PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik Vejledning til udfyldelse af denne praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen. Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de angivne videns-og færdighedsmål. (De specialiseringsområder institutionen ikke tilbyder, kan slettes). Den yderste kolonne udfyldes af den enkelte studerende. Den studerende skriver, hvordan han/hun vil arbejde med videns- og færdighedsmålene konkret i løbet af praktikken. Dette skal ske for hver enkel studerende og dermed bliver praktikstedsbeskrivelsen også en læringsplan for den enkelte studerende i gennem hele praktikforløbet. Institutionens navn: Adresse: A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Bo og Naboskab Sydlolland Tlf.: Havebyvej 3: Skovly: adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Bo-enhed Havebyvej 3, 4970 Rødby Beskæftigelsesenheden Skovly, Syrenvej 1, 4970 Rødby Havebyvej 3: Døgn, dog ikke nattevagt for studerende Skovly: man-tors fra 8-16, fredag Man skal dog som studerende på Skovly være indstillet på, at nogle arbejdsdage varer til kl 23, da den studerende som en del af praktikken vil skulle ud og besøge andre enheder indenfor vores døgnområde, for at få et indblik i pædagogisk praksis udover beskæftigelses delen. 1

2 Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige specialiseringer) Fysiske rammer, ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Forstander Kjeld Saul Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Bo og Naboskab er en organisation som dækker både døgnområdet og beskæftigelsesområdet. Man kan læse mere på vores hjemmeside om selve organisationen. Vi er 2 praktikvejledere og vi arbejder i henholdsvis døgnområdet (Havebyvej 3) og beskæftigelses området (Skovly). Vi beskriver her hvordan de fysiske faciliteter er i de 2 enheder. x Havebyvej 3 er en døgninstitution under servicelovens 108. Det er et hus hvor borgerne hver især har deres lejlighed med eget bad og tekøkken. Derudover er der et fællesrum med åbent stue/køkken, hvor de fleste af borgernes timer går. Udenfor er der grønne arealer med mulighed for at lave udendørs aktiviteter og en terrasse som benyttes når vejret tillader det. Skovly er et aktivitetsområde under servicelovens 104 og er et beskæftigelses/samværstilbud. Huset er en stor u-formet bygning (med overetage som pt. ikke bliver brugt ) Det ligger i et dejligt område med let adgang til naturen, vores dyrepark, vores cafe, indkøbsmuligheder, offentlig transport og i gåafstand til boligerne. Huset er hyggeligt og praktisk indrettet med flere gode mindre rum/stuer, samt stort fællesrum og stor fælles spisestue. Fællesrummet er indrettet så der kan foregå flere ting i rummet samtidigt. Her er adgang til åben køkken, adgang til to mindre sanse rum med loft og gulvlift og to handicapvenlige toiletter med blandt andet loftlift og skifteleje. Spisestuen er indrettet med borde og stole og herfra er der adgang til en stor terrasse / have. Aktiviteter i løbet af ugen kan være: sanse rum køreture - gåture - kreative aktiviteter - køkken aktiviteter - film eftermiddag sang og musik cafe besøg - stolegymnastik og vigtigst - socialt samvær. Årstidsbestemte fællesaktiviteter: Juletræsfest- kirke fastelavn - sommerfest m.m.. Antal børn/unge/voksne: Havebyvej 3: 4 voksne borgere Skovly: 12 borgere kommer her hele dagen og 9 borgere kommer her halvtids. 2

3 Aldersgruppe: Beskrivelse af målgruppen: Havebyvej 3 : Mellem 23 år og 59 år Skovly : Mellem år Fællesnævneren for de 4 borgere på Havebyvej 3, er at de alle har en problemskadende adfærd. De er alle psykisk udviklingshæmmede og har derudover også diagnoser som autisme, ADHD, psykiatrisk overbygning, føtalt alkoholsyndrom. De 3 af borgerne er pt domfældte. Der er stor forskel i funktionsniveau hos de 4 borgere, men fælles for dem er, at de alle har behov for verbal vejledning i forhold til personlig hygiejne, behov for hjælp til barbering og tandbørstning og til tider behov for hjælp til at blive soigneret rigtigt. Der arbejdes struktureret omkring hver enkelt borger men igen ud fra hvilket udviklingsniveau de befinder sig på og hvilken situation i hverdagen det handler om. Skovly: Voksne borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. - Udviklingshæmmede med demens - Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd - Udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning - Udviklingshæmmede domfældte Beboerne har generelt behov for omfattende støtte til almindelig daglig livsførelse, herunder kommunikation, aktiviteter og socialt samvær, såvel som personlig pleje, omsorg og behandling. Vi forsøger gennem de forskellige aktivitetstilbud at skabe livskvalitet og livsindhold tilpasset den enkelte borger. Indsatsområder/ aktuelle projekter: I Bo og Naboskab Sydlolland arbejder vi ud fra 10 kvalitetsstandarder: Kommunikation Brugerinddragelse Individuelle planer Medicinhåndtering Magtanvendelse Utilsigtede hændelser Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Ledelse Risikovurdering Arbejdsmetoder: Havebyvej 3: 3

4 Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor. Da borgerne har problemskabende adfærd, arbejdes der meget struktureret, idet de har behov for denne struktur i hverdagen. Der arbejdes ud fra en humanistisk pædagogik, hvor den anerkendende tilgang indeholdende motivation og relationsdannelse, er afgørende elementer for sammen med borgerne at kunne hjælpe dem til udvikling. Skovly: Som udgangspunkt arbejdes der ud fra en pædagogisk anerkendende tilgang, hvor borgeren føler sig forstået, føler sig set og føler sig hørt og mødt i anerkendende relationer. Der arbejdes ud fra princippet om at møde borgeren hvor de er i deres udvikling, hvilket selvfølgelig sker med respekt og ligeværdighed, samt respekt for den enkeltes ønsker og behov. Boardmaker / billedkommunikation, anvendes til visualiseret kommunikation, og understøtter borgerens mulighed for at træffe valg/beslutninger. Tegn til tale, som bruges som supplement til talesproget. Tværprofessionelt samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Havebyvej 3: Læger, psykiatere, sygeplejersker, sagsbehandlere, VISO Skovly: Det vigtigste samarbejde foregår imellem bo sted og samværstilbud. Personalegruppens sammensætning: Havebyvej 3: Socialpædagoger, PAUér, omsorgsmedhjælpere. Skovly: 3 uddannede pædagoger og 1 omsorgsmedhjælper Praktikvejlederens kvalifikationer: Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer. Forbesøgets tilrettelæggelse Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget: Den studerendes forberedelse til forbesøget Dialog om praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplan Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb) Andet/andre uddannelser Det forventes at den studerende har været på vores hjemmeside og læst om organisationen. 1. besøg Den praktikansvarlige giver en rundvisning i enheden, og der orienteres kort om X X 4

5 Introduktion til praktikstedet Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v. Praktikstedets forventninger til den studerende Drøftelsen af kompetencemål, viden- og færdighedsmål, uddannelsesplan og målformuleringen Den studerendes mødeplan følgende: Beboere Personale Dagligdagen i enheden Arbejdstider Tavshedspligt formularen underskrives Tilladelse til indhentelse af straffeattest underskrives. Magtanvendelsescirkulæret skal underskrives. Formular i forhold til kørekort underskrives, såfremt den studerende besidder kørekort. Arbejdsmiljøhåndbog udleveres som indeholder politikker, standarder, vision-og værdigrundlag ect. 2. besøg Gensidig forventningsbeskrivelse drøftes. Uddannelsesplan gennemgås Drøftelse af læringsmål i forhold til praktikperiodens kompetencemål Grundigere introduktion til borgergruppen. Eventuel gennemgang af de underskrevne dokumenter fra 1. besøg. Eventuelle spørgsmål besvares. Den studerende får udleveret: Mødetider for de første fire uger De første dage på praktikstedet er planlagt. Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med 2/3 udtalelse Afsluttende prøve Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet De studerende vil altid være på intro den første uge, så de på sidelinjen får et indblik i enhedens borgere og arbejdsgangen i enheden. Praktikvejlederen har det overordnede ansvar i forbindelse med udtalelse. I forhold til den afsluttende prøve deltager praktikvejlederen. Opstår der problemer undervejs i forhold til den studerende, forsøger praktiksted og praktikvejleder i første omgange at løse tingene. Hvis en opstået situation er fastlåst og ikke kan løses af vejleder og praktiksted, inddrages den koordinerende praktikvejleder på UCSJ. 5

6 Dato for sidste revidering: B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis 1. praktik. Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål? praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, Målgruppe: Voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bo og Naboskab har kompetencer indenfor: Udviklingshæmmede med demens Udviklingshæmmede med behov for et hospicelignende tilbud Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd Udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning Udviklingshæmmede domfældte Der vil under praktikken være mulighed for at komme på besøg på de forskellige enheder i Bo og Naboskab Sydlolland. De vil få 6

7 målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i udleveret vores værdigrundlag, fokusområder, arbejdsmiljøhåndbog, magtanvendelsescirkulære (som skal underskrives), cirkulæret vedr. tavshedspligt(som skal underskrives). Eventuelt kørekort skal fremvises og bilag underskrives for at kunne køre i organisationens biler/busser. Vi tilbyder vejledning 1 time ugentligt. Der vil være sidemandsoplæring. Vi har mulighed for at tilbyde de studerende et indblik i den brede målgruppe som Bo og Naboskab Sydlolland indeholder. De studerende vil få et lidt grundigere indblik i den målgruppe hvor vedkommende skal være i praktikken. Vi har i forhold til borgerne mulighed for at tilbyde kompetenceviden omkring emner som demens (herunder PARO-sælen), marte-meo, massage, seksualitet og forflytningsvejledning. Det forventes at de studerende er aktivt undersøgende og opsøgende i forhold til viden omkring ovennævnte. Hver enkelt beboer har en handleplan og det er vores opgave at arbejde ud fra denne. Det forventes at den studerende bliver en del af denne plan i forhold til at arbejde med den. Det forventes herudover, at den studerende i forhold til planen er reflekterende og kan være evaluerende i de mål/delmål som eventuelt er udarbejdet omkring borgerne. Vores elektroniske dagbogssystem hedder Bosted og det er her der føres dagbog over hver enkelt beboer i alle henseender, herunder individuelle planer og mål/delmål. 7

8 såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. egne læreprocesser, anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Det forventes at de studerende er en del af denne pædagogiske praksis. Det forventes at den studerende arbejder motiverende med borgerens sundhed og hygiejne. Den studerende skal være parat til at møde visse etiske dilemmaer i forbindelse med borgerens ret til selvbestemmelse. Anbefalet litteratur: Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn, NDU. Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektionelle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede, NDU Motivationsteorier af Per Revstedt. Særlige informationer om 1. praktikperiode Arbejdsplan for studerende: Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? Da det er en døgninstitution forventes det, at de studerende kan arbejde i tidsrummet Den studerende kommer ikke ud for alenearbejde, men skal være klar til at indgå som en del af den samlede personale gruppe uden at være en del af normeringen. Den studerendes placering på praktikstedet Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. Den studerende vil komme i praktik enten på Skovly eller på Havebyvej 3. Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes logbog? Den studerende vil få vejledning i gennemsnit 1 time en gang ugentligt. Tidsrummet for denne vejledning kan variere men aftales fra den ene vejledning til den anden. Vejledningen kan også varetages af andre kolleger med kompetence indenfor diverse specielle områder. Vejledningen vil være i forhold til den førte portefolie. Der kan tages emner op som er relevante i forhold til de opstillede læringsmål eller andre emner som har relevans for 8

9 praktikken. Det er den studerende som har ansvaret for at udarbejde dagsorden til hver vejledningstime, samt at skrive referat. C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde: Relation og kommunikation 2. praktik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0 5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. det 0-5 årige barns forudsætninger og tilrettelægge differentierede Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse vidensog færdighedsmål? 9

10 udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Anbefalet relevant litteratur: målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse Dagtilbudspædagogik 3. praktik Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktik Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Færdighedsmål: Hvordan afspejles det i pædagogernes Hvordan vil jeg som studerende konkret 10

11 Den studerende har viden om. samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og Den studerende kan.. identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentationsog evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Anbefalet litteratur: praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? arbejde med disse videns og færdighedsmål? Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode 11

12 Arbejdsplan for studerende: Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? Den studerendes placering på praktikstedet Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes logbog? 12

13 C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. Vidensmål. Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål? professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse, didaktik og metodik knyttet til læring, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører, motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring, redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis, tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for 13

14 betydning for trivsel, læring og udvikling, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov. Anbefalet relevant litteratur: udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Vidensmål. Den studerende har viden Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål? institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde, tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området, analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper, 14

15 kollaborative fællesskaber, praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde, forandringsprocesser og innovation, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp Anbefalet litteratur: Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode Arbejdsplan for studerende: Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? Den studerendes placering på praktikstedet Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes logbog? 15

16 C. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode c) Social- og specialpædagogik Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål? kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, Det forventes at den studerende har fokus på Kommunikationsformen i det pædagogiske arbejde. 16

17 Det forventes at den studerende kan skabe en p professionel relation til borgeren med hensyntagen til borgerens integritet. At den studerende kan skelne mellem privatliv og arbejdsliv. Det forventes som studerende, at man møder borgerne der hvor de udviklingsmæssigt befinder sig, samt at man møder dem med en anerkendende tilgang. Misforståelser og konflikter med borgerne kan til tider opstå. Det er derfor vigtigt, at man har have fokus på en rolig og tålmodig fremtræden. professionsetik og pædagogiske værdier, konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber, vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder, Det forventes af den studerende, at de er reflekterende i forhold begreber som selvbestemmelse og medbestemmelse. I arbejdet med denne borgergruppe står man af og til i grænselandet imellem omsorgspligt og magtanvendelse. Her kommer etik og moral ind i forhold til hvordan det pædagogiske personale løser de til tider svære situationer. Bo og Naboskab Sydlollands standarder og værdigrundlag er bærende elementer i alt hvad vi foretager os i de beslutninger som træffes. Det forventes at den studerende får viden om Bekendtgørelsen om magtanvendelse. En konflikt med en borger skal altid forsøges løst uden magt, i situationer hvor dette ikke kan undgås, skal magtanvendelsen foregå så skånsom som muligt i forhold til borgeren. Det er vigtigt som studerende i disse 17

18 bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv situationer, at kunne forholde sig roligt og være tydelig i både sin verbale og nonverbale kommunikation med borgeren. Det forventes, at den studerende i sin relation til borgeren, opnår viden/erfaring og kan reflektere løbende over hvorvidt der kan stilles krav til borgeren eller hvornår man skal trække sig fra en eventuelt begyndende konflikt. Der skal efterfølgende evalueres på konflikten. Det forventes at den studerende selvstændigt kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter. For at dette kan opnås skal den studerende være indstillet på, at spore sig ind på borgerens/borgernes interesser og kunne motivere dem til at deltage. hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv. vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring. Det forventes at den studerende tilegner sig viden om: Tegn-til-tale Billedkommunikation (herunder boardmaker, visuelle billeder i mapper relateret til den enkelte borger. Den non-verbale kommunikation som nogle borgere benytter sig af for at kommunikere. PARO-sælen (for demente) Anbefalet relevant litteratur: Social- og specialpædagogik 3.praktik 18

19 Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål? institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for socialog specialpædagogiske indsatser, forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet Der vil være mulighed for at få et møde med en fra ledelsen hvor den studerende får indblik og viden om organisationens og ledelsens arbejde. Det forventes at de studerende indgår i det pædagogiske arbejde på lige fod med personalegruppen. Det forventes at de studerende er en ressource for praktikstedet. Dette skal give sig udtryk i at den studerende er reflekterende og tør stille sig kritisk/tør stille spørgsmål i forhold til den pædagogiske praksis som føres på stedet. Det forventes, at den studerende anvender erhvervet pædagogisk viden. Dette være sig både i forhold til borgergruppen samt personalegruppen. Vi vil bruge vejledningstimerne til at drøfte disse ting, Dette indebærer også, at man drøfter den studerendes ansvar i forhold til 19

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere