Andelshavernyt. maj En million til sportsklubber. Rabat frem til juli AndelshaverNyt nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015"

Transkript

1 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde. Mange andelshavere er berørt af det store frivillige arbejde i sportsforeningerne, og som en synlig værdiskabende jubilæumshilsen til dette arbejde, har NRGi udloddet de 100 portioner til sportsforeninger. Beløbet skal bruges til spiller-beklædning, og NRGi s logo skal være synligt på det nye tøj. Ved ansøgningsfristens udløb den 1. april, var der indkommet 380 ansøgninger. Forsyningsområdet blev derefter opdelt i fire lige store geografiske puljer, og i hver pulje er de heldige fundet ved lodtrækning. Blandt de heldige var TRIF Senior 60+ fra Seniorlunden i Rønde. I alt 45 petanque og krolf-spillere har fået glæde af den nye beklædning Rabat frem til juli NRGi s repræsentantskab har besluttet at der også i perioden 1. juli juni 2016 ydes en rabat på de netydelser og abonnement, der tilfalder NRGi (dog undtaget elsparetariffen). Den Dette Nyhedsbrev sendes til de adresser, der har fremsat ønske om at modtage nyheder fra NRGi. Eventuelt ønske om afmelding kan ske på forsiden af nyhedsmailen

2 samlede rabat i den nævnte periode bliver på 76,6 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra regnskabstallene for Indtil årsskiftet bliver rabatten på 26,4%. Hvad procentsatsen bliver efter den 1. januar 2016, fastlægges i forbindelse med budgetlægningen, og procentsatsen sættes efter, at man samlet set kommer så tæt på de 76,6 mio. kr. som muligt. For en husstand, der bruger kwh om året og får 4 elregninger, betyder rabatten, at den årlige elbetaling reduceres med 335 kr. NRGi har fået ny formand Ole Leth Frisenvad (medarbejdervalgt) På det efterfølgende konstituerende møde blev Eva Ryberg valgt som selskabets nye formand, og Jens Myrup Pedersen blev genvalgt som næstformand. Den nye formand, Eva Ryberg, er født i 1955, og har siddet i NRGi s repræsentantskab siden I 2013 blev hun første gang valgt ind i NRGi s bestyrelse. Hun har i perioden været bestyrelsesformand for Samsø Energiakademi. Til dagligt arbejder Eva Ryberg hos Teknologisk Institut som seniorkonsulent i energi- og klimakommissionen. På repræsentantskabsmødet den 29. april var 5 af repræsentantskabets 11 medlemmer på valg, Fra repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 NRGi s nye bestyrelsesformand Eva Ryberg vil samarbejde bredt Følgende blev valgt til selskabets bestyrelse: Eva Ryberg (genvalgt) Aage Højbjerg (genvalgt) Jørgen Brønd (nyvalgt) Jens Myrup Pedersen (genvalgt) Mariann Norup (nyvalgt) Udover de 5, der blev valgt på mødet den 29. april, består bestyrelsen af Christine Viemose, Elsebeth Terkelsen Hans Pedersen Ulrik Kragh Eske Mathias Ulsted Sørensen (medarbejdervalgt) Ved sin tiltræden understregede Eva Ryberg, at hun ville slå bro og samarbejde med alle, der vil bidrage positivt til at hjælpe NRGi på vej hen imod de ambitiøse mål, der er afsat i strategi NRGi skal på fornuftige, forretningsmæssige betingelser fortsætte den grønne udvikling, vi er i gang med, og NRGi skal med i den omstilling det danske samfund står overfor for at nå de internationale energimål og gerne i samarbejde med andre selskaber. Nye i NRGi s bestyrelse NRGi s bestyrelse består af 11 medlemmer. De 9 er valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer og 2 er valgt af selskabets medarbejdere. Hvert år i april måned er der i repræsentantskabet valg til bestyrelsen. I lige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er der 5 på valg 2

3 Blandt de 5, der er blevet valgt i 2015, er der to nye. Jørgen Brønd og Mariann Norup. De erstatter Jens Bak-Andersen, der ikke genopstillede, og selskabets formand gennem 5 år, Søren Egge Rasmussen. NRGi s årsregnskab er bedre end forventet NRGi fik i 2014 et samlet resultat før skat på 149 MDKK. Jørgen Brønd Sejet, Horsens Valgt til repræsentantskabet første gang 2014 Mariann Norup Hedensted Valgt til repræsentantskabet første gang Det opnåede resultat er bedre end forventet trods stort set samme omsætning som sidste år, fortæller NRGis administrerende direktør, Søren Sørensen.- Driftsindtjeningen (både EBITDA og EBIT) er bedre end sidste år, og det skyldes, at vi har styrket det forretningsmæssige element på stort set alle områder. Resultatet før skat er bedre end forventet, men det er lavere end sidste år, fordi kapitalforvaltningen har givet et lavere afkast end i Valg til repræsentantskabet i 2016 Det næste repræsentantskabsvalg omfatter Valgområde 2, Djursland. Senest den 1. december 2015 skal de kandidater, der ønsker at stille op tilmelde deres kandidatur til NRGi. Kandidater skal aflevere en liste med mindst 10 stillere (andelshavere) fra det distrikt, man vil opstille i. Man skal som kandidat repræsentere en andelshaver i distriktet. Selve valget afholdes i januar/ februar Afrapporteringen for 2014 består af 2 tryksager. En Årsrapport med tal og en rapport om Aktiviteter og samfundsansvar Den danske forsyningssikkerhed på elnettet hører til de bedste i Europa, og myndighedernes benchmark af alle forsyningsselskaber i Danmark, placerer NRGi s elnet som et af de mest effektive i Danmark, og det bidrager til at prisen på distribution af el i NRGi s forsyningsområde kan holdes nede. I 2014 er der lagt en nye strategiplan frem mod 2020, og der er identificeret tre væksttemaer, der alle indeholder ordet bæredygtighed. Bl.a. til at realisere denne strategi, har selskabet sidst på året etableret en ny division, der har fokus på Vedvarende Energi NRGi har en målsætning om at indtjeningen på de enkelte forretningsområder skal være på niveau med de bedst indtjenende i branchen, og NRGi skal være den bedste ejer. NRGi s strategi er at 3

4 opnå stordriftsfordele enten ved opkøb, strategiske samarbejder eller fusioner. I 2014 er NRGi s fiberaktiviteter er fusioneret med fiberaktiviteterne i SEAS NVE i det nye selskab FIBIA. Året 2014 har været et godt år for NRGi, og NRGi står rustet som aldrig før til at møde de udfordringer, som rejsen mod de langsigtede strategimål byder på. MDKK Årsresultat Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat (EBT) Årsrapport 2014 og Aktiviteter og samfundssansvar 2014, kan ses i fuld udstrækning på www. nrgi.dk eller materialet kan rekvireres ved henvendelse til NRGi. Sponsoratet har i høj grad medvirket til at gøre NRGi-navnet kendt over hele landet, og det kan konstateres, at navnekendskabet på landsplan er blevet meget højt. Det er derfor vurderet, at ressourcerne nu bør bruges anderledes. I NRGi s strategiplan 2020, som selskabets nye strategiplan hedder, lægges der større vægt på PR og mindre vægt på sponsorater Det betyder, at NRGi s navnesponsorat af NRGi PARK og NRGi ARENA ophører pr. 1. juli Resultatet bliver, at Aarhus idrætspark skal have nyt navn. NRGi beholder et mindre sponsorat i AGF, så der krydses fortsat fingre for en oprykning. Brud på søkabel Den 17. december 2014 fik Anholt for første gang nogensinde elektrisk forbindelse med fastlandet. Det sker gennem den forbindelse, der er oprettet i forbindelse med etableringen af Anholt Vindmøllepark. NRGi PARK snart historie NRGi har i de sidste 8 år været navnesponsor for NRGi Park og NRGi ARENA, som bl.a. er hjemmebane for AGF. Anholt Elværk, hvor de 4 reservemaskiner befinder sig Når NRGi pr. 1. juli 2015 går ud af navnesponsoratet i NRGi PARK og NRGi ARENA, skal anlægget have nyt navn. Glæden over dette varede til den 21. februar 2015 klokken 13.25, hvor man blev ramt af et strømudfald på kabelforbindelsen. Heldigvis var øens hidtidige elforsyning i form af 4 Mercedes dieselmotorer på byens elværk intakte, og i løbet af 31 minutter fik man via disse motorer atter spænding på nettet. Anholt Havmøllepark kunne dog fortsat ikke sende sin produktion til fastlandet, og de 111 møller i Havmølleparken måtte stoppes Det viste sig, at der var en fejl på det søkabel der går fra Havmølleparken til fastlandet, og der gik 4 uger og 2 dage før kablet var repareret. De stø- 4

5 jende motorer på elværket kunne atter stoppes den 24 marts. Anholt har omkring 150 faste beboere, men øen besøges årligt af omkring turister. Anholt fik sit eget elværk i Engrosmodellen atter udskudt Folketinget har besluttet, at elforbrugerne fremover skal afregnes så de kun modtager regninger fra en enkelt udbyder. I det foreløbige oplæg til engrosmodellen, som denne nye model er døbt, er det selskabet, der håndterer salg af energien, der skal stå for afregningen med elforbrugerne. Dette selskab skal så afregne med de bagvedliggende enheder (elbørs, transmissionsselskab, distributionsselskab) samt moms, skatter og afgifter. For tredje gang er ikrafttrædelsesdatoen for Engrosmodellen nu udsat nu til ikrafttræden den 1. april Tjen penge, mens du slapper af Kan man tjene penge, mens man slapper af? Ja, man siger jo, at en krone sparet er en krone tjent. Og det passer, når talen falder på elforbrug. slukket, sparer du 0,39 kr. i timen. Og hvis du springer over en enkelt elektrisk hækklipning, kan du spare 2,70 kr. i timen. Samtidig betyder de lange, lyse aftener, at det ikke er nødvendigt at have lyset tændt i eller uden for boligen helt så længe. Du kan derfor nyde sommeren, uden at elmåleren løber løbsk. Så er det bare med at komme i gang med at slappe af og spare penge. Få mange flere tips til at spare på strømmen på Rigtig god sommer. *De nævnte besparelser er angivet i cirkapriser og afhænger af apparatets effekt/watt. Styr dit elforbrug med Mit NRGi Du kan følge dit energiforbrug via NRGi s App eller på Mit NRGi (via Du skal bruge dit kundenummer og din internetkode, der findes øverst på din elregning fra NRGi Net A/S. På Mit NRGi findes forbrugsoversigt opdelt på år, måned, dag og time. Du kan altså se, hvornår på Mens du slapper af på altanen eller i hængekøjen, kan du derfor nyde tanken om, at hver gang du ikke bruger en kilowatttime, sparer du penge på elregningen. dagen og året du bruger mest strøm og dermed regulere dit forbrug til gavn for pengepungen og miljøet. Så meget sparer du* Hvis du f.eks. tørrer tøjet udenfor i stedet for at bruge tørretumbleren, sparer du ca. 6 kr. pr. tørring. Hver time din computer eller spillemaskine er Du kan også gratis opsætte alarmer, så du får en sms eller en , hvis dit elforbrug opfører sig unormalt og bestille en månedlig energirapport. Mit NRGi udvikles løbende, så der kommer flere funktioner og værktøjer. 5

6 Gratis App Du kan gratis hente NRGi s App til smartphone. App`en findes i App Store og på Google Play (søg på NRGi) til både IPhone og Android. Få op til i tilskud til energirenovering i din bolig Har du planer om at investere i f.eks. en varmepumpe, må du ikke glemme at søge om tilskud. Du kan få op til ,00 kr. i tilskud. Tilskuddet afhænger af din nuværende opvarmningsform, og hvad du skifter til. sendte sammen med bekræftelsen af tilskud. Kontrakten skal være udfyldt med din underskrift, angivelser af datoer for opstart og afslutning samt bankoplysninger (registrerings- og kontonr.). Dokumenterne sendes til Når vi har godkendt projektet, sørger vi for, at pengene udbetales til din konto. Tilskud til erhverv og offentlig Erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner kan få tilskud til energiforbedringer som f.eks. optimering af produktionsanlæg, ventilationsanlæg, udskiftning af kedler, belysning osv. Det er nemt. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at accept af tilskud skal foreligge, inden du ordrer anlæg og materialer. Læs mere om dine tilskudsmuligheder på Snyd ikke dig selv for tilskud Hvis du allerede har søgt om tilskud til investering i et privat energispareprojekt hos NRGi Net A/S, skal du huske at få tilskuddet udbetalt. Effektiv anvendelse af energi er i dag et yderst vigtigt økonomisk værktøj. Forbedringer kan reducere energiudgifterne samt skabe øget effektivitet og konkurrenceevne. NRGi Net A/S yder tilskud til sådanne forbedringer. Et tilskud, der kan mindske tilbagebetalingstiden på projektet og dermed gøre det til en endnu bedre forretning. Det er nemt! Det eneste, I skal være opmærksomme på, er, at aftalen med NRGi Net A/S skal være indgået inden opstart af energiprojektet. Kontakt NRGi Net A/S på eller eller læs mere på for yderligere information om jeres tilskudsmuligheder. Når du har udført projektet, indsender du dokumentationen til os. Dokumentation består i faktura på udført arbejde og indkøb af materialer. Hvis ordredato ikke fremgår af faktura, skal ordrebekræftelse også vedlægges samt den kontrakt, vi 6

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere