Relationel ledelse og anerkendende kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationel ledelse og anerkendende kommunikation"

Transkript

1 Relationel ledelse og anerkendende kommunikation Dansk Pædagogisk Forum Lone Hersted

2 Præsentation Lone Hersted. Opr. teateruddannet, cand.mag. i dramaturgi, certificeret coach hos Attractor, diplom i systemisk ledelse og organisationsudvikling fra University of Bedfordshire og MacMann Berg. P.t. ansat som studieadjunkt ved Aalborg Universitet. Arbejder bl.a. på Ph.d-projekt om styrkelse af relationelle og kommunikative kompetencer på et døgncenter for unge anbragte. Har bl.a. arbejdet som konsulent med udsatte børn og deres forældre af anden etnisk baggrund vedr. deres samspil med daginstitution, skole og SFO.

3 Program Introduktion til en relationel tilgang til ledelse Den særlige sproglige opmærksomhed: dialog og anerkendende kommunikation Drøfte spørgsmål og små cases undervejs

4 Spørgsmål Hvordan kan vi forstå organisationer, ledelse og samarbejde i en relationel optik? Hvordan kan vi løbende arbejde med vore relationer, dialogisk praksis, inklusion og anerkendende kommunikation i vores professionelle virke både som ledere og medarbejdere indenfor det pædagogiske fagfelt?

5 Øverste leder Mellemleder Mellemleder Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Organisationer og relationer sammenstrømninger af dialoger og koordinerede handlinger på kryds og tværs

6 Relationel ledelse et bud på en definition Vi identificerer relationel ledelse som en tilgang, der ser ledelse, ikke som et adfærdstræk hos en individuel leder, men som et fænomen genereret i interaktionerne og relationerne mellem mennesker en fælles kapacitet (Day 2000; Drath 2001) citeret i bogen Advancing Relational Leadership Research s. 540 her oversat v. LH).

7 Kendetegn ved relationel ledelse Skabelsen af rammer for dialog, improvisation, udvikling og læring hos individer og i teams Rum for forskellige kultur- og arbejdsformer Undersøgelse og skabelse af fremtiden ved at være tilstede i nuet sammen med andre Fortløbende arbejde med dialogiske og relationelle kompetencer

8 Meningsskabelse gennem dialogiske processer Udvikling, læring, forandring og meningsskabelse gennem dialog Lederen som facilitator af dialoger i organisationen i dét hun/han også formår at positionere sig selv som konsulent/coach og at være en kompetent og inddragende mødefacilitator Lederen som fortæller, medforfatter og sproglig forbinder af modstridende interesser og polyfone stemmer Lederen som inspirator, der kan sprogliggøre det endnu ikke artikulerede

9 Den relationelle tænkning (m. inspiration fra Kenneth Gergen) Fokus på relationer frem for det individuelle. Vi er sociale væsener. Forbindelser og samhørighed fremfor isolation Læring, viden og udvikling konstrueres igennem relationer Vi kan hele tiden høre andres stemmer tale til os og i os: kollegers, læreres, venners eller andres ros eller kritik. De andre er internaliserede i os. Nogle bliver endda rollemodeller for os. En organisation er et samtalefelt. Vi skaber vores organisatoriske og sociale virkelighed via dialoger og strømme af samtaler Organisationens liv er dynamisk altid i bevægelse Vi er alle med til at skabe organisationens kultur og samarbejdsklima

10 Relationelle scenarier Samtaler er altid sam-skabte (der skal to til en tango) Opbyggende og nedbrydende scenarier, der udspiller sig i gentagne, overordnede mønstre Kommunikation i genrer: tragedie, komedie, farce, romance, thriller etc. Ytringer som invitationer hvordan responderer vi på disse? Kommunikationsmønstre (nogle gange) som farlige danse Der er altid en valgmulighed vi kan invitere til et andet fokus/sprogspil/en anden genre etc.

11 Lederen som relations-skaber og sproglig forbinder Gode ledere må være gode samtalepartnere, både responsive lyttere og responsive talere. Hvad der adskiller lederen fra dem, han/hun skal lede er deres opmærksomhed ikke rettet mod en bestemt funktion eller en specifik opgave i organisationen men mod det at være med til at skabe et udførligt net af forbindelseslinjer og relationer mellem dem alle (Shotter & Cunliffe i: Holman & Thorpe 2003, oversat af LH). Lederen som ressourcefuld samtalepartner og sproglig forbinder (fx ml. interessemodsætninger).

12 Anerkendende kommunikation, inklusion og dialogisk praksis i en relationel optik

13 Inklusion i fællesskaber Gervase Bushe: Everyone is against bullying, but what is the opposite? How do kids learn empathy and caring? We discovered that going to school with a kid (my son) with significant learning disabilities had a huge impact on the social-emotional development of his classmates, and made a 6 minute video about it. https://www.youtube.com/watch?v=9fwumhnr9bu Please watch it, like it, share it. We want to launch a thousand Club G s, because it s not only good for the kid with problems, it s good for all of us. For resources on creating a Club G:

14 Lev Vygotsky: om udvikling og læring Vi lærer og udvikler os gennem relationer - dvs. vi lærer af hinanden Vygotsky betonede betydningen en af en mentor/rollemodel for læring samt zonen for nærmeste udvikling (NUZO).

15 At være en ressourcefuld samtalepartner og relationsskaber Hvad vil det sige overført til din egen praksis som enten pædagog, lærer, konsulent, leder eller andet? Hvornår har du sidst oplevet dig selv som ressourcefuld samtalepartner og relationsskaber i arbejdsmæssig sammenhæng? Og hvilken effekt havde det for samtalen og jeres videre relation? Fortæl din sidemand om et konkret eksempel.

16 Et opgør med transmissionstænkningen Sproget er ikke bare repræsentation, men i høj grad en skabende faktor, hvormed vi definerer vores relation og sociale virkelighed. Vi kan ikke transmittere budskaber som var de pakkepost. Der skal noget mere til.

17 Kommunikation som relationel aktivitet Fx skaber vi gennem kommunikationen en relation til børnene og vore kolleger. Samtaleemne: det fælles tredje A Relationen mellem A og B B Inspireret af bl.a. Watzlawick

18 Forskellige forståelser af dialog-begrebet Martin Buber: Jeg-du versus jeg-det (eksistentialistisk dialogfilosofi) Habermaas: Den herredømmefri samtale Bohm: a dialogue is something more of a common participation, in which we are not playing a game against each other, but with each other. In a dialogue, everybody wins. Isaacs: Flow of meaning. Essensen af dialog er en undersøgelse/tilgang (inquiry) der bidrager til fremkomsten af idéer, opfattelser og forståelser, som mennesker ikke har i forvejen. Isaacs taler også om transformative dialoger.

19 Dialog bud på en definition Ved dialog forstås en ligeværdig samtaleform mellem 2 eller flere personer med henblik på at skabe læring/ny forståelse gennem (dia) hinandens forskellige meninger (logos). I dialogen løber vi en risiko for at forstå tingene på en ny måde og føle os nødsaget til at tænke om igen, tro om igen og gøre tingene på en anden måde end først antaget.

20 Dialog fortsat Handler ikke om at diskutere eller forsøge at overbevise den anden om, at man har ret Handler ikke om at vinde en debat Handler ikke om strategisk at planlægge en samtale men i stedet om at være tilstede i samtalen At tænke højlydt sammen og åbne sig for hinandens idéer At skabe nye idéer og tanker sammen dialogen er kreativ og åbner op for nye muligheder frem for at lukke ned

21 Dialog betyder at tale med mennesker, ikke til dem, og erkende at meningen opstår i specifikke øjeblikke med responsiv samtale mellem mennesker, og at alt, hvad der bliver sagt, bliver sagt i relation til andre, andre mennesker, andre idéer, andre samtaler. (Cunliffe, Ann & Matthew Eriksen (2011): Relational leadership in Human Relations (2011) 64: p Dialog at tale med og ikke til

22 Dobbelt engagement Opmærksomhed rettet mod samtalens følgevirkninger Hvordan kan jeg få sagt tingene på en sådan måde, at vi kan komme videre sammen, og at vi begge bevarer vores værdighed?

23 At skabe forbindelse Hvordan kan jeg lytte på en sådan måde, at folk får lyst til at tale, og hvordan kan jeg udtrykke mig på måder, så folk får lyst til at lytte? (inspireret af Barnett Pearce)

24 Dialogens emotionelle sider Følelser som relationelle performances Vi lærer gennem social tradition, hvordan vi skal udvise (performe) følelser Gennem relationer lærer vi at udvise fx. nydelse eller vrede Vi spiller forskellige former for drama, fx. dramaet om min succes, min opofrelse, konkurrence, retfærdighed etc. Vi kan invitere til nye og forandre eksisterende dramaer, som udspiller sig i organisationens teater

25 Polyfoni - flerstemmighed Når vi holder møder, er der mange stemmer i spil og ligeledes ofte forskellige stemmer, der taler inden i os. Vi kommer fra forskellige baggrunde og repræsenterer ofte også stemmer udenfor mødet.

26 Ved konflikt under opsejling Stop op! Og tænk over følgende: Hvilket kommunikationsmønster har vi gang i lige nu? Hvad er min egen andel i dette? Hvordan ser verden ud fra den andens perspektiv? Hvad er vigtigt (og måske endda logisk) for ham/hende? Hvad sker der, når jeg giver mig tid og forsøger at lytte til den anden? Hvordan kan jeg være klar i mælet og samtidig være anerkendende og respektfuld overfor den anden? Hvor ligger balancen mellem menneskelige hensyn og organisatoriske hensyn? Hvilke værdier og hvilket menneskesyn vil vi arbejde ud fra?

27 Case 1 Vi er på et døgncenter for unge anbragte. En ung pige har låst sig inde på toilettet og sidder der og ryger cigaretter til trods for, at centret har indført rygestop for både ansatte og de unge. Hun er ked og det og vred, da hun lige har haft en konflikt med en anden beboer. Hvordan ville du som pædagog eller evt. leder håndtere den pågældende situation på en anerkendende måde?

28 Anerkendelse Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm og drømmen kom først. Peter Lang

29 Kommunikative bestræbelser At være opmærksom på den andens sindstilstand og den stemning og energi, vi skaber sammen i kontakten imellem os At kunne lytte og koble sig til den anden At være nysgerrig på den andens oplevelse af virkeligheden At kunne ændre sprogspillet, hvis det udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning

30 Bateson om betydningen af kontekst - 4 kontekstmarkører STED: Hvilket sted er det? Hvad er muligt på dette sted? Hvem må hvad? Hvilke ritualer og regler hører til dette sted? TID: Hvilken tidsramme er sat af? Hvilken periode udspiller samtalen sig inden for? Hvad er der sket forud for samtalen, som måske har en indvirkning? RELATION: Hvilken slags relation er i spil? Formelt set? Uformelt set? Stemningsmæssigt? INDHOLD: Hvad bliver sagt? Hvordan bliver der responderet? Hvad bliver muligt at respondere herefter (i lyset af sted, tid, relation)?

31 CMM - model m. afsæt i Barnett Pearce Kultur Livsmanuskript og værdier Relation/-er Str Episode Kontekstuel indflydelse (effekt) Kommunikation/ talehandlinger Implikativ indflydelse (effekt)

32 Case 2 Vred far, der tropper uanmeldt op i børnehaven. Han er fortvivlet og i afmagt, da han oplever, at hans datter bliver chikaneret af de andre børn. Hvad er den frustrerede drøm hos far? Hvordan kan den pædagogiske medarbejder håndtere episoden nu og her som ressourcefuld samtalepartner? Hvordan kan man som leder/medarbejder følge op på episoden og sikre, at der sker en positiv udvikling?

33 At være nysgerrig på Den andens andet-hed hvordan oplever og forstår du verden? Den organisatoriske kontekst - hvilken indvirkning har denne? Relationerne imellem os og i forhold til andre Invitere til perspektivskifte Tidligere bedste praksis erfaringer Hvad kan vi skabe sammen? Hvordan kan vi skabe refleksion og læring gennem samtalen? Hvad har vi af handlemuligheder i denne kontekst?

34 Kommunikation og relationer - kort opsummering Via sproget skaber vi sammen vores sociale virkelighed Både som ledere og medarbejdere indgår vi i relationer hele tiden også når vi tilsyneladende arbejder alene Dialoger og samtaler kan ses som sammenstrømninger af idéer, relationer, viden og erfaringer Dialog er samskabelse, noget der opstår i fællesskab At tale med og ikke til eller om (inspireret af Bakhtin og Shotter) Vi gør ting med ord (Austin) - og vi gør hele tiden noget ved hinanden med vores ord Dobbelt engagement: Både fokus på samtalens indhold og fokus på dens følgevirkninger for relationen og resten af organisationen Kommunikation i mønstre: Opbyggende og nedbrydende scenarier Kommunikation kan ses som invitationer

35 Hersted, L. & K. J. Gergen (2013): Relationel Ledelse Dialogisk baseret samarbejde. Udgivet på Forlaget Mindspace Kan bestilles via nettet. Nu også på DANSK! Hvis du er blevet nysgerrig

36 Øvrig litteratur Bakhtin, M. M. (1981): The Dialogic Imagination. Four essays. Austin: University of Texas Press. Gergen, K.J. (2010): Relationel Tilblivelse. København: Dansk Psykologisk Forlag Hersted, Lone & Kenneth J. Gergen (2013) Relationel Ledelse. Dialogisk baseret samarbejde. København: Forlaget Mindspace. Hertz, B. & F. Iversen (2007): Mere anerkendelse i børnehøjde. København: Dansk Psykologisk Forlag. Holman, David & Richard Thorpe (2003): Management and Language. Sage Publications. Høier, Mille, Lone Hersted & Louise Laustsen (2011): Kreativ Procesledelse. Nye veje til bedre praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag. Juul, Jesper (2002): Pædagogisk Relationskompetence. København: Apostrof. Larsen, M.V. & J.G. Rasmussen (2014) (red.): Relationelle Perspektiver på Ledelse. Hans Reitzels Forlag. McAdam, E. & P. Lang (2010): Anerkendende arbejde i skoler Shotter, John (2010): Social Construction on the Edge. Withness -Thinking & Embodiment. TAOS Institute Publication. Uhl-Bien, Mary & Sonia M. Ospina (2012): Advancing Relational Leadership Research. A Dialogue Among Perspectives. Information Age Publishing.

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT Mette Amtoft Arne Vestergaard M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT E R I denne artikel forsøger vi at redegøre for og begrunde et særligt aspekt

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang

Om anerkendende undervisning - et interview med Peter Lang Opdatering: Artiklen blev bragt i tidsskriftet Kognition & Pædagogik nr. 56 (2005) René Kristensen og Merete Fredslund er nu begge uddannede i Systemisk ledelse og organisationsstudier og arbejder som

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere