VGT HF boom på VGT. tættere på. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue. Mange skifter fabrikken ud med skolen. Studievejleder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VGT HF boom på VGT. tættere på. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue. Mange skifter fabrikken ud med skolen. Studievejleder."

Transkript

1 VGT HF boom på VGT Nr. 3. September 2010 tættere på Studievejleder Fra SU til sjælekval. Læs s. 6-7 Eventyr i Zürich Hva blev der af Lennart? Læs s. 8 Hygge i hytten Billedkavalkade. Se s. 4-5 Særpræg Fokus på studieretninger. Læs s.2 I virkeligheden VGT ere tager på tur. Læs s. 2 Mange skifter fabrikken ud med skolen. Vi har oplevet en kraftig vækst, og jeg har svært ved at få armene ned, siger Frede Haukrogh, der er HFafdelingsleder. Sidste år begyndte 31 elever på det 2-årige HF, i år har hele 56 fordelt på to klasser gjort deres entre på HF i Tarm. Samme billede tegner sig på på VUC, hvor man kan tage enkelte HF-Fag. De senere år har der ikke været grundlag at tilbyde de enkelte HF-fag om dagen. Men i kølvandet på krise og fyringer mange steder, har VUC på VGT valgt igen at satse på undervisning på daghold. Og det har været en god satsning. Hele 44 læser nu HF-fag på VGT om dagen. De 22 af dem har valgt en fuld fagpakke med dansk, samfundsfag, engelsk og psykologi. Det er fagpakke, som kan tages i løbet af et år, og den giver adgang til at søge ind på videregående uddannelser. De resterende 22 kursister på VUC-HF har valgt et eller to af de nævnte fag. Frede Haukrogh oplyser, at der er en mere jævn alders- og kønsfordeling end tidligere. Vi har flere modne kursister og flere mandlige. Blandt andet er der flere, som har skiftet fabriksgulvet ud med skolebænken, siger Frede Haukrogh. Hans Henrik Holm greb en fyring som en chance for at gøre en gammel drøm om uddannelse til virkelighed. Fyring fra VELFAC åbnede et nyt vindue Hans Henrik Holm er en af de studerende, der har skiftet fabrikken ud med skolen. Sidste år mistede Hans Henrik Holm sit job på vinduesfabrikken VELFAC, hvor han havde arbejdet de seneste syv-otte år. Men da han forlod fabrikken åbnede et nyt vindue til verden sig. Som ufaglært var det ikke til at få et arbejde, så i stedet tænkte jeg: Hvorfor ikke prøve at realisere en gammel drøm, og nu satser jeg på at tage en uddannelse som socialrådgiver, fortæller Hans Henrik Holm. Han gik i gang med det samme. Tog folkeskolens afgangsprøver på VUC sid- ste år, og i år er han i gang med en fagpakke med fire fag, som sikrer ham en plads på socialrådgiverstudiet i Holstebro, hvis han opnår et vist gennemsnit til eksamen. Hans Henrik Holm oplever, at han sagtens kan omstille sig til at modtage undervisning, men han har nok at se til. Jeg har fire fag: Dansk, samfundsfag, engelsk og psykologi, og det kan godt være strengt ind imellem, siger han. Hans Henrik Holm er 42 år, far til fire, og han har talt meget med sin hustru om sit valg. Vi er enige om, at det er en chance, jeg skal tage, siger Hans Henrik Holm.

2 tættere på VGT udgives af Vestjysk Gymnasium Tarm, VUC/HF. Ansv. redaktør: Rektor Finn Rosgaard. Tekst og layout: Informationsmedarb. Dorte Sig Leergaard. Vestjysk Gymnasium Tarm, VGT Skolegade Tarm Tlf.: Kontoret er åbent (på skoledage) Mandag - torsdag kl Fredag kl VGT tilbyder tre kompetencegivende uddannelser: STX, hf og VUC/hf-enkeltfag almen gymnasial uddannelse for hele det vestjyske lokalområde inspirerende undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau 2 Anne-Mette Thorøe, Tonie Ravn og Henrik Fogde har det overordnede pædagogiske ansvar for studieretningerne på VGT. De tre bruger stadig den største del af deres tid på at undervise, da koordinatorjobbet blot er på deltid. De arbejder for nuancer og klar identitet Tre tager særlig hånd om studieretningernes særkender og udfordringer. VGT har i år ansat tre studieretningskoordinatorer, som hver især vil arbejde for at profilere de enkelte studieretningers særlige identitet og nuance i forhold til de øvrige retninger. Anne-Mette Thorøe er ansvarlig for de naturvidenskabelige studieretninger, Tonie Ravn for de samfundsvidenskabelige og Henrik Fogde for de humanistiske studieretninger. Konkret betyder det for eksempel, at de tre koordinatorer er med til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærerne på de enkelte studieretninger. Vi kan for eksempel lave katalog over muligheder for tværfagligt samarbejde, nævner Henrik Fogde. Via lærere til elever Netop nu er koordinatorerne i gang med at udarbejde et katalog over mulige emner til 3. g ernes studieretningsprojekt. Valget af emner er blot én af mange muligheder for at styrke den enkelte retnings identitet. Det hører også med til koordinatorernes arbejde, at de skal sikre, at pædagogiske retningslinjer og erfaringer bliver nedfældet og gemt, at der bliver udformet nye studieplaner, som sætter rammerne for den daglige undervisning. Studieværkstedet med tilbud om lektiehjælp er også koordinatorernes ansvar. Koordinatorernes indsats er mest rettet mod lærerkollegerne, men i sidste ende skal det komme eleverne til gode. Det skulle gerne være sådan, at man har en stolthed og en bevidsthed om, hvilken studieretning man går på. Det er også det, vi arbejder på, siger Tonie Ravn og suppleres af AnneMette Thorøe: Har man valgt en samfundsvidenskabelig studieretning, så kan det godt være at hovedvægten i engelsk ikke skal ligge på Shakespeare, men mere på politiske og samfundsmæssige emner. VGT tilbyder otte forskellige studieretninger, som man kan læse mere om på

3 Giv din dag til en burmeser Den 3. november er dagen for Operation Dagsværk, OD, hvor elever landet over tilbyder at arbejde og sende pengene til et godt formål. I år går pengene til burme- Gruppen som står bag Operation Dagssere, som lever i værk på VGT er Laura Østergaard Cargrænselandet til stensen, Emilie Rosthof Stenbak Larsen, Thailand. Henriette Nielsen, Nadja Thybo Tanken er, og Anne Holm. at pengene fra Operation Dagsværk skal støtte undervisning og derigennem et mere demokratisk Burma. På VGT er fem piger klar til at organisere dagen. Vi opfordrer til, at man selv finder et sted, hvor man kan arbejde og tjene nogle penge. Men kan man ikke selv finde et sted, kan vi hjælpe med det, siger Anne Holm og Emilie Rosthof Stenbak Larsen, som er med i den lokale OD- gruppe. Arbejdet, som eleverne udfører, er vidt forskelligt. Det kan være brillepudsning hos en optiker, hovedrengøring af et køkken eller planteprikling hos en gartner. Mulighederne er uendelige, mens rammerne for arbejdstid og løn er mere faste, nemlig max fem timer og minimum 300 kroner. På VGT er der også undervisning på Operation Dagsværk-dagen, så hvis eleverne vælger at give en dag til Burma, koster det foruden knofedt også en dag i fraværsregnskabet. Men jeg ser positivt på, at vores elever engagerer sig og vil gøre et stykke arbejde for andre, siger rektor Finn Rosgaard. Biologi, kemi og pædagogik i Kvie Sø Et hold 3. gere tog i august på biologi- og kemiekskursion til Kvie Sø med det formål at bestemme søens type. Men foruden kemi og biologi blev der også brug for pædagogik. Og blandt andre Annette Iversen viste formidable pædagogiske evner, da hun pludselig blev naturformidler for en flok børnehavebørn, der var på sø-besøg. fra rektors skrivebord Tanker i september Efter en rar og afstressende sommerferie er vi nu kommet godt i gang med skoleåret Vi er i dag 410 elever og kursister på skolen. Desuden er vor VUC-HF afdeling kraftigt voksende både i Tarm og i Ringkøbing. Det er altid spændende at indlede en nyt skole- og arbejdsår. Nye lærere står sammen med deres ældre kolleger beredte til at levere en ny og spændende undervisning. Gamle elever møder frem et år ældre og vel også lidt mere modne, og de ved hvad, der forventes af dem. Og så er der alle vore nye elever. Et spændende bekendtskab skal indledes, og de skal introduceres til de kommende to eller tre års undervisning. I forbindelse med vore FELA-møder (Forældre-ElevLærer-Arrangemet) har vi haft mulighed for at møde vore nye forældre sammen med deres børn og fortælle dem lidt om skolelivet i hf og gymnasiet. Det har som sædvanligt været meget hyggelige aftener, hvor vi også via elevernes billeder fra hytteturene har haft mulighed for at gøre lidt reklame for medlemskab af VGTs Venner (Se mere på s-venner.aspx). Fredag den 10. september fejrede vi skolens 123 års fødselsdag med fælles, sjov opvarmning i festsalen og besøg af Thomas Skov, af nogle kendt som praktikanten fra DR s Det nye talkshow. Klasserne var udklædt i fantasirige dragter, og der var en fantastisk stemning, da residensen senere blev forlagt til VGT s gamle idrætsplads, hvor der var linet op til alternativ idrætsdag med blandt andre discipliner som sækkevæddeløb, kartoffelstafet, fodbold-håndbold, tovtrækning og elever på snor. Dagen afsluttedes med fællesspisning og fest for hele skolen. På undervisningsfronten er der som sædvanligt fart over feltet. I fagene naturvidenskabelig faggruppe og naturvidenskabeligt grundforløb har der allerede været afholdt ekskursioner, og eleverne er i fuld gang med undersøgelser i laboratorierne. Men også i de øvrige fag udvides elevernes faglige horisonter. Med Sensommervises ord: Sommerbrisen danner krusning på søen Mystisk og sort. Stæreflokke svæver højt over øen Snart ta r de bort. Håber jeg alle læsere må få et godt efterår! Finn Rosgaard Rektor 3

4 hej med Et godt grin og guitar er gavnligt for en hver hyttetur. En solstribe og nye fællesskaber Kendte - og nye horisonter. 1. z forsøger sig med samarbejdets svære kunst. 4 Sådan gik det for 1. q...

5 jer 180 elever er begyndt på VGT efter sommerferien. Nogle af dem på STX nogle på HF. Traditionen tro var alle klasser på tur i Hytten, men traditionen utro var vejret ikke med de nye elever. Enkelte hold blev bestrålet fra himlen hele det døgn, turen varede. Men selv om der ikke var højt solskin, var der højt humør. Turene er nu veloverståede, og bøger, lektier og undervisning udfylder nu hverdagen. Til venstre står 1.p sammen. Herover hygge udenfor hytten. Hygge indenfor i store......og små grupper.... og for 1. y (tv.) - og 1. a. 5

6 De er for elever modbarrierer Intet er for stort, og intet er for småt. Studievejlederne stiller op til det hele. Fire studievejledere på VGT ere kerer sig om alt: Valgfag, lektielæsning, fravær, SU, usikkerhed, eksamensfrygt, hjertesorg eller?? Vi er her for dem, og vi vil gerne, at de kigger forbi. Intet er for stort og næsten intet er for småt, siger Inge-Lise Raeder, der er en af de fire studievejledere. Faktisk er vi gennemførelsesvejledere, og det betyder, at vi lytter til og tager hånd om alt det, der kan være en barriere for, at en elev gennemfører sin uddannelse, siger Inge-Lise Raeder. Blandt barriererne kan være forældre, der er ved at blive skilt, at der ikke er et roligt sted at læse lektier, det kan være ordblindhed eller noget helt fjerde. Det kan også være, at en bryder helt sammen, fordi hun ikke kom i klasse med sin bedste veninde. Der er også mange sociale ting, der spiller ind, siger studievejlederen. Eleverne bruger i høj grad også studievejlederne til at afklare konkrete spørgsmål 6 om studieretning, eller om hvilke valgfag der kræves, hvis man vil være korrespondent, tandlæge eller konservator. For alle Alle klasser på VGT har fået tildelt en studievejleder, og alle elever kommer i kontakt med vejlederen. Flere gange i løbet af uddannelsen er vejlederen i klassen og giver gode råd og orientering. I begyndelsen af 1. g eller 1. HF handler vores besøg i klasserne blandt andet om studieteknik, notatteknik, og planlægning af lektielæsning. Der er mange dygtige elever, som har været vant til, at de kunne klare sig og klare sig godt - uden at læse lektier. Så der er mange, der skal lære at studere, fortæller Inge-Lise Studievejleder Bent Dollerup. Studievejleder Anne-Mette Thorøe. Raeder. I september har studievejlederen desuden en længere samtale med eleverne enkeltvis. Det er en god mulighed for at lære dem bedre at kende, og det giver også mulighed for, at der kan komme ting frem, som vi ikke vidste i forvejen. Måske har nogle tidligere haft svært ved at aflevere opgaver til tiden, nogle kan have svære ting med i bagagen, og andre kan være i tvivl om, hvorvidt de er havnet på den rigtige hylde, fortæller Inge-Lise Raeder. Hun og de øvrige studievejledere oplever, at det ofte hjælper en elev blot at tale om, hvad der rører sig. Men vejlederne giver også konkrete anvisninger på tilrettelæggelse af hverdag og skolearbejde og hvis behovet er der, kan de opfordre eleven til at gå til læge, opsøge en psykolog eller en anden form for rådgivning. Et knus Inge-Lise Raeder har mere end ti års erfaring og mange gode oplevelser som studievejleder. Én af dem var en pige, som blev ramt af depression. Under depressionen gik det meget trægt med skolearbejdet, men Inge- Lise Raeder bakkede op, og det endte lykkeligt med en god eksamen og en meget tilfreds pige. Hun kom ind på kontoret, gav mig et knus og sagde: Tak, fordi du troede på mig, siger Inge-Lise Raeder og føjer til: Det er dejligt, når det lykkes. Det er meget givende. Studievejleder Inger Marie Schou Christensen.

7 ?! Hvad er hvad Studievejledningen Studievejledningen på gymnasiet og HF er inddelt i to områder: VGT har fire studievejledere: Inger Marie Christensen, Bent Dollerup, Inge-Lise Raeder og Anne-Mette Thorøe. Studievejledningen: Studievejlederen tager sig især af alt, hvad der har at gøre med hverdagen som elev/kursist på VGT. Studievalgsvejledningen: Studievalgsvejleder Elena Hedegaard tager sig især af, alt hvad der har med valg af uddannelse og fremtidig karriere at gøre. Vejledningen om videregående uddannelser og erhverv varetages af Studievalg Midt- og Vestjylland, som er administreret af Undervisnings-ministeriet. Der er også en mentor: Lene Grønbech Sørensen er mentor og skal støtte elever, som på grund af personlige forhold har svært ved at gennemføre deres uddannelse. Lene Grønbech Sørensen er ansat af UU R ingkøbing Fjord (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og deler sin tid mellem fem gymnasier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Studievejlederne har to ugentlige træffetider og efter behov. Står døren på klem er man altid velkommen til at kigge ind. Studievejlederne har kontor i lokale 009. Studievejlederne har foruden deres kandidatgrad en uddannelse som studievejledere. Inge-Lise Raeder i samtale med en elev i skole-gården. Hun og de andre studievejledere får spørgsmål om alt fra SU til sjælekval. Vi lytter til og tager hånd om alt det, der kan være en barriere for, at en elev gennemfører sin uddannelse. Inge-Lise Raeder, studievejleder 7

8 anno 1996 student En VGT students eventyr I 1999 stod Lennart Grool med studenterhuen på hovedet på VGT. Nu sidder han på tredje år i Zürich, som produktchef i TDC s datterselskab Sunrise. Jeg har altid gerne ville have en international uddannelse, og det er spændende at være et sted, hvor mentaliteten er anderledes end hjemme. Jeg siger ikke, at mentaliteten er bedre, men anderledes. Og der er dejligt i Schweiz. Her er bjerge, og om vinteren tager det kun halvanden time at køre ud for at stå på ski. Det er lidt af et eventyr, siger Lennart Grool. Inden han begyndte sin uddannelse, var han blandt andet et halvt år i USA, hvorefter han begyndte på filmhøjskole. Men det havde jeg ikke tålmodighed til, fortæller han. I stedet blev sprog og økonomi hans adgangsbillet til det jobbet, hvor han nu er international produktchef for udvikling og salg af mobilt bredbånd. Vejen til Zürich gik over uddannelsen på Handelshøjskolen i Århus, siden i København. Undervejs har han også læst et par semestre i Montpellier og Paris. Efter uddannelsen blev Lennart Grool ansat hos TDC i et såkaldt graduateprogram for nyuddan- 8 Lennart Grool er sproglig student fra Han er 31 år og cand. merc. i international management and marketing. Her er han dog ikke på job, men på tur. Privatfoto. Det kan godt være, at jeg har flere penge nu, men jeg har ikke den samme fritid. Lennart Grool, produktchef og student fra VGT nede kandidater. Programmet betød blandt andet jobrotation mellem tre forskellige områder, og ét af dem var hos TDC s datterselskab i Zürich. Da jeg var færdig med programmet, blev jeg tilbudt, at jeg kunne blive. Og nu er jeg her på tredje år, fortæller Lennart Grool. Hvad har du med fra VGT? Jeg har blandt andet sprogene, fransk og engelsk. Det har betydet, at jeg kunne læse international økonomi og moderne sprog baseret på engelsk og fransk. Og så valgte jeg erhvervsøkonomi og fandt ud af, at der også var nogle spændende ting her, siger Lennart Grool. Hvad husker du bedst fra VGT? Jeg husker selvfølgelig nogle af lærerne, og jeg har kontakt til gamle kamme- rater. Ellers savner jeg nok, min tid på VGT og senere som studerende, fordi man var så fleksibel. Det kan godt være, at jeg har flere penge nu, men jeg har ikke den samme fritid, siger Lennart Grool. Hvor er du om 10 år? Om 10 år er jeg nok flyttet tilbage til Danmark og har sikkert også andre prioriteter end i dag, for eksempel familie. Jeg forestiller mig ikke, at jeg stadigvæk bor i Schweiz om 10 år. På et eller andet tidspunkt bliver eventyr også hverdag.

VGT. Historien var lige her. tættere på

VGT. Historien var lige her. tættere på Nr. 5. Marts 2011 tættere på VGT Historien var lige her Egne veje De er udvalgt til Uni. Læs s. 4-5 På rejse 2. y tog på tur til Edinburgh Læs s. 8 I virkeligheden Psykologiske feltstudier Læs s. 4 Genhør

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere