DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse"

Transkript

1 Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR 2013

2 skræddersyede kurser Finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, I har behov for, så kontakt efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi kan skræddersy kurser eller uddannelsesforløb målrettet en hel arbejdsplads eller en afdeling. temadage efter- og videreuddannelsesafdelingen udbyder løbende temaarrangementer og gåhjemmøder, hvor specialister formidler nyeste viden om aktuelle emner. Følg med på skolens hjemmeside, eller bliv skrevet op på vores nyhedsliste (se nedenfor). Har du en idé eller et forslag til en temadag, er du velkommen til at henvende dig, så finder vi ud af det sammen. Vi kan også tilbyde at gennemføre skræddersyede temadage på din arbejdsplads inden for emner, som skolen selv har eksperter i, f.eks. arbejdet med for tidligt fødte, anerkendende relationer, konflikthåndtering, krop og bevægelse samt supervision. konsulentbesøg og uddannelsesplanlægning Har du brug for at drøfte uddannelsesmuligheder eller hjælp til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. skolen er en del af Veu- Center østjylland og samarbejder med andre uddannelsesudbydere i regionen. konsulentydelser kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, f.eks. kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling. nyhedsmail du kan også tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager nyheder om efterog videreuddannelse. det gør du ved at sende en mail til mærket "nyheder". læsning og stavning du kan få hjælp, hvis du har problemer med at læse og stave. du kan f.eks. låne en computer, som gør det nemmere for dig. du kan også få testet din kunnen i læsning, og regning. Hvis du ønsker det, kan du før eller under et kursus tage en test. testen varer ca. 30 minutter. Hvis du ønsker hjælp eller test kontakt skolens kursussekretærer, eller du kan give besked til din underviser på den første kursusdag. FInd mange Flere InFormatIoner du kan finde flere informationer og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens hjemmeside. Her finder du også et on-line kursuskatalog og en oversigt over samtlige kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, eller som kan oprettes ved tilstrækkelig interesse. på hjemmesiden finder du ligeledes praktiske oplysninger om amu-uddannelser, økonomi, ansøgning om Veu-godtgørelse og kørsel, tilmelding og lignende. kontakt du er velkommen til at kontakte efter- og videreuddannelsesafdelingen: Kursussekretær Dorte Lorenzen, telefon Uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, telefon /

3 børn og unge pædagogmedhjælpere I daginstitutioner - 3 ugers grundkursus arbejdet som pædagogmedhjælper stiller krav til din faglige viden om børns udvikling, læring, kommunikation og samarbejde samt bevidsthed om din rolle i det pædagogiske arbejde. du får viden om læreplaner, pædagogisk tilrettelæggelse og inspiration til aktiviteter med børn. Kursusperiode: 12/8-30/ Tilmeldingsfrist: 1/ Kursusnr.: e13pa12081 Kursusperiode: 11/11-29/ Tilmeldingsfrist: 30/ Kursusnr.: e13pa11111 Varighed: 15 dage Målnr.: leg med sprog - sprogvurdering 0-6 år du kan ud fra viden om barnets sproglige udvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer barnets sproglige udvikling og anvende det selvstændigt og kreativt. der vil være fokus på dialogisk læsning samt sprogvurderinger. Kursusperiode: 2/9-6/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13pa02091 Målnr.: Inkluderende pædagogiske miljøer - Fællesskaber For alle du kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø samt hvordan du kan medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter. du lærer at medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn, samt at reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser. Kursusperiode: 16/9-20/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13pa16092 Målnr.: børn - natur - sprog du kan formidle viden om naturen (dyr, planter, økologi, naturens kredsløb) til børn samt planlægge og i samarbejde med børn etablere forskellige naturaktiviteter, som skærper børns nysgerrighed og giver dem oplevelser og forståelse af den omgivende verden samt stimulerer sprogudviklingen. Kursusperiode: 10/6-14/ Tilmeldingsfrist: 13/ Kursusnr.: e13pa10064 Målnr.:

4 børn og unge bevægelse, Idræt og kropsbevisthed du får viden om, hvordan du selvstændigt og i samarbejde med andre kan udvikle, planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn ud fra en viden om betydningen af kropslig udfoldelse. I det arbejde kan deltageren tage højde for målgruppens forudsætninger, samt hvordan aktiviteterne kan indarbejdes i det daglige arbejde. Kursusperiode: 9/9-13/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13pa09092 Målnr.: børns motorik, sansning og bevægelse Forskningen viser, at der er stor sammenhæng mellem børns motoriske udvikling og læring. du får viden til at inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder, så der bliver en sammenhæng mellem leg og læring. Kursusperiode: 9/9-13/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13pa09093 Målnr.: børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser du får viden om de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme (herunder aspergers syndrom), adhd og tourettes syndrom samt om trivselsproblemer hos børn og unge. du får forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med barnet eller den unge og kan agere som tydelig, respektfuld og indfølende voksen ved at fremstille krav og forventninger, som modsvarer barnets eller den unges funktionsniveau og udviklingsbehov. Kursusperiode: 11/11-13/ Tilmeldingsfrist: 30/ Kursusnr.: e13pa11112 Målnr.: konflikthåndtering I pædagogisk arbejde - konflikter blandt børn / unge & I det pædagogiske arbejde du kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. du kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle børn og unges kompetencer til at forebygge og løse konflikter. du lærer om egne konfliktmønstre. Kursusperiode: 4/11-8/ Tilmeldingsfrist: 23/ Kursusnr.: e13pa04112 Målnr.: multimedier & Ipad I pædagogisk arbejde du får ideer og inspiration til at bruge ipad & pc i det pædagogiske arbejde, og du får metoder, så du kan møde børn og unges viden og lyst til at bruge moderne multimedier på en pædagogisk og reflekteret baggrund. lær at bruge spil, tekst og animationer, lave videoer m.m. Kursusperiode: 7/10-11/ Tilmeldingsfrist: 26/ Kursusnr.: e13pa07103 Målnr.:

5 børn og unge arbejdet med For tidligt Fødte børn du får viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet, og du kan observere evt. senfølger. derudover kan du indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene samt i et tværfagligt samarbejde omkring barnet. Kursusperiode: 25/11-27/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13pa25111 Målnr.: undervisningsassistent I Folkeskolen efter uddannelsen kan du støtte 6-12-årige børns udvikling og relationsdannelse igennem anerkendende og inkluderende relationsarbejde. du kan indgå i faglig dialog om barnet og formidle observationer til forældre og kolleger. Kursusperiode: 16/9-27/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13pa16093 Varighed: 10 dage Målnr.: samspil og relationer I pædagogisk arbejde - specialskoler & specialinstitutioner Formålet med uddannelsen er, at du erhverver pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder til dit daglige praksis, således at du kan forbedre kvaliteten af dit daglige samspil og relation med brugerne og brugernes pårørende. Kursusperiode: 28/10-30/10 & 28/11-29/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e13pa28102 Målnr.: arbejdet som dagplejer - grundkursus For dagplejere og kommende dagplejere uddannelsen giver dig grundlæggende kompetencer til arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn og for børnegruppen, at tilrettelægge aktiviteter i et anerkendende samspil med børnene og at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. desuden er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagplejen. Kursusperiode: 23/9-11/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e13pa23091 Varighed: 15 dage Målnr.: InspIratIon - andre kursusmuligheder - Inden For jobområdet Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Børns leg Børns kompetenceudvikling 0-5 år / 6-12 år Interkulturel pædagogik Forældresamarbejde i dagtilbud Anerkendende kommunikation Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 5

6 socialpædagogik og socialpsykiatri omsorgsmedhjælpere - arbejdet med udviklingshæmmede - grundkursus det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede stiller store krav til den enkelte medarbejders faglige viden og indsigt. særligt vigtigt er det at have fokus på de pædagogiske metoder, så du kan bidrage til borgerens udviklingsforløb og livskvalitet, og i samarbejde med andre faggrupper kan indgå i den fremadrettede udvikling af tilbuddene til de udviklingshæmmede. Kursusperiode: 28/10-8/11 & 2/12-5/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e13pa28101 Varighed: 14 dage Målnr.: medicinhåndtering & medicinpædagogik For pædagogisk personale målet er, at du kan medvirke ved administration af borgerens medicin og inddrage borgeren i medicineringen (recovery-tilgang). uddannelsen giver kendskab til de almindeligst forekommende lægemidler, tværfagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler. Kursusperiode: 9/9-11/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13sa09093 Målnr.: ForFlytnIng I arbejdet med HandICappede - ergonomi Inden For Faglærte og ufaglærte jobs målet er, at du kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen samtidig med at du arbejder etisk og pædagogisk. Kursusperiode: 7/10-8/ Tilmeldingsfrist: 26/ Kursusnr.: e13pa07102 Varighed: 2 dage Målnr.: Kursuspris: kr. 360,- (lovbestemt deltagerbetaling) borgere med misbrugsproblemer på kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. Kursusperiode: 23/9-27/ Tilmeldingsfrist: 12/ Kursusnr.: e13sa23094 Målnr.:

7 socialpædagogik og socialpsykiatri socialpædagogik og aktiverende metoder Formålet med uddannelsen er, at du kan inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder med henblik på at støtte socialt sårbare borgere, således at de kan magte at deltage i sociale og kulturelle sammenhænge. Kursusperiode: 21/10-25/ Tilmeldingsfrist: 9/ Kursusnr.: e13pa21101 Målnr.: neuropædagogik I arbejdet med udviklingshæmmede målet er, at du kan iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. I det arbejde kan du inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats. Kursusperiode: 18/11-22/ Tilmeldingsfrist: 7/ Kursusnr.: e13pa18112 Målnr.: kontakt med sindslidende borgere på kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere. Kursusperiode: 25/11-29/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13sa25111 Målnr totalkommunikation målet er, at du kan udvælge og anvende relevante kommunikationsformer i det daglige arbejde med totalkommunikation, så du kan understøtte barnets, den unges eller voksnes mening, hensigt og selvbestemmelse. du bliver mere bevidst om din egen andel i totalkommunikationen. Kursusperiode: 9/12-11/ Tilmeldingsfrist: 9/ Kursusnr.: amu131209r Målnr.: InspIratIon - andre kursusmuligheder - Inden For jobområdet Udviklingshæmmede med autisme Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Netværksskabende aktiviteter for ældre handicappede Seksualitet og handicappede Magt og omsorg Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Støtte ved kognitiv behandling Implementering af handleplaner i følge serviceloven Kontankt skolen for datoer og tilmelding. 7

8 FamIlIeplejere arbejdet som FamIlIeplejer - obligatorisk grundkursus du får viden om de grundlæggende lovkrav til og rammer for familieplejens arbejde og har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Kursusperiode: 3/5-4/5, 24/5-25/5 & 6/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13pa03051 Kursusperiode: 25/10-26/10, 8/11-9/11, 21/11 & 28/ Tilmeldingsfrist: 13/ Kursusnr.: e13pa25101 Målnr.: arbejdet med udsatte børn og unge kurset sætter fokus på det professioenelle arbejde med børn og unge. du kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien, samt støtte disses udviklingsmuligheder. Kursusperiode: 30/9-4/ Tilmeldingsfrist: 19/ Kursusnr.: e13pa30092 Målnr.: anerkendende kommunikation på kurset får du kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation omkring kollegialt samarbejde og professionel relation til borgere og pårørende. Kursusperiode: 25/11-27/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13pa25112 Målnr.: pædagogisk arbejde I den kommunale FamIlIepleje efter uddannelsen kan du varetage omsorgs- og udviklingsopgaver for plejebørn med komplekse behov. du får viden om psykologiske teorier i forhold til børn med udviklingsforstyrrelser eller funktionsnedsættelser, og du lærer at anvende social- og specialpædagogiske teorier. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer Varighed: 6 dage Målnr.:

9 døgninstitutioner og opholdssteder arbejdet I pædagogiske døgntilbud og opholdssteder du får viden, så du kan indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet. du kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. deltageren kan kommunikere med anbragte børn og unge om, hvorfor de er anbragt, ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner. du får desuden styrket din egen fagperson i relation til dit daglige arbejde. Kursusperiode: 18/11-29/ Tilmeldingsfrist: 7/ Kursusnr.: e13pa18111 Varighed: 10 dage Målnr.: multimedier & Ipad I pædagogisk arbejde du kan anvende ipad & pc i det pædagogiske arbejde og selvstændigt vejlede børn/voksne i at udarbejde et multimedieprodukt med en kombination tekst, lyd, billeder og animationer. samtidig bliver du inspireret til refleksion over multimediers, computerspils og internettets betydning for børns, unges og voksnes hverdag og udvikling samt inspiration til det pædagogiske arbejde. Kursusperiode: 7/10-11/ Tilmeldingsfrist: 26/ Kursusnr.: e13pa07103 Målnr.: konflikthåndtering I omsorgsarbejdet Formålet er at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd. du lærer enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af sprogets betydning, menneskers psykologiske spil og forskellige roller. den anerkendende metode er grundlæggende på kurset. Kursusperiode: 4/11-6/ Tilmeldingsfrist: 23/ Kursusnr.: e13sa04112 Målnr.: InspIratIon - andre kursusmuligheder - Inden For jobområdet Arbejdet med plejebørn i puberteten Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Arbejdet med anbragte børns livshistorie Kontakt skolen for datoer og tilmelding 9

10 øvrige kurser gvu pædagogisk assistent - Faglært på kortere tid For dig med erfaring er du fyldt 25 år og har du minimum 2 års erfaring inden for det pædagogiske område kan du uddanne dig til pædagogisk assistent på under 1 år. Har du lyst til at tage uddannelsen så kontakt skolen og hør om dine muligheder, og hvordan din uddannelsesplan vil se ud. det er gratis og du kan søge Veu-godtgørelse efter gældende regler. Kontakt skolen for yderligere oplysninger om datoer og få en folder over forløbet. Læs mere på skolens hjemmeside om udddannelsesforløbet. klædt på til ledelse en kompetencegivende praksisnær uddannelse, hvor du lærer de grundlæggende ledelsesværktøjer, der giver dig personlig og faglig udvikling og træner dig i at blive en god leder. uddannelsen tager afsæt i din daglige praksis. både for dig der arbejder med ledelse og dig der ser ledelse som en fremtidig karrierevej. Forberedelse til akademiuddannelse i ledelse eller dol'en. Kursusperiode: Kontakt skolen og få oplyst datoer for forløb samt uddybende folder. Varighed: 25 dage fordelt over 8 undervisningsmoduler og 4 supervisionsmoduler. Målnr.: 43559, 43560, 43561, 43562, 43563, 46977, 42929, & InnoVatIon - kreativitet og IdeudVIklIng på kurset lærer du at blive bedre til at få og udvikle gode ideer sammen med kolleger, således at du kan arbejde kreativt og innovativt, f.eks. i forbindelse med nye opgaver og tiltag på arbejdspladsen. du får redskaber og metoder, der kan hjælpe dig til at se nye muligheder og løsninger i din daglige praksis. Kursusperiode: 4/9-5/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13sa04091 Varighed: 2 dage Målnr.: VelFærdsteknologI målet er, at du kan bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. du får forståelse for, hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter i forhold til praksis. du lærer at støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Kursusperiode: 30/8-3/ Tilmeldingsfrist: 19/ Kursusnr.: e13sa30081 Målnr.:

11 øvrige kurser FørsteHjælp Vi tilbyder 3 timers introduktion til førstehjælp som amu-uddannelse. Her bliver du orienteret om og får elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. derudover tilbydes førstehjælpskurser á 3, 6 eller 12 timers varighed tilrettelagt ud fra anbefalinger fra dansk Folkehjælpsråd. rekvirer kursuskatalog på skolen. For alle typer førstehjælpskurser kan du også forhåndstilmelde dig. kurserne oprettes ved tilstrækkeligt antal forhåndstilmeldte. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer og tilmelding. Varighed 3 timer Deltagerbetaling: ca. kr. 50,00 Målnr: , 6, og 12 timers førstehjælpskurser kan rekvireres. Kontakt skolen for pris og dato. IndIVIduel kompetencevurdering Individuel kompetencevurdering i amu er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i amu giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i amu, og for at få udstedt amu-uddannelsesbevis(-er) eller amu-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når den individuelle vurdering giver grundlag herfor. Kursusperiode: Følg med på skolens hjemmeside for datoer eller henvend dig til kursussekretariatet for at få en aftale med en vejleder om individuel kompetencevurdering Målnr.: VurderIng af basale FærdIgHeder alle, der deltager i amu-kurser eller Individuel kompetencevurdering i amu, kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov. Kursusperiode: Henvend dig til kursussekretariatet for at få en aftale om at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder. Målnr.: den personlige uddannelses- og jobplan du får viden om relevante metoder til at afklare og dokumentere dine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked. Kursusperiode: Følg med på skolens hjemmeside for datoer eller henvend dig til kursussekretariatet og hør nærmere. Målnr.: InspIratIon til andre kursusmuligheder - Inden For området Videndeling og læring Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Værdibaserede arbejdspladser Kvalitet i offentlige serviceydelser Kollegial supervision i pædagogisk arbejde Brug af pc på arbejdspladsen Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 11

12 praktiske oplysninger tilmelding det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder medarbejdere digitalt via portalen: øvrige kan også tilmelde sig på eller ved at kontakte skolen. Vær opmærksom på regler for framelding og udeblivelse, som fremgår af skolens hjemmeside. kontakt altid skolen og hør nærmere om ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb. Veu-godtgørelse og tilskud til transport personer, der tilhører den primære amu-målgruppe, kan søge Veu-godtgørelse. Forudsætning for Veu-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. ansøgning om tilskud skal ske digitalt via portalen: adgang og pris amu-kurser er i princippet åbne for alle. kurser udviklet specielt til det pædagogiske område er normalt gratis at deltage i, dog skal deltagere med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau betale deltagerbetaling. pris oplyses på skolen. Vær også opmærksom på, at virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders udeblivelse eller for sen afmelding. For virksomheder, der ønsker hele hold, kan der også forekomme tillægspris for fl eksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. læs mere om de praktiske oplysninger på skolens hjemmeside scan koden for at komme direkte til efterog videreuddannelse Århus Social- og Sundhedsskole århus social- og sundhedsskole efter- og videreuddannelsesafdelingen olof palmes allé 35, 8200 århus n telefon Fax

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere