MIDTNET METODE, CASES, ERFARINGER OG ANBEFALINGER ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI. Shanghai - central Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTNET METODE, CASES, ERFARINGER OG ANBEFALINGER ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI. Shanghai - central Denmark"

Transkript

1 MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI METODE, CASES, ERFARINGER OG ANBEFALINGER Shanghai - central Denmark

2 INDHOLD VELKOMMEN VELKOMMEN...3 En verden af muligheder BAG OM MIDTNET...7 MidtNet-programmets fundament Netværksmodellen Metodeudvikling Fakta om deltagerne i MidtNet De 24 projekter CASES...21 Kan dansk tryghed ved køledisken eksporteres? Er gylle guld i Kina? Viden i midten Når kommuner åbner døre til deres kinesiske samarbejdspartnere Plejekrævende ældre kinesere får glæde af dansk knowhow og teknologi Videninstitutionernes udbytte af MidtNet? Anbefalinger og perspektivering Hvad sker der, når danske virksomheder, videninstitutioner, regioner og kommuner arbejder sammen med kinesiske partnere om vidensudvikling, eksport og innovation? Hvad er udbyttet for virksomheder, videninstitutioner, kommuner og Region Midtjylland? Disse spørgsmål har vi fået svar på gennem de seneste fire år, hvor mere end 50 virksomheder og 9 danske videninstitutioner har været engageret i dansk-kinesiske vidensamarbejder gennem programmet MidtNet. Center for Idé & Vækst ved Teknologisk Institut har sammen med Center for Entreprenørskab og Innovation ved Aarhus Universitet stået i spidsen for programmet. Gennem faciliterede netværks- og markedsmodningsforløb har MidtNet været med til at skabe en udviklingsplatform for nye, forpligtende samarbejder mellem aktører fra Region Midtjylland og Shanghai. I denne publikation får du et indblik i, hvad MidtNet arbejder med. Derudover fortæller virksomhedsledere og videninstitutioner om deres samarbejdsforløb, hvilken værdi det har skabt for dem i forhold til deres faglighed, beslutningsgrundlag omkring det kinesiske marked, vækstmuligheder og netværksskabelse. Områder, der alle skal medvirke til innovation og vækst i Region Midtjylland. Endelig deler vi ud af den læring og de erfaringer, som vi har opnået gennem de seneste fire år og kommer med anbefalinger til fremtidige dansk-kinesiske indsatser. Alt sammen med henblik på at videndele med andre Kina-interesserede og give et fundament at bygge videre på. God læselyst Udgivet af: Teknologisk Institut Teamet bag MidtNet: Fotos: Teknologisk Institut Pressefoto (Region Midtjylland) AU Kommunikation Private billeder Karen Søndergaard Kramp, programleder Teknologisk Institut, Center for Idé & Vækst Rikke L. Wetterstrøm, udviklingskonsulent Aarhus Universitet, Center For Entreprenørskab og Innovation 2 3

3 EN VERDEN AF MULIGHEDER Vi fortsætter den igangsatte positive udvikling og har derfor i sommeren 2014 underskrevet en ny samarbejdsaftale med Shanghai, som vil gøre vores platform i og relationer til Shanghai endnu stærkere til gavn for virksomheder og institutioner i både Shanghai og Region Midtjylland. Bent Hansen, Formand, Region Midtjylland Vi har et mål om, at Region Midtjylland skal være en international vækstregion med stort udsyn i verden. Kun gennem udsyn kan vi udvikle og tilpasse vores egne virksomheder og institutioner, så de er gearet til en global verden. Et udsyn helt til Kina bidrager med erfaringer, forretninger og en horisontudvidelse, der kan lette den vej. Vi er derfor glade for de muligheder, vores søsterbyaftale med Shanghai giver for vores lokale erhvervsliv og institutioner, siger Bent Hansen, Formand for Region Midtjylland. Regionen har siden 2003 haft en søsterby-samarbejdsaftale med Shanghai. Siden starten er der sket meget i både Shanghai og Region Midtjylland. Kina er ikke længere verdens fabrikshal, men interessant i kraft af en enorm middelklasse og dermed et attraktivt marked med en svimlende købekraft. Dertil kommer en kæmpe talentmasse og ambitioner om at blive en af verdens mest innovative lande. Riget i Midten har opgraderet sin ambition fra Made in China til Created/innovated in China. Kort sagt er der sket en Chinovation. Samtidig er indbyggertallet i Shanghai vokset fra 16 til 24 millioner de seneste 10 år, hvilket har medført påtrængende udfordringer med bl.a. en voksende, aldrende befolkning, øget fokus på fødevaresikkerhed og store miljøudfordringer for eksempel i forhold til at levere rent vand til befolkningen. MidtNet-programmet er et led i regionens internationale strategi. Programmet fokuserer på udvikling og vækst gennem dansk-kinesiske samarbejder, som hjælper med at styrke midtjyske virksomheder og institutioners muligheder i Shanghai. MidtNet har siden sin start i 2010 arbejdet med opbygning af et sammenhængende netværk med deltagere fra både Shanghai og Region Midtjylland, da stærke relationer er en fundamental del af kinesisk forretningsliv. Hvis man ønsker succes i Kina, er det derfor altafgørende at bruge tid og kræfter på at skabe og vedligeholde netværk. Kineserne kalder netværk Guanxi. God Guanxi skaber det bedste udgangspunkt for potentielle, fremtidige forretningsaftaler. Som et led i dette har MidtNet formidlet besøg i Shanghai sammen med virksomheder og videninstitutioner og hjulpet kinesiske delegationer med at blive modtaget i Danmark via det danske netværk. Derudover har MidtNets fokus været på at opbygge netværk inden for sektorer, hvor det kinesiske marked efterspørger danske kvalitetsprodukter, teknologier og viden. Region Midtjylland skaber gennem MidtNet mulighed for, at videninstitutioner sammen med virksomheder fra regionen kan udvikle erhvervsrettede vidensamarbejder med lignende institutioner og virksomheder i Shanghai. Vi fortsætter den igangsatte positive udvikling og har derfor i sommeren 2014 underskrevet en ny samarbejdsaftale med Shanghai, som vil gøre vores platform i og relationer til Shanghai endnu stærkere til gavn for virksomheder og institutioner i både Shanghai og Region Midtjylland, slutter Bent Hansen. 4 5

4 BAG OM MIDTNET Shanghai - central Denmark 6 7

5 MIDTNET-PROGRAMMETS FUNDAMENT MISSION VISION MidtNets mission er at styrke fundamentet for en langsigtet og markant international vækst i Region Midtjylland og herigennem bidrage til den regionale erhvervsudvikling. Derudover er missionen at facilitere erhvervsrettede vidensamarbejder mellem aktører fra Region Midtjylland og Shanghai inden for de tre strategiske satsninger: Energi/Miljø, Sundhed/ Erhverv og Fødevarer. MidtNets vision er at bidrage til at skabe varige netværksstrukturer inden for udvalgte sektorer, så erhvervsliv, offentlige myndigheder og videninstitutioner får en netværksplatform, der øger muligheden for afsætning og udvikling på det kinesiske marked, samt skaber en platform for indhentning af ny viden. MIDNETS FOKUS FRA MidtNet tilbyder grupper af virksomheder fra samme industri eller værdikæde at udforske forretnings- og vidensudvikling inden for et bestemt område. Dette sker i samarbejde med en videninstitution med faglig kendskab til branchens viden og teknologier. MidtNet sammensætter et grundigt introduktionsprogram for deltagerne, hvor deltagerne drøfter generelle udfordringer ved det kinesiske marked, konkrete forretningsmodeller der egner sig til markedet, behov for tilpasning af produkter, udvikling af teknologier, nødvendigheden af partnerskaber, konkurrentsituationen m.v. MidtNet inddrager viden fra virksomheder, eksperter og brancheorganisationer, der via egne erfaringer og sektorindsigt bidrager med opbygning af generel markedsviden for deltagerne. MidtNet-programmet er en 50/50-ordning. Det betyder, at MidtNets finansiering matches af en tilsvarende finansiering fra deltagerne. Videninstitutioner, der 8 samler en virksomhedsgruppe om et bestemt tema, kan søge op til kroner i kontant tilskud. Virksomhederne medfinansierer gennem for eksempel udgifter til alt vedrørende egen rejse og ophold i Kina. Og de skal desuden investere en del ledelsestid i forberedelse, rejse og bearbejdelse efter hjemkomst. MidtNet er primært målrettet små og mellemstore virksomheder, da der er et uudnyttet ekport- og vækstpotentiale i dette virksomhedssegment. I Danmark viser eksporttal, at relativt få store virksomheder står for op mod 90 % af den samlede globale eksport. Disse store virksomheder er meget dygtige og klarer sig godt i den globale konkurrence. Udfordringen er at få flere af de meget dygtige, mindre vækstvirksomheder til at bidrage mere til den samlede eksport. Det er det, vi har arbejdet med gennem MidtNet ved at understøtte erhvervsrettet vidensamarbejde. 9

6 NETVÆRKSMODELLEN I ORD NETVÆRKSMODELLEN MidtNet har gennem programmet arbejdet med en netværksmodel, hvis formål er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for samarbejde mellem danske og kinesiske parter. Modellen består af tre lag: government to government, knowledge to knowledge og business to business. GOVERNMENT TO GOVERNMENT Den første, væsentlige del af netværket består af de relationer, Region Midtjylland har opbygget gennem deres godt 10-årige samarbejde med Shanghai-provinsen. MidtNet har et tæt samarbejde med regionens Shanghai-kontor. MidtNet mødes og er i løbende dialog med regionens samarbejdspartnere i Kina, som rådgiver og henviser til andre myndigheder og virksomheder inden for forskellige sektorer. Mange virksomheder i Kina er offentligt ejede, og derfor har myndighederne et godt kendskab til organisationer inden for de MidtNet-relevante sektorer. KNOWLEDGE TO KNOWLEDGE Vidennetværket er et andet vigtigt element i netværksmodellen, hvor MidtNet arbejder tæt sammen med danske videninstitutioner. MidtNet hjælper med at introducere de danske videninstitutioner til universiteter og researchinstitutter i Shanghai. I Kina er forbindelsen mellem universiteter og erhvervslivet i mange tilfælde tæt, og man må derfor ikke overse betydningen af at udveksle viden og opbygge netværk med sektorrelevante personer fra Shanghais videnmiljø. DANMARK MYNDIGHED NATIONALE VIDENINSTITUTIONER, UNIVERSITETER VIRKSOMHEDER GOVERNMENT TO GOVERNMENT KNOWLEDGE TO KNOWLEDGE BUSINESS TO BUSINESS KINA MYNDIGHED UNIVERSITETER, RE- SEARCHINSTITUTTER VIRKSOMHEDER, INCUBATOR, MATCHMAKER BUSINESS TO BUSINESS Et stort emne i dansk erhvervsliv er, hvordan små og mellemstore virksomheder realiserer deres eksportpotentiale. Der er ingen tvivl om, at Kina repræsenterer et attraktivt marked inden for områder, hvor danske virksomheder har viden og teknologi til salg. MidtNet gør markedsindsigt lettilgængeligt og opbygger generel markedsviden for interesserede. MIDTNET - BINDELED OG FACILITATOR I NETVÆRKSLAGENE 10 11

7 METODEUDVIKLING UDVIKLINGSPLATFORM FOR NYE SAMARBEJDER MidtNet-programmet bygger på en antagelse om, at netværk er nøglen til succesfulde samarbejder mellem danske og kinesiske aktører. Netværksdannelse er dermed afgørende for, at videndeling, forretningsudvikling og innovation finder sted. I 2010 etablerede MidtNet en virtuel videndelingsog netværksplatform, der havde til formål at tiltrække danske og kinesiske virksomheder og videninstitutioner. Målet var gennem online netværksskabelse, videndeling og dialog at etablere markedsmodningsforløb mellem danske og kinesiske parter. Erfaringen viste dog, at der skulle mere til for at trække relevante aktører ind i et netværk og få parterne til at samarbejde. Det er et faktum, at et netværk kun består, hvis det skaber værdi for deltagerne. Desuden skal der konstant hældes benzin på netværksbålet for at fastholde interessen, udvikle netværket og dermed realisere de overordnede mål. Tæt samarbejde med videninstitutioner og virksomheder MidtNet besluttede derfor at lade den virtuelle netværksplatform spille en mindre rolle og i stedet indlede en tæt dialog med forskellige videninstitutioner og virksomheder. Disse dialoger gjorde det muligt at udvikle relevante og værdiskabende forløb, der understøttede MidtNet-programmets mission og vision, og som samtidig skabte værdi for deltagerne. MidtNet koncentrerede sig herefter om at arbejde med grupper omkring de identificerede udfordringer, som deltagerne efterspurgte. Dette resulterede i, at MidtNet kunne etablere de første markedsmodningsforløb i foråret Senere i 2013 og 2014 fokuserede MidtNet hovedsageligt på at arbejde med grupper. Der har i 2014 også været plads til at støtte et enkelt forskningstungt projekt og et enkelt teknologiudviklingsprojekt. Se forskellige cases senere i publikationen. MidtNet står ved afslutningen af 2014 med et afprøvet, standardiseret koncept for markedsmodning målrettet Kina. Gennem MidtNet er det blevet tydeligt, hvilke krav man kan stille til deltagere, og hvad deltagere kan forvente at opnå, når alt går som planlagt. Markedsmodning i Kina Det tager tid at forstå et nyt marked, og i Kina er der nogle ekstra udfordringer af kulturel og geografisk art, man skal forholde sig til. MidtNet illustrerer sit markedsmodningsforløb som en tragt, hvor man som deltager bevæger sig længere og længere ned i tragten, indtil man har fundet den rette model for at trænge ind på markedet. Generel information til danske virksomheder og institutioner om markedsmuligheder og kinesisk forretningskultur Markedsmodning via gensidige besøg Opbygning og test af nye forretningspartnerskaber Systemløsning Salgsarbejde Konsortier Kina-DKpartnerskaber Konkurrencedygtigt salg på det kinesiske marked inden for: Energi/Miljø Sundhed/Erhverv Fødevarer 12 13

8 FAKTA OM DELTAGERNE I MIDTNET Virksomhedernes fordeling på MidtNets strategiske satsninger: Mere end 80 % af de deltagende virksomheder vurderer: FLERE END 50 VIRKSOMHEDER OG 9 VIDENINSTI- TUTIONER FRA DANMARK HAR DELTAGET I MIDTNET Fakta på de næste sider giver indblik i, hvad de forskellige parter har opnået i MidtNet, hvilke brancher de kommer fra, deltagernes Kina-erfaring m.m. Fødevarer/agro Energi/miljø Sundhed/erhverv 27% 27% 10% 10% 63% 63% Fødevarer/Agro Fødevarer/Agro Energi/miljø Energi/miljø Sundhed/Erhverv Sundhed/Erhverv Sammensætningen af danske virksomheder i projekterne har understøttet deres udbytte 12% 12% 6% 6% 47% 47% 35% 35% Hvad har virksomhederne opnået gennem MidtNet? Øget viden om det kinesiske marked 84% Øget netværk blandt danske partnere 58% Ny/ændret salgsstrategi for det kinesiske marked 37% Øget netværk blandt kinesiske partnere 37% Formaliserede samarbejder med kinesiske partnere 32% Udvikling af virksomhedens forretningsmodel 32% Konkrete salgsleads 26% Formaliserede samarbejder med danske partnere 21% Udvikling af salgs-/markedsføringskanaler 11% Investeringsplaner med fokus på det kinesiske marked 5% NB. Adderer ikke til 100 procent, da respondenterne havde mulighed for at sætte mere end et kryds. I I høj grad I I nogen grad Slet ikke Ved ikke 14 15

9 Videninstitutionerne i MidtNet AgroTech Teknologisk Institut Videncentret for Landbrug Aarhus Universitet VIA Universty College DHI DELTA Roskilde Universitet Alexandra Instituttet Konklusioner fra ekstern evaluator, COWI, på baggrund af interview af MidtNet-deltagere Virksomhederne mener generelt, at deres samarbejde med videninstitutionerne i Midtnet har været værdifuldt, og at vidensamarbejde som omdrejningspunkt i projektet har givet dem værdi i deres Kina-rettede indsats. Alle virksomhederne i vores interviews mener, at der har været taget tilstrækkeligt hensyn til deres branche/ sektor i programmet. Citater fra MidtNet-deltagere på baggrund af interview foretaget af ekstern evaluator Det koncentrerer indsatsen og skaber bedre netværk [at begrænse sig til Shanghai]. Vigtigt at fastholde etablerede netværk, da det gør det mere rationelt med udnyttelsen af etablerede netværk og samarbejdspartnere i stedet for at bruge ressourcer på fortsat udvidelser. Kina er for stort et marked til at kaste sig over det på en gang. Der er rigeligt med forretningsmuligheder i Shanghai-området. Man kan vokse derfra. Videninstitutionernes udbytte af deltagelse i MidtNet Øget netværk blandt danske partnere 89% Formaliserede samarbejder med kinesiske partnere 78% Øget international erfaring 78% Udvikling af ny viden i samarbejde med danske virksomheder 67% Øget netværk blandt kinesiske partnere 56% NB. Adderer ikke til 100 procent, da respondenterne havde mulighed for at sætte mere end et kryds. Læs mere om videninstitutionernes udbytte af MidtNet på side Yderligere fakta 16 ud af de 24 støttede projekter bygger på ideen med at bringe virksomheder og videninstitutioner sammen i grupper inden for en given branche med henblik på at gennemføre et modningsforløb i forhold til det kinesiske marked. De resterende otte projekter har fokus på teknologitilpasning, forandringsledelse, innovation camps for studerende m.m. Horsens og Aarhus Kommune er involveret i to projekter. Fordelingen mellem virksomheder med tidligere Kina-erfaring og ikke tidligere Kina-erfaring er ca. 50/50. I Kina har MidtNet-deltagerne været i kontakt med flere end 500 repræsentanter fra forskellige organisationer, myndigheder, virksomheder m.m. Kontakten har haft form af workshops, møder, besøg m.m

10 DE 24 PROJEKTER Ansøger: AgroTech Title: Waste management in Chinese Agriculture - utilization of energy Ecomill Technology ApS Purfil ApS Landia A/S N.E.S ApS Millag ApS Ansøger: AgroTech Title: Waste management in Chinese Agriculture utilization of nutrients Danish Farm Design A/S Vissing Agro A/S Ikadan System A/S Ansøger: VIA University College Horsens i samarbejde med Horsens Kommune Titel: Midtjysk Energi og miljøsamarbejde i Chengdu, Kina Deltagende virksomheder/organisationer: Horsens Vand A/S Rambøll Danmark A/S Niras A/S Act Now Movement Region Midtjylland Ansøger: AgroTech i samarbejde med TI Life Science Titel: Gateway to Shanghai development of Danish/Chinese food network Scandic Food A/S i samarbejde med Jan Import A/S Aquapri A/S Masik ApS Ansøger: AgroTech i samarbejde med TI Life Science Titel: Gateway to Shanghai development of Danish/Chinese food network Launis Fiskekonserves A/S DLG Ingredients A/S ISIS A/S Ansøger: Aarhus University, School of Engineering Titel: REN Respect, Engage, Nurse Guldman A/S Pressalit A/S Cura Pleje A/S Welfare Denmark Aps Ansøger: VIA University College, sundhedsfaglig linje Århus Titel: REN Respect, Engage, Nurse Guldman A/S Pressalit A/S Cura Pleje A/S Welfare Denmark Aps Ansøger: Videncenter for Landbrug i samarbejde med DMRI Titel: Food Safety Deltagende virksomheder/organisationer: Dianova A/S Lyngsoe Systems A/S Bygholm Landbrugsskole Københavns Universitet Danmarks Tekniske Universitet Landbrug & Fødevarer Ansøger: Videncenter for Landbrug Titel: Agriculture and waste treatment in Harbin City and Heilongjiang Province Deltagende virksomheder/organisationer: Biofuel Technology A/S Millag Aps Landia A/S Frichs A/S Danish Farm Design A/S Teknologisk Institut Aarhus Kommune Ansøger: DHI Titel: Water and energy efficiency in the greater Shanghai area Grundfos A/S AVK A/S Kamstrup A/S Ansøger: AgroTech Titel: Safe and traceable milk production S.A. Christensen & CO A/S Purfil Aps Frichs A/S RYK Eurofins A/S Ansøger: AgroTech I samarbejde med Aarhus Universitet Titel: Slurry separation in China Flowtech A/S N.E.S. ApS Ansøger: AgroTech Titel: Clean Tech pig production Vissing Agro A/S Ikadan Systems A/S AP Company A/S Agrosoft A/S Ansøger: Videncenter for Landbrug i samarbejde med AgroTech og DMRI Titel: Food Safety Fødevarestyrelsen Danish Crown A/S Arla Foods Amba Landbrug & Fødevarer ISI Food Protection Aps Systematic A/S Ansøger: Teknologisk Institut Titel: Clean Tech marketing platform for sustainable cities and buildings Klimadan A/S Factotech Aps Ansøger: Aarhus University, CORE, BSS Titel: Change management and knowledge sharing in China - How to involve and engage Chinese employees Deltagende virksomhed: Arla Foods Amba Ansøger: Teknologisk Institut Titel: Environmental friendly showers Ekoakva Aps Ansøger: Teknologisk Institut Titel: Green roofs Skandek International Aps Ansøger: Delta Titel: Safety Noise for electric bikes ECTunes ApS Ansøger: Teknologisk Institut Titel: Solar air collector and health impact SolarVenti A/S Ansøger: Alexandra Instituttet Titel: Personal health management systems Nabto ApS Ansøger: Aarhus University, School of Engineering Titel: Danish/Chinese Innovation camp: Conceptual Design & Development of Innovative products Bang & Olufsen A/S Ansøger: Teknologisk Institut og Roskilde Universitet Titel: Adult learning ISO visualisation European House of Quality Aps Ansøger: Teknologisk Institut Titel: Solar water heater Aguasol Aps 18 19

11 5 CASES Shanghai - central Denmark 20 21

12 aktiviteter for DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet og sælger kurser og rådgivning inden for fødevaresikkerhed. Derudover deltog Lyngsoe A/S, som arbejder med IT-systemer, der understøtter produktionsprocesser og logistik i fødevareproduktion. Endelig deltog DMRI, som er eksperter i fødevaresikkerhed i forbindelse med slagtning og distribution af svinekød. KAN DANSK TRYGHED VED KØLEDISKEN EKSPORTERES? Turen havde til formål at hjælpe danske virksomheder med at blive klogere på relevante kinesiske anvendelsesområder, og afdække hvor der evt. er behov for en videreudvikling eller tilpasning af eksisterende teknologier og løsninger, således at det er muligt at afsætte dem i Kina. Den kinesiske regering har erkendt deres udfordringer inden for fødevaresikkerhed og har derfor sat fornyet politisk fokus på området. En ny fødevaresikkerhedslov er på vej (Chinese Food Safety Law), og området bliver en integreret del af den 12. statslige femårsplan. Samtidig viser en ny undersøgelse en betydelig stigning i befolkningens bekymringsgrad omkring fødevaresikkerhed på 29 procent i perioden fra 2008 til Fødevaresikkerhed er dermed den tredjestørste sociale bekymring i Kina efter korruption og økonomisk ulighed. Der bør dermed være et stort potentiale for initiering af dansk-kinesisk teknologi- og forskningssamarbejde inden for området. Men hvordan kommercialiserer vi den unikke danske viden på området? Kinesisk medfinansiering styrker interesse for dansk viden om fødevaresikkerhed MidtNet har siden 2011 lagt kimen til flere vidensamarbejder mellem danske og kinesiske partnere inden for fødevaresikkerhed og sporbarhed. I 2011 besøgte Science & Technology Commision Shanghai Municipality (STCSM) Videncentret For Landbrug (VFL) og blev meget imponeret over den danske kvægdatabase og dets sporbarhedssystem. Det gjorde, at Danmark og Kina gik sammen om at støtte et projekt under overskriften: Analysis of the Danish and Shanghainese food safety framework and management mechanisms from field to consumer. I 2013 initierede Region Midtjylland, VFL, MidtNet og STCSM muligheden for endnu et dansk-kinesisk samarbejde. I 2014 resulterede det i finansiering fra både dansk og kinesisk side til endnu flere aktiviteter samt en underskrevet samarbejdsaftale mellem Shanghai Jiao Tong University (STJU) og VFL. Med de seneste års fødevareskandaler har kineserne stor fokus på at forbedre deres fødevaresikkerhed. De har i den forbindelse fået øje på Danmark, fordi vi er blandt de bedste på det område, siger Torben Huus-Bruun, seniorkonsulent i Videncentret for Landbrug og projektleder på MidtNet-projekterne inden for fødevaresikkerhed, og fortsætter: Det er derfor glædeligt, at vi endnu engang kan høste frugterne af den goodwill og det gode netværk, der siden 2011 er skabt til myndigheder og virksomheder, og som for anden gang på få år har udløst en kinesisk medfinansiering til et samarbejde vedr. fødevaresikkerhed. Det er et resultat af MidtNets tilstedeværelse i Shanghai og viser, at kineserne ved, at der er noget at hente i samarbejdet med Danmark, siger Torben Huus-Bruun. Stor interesse for viden om behandling af svinekød i Kina At samarbejdet har stor medvind, skyldes ikke mindst synergien mellem MidtNet og samarbejdspartneren Innovation Center Denmark i Shanghai (ICDK). ICDK havde også fødevaresikkerhed som fokusområde på deres aktivitetsplan for Derfor investerede de tid og ressourcer i at få et delegationsbesøg op at stå i Kina i tæt samarbejde med MidtNet. De var også med til at sikre, at den kinesiske ansøgning om medfinansiering blev målrettet et, for kinesere, relevant emne, der samtidig matchede de danske deltageres interesser. Det fælles forarbejde lød bl.a. på møder med Food & Drug Administration i Shanghai (FDA), som er den kinesiske myndighed i Shanghai på området. På møderne blev relevante emner identificeret. På grund af store fødevareskandaler omkring svinekød i Kina i de seneste år, faldt valget på udviklingen af hurtigmetoder til detektion af fødevarebårne patogener i svinekød. MidtNet fokuserede derefter primært på at samle deltagerne fra Region Midtjylland til projektet, mens ICDK promoverede aktiviteten nationalt og fik bl.a. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU) med på holdet. Vi har også erfaret, at netværk er utrolig vigtigt i kinesisk forretningskultur. Mogens Madsen, direktør, Dianova A/S Besøg i Shanghai gav vigtig videnudveksling Fra MidtNets og Videncenter for Landbrugs (VFL) side var det vigtigt at sætte et højt kvalificeret team omkring det valgte emne. Flere af de partnere, som sammen med VFL skal realisere det dansk-kinesiske projekt i 2015 og 2016, deltog også i den parallelle MidtNet-tur til Shanghai i Her deltog danske forskere fra bl.a. KU og DTU, som fik mulighed for at fremvise danske styrkepositioner inden for forskning i mikrobiologisk fødevaresikkerhed. De fik samtidig et brugbart indblik i, hvordan kinesiske forskere arbejder med fødevaresikkerhed og sporbarhed. Desuden var Landbrug & Fødevarer samt Bygholm Landbrugsskole også med på turen. På virksomhedssiden deltog Dianova, som varetager kommercielle Dianova og Lyngsoe fik meget ud af besøget i Kina Virksomheden Dianova A/S er udset til at blive en vigtig deltager i det nye projekt med DTU, KU og Shanghai Jiao Tong University (SJTU) om udvikling af hurtigmetoder til detektion af fødevarebårne patogener i svinekød. Ved at deltage i MidtNet programmet har Dianova ikke bare fået en god markedsindsigt og viden om, hvilke udfordringer Shanghai har i forhold til fødevaresikkerhed. Vi har også erfaret, at netværk er utrolig vigtigt i kinesisk forretningskultur, og ved at deltage i samarbejdet med Jiao Tong University får vi opbygget nogle relationer, som er helt unikke med henblik på at afsætte kurser senere hen, siger Mogens Madsen, direktør, Dianova A/S. Lyngsoe A/S havde inden turen ikke meget erfaring med Kina. Vi har haft et godt udbytte af turen og har nu gode kontakter til firmaerne Moohko og Dueholm. Vi forsøger at komme i dialog med Carrefour, som vi besøgte. På det seminar, der blev afholdt på universitetet, kunne vi konstatere, at mange af de problematikker og mulige løsninger, som kineserne arbejder med på teoretisk niveau omkring sporbarhed, svarer ganske godt til det, vi har udviklet til praktisk, anvendelige løsninger. På sigt vil vi derfor arbejde på at få etableret et samarbejde med et universitet og udvalgte kinesiske virksomheder om et projekt, der vil kunne hjælpe os med fodfæste i Kina, siger Henrik Bunkenborg, chefkonsulent fra Lyngsoe Systems A/S. Efter turen til Shanghai, hvor delegationen brugte en del tid sammen med forskere fra Shanghai Jiao Tong Universitetet (seminar, oplæg m.v.), blev der skabt grundlag for at definere et opfølgningsprojekt i Danmark blandt de danske deltagere, som skal understøtte projektet omkring udviklingen af hurtigmetoder til detektion af fødevarebårne patogener i svinekød. Parterne søger pt. yderligere dansk finansiering til projektet

13 Pakkeløsning er mere end bare gylle Landia er en af de virksomheder, som i flere år har solgt pumper til kinesiske biogasanlæg og som har deres egen kinesiske medarbejder ansat i Kina. Vi har fået bekræftet, at der er behov for gylletekniske løsninger i Kina, og at kineserne er interesserede. Gyllen opstår jo ikke af sig selv, så det fælles danske koncept og netværket betyder, at vi kan tilbyde kineserne en pakkeløsning af højeste kvalitet. Derfor har vi også valgt at deltage i MidtNet-turen til en anden stor landbrugsprovins, Heijiongliang, i det nordlige Kina, siger Torkild Maagaard, eksportdirektør i Landia, og supplerer med, at salget i Kina for øvrigt går så strygende, at de lige nu er ved at ansætte endnu en medarbejder i Shanghai. ER GYLLE GULD I KINA? Promovering af dansk helhedsløsning for svineproduktion og anvendelse af husdyrsgødning som en ressource. Dansk landbrug er kendt i hele verden for at have et af de mest veludviklede og effektive produktionssystemer, som samtidig tager hensyn til miljøet. En af de vigtigste årsager til den danske succes har været landbrugets evne til at skabe løsninger, der udnytter alle tilgængelige ressourcer i produktionen uden at gå på kompromis med potentielle negative miljøeffekter. Kina forventes i løbet af de kommende fem år at øge efterspørgslen på teknologier til effektivisering af deres eksisterende landbrugsproduktion og vil i større omfang investere i teknologi til behandling af gylle og spildevand i jordknappe områder. Denne udvikling kan i høj grad komme danske videninstitutioner og virksomheder til gavn. MidtNet igangsatte allerede tilbage i 2012 arbejdet med at samle aktører inden for agroindustrien. Siden da har MidtNets fokus på emnet været med til at samle en række virksomheder fra branchen. Senest er det vigtige element omkring behandling af gylle blevet koblet på, så helhedsløsningen nu dækker både det, der foregår inde i stalden og udenfor - og samtidig er miljørigtig. Blev klogere på Kina i Kina I maj 2014 besøgte endnu en gruppe agro-virksomheder Kina sammen med AgroTech og MidtNet. Formålet var at promovere danske kompetencer, produkter, viden og teknologier samt drøfte mulige samarbejdsflader med myndigheder, universiteter og beslutningstagere i både Shanghai-området og Wuhan. De deltagende virksomheder har stort set alle erfaring med salg og/eller produktion i Kina. Turen til Kina var 24 derfor kulminationen på en række indledende workshops i Danmark. Her havde gruppen i fællesskab drøftet, hvordan de bedst muligt kunne formidle de danske erfaringer og trænge igennem med promoveringen af et dansk helhedskoncept til relevante kinesiske beslutningstagere. Dette krævede bl.a. en forståelse af det nuværende niveau for kinesisk teknologi og gyllebehandling. Helhedstankegangen krævede samtidig også, at hver enkelt virksomhed skulle åbne op for maskinrummet og involvere deres danske kolleger eller måske konkurrenter i de erfaringer, successer og udfordringer, de har oplevet i forhold til salg til og/eller produktion i Kina. På den måde kunne de i fællesskab finde ud af, hvordan deres ydelser, produkter og teknologier bedst muligt kunne supplere hinanden i den samlede værdikæde, hvor et hul for eksempel kunne være, om de havde kinesiske kontakter, som de andre også kunne trække på. De faglige drøftelser blev derfor suppleret med drøftelser om mulige netværks- og samarbejdskonstellationer både mellem de danske parter i projektet og som en samlet gruppe i forhold til mulige kineske aftagere. Pumper, gårddesign og gylleseparering on the road To af de virksomheder, der har deltaget i agro-gruppen er Danish Farm Design og Vissing Agro. De har begge deltaget i to ture til Kina - den første i 2012 og atter i foråret De to virksomheder har åbnet et fælles kontor i forbindelse med Vissing Agros eksisterende kontor i Jiaxing syd for Shanghai. Formålet med det fælles set-up er introduktionen af Dan- ish Farm Concept til det kinesiske marked. Danish Farm Concept indeholder den komplette danske model til moderne svineproduktion, herunder teknologi, genetik, uddannelse og ledelse, fortæller Claus Brandt, direktør i Vissing Agro. Vores udbytte af turen har været at få et større kendskab til det kinesiske marked og derudover direkte kontakter til de kinesiske myndigheder i forskellige provinser samt potentielle aftagere af Danish Farm Concept, supplerer Bjarne Kornbek Pedersen, direktør i Danish Farm Design. Endvidere er det blevet meget tydeligt for os, at der er et enormt behov for den viden og teknologi, som vi tilbyder. Effektiviteten i kinesisk svineproduktion er kun den halve af den danske, og hvis vi både kan bidrage med at øge denne og samtidig gøre det på en bæredygtig måde, er der meget store forretningsmuligheder i Kina, fortsætter han. Kina er uden tvivl et af de markeder, der har størst potentiale for vores virksomhed. Carsten Lind Pedersen, direktør, Nutriflow Carsten Lind Pedersen, en af direktørerne i firmaet Nutriflow (tidligere N.E.S), var drivkraften bag udviklingen af en gyllesepareringsteknologi, som i 2009 blev fremstillet til det russiske marked. Et voksende kinesisk marked blev incitamentet til, at han og partneren Mark Rubow ville udvikle og tilpasse konceptet til kinesiske miljø-, klima- og energiforhold. Turen til Kina var derfor en oplagt mulighed for at blive klogere på markedsmuligheder, lovgivning, teknologisk udvikling m.m. Desuden var turen med til at puste nyt liv i virksomheden, som siden har arbejdet på at udvikle teknologien i samarbejde med AgroTech og kinesiske sparringspartnere. Om et par uger rejser vi igen til Kina og skal sammenligne resultater, bl.a. af de massebalanceberegninger der er lavet, og udveksle viden og erfaringer med at bruge gyllen som vækstmedie til alternative biomasser med kinesiske eksperter. Kina er uden tvivl et af de markeder, der har størst potentiale for vores virksomhed, fortæller Carsten Lind Pedersen. Markedsmuligheder og fremtidigt potentiale Turen var med til at kortlægge en række markedsmuligheder, som de danske virksomheder nu forfølger. Øget effektivisering af eksisterende kinesisk produktionsapparat samt evt. etablering af nyt gennem introduktion af en dansk helhedsløsning Introduktion af ny teknologi til behandling af gylle i jordknappe områder Etablering af eget demonstrationsbrug i Kina med henblik på etablering af vertikal værdikæde fra foderproduktion til slagtning og afsætning. Introduktion af dansk test og dokumentationsmodel i Kina målrettet danske virksomheder med behov for tilpasning og test af teknologi på det kinesiske marked. Introduktion af dansk sporbarhed og kvalitetssikringssystemer. Øget fokus på tilpasning af funktionalitet og pris til kinesiske markedsvilkår Udvikling af nye innovative forretningsmodeller målrettet det kinesiske marked Etablering af fælles kontor med andre danske virksomheder med henblik på at opnå markedskendskab og påbegynde salg af ydelser til danske og kinesiske virksomheder. 25

14 VIDEN I MIDTEN - Hvordan håndteres videndeling og forandringsprojekter i Kina? - Og hvilke roller kan de ansatte have i disse projekter? Disse spørgsmål satte Siri Bøe-Lillegraven, Ph.D. studerende ved Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet (AU), sig for at undersøge nærmere. Hun har derfor, sammen med Arla Foods og Renmin universitetet i Beijing, gennemført flere interviews, workshops og tests hos Mengniu, Arla Foods kinesiske partner i Kina. Projektet har bl.a. resulteret i konkrete anbefalinger til virksomheder, der er involveret i forandringsledelse i en dansk-kinesisk kontekst og generel viden om, hvordan kinesiske medarbejdere bedst muligt involveres og motiveres. Endelig har projektet dannet grundlag for udviklingen af en række værktøjer, som bl.a. kan bruges til at afgøre, hvilken grad af medarbejderinvolvering der er bedst egnet i forandringsprojekter, samt hvordan medarbejdere og mellemledere kan påvirkes til at genoverveje deres nuværende måde at gøre tingene på. Se den hvide boks på side 27 for nogle af anbefalingerne. Hvordan adskiller det sig fra en dansk sammenhæng? Mange vil sikkert mene, at flere af anbefalingerne ikke er specielt kinesiske, og at de er anvendelige i mange kulturelle kontekster. Harmoni er dog et væsentligt begreb at være opmærksom på i forhold til forandringsprojekter i Kina. Mange kinesiske medarbejdere vil nemlig gå langt for ikke at forstyrre harmonien på arbejdspladsen, da dette kan føre til sociale og økonomiske sanktioner fra kolleger og ledere. Siri Bøe-Lillegraven udtaler: Vi har set eksempler på, at ledere siger, at de synes, det er godt, at medarbejderne selv foreslår forbedringer og giver udtryk for deres meninger tidligt i processen. Men fordi medarbejderne vægter de gode relationer til kolleger højere end ønsket om at ytre sig, vælger mange dog fortsat at tie. Denne mangel på aktiv deltagelse i forandringsprocesser er noget, lederne må lære at agere ud fra. Det er derfor værdifuldt at kunne identificere og forstå forskelle og ligheder. Det er det, som jeg håber, vi med dette projekt kan give nogle konkrete metoder og værktøjer til, som ledelsen med fordel kan anvende i dette arbejde. Hvad med de geografiske og organisatoriske forskelle i Kina? Dette er noget som Siri Bøe-Lillegraven løbende har drøftet med kollegaerne på AU og Renmin universitetet. Hendes konklusion er, at man generelt skal være forsigtig med at antage, at hvad der gælder et sted i Kina, er dækkende for Kina generelt. Kina er et utroligt stort og forskelligartet land under konstant forandring. Dog viser erfaringerne fra dette og andre projekter, at følgende generelle observationer godt kan forventes at fungere som pejlemærker for ledere, der gerne vil inddrage medarbejdere og mellemledere i dansk-kinesiske forandringsprojekter - og lykkes med det. Show me the money skal ikke være eneste motivation Karriere er vigtigt. Særligt unge er meget motiverede af udsigten til at stige i graderne, og derfor er efteruddannelses- og træningsprogrammer eftertragtede. Man skal dog ikke glemme, at økonomisk tryghed ofte er hovedmotivationen bag interessen for trænings- og karriereprogrammer. Det er dog vigtigt, at sådanne programmer kan virke som et alternativ til direkte økonomisk belønning af medarbejdere. Penge har nemlig typisk en ganske kortsigtet effekt som motivation. Med en ensidig økonomisk incitamentstruktur vil medarbejderne måske også være mere tilbøjelige til kun at gøre lige det, de oplever giver dem størst og direkte økonomisk fordel, og være mindre eller direkte utilbøjelige til at yde en ekstra indsats, såfremt der ikke venter en direkte økonomisk gevinst. I tilfældet med trænings- og karriereprogrammer stimulerer arbejdsgiveren mere den langsigtede motivation hos medarbejderne, der kan gøre det nemmere både at fastholde og udvikle dem også under forandringer. Er stort altid bedst selv i Kina? Store, statsejede virksomheder foretrækkes af mange unge, nyuddannede kinesere, da de anses som trygge arbejdspladser med udsigt til nogenlunde sikre lønstigninger og muligheder for at avancere (hvis blot man er tålmodig). Men flere vil også meget gerne arbejde for internationalt ejede virksomheder. Flere kinesere, Siri Bøe-Lillegraven har talt med, henviser til en mindre hierarkisk kultur samt forventede muligheder for at lære mere som vigtige grunde for, at de vil vælge en international virksomhed. Så selvom økonomisk tryghed er vigtig, så er udvikling og læring også forhold, der må forventes at kunne få en stigende betydning ikke mindst i takt med, at det generelle uddannelsesniveau stiger. Work smarter not harder En ledelsesstil, der tager for givet, at medarbejderne kommer med gode ideer og forbedringsforslag, vil i mange kinesiske virksomheder fungere dårligere end i Danmark. Nogle af de adspurgte medarbejdere og mellemledere gav dog udtryk for, at en form for obligatorisk forslagsordning for medarbejdere (de gode ideer blev også belønnet økonomisk) var med til at øge motivationen og medarbejdernes performance. Lean-inspirerede arbejdsmåder, der blandt andet medførte, at medarbejdere slap for at arbejde med det samme område hele tiden og havde mulighed for at prøve nye ting, viste sig også at have en positiv effekt. Så selv om det var en typisk produktionsvirksomhed, observerede vi, at der i stigende grad blev anvendt andre midler, for at reducere medarbejderomsætningen og øge performance, end penge. Det kan måske være specielt interessant for udenlandske virksomheder at gribe fat i disse andre midler, da de typisk konkurrerer på lidt andre vilkår. Arla Foods udbytte af projektet Niels Juul Mortensen og Sinne Bundgaard Nielsen fra Arla Foods er glade for samarbejdet med AU og fremhæver bl.a. AU s evne til at tilpasse værktøjer og processer til Arla Foods konkrete behov. Det har medført, at Arla Foods er blevet mere effektive og bevidste om, hvad der er vigtigt for at sikre, at samarbejdet med Mengnui fungerer optimalt. Teknisk chef Niels Juul Mortensen udtaler: Projektet har haft en meget positiv indflydelse på vores teknologiske samarbejde. Det, at der har været fokus på læring og smarte måder at gennemføre tingene på, serveret af eksperter på universitetsniveau, bidrager positivt i en kinesisk kontekst. Mange af de observationer og værktøjer, der har set dagens lys under projektet, kan vi bruge positivt i vores samarbejde. Vi er eksempelvis blevet mere bevidste om at uddannelse ses som vigtig motivation for kineserne. Stakeholder-analyseværktøjet er et andet eksempel som helt konkret har betydet, at vi nu skatter stakeholders højere i samarbejdet. Endelig kan vi bruge flere af de udviklede værktøjer til at forcere sprogbarriere og komme tættere på kernen i en given problemstilling. Så afgjort et projekt, der har og vil bidrage positivt til vores videre samarbejde. Arla Foods har, inspireret af dette samarbejde, startet et nyt samarbejde op med to studerende fra Sino-Danish Center i Beijing, som skal hjælpe Arla Foods med at arbejde videre med nogle af de konkrete værktøjer fra projektet. Anbefalinger Sørg for at konkretisere forandringsprocessen og skab et fælles forandrings-sprog, som de primære ildsjæle i organisationen (både danske og kinesiske medarbejdere) kan forstå, og som de oplever værende meningsfulde ift. til den praktiske gennemførelse af forandringsprojektet. Vurder arbejdsmiljøet og om dette er understøttende for medarbejdernes forandringsparathed, interesse for medbestemmelse og involvering i forandringsprojekter eller ej. Forsøg at påvirke mellemledere og andre ildsjæle til at se mulighederne i forandringsprojekter i stedet for begrænsningerne og hjælp dem med at identificere, italesætte og prioritere udfordringerne, samt hvordan de bedst muligt tackler disse i forhold til kommunikationen med medarbejderne

15 ikke umiddelbart kan anvendes. Så derfor er der fokus på mulighederne for at rense vandet. Ligeledes vil kineserne gerne arbejde med rensning og håndtering af deres spildevand. Vandforsyningen bygger hovedsageligt på overfladevand, og heraf bliver en meget stor del hentet fra floderne. Det betyder i praksis, at renset spildevand bliver sendt videre fra en by til den næste, hvor vandet så indgår i byens vandforsyning, fortæller Lotte Thøgersen, forskningschef for byggeri, energi og miljø, på VIA University College. NÅR KOMMUNER ÅBNER DØRE TIL DERES KINESISKE SAMARBEJDSPARTNERE... Det er helt klart en styrke, at den danske indsats i vores samarbejde med Kina omkring det fælles forsknings- og udviklingscenter er så bredt funderet. Lotte Thøgersen, forskningschef Byggeri, energi og miljø, på VIA University College MidtNet har støttet to projekter inden for landbrug og bioenergi samt miljøteknologi og knowhow, hvor Aarhus og Horsens Kommune, via deres venskabsbyaftaler med Harbin og Chengdu, har været med til at åbne dørene til samarbejdspartnere og i Horsens Kommunes tilfælde også deltaget i delegationsturen til Kina sammen med virksomheder og VIA University College. Dansk knowhow kan blive vigtig i udviklingen af landbruget i den kinesiske provins Heilongjiang Aarhus Kommune har, som en del af den 30 år gamle venskabsbyaftale med Harbin, indgået en samarbejdsaftale med særligt fokus på at sikre, at kineserne får mulighed for at drage nytte af den danske ekspertise inden for landbrug, bioenergi og miljøforhold. Heilongjiang-provinsen, hvor Harbin er hovedbyen, satser på en stor udvidelse af husdyrproduktionen i de kommende år og er derfor meget interesseret i at samarbejde med danske virksomheder med ekspertise inden for moderne, miljøvenlig landbrugsproduktion. Et Midtnet-finansieret projekt har vist sig at kunne bruges til at samle klynger af virksomheder. Torben Huus-Bruun, seniorkonsulent Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug og en række danske virksomheder besøgte derfor Harbin i oktober 2014 for at få overblik over de nuværende produktionsformer, møde samarbejdspartnere og beslutningstagere og sidst, men ikke mindst, for at finde ud af hvordan den danske knowhow kan bruges i en kinesisk sammenhæng. Aarhus Kommune støttede op om besøget ved at åbne døre til de rette myndigheder, beslutningstagere og samarbejdspartnere i Harbin-området og ved at invitere de samme beslutningstagere på besøg i Aarhus og hos nogle af de deltagende virksomheder tilbage i juni Torben Huus-Bruun, seniorkonsulent, Videncentret for Landbrug fortæller: Som dansk virksomhed kan det være svært at trænge igennem til de rette kinesiske beslutningstagere og samarbejdspartnere på egen hånd. Fra kinesisk side er der ofte interesse for samlede løsninger. Et Midtnet-finansieret projekt har vist sig at kunne bruges til at samle klynger af virksomheder, som kan udbyde disse. I Kina er det ikke nok at komme med de rigtige løsninger. Man skal pleje sine forbindelser ofte gennem flere år, hvis man vil ind på markedet og det kræver både tid og kræfter. Hvis man har den politiske opbakning og blåstempling fra både dansk og kinesisk side, glider tingene meget nemmere. Miljø og energi på den kinesiske dagsorden i Chengdu Et forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Horsens Kommune, VIA University College og Horsens Kommunes kinesiske søsterby Chengdu så dagens lys i Samarbejdet skal især understøtte projekter inden for energiog vandområdet og bliver udmøntet via et Forsknings- og Udviklingscenter, som drives i et partnerskab mellem kinesiske og danske partnere. Partnerskabet består af EUPIC, der er en fælles EU-Kina organisation, Chengdu High Tech Zone, Environmental Protection Bureau, samt Horsens Kommune og VIA University College. Horsens Kommune ser store perspektiver i samarbejdet. Jeg er glad for, at kommunens engagement i Chengdu har positiv betydning for VIA og de virksomheder, der gerne vil gøre forretning her, siger Peter Sørensen, Borgmester og Bestyrelsesformand for VIA University College, og fortsætter: Et godt eksempel er jord-området, hvor der er mange oplagte samarbejdspotentialer. Midt- Net-turen resulterede i et forslag til en samarbejdsaftale med de regionale og kommunale myndigheder, som snart skal underskrives. Herefter skal vi være med til at udpege en konkret demonstrationsgrund. Kinesisk fokus på spildevand og danske erfaringer Spildevandshåndtering er et andet af de områder, som allerede har haft glæde af samarbejdet mellem Horsens Kommune, VIA University College og Chengdu. Spildevandshåndtering er også omdrejningspunktet for et af de MidtNet-støttede projekter. Fra kinesisk side bliver der peget på problemer med forurening af deres grundvand. Kineserne har ikke den store tradition for at udnytte deres grundvandsreserver, men i takt med manglen på vand er de blevet opmærksomme på mulighederne her. Desværre er grundvandet mange steder enten forurenet eller af en så lav kvalitet, at det At der fra kinesisk side er stærkt fokus på rent vand og spildevand blev bekræftet, da VIA University College sammen med Horsens Kommune besøgte deres kinesiske samarbejdspartnere i følgeskab med en række danske virksomheder i august. Jeg har to helt konkrete projekter med hjem fra vores besøg i Kina. I øjeblikket leder jeg efter danske virksomheder, som vil være interesserede i at gå med ind i et samarbejde om disse projekter. Begge projekter er inden for vandforsyning og håndtering af spildevand, siger Lotte Thøgersen, der er leder af det fælles dansk-kinesiske forsknings- og udviklingscenter. Det Horsens-baserede samarbejde med Kina ser i øvrigt ud til at blive meget bredtfavnende. Ud over de konkrete projekter er der fra kinesisk side stor interesse for den danske knowhow på disse områder i form af konsulentydelser og uddannelser. Det er helt klart en styrke, at den danske indsats i vores samarbejde med Kina omkring det fælles forsknings- og udviklingscenter er så bredt funderet. Jeg kan se store fordele i, at Horsens Kommune deltager i dette projekt sammen med os, understreger Lotte Thøgersen. I Kina er det ikke nok at komme med de rigtige løsninger. Man skal pleje sine forbindelser ofte gennem flere år, hvis man vil ind på markedet og det kræver både tid og kræfter. Torben Huus-Bruun, seniorkonsulent Videncentret for Landbrug 28 29

16 marked. Pressalit har også ansat en kinesisk medarbejder i Danmark til at hjælpe med dette. Qua VIA s samarbejde med SIHS er der opstået interessante muligheder for et samarbejde mellem de danske udstyrsleverandører og SIHS, hvilket konkret har resulteret i, at der arbejdes på etablering af en uddannelseslejlighed hos SIHS, hvor udstyr fra både Pressalit Care og Guldmann kan komme til at indgå. PLEJEKRÆVENDE ÆLDRE KINESERE FÅR GLÆDE AF DANSK KNOWHOW OG TEKNOLOGI Det er en fremragende idé, at en uddannelsesinstitution som VIA samler offentlige og private aktører. Det giver en større gennemslagskraft i forhold til vores eksport til Kina af produkter til indretning af boliger for mennesker med nedsat funktionsevne, siger Hans Løve Høegh, salgsdirektør i Pressalit Care, og fortsætter: Ud over mulighederne i Shanghai, er både Pressalit Care og Guldmann også inviteret med ind i plejehjemsprojektet i Vest-Kina, og plejehjemmet kan, lige som uddannelseslejligheden hos SIHS i Shanghai, blive en showcase for dansk velfærdsteknologi og dermed være med til at sikre Pressalits eksistens på markedet. I Kina stiger befolkningsandelen af ældre over 60 år markant i de kommende år. Som i Danmark er demografien ældretung. Der er for øjeblikket omkring 200 millioner ældre i Kina, og tallet forventes at stige. De kinesiske myndigheder er godt klar over, at dette medfører et stigende behov for services til ældre, hvorfor de har følgende forventninger/mål: 90 % af alle ældre forventes at klare deres egen dagligdag, og det offentlige skal derfor ikke levere services til dem 7 % af alle ældre har behov for en form for service, det kan f.eks. være i form af aktiviteter og bespisning på et dagscenter 3 % af alle ældre kan tilbydes en plejehjemsplads Traditionelt er den kinesiske kultur kendetegnet ved, at børnene, når de bliver voksne, passer deres forældre, når de ikke længere kan klare egen dagligdag. Nogen mener, at denne kultur er under hastig forandring og imødeser et langt større behov for plejehjem i Kina, end det der kan tilbydes de 3 procent, som regeringen har defineret. Men ikke alle er enige heri. Mon ikke det tager nogle årtier at forandre et så grundlæggende kulturelt kendetegn? Måske er det services i hjemmet, der bliver mindst lige så stort et forretningsområde som plejehjem? Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har særdeles gode kompetencer på drift og udvikling af ældreplejeområdet. Vi har nye teknologier på vej, der skal lette kommunikationen mellem borgeren i eget hjem og læger/sundheds- personale i forbindelse med overvågning af personer med kroniske sygdomme. Vi har kvalitetsudstyr, der kan lette dagligdagen for en person med nedsat funktionsevne. Og vi har viden om uddannelse og kompetenceopbygning af plejepersonale. Besøgte ældre i Shanghai MidtNet har derfor støttet REN-projektet, som havde til formål at udforske dette felt, bane vejen for øget samarbejde med kinesiske myndigheder i Shanghai og endelig øge mulighederne for eksport af dansk teknologi, uddannelse og knowhow på området. Deltagerne i projektet er VIA University College, Aarhus Universitet, Pressalit A/S, Guldmann A/S, Welfare Denmark og Cura Pleje A/S. Efter et stort forarbejde med udvikling og tilpasning af konceptet besøgte gruppen Shanghai i juni Programmet bød bl.a. på et seminar, der handlede om at afdække behovet for privat udbudt og leveret pleje i private hjem - inklusiv behov for hjælpemidler. Derudover fik deltagerne en bedre forståelse for de ældres vilkår i Shanghai samt deres kulturelle og familiemæssige mønstre. Forud for seminaret havde MidtNet udført brugerstudier, interviews og i nogle tilfælde besøg i private hjem. Det er en fremragende idé, at en uddannelsesinstitution som VIA samler offentlige og private aktører. Hans Løve Høegh, salgsdirektør i Pressalit Care VIA skal levere dansk knowhow REN-projektet har ført til, at Danmarks største professionshøjskole, VIA University College, i december 2013 indgik en samarbejdsaftale med det velansete Shanghai Institute of Health Sciences (SIHS). Formålet med samarbejdet er at lave fælles dansk-kinesiske uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle for eksempel inden for ældrepleje og rehabilitering. Samtidig etablerer parterne et Sino-Danish Center for Community Health, som skal udvikle og sælge uddannelser målrettet den kinesiske ældresektor. Det er ikke kun i Shanghai, VIA UC har fart på. De skal levere ledelsesudvikling og uddannelse af medarbejdere til et nyt plejehjem i Vest-Kina, og i Beijing har de netop åbnet et dansk-kinesisk forskningscenter om aldring sammen med Beijing City University. Når man i Kina skal manøvrere gennem deres organisatoriske og politiske systemer, er de rette kontakter alfa og omega. Michael Parm, Eksportchef Guldmann Samarbejdsaftale skaber muligheder for de danske udstyrsleverandører Pressalit Care og Guldmann To af de virksomheder, som deltog i turen til Shanghai i juni, Pressalit Care og Guldmann, har begge erfaringer med afsætning af deres produkter på det kinesiske For Pressalit Care betyder de nye muligheder, der er skabt gennem bl.a. MidtNet og VIA UC, at de også er gået i gang med at undersøge, hvordan de bedst muligt kan etablere sig i Kina. Vi har et tæt og særdeles godt samarbejde med både Region Midtjylland og VIA. Det netværk og de kontakter, vi har fået gennem vores projektsamarbejde med dem, kunne vi som privat virksomhed aldrig selv have fået. Michael Parm, Eksportchef Guldmann Eksportchef Michael Parm fra Guldmann supplerer: Når man i Kina skal manøvrere gennem deres organisatoriske og politiske systemer, er de rette kontakter alfa og omega. Vi har et tæt og særdeles godt samarbejde med både Region Midtjylland og VIA. Det netværk og de kontakter, vi har fået gennem vores projektsamarbejde med dem, kunne vi som privat virksomhed aldrig selv have fået. Det viser, hvor vigtigt det er, at det offentlige og private har en tæt dialog og kan hjælpe hinanden erfaringsmæssigt. Vi har allerede leveret forflytningsløsninger i form af loftslifte til førende hospitaler i Beijing. Og har via projektet med MidtNet, nu fået en dør åben til at komme ind på det spirende plejehjemsmarked i Kina og, sammen med Pressalit, mulighed for at levere velfærdsteknologi af høj klasse

17 VIDENINSTITUTIONERNES UDBYTTE AF MIDTNET MIDTNET HAR FØRT TIL 24 MODNINGSFORLØB. HERUNDER GIVER DE DEL- TAGENDE VIDENINSTITUTIONER INDBLIK I, HVAD DE HAR FÅET UD AF SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE, DE KINESISKE PARTNERE M.M. Deltagelse i MidtNet-programmet har for Videncentret for Landbrug (VFL) betydet, at vi har haft lejlighed til nærmere at se på mulighederne på det kinesiske marked og opbygge viden om kinesiske forhold, herunder vilkår og muligheder for danske SMV er i Kina. VFLs deltagelse i MidtNet-programmet har også givet en god indsigt i og netværk med nogle af de danske agroindustrielle virksomheder med interesse i at afsætte produkter og løsninger til den kinesiske landbrugs- og fødevaresektor. L&F-koncernen, som VFL er en del af, har med henblik på bedre betjening af små og mellemstore virksomheder med interesse i det kinesiske marked, dannet et SMV-netværk med fokus på Kina. Netværket er bl.a. tænkt til at kunne medvirke til at samle klynger af virksomheder, som kan udbyde ydelser samlet til det kinesiske marked. VFL s deltagelse i MidtNet-programmet har været en god forberedelse for VFL til at være en aktiv partner i en kundeorienteret forretning, som er målet med dette netværk. TORBEN HUUS-BRUUN Seniorkonsulent, Videncentret for Landbrug For AgroTech som videnleverandør inden for jordbrugs- og fødevaresektoren har samarbejdet med MidtNet givet optimal mulighed for at få indsigt i de udfordringer, som virksomhederne arbejder med i forhold til introduktion af produkter og teknologi til Kina. Resultatet er således et mere klart billede af, hvor vi som videninstitution kan sætte ind med support og viden for at understøtte virksomhederne bedst muligt. Dette gælder ikke kun på den faglige side omkring udvikling og tilpasning af produkter og teknologi, men i lige så høj grad i, hvorledes nye forretningsmodeller og samarbejde mellem virksomheder kan etableres med henblik på at øge chancen for succes på det kinesiske marked. MidtNet-forløbene danner dermed værdifuldt grundlag for et videre arbejde med opbygning af netværk med centrale aktører i Kina, men også intensiveret samarbejde med danske virksomheder omkring etablering af forretning i Kina. HENRIK OTTESEN Markedschef, AgroTech Som forskere har vi stor erfaring med at samarbejde med virksomheder. Dog er det ikke altid givet på forhånd, at begge parter har lige let ved få øje på værdien af et konkret projekt. MidtNet har i det konkrete tilfælde medvirket til, at begge parter hurtigt kunne se en tydelig fordel med projektet. En vigtig grund til, at vi som forskere for eksempel hurtigt øjnede et interessant potentiale i samarbejdsprojektet var bl.a., at projektet komplementerede allerede igangværende forskningsaktiviteter og -behov for dataindsamling i Kina, hvor Institut for Marketing og Organisation i flere år har været involveret i forskningsaktiviteter - bl.a. via et flerårigt samarbejde med Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) i Beijing. Ud over udsigten til at samarbejde med en spændende og vækstorienteret dansk virksomhed - som Arla Foods - har MidtNet også været en stor hjælp i forbindelse med at sikre den nødvendige finansiering af det konkrete kinesiske projektsamarbejde med Arla Foods. Endelig har en tidlig afklaring og forventningsafstemning også bidraget til, at alle involverede parter har haft realistiske forventninger til samarbejdet. JOHN P. ULHØI Professor, leder af Strategy Organizational Behaviour Group, AU DHI, som er førende på verdensplan inden for avanceret vandog miljørådgivning, har ved hjælp af støtten fra MidtNet fået mulighed for at samle nogle af Danmarks stærkeste firmaer inden for vandforsyning til et fælles fremstød i Shanghai og de omkringliggende provinser. Både DHI, Grundfos, AVK og Kamstrup er i forvejen aktive i det kinesiske marked med en række forsyningsselskaber blandt de vigtigste kunder. Med udgangspunkt i vores fælles kunde- og kontaktbase gennemførte vi i oktober 2014 en række seminarer, hvor vi demonstrerede vores teknologier, og hvordan de som et samlet system er attraktive for de kinesiske forsyninger. Der er stor fo-kus på og interesse for vand- og energieffektiv teknologi, så det at kunne stille samlet op og præsentere pumper, ventiler, smart meters og integrerede software løsninger gav en helt anden interesse og troværdighed, end hvis firmaerne optrådte hver for sig. Vi fik flere ønsker med hjem, som vi fremadrettet vil udvikle til konkrete projektoplæg. Jeg ser derfor rigtig gode muligheder for dansk eks-port. Som vidensvirksomhed er det en af DHI s kompetencer at gå ud med samlede koncepter, så jeg håber fremtiden vil give flere tilsvarende muligheder. STEN LINDBERG Afdelingschef, DHI MidtNet har været med til at styrke VIA s platform i Shanghai. Vi har fået styrket vores kontakter til myndighederne og kinesiske samarbejdspartnere, vi har opnået mere indsigt i ældresektoren, men ikke mindst har vi fået styrket vores samarbejde med de involverede danske virksomheder, der er et godt springbræt for vores fremtidige fælles aktiviteter i Shanghai, i Kina såvel som i Danmark. AASE LYDIKSEN Direktør i VIA Sundhedsfaglig Højskole 32 33

18 ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVERING Opsummering Resultaterne fra MidtNet viser, at virksomhederne, qua de dansk-kinesiske samarbejder, bl.a. har opnået øget viden om det kinesiske marked samt øget netværk med andre danske partnere. Mere end 80 procent af de deltagende virksomheder vurderer endvidere, at sammensætningen af danske virksomheder har understøttet deres udbytte af deltagelsen. Endelig mener virksomhederne generelt, at deres samarbejde med videninstitutionerne i MidtNet har været værdifuldt, og at vidensamarbejde som omdrejningspunkt har givet dem værdi i deres Kina-rettede indsats. Resultaterne viser også, at videninstitutionerne fremhæver øget netværk blandt danske partnere, øget international erfaring samt muligheden for at indgå i formaliserede samarbejder med kinesiske partnere som deres vigtigste udbytte af MidtNet. Med MidtNet har flere virksomheder og videninstitutioner fået deres opmærksomhed rettet mod værdien af Region Midtjyllands indsats og døråbner -muligheder i Shanghai. Erfaringerne viser dog, at samarbejdet med Kina kræver lange seje træk, og at relationsopbygning og -vedligeholdelse er alfa og omega, hvis man skal lykkes. Anbefalinger Anbefalingerne er formuleret på baggrund af dels virksomheders og videninstitutioners tilbagemeldinger og dels erfaringerne fra teamet bag MidtNet. Netværk og netværksmodellen MidtNet udviklede indledningsvist netværksmodellen for at skabe et værdifuldt udgangspunkt for kommunikationen om, og dialogen mellem, MidtNets interessenter og netværksdeltagere. Erfaringer viser, at netværksmodellen har virket understøttende for netværksskabelsen mellem danske og kinesiske partnere. Og den har virket understøttende for parternes forståelse af den afgørende rolle, som myndigheder og videninstitutioner, og deres indbyrdes relation, spiller i Kina. Anbefalingen er derfor, at man fra dansk side arbejder videre med en konsolidering af netværksmodellen gennem endnu flere aktiviteter og rammeaftaler mellem videninstitutioner, myndigheder og virksomheder til gavn for danske deltagere i dansk-kinesiske samarbejder. Salg af viden Evalueringen viser, at MidtNets koncept med at koble viden og erhvervsudvikling sammen i såkaldte erhvervsrettede vidensamarbejder er værdifuldt for både virksomheder og videninstitutioner. Erfaringen viser samtidig, at det kan være vanskeligt at sælge viden i form af decideret rådgivning til kinesere. Anbefalingen er at integrere viden (rådgivning) i tekniske løsninger/helhedsløsninger og sælge viden integreret med denne eksempelvis via uddannelse af de kinesiske samarbejdspartnere, som skal anvende den tekniske løsning/helhedsløsningen. Dette rummer mange samarbejdsmuligheder blandt danske aktører. Potentiale for SMV er i Kina? Det kinesiske vækstmarked er både attraktivt og udfordrende for SMV-segmentet. At skabe forretningsmæssig værdi kræver en investering i en indledende markedsforståelse, som typisk kræver mere, sammenlignet med hvad der kræves i forhold til eksempelvis det europæiske marked. For at give de interesserede SMV er det fornødne beslutningsgrundlag, skal virksomhederne klædes på med generel viden om mange forhold: Hvordan agerer man i markedet, hvordan samarbejder man med kinesiske virksomheder, myndigheder og videninstitutioner, hvordan beskytter man sine rettigheder m.v. En vigtig pointe er, at virksomhederne bliver nødt til selv at besøge markedet for at beslutte, om de vil investere i yderligere markedsmodning. Dette er ingen skrivebordsbeslutning. MidtNet anbefaler, at man i fremtidige ordninger bygger videre på de erfaringer, der er skabt i MidtNet og derved afsætter de fornødne ressourcer til at sikre, at SMV er fortsat føler sig klædt ordentligt på og har lavet et grundigt hjemmearbejde, inden de giver sig i kast med det kinesiske marked. De store danske virksomheder går forrest? Ofte anbefales det at inddrage de større danske virksomheder som døråbnere i forbindelse med markedsmodningsforløb og tiltag for SMV-segmentet. Erfaringerne fra MidtNet viser en vis villighed fra de deltagende større virksomheders side til at være med i tiltag forudsætningen er dog, at det også skaber værdi for dem. Anbefalingen er derfor, at Region Midtjylland i fremtidige regionale indsatser bevidst arbejder på at indgå strategiske partnerskaber med en lille gruppe af Region Midtjyllands større virksomheder, institutioner og organisationer, der har relevante og betydende Kina-interesser. Det vil styrke både den danske og den kinesiske side af netværksmodellen til stor gavn for værdiskabelse for de mindre erfarne Kina-interesserede virksomheder. Kommunale, regionale og/eller nationale interesser De fleste deltagere i Midtnet-programmet kommer fra Region Midtjylland. I visse tilfælde har det dog vist sig nødvendigt at gå uden for regionen for at samle tilstrækkeligt med deltagere eller for at få de rette kompetencer i spil. Samtidig har MidtNet støttet to projekter, hvor de Kina-aktive kommuner: Aarhus og Horsens, har åbnet døre for regionens virksomheder og videninstitutioner. Med snart 25 venskabsbyaftaler mellem danske kommuner og regioner og kinesiske myndigheder er der en stigende aktivitet omkring markedsmodning målrettet Kina. MidtNet anbefaler derfor, at de Kina-aktive kommuner og regioner arbejder sammen om at finde en løsning, der både kan understøtte, at vi stiller med vores bedste kompetencer, samtidig med at de enkelte kommuner og regioner kan bruge deres myndighedsplatform som døråbner i forhold til deres kinesiske samarbejdsaftaler. Perspektivering Væksten i Kina fortsætter på et attraktivt niveau. Samtidig gør europaregionens ustabile situation med manglende vækst og uro i visse dele af regionen, at det er presserende for virksomheder at opdyrke nye markeder. Det er derfor oplagt fortsat at arbejde på at få del i den kinesiske vækst. Region Midtjylland har desuden en unik mulighed for at bygge oven på det Kina-momentum, der er skabt via MidtNet, og bringe de opbyggede Kina-kompetencer endnu mere i spil. Der er mange videninstitutioner, organisationer og virksomheder, som er parate til at være med. Region Midtjylland kan således, ved at bygge oven på det skabte netværk, accelerere udviklingen af de dansk-kinesiske samarbejder - enten alene eller i samarbejde med for eksempel andre Kinainteresserede kommuner og regioner

19 Læs mere på: LinkedIn: Shanghai - central Denmark

MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI

MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI Shanghai - central Denmark MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKS- BASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG

Læs mere

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE Shanghai - central Denmark MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

Læs mere

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Studietur til Shanghai, 12. til 16. maj 2014 Resumé af DFT Group tur til Kina den 12.- 16. maj 2014 Med støtte

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fødevaresikkerhed i Kina

Fødevaresikkerhed i Kina Shanghai - central Denmark Fødevaresikkerhed i Kina Kan dansk teknologi og viden medvirke til øget fødevaresikkerhed og sporbarhed i Kina? MIDTNET arrangerer i samarbejde med Videncentret for Landbrug

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtnet 2.0 (Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai) 23. januar 31. december 2014. Journalnummer: 1-15-2-76-1-09

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtnet 2.0 (Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai) 23. januar 31. december 2014. Journalnummer: 1-15-2-76-1-09 Resultatkontrakt Vedrørende Midtnet 2.0 (Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai) 23. januar 31. december 2014 Journalnummer: 1-15-2-76-1-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi Bycirklens Kina-erhvervsstrategi GODKENDT SEPTEMBER 2013, OPDATERET MARTS 2014, 2013-2016 Strategi for Kina samarbejdets indsats på erhvervsområdet Indhold Baggrund... 3 Strategiens hensigt og formål...

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

HARALD MIKKELSEN rektor for VIA University College PETER SØRENSEN borgmester i Horsens Kommune og formand for VIA's bestyrelse

HARALD MIKKELSEN rektor for VIA University College PETER SØRENSEN borgmester i Horsens Kommune og formand for VIA's bestyrelse JP Aarhus bringer en klumme af Harald Mikkelsen, rektor for VIA UC og Peter Sørensen, borgmester i Horsens og formand for VIAs bestyrelse. De skriver om The Danish way of Life i Kina. Hvordan dansk kultur

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Mød verden VIA University College. via.dk. VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina

Mød verden VIA University College. via.dk. VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina Mød verden VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina 3 INTRODUKTION Aftryk på verden VIA sætter aftryk VIA ønsker at sætte aftryk på verden. Som en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager mks@cleancluster.dk STÆRKESTE CLEANTECH-KLYNGE I EUROPA CLEAN har til formål at fremme grøn vækst og

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Mød verden VIA University College. via.dk. VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina

Mød verden VIA University College. via.dk. VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina Mød verden VIA i Kina Introduktion til VIAs aktiviteter i Kina 3 INTRODUKTION Aftryk på verden VIA sætter aftryk VIA ønsker at sætte aftryk på verden. Som en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Gateway to Shanghai. Kan dansk-producerede fødevarer ramme den kinesiske smag?

Gateway to Shanghai. Kan dansk-producerede fødevarer ramme den kinesiske smag? Shanghai - central Denmark Gateway to Shanghai Kan dansk-producerede fødevarer ramme den kinesiske smag? MIDTNET arrangerer i samarbejde med AgroTech og Teknologisk Institut, Life Science et forløb, hvor

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere