Kan du få compliance til at arbejde for dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du få compliance til at arbejde for dig?"

Transkript

1 August 2008 NYHEDER FRA ORACLE Kan du få compliance til at arbejde for dig? INDHOLD Prisen for compliance De stigende lovgivningsmæssige krav behøver ikke være en byrde. Find ud af, hvordan du kan vende compliance til din fordel. Dialog DBA Solutions fortæller hvordan virksomheder kan få IT til at håndtere compliance og samtidig reducere omkostningerne. Spotlight Vi finder frem til de løsninger, der kan være med til at sikre compliance, samtidig med at omkostningerne reduceres, og effektiviteten øges.

2 02 VELKOMMEN + INDHOLD OG INFORMATION VELKOMMEN TIL ORACLE ONE I dette nummer af Oracle ONE ser vi nærmere på compliance et spørgsmål, der holder mange ledere vågne om natten! Men mellemstore virksomheder kan vende compliance til deres fordel med procedurer, der medfører effektivitet og konkurrencefordele og samtidig fremmer compliance. Netop her kan Oracle hjælpe. Oracle-teknologien skaber generel sikkerhed for dine virksomhedsoplysninger, sikrer dig mod interne og eksterne trusler og garanterer, at du kan overholde krav om databeskyttelse og fortrolighed, uden at det tærer for hårdt på dine ressourcer. I øvrigt: Alle disse fordele betyder desuden, at du kan drive din virksomhed bedre og mere produktivt. Det er helt sikkert bedre end søvnløse nætter! Vi håber at du vil nyde at læse dette nummer af ONE og at du finder det nyttigt. Vi vil meget gerne have feedback eller forslag fra dig du skal bare ringe på eller sende en til Hvad betyder compliance egentlig? Ordet compliance stammer fra engelsk, og der findes ikke nogen nøjagtig oversættelse til dansk. Det drejer sig om at navigere inden for lovgivningens rammer og sikre, at din virksomhed efterlever de gældende regler og forordninger, både internt og eksternt. INDHOLD OG HURTIG ADGANG TIL RELEVANT INFORMATION SIDE 02 Velkommen til Oracle ONE. Nyheder til mellemstore virksomheder SIDE 04 Temaartikel: Prisen for compliance SIDE 03 Dialog: Interview med DBA Solution SIDE 06 Spotlight: Få bedst muligt udbytte af compliance MERE INFORMATION Få flere oplysninger om compliance hos Oracle ved at besøge hvor du finder: - Oracle Business Brief - Oracle Internet Seminar Oracle Financing: Køb, invester og få din virksomhed til at vokse SIDE 07 Beskyt dine SOA-investeringer med Oracle web services manager Sikkerhed og ydelse kulegraves, Forsidefoto: Torben Klint

3 dialog 03 DIALOG: FÅ STYR PÅ BEGREBET COMPLIANCE Med begrænsede ressourcer kan mellemstore virksomheder godt synes, at nogle aspekter af compliance er en udfordring. Vi har talt med DBA SOLUTIONS for at høre deres bud. gerne. Dette vil hjælpe dem til at reducere omkostningerne og forberede sig på en fremtidig vækst, samtidig med at de sikrer effektiv drift i dag. Kort sagt gør en fælles, ensartet infrastruktur det meget lettere og billigere at sikre compliance. Peter Heide Telefon: Spørgsmål: HVORFOR ER COMPLIANCE SÅ FØLSOMT ET EMNE FOR MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER? SVAR: Mellemstore virksomheder har normalt færre ressourcer, som de kan hellige compliance. På it-plan jonglerer de med mange krav, f.eks. databeskyttelse, sporbarhed, kryptering, opbevaring og backup samt identitetsadministration i forskellige systemer. Det er også en udfordring, at der er så mange regler, der skal overholdes, og de bliver ofte ændret. Mange virksomheder er underlagt branchespecifikke, nationale og internationale bestemmelser, og det kan være både dyrt og tidskrævende at holde styr på dem alle. Spørgsmål: HVORDAN MENER DU, AT VIRKSOM- HEDERNE KAN LØSE DETTE PROBLEM? SVAR: I stedet for at se compliance som et nødvendigt onde kan mellemstore virksomheder behandle begrebet som en mulighed for at implementere mere effektive forretningsprocedurer. En strømlinet og sikker it-infrastruktur gør det let at automatisere virksomhedsprocedurerne, beskytte alle informationsaktiverne og få bedre indsigt i virksomhedsoplysnin- mere ONE Vil du gerne have flere oplysninger? Så besøg: Spørgsmål: HVAD KAN dba solutions TILBYDE MELLEM-STORE VIRKSOMHEDER FOR AT HJÆLPE DEM TIL AT SIKRE COMPLIANCE? SVAR: Først og fremmest en overkommelig og pålidelig infrastruktur, der sikrer vandtæt databeskyttelse på flere niveauer. Når det er på plads, er det meget lettere at automatisere processerne til databackup, -opbevaring og -kryptering. Disse processer vil hjælpe virksomhederne til at efterleve databeskyttelseslovene og lovene mht. fortrolighed og persondata. Oracle leverer også robust software til identitetsadministration, der kan administreres centralt. Alt dette vil bidrage til at opnå større omkostningsbesparelser og effektivitet, samtidig med at det danner det rigtige grundlag for virksomhedsaudit og indberetningsstandarder. En optimal infrastruktur er med til at fremme konkurrenceevnen og produktiviteten samtidig med, at compliance sikres hermed løses flere udfordringer på én gang. Spørgsmål: UDGIFTERNE TIL COMPLIANCE KAN FOREKOMME HØJE. HVORDAN SER du PÅ DETTE SPØRGSMÅL? SVAR: Vi har valgt Oracle på dette område, de tilbyder mellemstore virksomheder økonomisk overkommelige løsninger, der rummer håndgribelige fordele for virksomheden samtidig med, at de løser compliancespørgsmålet. Du skal ikke engang bruge noget, der er kompliceret. Oracles førende database og middleware giver dig et godt forspring, når det drejer sig om at sikre compliance og reducere de relaterede omkostninger og risici. En Oracle-infrastruktur reducerer også de løbende it-udgifter, så det giver god mening hele vejen rundt. Spørgsmål: HVOR STORE AFBRYDELSER MEDFØRER DET AT IMPLEMENTERE COMPLIANCE SAMMEN MED ORACLE? SVAR: En Oracle-infrastruktur vil passe ind i alle eksisterende miljøer Windows, Linux og andre og dermed minimere afbrydelserne. Desuden er Oracle Database Standard Edition og Standard Edition One skræddersyet til mellemstore virksomheder, og de er lette og hurtige at installere. Processer som databeskyttelse, -kryptering og -backup kan automatiseres, når de først er på plads. Infrastrukturen gør det lettere at strømline finansielle, indberetningsmæssige og andre procedurer. Med hurtig implementering er fordelene for mellemstore virksomheder ro i sindet med hensyn til compliance og et hurtigt afkast ved hjælp af de nævnte effektiviseringer af informationsadministrationen. Alt i alt det rigtige grundlag for vækst.

4 04 TEMAARTIKEL BEREGNING AF PRISEN FOR COMPLIANCE De hidtil usete lovgivningsmæssige krav, som de mellemstore virksomheder står overfor, kan kræve ressourcer, som mange af dem simpelthen ikke har. Vi ser på nogle muligheder for at klare sig uden at tømme kontoen. Virksomhedsledere sukker ofte dybt, når de møder spørgsmål om compliance og efterlevelse af lovkrav og regler. Mange af dem er jo nødt til at tage højde for mange forskellige love nationale, internationale, branchespecifikke osv. Især finansielle virksomheder og virksomheder inden for sundhedsvæsenet stilles over for et væld af tjek, kontroller og reguleringer, mens producenter af fortrolige produkter og processer slås med stadig strengere standarder vedrørende sikkerhed og sporbarhed. Mange virksomheder skal også efterleve virksomhedsspecifikke proceskrav, der er opstillet af kunder eller leverandører. DOMINOEFFEKTEN AF SOX Desuden er der de love om økonomisk indberetning og revision, som nogle aktieselskaber er underlagt, selv mindre organisationer. Der er skrevet meget om Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA, siden den trådte i kraft i Den har haft vidtrækkende virkninger, ikke mindst fordi den gælder for mange internationale selskaber ud over dem, der har hovedkvarter i USA. Mange amerikanske virksomheder, der er underlagt SOX, beder deres leverandører uanset hvor de har hjemsted om at tilpasse deres indberetningsprocesser tilsvarende for at være på den sikre side. Effektiv dataadministration hjælper ikke blot til at reducere tunge complianceomkostninger, men giver også virksomheder en stor konkurrencefordel FØRST OG FREMMEST TIL GAVN FOR VIRKSOMHEDEN Compliance kan være ressourcekrævende. Mellemstore selskaber uden et specielt compliance team og dem er der flest af - udpeger ofte en person til at håndtere compliancerelaterede opgaver ad hoc. Denne ukoordinerede fremgangsmåde er dyr og jo oftere en person er nødt til at afbryde en produktiv opgave for at tage sig af compliance, jo dyrere bliver det. Selv eksperter som Alan Greenspan, tidligere chef for den amerikanske centralbank, indrømmer, at de omkostninger og den arbejdskraft, det kræver, er meget belastende for virksomheder. Hvordan kan vi så afbalancere behovet for effektiv compliancekontrol med behovet for at drive en rentabel virksomhed? Mange analytikere råder mellemstore virksomheder til ikke at investere i teknologi, der er compliance specifik >>>> Miracle fokuserer også på Sikkerhed!! Hvordan sikrer du at dine systemer kan leve op til de sikkerhedsmæssige krav, din virksomhed har? Miracle A/S er et konsulenthus, der er kendt som de bedste database-teknikere på bl.a Oracle. Vi har fokus på alt der vedr. Databasen lige fra drift, performance til sikkerhed. Miracle SAfety BaseLine (SABL) er en enkel løsning, til at øge sikkerheden i Oracle databaser. Dette gøres ved at registrere og følge de enkelte brugeres rettigheder i databasen. Løsningen kan bruges til alle versioner af Oracle fra og op samt på tværs af Standard Edition One, Standard Edition og Enterprise Edition. SAfety BaseLine Miracle A/S afholder hvert år et unikt kursus på Lalandia det såkaldte Miracle Open World. Vi tilbyder alle deltagere, der refererer til denne annonce en gratis prøveversion af SABL. Angiv det under tilmeldingen i bemærkningsfeltet. Se mere på eller kontakt Anette Nørgaard. [Oracle Edition]

5 temaartikel 05 >>>> De bør med andre ord kun købe løsninger, der giver en håndgribelig og langsigtet fordel for virksomheden. Disse produkter skal først og fremmest støtte den fremtidige vækst og dernæst compliance. LAVESTE FÆLLESNÆVNER: DATA Compliance er naturligvis langt fra kun et it-spørgsmål. Det er et komplekst net af interaktioner mellem mennesker, processer, systemer og informationer, der alle er forbundet ved hjælp af data. Metoden til indsamling, bearbejdning, overvågning, administration og arkivering af data er et af de største compliancespørgsmål og en betydelig omkostningsfaktor. Men den gode nyhed er, at det ikke behøver at koste en formue at løse denne del af ligningen det kan endda bidrage til en drastisk omkostningsreduktion. Effektiv datahåndtering er ikke blot med til at reducere plagsomme omkostninger, men giver også mellemstore virksomheder en stor konkurrencefordel ved, at de forbereder sig til at møde markedets udfordringer og udvise vedvarende vækst. COMPLIANCE ER GRATIS Mange virksomheder er nødt til at holde øje med, hvordan de håndterer oplysninger om kunder og medarbejdere for at sikre, at de ikke overtræder lokale eller internationale databeskyttelseslove. Der er ofte blot tale om sund fornuft og generelle forholdsregler, f.eks. sikring mod datatab og uautoriseret adgang til virksomhedens systemer. En it-afbrydelse, f.eks. systemnedbrud, betyder ikke blot økonomiske tab hver time, indtil det afhjælpes, det kan også betyde permanent tab af data, hvis der ikke findes en back-up procedure. Hvis tab af data medfører overtrædelse af et lovgivningskrav, kan virksomheden få alvorlige problemer. Identitetskontrol af de personer, der får adgang til virksomhedens systemer og netværk, er et andet område, hvor der er overensstemmelse mellem compliancekravene og god forretningssans. Mange mellemstore virksomheder håndterer brugeridentiteter og adgangstilladelser manuelt. Ud over at det er kedeligt og risikabelt, er det også en dyr metode. Det behøver ikke at være særlig dyrt at automatisere administrationen af identitet og adgang. Det vil reducere arbejdsbyrden for it-teamet og reducere driftsudgifterne faktisk vil compliance være en gratis ekstragevinst. SÅDAN KAN ORACLE HJÆLPE Hvordan kan Oracle så hjælpe mellemstore virksomheder med at reducere udgifterne til compliance? For det første med en pålidelig infrastruktur, der giver flere sikkerhedsniveauer, herunder adgangsbeskyttelse, administration af brugeridentitet, datakryptering og sikker drift. Infrastrukturen automatiserer disse funktioner, så virksomheden oven i købet kan minimere risikoen, optimere produktiviteten og reducere vedligeholdelses- og genopretningsomkostningerne. Og så sparer det også værdifuld tid, når virksomheden skal sikre compliance, fordi grundlaget allerede er på plads. Desuden gør Oracles sikre og konsoliderede informationsinfrastruktur det meget lettere at implementere og ændre processerne. Sammen med konkurrencefordelen - f.eks. en hurtig tilpasning af en salgs-proces, så den passer til et nyt marked - er der også åbenlyse omkostningsfordele, idet de lovbestemte procedurer hurtigere kan følges. Oracles løsninger er specielt sammensat til mellemstore virksomheder hvilket betyder, at de hurtigt kommer i gang og har en gunstig pris så gåden vedrørende omkostningerne til compliance ikke behøver at holde ledelsen vågen om natten. Sammen med strenge foranstaltninger til databeskyttelse hjælper Oracle virksomheder til at anvende compliance som påskud for at oprette automatiserede procedurer, der gør det hårde arbejde i forbindelse med tjek og kontrol - samtidig med, at der opnås betydelige besparelser. Måske er compliancebyrden netop blevet lettere! MERE ONE Vil du gerne have flere oplysninger? Ring på , eller send en til Eller besøg vores portal for mellemstore virksomheder på Er uheldet ude, skal din database optimeres, eller vil du gerne advares inden din database går ned, så har du brug for Progrez. Vi holder ikke bare din database kørende, vi sørger for, at din forretning ikke skal i pitstop. Tlf eller

6 06 SPOTLIGHT + ORACLE Financing Spotlight: INFORMATIONER LIGE VED HÅNDEN It-ledere ved, at compliance starter med omfattende databeskyttelse. Men hvordan kan de implementere dette, når ressourcerne allerede er strakt til det yderste? Hvis du planlægger en sammenhængende strategi til beskyttelse af data på baggrund af et begrænset budget, har du brug for løsninger, der giver dig mulighed for at gøre mere med mindre. De skal kunne integreres i dit eksisterende Windows -,.NET- eller Linux -miljø og sikre dine data mod alle typer trusler. Du har nok allerede en firewall, men den er måske ikke til nogen hjælp ved interne datatab, f.eks. et netværksnedbrud eller en mistet bærbar pc. Desuden skal din løsning automatisere så mange rutinemæssige opgaver som muligt. Du vil få mere valuta for pengene på den måde og spare en masse tid på manuelle jobs som backup, administration af identitet og adgangsrettigheder. Og hvad kræver det så at opnå alt dette? Med Oracle skal du bare bruge en database og nogle middleware-komponenter særlige softwaremoduler, der anbringes mellem databasen og virksomhedsapplikationerne, og som sikrer, at de kommunikerer. Oracle har to databaser til mellemstore virksomheder Oracle Database 11g Standard Edition og Oracle Database 11g Standard Edition One. De indeholder begge datasikkerhed på flere niveauer for at beskytte dine data mod trusler og hjælpe dig til samtidig at efterleve lovgivningen vedrørende databeskyttelse, fortrolighed og opbevaring. Begge rummer auditspor efter transaktioner og procedurer, der opfylder og endda overgår compliancekravene. Du kan bygge videre på denne infrastruktur med identitetsadministration fra Oracle Fusion Middleware. Disse komponenter, der er integreret på forhånd, hjælper dig til at administrere hele cyklussen af brugeridentiteter. Når din virksomhed vokser, kan du vælge Oracles Governance, Risk and Compliance-platform. Det er en række forudintegrerede løsninger, der opfylder forskellige aspekter af best practice inden for compliance. Alt i alt giver Oracle dig bedre sikkerhed, øget effektivitet og tids- og omkostningsbesparelser. Alt dette og så også compliance! Mere ONE Vil du gerne have flere oplysninger? Ring på , eller send en til Eller gå til vores portal for mellemstore virksomheder på ORACLE FINANCING: KØB, INVESTÉR OG GENERÉR VÆKST TIL DIN VIRKSOMHED Oracle Financing reducerer opstartsudgifterne til produkter og serviceydelser fra Oracle og vores partnere og gør det enkelt og prismæssigt muligt for mellemstore virksomheder at købe den rigtige løsning på det rigtige tidspunkt. Mens kapital og cashflow er almindelige udfordringer i hverdagen, bør de ikke afholde dig fra at investere og implementere den it-løsning, du har brug for til at vokse, opnå succes og optimere virksomhedens konkurrenceevne. Finansieringsløsninger fra Oracle Financing kan gøre det enkelt og prismæssigt muligt for dig at få den løsning, du har brug for, når du har brug for den. Fordele ved finansieringsløsninger fra Oracle Financing: Mere ONE Uanset virksomhedsstørrelse kan Oracle Financing hjælpe dig med at finde den rigtige finansieringsløsning. Hvis du vil vide mere, kan du besøge os på eller send en mail på Optimeret cashflow takket være reduceret behov for opstartsinvesteringer og fordeling af betalinger over længere tid Større købekraft gennem adgang til fremtidige budgetter Tilpasning til ændringer med en fleksibel og forudsigelig betalingsstruktur uden overraskelser Optimering af investeringsafkast gennem kortlægning af betalinger og fordele

7 BESKYT DINE SOA-INVESTERINGER MED ORACLE WEB SERVICES MANAGER 07 BESKYT DINE SOA-INVESTERINGER MED ORACLE WEB SERVICES MANAGER I dag ekspanderer mange virksomheder forretningen og forretningsprocesserne ud over de traditionelle grænser, det være sig på tværs af organisatoriske grænser, tidszoner eller virksomheder. Dette har øget behovet for brug og genbrug af komponenter. Service Orienteret Arkitektur (SOA) adresserer denne tankegang. Nogle komponenter kan gøres tilgængelige som webservices. Dette åbner op for en masse muligheder, men giver også nye udfordringer i form at styring, sikkerhed og monitorering af compliance og servicemål. Sikkerhed har traditionelt være kodet ind i hver eneste webservice. Åbne standarder fandtes enten ikke eller blev ikke brugt. Dette har resulteret i høje omkostninger til vedligehold og administration. Oracle Web Services Manager (OWSM) er et sikkerhedsprodukt, som løser disse og andre problemer. OWSM sidder som et ekstra lag udenom dine webservices, så det er ikke nødvendigt at ændre i eksisterende services. OWSM bygger på åbne standarder som WS-Security familien og tilbyder ét interface til at monitorere og administrere alle dine services real-time. Opsætning af sikkerhedspolitikker gøres deklarativt, uden at det er nødvendigt at skrive kode. Bliver man stillet overfor krav, som ikke umiddelbart kan løses med de indbyggede funktioner, er det nemt at tilføje sin egen Java-kode, der kan benyttes på samme måde som de indbyggede funktioner. OWSM kan også hjælpe med at overholde regulatoriske krav som DS484:2005 eller den amerikanske Sarbanes-Oxley Act (SOX) via et nemt interface til f.eks. adgangskontrol og transmissionskontrol. Produktet har indbygget support for Identity Management via Oracle Access Manager og Directory Services baseret på LDAP-standardprotokollen og Microsoft Active Directory. Hvis dine services er knyttet til en Service Level Agreement (SLA) aftale, kan OWSM hjælpe med at definere servicemål som f.eks. svartider og oppetider og ved at lave rapporter, som dokumenterer disse. Logica Denmark har bl.a. udviklet et større SOA-baseret projekt for Rigspolitiet, hvor alle webservices, både interne og eksternt tilgængelige, er beskyttet af OWSM. Ifølge chefarkitekt Frans Christensen er OWSM en essentiel komponent i et moderne SOA-miljø, som vil reducere omkostningerne, kompleksiteten og den administrative byrde ved at sikre en webservice-infrastruktur. OWSM kan benyttes til alle webservices baseret på SOAP-standarden og ikke kun til Oraclebaserede webservices. Peter Lorenzen Logica er den største Oracle-partner i Danmark og er meget fokuseret på produkter, som OWSM. Med vores vidtgående viden og erfaring med SOA-baserede systemer og miljøer kan vi hjælpe jer med at få styr på sikkerheden. Sikkerhed og ydelse kulegraves Danmarkshistoriens største undersøgelse af databasesikkerhed er netop iværksat. En kommende rapport vil afdække både frekvens af - og årsag til - de databaseproblemer, som opleves af danske virksomheder. Alle interesserede virksomheder opfordres af Progrez til at deltage i undersøgelsen for dermed at være med til at sikre resultatet den størst tænkelige soliditet. Samtidig vil deltagerne få mulighed for at sammenligne virksomhedens egne oplysninger med de øvrige deltageres svar. Sidst på sommeren udkommer undersøgelsens analyse nemlig i en rapport, der giver virksomheden talmateriale at benchmarke sig op imod. Danmarks største undersøgelse af databasesikkerhed. Klik ind på Spørgeskema? Ugueraesto el dunt lorem ipsum dolor Dunt autem enibh eum Augait et nonsequis Conullam lorem ipsum el dunt Ugueraesto el dunt lorem ipsum dolor Dunt autem enibh eum Conullam lorem ipsum el dunt SÅDAN DELTAGER DU Deltag i Danmarks største undersøgelse af databasesikkerhed og performance på Progrez hjemmeside: Det tager kun tre minutter at afgive dine svar, og samtidig kan du vælge at få den endelige rapport tilsendt.

8 FÅ COMPLIANCE TIL AT ARBEJDE FOR DIG. Har du nogensinde tænkt over, hvordan du kan opfylde compliancekravene samtidig med, at du holder omkostningerne nede? Det er måske lettere, end du forestiller dig. Med Oracle får du en pålidelig infrastruktur med indbygget sikkerhed, der hjælper dig til at minimere truslerne mod fortroligheden og databeskyttelsen. Men det er ikke det hele. Den øger også virksomhedens effektivitet og kundernes tillid, og den reducerer omkostningerne. Hvorfor ikke få at vide i dag, hvordan compliance kan blive til gavn for din virksomhed? Besøg for at downloade dit gratis eksemplar af Oracle Business Brief! ORACLE DANMARK Telefon: Copyright 2008, Oracle. All rights reserved. This document is provided for information purposes only and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid

Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid RAPPORT: FORØG OMSÆTNINGEN VED AT SKABE STØRRE KUNDETILLID Rapport Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid Den hemmelige ingrediens i opskriften på online succes Forøg omsætningen ved at skabe

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere