Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bylaug bliver ved til der er hul igennem"

Transkript

1 Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli februar Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug arbejder ihærdigt for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Formålet er at få vandet til at strømme frit i Tambosund til glæde for dyr og mennesker 18. juli :00 TAMBOHUSE: Det er ved at være seks år siden, den tidligere borgmester i Thyholm Kommune, Hanne Christensen, snakkede til partifællen Harry Jensen om et hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Siden er sagen poppet op med jævne mellemrum. Men de seneste år har Tambohus Bylaug været en aktiv medspiller i sagen. Lauget har fået lavet en del dokumentation, der skal overbevise staten om, at de skal skyde penge ind i projektet. Den samlede pris er budgetteret til seks millioner kroner. - Vi synes, det er staten og amtet, der skal betale, og i amtet er teknik- og miljøudvalget meget positive, siger Per Bach, der er med i Tambohus Bylaug. Den positivitet bygger han på, at udvalget sidst i juni siden sendte en ansøgning fra bylauget videre til behandling på amtets budgetseminar, der holdes midt i august. Og den blev sendt videre med anbefaling. Tættere på Bylauget har også sendt en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen, men fået afslag. Men et brev til miljøminister Connie Hedegaard har sat lidt skub i tingene. Hun har skrevet tilbage, at hun har sympati for projektet, og sagen har været til behandling i det, der hedder naturforvaltningsudvalget. - Og her er der en lille åbning, som gør, at vi er fortrøstningsfulde, siger Per Bach. I øjeblikket arbejder bylaugets medlemmer på at få samlet støtteerklæringer fra blandt andet Thyholm Kommune, Struer Egnens Turistforening og Klosterhedens Statsskovdistrikt. Og de har allerede fået en del. - Vi har haft skovrideren oppe og kigge på det, og han synes det er et godt og nødvendigt projekt, siger Per Bach. Det næste skridt bliver så, at kontakte Kystdirektoratet, der skal give den endelige tilladelse til at erstatte dæmningen med en bro.

2 - Og så vil vi kontakte Skov og Naturstyrelsen igen, i håb om, at de vil give en del af de seks millioner kroner, der skal til, siger Per Bach. Bliver ved Det er ved at være tre år siden bylauget tog fat i sagen. Og laugets medlemmer har tænkt sig, at holde fast indtil der kommer hul i dæmningen. - Det er nødvendigt med vandgennemstrømning. I 50erne var der hul igennem. Men så blev det lukket, og jeg kan se, det sander mere og mere til, siger Thomas Normark, der er med i bylauget og bor nærmeste nabo til dæmningen og den stank, man lever med på grund af den dårlige vandkvalitet. - Skal Thyholm overleve, skal der nogle turister til, og de kommer ikke, hvis her stinker af tang og svovl, er Per Bach og Thomas Normark enige om. Amtet afsætter penge til hul i dæmningen Af Frede Stengaard Hul i dæmningen betyder bedre vandmiljø og plads til passage af både joller og andre småfartøjer 17. september :00 THYHOLM: Tambohus Bylaug og Jegindø Borgerforening har i seks år kæmpet for at få hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø, og endelig bliver det til noget. Ringkøbing Amt har på en budgetkonference besluttet at afsætte halvanden million kroner til projektet i 2006, og for Tambohus Bylaug og borgerforeningen på Jegindø betyder det, at de kan komme videre med en helhedsplan for hele området omkring Tambosund. Så i virkeligheden bliver det til meget mere end et hul. Spørgsmålet om et hul i dæmningen opstod, da man begyndte at konstatere iltsvind omkring dæmningen, at i starten regnede alle med, at problemet kunne klares med et par rør ind under vejbanen. - Men vi blev klar over, at det ikke er helt så enkelt, sagde formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen, da det endelige forslag blev fremlagt i udvalget og sendt videre til budgetkonferencen. Forslaget og det endelige projekt går ud på at få bygget en bro hen over en rende, som får en vanddybde på cirka to meter, så der kommer rigtig god gennemstrømning og mulighed for at både joller og andre småfartøjer kan komme igennem.

3 Tilladelse til at lave hul i dæmningen på plads Tambohus Bylaug er nu kommet et voldsomt stort skridt videre i arbejdet med at få lavet hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Nu er tilladelsen fra Kystdirektoratet nemlig i hus 27. oktober :00 TAMBOHUSE: Der er udpræget glæde og begejstring i Tambohus Bylaug i disse dage. For lauget har netop fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at lave hul i dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Nu skal den sidste del af finansieringen bare falde på plads. Så er projektet en realitet. - Vi er meget glade for, at vi har fået, om jeg så må sige, byggetilladelsen på plads, siger Per Bach, der er med i Tambohus Bylaug. For nu er der ikke mange hindringer tilbage, før man kan gå i gang med arbejdet med at lave hul i dæmningen, eller hvad det i virkeligheden er, nemlig en tre fags bro, med så meget frihøjde, at man kan sejle under i en kajak eller andre småbåde. Tilladelsen gælder i første omgang to år. Kommer arbejdet ikke i gang inden for den periode, skal bylauget søge igen. Flere krav Men der er også stillet en række andre krav. Det er blandt andet at de eksisterende kabel- og rørforbindelser i dæmningen skal omlægges og indbygges efter kabel- og rørejernes anvisninger. At dæmningens stabilitet må ikke forringes. At det, mens der bliver arbejdet på dæmningen hele tiden skal være muligt at komme til og fra Jegindø. Og at der efter arbejdets afslutning skal laves en afleveringsforretning med Thyholm Kommune, der skal stå som fremtidig ejer af broanlægget. Og inden arbejdet går i gang skal Kystdirektoratet have mere detaljeret tegninger, hvor der bliver gjort rede for gennemsejlingsåbningen med indfatninger og bundsikring. Søger statsmidler Nu er det pengene til arbejdet, der bliver arbejdet med i Tambohus Bylaug. Hele projektet er beregnet til at koste seks millioner kroner. Og de halvanden million kroner er på plads. - Vi mener, det er en statslig og amtslig opgave, at betale for at få lavet hullet i dæmningen. Og derfor er vi også meget glade for, at amtet gav halvanden millioner kroner til projektet, da de lagde budget tidligere på året. Nu mangler vi bare 4,5 millioner kroner, siger Per Bach. Derfor er han sammen med en ansat i Ringkøbing Amt gået i gang med at skrive en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen, der skal tage stilling til, om staten vil være med til at betale. På den måde er det ikke længere kun bylaugets projekt, men nu også blevet et amtsligt projekt, og det håber Per Bach kan give lidt mere pondus til planerne. - Men området nord for dæmningen er udpeget til EF-Habitatsområde, som staten skal give penge til, og det må jo være i deres interesse at miljøet trives i området, siger Per Bach.

4 Dæmningen kom med i anden runde Indenrigs- og sundhedsministeriet har, i anden ombæring, godkendt amtets planer om at støtte renoveringen af dæmningen mellem Thyholm og Jegindø 12. januar :00 THYHOLM: Det var tæt på at Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde spændt ben for amtets støtte til renoveringen af dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. Ministeriet skal godkende amtets anlægsplaner for 2006, og blandt planerne er altså at støtte renoveringen af dæmningen. En støtte på halvanden millioner kroner. Indenrigs- og sundhedsministeriet har hentet kommentarer fra miljøministeriet, og på den baggrund ville Lars Løkke Rasmussens ministerium i første omgang ikke godkende amtets planer om at give halvanden millioner kroner til dæmningen, ej heller et projekt med våde enge. Det fik amtet besked om i et brev først i december. - Men i anden omgang, sagde ministeriet altså ja til, at vi må bruge pengene, siger teknisk udvalgs formand, Harry Jensen, (V). Det fik amtet brev om bare tre uger senere. Stadig ikke sikker At Indenrigs- og sundhedsministeriet har sagt god for amtets engagement i sagen, er ikke det sammen, som at dæmningen bliver erstattet af en bro lige om lidt. For i amtet har man stadig et økonomisk hængeparti. - Vi skal ud og finde 100 millioner kroner, så derfor er jeg nødt til at tage det forbehold, at det kan komme til at spille ind på planerne. Men det er et forbehold jeg er nødt til at tage over for alle projekter. Men nu er det i hvert tilfælde ikke ministeriet, der stå i vejen, siger Harry Jensen. Han er dog stadig meget optaget af, at det er et projekt, der skal realiseres. - Jeg vil stadig stærkt anbefale, at vi får gjort noget ved dæmningen, og vi er så tæt ved målet, så jeg håber, siger Harry Gade. Vandet i Tambosund trænger alvorligt til gennemstrømning. Det kan den nye dæmning, der reelt er en bro, mellem Thyholm og Jegindø hjælpe med til. Arkivfoto.

5 Naturhavn har lang vej endnu Kommunalbestyrelsen i Thyholm Kommune sender lokalplan for Tambohus Naturhavn i høring, men der er lang vej endnu, for arbejdet med området kan gå i gang 18. maj :00 TAMBOHUS: Arbejdet med at få gjort noget godt ved området ved Tambohus naturhavn har stået på gennem flere år. Nu er man kommet så langt, at en lokalplan for området sendes i høring fra den 24. maj og frem til 2. august. Her kan private og offentlige myndigheder forholde sig til planerne for området. Planer der blandt andet indebærer at havneområdet bliver til et rekreativt område med legeplads, bålplads, petanquebane og beachvolleybane. Langt hen ad vejen er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvad man må og ikke må i området. Men lige i dette tilfælde, er der andre myndigheder, der skal blandes ind i beslutningerne. Kystdirektoratet En del af anlægget i naturhavnen har med vandet og havnen at gøre. Og her er det Kystdirektoratet, der bestemmer. Det gælder blandt andet renoveringen af det eksisterende kajanlæg, udlægningen af en flydebro, uddybning af havnens område og indsejlingen dertil. Bylauget, som står bag planerne, vil også gerne have gravet en friskvandskanal og en kanal til siveområdet og sidst men ikke mindst skal der laves kystbeskyttelsesforanstaltninger lang kysten øst for Tambogade. Disse ting skal Kystdirektoratet også give tilladelse til. Andre dele af arbejdet skal Ringkøbing amt forholde sig til, fordi hele området ved havnen ligger inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Den er lavet for at sikre, at kystområderne ikke bliver ændret væsentligt. Hvis Kystdirektoratet giver tilladelse, skal der graves en friskvandskanal i tangen. Det kommer til at danne en ø, som blandt andet kan bruges til bålplads. Arkivfoto.

6 Amtet beder om støtte til at ombygge dæmning Der mangler kun halvanden millioner kroner i at budgettet for ombygning af dæmningen mellem Tambosund og Jegindø er dækket ind 02. juni :00 TAMBOHUS: Hos Ringkøbing Amt vil man gerne have arbejdet med renoveringen af dæmningen mellem Tambohus og Jegindø i gang i år. Og det nærmer sig at pengene er i hus. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om støtte på tre millioner kroner og sammen med halvanden millioner kroner, amtet har sat af, mangler der kun halvanden millioner kroner. Går til kommunen Tilbage står man nu i amtet med en sidste hurdle, nemlig at finde de resterende halvanden millioner kroner. Og teknik- og miljøudvalgets medlemmer er indstillet på at henvende sig til Struer og Thyholm Kommuner og til sammenlægningsudvalget for den fusionerede kommune for at forhøre sig, om man er indstillet på at finde kroner. Og i teknisk udvalg, som dæmningen sorterer under, er man indstillet på at søge støtte i EUs Mål 2 pulje, der støtter udkantskommuner. De penge får man i så fald først efter sommerferien, og så længe kan man dårligt vente med at gå i gang med arbejdet. Forhandlinger At få Skov- og Naturstyrelsen til at give tilsagn om tre millioner kroner er lidt af en bedrift. For det tegnede ellers til, at styrelsen ikke var til sinds at give mere end de kroner, man i første omgang havde givet tilsagn om, så dæmningen kan blive bygget om til en bro i tre fag. Men efter en runde ved forhandlingsbordet og noget mere dokumentationsarbejde i amtet, har man forhandlet sig frem til, at Skov- og Naturstyrelsen hæver tilskuddet til tre millioner kroner. Væk med stanken I det projekt, som Tambohus Bylaug, der står bag planerne om at ændre dæmningen til en bro i tre fag, kan man læse, at vandkvaliteten i sundet mellem Thyholm og Jegindø vil have rigtig godt af, at der kommer hul i dæmningen, så vandet kan flyde frit. Som det er nu, står vandet stille på begge sider af dæmningen. Med stanken af råddent tang og iltsvind til følge. I sær stanken skæmmer et ellers meget smukt og meget specielt naturområde. Og et område, hvor bylauget er i fuld gang med at planlægge, hvordan man kan forbedre den lille naturhavn og landstrækningen langs med Tambohuse. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Thyholm Kommune blev en lokalplan for området sendt i høring, så arbejdet på land og ude i den lille havn er godt i gang. Amtet henvender sig til Struer og Thyholm Kommuner og til sammenlægningsudvalget for at få den sidste del af pengene til en bro mellem Thyholm og Jegindø på plads. Arkivfoto.

7 Dæmning 02. Juni :00 For syv år siden begyndte man at snakke om hul i dæmningen. I 2003 gik det private Tambohus Bylaug ind i arbejdet. I 2005 afsatte amtet halvanden millioner kroner til dæmningsprojektet, efter at have haft sagen med på flere års budgetkonferencer. I 2005 fik Tambohus Bylaug tilladelse fra Kystdirektoratet til at erstatte dæmningen med en trefaget bro. I 2006 har Skov og Naturstyrelsen givet tilsagn om tre millioner kroner til arbejdet. Tambohus Bylaug Bagvendt behandling af penge til dæmning Behandlingen af ansøgningen om ekstra støtte til Jegindø dæmningen er vendt rundt, fordi det haster med at få pengene ind 08. juni :00 TAMBOHUSE: Tirsdag eftermiddag behandlede teknisk udvalg i Thyholm Kommune en ansøgning fra amtet om ekstra kommunale kroner til renoveringen af Jegindødæmningen. Få timer senere på dagen var samme sag, ekstraordinært, til behandling i sammenlægningsudvalget for Struer og Thyholm. Begge dele er sådan set normale. Det usædvanlige er, at man springer adskillige led over i sagsbehandlingen. - Normalt skal den slags sager først i fagudvalget, derefter til behandling i økonomiudvalget og til godkendelse i kommunalbestyrelsen, inden den kommer for sammenlægningsudvalget, siger Martin Jensby (V), der er formand for teknisk udvalg og med i sammenlægningsudvalget. Skal snart i gang Grunden til, at sagsbehandlingen kommer baglæns ind, er, at man i amtet gerne vil have etableringen af en stålbro i gang inden ret længe. For det skal gerne være afsluttet i løbet af i år. Som man kunne læse i gårsdagens avis, har sammenlægningsudvalget sagt ok til, at Thyholm Kommune må bevilge de kroner. Men både Martin Merrild (V), og Niels Viggo Lynghøj Christensen (S) gav i samme ombæring udtryk for, at man gerne ser, at amtet betaler noget mere. Fordi amtet finansierer naturgenopretningsprojekter andre steder. Sammen holdning har Martin Jensby fra Thyholm Kommune. - Vi har selvfølgelig sagt, at kommunen skal tage de kroner i kasse til broen. Men vi ser gerne, at amtet går ind med et større beløb, som de gør andre steder, siger Martin Jensby. Delt finansiering Projektet, der skal erstatte den nuværende dæmning med en stålbro, giver en frihøjde over vandet på to meter, og lader vandet strømme mellem Thyholm og Jegindø. Projektet er budgetteret til at koste seks millioner kroner. Udgifterne er fordelt, så amtet giver halvanden millioner kroner, Skov- og Naturstyrelsen giver tre millioner. Så søger amtet EU om kroner, og så skal kommunen altså give de sidste kroner. - Og det gør vi, for det er et projekt, der er til gavn for hele området. Men jeg mener stadig det er amtets opgave at betale, mere end det er vores opgave, siger Martin Jensby.

8 Dejligt ser det ud på en sommerdag ved Tambohuse. Men det skal man ikke lade sig narre af. På de varme dage stinker der. Men det bliver formentlig lavet om på, når vandet kan flyde frit under den nye bro. Arkivfoto. Bro skal være klar ved årsskiftet Om alt går efter planerne, så står 25 meter stålbro klar for enden af dæmningen på Jegindø-siden til årsskiftet 10. Juni :00 TAMBOHUSE: Der bliver arbejdet på højtryk i amtet, kommunen og i Tambohus Bylaug for at få brodelen mellem Thyholm og Jegindø færdig til tiden. Planen er, at 25 meter af dæmningen i enden mod Jegindø skal erstattes af en stålbro. Men arbejdet skal være gjort færdig i år, fordi amtet lukker, og amtet har penge i projektet. - Det er gået stærkt her på det seneste, hvor de sidste penge skulle på plads, men vi fortsætter i det høje tempo, siger Per Bach. Der er allerede foretaget nogle målinger, og inden længe går de geotekniske undersøgelser i gang. Og så er det planen, at vi skal have licitation i den første halvdel af august, så arbejdet kan komme i gang, siger Per Bach. I to omgange Når det fysiske arbejdet går i gang på dæmningen, kommer det til at ske, så trafikken generes mindst muligt. Man kan ikke bare lukke dæmningen, og det betyder, at broen bygges af to omgange. - Først lukker man det ene spor og sætter broen ind. Så bliver der banket en spunsvæg ned, og så gør man den anden side færdig. Det hul der er mellem de to vejbaner på broen, bliver fyldt ud ved at hæve spunsen, forklarer Per Bach. Selve brodelen bliver 25 meter lang, og på det højeste sted bliver der mellem tre og treenhalv meter fra daglige vande og broen. - Det giver den mest optimale gennemstrømning, og i følge de målinger som Dansk Hydraulisk Institut fra Hørsholm har foretaget, vil det betyde, at på fire dage kan man få bundvandet på nordsiden af dæmningen iltet. Og det er i stille vejr, forklarer Per Bach. Det betyder ikke, at alt er idel fryd på fjordbunden i løbet af fire dage. - Det vil tage år, inden der er fuld effekt af gennemstrømningen. Men effekten kommer, siger Per Bach.

9 Lutter begejstring for gennembrud af dæmning Af Rasmus Dalsgaard En 50 tons tung entreprenørmaskine indledte i går arbejdet med at skyde 14 meter høje spunsvægge ned på tværs af dæmningen til Jegindø 17. November :00 TAMBOHUSE: Der går endnu nogle måneder, før vandet strømmer frit igennem Tambosund, men torsdag eftermiddag blev de første forberedelser indledt til det omfattende miljøprojekt med at gennembryde dæmningen og i stedet bygge en bro. I uge 11 ventes dæmningen gennembrudt, så vandet kan strømme, men først til april afsluttes projektet endeligt. Ved en lille sammenkomst i går midt på dæmningen, blev der holdt politiske hyldesttaler fra borgmester Peter Gade (K), kommende borgmester Martin Merrild (V) og amtets formand for teknik- og miljøudvalget, Harry Jensen (V). Og herefter trykkede Harry Jensen på knappen, som fik den 20 meter høje entreprenørmaskine til at hamre løs med fire-fem tons vægt på det første element til den 14 meter høje spunsvæg. Stille og roligt blev jernspunsen trykket længere og længere ned i asfalten og symboliserede projektets "første spadestik". Først i næste uge går det for alvor løs med entreprenørarbejdet på stedet, og så vil de kommende måneder forløbe som en slags totrinsraket, hvor først den ene side af broen og siden den anden bliver bygget, så trafikken til og fra Jegindø fortsat kan afvikles. Glædens dag Da det store entreprenørarbejde på denne måde var banket i gang, fik en af projektets vigtigste initiativtagere, Per Bach, ordet, og han var ligesom politikerne fuld af begejstring over, at projektet nu bliver en realitet. Per Bach er formand for Tambohus Bylaugs havne- og vandmiljøudvalg, og han kaldte det en glædens dag for bylauget og betegnede det første spadestik som en milepæl og en bekræftelse på, at tre og et halvt års vedholdende og målrettet indsats nu fører til, at projektet "Helhedsplan for Tambohusområdet" nu bliver en realitet. Han benyttede sin tale til at sende en tak til de mange samarbejdspartnere, som har gjort det muligt at få projektet realiseret. Han fremhævede også, hvordan projektet undervejs blev mere omfattende, end først antaget. Det var i øvrigt også temaet i de politiske taler, og Martin Merrild (V) vurderede, at projektet måske slet ikke var blevet en realitet, hvis omfanget havde været kendt fuldt ud på forhånd. Fra rør til bro For oprindeligt var det opfattelsen, at det var nok at lægge nogle rør ned under vejen for at skabe vandgennemstrømning, men projektet er nu blevet til en bro, og det har været nødvendigt at skaffe økonomisk støtte til projektet af flere omgange, og både Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing Amt, Thyholm Kommune og den nye Struer kommune har bidraget til at realisere projektet. Per Bach håber, at vandgennemstrømningen vil forbedre vandmiljøet så meget, at sidegevinsten bliver sejlads med småbåde, kanoer og kajakker, samt at lystfiskeri og turisme også får glæde af projektet.

10 Brandvagt når dæmning til Jegindø spærres Af Lars Krogh Mange timer uden kørende trafik til og fra Jegindø 10. Februar :00 JEGINDØ: Onsdag den 14. februar bliver Jegindø-dæmningen spærret for al trafik fra kl. 9 til Og dagen efter spærres i to gange en halv time. Afspærringen er nødvendig, fordi arbejdet med at gennembryde dæmningen nu er kommet så vidt, at der skal lægges bro-elementer over hullet i dæmningen. Struer Kommune har orienteret politi, Falck og brandvæsen om lukningen, så alle kan være forberedt på, at der skal findes nødløsninger ved eventuel udrykning og transport til og fra Jegindø onsdag og torsdag. I det lange tidsrum onsdag har kommunen dog sikret sig, at der hurtigt kan slukkes brande på øen. Det sker i samarbejde med beredskabsstyrelsen i Thisted, der stiller en brandsprøjte, en tankvogn og syv mand til rådighed som brandvagt på Jegindø. Reserve klar Beredskabet i Struer vil have en reserve indsatslederbil klar på Jegindø. Og skulle der blive brug for det, sendes en indsatsleder over for at styre slukningen. Onsdag er det den nordlige del af broen, der skal lægges på plads, og arbejdet fortsætter på torsdag. Torsdag vil der dog kun blive en mindre spærring for trafikken. Det sker over to omgange fra kl. 9 til 9.30 og fra kl. 11 til Arbejdet med at lægge elementerne til broen over hullet i dæmningen er sidste fase af det store projekt, Tambohus Bylaug har kæmpet hårdt for. Formålet er, at åbningen af dæmningen skal skabe gennemstrømning og dermed renere vand i området mellem Jegindø og Tambohus. Det skal dels komme miljøet til gode og dels skabe nye muligheder for turisme, sejlads med småbåde, og lystfiskeri i området. De lokale borgere har efterlyst gennembruddet af dæmningen i en årrække, inden det lykkedes at få amt, kommuner og Skov- og Naturstyrelsen til at give de nødvendige penge til arbejdet.

11 Jegindø Sonebjerg Maskinfabrik A/S har en lang tradition for at levere stålkonstruktioner til mange formål inden for bygge og anlægssektoren. I foråret 2007 har vi produceret og leveret en bro til Jegindø i Limfjorden. Opgaven var at forbedre vandkvaliteten og derved skabe bedre miljø til gavn for området. Løsningen blev fjernelse af et stykke på 23 m af dæmningen til Jegindø og etablering af en stålbro, hvorved der blev skabt den ønskede gennemstrømning. Ringkøbing Amt og Thyholm kommune var oprindelig opdragsgiver på projektet. Det blev senere, efter kommunalreformen, videreført af Struer Kommune. Fortovssektionerne, som er galvaniserede, er specialkonstrueret til at kunne bære alle forsyningsledninger til øen. Fortovene er beklædt med hårdttræ på under og overside. Sonebjerg Maskinfabrik monterede broen i to tempi, idet Jegindø ikke måtte blive afskåret fra fastlandet i længere tid. Derfor blev først den nordlige del af dæmningen brudt væk og erstattet af den ene brosektion. Derved kunne borgerne i hele byggefasen køre til fastlandet, i første fase på den resterende del af dæmningen og i anden fase på den nyetablerede nordlige brosektion. Planlægningen og præcisionen i produktionen og montagen på stedet, betød at Jegindø kun var afskåret fra fastlandet i 2 X 8 timer Sonebjerg Maskinfabrik var med på et rimeligt tidlig stadie, og kunne derfor hjælpe med besparelsesforslag til den oprindelige planlagte løsning. Et af besparelsesforslagene bestod i at konstruere broen uden mellemunderstøtning. Derved sparede bygherre penge på konstruktionen, idet der gik mindre stål til byggeriet og spændet på broen kunne blive mindre med samme gennemstrømning. Broen er en 25 meter lang og 12 meter bred stålkonstruktion, med frit spænd på 23 meter. Broen består af 2 kørebaner og 2 fortovssektioner. Kørebanerne er produceret i to sektioner af ca. 25 x 4 meter, og fortovene er monteret på stedet. De to kørebanesektioner er overfladebehandlet på fabrikken i Kolding, først sandblæst til SA 2½ og herefter malet til C5M høj. Sonebjerg Maskinfabrik A/S Egtvedvej 4 DK-6000 Kolding Telefon: Telefax: Mail:

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Økonomiudvalg Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 OBS - bemærk det ændrede mødetidspunkt. Åben sag: 379. Efterretning Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 29. august 2006, kl. 18:00 Åben sag: 419. Status på sammenlægningen med Struer Åben sag: 420. Revisionsberetning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 18. april 2006 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 18. april 2006 kl. 18:00. Referat for n, tirsdag den 18. april 2006 kl. 18:00 Side 1 af 14 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal n Mødetidspunkt: 18. april 2006, kl. 18:00 Åben sag: 390. Efterretning Åben sag: 391. Risikobaseret

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Kommune Teatergade 6 4700 Næstved Pr. mail: naestved@naestved.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01025-16 Ref. Thomas Larsen 04-12-2015 Tilladelse til etablering af flydebro - Pouls Vig, matr.nr. 1be

Læs mere

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Side 1 af 7 Spørgsmål A og B stillet efter ønske af Kim Christiansen

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Private badebroer Vejledning og retningslinjer

Private badebroer Vejledning og retningslinjer Etablering af Private badebroer i Helsingør Kommune Vejledning og retningslinjer Denne vejledning og disse retningslinjer er til brug for borgerne og Teknisk Forvaltning. Vejledningen og retningslinjerne

Læs mere

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne?

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Hvad er nødvendigheden af et omløb forbi vandkraftsøen? De små udvandrende laks dør i vandkraftsøer! Tange Sø ca. 85% Bygholm

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Tale v. første spadestik, Østerild besøgs- og driftscenter

Tale v. første spadestik, Østerild besøgs- og driftscenter Tale v. første spadestik, Østerild besøgs- og driftscenter Mandag 5. september Det er altid festligt at sætte et nyt byggeri i gang. Men i dag er det alligevel lidt anderledes end normalt, fordi vi her

Læs mere

Notat fra møde med Huset med Kaja Knudsen og Jette Frandsen den 4. Juli 2016 Deltager fra FMK: Ulrik Skyum Christensen og Sten Dokkedahl

Notat fra møde med Huset med Kaja Knudsen og Jette Frandsen den 4. Juli 2016 Deltager fra FMK: Ulrik Skyum Christensen og Sten Dokkedahl Kære Jette og Kaja Jeg har nu talt med en af vores jurister om jeres problemstilling i Huset. Efter at have drøftet sagen med juristen, vil Faaborg-Midtfyn Kommune anbefale, at Huset, som selvejende institution,

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Teknisk udvalg, tirsdag den 5. december 2006 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Teknisk udvalg, tirsdag den 5. december 2006 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Teknisk udvalg Mødetidspunkt: 5. december 2006, kl. 14:00 Åben sag: 426. Orienteringssager Åben sag: 427. Efterretningssager Åben sag:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012.

Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012. Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012. Mødet blev afholdt kl. 15,00 på Ø-sammenslutningens kontor og indledt med spørgetid. Under spørgetiden drøftedes bl.a. følgende emner: Regler for afbrænding

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal udvalg Mødetidspunkt: 31. januar 2005, kl. 13:00 Åben sag: 274. Efterretning Åben sag: 275. Tidsplan for regnskabsafslutning 2004 Åben

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE

VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE Vejledning i etablering af undergrundscontainere Bemærk! Randers Kommune tømmer ikke dine undergrundscontainere, hvis de ikke lever op til kravene i denne

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere