Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!"

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1

2 Personificeringen af korupthed? Vi her på redaktionen har, lige så langt tilbage i tiden som hukommelsen rækker, kritiseret bestillingskontorspamperne, pamperne i DTR samt storvognmændene for mangt og meget, heriblandt at man udregnede timelønnen for chauffører efter 7,5 timer pr. dag selvom de kørte timer. Vi har også påpeget, at storvognmændene ofte ikke udbetaler deres chauffører feriepenge, med mindre chaufføren selv henvender sig feriekortet forsvinder i posten eller bliver, måske, aldrig afsendt? Ligeledes har mange af dem mere travlt med at rage ned i egen lomme frem for at passe den fælles forretning! Man kunne nu for nyligt, under læse en artikel med overskriften DanTaxis ledelse har svindlet ansatte i årevis. Her beskrives nok engang, noget af det som vi har skrevet om år efter år og artikel efter artikel, som regel med John Lindbom som den helt centrale figur. Man skal dog huske på, at John Lindbom ikke holder sig selv ved magten, men holdes ved magten af en lille håndfuld storvognmænd samt afstemningssystemet i DanTaxi 1 vogn, 1 stemme; nu formodentlig 1 aktie, 1 stemme. Så da John Lindbom og denne lille eksklusive klike af storvognmænd sidder hårdt på magten i DanTaxi, så bliver hverken John Lindbom, Torben Kallestrup Laursen eller Uffe Thoudahl Frandsen lette at udskifte. Vi formoder stærkt, at de ikke lader fremmede få kontrol over så mange stemmer, at flertallet skifter. Side 2 Og hvis dem der sidder på magten / stemmerne kan kontrollere hvor mange aktier / stemmer der er, og specielt hvor mange aktier / stemmer der er udenfor Klikens kontrol, så er demokratiet reelt ikke eksisterende.

3 Artiklen opregner meget af det vi har skrevet om i årevis, så det er artig læsning. Tilsyneladende har de dog fået noget konkret at gå efter, eftersom de argumenterer for, at det her ville være på sin plads at inddrage bevillinger fra de involverede John Lindbom, Torben Kallestrup Laursen samt Uffe Thoudahl Frandsen. Og vi kunne ikke være mere enige! Og gik man branchen efter med en tættekam, så ville der være flere. De 3 nævnte står ikke alene, de er bare så uheldige, at det er dem der er blevet afsløret. Manglende ansættelseskontrakter, manglende udbetaling af feriepenge, ingen sygedagpenge, ingen sygemelding samt trusler, hvis man ikke makkede ret? Det er rare sager. Og disse mennesker repræsenterer vores erhverv? Det er næsten som at ansætte røvere og banditter i politiet. Vi har længe sagt, at den eneste måde, hvorpå timelønnen har kunnet holdes oppe på det af overenskomsten foreskrevne, i hvert fald om aftenen / natten, det er ved at lade chaufførerne køre timer dagligt og så nedskrive timetallet til 37½ timer/ugen. At man kan læse, at Torben Laursen truer sine chauffører til selv at betale fejlturene, det burde sende manden direkte ind i Hotel Tremmely! Hvis dette er sandt, og det tror vi det er, så burde manden ikke gå frit omkring et eneste minut længere! Men retfærdigheden døde vist nok samtidigt med kong Salomon! Artiklen beskriver også, hvordan taxivirksomhed dri- Side 3

4 ves i ulovlig selskabsform samt at chaufførerne ikke får nogen fyreseddel når de, ulovligt, fyres med dags varsel. Hvordan kan den slags mennesker få lov til at drive virksomhed? selv! Men selvfølgelig, storvognmændene snyder aldrig sig Men man skal selvfølgelig ikke undres, for det var også John Lindbom, formand for DTR og adm. Direktør i DanTaxi, der gav Sønderborg det gode råd, at de skulle opsige deres samarbejdsaftale med Randers i utide og i stedet tilslutte sig DanTaxi, alt sammen til fordel for DanTaxi, John Lindbom m.fl. I den sammenhæng skal man også huske på, at der var en vognmand fra Sønderborg, der var meget imod hele det cirkus som DanTaxi / John Lindbom opførte, for at lokke vognmændene i Sønderborg over i DanTaxi en forestilling, som nu kommer til at koste vognmændene ca. 1 million kroner. Denne vognmand blev belønnet med at blive udelukket fra al den lukrative kørsel, hvorefter han ikke længere kunne tjene til dagen og vejen. Dette kan man naturligvis slet ikke leve af, slet ikke uden for København. Når kollegaerne ser, hvordan det går en mand som er modstander af kliken, så klapper de hælene sammen, strækker armen frem til lydig hilsen og lukker munden de skal ikke udsættes for samme behandling. Side 4 Når man har med den slags mennesker at gøre, som,

5 formodentlig, for egen vindings skyld, er parate til at ødelægge andre menneskers liv, så må hver enkelt afgøre med sig selv, hvad man bedst kan sammenligne disse kollegaer med? Men tillægsord som gode, hæderlige og beundringsværdige står næppe først for! Når mennesker ikke har respekt for andres liv, helbred og velfærd, så kan det godt undre, at de får lov til at gå frit omkring. Har vi ikke fortjent bedre eller er vi så dumme, så vi kun kan vælge mennesker som vores forfædre kæmpede imod, for at give deres efterkommere en bedre og mere fri og retfærdig verden? Man kan så altid diskutere, hvorvidt det er korrupte mennesker der stiger til tops eller om det er magten i sig selv der korrumperer, men sikkert er det, at toppen i vores branche tænker mere på egne lommer end på branchens fremtid. pampere? Hvorfor er der ingen, der tør udfordre de korrupte Side 5

6 Hvem koster Taxa 4x35 penge? Den 23. maj 2012 udsendte Taxa 4x35 en skrivelse til sine vognmænd, hvori adm. Direktør Niels Kaae beskyldte vognmand John Nielsen for at have kostet Taxa 4x35 mere end ,-kroner siden Den slags udokumenterede påstande kan hvem som helst slynge om sig med, man behøver ikke engang at være bare middelmådigt begavet, for at udslynge udokumenterede påstande imod sagesløse vognmænd. Først bør man måske spørge sig selv, hvorfor Østre Landsret har givet John Nielsen ret til at føre sagen? Og hvorfor gav de ham ret i, at han har ret til at afhøre både formanden, den adm. Direktør samt revisoren? Er det så John Nielsen eller Østre Landsret, der koster Taxa 4x35 penge? Eller er det bare retfærdigheden der koster 4x35 penge? Hvad er anledningen til denne, den sidste sag? Er det ikke sådan, at alle er tvangstilsluttet et bestillingskontor? Side 6 Og hermed er alle også tvunget til at indbetale et depositum. I gamle dage, var det ikke noget større problem, her dækkede depositummet gerne 3 mdrs. Pladsleje udstyret i vognene var ejet af vognmanden selv og radioen på centralen havde en minimal værdi. Men nu ejer foreningen bag bestillingskontoret alt og de leaser det ud til bestillingskontoret, så nu er depositummet steget betragteligt.

7 Nu om stunder ser det hele meget mere mudret ud. Først skal vognmanden tvangsindbetale et depositum. Dette depositum lånes så rentefrit ud til den bagvedliggende forening, som så køber det udstyr, der er på centralen og som sidder i vognene. Alt sammen for vognmandens tvangsindbetalte depositum! Når nu udstyret er købt, så leaser foreningen udstyret ud til bestillingskontoret, så centralen og bilerne kan få det nødvendige udstyr til den daglige drift alt dette betalt med vognmandens egne penge, som er tvangsdeponeret i bestillingskontoret. Men da foreningen bag bestillingskontoret ikke selv har nogle penge, så leaser man udstyret, der er købt for vognmandens egne penge, ud til bestillingskontoret til en klækkelig overpris og scorer på denne måde en betydelig fortjeneste. Så alt udstyret købes altså for vognmandens egne penge. Så vognmanden låner sine penge gratis ud til foreningen og betaler selv renter m.m. for at få lov til at lease det udstyr der er købt for hans egne penge! Ebberød Bank eksisterer endnu! Man betaler altså den bagvedliggende forening penge, for at få lov til at låne sine egne penge! På den måde, kan de fleste drive en lukrativ forretning! Side 7

8 Så det er vel egentlig meget forståeligt, at der er nogen der gerne vil have dette system prøvet ved domstolene. Man kan bare undre sig over, at det ikke er sket tidligere. Normalt er det tilladt den kloge at narre den mindre kloge. Men i dette tilfælde er problemet, at alle er tvangstilsluttet bestillingskontoret, men ikke alle er medlemmer af den bagvedliggende forening. Og selvom de var, er det så rimeligt, at man kan bruge tvangstilslutningen, til at lave økonomiske manipulationer? Foreningen kunne jo, i princippet, betale vognmændene 14 dages ferie på Hawaii hvert år, fuldt fradragsberettiget som pladsleje i bestillingskontoret. Så kan man hermed ikke med rette sige, at Taxa 4x35 selv er medvirkende årsag til søgsmålet? Og hvor meget har den adm. Direktør, Niels Kaae, kostet Taxa 4x35? Man skal jo bare kigge på regnskaberne for de to sidste år, for at konstatere, at det tilsyneladende går den forkerte vej overskuddet er jo ikke just strøget i vejret. Og egenkapitalen? Den er der sikkert mange der leder efter. Så måske skulle Niels Kaae og hans medløbere hellere rettet blikket indad, frem for at komme med udokumenterede beskyldninger imod vognmænd der bruger det juridiske system til at få det, de anser for at være deres ret. Side 8 At Niels Kaae vrøvler mere end sædvanligt, ses af, at

9 han postulerer, at der er truffet en afgørelse om sagen i Taxinævnet. Men dette er ikke sandt, Nævnet har blot udtalt, at der ikke er nogen regler der dækker området, der sorterer under Nævnet. Måske burde bestyrelsen i Taxa 4x35 finde en skrubtudse der kunne kysse den adm. Direktør, så han kunne vågne op af sin Tornerose søvn, for han er da vist ved at blande virkelighedens verden og sin egen drømme verden sammen til en forfærdelig gang grumset mudder. om. Vi tvivler faktisk på, at han selv ved, hvad han taler København Jylland t/r. TAXA Side 9

10 Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! KAT-Bladets ansvarshavende redaktør har modtaget replik (svarskrift på redaktørens svarskrift se hosstående kopi) fra Peter Kjærgaards advokat og vandrer nu hvileløst rundt i cirkler uden at kunne forstå noget som helst. Hvis man læser anklageskriftet, gengivet i sidste nummer af KAT-Bladet samt Peter Kjærgaards advokats replik, så forstår den opmærksomme læser omgående, at Peter Kjærgaards advokat er meget velorienteret, hvad angår KAT-Bladet. Men hvor får advokaten al sin information fra? Hvis man skal tro på, hvad advokaten selv skriver, så kan han dårligt få informationerne fra Peter Kjærgaard! Peter Kjærgaard ved nærmest ikke hvad KAT-Bladet er for en størrelse. Han har selvfølgelig i 2006 sammenlignet TaxiDanmark og KAT-Bladet, men han læser dem nærmest aldrig, skal man tro det hans advokat skriver. Advokaten kan næsten med navns nævnelse beskrive KAT- Bladets læsere, men Peter Kjærgaard læser ikke bladet, for han har siden 2006 aldrig læst én eneste af de artikler, bladet har bragt, hvor han er blevet kritiseret og hvor han er blevet sammenlignet med en anden person, der, ligesom Peter Kjærgaard, gerne ville indføre den Side 10

11 totale censur. Den ansvarshavende redaktør har, naturligvis, fået hjælp af resten af redaktionen, for at finde ud af, hvordan en mand der stort set aldrig læser KAT-Bladet, kan forsyne sin advokat med så mange oplysninger som tilfældet er, uden at have kendskab til hverken TaxiDanmark eller KAT-Bladet. Det tog hele redaktionsholdet flere timer, inden det lyseste hoved på holdet fandt det, som vi for nuværende accepterer som løsningen på spørgsmålet. Vi må her lige gøre opmærksom på, at Peter Kjærgaard / Taxa Fyn (Cirkus Fyn), for nyligt er blevet dømt for at opføre sig endog meget ukorrekt overfor en chauffør fra Fredericia. Man skal også huske på, at Peter Kjærgaard / Taxa Fyn for ikke så længe siden, havde problemer med fagforeningen / chaufførerne (i Svendborg?), fordi Peter Kjærgaard ikke kunne finde ud af, at overholde indgåede aftaler, men mente, at han kunne skalte og valte med chaufførerne (og deres løn), som han selv ville. Det var i den sidstnævnte forbindelse, at nogen kaldte Taxa Fyn for Cirkus Fyn. Og det er heri vi fandt løsningen på problemet. Ethvert ordentligt cirkus har, naturligvis, også en tilknyttet spåkone, der kan læse både det ene og det andet i sin krystalkugle. Og hvis ikke Odense har haft besøg af Cirkus Arena Side 11

12 eller Cirkus Buster, så har Peter Kjærgaard nok gjort brug af Cirkus Fyns egen spåkone og på denne måde, gjort sin advokat opmærksom på, hvad KAT-Bladet er for en størrelse for Peter Kjærgaard læser jo aldrig KAT-Bladet, derfor har han heller aldrig været opmærksom på, at han har været nævnt i vores tidsskrift, op til adskillige gange. Og vi skal her, naturligvis, hele tiden være opmærksomme på, at Peter Kjærgaard allerede i 2006 sammenlignede TaxiDanmark med KAT-Bladet uden at have nogen som helst kendskab til hverken det ene eller det andet. Og det var på denne måde, at det kvikkeste hoved på redaktionen, fremkom med sin løsning på problemet Peter Kjærgaard havde ladet spåkonen læse det hele i sin krystalkugle og så videregivet oplysningerne til sin advokat. Dette efterlader selvfølgelig et nyt problem! Er det moralsk ansvarligt for advokaten, at bruge oplysninger, som han nødvendigvis må vide, stammer fra noget hokus pokus, i en sag ved Danmarks Domstole. For når Peter Kjærgaard ikke læser TaxiDanmark eller KAT-Bladet, og stort set ikke kender til deres eksistens, og først for nyligt er blevet gjort opmærksom på at de eksisterede og skrev om Peter Kjærgaard, hvordan kan hans advokat så have så mange informationer om KAT-Bladet? Krystalkuglen og spåkonen er svaret! Side 12 Og vi skal så blot her tilføje, at her syd for Storstrøm-

13 men, så har vi muligvis andre regler end i resten af Danmark, for her kan man ikke få udsættelse med sin sag, når man søger om fri proces det kan man normalt i resten af Danmark. Og som en ekstra tilføjelse, så kunne vi her på redaktionen, godt tænke os at få at vide, hvad Peter Kjærgaards spåkone tager for en spådom, for vi ville meget gerne vide, hvad der har fået Peter Kjærgaards advokat til at bruge alle disse oplysninger, som hans klient slet ikke er i besiddelse af? For Peter Kjærgaard læser jo ikke KAT-Bladet han er først for nyligt blevet opmærksom på bladets eksistens. Er den verden vi lever i, ikke forunderlig? Fortsættelse følger formoder vi. Se følgende sider >>>> Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 SLUT: 4x35 generalforsamling. Onsdag den 30. maj 2012 oprandt den dag, da Taxa 4x35 endelig holdt sin længe ventede og meget forsinkede generalforsamling. Forsamlingen var denne gang langt større end sædvanligt, idet alle jyderne var kommet til København. Taxa er nu så formuende, at man har opgivet at skjule sine penge på bunden af Skt. Jørgens Sø, man er nu i stedet begyndt at sende pengene over til Jylland. Derfor var jyderne mødt op til generalforsamlingen de ville se, hvordan sådan nogle aber så ud, der er villige til at betale en formue for et gammelt hus samt lidt goodwill. Taxas regnskaber udviser et underskud på 12,5 million, penge der er sendt direkte over til Jylland. Alligevel prøver Taxas adm. Direktør at sende skylden over på alle andre, bl.a. Økonomichefen, Marsengo, selvom det efter vores bedste vurdering er Niels Kaae der har kostet Taxa en formue. Side 16

17 Det var på generalforsamlingen fremme, at hver eneste vognmand i København betaler 1200,- kroner ekstra hver måned, bare fordi Niels Kaae har nogle uindfriede drømme, han vil have realiseret for vognmændenes penge. Uden Niels Kaae ville der formodentlig ikke være noget underskud i Taxas regnskaber og Taxas vognmænd ville have den bedst drevne forretning i landet. Men Niels Kaae har haft så travlt med at ansætte flere og flere i toppen af administrationen, så der snart er flere generaler end soldater. Måske er det også derfor, at direktør Kaae ikke har haft tid til at holde orden i personalets rækker. Det har været vigtigere at ansætte nye meddirektører, så han kan beskylde dem for at være skyld i alle de dårligdomme, der nu tilsyneladende er ved at dukke op i Taxas regnskaber samt andre steder. Nu har Taxa ikke længere Amagerbanken, og Nordea vil tilsyneladende ikke finansiere deres kontokørsel, hvorfor Taxa nu skulle være på vej over i Jyske Bank. Dette bevirker, at vognmændene nu skal vente i 1 uge længere end hidtil, selvom det faktisk er imod Taxas egne vedtægter. Måske ville det være en god ide, at udskifte den adm. Direktør i stedet for bank etc. Som det fremgår af regnskaberne, så er egenkapitalen skrumpet fra 21 til 8 millioner. Tilgodehavender er steget fra 17 til 33 millioner uden at der er givet nogen som helst form for forklaring. Det burde have været oplyst, hvorfor man har 16 millioner mere til gode end året før. Måske skyldes dette, at man er begyndt at give langfristede kreditter til kunderne og dette vil så på sigt betyde, Side 17

18 at vognmændene kommer til at vente endnu længere på deres penge. Taxa er, formodentlig, ikke mere likvid for indbetalte deposita. Hvis vi har ret med hensyn til de indbetalte deposita, så forstår man godt, at John Nielsen gerne vil have sikkerhed for sit indbetalte deposita. Dette kan Taxas adm. Direktør ikke forstå, hvorfor han angriber John Nielsen for at han har kostet Taxa ,- kroner. Men hvad med direktør Kaaes mange umulige ideer? Eltaxier, opkøb foreløbig i Jylland og andre tiltag, der koster millioner. Taxas nye anlæg er stadig ikke kommet i gang, andet end i Grenå. Her er der også kun tilsluttet 10 vogne, hvorfor det må forventes, at resten af Taxa følger efter om kort tid. Den 1. juli skal overvågningen i taxierne være på plads, men dette når Taxa ikke. Måske er det bedste der kan ske for vores branche, at Taxa lægger sig sammen med John Lindbom. Så kan det hele gå neden om og hjem i en gevaldig fart; og så kunne vi måske få den revision af taxilovgivningen, som vi har efterlyst siden år 2000, hvor forhenværende trafikminister Arne Melchior lovede det. Side 18

19 Side 19

20 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi axijanuar 2011 16. årgang Snekaos på Bornholm Foto: Jens-Erik Larsen Bevar de små og mellemstore centraler Automatik på centralen kan spare personalet i aften- og nattetimerne Sønderborg: Anmoder om fogedforbud

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere