PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale"

Transkript

1 PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale PUMA præsentation Turku September 2013 René Kristensen, MSc Lektor, University College Lillebælt Odense, Danmark Peter Lang 1 Intro Introduktion Tid: 15:00 16:30 Samtaler med sidemanden Ræk hånden op/ Afslut samtalen Jeg tager tid 2 1

2 How can PUMA be helpful in your context? PUMA Live: Workshop G1 at 10:30-11:30 PUMA Live: Workshop G2 at 11:45 12:45 The participants try out exercises from PUMA and share ideas about using PUMA in their own context I will present in English and you are invited to share ideas in your own languages 3 PUMA en pædagogisk kulturbærer Bevidsthed og læring Daniel Stern Vi lever vores sprog -så andre kan kun være nysgerrige gæster i en kultur (frit efter Paul Ricouer) Dette oplæg er derfor en invitation til at være nysgerrige og samskabe ny læring på baggrund af PUMA 4 2

3 AKT, et centralt pædagogisk felt i Danmark AKT- arbejde: Pædagogisk arbejde, der har særlig fokus på elevernes Adfærd, Kontaktformer og Trivsel,med henblik på at udvikle relationskompetencer, trivsel, og gode læringsfællesskaber Der er uddannet rigtig mange AKT- lærere, AKT-pædagoger og AKTvejledere de sidste år i Danmark AKT har udgangspunkt i den del af specialundervisning, der ikke har med faglige vanskeligheder at gøre, dvs. det relationelle AKT dækker nu hele børneskoleområdet i form af både AKT- og inklusionsarbejde Link til publikationen, samt en artikel om AKT uddannelsen findes på PUMAsiden: 5 Et paradigmeskift Fra diagnoser til handlemuligheder Psykologisk udredning Baseret på fejl og mangler Psykologisk terminologi Diagnoser, dysfunktioner Person-orienteret Fejlretning Rigtig/forkert- sprog Psykologiske tests Facitlister Recovery Pædagogisk udredning Baseret på muligheder Pædagogisk terminologi Styrker, evner, muligheder System- og kontekstorienteret Nye positioner og fortællinger Diversitets-sprog Pædagogisk udredning (PUMA) Samkonstruktion Discovery 6 3

4 Fra forordet i PUMA PUMA har en helt anderledes tilgang. Tænkningen og materialet er unikt og nyskabende i dansk almen- og specialpædagogisk praksis. PUMA bidrager til en metateoretisk nytænkning i skiftet fra statiske beskrivelser til samskabte forståelser af de potentielle udviklingsmuligheder. Materialet suger de bedste ideer fra store tænkere til sig og omsætter dem til praktisk og pædagogisk anvendelighed. Dette styrker troværdigheden i PUMA. Psykolog, Jørn Nielsen, Ph.D. 7 Indhold i PUMA Instruktions- og teoribog Farvebilledark PUMA CD 35 opgaver/skemaer (fri kopiering på skolelicens) Interaktive opgaver: English Dansk 8 4

5 Et overordnet PUMA- perspektiv Hvad inviterer eleverne os til at se? (Peter Lang) Invitation Løgn Pjæk Anerkendelse af værdier/ intention Den gode grund: Nysgerrighed i fokus Pædagogisk udredning (PUMA) Dialog 9 Invitation til refleksioner Tænk på en udfordrende elev Hvad inviterer han dig til at se? Hvornår er der mest/mindst af et problem? Snak med sidemanden 5

6 Strukturen i PUMA 1. Undersøgende interview 2. Narrative undersøgelser 3. Netværksundersøgelser 4. Kognitive potentialer analyse og læring 5. Videoanalyse 6. Handlepunkter 7. Aktionslæring ud fra PUMA 11 Tre teoretiske perspektiver bag PUMA 1. Systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring 2. Vitaliseringspsykologisk(Selvpsykologisk) forståelse af, hvad der driver os som mennesker 3. Kognitionsteoretisk forståelse af muligheder og forudsætninger for at indgå i et læringsfællesskab 12 6

7 Historier som identitet mennesker lever både indeni historier og somme tider udenfor dem som kritikere, dommere, forfattere og redaktører. Vi er ikke kun karakterer i de historier vi fortæller, vi er forfattere, men ikke kun forfattere, vi skaber også antologier (vi kalder dette vores personlighed ). Pearce Vi skaber ikke kun antologier af vore historier, vi søger i biblioteker fyldt med historier fortalt af andre, beslutter hvilke vi vil læse og hvilke vi vil lade stå uforstyrret på hylden (vi kalder det at leve et liv ). Barnett Pearce Narrativt identitetsinterview Mor Kristensen/Pearce Musikskole lærer ELEV Biologisk far nabo Skriv navne på vigtige personer fra forskellige kontekster i spidsen af hvert blad. Lad eleverne interviewe ressourcepersonerne. Hvad synes du jeg er god til? Hvad kan du godt lide jeg gør? 7

8 Flowerpoint Daisy model Marguerit model Bevidnende model Samarbejdsmodel Mødegrundlagsmodel Forældresamtalemodel PUMA S Nyt sprog - nye identiteter Hjælpsom Hjælp hinanden med ideer Fortæl to historier, hvor du har været hjælpsom Fortæl tre historier om hvordan du kan være hjælpsom i skolen eller hjemme fremover 16 8

9 Alle færdigheder i klassen samles Skab nyt sprog- i klassen 6 klasse: Opfindsom Hjælpsom Stærk Venlig Sjov Hjælp hinanden med ideer Fortæl to historier, hvor du synes du har været opfindsom Fortæl tre historier om hvordan du kan være hjælpsom i skolen eller hjemme fremover 17 Invitation til refleksioner Hvordan kan du bruge Margueritmodellen i din kontekst? Hvilke forskellige ideer inspirerer modellen dig til? Snak med sidemanden 9

10 Etik i PUMA I PUMA er et relationelt materiale, som udfolder sine resultater i samme kontekst, som de er skabt Opgaverne tilrettelægger et pædagogisk undersøgende samarbejde, imellem elev og vejleder/lærer Resultater udfoldes i samarbejde med eleven, som pædagogiske hypoteser og dermed handlemuligheder, der kvalificeres af elevens måde at arbejde på 19 Etik i PUMA II Grundlæggende spørgsmål i PUMA: Hvad kan vi gøre anderledes, så det lykkes endnu bedre for eleven? Hvor mange nye handlemuligheder, kan vi samskabe med eleven? Hvordan kan vi facilitereog understøtte elevens drømme, visioner og handlemuligheder? Succes i praksis definerer kvaliteten 20 10

11 Varme og positioner Repositionering Overskudsvarme Overskudsvarme ================================ Friktionsvarme Friktionsvarme Friktionsvarme ================================ kulde -usynlighed 21 Repositionering Sprog skaber virkelighed - og nye positioner 1. Matematikhjælper fra 9. kl. 2. Mentor for ny elev (Ringe kostskole) 3. IT-eksperter (Elspeth McAdam) 4. Drengen, der tog tid (Eia Asen) 5. Opsprætter (6 klasse) S 56 i PUMA 22 11

12 Invitation til refleksioner Hvordan et fremtidsrettet interview på de fire områder selvhævdelse, mestring, samhørighed og idealisering bruges i din kontekst? Snak med sidemanden Skriv gerne de bedste ideer her: 7B 12

13 Vitaliserende interviews et andet perspektiv Selvhævdelse Se mig som jeg er. Anerkend mig. Lad mig være en selvstændig person, forskellig fra andre. Mestring Udfordr mine kompetencer Skub mig og træk mig lidt videre, men uden at knække mig. Samhørighed Idealisering Lad mig være ligesom dig. Lad mig relatere mig til dig, så vi kan skabe en vi-hed. Vis mig hvem jeg kan blive. At kunne beundre og begejstres over andre og andet. 25 PUMA s 35 1 K PUMA s Tønnesvang og Kristensen 13

14 Invitation til refleksioner Hvordan skabes nye positioner, der gør jeres elever ægte værdifulde? Find en række eksempler sammen Skriv de bedste her: Snak med sidemanden Invitation to co-create ideas Feed-back Ideer til repositionering Ideer til gensidig inspiration Gode historier om det, I prøver af fra PUMA Se evt. også

15 litteraturforslag 29 Teoretikere bag PUMA Systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring Peter Lang Elspeth McAdam Barnett Pearce John Shotter Gregory Bateson Kenneth Gergen Bliss Browne Karl Tomm Rom Harre Daniel Stern Vygotsky Wittgenstein Humberto Maturana 30 15

16 Teoretikere bag PUMA II 1. Kognitionsteoretisk forståelse af kognitive muligheder og forudsætninger for at indgå i et læringsfællesskab William James Antonio Damasio Susan Gathercole& Tracy Alloway Simon Baron Cohen Anders Gade Susan Hart 31 Teoretikere bag PUMA III Vitaliseringspsykologisk (Selvpsykologisk) forståelse af, hvad der driver os som mennesker Jan Tønnesvang Ken Wilber Daniel Stern Stein Bråten Det selvpædagogiske netværk (NIVID) 32 16

17 Baggrundslitteratur Alenkær, Rasmus: (2010 )AKT ink. Inkluderende AKT-arbejde i folkeskolen. Dafolo Bateson, Gregory: (1979) Mind & nature. A Necessary Unity. London. Bateson, Gregory: (1972/2000) Steps to an Ecology of Mind. University of Chicago Press. Furman, Ben: (2005) Børnkan. Jeg kan metoden til kreativ løsning af børns problemer. København: Hans Reitzels Forlag. Gergen, Kenneth & Mary Gergen: (2005) Social konstruktion ind i samtalen. Dansk Psykologisk Forlag. Harré, Rom & Langenhove, Luk Van: (2003)PositioningTheory. Oxford: Blackwell Publishers. Hermansen, Mads, Ole Løw, Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. (2005) København: Alinea. Kagan, Spencer & Miguel Kagan: (2009) Kagan Cooperative learning. Kagan Publishing. Kagan, Spencer & Jette Stenlev: (2006) Cooperative Learning undervisning med samarbejdsstrukturer. Forlaget Malling Bech. 33 Kagan, Spencer: (2011) En undervisningsrevolution-rationale og forslag til metoder i Kognition & Pædagogik nr. 81. Dansk Psykologisk Forlag Kristensen, René: (2007) Coordinated Management of Meaning. CMM, en socialkonstruktionistisk analysemodel i et undervisningsperspektiv (Interview med professor Barnett Pearce) Specialpædagogik Nr Kristensen, René: (2013) Diversitet og struktureret kompleksitet som pointer i inklusions-og AKT-arbejde i Kognition og pædagogik Nr. 89. Pædagogiske pointer i AKT- og inklusion. København: Dansk Psykologisk Forlag. Kristensen, René (Red.): (2006) Fantastiske forbindelser -Relationer i undervisning og læringssamvær. Dafolo. (5. Oplag) Kristensen, René: (2007) Invitations & Integrity, Interview DVD med Jesper Juul og Peter Lang. Kristensen, René: (2011) Relationer og anerkendelse i skolen i (red.) Christiansen, J Mårtensson, B.D. og Petersen, T.(2011)Specialpædagogik -en grundbog. København :Hans Reitzels Forlag Kristensen, René: (2012) Vitalisering af rettetheder om pædagogiske interview som psykologiske ilt-udviklere i skolen i Tønnesvang, Jan og Ovesen, Maria (red) : Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Århus: Forlaget Klim 34 A - Et pædagogisk udredningsmateriale til AKT og 17

18 Kristensen, René & Ørsted Andersen, Frans. Flow, opmærksomhed og relationer. Dafolo Lang, Peter og Elspeth McAdam: At skabe positive læringsmuligheder i skoler og lokalsamfund -værktøj til anerkendelse i handling i Kristensen, René (red). Fantastiske forbindelser Relationer i undervisning og læringssamvær. Lakoff, George & Mark Johnson: (2005) Hverdagens metaforer. København: Hans Reitzels forlag. McAdam, Elspeth og Peter Lang: (2010) Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel. København: Mindspace Pearce, W. Barnett: (2007) Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Dansk Psykologisk Forlag. Tønnesvang, Jan og Ovesen, Maria (red) (2012): Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Århus: Forlaget Klim es/97b543fb da-98ba-115e4ee523/0/inklusion_begrebsafklaring.pdf september

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang Opdatering: Artiklen blev bragt i tidsskriftet Kognition & Pædagogik nr. 56 (2005) René Kristensen og Merete Fredslund er nu begge uddannede i Systemisk ledelse og organisationsstudier og arbejder som

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området MIND ET for inklusion på 0-18 års området Som fagpersoner at: skal vi understøtte alle børn og unge trives Alle børn har det kendelse, Anderkendelse mennesker, børn godt, venner, fordringer, alle, omsorg

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

Stærke relationer, effektiv læring

Stærke relationer, effektiv læring Micki Sonne Kaa Sunesen Kandidat i pædagogisk psykologi, Phd. stud. Anne Therkildsen Cand.mag. i pædagogik og psykologi, pædagogisk udviklingskonsuleny, ICDPøst Stærke relationer, effektiv læring At det,

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere