Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bylaug bliver ved til der er hul igennem"

Transkript

1 Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli februar Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug arbejder ihærdigt for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Formålet er at få vandet til at strømme frit i Tambosund til glæde for dyr og mennesker 18. juli :00 TAMBOHUSE: Det er ved at være seks år siden, den tidligere borgmester i Thyholm Kommune, Hanne Christensen, snakkede til partifællen Harry Jensen om et hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Siden er sagen poppet op med jævne mellemrum. Men de seneste år har Tambohus Bylaug været en aktiv medspiller i sagen. Lauget har fået lavet en del dokumentation, der skal overbevise staten om, at de skal skyde penge ind i projektet. Den samlede pris er budgetteret til seks millioner kroner. - Vi synes, det er staten og amtet, der skal betale, og i amtet er teknik- og miljøudvalget meget positive, siger Per Bach, der er med i Tambohus Bylaug. Den positivitet bygger han på, at udvalget sidst i juni siden sendte en ansøgning fra bylauget videre til behandling på amtets budgetseminar, der holdes midt i august. Og den blev sendt videre med anbefaling. Tættere på Bylauget har også sendt en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen, men fået afslag. Men et brev til miljøminister Connie Hedegaard har sat lidt skub i tingene. Hun har skrevet tilbage, at hun har sympati for projektet, og sagen har været til behandling i det, der hedder naturforvaltningsudvalget. - Og her er der en lille åbning, som gør, at vi er fortrøstningsfulde, siger Per Bach. I øjeblikket arbejder bylaugets medlemmer på at få samlet støtteerklæringer fra blandt andet Thyholm Kommune, Struer Egnens Turistforening og Klosterhedens Statsskovdistrikt. Og de har allerede fået en del. - Vi har haft skovrideren oppe og kigge på det, og han synes det er et godt og nødvendigt projekt, siger Per Bach. Det næste skridt bliver så, at kontakte Kystdirektoratet, der skal give den endelige tilladelse til at erstatte dæmningen med en bro.

2 - Og så vil vi kontakte Skov og Naturstyrelsen igen, i håb om, at de vil give en del af de seks millioner kroner, der skal til, siger Per Bach. Bliver ved Det er ved at være tre år siden bylauget tog fat i sagen. Og laugets medlemmer har tænkt sig, at holde fast indtil der kommer hul i dæmningen. - Det er nødvendigt med vandgennemstrømning. I 50erne var der hul igennem. Men så blev det lukket, og jeg kan se, det sander mere og mere til, siger Thomas Normark, der er med i bylauget og bor nærmeste nabo til dæmningen og den stank, man lever med på grund af den dårlige vandkvalitet. - Skal Thyholm overleve, skal der nogle turister til, og de kommer ikke, hvis her stinker af tang og svovl, er Per Bach og Thomas Normark enige om. Amtet afsætter penge til hul i dæmningen Af Frede Stengaard Hul i dæmningen betyder bedre vandmiljø og plads til passage af både joller og andre småfartøjer 17. september :00 THYHOLM: Tambohus Bylaug og Jegindø Borgerforening har i seks år kæmpet for at få hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø, og endelig bliver det til noget. Ringkøbing Amt har på en budgetkonference besluttet at afsætte halvanden million kroner til projektet i 2006, og for Tambohus Bylaug og borgerforeningen på Jegindø betyder det, at de kan komme videre med en helhedsplan for hele området omkring Tambosund. Så i virkeligheden bliver det til meget mere end et hul. Spørgsmålet om et hul i dæmningen opstod, da man begyndte at konstatere iltsvind omkring dæmningen, at i starten regnede alle med, at problemet kunne klares med et par rør ind under vejbanen. - Men vi blev klar over, at det ikke er helt så enkelt, sagde formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen, da det endelige forslag blev fremlagt i udvalget og sendt videre til budgetkonferencen. Forslaget og det endelige projekt går ud på at få bygget en bro hen over en rende, som får en vanddybde på cirka to meter, så der kommer rigtig god gennemstrømning og mulighed for at både joller og andre småfartøjer kan komme igennem.

3 Tilladelse til at lave hul i dæmningen på plads Tambohus Bylaug er nu kommet et voldsomt stort skridt videre i arbejdet med at få lavet hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Nu er tilladelsen fra Kystdirektoratet nemlig i hus 27. oktober :00 TAMBOHUSE: Der er udpræget glæde og begejstring i Tambohus Bylaug i disse dage. For lauget har netop fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at lave hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Nu skal den sidste del af finansieringen bare falde på plads. Så er projektet en realitet. - Vi er meget glade for, at vi har fået, om jeg så må sige, byggetilladelsen på plads, siger Per Bach, der er med i Tambohus Bylaug. For nu er der ikke mange hindringer tilbage, før man kan gå i gang med arbejdet med at lave hul i dæmningen, eller hvad det i virkeligheden er, nemlig en tre fags bro, med så meget frihøjde, at man kan sejle under i en kajak eller andre småbåde. Tilladelsen gælder i første omgang to år. Kommer arbejdet ikke i gang inden for den periode, skal bylauget søge igen. Flere krav Men der er også stillet en række andre krav. Det er blandt andet at de eksisterende kabel- og rørforbindelser i dæmningen skal omlægges og indbygges efter kabel- og rørejernes anvisninger. At dæmningens stabilitet må ikke forringes. At det, mens der bliver arbejdet på dæmningen hele tiden skal være muligt at komme til og fra Jegindø. Og at der efter arbejdets afslutning skal laves en afleveringsforretning med Thyholm Kommune, der skal stå som fremtidig ejer af broanlægget. Og inden arbejdet går i gang skal Kystdirektoratet have mere detaljeret tegninger, hvor der bliver gjort rede for gennemsejlingsåbningen med indfatninger og bundsikring. Søger statsmidler Nu er det pengene til arbejdet, der bliver arbejdet med i Tambohus Bylaug. Hele projektet er beregnet til at koste seks millioner kroner. Og de halvanden million kroner er på plads. - Vi mener, det er en statslig og amtslig opgave, at betale for at få lavet hullet i dæmningen. Og derfor er vi også meget glade for, at amtet gav halvanden millioner kroner til projektet, da de lagde budget tidligere på året. Nu mangler vi bare 4,5 millioner kroner, siger Per Bach. Derfor er han sammen med en ansat i Ringkøbing Amt gået i gang med at skrive en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen, der skal tage stilling til, om staten vil være med til at betale. På den måde er det ikke længere kun bylaugets projekt, men nu også blevet et amtsligt projekt, og det håber Per Bach kan give lidt mere pondus til planerne. - Men området nord for dæmningen er udpeget til EF-Habitatsområde, som staten skal give penge til, og det må jo være i deres interesse at miljøet trives i området, siger Per Bach.

4 Dæmningen kom med i anden runde Indenrigs- og sundhedsministeriet har, i anden ombæring, godkendt amtets planer om at støtte renoveringen af dæmningen mellem Thyholm og Jegindø 12. januar :00 THYHOLM: Det var tæt på at Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde spændt ben for amtets støtte til renoveringen af dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Ministeriet skal godkende amtets anlægsplaner for 2006, og blandt planerne er altså at støtte renoveringen af dæmningen. En støtte på halvanden millioner kroner. Indenrigs- og sundhedsministeriet har hentet kommentarer fra miljøministeriet, og på den baggrund ville Lars Løkke Rasmussens ministerium i første omgang ikke godkende amtets planer om at give halvanden millioner kroner til dæmningen, ej heller et projekt med våde enge. Det fik amtet besked om i et brev først i december. - Men i anden omgang, sagde ministeriet altså ja til, at vi må bruge pengene, siger teknisk udvalgs formand, Harry Jensen, (V). Det fik amtet brev om bare tre uger senere. Stadig ikke sikker At Indenrigs- og sundhedsministeriet har sagt god for amtets engagement i sagen, er ikke det sammen, som at dæmningen bliver erstattet af en bro lige om lidt. For i amtet har man stadig et økonomisk hængeparti. - Vi skal ud og finde 100 millioner kroner, så derfor er jeg nødt til at tage det forbehold, at det kan komme til at spille ind på planerne. Men det er et forbehold jeg er nødt til at tage over for alle projekter. Men nu er det i hvert tilfælde ikke ministeriet, der stå i vejen, siger Harry Jensen. Han er dog stadig meget optaget af, at det er et projekt, der skal realiseres. - Jeg vil stadig stærkt anbefale, at vi får gjort noget ved dæmningen, og vi er så tæt ved målet, så jeg håber, siger Harry Gade. Vandet i Tambosund trænger alvorligt til gennemstrømning. Det kan den nye dæmning, der reelt er en bro, mellem Thyholm og Jegindø hjælpe med til. Arkivfoto.

5 Naturhavn har lang vej endnu Kommunalbestyrelsen i Thyholm Kommune sender lokalplan for Tambohus Naturhavn i høring, men der er lang vej endnu, for arbejdet med området kan gå i gang 18. maj :00 TAMBOHUS: Arbejdet med at få gjort noget godt ved området ved Tambohus naturhavn har stået på gennem flere år. Nu er man kommet så langt, at en lokalplan for området sendes i høring fra den 24. maj og frem til 2. august. Her kan private og offentlige myndigheder forholde sig til planerne for området. Planer der blandt andet indebærer at havneområdet bliver til et rekreativt område med legeplads, bålplads, petanquebane og beachvolleybane. Langt hen ad vejen er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvad man må og ikke må i området. Men lige i dette tilfælde, er der andre myndigheder, der skal blandes ind i beslutningerne. Kystdirektoratet En del af anlægget i naturhavnen har med vandet og havnen at gøre. Og her er det Kystdirektoratet, der bestemmer. Det gælder blandt andet renoveringen af det eksisterende kajanlæg, udlægningen af en flydebro, uddybning af havnens område og indsejlingen dertil. Bylauget, som står bag planerne, vil også gerne have gravet en friskvandskanal og en kanal til siveområdet og sidst men ikke mindst skal der laves kystbeskyttelsesforanstaltninger lang kysten øst for Tambogade. Disse ting skal Kystdirektoratet også give tilladelse til. Andre dele af arbejdet skal Ringkøbing amt forholde sig til, fordi hele området ved havnen ligger inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Den er lavet for at sikre, at kystområderne ikke bliver ændret væsentligt. Hvis Kystdirektoratet giver tilladelse, skal der graves en friskvandskanal i tangen. Det kommer til at danne en ø, som blandt andet kan bruges til bålplads. Arkivfoto.

6 Amtet beder om støtte til at ombygge dæmning Der mangler kun halvanden millioner kroner i at budgettet for ombygning af dæmningen mellem Tambosund og Jegindø er dækket ind 02. juni :00 TAMBOHUS: Hos Ringkøbing Amt vil man gerne have arbejdet med renoveringen af dæmningen mellem Tambohus og Jegindø i gang i år. Og det nærmer sig at pengene er i hus. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om støtte på tre millioner kroner og sammen med halvanden millioner kroner, amtet har sat af, mangler der kun halvanden millioner kroner. Går til kommunen Tilbage står man nu i amtet med en sidste hurdle, nemlig at finde de resterende halvanden millioner kroner. Og teknik- og miljøudvalgets medlemmer er indstillet på at henvende sig til Struer og Thyholm Kommuner og til sammenlægningsudvalget for den fusionerede kommune for at forhøre sig, om man er indstillet på at finde kroner. Og i teknisk udvalg, som dæmningen sorterer under, er man indstillet på at søge støtte i EUs Mål 2 pulje, der støtter udkantskommuner. De penge får man i så fald først efter sommerferien, og så længe kan man dårligt vente med at gå i gang med arbejdet. Forhandlinger At få Skov- og Naturstyrelsen til at give tilsagn om tre millioner kroner er lidt af en bedrift. For det tegnede ellers til, at styrelsen ikke var til sinds at give mere end de kroner, man i første omgang havde givet tilsagn om, så dæmningen kan blive bygget om til en bro i tre fag. Men efter en runde ved forhandlingsbordet og noget mere dokumentationsarbejde i amtet, har man forhandlet sig frem til, at Skov- og Naturstyrelsen hæver tilskuddet til tre millioner kroner. Væk med stanken I det projekt, som Tambohus Bylaug, der står bag planerne om at ændre dæmningen til en bro i tre fag, kan man læse, at vandkvaliteten i sundet mellem Thyholm og Jegindø vil have rigtig godt af, at der kommer hul i dæmningen, så vandet kan flyde frit. Som det er nu, står vandet stille på begge sider af dæmningen. Med stanken af råddent tang og iltsvind til følge. I sær stanken skæmmer et ellers meget smukt og meget specielt naturområde. Og et område, hvor bylauget er i fuld gang med at planlægge, hvordan man kan forbedre den lille naturhavn og landstrækningen langs med Tambohuse. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Thyholm Kommune blev en lokalplan for området sendt i høring, så arbejdet på land og ude i den lille havn er godt i gang. Amtet henvender sig til Struer og Thyholm Kommuner og til sammenlægningsudvalget for at få den sidste del af pengene til en bro mellem Thyholm og Jegindø på plads. Arkivfoto.

7 Dæmning 02. Juni :00 For syv år siden begyndte man at snakke om hul i dæmningen. I 2003 gik det private Tambohus Bylaug ind i arbejdet. I 2005 afsatte amtet halvanden millioner kroner til dæmningsprojektet, efter at have haft sagen med på flere års budgetkonferencer. I 2005 fik Tambohus Bylaug tilladelse fra Kystdirektoratet til at erstatte dæmningen med en trefaget bro. I 2006 har Skov og Naturstyrelsen givet tilsagn om tre millioner kroner til arbejdet. Tambohus Bylaug Bagvendt behandling af penge til dæmning Behandlingen af ansøgningen om ekstra støtte til Jegindø dæmningen er vendt rundt, fordi det haster med at få pengene ind 08. juni :00 TAMBOHUSE: Tirsdag eftermiddag behandlede teknisk udvalg i Thyholm Kommune en ansøgning fra amtet om ekstra kommunale kroner til renoveringen af Jegindødæmningen. Få timer senere på dagen var samme sag, ekstraordinært, til behandling i sammenlægningsudvalget for Struer og Thyholm. Begge dele er sådan set normale. Det usædvanlige er, at man springer adskillige led over i sagsbehandlingen. - Normalt skal den slags sager først i fagudvalget, derefter til behandling i økonomiudvalget og til godkendelse i kommunalbestyrelsen, inden den kommer for sammenlægningsudvalget, siger Martin Jensby (V), der er formand for teknisk udvalg og med i sammenlægningsudvalget. Skal snart i gang Grunden til, at sagsbehandlingen kommer baglæns ind, er, at man i amtet gerne vil have etableringen af en stålbro i gang inden ret længe. For det skal gerne være afsluttet i løbet af i år. Som man kunne læse i gårsdagens avis, har sammenlægningsudvalget sagt ok til, at Thyholm Kommune må bevilge de kroner. Men både Martin Merrild (V), og Niels Viggo Lynghøj Christensen (S) gav i samme ombæring udtryk for, at man gerne ser, at amtet betaler noget mere. Fordi amtet finansierer naturgenopretningsprojekter andre steder. Sammen holdning har Martin Jensby fra Thyholm Kommune. - Vi har selvfølgelig sagt, at kommunen skal tage de kroner i kasse til broen. Men vi ser gerne, at amtet går ind med et større beløb, som de gør andre steder, siger Martin Jensby. Delt finansiering Projektet, der skal erstatte den nuværende dæmning med en stålbro, giver en frihøjde over vandet på to meter, og lader vandet strømme mellem Thyholm og Jegindø. Projektet er budgetteret til at koste seks millioner kroner. Udgifterne er fordelt, så amtet giver halvanden millioner kroner, Skov- og Naturstyrelsen giver tre millioner. Så søger amtet EU om kroner, og så skal kommunen altså give de sidste kroner. - Og det gør vi, for det er et projekt, der er til gavn for hele området. Men jeg mener stadig det er amtets opgave at betale, mere end det er vores opgave, siger Martin Jensby.

8 Dejligt ser det ud på en sommerdag ved Tambohuse. Men det skal man ikke lade sig narre af. På de varme dage stinker der. Men det bliver formentlig lavet om på, når vandet kan flyde frit under den nye bro. Arkivfoto. Bro skal være klar ved årsskiftet Om alt går efter planerne, så står 25 meter stålbro klar for enden af dæmningen på Jegindø-siden til årsskiftet 10. Juni :00 TAMBOHUSE: Der bliver arbejdet på højtryk i amtet, kommunen og i Tambohus Bylaug for at få brodelen mellem Thyholm og Jegindø færdig til tiden. Planen er, at 25 meter af dæmningen i enden mod Jegindø skal erstattes af en stålbro. Men arbejdet skal være gjort færdig i år, fordi amtet lukker, og amtet har penge i projektet. - Det er gået stærkt her på det seneste, hvor de sidste penge skulle på plads, men vi fortsætter i det høje tempo, siger Per Bach. Der er allerede foretaget nogle målinger, og inden længe går de geotekniske undersøgelser i gang. Og så er det planen, at vi skal have licitation i den første halvdel af august, så arbejdet kan komme i gang, siger Per Bach. I to omgange Når det fysiske arbejdet går i gang på dæmningen, kommer det til at ske, så trafikken generes mindst muligt. Man kan ikke bare lukke dæmningen, og det betyder, at broen bygges af to omgange. - Først lukker man det ene spor og sætter broen ind. Så bliver der banket en spunsvæg ned, og så gør man den anden side færdig. Det hul der er mellem de to vejbaner på broen, bliver fyldt ud ved at hæve spunsen, forklarer Per Bach. Selve brodelen bliver 25 meter lang, og på det højeste sted bliver der mellem tre og treenhalv meter fra daglige vande og broen. - Det giver den mest optimale gennemstrømning, og i følge de målinger som Dansk Hydraulisk Institut fra Hørsholm har foretaget, vil det betyde, at på fire dage kan man få bundvandet på nordsiden af dæmningen iltet. Og det er i stille vejr, forklarer Per Bach. Det betyder ikke, at alt er idel fryd på fjordbunden i løbet af fire dage. - Det vil tage år, inden der er fuld effekt af gennemstrømningen. Men effekten kommer, siger Per Bach.

9 Lutter begejstring for gennembrud af dæmning Af Rasmus Dalsgaard En 50 tons tung entreprenørmaskine indledte i går arbejdet med at skyde 14 meter høje spunsvægge ned på tværs af dæmningen til Jegindø 17. November :00 TAMBOHUSE: Der går endnu nogle måneder, før vandet strømmer frit igennem Tambosund, men torsdag eftermiddag blev de første forberedelser indledt til det omfattende miljøprojekt med at gennembryde dæmningen og i stedet bygge en bro. I uge 11 ventes dæmningen gennembrudt, så vandet kan strømme, men først til april afsluttes projektet endeligt. Ved en lille sammenkomst i går midt på dæmningen, blev der holdt politiske hyldesttaler fra borgmester Peter Gade (K), kommende borgmester Martin Merrild (V) og amtets formand for teknik- og miljøudvalget, Harry Jensen (V). Og herefter trykkede Harry Jensen på knappen, som fik den 20 meter høje entreprenørmaskine til at hamre løs med fire-fem tons vægt på det første element til den 14 meter høje spunsvæg. Stille og roligt blev jernspunsen trykket længere og længere ned i asfalten og symboliserede projektets "første spadestik". Først i næste uge går det for alvor løs med entreprenørarbejdet på stedet, og så vil de kommende måneder forløbe som en slags totrinsraket, hvor først den ene side af broen og siden den anden bliver bygget, så trafikken til og fra Jegindø fortsat kan afvikles. Glædens dag Da det store entreprenørarbejde på denne måde var banket i gang, fik en af projektets vigtigste initiativtagere, Per Bach, ordet, og han var ligesom politikerne fuld af begejstring over, at projektet nu bliver en realitet. Per Bach er formand for Tambohus Bylaugs havne- og vandmiljøudvalg, og han kaldte det en glædens dag for bylauget og betegnede det første spadestik som en milepæl og en bekræftelse på, at tre og et halvt års vedholdende og målrettet indsats nu fører til, at projektet "Helhedsplan for Tambohusområdet" nu bliver en realitet. Han benyttede sin tale til at sende en tak til de mange samarbejdspartnere, som har gjort det muligt at få projektet realiseret. Han fremhævede også, hvordan projektet undervejs blev mere omfattende, end først antaget. Det var i øvrigt også temaet i de politiske taler, og Martin Merrild (V) vurderede, at projektet måske slet ikke var blevet en realitet, hvis omfanget havde været kendt fuldt ud på forhånd. Fra rør til bro For oprindeligt var det opfattelsen, at det var nok at lægge nogle rør ned under vejen for at skabe vandgennemstrømning, men projektet er nu blevet til en bro, og det har været nødvendigt at skaffe økonomisk støtte til projektet af flere omgange, og både Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing Amt, Thyholm Kommune og den nye Struer kommune har bidraget til at realisere projektet. Per Bach håber, at vandgennemstrømningen vil forbedre vandmiljøet så meget, at sidegevinsten bliver sejlads med småbåde, kanoer og kajakker, samt at lystfiskeri og turisme også får glæde af projektet.

10 Brandvagt når dæmning til Jegindø spærres Af Lars Krogh Mange timer uden kørende trafik til og fra Jegindø 10. Februar :00 JEGINDØ: Onsdag den 14. februar bliver Jegindø-dæmningen spærret for al trafik fra kl. 9 til Og dagen efter spærres i to gange en halv time. Afspærringen er nødvendig, fordi arbejdet med at gennembryde dæmningen nu er kommet så vidt, at der skal lægges bro-elementer over hullet i dæmningen. Struer Kommune har orienteret politi, Falck og brandvæsen om lukningen, så alle kan være forberedt på, at der skal findes nødløsninger ved eventuel udrykning og transport til og fra Jegindø onsdag og torsdag. I det lange tidsrum onsdag har kommunen dog sikret sig, at der hurtigt kan slukkes brande på øen. Det sker i samarbejde med beredskabsstyrelsen i Thisted, der stiller en brandsprøjte, en tankvogn og syv mand til rådighed som brandvagt på Jegindø. Reserve klar Beredskabet i Struer vil have en reserve indsatslederbil klar på Jegindø. Og skulle der blive brug for det, sendes en indsatsleder over for at styre slukningen. Onsdag er det den nordlige del af broen, der skal lægges på plads, og arbejdet fortsætter på torsdag. Torsdag vil der dog kun blive en mindre spærring for trafikken. Det sker over to omgange fra kl. 9 til 9.30 og fra kl. 11 til Arbejdet med at lægge elementerne til broen over hullet i dæmningen er sidste fase af det store projekt, Tambohus Bylaug har kæmpet hårdt for. Formålet er, at åbningen af dæmningen skal skabe gennemstrømning og dermed renere vand i området mellem Jegindø og Tambohus. Det skal dels komme miljøet til gode og dels skabe nye muligheder for turisme, sejlads med småbåde, og lystfiskeri i området. De lokale borgere har efterlyst gennembruddet af dæmningen i en årrække, inden det lykkedes at få amt, kommuner og Skov- og Naturstyrelsen til at give de nødvendige penge til arbejdet.

11 Jegindø Sonebjerg Maskinfabrik A/S har en lang tradition for at levere stålkonstruktioner til mange formål inden for bygge og anlægssektoren. I foråret 2007 har vi produceret og leveret en bro til Jegindø i Limfjorden. Opgaven var at forbedre vandkvaliteten og derved skabe bedre miljø til gavn for området. Løsningen blev fjernelse af et stykke på 23 m af dæmningen til Jegindø og etablering af en stålbro, hvorved der blev skabt den ønskede gennemstrømning. Ringkøbing Amt og Thyholm kommune var oprindelig opdragsgiver på projektet. Det blev senere, efter kommunalreformen, videreført af Struer Kommune. Fortovssektionerne, som er galvaniserede, er specialkonstrueret til at kunne bære alle forsyningsledninger til øen. Fortovene er beklædt med hårdttræ på under og overside. Sonebjerg Maskinfabrik monterede broen i to tempi, idet Jegindø ikke måtte blive afskåret fra fastlandet i længere tid. Derfor blev først den nordlige del af dæmningen brudt væk og erstattet af den ene brosektion. Derved kunne borgerne i hele byggefasen køre til fastlandet, i første fase på den resterende del af dæmningen og i anden fase på den nyetablerede nordlige brosektion. Planlægningen og præcisionen i produktionen og montagen på stedet, betød at Jegindø kun var afskåret fra fastlandet i 2 X 8 timer Sonebjerg Maskinfabrik var med på et rimeligt tidlig stadie, og kunne derfor hjælpe med besparelsesforslag til den oprindelige planlagte løsning. Et af besparelsesforslagene bestod i at konstruere broen uden mellemunderstøtning. Derved sparede bygherre penge på konstruktionen, idet der gik mindre stål til byggeriet og spændet på broen kunne blive mindre med samme gennemstrømning. Broen er en 25 meter lang og 12 meter bred stålkonstruktion, med frit spænd på 23 meter. Broen består af 2 kørebaner og 2 fortovssektioner. Kørebanerne er produceret i to sektioner af ca. 25 x 4 meter, og fortovene er monteret på stedet. De to kørebanesektioner er overfladebehandlet på fabrikken i Kolding, først sandblæst til SA 2½ og herefter malet til C5M høj. Sonebjerg Maskinfabrik A/S Egtvedvej 4 DK-6000 Kolding Telefon: Telefax: Mail:

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat af generalforsamling den 6. juni 2015. Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje

Referat af generalforsamling den 6. juni 2015. Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje Liseleje 12. juli 2015 Referat af generalforsamling den 6. juni 2015 Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje Deltagere 22 deltagere og dertil kommer bestyrelsen Fra bestyrelsen er mødt: Frits Thaulow

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere