Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N"

Transkript

1 Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N /

2 Opdrag..! Lær mere om-læring. TEKST-KONTEKST Ad1) Læring og samfund Ad 2)Læring og læringsorden 0,1,2,3 Ad 3)Om-læring. Læring i - og udvikling af skole og undervisning. Ad 4) Læring og vejledning Ad 5) Vejledning, ressourcepersoner og skolen som lærende organisation Ad 7) strategi for forandring og handling

3 Baggrundsfigur for oplæg Tekst Kontekst

4 Igangsættende refleksioner et samfundsmæssigt perspektiv Vi skal som lærer/ledere sikre at børn lære noget. Hvilke samfundsmæssige forandrende krav mærker I i forhold til det i skal lære børn, og måden hvorpå i skal lære børnene dette? 5 min. refleksion

5 Samfundshistorik dannelsesperspektiver (1864 -> ) Nationalstat; Opdragelse til Individ Opgave; at opdrage til individualitet (samt et folk) bestående af individer. (1945 -> ) Velfærdsstat; Dannelse til medbestemmelse Opgave; det gode liv, rettighed, vække personlighed, demokrati og ansvar (2006 ->) Konkurrencestat; Uddannelse til Færdighed Opgave; selvrealisering via arbejde, den opportunistiske personlighed Fra: Reformpædagogik; anerkendelse af person Til: Rationel Pædagogik; Praktisk formål; mobilisere den enkelte til arbejdsmarkedet. Professor; Ove K. Pedersen, konkurrencestaten, 2011

6 Velfærdsstat dannelse til medbestemmelse Forskydninger til fokus på den enkeltes (unikke) ( 1975) Vægtning af dannelse til livet (vs. Arbejdsliv) (vokse op til harmoniske, lykkelige og gode borgere.) Reformpædagogikken (fra disciplineret borger > til demokratisk deltagende medborger) Frisættelsen af den enkelte person (personlighed) individ og fællesskab. Pædagogisk paradoks: danne til selvrealisering samt bidrage til virkeliggørelse af fællesskab Reformpædagogikken kan forstås som; en stadig tilbagevendende kritik af samfundet og dets opdragelse og (ud)dannelse. Den tager udgangspunkt i et krav om barnets ret til en mere selvstændig udvikling end det pågældende samfund giver plads til, og den indeholder en vision om, at det barn der har gennemgået en sådan udvikling, vil blive en myndig og ansvarlig person, der vil opbygge et bedre samfund.

7 Skematisk opstilling af samfundsmæssig bevægelse Nationalstat Velfærdsstat Konkurrencestat Subjekt Individ Person (uerstattelig) Styremiddel Fællesskab Ret Disciplinering til individualitet Nation Ved National identitet Frihed Garanteret ved ret Dannelse Til tilværelsesoplysning Demokrati (ved deltagelse) Lige mulighed Til oplysning Person (egennyttig) Uddannelse Til tilskyndelser Sammenhængskraft (ved arbejde) Lige mulighed Til arbejde (1945 -> ) Velfærdsstat; Dannelse til medbestemmelse (Blød) Opgave; det gode liv, rettighed, vække personlighed, demokrati og ansvar (2006 ->) Konkurrencestat; (Ud)dannelse til Færdighed (Hård) Opgave; selvrealisering via arbejde, den opportunistiske personlighed, samfundsproduktiv

8 Kort refleksion Med udgangspunkt i den præsenterede samfundsmæssige kontekst. Er i bevidste om dette samfundsmæssige system og (ud)dannelsesskifte? Hvis (ud)dannelsesopgaven nu er ændret, på hvilken måde har i så ændret jeres forståelse (og praksis) som lære og ledere i forhold til det i skal lære børn, og måden hvorpå i lære børnene dette? 10 min. refleksion

9 Lær, at lære, lære at lære, om><læring

10 Læring og udvikling i et samfundsmæssigt perspektiv Kontinuitet Stabilitet Responsivitet Emergens Samfundstradition Vækst Decentralisering Samskabelse 1960 paradigme 1970 paradigme 1980 paradigme > ny paradigme paradigme Koncern Service/Management LÆR Læring 0 Fortælling Færdighed A-B At lære Læring 1. Færdighed Kundskab Lære at lære Læring 2. Færdighed kundskab Kompetence Omlæring 3 Innovation Kreativitet (nyhed + værdi)

11 0. grads Læring responsspecificitet Knytte en handling, en respons til et signal, eller en stimuli. A - > B Kan beskrives som en vanebetinget refleks

12 Trail and Error 1. grads læring at lære At prøve sig frem uden at have fundet principperne. Stimuli, respons, betingning/belønning Værditilskrivning; oplevelser gøres til erfaringer Begyndende kontekstforståelse

13 2. grads læring lære at lære Når man igennem øvelse, betingning eller erfaringsdannelse kan genkende kontekster, har man bevæget sig fra 1. grads- til 2. grads læring Variation og improvisation in situi. Transformation af øvelse til erfaring tavs viden. Man bliver stadig bedre i kraft af, at man intuitivt har fattet principperne eller mønstrene, analogierne, i det at blive bedre.

14 Double bind 3. grads læring omlæring Ny kontekst / ny fortælling Nye regler/rammer Kreativitet (Nyhed + værdi)

15 Læring og udvikling i et samfundsmæssigt perspektiv Kontinuitet Stabilitet Responsivitet Emergens Samfundstradition Vækst Decentralisering Samskabelse 1960 paradigme 1970 paradigme 1980 paradigme > ny paradigme paradigme Koncern Service/Management LÆR Læring 0 Fortælling Færdighed A-B At lære Læring 1. Færdighed Kundskab Lære at lære Læring 2. Færdighed kundskab Kompetence Omlæring 3 Innovation Kreativitet (nyhed + værdi)

16 Hvad skaber Motivation, udvikling og kreativitet. (T. Ziehe) Hvordan agerer børn/voksne underlagt to forskellige strukturer Undersøgelse af fri dans: Monotome bevægelsesmønstre. Gentagelse Undersøgelse af begrænset/rammesat dans Nye bevægelsesmønstre nødvendiggøres. Kreativitet = nyhed + værdi (Tanggaard 2009)

17 Refleksionsspørgsmål Overordnet spørgsmål? På hvilke måder genkender i de forskellige ordner for læring i jeres daglige praksis og hvor er i mest udfordret? Diskuter følgende læringsordner ud fra IGLO (Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation) 0 lær (indlæring) 1- at lære (erfaringsbaseret læring) 2- at lære at lære (bevidstgørelse af læring) 3- om-læring (innovation og kreativitet) 10 min. refleksion

18 Undervisning læringsaktiviteter Kontekst A 2 1 underviser elev

19 vejledning læringens kompleksitetsstigning Kontekst B Vejledning vejleder underviser elev

20 Hvad vil det sige at Vejlede? Tron Inglar, 1999 Rådgivning Formidling/overførelse af vejlederens Kundskab, Erfaring og Holdninger. Vejledning Vejledning som tager udgangspunkt i den som vejledes (forudsætning) Vejledning: Fokus på den vejledtes forudsætninger og de mål som den vejledte og vejleder har...hvad vejlederens opgave består i: At hjælpe den enkelte i at trække forbindelseslinierne mellem værdier, teoretisk kundskab og egne erfaringer ud til den praktiske hverdag, ikke som generelt fænomen, men i tilknytning til den enkelte tænkning om og handling i en konkret situation. Lauvås & Handal (1990) Undervisning/Rådgivning Læringsaktiviteter/vejledning Produkt Proces Passiv/rescepsiv Aktiv/Aktør

21 Det løsningsorienterede paradigme (Rådgivning som svar) Retter sig mod hjælpe-systemet, med appel om at de må gøre noget her-ognu. Benytter sig af automatiseret tænkning og automatiserede handlinger. Fokus retter sig mod det der er synligt og har karakter af symptomlettelse, aflastning eller tilpasning. Det udviklingsorienterede paradigme (Vejledning som svar) indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på. intentionen er udvikling og forandring af praksis. indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på.

22 vejledning læringens kompleksitetsstigning Kontekst B Vejledning elev vejleder underviser elev 1 elev

23 Hvad er ressourcepersonens opgave? Hvordan tænkes, forstås og bruges ressourcepersoner på Jeres skole? Hvilke potentialer ligger gemt i kvalificering af ressourcepersonernes rolle, legitimitet, funktion mv. i forhold til kvalificering af lærer, ressourcepersoners, leders og elevernes læring? Kvalitet i undervisning? 10 min. refleksion

24 Tre professionelle Praksisdomæner Ledelses karakteristika Vejlednings karakteristika Undervisnings karakteristika Hermansen, Mads, Løw, Ole & Petersen, Vibeke (2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Forlaget Alinea.

25 Skolen som Organisation det didaktiske hus De tre praksisdomæner Vurderingens domæne Ledelse Refleksionens domæne Vejledning Handlingens domæne Undervisning

26 Skolen som Organisation det didaktiske hus Praksisdomæner i pædagogiske professioner Vurderingens domæne Refleksion Diskussion Beslutning Refleksion over Pædagogisk strategi Refleksionens domæne Beslutning Planlægning Refleksion over handling Didaktisk drøftelse/ refleksion Forhandlingsrum (rammer vilkår) Handlingens domæne Produktion Refleksion i handling

27 Om kompetence niveauer K 1 At kunne gennemføre undervisning: Målrettet læring kommunikation, asymmetrisk kompetence & opdragelse K 2 K 3 At kunne opbygge undervisningsprogrammer, lokalt læreplansarbejde: undervisningsprogram, målovervejelse, planlægning, evaluering & kollegium At kunne udvikle didaktisk teori: kommunikation i og konstruktion af didaktisk teori /udvikling af børns læsning Ressourcepersoner Vejledning

28 Didaktisk rationalitet Hvis der bliver etableret en komplementær og indre relation mellem at gennemføre undervisningen (K1), at opbygge undervisningsprogrammer (K2) og at levendegøre didaktisk teori (K3), udvikles skolen som en professionel, pædagogisk organisation. Didaktisk rationalitet, kompetencen til at kommunikere med og opbygge didaktisk teori (K3), bliver selve professionsgrundlaget Pædagogik og professionalitet, E.L. Dale. Klim 1998

29 Skolens som pædagogisk organisation Pædagogisk ledelse at lede Ressourcepersoner At vejlede vejledning At kunne udstikke Vision/Mission Pædagogisk og strategisk rum At kunne opbygge drøftelse, refleksion planlægge og evaluere Planlægningsrum K3 K2 At undervise Læse-undervisning At kunne Undervise Produktionsrum K1

30 Sæt kompetencerne i spil synergieffekt LEDELSE Forskellige kompetencer Y Ressourcepersoner Læsevejleder AKT-vejleder Faglige vejleder IT vejleder Bibliotekar Ressourcecenter Specialcenter m.fl. Z Et udviklingspotentiale Professionsudviklere Opgave Kulturforandring X Undervisere

31 Skolens som pædagogisk udviklingsorienteret organisation Andre Pædagogisk ledelse at lede Læsevejleder SAG Faglige vejleder At kunne udstikke Vision/Mission Pædagogisk og strategisk rum At kunne opbygge drøftelse, refleksion planlægge og evaluere Planlægningsrum K3 K2 AKT vejleder At undervise At kunne Undervise Produktionsrum K1

32 Organisationsniveau Strategi Grundkontrakt Ressourceperson kontrakt-niveauer Fx vejleders opgave og funktion på organisationsniveau (kommunalt/institutionelt) Rammekontrakt Fx vejleders arbejdsform, kontaktmulighed, tid, prioriteringer etc. Proceskontrakt ift. den/de der søger konsulentstøtte Hvad er det vi skal arbejde med? Forventningsafstemning, procesplan, metode, arbejdsfordeling. Ledelse 32

33 Skole-udviklings-didaktik Hvis undervisningen på jeres skole skal kvalificeres. Hvordan kan I klogest muligt igangsætte konkrete tiltag, der vil understøtte kvalificering af jeres kerneydelse undervisning? Hvad er god undervisning? Hvordan organiseres en skole, der understøtter gennemførelse, planlægning og udvikling af god undervisningspraksis. 10 min. refleksion

34 Kreativitet og forandring Logik i forandringsprocesser A B Her Nutidig tilstand Der Ønskede fremtidig tilstand

35 Puzzle causeation 1. Målet er Givet 2. Find dine ressourcer 3. Tid til planlægning 4. Organisering 5. rammesætning 6) Overvåg - færdig

36 Forandringsmetafor 2 Crazy Quilt /effectuation

37 Creating the Crazy Quilt

38 Forandringens didaktik! Små skridt, med fuld kontrol

39 Fordre Forandringskompetence Tak for nu! Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. pæd. pæd. psyk. VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N /

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere