Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden"

Transkript

1 Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden Søren Gøtzsche, DIF er valgt 56 stemmeberettigede Referent: Dorthe Hansen, Projektkonsulent er valgt Forretningsordenen er godkendt (Stemmetallet er det samme som for det ordinære repræsentantskabsmøde dvs. afhængig af licenser pr. 1/3). 2 Orientering om IT-projekt jf. vedlagt redegørelse Formand Ejnar Skovgård Mikkelsen giver ordet til Jesper Christensen fra Aalborg og testgruppen, som gennemgår deres redegørelse: Forbundet har foreslået om vi kan lave en fælles indstilling, men vi har i den 4 mands testgruppe valgt at lave en henstilling og en udtalelse til hovedbestyrelsen, som vi blev pålagt af repræsentantskabet på sidste møde i april. Det har vi gjort 4 gange. Der har været 4 anbefaling fra os om at stoppe IT projektet som det ser ud nu. Første anbefaling skete allerede i 26. juli sidste år. Her anbefalede testgruppen om at stoppe for at vi kunne gøre status på projektet. Sket en del ting frem og tilbage - og 6. maj ønsker gruppen et stop af projektet, indtil det er vurderet. 1. juni anbefalede vi et fuldt stop som damage-control eftersom HB overhørte testgruppens tidligere anbefalinger. Blev taget vel i møde og havde et møde med Ejnar og Lars Gregersen og det førte til et opklarende møde med mig, Ejnar, Lars Gregersen og leverandør hvor vi så brugerinterface på Mit DTaF, hvilket så fornuftigt ud. Men det er let at lave et brugerinterface det afgørende er i motorrummet: - Søgemaskine optimering - Responsive webdesign - Overholdelse af standarder til hjemmesider Disse ting er ikke opfyldt med dette system, og dette gør, at vi fra testgruppens siger stop og vil have lavet analyse. Problemet er rettidig omhu i forberedelse. Mangelfulde og tvivlsomme kravspecifikationer. Kun Hans Majlinder har fået lavet en god kravspecifikation. Anbefaling fra testgruppen er at stoppe op og lad os få kig ind i systemet og lad os lave kravspecifikationer så det passer. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Har kigget på HBs referater. Spørgsmål til Jesper. Er det korrekt forstået at der er fokus på databasen og de andre ting er lagt på hylden og prioriteres ikke i denne omgang? Vi er ikke alle på Facebook, og der er ting som ikke hører sig til på Facebook f.eks. information til klubber. Der bør være en kommunikation pr mail med informationer ud til klubberne, da mange ikke er på Facebook (jeg kommer aldrig). Information bør sendes ud til klubberne. Forstår ikke HBs seneste referat angående IT systemet. Referater bør gerne være sådan, at dem Side 1 af 22

2 der ikke har deltaget kan læse og forstå dem. Jesper Christensen, Aalborg: Det er det, vi har fået at vide ja. Claus D. Thomsen, Ballerup og testgruppen: HB referaterne giver ikke samme opfattelse som testgruppen har. HB referaterne er meget rosenråde og giver udtryk for at der ikke høres på testgruppen. Der er 4 gange blevet meldt ind om at træde på bremsen. Vi aftale i april at stoppe op og tænke os om. Dog efterfølgende HB møde har man trådt på speederen. Der står at nyt IT kan være klar 20. juni, og det tror vi ikke på. Testgruppen er utallige gange har ikke kunnet få adgang til at teste, og når endelig så kun Jesper. HB, I skal skamme jer, når I har fået hjælp og vejledning og det ignorerer I og sætter fulde sejl. Fra et HB referat står der er jeres holdning er at repræsentantskabet er ikke repræsentativt. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Kommentarer til Herdis. Ang. referaterne, så tager vi formuleringen op ift. de næste referater. Ang. Jan så har han desværre selv sagt op, og det er vi kede af. Vi ville gerne have hans konstruktive input, men det har været svært at ændre pt. da han selv har truffet beslutningen. Facebook skal ikke være vores primære kommunikationskanal, vi skal også have andre kanaler. Vi har også hjemmesiden. Flere er hurtigere til at bruge Facebook end hjemmesiden. Vi vil gerne have lavet en opdateret klubmailingliste og det vil blive tænkt ind til den primære kommunikation til klubberne, hvilket vil tages med ind i kommunikationsstrategien. Alle skal informeres, og derfor burde det ikke have stået i referatet, at alle nyheder skal på Facebook. Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Jeg har ansvaret for ITU. Kommentar til Herdis, så er en af muligheder i det nye system at en nyhed kan blive en straks-nyhed og sendes ud med det samme. Til Jespers redegørelse. Er ked af at første møde blev aflyst. Var ikke klar på kritikken, og fik lovet at vi var klar til at kigge på systemet, men systemet var ikke klar til at blive testet, og derfor blev mødet udsat. Når referat nævner fuld kraft frem, så var det to ting vi ville fokusere på; at der ville være noget der kunne testes ordentligt på og at systemet kan klare et stort medlemssystem. Derfor blev importeret medlemmer. Der er mange ting vi har sat stop på, for at være sikker på at systemet var klar, bl.a. layout, som vi er klar til nu. Fokus i dette projekt har været noget økonomi dvs. at lette arbejdsopgaver for frivillige, sekretariatet og klubber, og sekundært har været at det var smart og responsivt. Taget indstilling fra testgruppen og har løbet igennem med leverandøren. Tager det til efterretning, så vi tager en pause i projektet og får defineret mere inden vi går videre. Vil opfordre til at I stemmer på Jesper til HB, da der ikke er noget der skal ind under gulvtæppet, og han vil kunne være en repræsentant og vagthund for jer. Han har givet en konstruktiv feedback. Jeg vil nok ikke prioritere punkterne ligesom ham. Ift. redegørelsen var det projektet eller tidsplanen, der ikke holder? Claus D. Thomsen, Ballerup (testgruppen): Det er projektet der ikke dur. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Side 2 af 22

3 Forstår ikke det der bliver sagt. Lars du siger at man skal arbejde med kommunikation, men jeg synes at kommunikationen er blevet dårligere ud til klubberne. Du tager ting til efterretning, men det er ikke det samme som handling. HB referat siger, at vi skal fokusere på database, men formanden siger at der skal være en kommunikationsstrategi og bedre kommunikation ud til klubberne. Indkaldelsen og IT-redegørelsen blev ikke kommunikeret ud til klubberne, kun via hjemmesiden. Og det burde have været på forsiden og ikke så man skulle finde det inde af bagveje det er ikke kommunikationsvenligt. I lytter ikke til hvad der bliver sagt, nemlig at vi skal have noget kommunikation ud til klubberne. Claus D. Thomsen, Ballerup (testgruppen): Leverandøren af det nye IT-system er til stede i dag. Ang. kommunikation så har nogle af jer i HB har siddet længe til at rette op på kommunikationen. Der sendes ikke længere mail ud til klubberne. Det kan ikke være rigtigt at der ikke kommer info ud til klubberne bl.a. omkring Kukkiwon, men at jeg skal høre det gennem en af mine elever at det ligger på Facebook, når HB har vidst det siden 3. december I sover i timen. I vil gerne have input fra Jan Jørgensen, men han har ikke følt sig hørt og har sagt op grundet dette, og derfor har han trukket 4 eksperter ind til at blive hørt. Han ville gerne have været her, men HB har ikke bedt ham om det. Har på fornemmelsen at I regner med ITsystemet bliver godkendt i dag, da rammebudgettet er baseret på at det godkendes da der sparres på sekretariatet ift. at papir-passet fjernes. Så siger vi nej nu så falder rammebudgettet. Det er en forkert måde. Jan Jørgensen og testgruppen har råbt op mange gange. I ender med at have en anbefaling, hvor I forsøger at få testgruppen til at underskrive og anbefale løsningen. Det gør vi ikke. I referatet står fuld kraft, men I har stoppet op, men hvorfor står der så at systemet vil kunne være klar i dag. Men hvis vi skal tage stilling til det i dag, så skal det ikke være færdig. Fat det nu det system dur ikke! Kaj Nielsen, Nørrebro: Undrer mig at punktet er sat på som et orienteringspunkt. Da vi læste referatet fra sidste HB møde, stod der at der var styr på det og at testgruppen var positiv. Det er alvorligt og er vildledende. Når vi som repræsentantskab giver mandat til en Hovedbestyrelse, så er det ud fra en tillid om at blive hørt, men man har ikke hørt til gruppen, blev nedsat af repræsentantskabet og bruger deres fritid på det. Det er alvorligt når man misleder resten af HB. HB referaterne har mange gange været 3-4 uger forsinket, og det har vi påpeget mange gange, men man tager det ikke alvorligt. Hvis der ikke er gennemsigtighed i beslutningerne i HB, så ved vi ikke hvor man bevæger sig hen. Bliver dette punkt lavet om til et beslutningspunkt? Ali Filikci, Rødovre: Hvad har I som HB tænkt at gøre ved det problem, at der er en negativ redegørelse fra IT. Savner en saglig ærlig og saglig redegørelse for hvorfor man ignorer testgruppens svar om at stoppe projektet. Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Vi havde et møde sammen med Jesper og alle blev inviteret til at deltage. Det var min, Ejnars og Hans Majlinders opfattelse, at der var god funktionalitet og at vi var på rette vej, som Jesper også sagde. Side 3 af 22

4 Derfor havde vi en tro på at vi kunne lave en samlet indstilling. Ejnar lavede et oplæg til en indstilling, og det var langt fra det som Jesper havde. Han ville gerne tilbage til gruppen og vende tilbage. Det kom først op i går, har derfor ikke haft tid til at kigge den igennem. Havde håbet at vi kunne finde en farbar vej. Jeg tror på projektet kan lykkes dog nok ikke med den originale tidsplan, men med input fra Jesper, og det er det vi har råd til at gennemføre. Det er ikke uvilje. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Det er HBs anbefaling at vi bakker op om testgruppens plan. Næste skridt er en etablering af en samlet gruppe, som skal indgående teste hvor det er godt og hvor det er skidt. Deres anbefalinger går også på nogle kriterier som er vigtige, så som Brugervenligheden. Den nuværende IT løsning har også nogle mangler og ting som vi gerne vil rette op på. Det kræver dog at vi kan reducere den IT administration, da vi ellers bruger penge hér i stedet for at udvikle Taekwondo. Vi synes vi skal bakke op om testgruppens konklusioner dvs. - at vi stopper op - tester det til bunds med testgruppen - laver dybdegående kravspecifikationer Dette projekt kan altid stoppes, hvis ikke vi får en løsning der er bedre en det, vi har i dag ang. funktionalitet, brugervenlighed og økonomi. Claus D. Thomsen, Ballerup: Der bliver sagt, at der er gode ting i den nye webløsning som taler for at fortsætte, men det er netop de ting vi selv definerede for 2 år siden bl.a. har Louise (Vanløse) har været med til at kommentere på det. Det er blot de ideer og tanker der ligger bag. Korrekt at I først fik det i går, men det er version 4, med nogle få ændringer. Fedt at du Ejnar synes vi nu skal stoppe det, men ærgerligt at skal brænde så meget før I vågner op. Jesper Christensen, Aalborg: Jo jeg roste noget af systemet, da noget af det ser fine ud, men jeg sagde samtidigtig at vi skal tage højde for hvad resten af testgruppen siger og hvad ord frontend er. Frontend er nemlig håbløs, det dur ikke mht. kodningen. Det var nogle få punkter som jeg kommenterede på bl.a. Mit DTaF ser godt ud, men resten kan jeg ikke udtale mig om før vi har set Back-end, serverteknologi, database og de koder jeg så i frontend var ikke imponerende. Josef Jacobsen, Brøndby: Jeg forstå intet om IT, men er det kun mig der bliver forvirret. Forstår på testgruppen, at vi skal stoppe projektet, og at formanden siger at skal følge gruppens anbefalinger, men fortsætte? Punktet blev udsat fra sidste repræsentantskabsmøde, så der skal træffes en beslutning om hvad man skal med IT-projektet. Det er derfor et beslutningspunkt og ikke et orienteringspunkt. Har noteret mig at udsagnet fra testgruppen er, at man skal stoppe og kigge på tingene en gang mere. Har også forstået fra HB at man bakker op om testgruppens redegørelser, hvilket indirekte vil sige at man stopper. Noget kunne bruges og noget kunne ikke bruges. At der foreslås at der nedsættes et udvalg ift. 9 stk. 6 i lovene. At testgruppen og det udpegede udvalg skal stoppe op, og at oplægget skal testes til bunds, at der udarbejdes Side 4 af 22

5 en detaljeret kravspecifikation, at have en beskrivelse af prioriteterne og funktionaliteten. Forstår at man vil starte forfra med IT? Er det korrekt forstået? Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Ja det er korrekt. HB foreslår at vi bakker op om testgruppens anbefaling om at stoppe og opretter en gruppe som skal starte forfra. Fokus på at løsningen er bedre end i dag, god brugervenlig, god funktionalitet og ressourcebesparende for klubber og forbund. Tarik Setta, Rødovre: Tror ikke vi kommer videre herfra. VI kan nedlægge så mange ad hocudvalg og grupper, men der vil ikke blive lyttet. Mener vi skal tage ved lære af folketingsvalget og tage ansvar. Det går ikke særlig godt i øjeblikket. Der bliver ikke lyttet til medlemmer, klubber, eksperter eller repræsentantskabet. Tag ansvaret om at I ikke kan leve op til dette og træk jer. Vi vil ikke kunne komme videre, da det ikke kun er på IT området det sejler på. Det er på alle punkter i forbundet. Dette er et historisk lavpunkt, og jeg kan ikke anbefale at vi går videre med nye projekter når det er samme ledelse der sidder der. Frustrationen fra medlemmerne er stor. Vil anbefale den siddende ledelse at trække sig. Claus D. Thomsen, Ballerup: Ang. nyt udvalg snakker vi så starte helt forfra eller stoppe op? På sidste repræsentantskabsmøde blev der nemlig nedsat sådan et udvalg, hvor vi skulle stoppe op, hvilket HB så ikke gjorde. Allan Frost, Fredensborg: Har 27 års erfaring med IT og i branchen vil man stoppe projekter med 2 års kravspecifikationer, fordi det er forældet. Har før foreslået at man laver en ny hjemmeside rettet mod nye medlemmer i stedet for eksisterende medlemmer. Har noteret, at der er sagt at man starter forfra. Kaj Nielsen, Nørrebro: Betyder det at man opsiger aftale med leverandøren. Louise Dohn, Vanløse: Har man spildt pengene? Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Min anbefaling er der både er investeret tid og penge at Jesper og testgruppen sætter sig ned og definerer hvad der skal til hvis man skal bruge det eksisterende i det nye system for at gå videre med det, og det skal leverandøren nikke ja til. Vi stopper op og kigger på om der er en farbar vej. Ja der vil være en betaling på en del af det der er blevet leveret, da jeg mener vi er over halvvejs. Hvis vi stopper op har den en eller anden form for økonomisk konsekvens. Det gode ved projektet er at det er forholdsvis billigt. Alternativet om at udvide det vi har, er væsentligt dyrere end dette projekt en faktor 1-3, dvs. at kunne spare mange hundrede tusinde kroner over en 3 års periode. Det er en besparelse jeg gerne vil have. Men hvis vi skal starte forfra vil det være dumt ikke lige at tjekke det vi allerede har i projektet og se om vi kan bruge det. Min personlige holdning er at kan vi liste op om hvad der skal gøres og kan det ikke opfyldes, så må vi leve med den nuværende løsning vi har og finde besparelser et andet sted i stedet. Kaj Nielsen, Nørrebro: Side 5 af 22

6 Det bliver lidt uld i mund fra dig Lars. Husker at der på sidste repræsentantskabsmøde er sagt er der ingen økonomi er i den aftale der er med leverandøren. Men nu lyder det som om der er økonomi hvis vi skal ud af aftalen. Leverandør er til stede i dag og lytter med. Synes man binder os alle til noget der er helt håbløst. Det kan være en økonomisk forpligtelse hvis det er noget vi skal leve op til det og det fremgår ikke af regnskabet, hvis vi skal det. Synes ikke vi skal betale en leverandør der ikke kan levere. Kan ikke forstå vi ikke bare siger stop. Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Aftaler er at vores første betaling er når systemet fungerer som det skal, men det er en anden situation end hvis projektet stoppes, for det er en afbrydelse af kontrakt, og det er ikke aftalt hvad koster. Den samlede kontraktsum er på kr inkl. moms. Det er den overordnede ramme. Henrik O. Sørensen, Kolding: Nu er jeg udvikler og synes det lyder voldsomt. På internettet er to år håbløst forældet allerede nu, så det er chokerende at vi ikke er kommet længere. Fokus på brugervenlighed, funktionalitet og udseende, men det vil også være fokus om 10 år, som det var for 2 år siden. Det lyder som en skræmmekampagne at sige, at vi skal betale, og så laver vi et korthus der nok vælter. Det lyder risikabelt og rystende at man ikke lytter til en testgruppe. Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Det er ikke 2 år siden vi startede dette system. Da vi startede projekt op tog vi ønsker fra Jan fra den tid Itide-projketet kørte, som vi har taget med.det var ønsker omkring bælter og andet som er samlet op over en længere periode. Claus D. Thomsen, Ballerup: Lars du siger vi skal lave en tidsplan der holder, men tidsplanen for projektet har ikke holdet. Det er hele tiden blevet udskudt. Det holder ikke at lave en tidsplan. Der trues med økonomien, men blev sagt på repræsentantskabsmødet at det ikke vil blive dyrere nu med de tiltag vi laver nu, da vi er stoppet lidt op, hvis vi ender med at skrotte dette projekt. Jeg har læst kontrakten på dette system. Det vigtigste er at hvordan vi kommer ud af projektet. Tidsplanen er ikke opfyldt, så vi bør kunne komme ud af det. Prisen kan kun blive en lille del af de som kompensation. Hvis vi vælger denne løsning, så skal der mere IT bistand til og for at reparere og det bliver dyrere på længere sigt, Så hellere tage en dyrere løsning som på den lange bane vil være bedre. Lars Morild, Hovedbestyrelsen: Er der stemning for en demo af systemet, så kan folk måske bedre forholde sig til de? Allan Frost, Fredensborg: Nej forhold jer til det der er bagved. En demo nu vil ikke give indsigt. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Trusselskampagner vi hører gang på gang og tænker som gammel husmor køber jeg jo ikke et produkt der ikke virker men gerne betale lidt mere med noget der rent faktisk virker. Lad os få et ordenligt system og lad os følge testgruppens anbefaling. Josef Jacobsen, Brøndby: Nu er vi taekwondofolk sammen. Elev kommer som vil op til EM, og Side 6 af 22

7 man som træner godt kan se at personen vil ryge hurtigt ud. Vil det så være ansvarsfuldt at sende afsted? Det kan overføres her, da eksperter jo siger at det bør være slut, der er ikke noget at gøre andet end at starte forfra. Claus D. Thomsen, Ballerup: Vil spørge resten af HB om de bakker op om det der bliver sagt, eller det kun er en del af HB der har en menig om dette? Henrik Madsen, Aarhus Syd: Testgruppen siger at IT systemet er skidt, men testgruppen er udvalgt af Jan Jørgensen. Martin (den nye leverandør) er medlem af min klub og jeg kender ikke til systemet og har ikke set det, men synes det er lidt ensidig, da det er Jan Jørgensens mening og han kører personlig ting på Martin. Synes at IT systemet skal testes af uvildige personer som ikke er udvalgt ag Jan. Vi skal have gang i at se, hvad systemet kan. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Det er ikke Jan Jørgensen der har nedsat testgruppen, den blev nedsat på det ordinære repræsentantskabsmøde. Jesper Christensen, Aalborg: Jeg blev spurgt fordi jeg underviser på Aalborg Teknisk Skole (Media College) og underviser webintegratorer, mediegrafikkere, søgemaskineoptimering, online marketing management og er censor på disse også. Har undervist på universitetet i usability og brugerapps. De andre i gruppen har kompetencer på samme niveau. Jan-Erik Jørgensen, København: Tror jeg kender de flest i testgruppen, og de har enormt høje kompetencer på dette område, så lyt til dem. Er selv ansat i det offentlige, og de er eksperter i at lave IT systermer der er forfejlet. Lad os ikke lave samme fejl, men indrømme at vi har lavet en fejl. Ole Antonsen, Esbjerg: Man skal være medlem af en klub og tilmeldt derfra for at have taleret, så kan leverandøren ikke hér komme og forsvare sig selv, når han ikke er tilmeldt sådan. Jesper Christensen, Aalborg: Har sider fra Backend, da jeg som den eneste fra testgruppen har adgang. De skærmbilleder har jeg selv gået igennem. Søren Herlev Jørgensen, Hovedbestyrelsen: Jeg vil gerne tage afstand fra at jeg sidder i bestyrelsen pt. Jeg er nyvalgt, og har været tavs denne gang. Jeg synes dette skal stoppe nu. Min værste anelse om denne diskussion er lige sket. Min største bekymring om projektet er lige blevet vel dokumenteret. Argumenterne er meget stærke for at stoppe dette projekt det er et kæmpe selvmål. Jeg bliver nød til at anbefale HB at få dette stoppet. Synes det ligger til højrebenet, og vi underminerer vores chance i fremtiden for at genoprette det hvis vi fortsætter. Jeg vil foreslå at vi tager en pause nu. HB drøfter det og giver et forslag efter frokost. Man skal ikke tage den type beslutninger på tom mave. Claus D. Thomsen, Ballerup: Vil gerne lige have en tilkendegivelse fra resten af HB. Lars Gregersen, Hovedbestyrelsen: Jeg bakker op om Lars Morild og Ejnar. Side 7 af 22

8 Per Holdt Madsen, Hovedbestyrelsen: Jeg bakker op om projektet. Vi har i høj grad brug for at optimere nogle processer i sekretariatet set fra et økonomiske syn, og det vil dette system være med til at kunne. Derfor bakker jeg op om det. Mikael Kronborg, Hovedbestyrelsen: Jeg bakker Søren op, hvis vi skal videre. Det må være ansvarlig beslutning at stoppe det og lytte til hvad forsamlingen har sagt. FROKOST Nu 53 stemmeberettigede til stede Jeg har begået en fejl, Martin Skovdal troede jeg var repræsentant fra en klub, men er her som gæst i følge lovene 6 stk. 3 som inviteret af HB. Og er blevet spurgt om Johny Gramberg har stemme og taleret, men er tilmeldt som fjerde medlem fra en klub med tre stemmer, og har derfor ikke hverken stemme- eller taleret. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: HB har drøftet sagen på baggrund af jeres kommentarer, indsigelser og kritik. En enig bestyrelse er indstillet på at stoppe projektet. Vi indstillet på at opsige aftale med leverandør og køre videre med nuværende system. Samlet HB foreslår at repræsentantskabet bakker op om denne beslutning. HB indstiller til, at man terminerer IT projektet. Repræsentantskabet beslutter i enighed, at man indstiller IT projektet. 3 Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår Ejnar Mikkelsen, Formand: Fremlægger det reviderede rammebudget med uddybende forklaringer. Der er lavet nedjustering af indtægter på licenser, så det følger 2014 og ikke forventer flere medlemmer. Vi har undladt at spare på bredde- og udviklingsområdet, dvs. der primært er sparret på Talent og Elite området, herunder mesterskabsdeltagelse og i mindre omfang Udviklingscentrene, mindre besparelse på Dan-gradueringspuljen, og så er det de administrative områder der tager resten af besparelserne. Ved indtægter foreslår vi en ny licensmodel, som ikke giver en direkte merindtægt som følge heraf, men forhåbentlig en stigning i registrerede medlemmer på sigt i kraft af fastholdelses- og rekrutteringsprojektet, da der er en forskel på registrering af hvad der bliver meldt til DIF og kommuner og forbundet. Det vil vi følge op på. Indtægt fra DIF overstiger langt indtægt fra licenser udgør næsten 1,9 mio. Det tildeles på baggrund af en fordelingsnøgle, som er knyttet til aktiviteter. Det er et fast millionbeløb som fordeles ud til forbundene. 20 % af de godt 1,9 mio. knytter sig til antal klubber og medlemmer, hvor 80 % knytter sig til aktiviteter. Her skal mødes nogle foruddefinerede betingelser, for at få det tilskud. Der skærpes hele tiden kravene fra DIF. Et af kriterierne bl.a. er at der er konsulenter tilknyttet til aktiviteterne. Udgiften til konsulenterne og tilskud til involverede klubber udgør altså godt 60 % af de 1,5 mio., men der er også løntilskud til konsulenterne på Det koster os at generere 1,5 mio. i aktiviteter (indtægter). Talent og Elite området er sparet med Side 8 af 22

9 ift. det forkastede budget - spares på både kamp og teknik. Fra Teknik er det det mesterskab, som ikke afvikles i år. Der er nemlig lavet om så mesterskaberne ikke længere afholdes hvert år. Derfor er der nu kun 1 mesterskab pr. år. På Kamp tages fra mesterskabsdeltagelse og i mindre omfang til UC. Ift. de aftaler der er lavet med de eksisterende Udviklingscentre (UC), er tilskuddet delt op i to. Trænerlønninger (ikke reguleret) og aktivitetsbaseret. Da UC stadig er i en opbygningsfase, hvor fokus er på at få dagligdagen til at fungere og aktiviteterne skal udbydes i samarbejde med UC erne, og her vil vi prioritere aktiviteter som rammer flest. Der er prioriteret og afviklet organisationsudvikling for UC erne samt kursusforløb for udarbejdelse af individuel træningsplanlægning. På breddeområdet er besparelsen ved at fjerne puljen til dan-graduering, og bibeholde puljen til udvikling og klubaktiviteter. Mindre besparelse på IT support. Besparelse, da Jan har sagt op. Vil omlægge det tilskud vi giver til DTDT. Vi vil nedprioritere PR/marketing ikke kommunikation. Besparelse på sekretariat ved at fjerne udstedelsen af papirpas dvs. ikke systemet, men fysisk trykning og udsendelse af pas. Der er tale om et samlet forsalg, dvs. ét rammebudget i forslaget. Fremlæggelse af ny licensmodel Fremlægges af Søren Herlev Jørgensen fra Hovedbestyrelsen: Efter at HBs forslag om en licensforhøjelse på 40 kr. til 240 kr. blev forkastet på det ordinære repræsentantskabsmøde har vi arbejdet med en ny model. En ny model hvor formålet ikke er at øge licens indtægterne, men at fordele licensen mere retfærdigt. Det har dog været en forudsætning at licens indtægterne ikke falder og det må alt andet lige betyde at visse medlemsgrupper skal betale mere for at andre grupper kan betale mindre. Det kom også frem på det ordinære repræsentantskabsmøde, at flere har valgt ikke at melde deres medlemmer ind i DTaF. En af de grunde der blev givet for dette var, at de som bare passer deres træning i den lokale klub ikke fik nok for deres kontingent penge. Nu er det rigtigt uheldigt for Dansk taekwondo, hvis denne udvikling fortsætter for udover at man på denne måde sender regningen videre til de klubber, som faktisk betaler det de skal, så betyder denne lidt asociale indstilling at forbundet mister yderligere økonomisk støtte fra DIF. Den nye model - Grundelementerne i denne nye model er at klubberne betaler en grundlicens alt efter størrelser. Licensen for børn (langt den største del af forbundets medlemmer) sættes ned fra 200 kr. til 100 kr. og prisen for voksne sættes op fra 200 kr. til 250 kr. (Det har været en lidt uretfærdig model at børn og voksne betaler det samme i forbundslicens nu hvor de betaler forskelligt for at træne i klubberne. Dette har gjort at en forholdsmæssig stor del af børnekontingent betales videre til forbundet). Herudover er der et element af brugerbetaling ved at alle stævneaktive betaler en ekstra licens på 100 Side 9 af 22

10 kr. Alt i alt giver dette en billigere licens for børn under 18 år, samt en lille stigning for stævne aktive børn og voksne generelt. Hvis denne model ender med at give mange flere penge, fordi det er en succes, så skal det går tilbage til klubberne. Der arbejdes også på at etablere en model hvor forbundet yder de klubber som medvirker til udarbejdelse af koncepter og/eller afvikler de af forbundet udviklede koncepter få rabat på klublicensen. Rutiner for den nye model -Et element i den gamle licens model, som var meget uhensigtsmæssigt, var den faste licens periode som fulgte kalenderåret. Dette gjorte at indmeldelse resten af året havde nogle skæve økonomiske regler, som nok har været med til at få har valgt at betale licens for nye medlemmer i slutning af året. Derfor foreslår vi at forbundslicensen betales løbende og altid ét år af gangen, så hvis man f.eks. melder sig ind den 20. juni betaler man fuld årlig licens som fornyes ét år efter den 20. juni. Dette betyder at større klubber månedligt rapporterer nye medlemmer og mindre klubber hvert kvartal. Det er planen af det fremtidige IT-system skal kunne understøtte disse rutiner. Licenskontrol - Når man kikker på listen over hvor mange licenser de forskellige klubber betaler til forbundet, er det tydeligt, at ikke alle klubber betaler hvad de skal til fælleskassen. Derfor vil licenstallet i december måned blive sammenholdt med DIF tal og eventuelle uoverensstemmelser blive reguleret enten ved at klubben modtager en ekstra regning eller få penge tilbage. Der kan forekomme gyldige grunde til forskel på DIF tal og betalte forbundslicenser og derfor vil de relevante klubber få mulighed for at dokumentere gyldige grunde inden en efterregulering resulterer i en opkrævning. Eksempler gennemgås for stor klub som Nørrebro og gennemsnitsklub (150 medlemmer) og mindre klub (25 medlemmer). Anbefaler klubberne ikke at opdele i klubkontingent og forbundslicens. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Skuffet over at der ikke er et foreløbigt regnskab pr. 31/ Har regnet på opgørelserne og der var ca medlemmer 12/6. Det giver i indtægt, men man fastholder på som indtægter. Medlemsstigning på 4000 på et efterår er lidt vildt. Man regner stadig med sponsorindtægter på Ved man det eller håber man på det? Undrer mig over fordelingsaktiviteter i rammebudgettet er sat ned til det halve for bredden. Turneringområdet er sat op med Ang. dommer kamp er sat på , men sidste år var det på , så det bliver nok ikke mindre. Det jeg er ked af er at uddannelsesområdet som sidste år var på , og selvom det giver tilskud fra DIF, er det sat ned til Hvordan kan det hænge sammen med gratiskurser, Side 10 af 22

11 når der kun er afsat og alle skal med? Udviklingsmidler nedsat fra til igen en nedskæring på bredden. Vi skal nok ikke have ny IT konsulent, da det er sat ned med Konsulenter og UC-koordinator tilsammen bruger vi 1 mio. på. Marketing steg med en udgift på op til , og det er fantastisk med DTDT - de laver reklame for os. Medlemsforsikring er faldet, men mener at der sidste år var melding om at den var steget. Med samme antal er det vel forkert med et fald. Fællesomkostninger på , og ifølge HB referaterne er der allerede brugt ud pr. 31/5 og det indeholder julegaver til frivillige pga. forsinket fakturering. Men er vi ikke alle frivillige, og får vi så alle julegaver? Ang. Licensmodellen, så er det er ok at nedsætte beløb for børn, men ikke med 100kr.bregningen på at spare penge for klubberne er på baggrund af hvis vi opnår maksimum på antallet. Har beregnet hvis vi som klubber ikke har maksimum antal. Dvs. hvis du har 26 medlemmer skal du betale 2500 dvs. 100kr og derefter 100 kr. og de voksne 350 kr. Det er mange penge for at være medlem af forbundet, som vi ikke får noget ud af. Fordele er forsikring, men den er ikke noget værd. Dem jeg kender til, der har haft problemer, kunne ikke få hjælp. Jeg vil sige nej til denne licensberegning. Fordi hvis jeg skal have et medlem der går til stævner og kurser så vil det koste mig 450 kr. for det medlem. Hvad får man for licensen sommerlejr og nye tiltag, men der er ikke afsat penge til nye tiltag. Nogle klubber betaler selv licens til forbundet. Hvad de så skal betale, det er ikke til at styre ved betaling. At det skal indbetales løbende er helt vild, jeg har problemer med at finde kasserer og det varierer i forvejen hvornår man skal indberette til DIF, kommuner etc. jeg får aldrig en kasserer til at løfte hvis det ændres til løbende. Hvis man snyder med licensbetalinger, så snyder man da også til DIF. Claus D. Thomsen, Ballerup: Det giver for meget administration at have løbende licensbetaling. Hvorfor lave en stævnelicens skal vi så også have kursuslicens og trænerlicens. Så hellere lægge tillæg til de ting folk deltager til, hvis der er behov for det. Ang. at få licens som en del af klubkontingent, hvad gør man så med de medlemmer der kun holder et par mdr. Skal klubberne så selv betale for dem resten af året? Hvis formålet er at motivere folk til at betale, så tror jeg ikke på dette forslag. Hos os er det ikke børnene, men sortbælterne, som ikke vil betale. Min beregning siger at der vil være øget indtægt på til forbundet, ikke nul som I siger. Ballerup får ekstraregning på 3000 kr. om året, Hvalsø 2000 kr. mere, Helsingør stiger fra 1400 kr. til 1900 kr., og Albertslund 6000 kr. mere. I gennemsnit vil alle betale 10 % mere. Måske sparer nogle få, men de fleste betaler mere. Dem, der deltager i få stævner (børn/veteran) skal betale mere, og med deres øjne flytter det deres fokus, og det får folk til undlade at tage til stævner. Dermed færre Side 11 af 22

12 medlemmer, mindre motivation og færre klubber. Ligegyldig hvordan man tænker på det, så vil det betyde færre indtægter. Trænere kan ikke huske at der er flere licenser. Synes ok som det er i dag. Hvis I vil have flere licensbetalere, så gør forbundet mere attraktivt. Ang. rammebudgettet så var ikke ude 1. juni som lovet på sidste repræsentantskabsmøde men først 10. juni. Påpegede på sidste repræsentantskabsmøde regnefejl på 2 mio. i prognosen. Hvad er årsagen til at man budgetterer med 6 % stigning i DIF-tilskuddet? Hvorfor er sponsorindtægter nedjusteret? Er der afsat til dangradueringerudgifterne ift. Kukkiwons melding? Hvorfor er turneringsområdet steget voldsomt? Hvorfor er PR/marketing steget voldsomt? Allerede tre steder er I røget over jeres eget første buget, på trods af at I på det ordinære repræsentantskabsmøde lovede at stramme op. Ang. prognosen hvorfor sænker man PR/markting, når vi skal have flere medlemmer? På IT konsulent kan der spares , men på ordinære repræsentantskabsmøde blev nævnt at den ekstraregning på administrationen på kan dækkes på IT konsulenten, men det kan en så alligevel ikke da det kun er på der spares. Papirpas, vil der være mange der er kede af ikke at kunne have mere. Ekstraregning på julegaver, men hvorfor ikke hensat penge til det i 2014? Så havde underskuddet for 2014 selvfølgelig været større, men det burde have været der. Hvornår forventer HB at der er en positiv egenkapital? Josef Jacobsen, Brøndby: Hvem skal motivere hvem? Er det forbundet der skal motivere elever til at være der eller omvendt? Eleverne kommer jo ud og kæmper allerede efter 5 mdr., hvor familierne skal til at betale mere i form af udstyr, og så nu også betale ekstra (straf) til stævner. Hvad er det man giver? Hvad er det præcis at DTaF giver til eleverne og her er tænkes bredden? Min klub vil miste medlemmerne. Vi skal være gode til at sælge alle disse ekstraudgifter, men jeg kan pt ikke formulere, hvad giver forbundet til breddeudøverne? Jan-Erik Jørgensen, København: Den uddybende forklaring på budgettet var ønsket tilsendt inden dette møde. Der nævnes i HB-referat om UC-satellit. Er det med i budgettet? Medlemstilskud er det på baggrund af klubbernes registrering eller forbundets registrering? Har haft en kæmper i Spanien der kom til skade, og der var forsikringen nu god nok. pt. 48 stemmeberettigede til stede Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Til Josef så fremgår det af rammebudgettet at forbundet f.eks. på stævneområdet giver indirekte tilskud til afviklingen af disse turneringer herunder til dommer på som gør at stævner kan afholdes, og Side 12 af 22

13 det er i høj grad en breddeaktivitet. Arrangørerne ville ikke selv kunne dække dette uden at deltagerprisen var langt større. De penge stævnedeltagerne betaler nu går jo i arrangørklubbens kasse og ikke til forbundet. Til Herdis så er der stadig prioriteret breddeområdet. Udviklingsmidler er både ift. dan-graduerings- og andre aktiviteter. Foreslår at vi nedlægger tilskuddet til dan-gradueringer, men fastholder det oprindelige budget på udviklingsmidlerne. Jeg håber og hævder at konsulenterne er med til at sikre, at vi får indtægt fra DIF, men de sikrer også i deres virke med klubberne at vi får bedre projekter igennem end ellers. Ang. sponsorer, så er det indtægter vi stadig regner med at få bl.a. fra Kulturministeriet ift.noget udddannelse. Vi får et årligt tilskud fra WTF (development reform fond). Ang. konsulentområdet, så har vi til UD-koordinator, men får fortsat tilskud på , så nettoudgift er og indtægt genereret på knap 1,5 mio. via dem. Ang. IT konsulent, så sagde vi ganske rigtigt at vi ville sparre noget hér, men det var på de efterfølgende år. Ang. medlemsforsikring så budgetterer vi med samme medlemsantal, så vil medlemsantal også ligge på samme niveau. Ang. omkostninger der skulle justeres opad var på baggrund af drøftelsen sidste gang, hvor det vil være svært at komme igennem med besparelse på turneringsområdet og derfor er det med. Sekretariatetet, vidste vi også, ikke ville kunne opnå den først tiltænkte besparelse i år og er derfor også opjusteret. Opjusteringer er sket fordi vi har kendskab til omkostninger pr. 31/5. Søren Herlev Jørgensen, Hovedbestyrelsen: Licensmodellen ja med intervaller så er det som at leje en bus, hvor hvis man fylder alle sæder så er det billigere. Mener vi bør lave en model, hvor man honorerer klubber med vækst. Det med, at kasserer er svære at finde, er rigtigt. Denne model øger ikke arbejdet, for i klubberne er der jo også løbende medlemstilgang i året, som kassereren allerede tager sig af. Man skal jo allerede i dag betale senest 1 mdr. efter nyt medlem. Dette skal selvfølgelig understøttes af IT rutiner. Herdis Linde Jensen, Svendborg: Fik ikke svar på det om sponsorer. Satser på indtægter på i forhold til de ? Svarede ikke på det med 4000 mere medlemmer i efteråret. Kan dog ikke se forholdet mellem konsulenter og tilskud til bredden. De nye licenser, hvornår skal det gælde fra? Betalingen går pr. 12 mdr., så jeg skal jo holde øje med at genbetale på forskellige tider for, så det er jo ikke kun når det er ved nye medlemmer. Så skal der være opgørelse ift. DIF, og herefter en op eller nedjustering i slutningen af året. Jeg synes det er meget bøvlet. Tarik Setta, Rødovre: Til Ejnar, du sagde at der skal spares på UC-aktiviteter i budgettet. Hvad er der budgetteret med til aktiviteter og hvad er besparelsen? UCkoordinator koster , og hvis jeg har forstået oplægget rigtigt. Side 13 af 22

14 Tjener vi penge på at have UC-koordinatoren ansat? Savner svar på UCsatellit. Ejnar Skovgård Mikkelsen Formand: Til Herdis, så regner vi med de samme indtægter som for regnskabet for 2014 under ekstraordinære indtægter. For indeværende er der foretaget en principbeslutning om UC-satellit vil ikke koste flere penge. Til Claus omkring DIF tilskuddet og de 6 % så bliver det lidt teknisk og det beklager jeg. Der er en lang række aktiviteter som udløser tilskud fra DIF, hvis vi opfylder deres kriterier. Forbundet skal have en aktiv rolle, gerne i samarbejde med klubber, men det kan ikke være kun klubberne. Hvis vi ikke er aktive i aktiviteterne vil DIFtilskuddet falde henover tid. I 2014 havde vi en indtægt på og vi ved at allerede nu det i år stiger til altså en merindtægt på Samme stigning har vi set fra Baggrunden til stigningen er de aktiviteter som vi afholder i 2015, opgøres i Heraf bliver en 1/3 udbetalt hvert år Der sker en forskydning i indtægter på baggrund af omkostningerne og de udgifter der er til at skave aktiviteterne. Derfor er det en investering med konsulenterne. Det første 1-2 år som konsulenterne er der, vil være en udgift, da aktiviteterne ikke er registreret endnu. Derfor er vi relativt trygge vedr. DIF-tilskuddet. Derfor kan der laves prognose på den andel. Hvilke aktiviteter giver tilskud fa DIF som vi kan kanalisere videre til klubberne bliver til udviklingsmidlerne. Er kategoriseret i udvikling; klubbesøg, klubudvikling sammen med konsulenterne, skolesamarbejder, partnerskaber, træf, lejre, kurser, stævner. Så der er en lang række aktiviteter der giver tilskud. Det forsøger vi at kanalisere videre til de klubber der er med til at afholde. Jan-Erik Jørgensen, København: Vi skylder og er pt teknisk insolvent, og det er først i 2019 vi er i nul i egenkapital. Hvordan ser status ud i dag? Holder vi budgettet eller er vi over eller under? Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Status er at vi holder budgettet. Tidshorisont er ganske rigtigt først i 2019 at vi er reetableret. Der er allerede fundet i besparelser. Hvis vi skal spare så yderligere , så vil vi skulle opsige konsulenter, som vi vil kunne mærke efter grundet fald i DIFtilskud. Lad os fastholde vores høje niveau på bredde, stævne og uddannelsesområderne, da de giver tilskuddet fra DIF. Besparelser er vi nød til at tage på talent- og eliteområdet, da det ikke direkte afleder indtægter til forbundet, og derfor kan vi bedre tage besparelsen dér. Vi håber sammen med fastholdelses- og rekrutteringsprojekt at de aktiviteter heri opnår to ting dels at fastholde tilskud fra DIF pga. aktiviteter, og dels at vi formår at hæve medlemsantallet ved at medlemmer bliver længere i sporten. Desuden håber vi på at den nye licensmodel motiverer til at flere tilslutter sig taekwondosporten, og at Side 14 af 22

15 vi bliver bedre til selvjustits på medlemstallet. Der arbejdes på at have samme registreringssystem ift. DIF og kommuner. Pt. er der 5 kommuner med i det system. Derfor vil det være en sikring af, at der ikke er et misforhold mellem tallene. PAUSE Claus D. Thomsen, Ballerup: Har I i HB selv kigget på budgettet? Slutsum under breddeaktiviteter ender på 999, men alt i posterne ovenfor slutter på nul. Der er noget galt i regnesystemet. Positiv egenkapital opnås i 2019 ifølge de fremlagte tal, men der er jo fejl i de tal. Licensindtægter er stort set det samme som sidste år, men kun hvis medlemstallet holder, så ryger vi kun og I har budgettet med kr. Bør ikke være budget med minus resultat, når vi skal genoprette vores egenkapital. Har estimeret hvor mange medlemmer vi er ved årets udgang ud fra licenstal 26/5 og de sidste 5 år og hvor mange medlemmer kommer der til %-vis i efteråret. I bedste fald ender på 8573 og dermed færre indtægter. Hvis papirpassene ikke afskaffes skal I lige regne de med også. Så ender vi i 2015 med underskud på Hvordan kan HB synes det er ok at blive sendt hjem fra repræsentantskabsmøde med besked om at lave rammebudget om, og så er det nye budget dårligere end det kasserede. Til orientering har jeg sendt beregninger til LG efter det ordinære repræsentantskabsmøde og har fået pænt svar tilbage men er ikke blevet bedt om at hjælpe med at kigge det igennem. Ang. licensindbetalinger løbende så vil det skabe mere arbejde administrativt for klubberne. Hvordan vil HB vurdere de eventuelle licensmerindtægter i forhold til om det er overpris eller der er flere medlemmer der betaler? Står at hvis det giver flere indtægter, så skal det tilbage til klubberne. Ang. DIF tallene, så er angiver jeg alle medlemmer til DIF men har flere underafdelinger som ikke er taekwondo. Hvis det ændres ift. DIF-tallene, så vil klubben kun indbetale aktuelle licenstal til DIF også. Det fremtidige værste senarie er at gå til kampsport i stedet for taekwondo. Tarik Setta, Rødovre: Har ikke fået svar endnu, så prøver lige igen. Hvad er der budgetteret med til aktiviteter og hvad er besparelsen? Var UC- koordinatoren en gevinst dvs. tjener vi penge på at have ham? Hvis ikke så kunne vi måske afskedige ham. Han har endnu ikke været hos os i Rødovre UC og vi har været i gang i et år nu. Så den post kan måske godt spares væk. Ang. satellitten siger du Ejnar ikke vil koste penge. Nørrebro og Rødovre har sendt besked til forbundet om at få en redegørelse for hvordan denne beslutning om en satellit er kommer til, og har måtte rykket for svar, og da det kom var det med bekræftelse på at der kunne være en satellit. Men nu siger du Ejnar, at det ikke er vedtaget endnu. Hvilket svar gælder? Hvis man kan lave en UC-satellit i en anden kommune hvor det er gratis og uden det koster noget, så føler jeg mig snydt, da vi har skaffet en ¼ mio. De penge vil vi da hellere beholde i klubben. Allan Frost, Fredensborg: Ang. licensmodel så driver tre klubber, hvor alle betaler 200 kr. som de Side 15 af 22

16 skal. Men måske vil klubbernes bestyrelser lave klubberne om til satellit-klubber i stedet, så der kun 1 klub under forbundet og derfor betale mindre til forbundet. Vil gerne gå sammen med andre klubber om at lave stævner selv. Så det hænger ikke sammen med den licensmodel. Kaj Nielsen, Nørrebro: Jeg synes det er skuffende den måde man har taget i mode vores berettigede kritik af det fremlagte budget på sidste repræsentantskabsmøde, hvor der også var et regnskab med et gigantisk underskud for Har spurgt på den Forbundet Facebook side om vi kunne få en kopi/udgave af hvor er vi nu statusmæssigt i regnskabet for 2015, da det jo kom frem sidste gang at der var nye udgifter i december man ikke havde kendt til inden da. Men der har intet respons været og vi får ikke lov til at se de tal. Så må alt bygge på en tillid. Jeg bliver lidt i tvivl, da vi lige har drøftet et IT-projekt, hvor HB har siddet overhørig en anbefaling fra den testgruppe vi har været med til at udpege. Skal jeg så have tillid til at der er styr på det? Når jeg læser i regnskabet at man finder en ekstraregning på som man ikke var klar over man havde, så er det lidt det samme som da man lavede UC. Det var forbundets ønske at man søger ind som UC. Der har været udmelding om (noget til trænerløn og noget til aktiviteter). Dette sagde man til UC er og kommunerne. Hvis man vil ændre det beløb så står vi alle med et troværdighedsproblem over vor dem der er lavet aftaler med. Hvis man tager de x3 så har man faktisk brugt hele kamp elite budgettet. Hvad har man brugt og konteret pr. dags dato? Da vi ikke aner det pt. kan der ligger et kæmpe overforbrug. Ærgerligt at de bemærkninger til budgettet ikke har været sendt ud på forhånd, så det kunne debatteres bedre. Vores holdning er at man stemmer nej til rammebudgettet, da det ikke er ordentligt genarbejdet, og man ikke er villig til at vise de nuværende tal frem. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Til Claus, du har regnet dig frem til et større underskud end det vi har. Forudsætningen for en god økonomi på den lange bane er vækst, og det er det også ift. aktiviteter. Lyttede mig til ved sidste ordinære repræsentantskabsmøde, at vi skal blive langt bedre til i samarbejde med jer at definere hvilke breddeaktiviteter vi skal lave. Dette vil aflede flere indtægter pga. flere aktiviteter og dermed vækst i forbundet. Vi har skåret væsentligt i udgiftsrammen for at tage hensyn til de udgifter vi i første omgang ikke var opmærksomme på. Hvis vi skal skære yderligere, så vil det på kort sigt have en gevinst, men en afledet negativ effekt i overslagsårene. Til Tarik og Kaj, jeg har ikke det nøjagtige beløb for indeværende år ift. UC, da det jo er lagt op til at der er op til , herunder fasttilskud til trænerlønninger og i tilskud til aktiviteter. Det er aktiviteter der skal defineres og aftales i samarbejde med jer UC erne, og derfor har UC-koordinator kontaktet jer på det. De aktivitetsoversigter skal samles, og vi skal sørge for at det ikke ligger oven i hinanden så der ikke er tilstrækkelige udøvere. Det er den primære baggrund for at det endnu ikke er afholdt. Da rammebudgettet blev nedstemt til repræsentantskabsmødet, så har vi ikke aftalt nogen nye aktiviteter. Dermed vil der være en mindre udgift, da der har været nogle måneder uden aktiviteter. Forbundet tjener Side 16 af 22

17 indirekte penge på UC-koordinator da der er aktiviteter der giver tilskud, men det er ikke en indtægt i kroner og ører, så direkte er det ikke fortjeneste da han også laver andre ting som skal sikre at vi igen bliver Team Danmark støttet. Til Allan, ja man kan altid vælge en af de modeller ift. at slippe billigere, men hvis vi skal noget med taekwondo, så skal vi gøre det i fællesskab. Det er jeres sport og jeres forbund. Derfor mener jeg vi skal prioritere at løfte breddearbejdet sammen med jer. Det er ikke en plan jeg, HB eller vores konsulenter vil kunne løfte uden jeres engagement. Det skal ske Forbund-klubber og klubber imellem. Til Kaj, de faste pr. UC til trænerløn ligger i budgettet, og det kan der ikke rykkes ved. I aktiviteterne indgår også organisationsudvikling og spotkurser og det er der penge til. Der ligger en plan for hvordan de enkelte aktiviteter giver mest mening. Tarik Setta, Rødovre: Da vi startede UC-modellen var det vigtigt, at det var lønnede trænere og lønnet administrativ personale. Vi har sidste år indberettet aktivitetsønsker som blev afvist fordi der man lige skulle vente på at UCkoordinator blev ansat. Har igen i år afsendt ønsker som er blevet afvist fordi, man endnu ikke kender økonomien for 2015 (grundet rammebudgettets forkastning). For at der skal være aktiviteter i UC er er det ikke et krav at der er en UC-koordinator. Vi vil stadig være berettigede til tilskud på aktiviteter centrene kan aftale og arrangere imellem sig. De er mange penge at bruge penge på posten uden at det vil gå ud over aktiviteterne. Satellit-afdeling er jeg nød til at have mere information om. Man mener altså at de to Udviklingscentre i Hovedstadsområdet som i forvejen ikke fungerer optimalt bl.a. pga. manglende opbakning fra forbundet, kan klare sig, så man laver ét mere i København. Det er for dem, der er bevidst har stillet sig på sidelinjen og har modarbejdet processen fra start af. Det er en klub som både Ejnar og Lars Morild har drenge der er aktive i. Tilliden om hele systemet forsvinder. Når UC skal have en vis professionalisme og kvalitet, hvordan kan drive det gratis? Og hvis det er muligt i en satellitafdeling, hvorfor kan vi så ikke alle blive satellitter. Man imødekommer dem der har været imod, med en undtagelse og ny konstellation. Hvad går satellit-afdelingen ud på? Kunne man ikke bruge kræfterne på at få dem ind i de eksisterende. Reglerne bør være ens for alle. Det er mangel på troværdighed. Synes det er helt hen i vejret at holde fast i UC-koordinator posten på Per Holdt Madsen, Hovedbestyrelsen: Med al respekt så er det ikke UC der er på dagsorden i dag. Det fyldte mere på sidste repræsentantskabsmøde. Rammebudgettet er på dagsorden nu. Til Tarik, så er UC-koordinatoren jo ikke kun ansat til at skabe aktiviteter du har selv været med til at udvikle arbejdsbeskrivelsen. Jeg mener han er pengene værd, men selvfølgelig skal vi have mere ud af det. Der er lige lavet et forsalg til hvordan vi driver UC-konceptet. Koordinatoren er også til for at nå målene i konceptet og servicere Udviklingscentrene. Repræsentantskabet ville ikke godkende licensstigning på sidste møde, og det er fair nok. Men så må man acceptere at vi i HB tager ansvar og skærer i budgettet. Det gør da ondt at der skal spares på talent og elite, men vi må tage ansvar. Det har ikke været sjovt at skære så meget i budgettet som det har været Side 17 af 22

18 nødvendigt. Til Kaj, du manipulerer med tallene. Det er kun de ift. aktiviteter som er på banen. Nogle af de penge er allerede brugt. Så det er også det øvrige talent- og eliteområde, der skal tage del i sparerunden. Vi kommer ikke udenom at have besparelser. Josef Jacobsen, Brøndby: Ang. licensen skal vi huske på at elever på UC er også skal betale 1200 for at være med der, ud over licensen og klubkontingent. Der er mange tilbud for de unge til at dyrke kampkunst og kampsport. Vi skal passe på at det ikke bliver for dyrt og svært at få børn og unge ind i sporten. Alternativet er at bruge medierne og medierne mere til at tiltrække medlemmer (Ekstrabladet og TV) ud til alle danskere. Få flere elever ind så kommer pengene. Torben Madsbøll, Esbjerg: Per Holdt Madsen svarede ikke på noget. Vedrørende konsulenterne er der så et minimum på hvor mange konsulenter der skal være? Når Tarik har siddet med til at definere opgaven, så kan han vel også svare på det. Beskæringerne på sekretariatet er det fordi der skal være det nye IT system? Vi skal sætte vores forventning ned økonomisk, sætte baren ned og have forventningen lidt lavere. Claus D. Thomsen, Ballerup: Vi lander ikke på kr., vi landet på med mindre HB har regnet på grundigt på medlemstallene, men det tror jeg ikke I har. Flere klubber forventer ikke medlemsfremgang. Husk at hvis vi siger ja til rammebudgettet, så lander vi lavt. Er ikke utilfreds med besparelserne, for vi skal spare, vi har bare ikke sparet nok. Sig nej til licensmodel. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Til Josef, en forbundslicens på ca kr. pr. måned, afhængig af hvor aktiv du er, er det mange penge? Det synes jeg ikke det er De 8-30 kr. er den andel som forbundet skal have. Hvad I gør vedrørende klubkontingentet må I selv om. Vi har kigget på hvad andre gør. Jeg mener at vi er på samme niveau, hvis ikke billigere som karate og MMA. Vil gerne lave reklame for taekwondosporten, men det er svært på det nationale niveau at komme igennem til medierne det er lettere regionalt eller lokalt. Til Torben, så synes jeg vi har forsøgt at sætte baren ned, men det er gjort ud fra den vision og strategi, der er blevet vedtaget af repræsentantskabet. Vi vil ikke afvikle men udvikle taekwondo - i samarbejde med jer. Hvis vi drastisk skal lægge om her, så kræver det, at vi i repræsentantskabet definere hvad vi skal med taekwondo. Til Claus angående licenstal, så er der forskelle på forbundet og DIF/kommunalt regi og der kunne være forskelle. Men der er også antagelse om at der er nogle klubber der ikke er en 1:1 sammenhæng. Vores håb er at udligne disse forskelle, men der vil selvfølgelig være tilfælde hvor der er reelle og gode forklaringer f.eks. at et medlem træner i to klubber men kun skal have én forbundslicens. Vi forsøger med den nye licensmodel at udligne disse forskelle. Det vil give afledt effekt at få flere indtægter fra DIF og flere indtægter fra medlemmer. Hvis det sker, så vil vi lade de indtægter gå ind til at gøre det mere attraktivt at være medlem via flere aktiviteter og generere flere aktiviteter f.eks. via jer klubber. Claus D. Thomsen, Ballerup: Hvis I er bekendt med den forskel, så tag da telefonen og undersøg det Side 18 af 22

19 hos klubberne for at blive klogere på hvad det skyldes, i stedet for at lave en model der giver os meget mere ekstraarbejde. Ved at nogle af de højtgraduerede ikke betaler. Sekretariatet kostede pt måned jan-marts. Men regner det ud for 12 måneder hænger det ikke sammen med de budgetterede Hvordan hænger det sammen, skal de kun arbejde de første 5 måneder af året for det løber rundt? Torben Madsbøll, Esbjerg: Tror det skær i folks hjerter med posten til konsulenterne, for det er mange penge? Er der et minimum antal man skal have? Hvordan kan man spare i sekretariatet, er det på basis af den nedstemte IT-løsning? Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Til Claus ift. licenstal, så ligger som en naturlig del i den nye licensmodel to ting; 1) at gøre det mere attraktivt at være medlem så dem der ikke er så aktive slipper billigere, 2)at lave en indsats til klubberne hvor der er en forskel. Vi vil tage fat i klubberne og høre ad. Til Torben så er der ikke et krav fra DIF at forbundet skal have en konsulent. Det er en mulighed fra DIF, og de betaler i tilskud til den første konsulent. Når man så har konsulenten, så kommer der penge ift. aktiviteter (fordelingsnøglen som kommer fra Det Danske Spil 152 mio. som er fastlåst). Det DIF ønsker er at forbundene vækster og laver aktiviteter. Det har udmøntet sig i en tilskudsstruktur. DIF stiller krav da de vil sikre kvalitet, og kræver forbundsinvolvering. Kravene er skærpet, og det vil sandsynligt fortsætte. Hvis de stillinger nedlægges, så vil vi tabe indtægter. Vi får i overskud via dette. Kan vi lægge alle aktiviteterne over til UC erne i stedet nej ikke ud fra de krav der stilles på længere sigt fra DIF. Baggrunden for UC erne er, at vi som forbund er blevet dårligere til vores talentudvikling, så vi har mistet Team Danmark støtte. Dette kan vi afhjælpe mere struktur i talentudviklingen og her har UC erne en rolle, ved i samarbejde med forbundet at opstille nogle rammer der er gavnrig for at højne talentniveauet. UC erne er et startskud i en langsigtet plan på at blive Team Dk støttet igen og at få medaljer på seniormesterskaberne. Det sker kun hvis både forbund og klub samarbejder. Et specialforbund uden konsulenter får ca i fordelingsnøglen fra DIF. Jan-Erik Jørgensen, København: Til Per, vil det med satellit-center betyde noget økonomisk for forbundet og for udviklingen i UC erne? Med den model skyder I jeres egen beslutning i sænk og fratrækker muligheden for at få ekstra træning for de kæmpere der er tilknyttet UC erne. Rasmus Jørgensen, Viborg: Synes det er en rigtig god ide at spare på talent og eliteområdet og styrke bredden. I budgettet for 2015 er sparet , men i prognosen boostes talent og elite i 2016 med til og i 2017 til Styrkelsen af bredden foreslået 1,8 mio. men det sættes ned til 1,77 mio. i 2015, i 2016 sættes det ned, samtidigmed at man styrker det andet med Hvordan hænger det sammen? Er det ikke bredden der udgør dette forbund? Per Holdt Madsen, Hovedbestyrelsen: En satellit i relation til rammebudgettet koster ikke ekstra, kun hvis det Side 19 af 22

20 var et helt nye UC, hvor forbundet er forpligtet til at gå ind og støtte. Men til satellit yder forbundet ikke direkte støtte. Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Til Rasmus så er du stadigvæk vågen. Hvis vi kigger på hvor reduktionen kommer på breddeområdet er det tre ting: - dan-gradueringsaktiviteter som spares væk - IT konsulentområdet (reduceres også i overslagsårene) - Turneringsområdet (herunder også dommerområdet) Det er de områder som står for skud også i overslagsårene, og dermed ikke de øvrige aktiviteter, da de jo skal sikre fremtidige indtægter. Til Claus, så betalte vi jævnt hen over året med vores tidligere eget sekretariat. Med det nye sekretariat koster det os på timebasis, når der er belastning, og den kommer primært i starten af året ved licenshåndtering. Derfor er størstedelen af sekretariatsbelastningen allerede overstået nu og dermed også udgifterne til sekretariatet. Derfor vil betalingen de næste måneder være meget lavere end i janmarts. Derudover har vi lagt op til en besparelse og justeret budgettet op, da vi har erfaret højere tidsforbrug på licenshåndtering, men foreslår udstedelse af papirpas, som vil betyde reduktion både i år og i overslagsårene. Nu igennem rammebudget for 2015 med kommentarer. Derfor nu afstemning om budgettet. 12 stemmer for 34 stemmer imod 2 har ikke stemt Budgetforslaget er faldet. PAUSE Ejnar Skovgård Mikkelsen, Formand: Der er sket det, jeg ikke håbede der skulle ske. Vi fik en konkret opgave sidste gang om at komme med et nyt rammebudget baseret på de synspunkter I havde og baseret på at I ikke ville godkende en generel licensforhøjelse på 40 kr. om året. På den baggrund har vi har gennemgået budgettet og anvist hvor vi mente der kunne spares uden drastiske konsekvenser for forbundet virke og for vores fremtidige indtægtsgrundlag. I er så af en anden opfattelse, og det kan kun få den konsekvens at vi som bestyrelse må træde tilbage. Der skal snarest muligt indkaldelses til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med den eneste opgave og punkt på dagsorden at vælge en ny bestyrelse. Når den nye hovedbestyrelse er samlet vil deres første opgave være, at lave et nyt rammebudget og det skal de have tid til at kunne udarbejde. Derfor vil vi foreslå, at det finder sted lørdag d. 11. juli i Brande af hensyn til udgifter, da der alligevel er mange samlet hér til Sommerlejren og der er faciliteter. Til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde vil det være samme stemmeberettigelse som til det ordinære (dvs. pr 1/3). Side 20 af 22

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense TID: 1. november 2015 kl. 08.30-16.20. Fremmødte: Jesper, Jan, David, Søren Herlev, Jan-Erik, Tarik, Mikael, Erik(referent)

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere