FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle"

Transkript

1 FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s

2 Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens undervisningsdel s. 5 Spørgsmål 5 s. 5 Spørgsmål 6 s. 5 Spørgsmål 7 s. 6 Spørgsmål 8 s. 6 Spørgsmål 9 s. 6 Spørgsmål 10 s. 7 Spørgsmål 11 s. 7 Spørgsmål 12 s. 8 Spørgsmål 13 s. 8 Spørgsmål 14 s. 9 Spørgsmål 15 s. 9 Spørgsmål 16 s. 9 Spørgsmål ål17 s. 10 Spørgsmål 18 s. 10 Spørgsmål 19 s. 11 Spørgsmål 20 s. 11 Spørgsmål 21 s. 12 Spørgsmål 22 s. 12 Spørgsmål 23 s. 13 Spørgsmål 24 s. 13 Spørgsmål 25 s. 14 SFO s. 14 Spørgsmål 26 s. 14 Spørgsmål 27 s. 14 Spørgsmål 28 s. 15 Spørgsmål 29 s. 15 Spørgsmål 30 s. 15 Spørgsmål 31 s. 16 Spørgsmål 32 s. 16 Spørgsmål 33 s. 17 Spørgsmål 34 s. 17 Spørgsmål 35 s. 18 Spørgsmål 36 s. 18 Spørgsmål 37 s. 19 Spørgsmål 38 s. 19 Spørgsmål 39 s. 20 Spørgsmål 40 s. 20 Tab s. 21 Bilag Fritekster 2 25

3 Metode Analyseinstituttet tt t interresearch a s har stået t for afvikling fikli af undersøgelsen og bearbejdning b af dt data. Forældreundersøgelsen er foregået via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via links på forskellige hjemmesider i Helsingør Kommune i perioden 2. marts 13. april Spørgeskemaet har været tilgængeligt på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk. I alt har ca forældre haft muligheden for at besvare spørgeskemaet. Der er samlet forældre, der har afgivet en fuld besvarelse. Dette giver en samlet svarprocent på ca. 40,2 %. Ud af de forældre har 71 forældre svaret på baggrund af Skolen ved Rønnebær Alle. Der er renset for besvarelser, der kun delvist er gennemført. Spørgeskemaet Spørgeskemaet er opbygget af fire dele: Spørgsmål 1 4: Baggrundsspørgsmål Spørgsmål 5 25: Skolens undervisningsdel Spørgsmål 26 40: SFO Spørgsmål 41: Fritekstspørgsmål Hovedparten af spørgsmålene består af udsagn, hvor forældrene skal angive hvor tilfredse e, de er i udsagnet. Resultaterne Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Første del består af en grafisk fremstilling af resultaterne. Indledningsvist er der en fremstilling af resultaterne fra baggrundsspørgsmålene, som er baseret på en procentvis svarfordeling. Efterfølgende er der en grafisk fremstilling af de enkelte hovedspørgsmål (Skolens undervisningsdel og SFO), baseret på gennemsnitsberegninger procentvise svarfordelinger. I grafikkerne som er baseret på en procentvis svarfordeling er basistallet angivet, dvs. det antal personer, der har besvaret det enkelte spørgsmål. Basistallet kan variere gennem rapporten, da spørgeskemaet indeholder spring. Gennemsnittet er udregnet på baggrund af den syv punkts heds tilfredshedsskala, som er anvendt i spørgeskemaet. Værdien 7 udgør henholdsvis "helt " "meget tilfreds", mens 1 udgør "helt " "meget utilfreds". For at kunne opnå en dybere indsigt i hovedresultaterne, suppleres gennemsnittet med undersøgelsens benchmarktal (gennemsnittet på undersøgelsens samlede antal besvarelser). Gennemsnittet og procenttallene er afrundet til én decimal. Den anden del er tab, der i tabelform viser forældrenes svarfordelinger i procenttal på de spørgsmål, hvor der er beregnet gennemsnit. Her vil desuden basis og skalatype for disse spørgsmål fremgå. Den tredje del er bilag og består af de fritekstbesvarelser, som der er blevet afgivet i besvarelsen, og fremstår i uredigeret form. 3 25

4 Grafikker på hvert spørgsmål Baggrundsviden Spørgsmål 2. Hvilken klasse på Skolen ved Rønnebær Alle går dit barn i? Andel Antal Andel Antal 0a 5,6% 4 6c 8,5% 6 0b 0 7a 0 1a 56% 5,6% 4 7b 56% 5,6% 4 1b 7,0% 5 8a 4,2% 3 2a 4,2% 3 8b 8,5% 6 2b 7,0% 5 8c 7,0% 5 3a 7,0% 5 9a 1,4% 1 3b 4,2% 3 9b 1,4% 1 4x 5,6% 4 h1 0 4y 5,6% 4 h2 0 5a 2,8% 2 h3 1,4% 1 5b 1,4% 1 h4 0 6b 5,6% 4 I alt 71 Spørgsmål 3. Angiv dit barns køn Andel Antal Pige 47,9% 34 Dreng 52,1% 37 I alt 71 Basis: 71 Spørgsmål 4. Hvad er den samlede indkomst i din husstand før skat? 2,8% 1,4% 42% 4,2% 2,8% 5,6% kr. derunder 14,1% kr. 9,9% 14,1% 12,7% kr kr kr kr kr kr. 7,0% 25,4% kr kr. højere Ubesvaret 4 25

5 Skolens undervisningsdel Spørgsmål 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningens faglige niveau? Spørgsmål 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningens i faglige niveau? 5,3 5,5 Gennemsnit Benchmark Basis: 11 Spørgsmål 6. Er der områder hvor du mener det faglige niveau bør være højere? Læsning 18,2% 18,2% 54,5% 9,1% Skriftlig dansk 9,1% 54,5% 27,3% 9,1% Mundtlig dansk 9,1% 36,4% 45,5% 9,1% Matematik 54,5% 9,1% 27,3% 9,1% Fremmedsprog 18,2% 9,1% 54,5% 18,2% De humanistiske fag (historie, kristendomskundskab, samfundsfag) 9,1% 27,3% 18,2% 45,5% De naturvidenskabelige fag (natur/teknik, biologi, fysik/kemi, geografi) 18,2% 9,1% 27,3% 45,5% De musisk/praktiske fag (musik, billedkunst, 18,2% 36,4% 45,5% idræt, sløjd håndarbejde, hjemkundskab) 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende 5 25

6 Spørgsmål 7. Hvor er du i følgende udsagn? Lærerne har en passende balance i brugen af forskellige undervisningsformer (fx klasseundervisning individuelt arbejde) 5,5 5,4 Lærerne er gode til at formidle målet med undervisningen til forældrene. 4,8 5 Lærerne er gode til at begrunde deres valg af undervisningsformer overfor forældrene. 4,7 4,8 Gennemsnit Benchmark Spørgsmål 8. Hvor er du i følgende udsagn? Indretningen af mit barns klasseværelse stimulerer børns trivsel og udvikling 3,9 4,5 Skolens generelle indretning stimulerer børnenes trivsel og udvikling 3,9 4,3 Gennemsnit Benchmark Spørgsmål 9. Hvor tilfreds er du med dit barns undervisningsmaterialer? Spørgsmål 9. Hvor tilfreds er du med dit barns undervisningsmaterialer? 5,1 5,1 Gennemsnit Benchmark 6 25

7 Basis: 16 Spørgsmål 10. Jeg foreslår at skolen i større omfang: Bruger grundbøger 43,8% 12,5% 43,8% Bruger fotokopi 37,5% 37,5% 25,0% Bruger IT i undervisningen 68,8% 25,0% 6,3% Bruger eksperimenterende materialer fx til studier i natur 56,3% 37,5% 6,3% Bruger nye og opdaterede d materialer il 62,5% 37,5% Udvælger materialer til den enkelte elev 68,8% 31,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål 11. Hvor tilfreds er du med skolens evne til at udvikle børnene personligt og socialt? l? Spørgsmål 11. Hvor tilfreds er du med skolens evne til at udvikle børnene personligt og socialt? 4,8 5 Gennemsnit Benchmark 7 25

8 Basis: 27 Spørgsmål 12. Jeg foreslår at skolen sætter større fokus på: Børnenes samarbejdsevne 55,6% 22,2% 14,8% 7,4% Børnenes evne til at lære af hinanden 48,1% 22,2% 22,2% 7,4% Børnenes evne til selv at løse konflikter 48,1% 11,1% 7,4% Børnenes evne til at lytte til hinanden 55,6% 22,2% 18,5% 3,7% Børnenes nysgerrighed og lyst til at lære 66,7% 14,8% 18,5% Børnenes selvstændighed 29,6% 51,9% 11,1% 7,4% Børnenes medbestemmelse 25,9% 37,0% 29,6% 7,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål 13. Mit barn trives godt med de andre børn i skolen. Spørgsmål 13. Mit barn trives godt med de andre børn i skolen. 6,3 6,3 Gennemsnit Benchmark 8 25

9 Spørgsmål 14. Hvor ofte giver dit barn udtryk for at være udsat for gentagne og grove drillerier. Pct. 5,6% 25,4% 31,0% 38,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis: 71 Ofte Af og til Sjældent Aldrig Spørgsmål 15. Hvor er du i følgende udsagn? Skolens er god til at håndtere gentagne og grove drillerier. 4,4 4,7 Lærerne har tilstrækkelig fokus på mit barns udvikling. 5 5,1 Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med skolen. 5,2 5,3 Gennemsnit Benchmark Basis: 18 Spørgsmål 16. I hvilket omfang mener du, at nedenstående vil kunne styrke dit samarbejde med skolen? Hurtigere kontakt fra skolen, når mit barn har problemer 44,4% 44,4% 11,1% Større medindflydelse på skolens generelle udvikling 22,2% 5 27,8% Bedre mulighed for at komme i kontakt med skolens ledelse 16,7% 44,4% 5,6% Større lydhørhed overfor mine synspunkter 38,9% 22,2% 5,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende 9 25

10 Spørgsmål 17. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med lærerne i mit barns klasse. Spørgsmål 17. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med lærerne i mit barns klasse. 6 6,1 Gennemsnit Benchmark Basis: 11 Spørgsmål 18. I hvilket omfang mener du, at nedenstående vil styrke dit samarbejdemeddit med dit barns lærere? Hurtigere kontakt når mit barn har problemer 81,8% 18,2% Større medindflydelse på mit barns hverdag 9,1% 63,6% 27,3% Bedre mulighed for at komme i kontakt med en lærer, når jeg har behov for det 45,5% 45,5% 9,1% Større lydhørhed overfor mine synspunkter 36,4% 45,5% 18,2% En anden form for forældremøder 45,5% 18,2% 36,4% En anden for skole hjem samtaler 45,5% 27,3% 27,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende 10 25

11 Spørgsmål 19. Skolens kommunikation til hjemmene dækker mine behov. Spørgsmål 19. Skolens kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 5,7 5,7 Gennemsnit Benchmark Basis: 17 Spørgsmål 20. I hvilket omfang mener du at nedenstående vil styrke skolens kommunikation til hjemmene? Bedre orientering om skolens hverdag 41,2% 47,1% 11,8% Bedre orientering om særlige begivenheder på skolen 29,4% 29,4% 41,2% Bedre information om skolens generelle udvikling 17,6% 64,7% 11,8% 5,9% Flere nyhedsbreve 29,4% 23,5% 47,1% Bedre nyhedsbreve 11,8% 35,3% 47,1% 5,9% Brug af elektroniske nyhedsbreve 41,2% 23,5% 35,3% En bedre hjemmeside 11,8% 29,4% 52,9% 5,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende 11 25

12 Spørgsmål 21. Hvor er du i følgende udsagn? Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns indsats i skolen 4,9 5 Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns adfærd i skolen 4,9 5 Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns resultater i skolen 4,8 4,9 Jeg har et klart billede af, hvordan mit barn klarer sig i skolen 5 5,1 Jeg har et klart billede af, hvordan mit barn kunne klare sig endnu bedre i skolen 4,9 4,8 Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan støtte mit barns læring 5,3 5,2 Lærerne hjælper mig til at forstå, hvordan jeg kan støtte mit barns læring Jeg bruger den viden, jeg får fra lærerne om mit barns indsats, adfærd og resultater til at støtte mit barn i at lære 4,6 4,6 5,4 5,3 Gennemsnit Benchmark Basis: 71 Spørgsmål 22. Hvor ofte får du information om dit barns indsats, adfærd og resultater? Pct. 11,3% 8,5% 53,5% 25,4% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt Ugentligt Månedligt Halvårligt Sjældnere Aldrig 12 25

13 Spørgsmål 23. Lærernes kommunikation til klassens forældre dækker mine behov. Spørgsmål 23. Lærernes kommunikation til klassens forældre dækker mine behov. 5,2 5,4 Gennemsnit Benchmark Basis: 30 Spørgsmål 24. I hvilket omfang mener du, at nedenstående vil styrke lærernes kommunikation med forældrene? Bedre orientering om klassens hverdag 56,7% 1 Bedre orientering om særlige begivenheder i klassen 5 0% 3% 16,7% 00% Bedre information om klassens generelle udvikling 66,7% 26,7% 3,3% 3,3% En anden model for den skriftlige elevplan 13,3% 43,3% 23,3% 2 Bedre information om mit barns udvikling i øvrigt 7 23,3% 6,7% Flere nyhedsbreve 3 36,7% Bedre nyhedsbreve 36,7% 2 4 3,3% Brug af elektroniske nyhedsbreve 46,7% 3 2 3,3% Større brug af forældreintra 46,7% 23,3% 1 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende 13 25

14 Spørgsmål 25. Hvor er du i følgende udsagn? Mit barn er glad for at gå i skole. 5,5 5,9 Alt i alt er jeg meget tilfreds med skolen. 5 5,3 Jeg vil anbefale skolen til andre. 4,6 5,2 Gennemsnit Benchmark SFO Basis: 29 Spørgsmål 26. Er dit barn tilmeldt skolens SFO? 24,1% Ja Nej 75,9% Basis: 22 Spørgsmål 27. Hvad tid går dit barn normalt hjem fra SFO? 18,2% 13,6% Før kl Mellem ,6% Mellem Kl ,5% Meget varieret 14 25

15 Spørgsmål 28. Hvordan trives dit barn med de andre børn i SFO? Spørgsmål 28. Hvordan trives dit barn med de andre børn i SFO? 6 6,1 Gennemsnit Benchmark Basis: 1 Spørgsmål 29. Hvor ofte giver dit barn udtryk for at være udsat for gentagne og grove drillerier i SFO? Ofte Af og til Sjældent Aldrig 10 Spørgsmål 30. Hvor er du i følgende udsagn? SFO er god til at håndtere gentagne og grove drillerier. 5,3 5,6 Mit barns udvikling understøttes af SFO s fysiske rammer. 5 5,5 Gennemsnit Benchmark 15 25

16 Basis: 22 Spørgsmål 31. Hvilke ønsker kunne du have til SFO s fysiske rammer? Større mulighed for at børnene kan finde rolige steder i SFO 18,2% 40,9% 36,4% 4,5% Større mulighed for at børnene kan bruge deres fysik indendørs 4,5% 72,7% 22,7% Større mulighed for at børnene kan bruge deres fysik udendørs 13,6% 31,8% 54,5% At de fysiske rammer lægger mere op til fantasi og kreativitet 31,8% 36,4% 31,8% At SFO i større omfang benytter skolens nære omgivelser 91% 9,1% 22,7% 63,6% 6% 45% 4,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål 32. Aktiviteterne i SFO imødekommer mit barns behov. Spørgsmål 32. Aktiviteterne i SFO imødekommer mit barns behov. 5,2 5,6 Gennemsnit Benchmark 16 25

17 Basis: 1 Spørgsmål 33. Hvilke aktiviteter kunne du foreslå styrket? Fysisk prægede aktiviteter inde og ude 10 Kreative aktiviteter 10 Musikalske aktiviteter 10 Mulighed for at børnene kan læse lektier i SFO 10 Aktiviteter med fokus på at bibringe børnene viden 10 Aktiviteter med fokus på udviklingen af børnenes sociale færdigheder 10 Aktiviteter med fokus på børnenes fysiske sundhed 10 Traditionsprægede aktiviteter som fx jul, fastelavn o.l. 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål 34. Hvor er du i følgende udsagn? Mit barn har en god kontakt med medarbejderne i SFO. 6 5,9 Medarbejderne har tilstrækkelig fokus på mit barns udvikling. 5,2 5,7 Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med SFO. 5,8 5,5 Gennemsnit Benchmark 17 25

18 Basis: 22 Spørgsmål 35. For at få et bedre samarbejde med SFO kunne jeg foreslå: Hurtigere kontakt fra SFO til mig, når mit barn har problemer 13,6% 9,1% 72,7% 4,5% Større medindflydelse på mit barns hverdag i SFO 27,3% 63,6% 9,1% Bedre mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder, når jeg har behov for det 9,1% 13,6% 77,3% Større lydhørhed overfor mine synspunkter 4,5% 27,3% 68,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål ål36. SFO s kommunikation til hjemmene dækker mine behov. Spørgsmål 36. SFO s kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 5 5,4 Gennemsnit Benchmark 18 25

19 Basis: 3 Spørgsmål 37. For at styrke kommunikationen kunne jeg forslå: En bedre orientering om SFO s hverdag 66,7% En bedre orientering om særlige begivenheder i SFO 66,7% Bedre orientering om den løbende udvikling af SFO 66,7% Bedreinformation om mit barn 66,7% 3% 00% Bedre nyhedsbreve 66,7% Flere nyhedsbreve Brug af elektroniske nyhedsbreve 66,7% En bedre hjemmeside 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad Pct. I nogen grad Pct. Niveauet er tilfredsstillende Pct. Pct. Spørgsmål 38. Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem skoledelen og SFO delen? Spørgsmål 38. Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem skoledelen og SFO delen? 5,1 5,4 Gennemsnit Benchmark 19 25

20 Basis: 6 Spørgsmål 39. I hvilket omfang mener du, at nedenstående vil styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger? Bedre koordinering af møder 5 5 Bedre koordinering af aktiviteter 16,7% 5 At skolen bliver bedre til at dele viden om det enkelte barn mellem lærere og pædagoger Bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger om det daglige skift mellem undervisning og SFO 5 16,7% Større ensartethed i adfærdsregler Større fælles forståelse af skolens pædagogiske målsætninger 5 16,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Niveauet er tilfredsstillende Spørgsmål 40. Hvor er du i følgende udsagn? Alt i alt trives mit barn i SFO. 6 6 Alt i alt er jeg tilfreds med skolens SFO. 5,5 58 5,8 Gennemsnit Benchmark 20 25

21 Frekvensfordeling Spørgsmål 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningens faglige niveau? 7. Meget tilfreds 6. Tilfreds tilfreds utilfreds 2. Utilfreds 1. Meget utilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningens i faglige niveau? 15,5% 39,4% 29,6% 5,6% 7,0% 1,4% 1,4% 71 Spørgsmål 7. Hvor er du i følgende udsagn? Lærerne har en passende balance bl i brugen af forskellige undervisningsformer (fx klasseundervisning individuelt arbejde) Lærerne er gode til at formidle målet med undervisningen til forældrene. Lærerne er gode til at begrunde deres valg af undervisningsformer overfor forældrene. 2. U 14,1% 43,7% 22,5% 8,5% 2,8% 4,2% 4,2% 71 14,1% 23,9% 25,4% 21,1% 2,8% 8,5% 4,2% 71 9,9% 25,4% 15,5% 32,4% 4,2% 8,5% 1,4% 2,8% Overvejendvejende 3. Over Spørgsmål 8. Hvor er du i følgende udsagn? 2. U Indretningen af mit barns klasseværelse stimulerer børns trivsel og udvikling 11,3% 23,9% 15,5% 14,1% 15,5% 5,6% 8,5% 5,6% 71 Skolens generelle indretning stimulerer 4,2% 29,6% 12,7% 22,5% 12,7% 8,5% 7,0% 2,8% 71 børnenes trivsel og udvikling Spørgsmål 9. Hvor tilfreds er du med dit barns undervisningsmaterialer? Hvor tilfreds er du med dit barns undervisningsmaterialer? 7. Meget tilfreds 6. Tilfreds tilfreds utilfreds 2. Utilfreds 1. Meget utilfreds 5,6% 35,2% 36,6% 8,5% 9,9% 2,8% 1,4%

22 Spørgsmål 11. Hvor tilfreds er du med skolens evne til at udvikle børnene personligt og socialt? 7. Meget 6. tilfreds Tilfreds 5. Over vejende tilfreds 3. Over vejende utilfreds Meget Utilfreds utilfreds Hvor tilfreds er du med skolens evne til at udvikle børnene personligt og socialt? 7,0% 28,2% 26,8% 16,9% 11,3% 8,5% 1,4% 71 Spørgsmål 13. Mit barn trives godt med de andre børn i skolen. 2. U Mit barn trives godt med de andre børn i skolen. 22,5% 45,1% 19,7% 7,0% 4,2% 1,4% 71 Spørgsmål 15. Hvor er du i følgende udsagn? 2. U Skolens er god til at håndtere gentagne og grove drillerier. Lærerne har tilstrækkelig fokus på mit barns udvikling. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med skolen. 7,0% 18,3% 22,5% 16,9% 7,0% 9,9% 7,0% 11,3% 71 9,9% 28,2% 28,2% 18,3% 9,9% 2,8% 1,4% 1,4% 71 18,3% 26,8% 29,6% 12,7% 4,2% 5,6% 1,4% 1,4% 71 Spørgsmål 17. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med lærerne i mit barns klasse. 2. U Jeg har et tilfredsstillende samarbejde 25,4% 29,6% 29,6% 8,5% 4,2% 2,8% 71 med lærerne i mit barns klasse. Spørgsmål 19. Skolens kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 2. U Skolens kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 11,3% 25,4% 39,4% 5,6% 14,1% 2,8% 1,4%

23 Spørgsmål 21. Hvor er du i følgende udsagn? 5. Over vejende 3. Over vejende 2. U Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns indsats i skolen 12,7% 32,4% 22,5% 11,3% 9,9% 5,6% 5,6% 71 Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns adfærd i skolen 12,7% 33,8% 21,1% 12,7% 9,9% 5,6% 4,2% 71 Jeg får tilstrækkelig information fra lærerne om mit barns resultater i skolen Jeg har et klart billede af, hvordan mit barn klarer sig i skolen Jeg har et klart billede af, hvordan mit barn kunne klare sig endnu bedre i skolen Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan støtte mit barns læring 5,6% 36,6% 22,5% 15,5% 9,9% 4,2% 5,6% 71 12,7% 32,4% 21,1% 12,7% 15,5% 5,6% 71 11,3% 28,2% 25,4% 12,7% 16,9% 4,2% 1,4% 71 15,5% 33,8% 29,6% 5,6% 12,7% 2,8% 71 Lærerne hjælper mig til at forstå, hvordan jeg kan støtte mit barns læring 5,6% 23,9% 22,5% 29,6% 9,9% 5,6% 2,8% 71 Jeg bruger den viden, jeg får fra lærerne om mit barns indsats, adfærd og resultater til at støtte mit barn i at lære 16,9% 35,2% 15,5% 22,5% 4,2% 1,4% 4,2% 71 Spørgsmål 23. Lærernes kommunikation til klassens forældre dækker mine behov. 2. U Lærernes kommunikation til klassens 8,5% 22,5% 26,8% 14,1% 14,1% 7,0% 5,6% 1,4% 71 forældre dækker mine behov. Spørgsmål 25. Hvor er du i følgende udsagn? 2. U 21 1% Mit barn er glad for at gå i skole. 21,1% 42,3% 21,1% 5,6% 2,8% 2,8% 4,2% 71 Alt i alt er jeg meget tilfreds med skolen. 11,3% 31,0% 25,4% 15,5% 9,9% 5,6% 1,4% 71 Jeg vil anbefale skolen til andre. 9,9% 32,4% 16,9% 14,1% 8,5% 9,9% 7,0% 1,4%

24 Spørgsmål ål28. Hvordan ti trives dit barn med de andre børn i SFO? 7. Meget godt 5. Over 6. Godt vejende godt 3. Over vejende dårligt 2. Dårligt 1. Meget dårligt Hvordan trives dit barn med de andre børn i SFO? 36,4% 36,4% 22,7% 4,5% 22 Spørgsmål 30. Hvor er du i følgende udsagn? 5. Over vejende 2. U SFO er god til at håndtere gentagne og grove drillerier. Mit barns udvikling understøttes af SFO s fysiske rammer. 13,6% 36,4% 9,1% 4,5% 9,1% 27,3% 22 13,6% 40,9% 22,7% 18,2% 4,5% 22 Spørgsmål 32. Aktiviteterne i SFO imødekommer mit barns behov. 2. U Aktiviteterne i SFO imødekommer mit barns behov. 9,1% 45,5% 40,9% 4,5% 22 Spørgsmål 34. Hvor er du i følgende udsagn? 2. U Mit barn har en god kontakt med medarbejderne i SFO. 22,7% 63,6% 4,5% 9,1% 22 Medarbejderne har tilstrækkelig fokus på mit barns udvikling. 18,2% 40,9% 18,2% 9,1% 4,5% 9,1% 22 Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med SFO. 27,3% 40,9% 18,2% 9,1% 4,5% 0% 0% 0% 22 Spørgsmål 36. SFO s kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 2. U SFO s kommunikation til hjemmene dækker mine behov. 9,1% 54,5% 22,7% 4,5% 9,1%

25 Spørgsmål 38. Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem skoledelen og SFOdelen? 7. Meget tilfreds 6. Tilfreds 5. Over vejende tilfreds 3. Over vejende utilfreds 2. Utilfreds 1. Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem skoledelen og SFO delen? 9,1% 36,4% 27,3% 18,2% 9,1% 22 Spørgsmål 40. Hvor er du i følgende udsagn? 2. U Alt i alt trives mit barn i SFO. 22,7% 54,5% 18,2% 4,5% 22 Alt i alt er jeg tilfreds med skolens SFO. 22,7% 40,9% 27,3% 9,1%

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet Forældreundersøgelse 2008 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metode... 4 2.1. Undersøgelsens opbygning og spørgsmål... 6 2.2. Fremadrettet brug af erfaringerne med første udgave

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Page 1 of 6 Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Skrevet af BU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole Meget tilfreds 61 svar 19% Tilfreds 196 svar 62% Hverken utilfreds eller tilfreds 34 svar

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

SFO Tilst skole Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54. Forældretilfredshed 2009

SFO Tilst skole Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 192 Svarprocent: 54 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Horsens Kommune Antal besvarelser: 3.326 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Læsevejledning Samlet tilfredshed med dagtilbuddet De højeste og laveste vurderinger Største

Læs mere

Tilfredshedsanalyse Vinderup Realskole. Totalrapport

Tilfredshedsanalyse Vinderup Realskole. Totalrapport Vinderup Realskole Totalrapport Denne rapport er en sammenskrivning af en omfattende tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt skolens forældre i maj 0. Vinderup Realskole skal fortsat udvikle sig, og

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 65.3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 65.3% Grenåvej Vest Antal besvarelser: 526 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 65.3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60,4% Randersvej Antal besvarelser: 316 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Thorshavnsgade Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73. Forældretilfredshed 2009

Thorshavnsgade Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 73 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Åkanden Antal besvarelser: 27 Svarprocent: 75. Forældretilfredshed 2009

Åkanden Antal besvarelser: 27 Svarprocent: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 27 Svarprocent: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Dagtilbud Solbjerg (705) Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74. Forældretilfredshed 2009

Dagtilbud Solbjerg (705) Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 213 Svarprocent: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 71,4% Forældretilfredshed 17 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 63,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 63,8% Silkeborgvej Antal besvarelser: 494 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 6% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5% Horsens Kommune Antal besvarelser: 93 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Forældres tilfredshed med Fritidsinstitutionen

Forældres tilfredshed med Fritidsinstitutionen Information Besvarelser medtaget i denne rapport Mine spørgsmål Hvor tilfreds er du samlet set med fritidsinstitutionen? Vil du anbefale den til andre forældre? Hvordan er dit barns trivsel? Hvor tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69,4% Randersvej Antal besvarelser: 211 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 61,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 61,4% Skanderborgvej Antal besvarelser: 294 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 61,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Assentoft SFO baseret på i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7% Aarhus Kommune beelser: 469 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60.5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60.5% Skanderborgvej Antal besvarelser: 147 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 60.5% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens opbygning Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 95,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 95,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 95,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Aarhus Kommune beelser: Svarprocent: 37% FORÆLDRETILFREDSHED 17 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9% Aarhus Kommune beelser: 463 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6% Aarhus Kommune beelser: 910 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 80% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 80% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 20 Svarprocent: 65,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 20 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 58,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 58,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 58,8% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2017 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 79%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 79% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 79% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 53,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 53,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59% beelser: 147 Høsterkøb Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8% Aarhus Kommune beelser: 50 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Skanderborgvej beelser: 339 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 71,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 71,1% Oddervej Antal besvarelser: 421 FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere