrebet kursus uden at gå på kompromis med indholdet, hvis det formåes at binde indhold og fantasi sammen. Fantasien kan samtidig være et kærkomment element til at komme nemmere ind på sværere emner, og få formidlet visse problemstillinger på. Fantasirammen kan være et rigtigt godt indslag og en måde at binde kursets forløb sammen på, men er ikke noget, der nødvendigvis skal udleves til punkt og prikke, men udføres så det matcher teamet, indholdet og de kursister, I får. Fantasirammen må ikke tage pusten fra indholdet, men skal være i balance. Nogle teams føler, at en fantasiramme gør idegenereringen lettere, men om I starter med at skabe fantasirammen eller indholdet, er op til jeres arbejdsproces i teamet. 15

16 praktisk info Kursushåndbogen Kursushåndbogen er redskabet til at få svar på mange af de spørgsmål, der dukker op undervejs i processen med at lave kursus. Den er generel for alle kurser under DDS Uddannelse. Den kan findes på dds.dk/uddannelse/instruktoerer/kursushaandbog Håndbogen giver grundig vejledning i en række praktiske forhold og korpsets regler og poltikker. Det er vigtigt at alle instruktører orineterer sig i håndbogen, og er bekendt med hvad der er retningslinjer. Det er forventligt at kursuslederen sætter sig grundigt ind i den, og kasseren i det der omhandler økonomi. Nedenfor er der plukket nogle af de mest relevante fohold, men tjek Kursushåndbogen ud! Varighed PUF ligger i Store Bededagsferien med start torsdag d. 15. maj og slut over frokost søndag d. 18. maj Alle kursister skal kunne deltage på hele kurset, da det er en vigtig faktor at have hele processen med, og få skabt den trygge ramme for alle. Kursussted Der er booket fem spejdercentre: Egemosen og Avnstrup på Sjælland, Ryekol og Rosenholt i Jylland og Skovbrynet på Fyn. De er spredt så geografisk muligt, for at rykke uddannelsen ud til, der hvor spejderne er. Det kan dog ikke garanteres, at der kun kommer lokale spejdere. Vejledende deltagerantal kursister fordelt på 6-8 patruljer med 5-6 i hver. Vi anbefaler, at I ikke laver større patruljer. Vi har valgt at opfordre til 5-6 spejdere i en patrulje for at skabe en tryg enhed, der svarer overens med kursisternes alder og kursets varighed. Budget Budgettet skal deles op I to dele. Det første er i planlægning og evaluering, som skal sendes sammen med kursusansøgningen. Se side 10 i Kursushåndbogen. Det andet er kursusbudgettet, som skal dække afholdelsen. Her kan I bl.a. afsætte penge til en bus mellem station og spejdercenter. Deadline for dette er d. 23.2, og sendes til og Budgetterne laves i de dertil indrettede regneark. PR Jeres kursus skal annonceres i magasinet SNUS, der kommer ud først i det nye år. I skal senest 1. december 2013 sende os, på -annoncetekst på ca. 200 ord, der beskriver jeres kursus, fantasiramme, udbytte - og er pædagogisk -billeder/illustrationer, der underbygger jeres annoncetekst. (CMYK og min. 300 dpi) -info: kontaktinfo (navn, mail og tlf.), sted, kursusnr -beskrivelse af ønske til layout (særlig stemning I gerne vil fange), som layouteren kan arbejde ud fra. Ønsker I at lave yderligere PR for jeres kursus, er en hjemmeside en god idé. Korpskontoret vil være behjælpelig med at oprette en side på dds.dk. Der arbejdes i øjeblikket på en ny spejder.dk, hvor PUF vil få sin egen underside, hvor jeres kurser kan komme ind under. Materiel Der kan bestilles materiel (telte, værktøj mv.) fra Holmgård gennem U Bestilling af endeligt materiel, skal ske inden 1. april Vær opmærksomme på, at beskadiget materiel skal betales ud af kursets budget. Kontormateriale mm. kan bestilles på Korpskontoret. Der udsendes lister til bestilling af materiel, når kurset er tildelt. 16

17 Tilmelding Spejdernes tilmelding til kurserne sker igennem Blåt medlem korpsets medlemssystem. PUF bliver oprettet som ét samlet kursus, hvor det bliver muligt at prioritere sine ønsker med et 1., 2. og 3. ønske. Tilmeldingen sker direkte til Korpskontoret, der sørger for at fordele kursisterne ud fra deres ønsker. Fordelingen af kursister sker som udgangspunkt ud fra kursisternes prioriterede valg. Ved fordelingen tages der hensyn til kønsfordelingen på det enkelte kursus og et maksimum på fire spejdere pr. gruppe. Deltagerbrev I midten af april får I en liste fra Korpskontoret om, hvilke kursister I har fået. I skal derefter sende et deltagerbrev (evt. pr. mail) til kursisterne, et til forældrene og et til juniorlederne med info, så alle ved, hvor de skal hen og hvad der skal foregå. Deltagerbreve skal udsendes 24. april. Det er vigtigt, at alle deltagere på alle kurser modtager deres deltagerbreve samtidig, da dette vil forhindre unødig forvirring og telefonopkald til Korpskontoret. Det er teamet, der sørger for at lave og udsende deltagerbrevet. Indehold i deltagerbrevet: Der findes ikke nogen endelig skabelon for, hvordan et deltagerbrev skal se ud, men her kommer en liste over, hvad det som minimum skal indeholde: Tid og sted for kursets start og slut Kursussted Hvor og hvornår skal kursisten ankomme og tage hjem fra. Startstedet skal være et sted, der er tilgængeligt med offentlige transportmidler, hvor teamet tager imod. Kontaktoplysninger ved spørgsmål inden kursusstart. Nødtelefonnummer til teamet gerne to forskellige. Afbud hvem skal man kontakte. Deltagerliste (I kan selv hente en opdateret liste fra Blåt Medlem Se afsnit 2 om Blåt Medlem). Indhold / program på kurset. Idéer til hvad deltagerbrevet ellers kan byde på: Togtider hvilke tog passer med start og slut, f.eks. når man kommer fra København og Nordjylland Pakkeliste Adresse for modtagelse af post hjemmefra mest relevant for ugekurser Hjemmesideadresse Rød tråd/fantasiramme Særlige hensyn Husk at give kursisten besked, hvis de skal gå langt med oppakning, sove ude, medbringe noget særligt grej/tøj. Skal der medbringes kontanter til køb af f.eks. drikkevarer/slik/t-shirts osv Nogle kommuner kræver, at kursisten skal sende et program med som dokumentation for kurset, når der ansøges om kommunalt tilskud til kurset. Forsikring Som udgangspunkt, skal kurset altid sørge for, at de ting, der lånes, er forsikret af ejeren med en løsøreforsikring eller indboforsikring. Se herudover Kursushåndbogen for nærmere information om korpsets forsikringer. 17

18 Beredskab Der kan opstå situationer, hvor I får brug for at rådføre jer med en udefra. Hvis der opstår problemer i løbet af kurset, der handler om en intern uenighed i teamet eller lignende mindre alvorlige ting, kan I kontakte jeres KTV eller en person fra U Når kurset er tildelt, udsendes en liste med telefonnumre på alle U10-16 s medlemmer, som I kan kontakte. I alvorlige tilfælde kontakter I korpsets beredskabstelefon, der normalt besvares af korpsets generalsekretær eller en af spejdercheferne: Tlf. nr Der er to formål med at ringe hertil. Det ene formål er, at I kan få professionel bistand fra et kriseberedskab eller en psykolog, der kan hjælpe jer, hvis I står med en spejder eller et teammedlem med problemer eller oplevelser, som I ikke kan og skal magte selv. Det andet formål er at sikre, at korpsets presseberedskab er informeret, hvis der skulle opstå episoder, som brand, ulykker eller andet, der kan få pressens opmærksomhed. Det vil være en lettelse for jer, at der er andre, der tager ansvaret herfor. Efter en opringning til korpsets beredskabstelefon skal I sikre, at formanden for U10-16 er informeret om opkaldet. Hvis I er i tvivl om, hvor vidt det er alvorligt nok eller ikke kan få fat på U10-16, er I altid velkomne til at ringe til korpsets beredskabstelefon. Aflysning Skulle det ske, at der ikke er tilmeldt nok kursister, så det er økonomisk forsvarligt at gennemføre et kursus, aflyses det. Det er U10-16-udvalget, der i sidste ende træffer beslutningen om eventuelt at aflyse et kursus - selvfølgelig efter samråd med KSL og DDS Uddannelse. Vi håber naturligvis på at kunne gennemføre alle vores kurser. Uddannelsesweekend og Kursuslederweekend Hvert år i marts afholdes en Uddannelsesweekend for alle instruktører i korpset. Weekenden er gratis og indeholder en række uddannelseselementer for instruktører, samt en god mulighed for at sparre med andre instruktører i korpset, og få ny inspiration. Der lægges fra korpsets side mange kræfter i weekenden, som har høj faglig kvalitet. Vi forventer, at alle teams deltager, da der drøftes en række generelle forhold (som indholdet af kursusoplæg mv.) og gives praktiske oplysninger. Derudover forventes det at kursuslederen/-lederne for de afsluttede og kommende kurser deltager i Kursuslederweekenden.

19 Praktisk kalender Deadline indsendelse af kursusansøgning 13. september kl Senest svar på kursusansøgning 23. september kl Kursuslederweekend november 2012 Indsending af kursusannonce 1. december kl Deadline SNUS januar (er pt. ikke endeligt fastlagt) Indsending af budget 23. februar kl Deadline børneattester 1. april Bestilling af materialer via Holmgård 1. april Deadline kursustilmeldinger 7. april kl Uddannelsesweekend for hele teamet marts Deltagerbrev og info til forældre og ledere udsendes 24. april Kursusafholdelse maj Kursuslederweekend november Kontakt Primær Hele udvalget Formand U10-16 Rasmus Damkjær-Ohlsen* * Økonomi U10-16 Anders Rasmussen Korpskontoret Adm Stine Enevoldsen Korpskontoret øko Mikkel Rode Bogholderi Korpskontoret *Rasmus fratræder som formand pr. kursuslederweekenden

20 dds uddannelse

Kursusoplæg 2016 - PUF

Kursusoplæg 2016 - PUF Kursusoplæg 2016 - PUF DET STARTER alt sammen her... Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PUF

Kursusoplæg 2015 for PUF Kursusoplæg 2015 for PUF 1 PUF Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Layout Magnus Rievers Billeder Morten Hatting Voltelen Julie Rose Gudmander Magnus Rievers Egemosen

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas

Læs mere

Kursusoplæg 2018 PUF

Kursusoplæg 2018 PUF Kursusoplæg 2018 PUF Indhold Kolofon 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Redaktion: Tine Daa Shcrøder Anne Raabjerg

Læs mere

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS De nye seniorkurser KURSER i udvikling Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM SENIORKURSERNE OG SPEJDERIDEEN 5 KURSUSRAMMER OG -FUNDAMENT 6 KURSUSTAKSONOMI 7 ADVENTURE / TEST DINE GRÆNSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 6 Spejderidéen... 6 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...6 KAFSU DDS' værdier er...7 Klanens døgn... 7 SPARK-Start... 8 SPARK 1... 9 Medbestemmelse

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Kursusoplæg PUF

Kursusoplæg PUF Kursusoplæg 2017 - PUF Det starter alt sammen her Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

KURSUSHÅNDBOGEN 2014

KURSUSHÅNDBOGEN 2014 KURSUSHÅNDBOGEN 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 5 3. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 6 Organisationen... 6 Funktioner i DDS Uddannelse... 6 Kompetencefordeling

Læs mere

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse KURSUSHÅNDBOG En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps dds uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 4 Organisationen... 4 Kompetencefordeling

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

20. Udgave. Spejder side 1á4

20. Udgave. Spejder side 1á4 20. Udgave 2014 Spejder side 1á4 5. november 1999 Kære Dagbog - det hele er ad helvede til. De har lige sagt i Sveriges Radio at både Tyskland og Sverige nu har lukket grænserne fil Danmark for at sygdommen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2016 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Velkommen på. Bispestaven 2010

Velkommen på. Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven i 2010 Længes du efter personlige udfordringer, efter at få testet patruljens teamwork og efter at opleve den ægte spejderånd? Så sidder du med billetten

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 7 Spejderidéen... 7 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...7 KAFSU DDS' værdier er...8 Klanens døgn... 8 SPARK-Start... 9 Medbestemmelse og ansvarlighed,

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding.

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2013 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015:

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Kære spejdere. Tak for jeres tilmelding til vores fantastiske Superdivi. Dette brev indeholder alle de vigtigste informationer om superdivien, så jeres

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016 Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2016 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungerer samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af er en samling af senioransvarlige fra divisionerne (DaSen er), pt. primært fra Nordsjælland. Vores formål er helt præcist at: Fremme det gode seniorarbejde,

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2017 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Projektledelseskursus - Påsken 2006

Projektledelseskursus - Påsken 2006 Projektoplæg Projektledelseskursus - Påsken 2006 PLan på andre måder Nye medlemstal viser, at der nu er under 26.000 medlemmer i Det Danske Spejderkorps (DDS). Efter deres sidste møde har korpsledelsen

Læs mere

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2014

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2014 Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2014 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse KURSUSHÅNDBOG En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps dds uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 6 Organisationen... 6 Funktioner

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Kvalifikationsturnering Arresøcentret 30. april -1. maj 2016

Kvalifikationsturnering Arresøcentret 30. april -1. maj 2016 Indbydelse til tropledere Kvalifikationsturnering Tak for at du bruger tid på at give dine spejdere en på opleveren og opfordrer dem til at deltage i en fair konkurrence, hvor de kan måle sig med de bedste.

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere