VGT HF boom på VGT. tættere på. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue. Mange skifter fabrikken ud med skolen. Studievejleder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VGT HF boom på VGT. tættere på. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue. Mange skifter fabrikken ud med skolen. Studievejleder."

Transkript

1 VGT HF boom på VGT Nr. 3. September 2010 tættere på Studievejleder Fra SU til sjælekval. Læs s. 6-7 Eventyr i Zürich Hva blev der af Lennart? Læs s. 8 Hygge i hytten Billedkavalkade. Se s. 4-5 Særpræg Fokus på studieretninger. Læs s.2 I virkeligheden VGT ere tager på tur. Læs s. 2 Mange skifter fabrikken ud med skolen. Vi har oplevet en kraftig vækst, og jeg har svært ved at få armene ned, siger Frede Haukrogh, der er HFafdelingsleder. Sidste år begyndte 31 elever på det 2-årige HF, i år har hele 56 fordelt på to klasser gjort deres entre på HF i Tarm. Samme billede tegner sig på på VUC, hvor man kan tage enkelte HF-Fag. De senere år har der ikke været grundlag at tilbyde de enkelte HF-fag om dagen. Men i kølvandet på krise og fyringer mange steder, har VUC på VGT valgt igen at satse på undervisning på daghold. Og det har været en god satsning. Hele 44 læser nu HF-fag på VGT om dagen. De 22 af dem har valgt en fuld fagpakke med dansk, samfundsfag, engelsk og psykologi. Det er fagpakke, som kan tages i løbet af et år, og den giver adgang til at søge ind på videregående uddannelser. De resterende 22 kursister på VUC-HF har valgt et eller to af de nævnte fag. Frede Haukrogh oplyser, at der er en mere jævn alders- og kønsfordeling end tidligere. Vi har flere modne kursister og flere mandlige. Blandt andet er der flere, som har skiftet fabriksgulvet ud med skolebænken, siger Frede Haukrogh. Hans Henrik Holm greb en fyring som en chance for at gøre en gammel drøm om uddannelse til virkelighed. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue Hans Henrik Holm er en af de studerende, der har skiftet fabrikken ud med skolen. Sidste år mistede Hans Henrik Holm sit job på vinduesfabrikken VELFAC, hvor han havde arbejdet de seneste syv-otte år. Men da han forlod fabrikken åbnede et nyt vindue til verden sig. Som ufaglært var det ikke til at få et arbejde, så i stedet tænkte jeg: Hvorfor ikke prøve at realisere en gammel drøm, og nu satser jeg på at tage en uddannelse som socialrådgiver, fortæller Hans Henrik Holm. Han gik i gang med det samme. Tog folkeskolens afgangsprøver på VUC sid- ste år, og i år er han i gang med en fagpakke med fire fag, som sikrer ham en plads på socialrådgiverstudiet i Holstebro, hvis han opnår et vist gennemsnit til eksamen. Hans Henrik Holm oplever, at han sagtens kan omstille sig til at modtage undervisning, men han har nok at se til. Jeg har fire fag: Dansk, samfundsfag, engelsk og psykologi, og det kan godt være strengt ind imellem, siger han. Hans Henrik Holm er 42 år, far til fire, og han har talt meget med sin hustru om sit valg. Vi er enige om, at det er en chance, jeg skal tage, siger Hans Henrik Holm.

2 tættere på VGT udgives af Vestjysk Gymnasium Tarm, VUC/HF. Ansv. redaktør: Rektor Finn Rosgaard. Tekst og layout: Informationsmedarb. Dorte Sig Leergaard. Vestjysk Gymnasium Tarm, VGT Skolegade Tarm Tlf.: Kontoret er åbent (på skoledage) Mandag - torsdag kl Fredag kl VGT tilbyder tre kompetencegivende uddannelser: STX, hf og VUC/hf-enkeltfag almen gymnasial uddannelse for hele det vestjyske lokalområde inspirerende undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau 2 Anne-Mette Thorøe, Tonie Ravn og Henrik Fogde har det overordnede pædagogiske ansvar for studieretningerne på VGT. De tre bruger stadig den største del af deres tid på at undervise, da koordinatorjobbet blot er på deltid. De arbejder for nuancer og klar identitet Tre tager særlig hånd om studieretningernes særkender og udfordringer. VGT har i år ansat tre studieretningskoordinatorer, som hver især vil arbejde for at profilere de enkelte studieretningers særlige identitet og nuance i forhold til de øvrige retninger. Anne-Mette Thorøe er ansvarlig for de naturvidenskabelige studieretninger, Tonie Ravn for de samfundsvidenskabelige og Henrik Fogde for de humanistiske studieretninger. Konkret betyder det for eksempel, at de tre koordinatorer er med til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærerne på de enkelte studieretninger. Vi kan for eksempel lave katalog over muligheder for tværfagligt samarbejde, nævner Henrik Fogde. Via lærere til elever Netop nu er koordinatorerne i gang med at udarbejde et katalog over mulige emner til 3. g ernes studieretningsprojekt. Valget af emner er blot én af mange muligheder for at styrke den enkelte retnings identitet. Det hører også med til koordinatorernes arbejde, at de skal sikre, at pædagogiske retningslinjer og erfaringer bliver nedfældet og gemt, at der bliver udformet nye studieplaner, som sætter rammerne for den daglige undervisning. Studieværkstedet med tilbud om lektiehjælp er også koordinatorernes ansvar. Koordinatorernes indsats er mest rettet mod lærerkollegerne, men i sidste ende skal det komme eleverne til gode. Det skulle gerne være sådan, at man har en stolthed og en bevidsthed om, hvilken studieretning man går på. Det er også det, vi arbejder på, siger Tonie Ravn og suppleres af AnneMette Thorøe: Har man valgt en samfundsvidenskabelig studieretning, så kan det godt være at hovedvægten i engelsk ikke skal ligge på Shakespeare, men mere på politiske og samfundsmæssige emner. VGT tilbyder otte forskellige studieretninger, som man kan læse mere om på

3 Giv din dag til en burmeser Den 3. november er dagen for Operation Dagsværk, OD, hvor elever landet over tilbyder at arbejde og sende pengene til et godt formål. I år går pengene til burme- Gruppen som står bag Operation Dagssere, som lever i værk på VGT er Laura Østergaard Cargrænselandet til stensen, Emilie Rosthof Stenbak Larsen, Thailand. Henriette Nielsen, Nadja Thybo Tanken er, og Anne Holm. at pengene fra Operation Dagsværk skal støtte undervisning og derigennem et mere demokratisk Burma. På VGT er fem piger klar til at organisere dagen. Vi opfordrer til, at man selv finder et sted, hvor man kan arbejde og tjene nogle penge. Men kan man ikke selv finde et sted, kan vi hjælpe med det, siger Anne Holm og Emilie Rosthof Stenbak Larsen, som er med i den lokale OD- gruppe. Arbejdet, som eleverne udfører, er vidt forskelligt. Det kan være brillepudsning hos en optiker, hovedrengøring af et køkken eller planteprikling hos en gartner. Mulighederne er uendelige, mens rammerne for arbejdstid og løn er mere faste, nemlig max fem timer og minimum 300 kroner. På VGT er der også undervisning på Operation Dagsværk-dagen, så hvis eleverne vælger at give en dag til Burma, koster det foruden knofedt også en dag i fraværsregnskabet. Men jeg ser positivt på, at vores elever engagerer sig og vil gøre et stykke arbejde for andre, siger rektor Finn Rosgaard. Biologi, kemi og pædagogik i Kvie Sø Et hold 3. gere tog i august på biologi- og kemiekskursion til Kvie Sø med det formål at bestemme søens type. Men foruden kemi og biologi blev der også brug for pædagogik. Og blandt andre Annette Iversen viste formidable pædagogiske evner, da hun pludselig blev naturformidler for en flok børnehavebørn, der var på sø-besøg. fra rektors skrivebord Tanker i september Efter en rar og afstressende sommerferie er vi nu kommet godt i gang med skoleåret Vi er i dag 410 elever og kursister på skolen. Desuden er vor VUC-HF afdeling kraftigt voksende både i Tarm og i Ringkøbing. Det er altid spændende at indlede en nyt skole- og arbejdsår. Nye lærere står sammen med deres ældre kolleger beredte til at levere en ny og spændende undervisning. Gamle elever møder frem et år ældre og vel også lidt mere modne, og de ved hvad, der forventes af dem. Og så er der alle vore nye elever. Et spændende bekendtskab skal indledes, og de skal introduceres til de kommende to eller tre års undervisning. I forbindelse med vore FELA-møder (Forældre-ElevLærer-Arrangemet) har vi haft mulighed for at møde vore nye forældre sammen med deres børn og fortælle dem lidt om skolelivet i hf og gymnasiet. Det har som sædvanligt været meget hyggelige aftener, hvor vi også via elevernes billeder fra hytteturene har haft mulighed for at gøre lidt reklame for medlemskab af VGTs Venner (Se mere på s-venner.aspx). Fredag den 10. september fejrede vi skolens 123 års fødselsdag med fælles, sjov opvarmning i festsalen og besøg af Thomas Skov, af nogle kendt som praktikanten fra DR s Det nye talkshow. Klasserne var udklædt i fantasirige dragter, og der var en fantastisk stemning, da residensen senere blev forlagt til VGT s gamle idrætsplads, hvor der var linet op til alternativ idrætsdag med blandt andre discipliner som sækkevæddeløb, kartoffelstafet, fodbold-håndbold, tovtrækning og elever på snor. Dagen afsluttedes med fællesspisning og fest for hele skolen. På undervisningsfronten er der som sædvanligt fart over feltet. I fagene naturvidenskabelig faggruppe og naturvidenskabeligt grundforløb har der allerede været afholdt ekskursioner, og eleverne er i fuld gang med undersøgelser i laboratorierne. Men også i de øvrige fag udvides elevernes faglige horisonter. Med Sensommervises ord: Sommerbrisen danner krusning på søen Mystisk og sort. Stæreflokke svæver højt over øen Snart ta r de bort. Håber jeg alle læsere må få et godt efterår! Finn Rosgaard Rektor 3

4 hej med Et godt grin og guitar er gavnligt for en hver hyttetur. En solstribe og nye fællesskaber Kendte - og nye horisonter. 1. z forsøger sig med samarbejdets svære kunst. 4 Sådan gik det for 1. q...

5 jer 180 elever er begyndt på VGT efter sommerferien. Nogle af dem på STX nogle på HF. Traditionen tro var alle klasser på tur i Hytten, men traditionen utro var vejret ikke med de nye elever. Enkelte hold blev bestrålet fra himlen hele det døgn, turen varede. Men selv om der ikke var højt solskin, var der højt humør. Turene er nu veloverståede, og bøger, lektier og undervisning udfylder nu hverdagen. Til venstre står 1.p sammen. Herover hygge udenfor hytten. Hygge indenfor i store......og små grupper.... og for 1. y (tv.) - og 1. a. 5

6 De er for elever modbarrierer Intet er for stort, og intet er for småt. Studievejlederne stiller op til det hele. Fire studievejledere på VGT ere kerer sig om alt: Valgfag, lektielæsning, fravær, SU, usikkerhed, eksamensfrygt, hjertesorg eller?? Vi er her for dem, og vi vil gerne, at de kigger forbi. Intet er for stort og næsten intet er for småt, siger Inge-Lise Raeder, der er en af de fire studievejledere. Faktisk er vi gennemførelsesvejledere, og det betyder, at vi lytter til og tager hånd om alt det, der kan være en barriere for, at en elev gennemfører sin uddannelse, siger Inge-Lise Raeder. Blandt barriererne kan være forældre, der er ved at blive skilt, at der ikke er et roligt sted at læse lektier, det kan være ordblindhed eller noget helt fjerde. Det kan også være, at en bryder helt sammen, fordi hun ikke kom i klasse med sin bedste veninde. Der er også mange sociale ting, der spiller ind, siger studievejlederen. Eleverne bruger i høj grad også studievejlederne til at afklare konkrete spørgsmål 6 om studieretning, eller om hvilke valgfag der kræves, hvis man vil være korrespondent, tandlæge eller konservator. For alle Alle klasser på VGT har fået tildelt en studievejleder, og alle elever kommer i kontakt med vejlederen. Flere gange i løbet af uddannelsen er vejlederen i klassen og giver gode råd og orientering. I begyndelsen af 1. g eller 1. HF handler vores besøg i klasserne blandt andet om studieteknik, notatteknik, og planlægning af lektielæsning. Der er mange dygtige elever, som har været vant til, at de kunne klare sig og klare sig godt - uden at læse lektier. Så der er mange, der skal lære at studere, fortæller Inge-Lise Studievejleder Bent Dollerup. Studievejleder Anne-Mette Thorøe. Raeder. I september har studievejlederen desuden en længere samtale med eleverne enkeltvis. Det er en god mulighed for at lære dem bedre at kende, og det giver også mulighed for, at der kan komme ting frem, som vi ikke vidste i forvejen. Måske har nogle tidligere haft svært ved at aflevere opgaver til tiden, nogle kan have svære ting med i bagagen, og andre kan være i tvivl om, hvorvidt de er havnet på den rigtige hylde, fortæller Inge-Lise Raeder. Hun og de øvrige studievejledere oplever, at det ofte hjælper en elev blot at tale om, hvad der rører sig. Men vejlederne giver også konkrete anvisninger på tilrettelæggelse af hverdag og skolearbejde og hvis behovet er der, kan de opfordre eleven til at gå til læge, opsøge en psykolog eller en anden form for rådgivning. Et knus Inge-Lise Raeder har mere end ti års erfaring og mange gode oplevelser som studievejleder. Én af dem var en pige, som blev ramt af depression. Under depressionen gik det meget trægt med skolearbejdet, men Inge- Lise Raeder bakkede op, og det endte lykkeligt med en god eksamen og en meget tilfreds pige. Hun kom ind på kontoret, gav mig et knus og sagde: Tak, fordi du troede på mig, siger Inge-Lise Raeder og føjer til: Det er dejligt, når det lykkes. Det er meget givende. Studievejleder Inger Marie Schou Christensen.

7 ?! Hvad er hvad Studievejledningen Studievejledningen på gymnasiet og HF er inddelt i to områder: VGT har fire studievejledere: Inger Marie Christensen, Bent Dollerup, Inge-Lise Raeder og Anne-Mette Thorøe. Studievejledningen: Studievejlederen tager sig især af alt, hvad der har at gøre med hverdagen som elev/kursist på VGT. Studievalgsvejledningen: Studievalgsvejleder Elena Hedegaard tager sig især af, alt hvad der har med valg af uddannelse og fremtidig karriere at gøre. Vejledningen om videregående uddannelser og erhverv varetages af Studievalg Midt- og Vestjylland, som er administreret af Undervisnings-ministeriet. Der er også en mentor: Lene Grønbech Sørensen er mentor og skal støtte elever, som på grund af personlige forhold har svært ved at gennemføre deres uddannelse. Lene Grønbech Sørensen er ansat af UU R ingkøbing Fjord (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og deler sin tid mellem fem gymnasier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Studievejlederne har to ugentlige træffetider og efter behov. Står døren på klem er man altid velkommen til at kigge ind. Studievejlederne har kontor i lokale 009. Studievejlederne har foruden deres kandidatgrad en uddannelse som studievejledere. Inge-Lise Raeder i samtale med en elev i skole-gården. Hun og de andre studievejledere får spørgsmål om alt fra SU til sjælekval. Vi lytter til og tager hånd om alt det, der kan være en barriere for, at en elev gennemfører sin uddannelse. Inge-Lise Raeder, studievejleder 7

8 anno 1996 student En VGT students eventyr I 1999 stod Lennart Grool med studenterhuen på hovedet på VGT. Nu sidder han på tredje år i Zürich, som produktchef i TDC s datterselskab Sunrise. Jeg har altid gerne ville have en international uddannelse, og det er spændende at være et sted, hvor mentaliteten er anderledes end hjemme. Jeg siger ikke, at mentaliteten er bedre, men anderledes. Og der er dejligt i Schweiz. Her er bjerge, og om vinteren tager det kun halvanden time at køre ud for at stå på ski. Det er lidt af et eventyr, siger Lennart Grool. Inden han begyndte sin uddannelse, var han blandt andet et halvt år i USA, hvorefter han begyndte på filmhøjskole. Men det havde jeg ikke tålmodighed til, fortæller han. I stedet blev sprog og økonomi hans adgangsbillet til det jobbet, hvor han nu er international produktchef for udvikling og salg af mobilt bredbånd. Vejen til Zürich gik over uddannelsen på Handelshøjskolen i Århus, siden i København. Undervejs har han også læst et par semestre i Montpellier og Paris. Efter uddannelsen blev Lennart Grool ansat hos TDC i et såkaldt graduateprogram for nyuddan- 8 Lennart Grool er sproglig student fra Han er 31 år og cand. merc. i international management and marketing. Her er han dog ikke på job, men på tur. Privatfoto. Det kan godt være, at jeg har flere penge nu, men jeg har ikke den samme fritid. Lennart Grool, produktchef og student fra VGT nede kandidater. Programmet betød blandt andet jobrotation mellem tre forskellige områder, og ét af dem var hos TDC s datterselskab i Zürich. Da jeg var færdig med programmet, blev jeg tilbudt, at jeg kunne blive. Og nu er jeg her på tredje år, fortæller Lennart Grool. Hvad har du med fra VGT? Jeg har blandt andet sprogene, fransk og engelsk. Det har betydet, at jeg kunne læse international økonomi og moderne sprog baseret på engelsk og fransk. Og så valgte jeg erhvervsøkonomi og fandt ud af, at der også var nogle spændende ting her, siger Lennart Grool. Hvad husker du bedst fra VGT? Jeg husker selvfølgelig nogle af lærerne, og jeg har kontakt til gamle kamme- rater. Ellers savner jeg nok, min tid på VGT og senere som studerende, fordi man var så fleksibel. Det kan godt være, at jeg har flere penge nu, men jeg har ikke den samme fritid, siger Lennart Grool. Hvor er du om 10 år? Om 10 år er jeg nok flyttet tilbage til Danmark og har sikkert også andre prioriteter end i dag, for eksempel familie. Jeg forestiller mig ikke, at jeg stadigvæk bor i Schweiz om 10 år. På et eller andet tidspunkt bliver eventyr også hverdag.

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

VGT. Massiv opbakning til VGT. tættere på. Det er helt ude i hampen

VGT. Massiv opbakning til VGT. tættere på. Det er helt ude i hampen Nr. 4. november 2010 tættere på VGT Massiv opbakning til VGT Studieretning Erfaringer og gode råd Læs s. 4-5 Succes-forfatter Husum huserede på VGT Læs s. 8 Vild med dans Lancier inden længe Se s. 2-3

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

VGT. Fuld fokus på naturvidenskab. tættere på. Naturvidenskab er ikke spændende. Det er rigtig spændende. Det beviste

VGT. Fuld fokus på naturvidenskab. tættere på. Naturvidenskab er ikke spændende. Det er rigtig spændende. Det beviste Nr. 7. September 2011 tættere på VGT Lektiefrie De siger nej tak til lektier, men ja tak til studier. Læs side 4-5 En anden rute Tidligere postbud er klar til ny ombæring. Læs side 2 Fuld fokus på naturvidenskab

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

VGT. dobbelt glæde. tættere på. Smilene bliver ikke bredere og lettelsen næppe større end den dag studenterne springer ud.

VGT. dobbelt glæde. tættere på. Smilene bliver ikke bredere og lettelsen næppe større end den dag studenterne springer ud. Nr. 6. Juni 2011 tættere på VGT Tvillingerne Anne og Dorte Bonde Lind blev studenter lige efter hinanden. De har fulgtes hele vejen og kunne også dele glæden over huen med hinanden. s. 4-5 1. generation

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt.

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt. Nr. 10. December 2012 tættere på VGT alle ønsker opfyldt I semifinalen Rasmus er blandt de bedste til biologi. Side 3 Open space Både lærere og elever slap drømmene fri. Side 4-5 VGT opretter hele ni studieretninger.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere