Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen"

Transkript

1 wissen- REgION Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen Med SDU som centrum arbejder syv syddanske og nordtyske universiteter og hospitaler sammen. Wissensregion, som projektet er blevet døbt, skal blandt andet sørge for udveksling af undervisere, læger og studerende mellem de to lande Om et lille års tid pakker en flok studerende fra Syddansk Universitets Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi deres kufferter og drager et halvt år til Kiel, hvor de skal suge til sig fra nogle af Tysklands skrappeste dataloger. Samtidig rejser en gruppe fra Christian-Albrechts Universitet i Kiel den modsatte vej for at blive undervist i økonomi, management og ledelse. fakta Videnregion Videnregion Syddanmark/Slesvig-Holsten er et formaliseret samarbejde mellem syv videninstitutioner med henblik på at styrke videnudvekslingen og erhvervsudviklingen i den samlede region. Videnregionens kontor ligger på SDU i Odense og blev oprettet den 1. april Her er to medarbejdere: Philipp Ostrowicz, der tager sig af samarbejdet mellem de fem videregående uddannelsesinstitutioner, og Kristine Bentz, som tager sig af samarbejdet mellem hospitalerne. De syv samarbejdspartnere er: Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Christian-Albrechts Universitet i Kiel, Fachhochschule (ingeniørhøjskole) Flensborg, Fachhochschule Kiel, Flensborg Universitet og Universitetsklinikken Slesvig-Holsten. Videnregion er støttet med euro fra EU s regionalfond Interreg 4A. Vi har indgået en skriftlig samarbejdsaftale, som omfatter udveksling af både elever og lærere, hvor vi udnytter hinandens styrker. For kort tid siden kendte vi ikke til hinandens eksistens, og det her var aldrig blevet til noget, hvis vi ikke var blevet kontaktet af en medarbejder fra Videnregion, fortæller institutleder Torben Andersen fra Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på SDU i Slagelse. Udvekslingen mellem Slagelse og Kiel er et af de resultater, som er kommet ud af det ambitiøse samarbejdsprojekt kaldet Wissensregion eller Videnregion. Her er Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital gået sammen med fem tilsvarende institutioner i det nordlige Slesvig-Holsten for at skabe netværk mellem forskere og en fælles udnyttelse af den viden, der i dag ligger spredt på de syv institutioner. Den gode vilje er ikke nok I forvejen har der været en del samarbejde på kryds og tværs mellem de syv partnere, men den har typisk været af mere uformel karakter. Den har ofte været hængt op på enkeltpersoner, og det indebar, at samarbejdet let smuldrede, hvis en af dem skiftede job, fortæller Steen Kærn Christiansen fra SDU s Ledelsessekretariat, som er leder af Videnregion. Han betoner, at forslagene til samarbejdsprojekter skal komme fra læger og forskere og ikke være noget, som bliver presset ned over hovederne på dem. Men når ønsket er der, skal medarbejderne i Videnregion træde til for at understøtte det. Hidtil har der været meget god vilje til at samarbejde, men vi har ofte set, at når forskerne vender tilbage til hverdagen, kom- 16

2 nr. 2 Februar 2010 NYVIDEN mer andre opgaver på tværs. Nu kan de trække på de ansatte i Videnregion, der kan sikre, at de gode intentioner bliver ført ud i livet, siger Steen Kærn Christiansen. Læger finder hinanden De to ansatte i Videnregionens kontor sidder på Syddansk Universitet i Odense og er begge tyske, men taler dansk. Kristine Bentz står for samarbejdet mellem de to hospitaler og de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Hun registrerer blandt andet hvilken ekspertise og hvilke teknikker, der er til rådighed på hospitalerne i Odense og Kiel. Det kan være svært for forskere og læger at vide, hvad der foregår det andet sted, så nogle gange kigger de langt ud i verden for at finde den ekspertise, som er Hidtil har der været meget god vilje til at samarbejde, men vi har ofte set, at når forskerne vender tilbage til hverdagen, kommer andre opgaver på tværs. Steen Kærn Christiansen, leder af Wissenregion lige på den anden side af grænsen, fortæller Kristine Bentz. Lægerne og forskerne er begyndt at komme til hende, når de søger samarbejdspartnere, men der er også eksempler på, at hun har bragt folk sammen, som ikke anede, at der sad andre så tæt på og beskæftigede sig med det samme som dem. Philipp Ostrowicz står for koordinering af samarbejdet mellem universiteterne, og han var manden, der så samarbejdsmulighederne mellem Christian-Albrechts Universitet og instituttet i Slagelse. Men ellers har han i sine 10 måneder på posten mest beskæftiget sig med at hæve de mindre og uformelle samarbejdsprojekter op på et større og mere formelt niveau. To af dem bliver beskrevet nærmere på de følgende sider. Af Vagn Erik Andersen, 17 Colourbox

3 wissen- REgION Nano-projekter kræver hjælp fra Wissensregion Forskere fra SDU udvikler nano-produkter, som kræver, at man kan finde højt specialiserede samarbejdspartnere og store investorer Hvordan kan man være sikker på, at det i virkeligheden er Viagra, får både støtte, modspil og ny inspiration til at fortsætte. Det har der er i pakken og ikke virkningsløse kalktabletter? blandt andet ført til, at han har fundet nye nordtyske samarbejdspartnere, som han ikke har været opmærksom på før, og at han På Syddansk Universitets Mads Clausen Institut i Sønderborg er man ved at udvikle nogle bogstaveligt talt opsigtsvækkende sikkerhedsmærker, der kan sættes i emballagen, så forbrugeren kan lande involveret end tidligere. får hjælp til at udforme mere ambitiøse ansøgninger og med flere få sikkerhed for, at i hvert fald dén er original. Det gælder for eksempel et projekt sammen med universiteter i De moderne vandmærker, der er tale om, tilbagekaster et intensivt lys, som tilmed ændrer intensiteten, såkaldte renrum, hvor det er muligt at syv forskellige Østersø-lande. Fælles for dem er, at de råder over når man bevæger dem. arbejde med nanoforskning. Et renrum er Det er meget smukt, meget overrasken- afgørende, fordi selv et støvkorn er langt de og meget overbevisende, siger Horst- Günter Rubahn, som er professor og leder af Nanosyd på SDU. Ved hjælp af nanoteknologi kan sikkerhedsmærkerne fremstilles meget billigt, men inden man kommer dertil, skal der bruges mange millioner kroner på udvikling af produkterne og på at få gang i en massefremstilling. Det samme er tilfældet med meget af det øvrige, som forskerne i Sønderborg arbejder med. Hvis vi selv skal finde samarbejdspartnere og investorer, kan vi ikke lave andet end at organisere møder, hvor vi kunne tale om al den forskning, vi burde drive. Derfor er det afgørende for os, at vi kan få hjælp fra medarbejderne hos Wissensregion til de her opgaver, siger Horst-Günter Rubahn. Syv lande går sammen Han har gennem mange år arbejdet tæt sammen med universiteter i Tyskland og ser det derfor som en stor styrke, at han nu Jeg oplever, at nanoteknologien nogle gange bliver brugt, uden at man kender konsekvenserne på forhånd. Horst-Günter Rubahn, professor større end de materialer, der bliver arbejdet med. Det betyder, at den mindste fremmede partikel kan være ødelæggende. Disse renrum kræver meget store investeringer SDU s renrum i Sønderborg har således kostet i nærheden af 50 millioner kroner og det er derfor vigtigt at få dem gjort synlige for erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, så de bliver udnyttet maksimalt. Derfor bliver der inden længe på initiativ af Videnregionen sendt en ansøgning afsted til EU s regionalfond på vegne af de syv universiteter. Horst-Günter Rubahn og hans folk arbejder også med at udnytte nanoteknologien i fremstilling af solceller. Nanofibre kan hjælpe med at forvandle lys til strøm, og det kan bruges i mobiltelefoner, bærbare computere, kameraer og mange andre steder. Igen er perspektiverne store og fremstillingsprisen lav, men udviklingsomkostningerne høje. Derfor er der igen brug for at finde store og tunge medspillere, og den opgave bliver løst med hjælp fra Videnregionen. 18

4 nr. 2 Februar 2010 NYVIDEN Bagsiden af nanoteknologi Lige nu har Horst-Günter Rubahn et kontroversielt forskningsprojekt på tegnebrættet: Han vil sætte fokus på de risici, der er forbundet med at bruge nanoteknologi. Videnskabsfolk vil generelt hellere snakke om teknologiens potentialer end om risiko, og der er heller ikke tvivl om, at det er lettere at få penge til at forske i det første end i det sidste. Men jeg oplever, at nanoteknologien nogle gange bliver brugt, uden at man kender konsekvenserne på forhånd, siger Horst-Günter Rubahn. Han nævner som eksempel, at man i dag fremstiller ketchupflasker med en særlig nano-belægning på indersiden, som gør det let for forbrugeren at få hver en dråbe presset ud. Men ingen har undersøgt, hvad der sker, hvis noget af belægningen ryger med ud på tallerkenen og ender i tarmsystemet. Horst-Günter Rubahn understreger, at hans mål ikke er at nedgøre nanoteknologien, men at optimere den ved at reducere de risici, der kan være forbundet med den. Selv om erhvervslivet formentlig ikke kan se de store perspektiver i at støtte en forskning, der retter sig mod risiko i stedet for potentialer, er professoren overbevist om, at det vil lykkes at skaffe pengene. Han begrunder det med, at det samfundsmæssigt set er vigtigt at få afklaret de farer, der kan være forbundet med brugen SDU s renrum i Sønderborg har kostet omrking 50 millioner, og det er derfor vigtigt at udnytte det optimalt. Foto: Lene Esthave. af nanoteknologi, og derfor vil der være ikke sjældent, når man kigger på varerne offentlige penge at hente. i supermarkedet. Et fokus på risikoen kan Befolkningens indstilling til nano skifter måske igen få pendulet til at svinge, så jeg af og til mellem at være et plusord og et tror, at vi vil møde modstand, siger Horstminusord. For tiden fornemmer jeg, at Günter Rubahn. det mest er et plusord, for det optræder Af Vagn Erik Andersen, 19

5 wissen- REgION Fælles jagt efter studerende Både i Danmark og Tyskland vælger alt for få elever matematik og naturvidenskab. Forskere krydser grænsen for at finde løsningen sammen Direktørerne i erhvervslivet råber på dem, men der er ikke noget Vi kan byde ind med en masse viden om tværfaglighed og projektarbejde, som tyskerne ikke har meget erfaring med. De har svar. For de er der ikke, matematikerne og naturvidenskabsfolkene. til gengæld en lang teoretisk tradition for at beskæftige sig med, Sådan er situationen stillet på spidsen i både Danmark og hvad der gør, at et menneske interesser sig for noget bestemt, og resten af Europa. Derfor har forskere fra Syddansk Universitet hvad der gør, at det fastholder interessen, fortæller Claus Michelsen. slået sig sammen med kolleger fra Nordtyskland for at finde svaret på euro-spørgsmålet: Hvordan får man Forsøget på de otte gymnasier viste mennesker til at interessere sig for matematik, fysik, kemi eller biologi? fagene, når man kunne se, hvordan tydeligt, at det øgede interessen for de Deres forskning retter sig ikke alene mod grundskolen og gymnasiet. Man håber også at kunne finde nogle svar ved at studere de besøgende på Fjord&Bælt i Kerteminde, Vadehavscentret ved Ribe og Phänomenta i Flensborg. Vi er nysgerrige efter at se, om de her centre kan formå at skabe situationer, der får folk til at tænke over deres eget og menneskenes forhold til naturen. Erfaringerne vil vi så overføre til en undervisningssituation, forklarer Målet er, at det skal blive lettere at give et ordentligt svar, når eleverne spørger, hvorfor matematik er vigtig. Fra artiklen kunne anvendes i erhvervslivet. Videnregion løfter niveauet Siden oprettelsen af Videnregion Syddanmark/ Slesvig-Holsten er samarbejdet blevet yderligere udbygget og formaliseret. Efter at vi har fået folkene fra Videnregion med, har vi oplevet, at det har været nemmere at komme ud til hele regionen og få flere samarbejdspartne- Claus Michelsen, som er leder af Center for Naturvidenskabernes re på begge sider af grænsen. Vi mødes regelmæssigt med folkene og Matematikkens Didaktik (læren om undervisningsmetoder). fra sekretariatet, og det var på den måde, vi blev opmærksomme Han har gennem cirka 10 år arbejdet tæt sammen med nogle af på mulighederne for at inddrage oplevelsescentrene i vores forskning, fortæller Claus Michelsen. Tysklands mest anerkendte forskere i didaktik inden for naturvidenskab. De hører hjemme i Kiel på Institut für die Pädagogik der Han og Philipp Ostrowicz fra Videnregionen drager om kort tid Naturwissenschaften, som er et af Europas største forskningsinstitutter på området. der Naturwisssenschaften at sammensætte en ny EU-ansøgning til Kiel for sammen med kollegerne fra Institut für die Pädagogik Sammen har forskerne blandt andet gennemført forsøg på fire om penge til et forskningsprojekt, som skal kaste lys over matematikkens rolle i erhvervslivet. Målet er, at det skal blive lettere at danske og fire tyske gymnasier for at se, om interessen for naturvidenskab blev øget, når man kørte tværfaglige forløb, hvor give et ordentligt svar, når eleverne spørger, hvorfor matematik er matematik, biologi og fysik blev blandet og sat i forbindelse med vigtig. væsentlige samfundsproblemer. Initiativet kommer fra Videnregionens kontor. 20

6 nr. 2 Februar 2010 NYVIDEN Alle de her samarbejdsprojekter er nået et niveau, så de ikke kan bæres alene af de personlige kontakter. Det er nødvendigt med kompetent administrativ hjælp, og her er Videnregionen afgørende. Inden de kom på banen, skulle jeg både generere idéer, finde nye kontakter og sørge for alt det administrative. Nu kan jeg koncentrere mig om at få idéer, siger Claus Michelsen. Det store netværk af forskere og samarbejdspartnere, som han gennem 10 år har opbygget i Nordtyskland, er nu blevet registreret og overdraget til Videnregionen, og Philipp Ostrowicz har også fået et personligt kendskab til mange af samarbejdspartnerne. Så hvis jeg skulle smutte en dag, så kan han sørge for at samarbejdet ikke dør ud, siger Claus Michelsen. Af Vagn Erik Andersen, 21

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere