Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige"

Transkript

1 Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

2 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens fattige seks milliarder kroner 2. Hvad taler vi om? Klimakamp fra Bali til København 3. Hvordan ser en fair global klimaaftale ud? 4. Hvorfor er en klimaaftale også et udviklingsspørgsmål? 5. Hvem skal betale? 6. Hvordan er det regnet ud? 7. Hvordan skal klima-gælden bruges? 8. Hvor mange penge er i omløb nu? 9. Hvilken institution bør bestemme over pengene? Udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke august 2009 Redaktion: Ulrikke Moustgaard, Nils Brøgger, Kirsten Hjørnholm Sørensen og Vibeke Vinther ansv. Tryk: Handy Print Produktion og lay-out: MS Grafisk 10. Hvad er det største problem ved at lade Verdensbanken bestemme?

3 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 1 DANMARK SKYLDER VERDENS FATTIGE SEKS MILLIARDER KRONER Af Trine Pertou Mach Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke Verden har et akut problem. Klimaet på jorden ændrer sig, og vi går en fremtid i møde, der vil byde på ekstremt vejr og naturkatastrofer. Fx hedebølger og tørke, oversvømmelser af verdens have, ødelæggelse af økosystemer og mangel på drikkevand. Blandt andet. De fattigste lande i verden tegner sig kun for tre procent af det globale CO2-udslip. Klimaforandringerne vil ramme de mest sårbare hårdest: De fattige. De har ikke råd til at skærme sig mod ekstreme vejrforhold. Det vil komme til at koste menneskeliv. Verden har også et andet problem. Den situation, de fattige nu befinder sig i, er skabt af de rige lande. Årsagen til klimaforandringerne er den menneskelige udledning af drivhusgasser. Og den står verdens rigeste lande for. De fattigste lande i verden tegner sig kun for tre procent af det globale CO2-udslip. Der er enighed om, at fattige lande allerede nu oplever de værste omvæltninger på grund af klimaforandringerne. Der er efterhånden også enighed om, at der må og skal handles nu, hvis vi skal nå at vende klimaets katastrofekurs. Men! Der er desværre ikke enighed om, hvem der skal betale for at begrænse disse fatale konsekvenser for u-landene, selv om de rige lande bærer hovedansvaret for klimaændringerne. Ingen lande, inklusive Danmark, tør melde ud og sætte tal på deres klimagæld. Det er virkelig ufrugtbart for de igangværende klimaforhandlinger. EU lovede tilbage i december 2008, at de ville sætte tal på, hvor stor en del af de rige landes klimagæld, de ville tage ansvar for. Tallene er ikke kommet endnu - her kort tid før klimatopmødet i København. Det ligner unægtelig en undvigemanøvre fra nogle af EU s store lande. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har lavet regnestykket for dem. En ny rapport, MS udgiver som en del af den internationale organisation ActionAid, præsenterer de beregninger, som Danmark og EU ikke har turdet lave, fordi de ikke vil sætte tal på, hvor meget u-landene skal kompenseres for de konsekvenser, som de menneskeskabte klimaforandringer fører med sig. SEKS MILLIARDER kroner årligt. Så stor er den regning, Danmark skal betale til verdens fattige som kompensation for klimaforandringerne. ActionAids beregninger viser også, at EU samlet er ansvarlig for 32 procent af den historiske udledning af drivhusgasser. Det betyder, at EU s årlige klimagæld til u-landene er på ca. 300 milliarder kroner fra 2020 og fremefter. Danmark og EU skal se sin klimagæld i øjnene. Som forurenere har vi et ansvar for, at vores skorstensrøg, partikeludledning og benzin-frådseri ikke rammer andre, uforskyldte uforholdsmæssigt hårdt. De rige landes økonomiske kompensation/gældsbetaling er et spørgsmål om liv og død for millioner af fattige mennesker resultatet af klimakonferencen i København er på spil. I Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at forudsætningen for en god aftale er, at de fattigste lande Ingen lande, inklusive Danmark, tør melde ud og sætte tal på deres klimagæld. er med i den, at de tages alvorligt og får konkrete løfter med hjem til deres befolkninger. Løfter om finansiering af tiltag, der skal hjælpe dem til at tilpasse sig klimaforandringerne. Er du enig med MS - og vil du sige det til verdens ledere under klimatopmødet? Bliv en del af MS klima-kampagne. Tilmeld dig i dig på

4 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 2 Hvad taler vi om? Klimakamp fra Bali til København Verden samarbejder om løsninger på det globale klimaproblem. En slagplan blev lagt på Bali i Den skal munde ud i en global klimaaftale i København i Hvad skete der på Bali? Da verden mødtes på Bali i 2007 for at diskutere klimaforandringer på den trettende globale klimakonference, COP13, var der grund til bekymring. Kort forinden havde FN s Klimapanel IPCC udgivet sin fjerde store rapport om klimaets tilstand. Konklusionerne var tydeligere end nogensinde før: Tegnene på global opvarmning var utvetydige. Den primære årsag var menneskers udledning af drivhusgasser. Konsekvenserne talte fx stigende vandstande i havet, hedebølger og tørke, oversvømmelser, ødelæggelse af økosystemer og mangel på drikkevand. Derfor vedtog landene en slagplan, den såkaldte Bali Action Plan. Planen anerkender ekspertrapportens konklusioner og opfordrer til, at tempoet i arbejdet for at begrænse mængden af drivhusgasser sættes op - og til at verden i fællesskab skal vedtage en Med Bali Action Plan gik startskuddet også til en egentlig forhandlingsproces frem mod en ny global klimaaftale. Forhandlingerne er foregået i arbejdsgrupper og på et klimatopmøde i 2008 i Poznan i Polen. Hvad skal der ske i København? År 2008 har i klimaregi været kaldt ideernes år altså et år, hvor landene kunne komme med udspil og forslag til, hvordan en ny, kommende klimaaftale skal se ud. År 2009 er derimod forhandlingsår, hvor de store politiske forhandlinger om det konkrete indhold i en klimaaftale foregår. De vil kulminere i København i december til COP15, hvor landene skal blive enige om en ny global klimaaftale. Den skal opsætte konkrete mål inden for to hovedspørgsmål: Den fremtidige langsigtede klimaindsats på kloden. Og de industrialiserede landes klimaforpligtelser efter 2012, når Kyoto-protokollen udløber. Hvad er forhistorien? De globale klimaforandringer har været kendt i årevis. Derfor vedtog FN allerede i 1992 FN s klimakonvention UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) i Rio de Janeiro. Klimakonventionens formål er at bekæmpe klimaproblemerne, og hvert år afholder FN en konference (COP) for dem, der er tilsluttet konventionen. De internationale klimaforandringer har foreløbig ført til to skelsættende politiske begivenheder. - Den første var vedtagelsen af Kyoto-protokollen, som er den første bindende internationale aftale om at begrænse udledningerne af drivhusgasser. Den blev vedtaget i 1997 men trådte først i kraft i USA har ikke ratificeret Kyoto-protokollen. Den udløber i Den næste var den såkaldte Bali Action Plan, der er en slagplan for, hvad en ny international klimaaftale - Kyoto Protokollens afløser - skal indeholde. Den blev vedtaget på Bali i 2007 af alle lande, inklusiv USA. Her i 2009 skal den tredje vigtige globale klimabegivenhed så finde sted. Det sker i København i december, når landene mødes til den 15. årlige internationale klimakonference, hvor den ny globale klimaaftale skal vedtages. Konklusionerne var tydeligere end nogensinde før: Tegnene på global opvarmning var utvetydige. Den primære årsag var menneskers udledning af drivhusgasser. ambitiøs plan om at nå til en global og langsigtet aftale, der skal gælde, når Kyoto-protokollen udløber i Landene blev på Bali enige om, hvad en fremtidig klimaaftale skal bygge på: En fælles vision og fire byggesten. Den fælles vision (shared vision) hviler på klimakonventionens formålsparagraf: At undgå farlige menneskeskabte klimaforandringer og at sikre fortsat bæredygtig økonomisk vækst. De fire byggesten: Begræsning af klimaændringerne (mitigation). Tilpasning til klimaændringerne (adaptation). Teknologiudvikling og - overførsel. Finansiering og investeringer. Slagsmålet står om, hvad planen konkret skal indeholde, hvordan den skal udmøntes, og ikke mindst, hvordan klimakampen skal finansieres.

5 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 3 Hvordan ser en fair global klimaaftale ud? En ordentlig klimaaftale har blik for proportioner og er retfærdig. De rige lande skal skære mest ned på forureningen, fordi de sviner mest. De fattige og hårdest ramte lande skal have massiv teknologisk og økonomisk hjælp til at blive klimaoptimeret og kunne tilpasse sig de nye klimaforandringer. teknologi, til selv at udvikle ny teknologi og til opbygge en kapacitet, der gør, at den nye klimavenlige teknologi kan administreres. Finansiering og investeringer: En fair global klimaaftale handler i meget høj grad om penge. MS mener, at der er brug for en bred palette af økonomiske instrumenter for at gå klimaforandringerne i møde. Der skal både findes nye, stabile finansieringskilder, og så skal der offentlige penge til. De akutte behov kræver penge nu og her, for u- landene kæmper allerede nu med forandringer i klimaet. De rige lande har ansvaret for at få finansieringen på plads. Men det skal foregå på en måde, hvor de fattige lande er med til bords og har tillid og ejerskab til beslutningerne. Men der skal samtidig investeres massivt i både tilpasning til klimaforandringerne og teknologiudvikling. De rige lande har ansvaret for at få finansieringen på plads. Men det skal foregå på en måde, hvor de fattige lande er med til bords og har tillid og ejerskab til beslutningerne. Begræsning af klimaændringerne (mitigation): Den første byggesten i en global klimaaftale handler om, hvordan vi skal begrænse den fremtidige udledning af drivhusgasser for at dæmme op for forureningen Hvem skal skære ned på deres udledninger af drivhusgasser, hvor meget skal de skal skære ned, og hvor hurtigt skal de skære ned? MS mener, at både fattige og rige lande skal tage del i opgaven. de næsten ingen andel har i klimaforandringerne. Derfor skal det internationale samfund hjælpe u- landene. De skal have hjælp til at undgå de værste konsekvenser af tørker og oversvømmelser. Det kan være projekter til etablering af diger, så de kan skærme sig mod oversvømmelser. Varslingssystemer, der advarer om kommende naturkatastrofer, eller lokale vejrudsigter, der kan hjælpe bønderne med at planlægge dyrkning af jorden. Adgang til drikkevand eller adgang til nye former for tørkeresistent såsæd. For at kunne fortsætte med at udvikle deres økonomier og samfund, men på en klimaforsvarlig måde, skal u-landene have hjælp til at opbygge en helt ny energiforsyning, der ikke bygger på fossile brændstoffer. Det er de rige lande, der sviner miljøet til med C02-udledning. Derfor skal de rige lande naturligvis også skære mest ned. Men de rige lande har et langt større ansvar end de fattige. Det er de rige lande, der sviner miljøet til med vores C02-udledning. Derfor skal de rige lande naturligvis også skære mest ned. Tilpasning til klimaændringerne (adaptation): Klimaforandringerne vil ramme de fattigste og mest sårbare udviklingslande hårdest, selvom Teknologiudvikling og - overførsel: For at kunne fortsætte med at udvikle deres økonomier og samfund, men på en klimaforsvarlig måde, skal u-landene have hjælp til at opbygge en helt ny energiforsyning, der ikke bygger på fossile brændstoffer. Den vestlige verdens fremgang har hidtil været baseret på brug af fossile brændstoffer, men klimaet holder ikke til, at u-landene gør det samme. U-landene skal derfor kompenseres bliver de ikke det, nægter vi dem reelt muligheden for at udvikle sig. De skal klimaoptimeres for at begrænse deres fremtidige udledning af drivhusgasser. De skal have adgang til moderne og klimavenlig teknologi i form af solceller, vindmøller og lignende. Støtten skal bestå af hjælp til at få overført og spredt eksisterende klimavenlig

6 10 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 11 4 Hvorfor er en klimaaftale også et udviklingsspørgsmål? De rige landes forbrug og livsstil har forpestet klimaet, og de fattige lande betaler nu prisen med menneskeliv og udsigt til at blive endnu mere fattige. RIGDOM OG FATTIGDOM handler om fordeling af ressourcer. Mens verdens allermest fattige lever for under 1,25 dollar - eller seks en halv kroner - om dagen, har verdens rige væltet sig i overforbrug og en livsstil, der har kostet gigantiske CO2-udledninger i kraft af flyrejser, tv, biler og en industri, der har pumpet drivhusgasser ud i atmosfæren for at tilfredsstille de riges behov. De fattige står nu tilbage med regningen i allerforreste skudlinje. Hvad er konsekvenserne? Floder udtørrer, landbrugsafgrøder, man har dyrket i århundreder i u-landene, kan ikke længere vokse. Naturkatastrofer som cykloner rammer hele landsbyer. Økosystemer som regnskovene er stærkt påvirket. I kølvandet på klimaforandringerne vil de menneskelige livsvilkår også forandre sig voldsomt. Sygdomme som verdens største dræber malaria vil sprede sig. Der vil blive mangel på drikkevand de steder, der bliver ramt af ekstrem tørke. Børn, især pigebørn, vil holde op med at gå i skole, fordi der fx bliver længere at gå for at hente vand. Antallet af de ekstremt fattige i verden, altså mennesker, der lever for under 1,25 dollar om dagen, vil stige. Der vil også blive markant mindre mad i verden. FN s klimapanel har regnet ud, at klimaforandringer vil reducere verdens madproduktion med 40 procent i år 2100, hvis vi ikke gør noget ved dem. Adgangen til fødevarer er i forvejen skævt fordelt. Mens vesterlændinge kæmper med fedme, dør folk i u-lande af sult. Sårbare øgrupper som Tuvalu og Maldiverne i Stillehavet og Det Indiske Ocean står overfor stormvinde, stigende vandstande og erosioner af kyststrækninger, som vil gøre dem ubeboelige i det næste halve århundrede. Hvor forestiller vi os, at disse øboere skal tage hen? Vil de rige, industrialiserede lande, der bærer det største ansvar for klimaforandringerne, give dem flygtningestatus? Og er det fair, at de tvinges til at flytte? Vil de rige, industrialiserede lande, der bærer det største ansvar for klimaforandringerne, give dem flygtningestatus? Og er det fair, at de tvinges til at flytte? En klimaaftale er også en fattigdomsaftale Danmark har bekæmpelse af fattigdom som topprioritet i sin udviklingsbistand. Det samme har EU og mange andre vestlige lande. Hvis vi mener det alvorligt, skal det indgå i en fremtidig global klimaaftale. De rige lande må indse, at deres årelange overforbrug og miljøsvinske adfærd nu vil resultere i endnu mere fattigdom, hvis ikke der bliver grebet ind. De må tage ansvar for den katastrofe, de har skabt og hjælpe udviklingslandene til at tilpasse sig klimaforandringerne og bevæge sig ud af fattigdommen gennem klimavenlige stier. Mens vesterlændinge kæmper med fedme, dør folk i u-lande af sult. Børn, især pigebørn, vil holde op med at gå i skole, fordi der fx bliver læn- gere at gå for at hente vand. Når tørke og oversvømmelser sætter ind vil de fattiges vigtigste ernæringsvej, landbruget, især blive hårdt ramt. Når det sker, har mennesker i udviklingslandene ikke et socialt sikkerhedsnet at falde tilbage på. Ligesom vi har i Danmark.

7 12 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 13 5 Hvem skal betale? Klimaet er et fælles ansvar. Men nogle har mere ansvar for at rette op på skaderne end andre. De fattiges udledning af CO2 er minimal. De riges er tilsvarende omfattende. Derfor har de rige lande oparbejdet en massiv klimagæld, der nu skal betales. VI ER ALLE ENIGE OM, at klimaet på kloden angår os alle, og at det er en opgave, vi må løfte i flok. Hvis vejrforholdene på kloden bliver farlige for os, er det nødvendigt, at vi opbygger en ny modstandsevne, der kan stå imod alle de nye og livstruende udfordringer, der venter os i fremtiden. Vi er også enige om, at verden skal begynde at tilpasse sig de uundgåelige klimaforandringer, og at de fattige lande oplever de største omvæltninger på grund af klimaforandringerne, fordi de ikke har råd til at skærme sig mod fx tørke, ørkenspredning og oversvømmelser. Men hvem, der skal betale, er der ikke enighed om. Tallene taler ellers for sig selv. Princippet om at forureneren betaler, er allerede et veletableret princip i den internationale lovgivning. Store og små syndere I Bangladesh, et af verdens fattigste lande, svarer den gennemsnitlige CO2-udledning, som landets 150 millioner indbyggere tilsammen tegner sig for, til 1/60 af den gennemsnitlige CO2-udledning, som hver enkelt amerikaner forurener verden med. En indbygger fra USA forurener altså 60 gange så meget som en indbygger fra Bangladesh. Men den skæve fordeling beskytter ikke Bangladeshs indbyggere mod stigende vandstande, stormfloder eller tyfoner. I et typisk afrikansk land som Burundi er den enkelte borgers såkaldte CO2-fodspor groft sagt identisk med det CO2-fodspor, en enkelt vestlig husholdnings tv afsætter - når tv et står på stand by. Alligevel er prisen for C02-udledningerne for Afrika markant højere end for den vestlige husholdning. I Burundi vil klimaforandringerne reducere bøndernes udbytte af deres afgrøder med 30 procent på grund af tørke og hede. De 48 fattigste lande i verden (ca. en milliard mennesker) tegner sig kun for 3 procent af det globale udslip af drivhusgasser. De fattiges forurening er kun en dråbe i havet. Resten tegner den rige verden sig for. Men UNDP har beregnet, at konsekvenserne af de rige landes udslip af drivhusgasser kommer til at koste verdens fattige lande ca milliarder kroner hvert år fra Penge, de ikke har - og i stedet må betale med menneskeliv. Gælden til de fattige De rige lande står med en gigantisk klimagæld til de fattige. De har reageret alt for langsomt på klimaforandringerne trods advarsler gennem mange år og er blot forsat med at forurene. Så de, der har skabt klimaproblemet, skal også løse det. Det inkluderer at betale regningen. Princippet om at forureneren betaler, er allerede et veletableret princip i den internationale lovgivning. En forurener har pligt til at yde erstatning til ofrene. Det princip skal naturligvis også gælde i klimakampen. I et typisk afrikansk land som Burundi er den enkelte borgers såkaldte CO2-fodspor groft sagt identisk med det CO2-fodspor, en enkelt vestlig husholdnings tv afsætter - når tv et står på stand by.

8 14 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 15 6 Hvordan er det regnet ud? Ansvaret for den globale opvarmning må ligge hos dem, der udleder mest C02. Det er samtidig dem, der er de mest velhavende i verden.derfor er det fair, at de betaler den største del af klimaregningen USA, EU OG JAPAN er hovedansvarlige for klimaforandringerne og også hovedansvarlige for at betale klimaregningen. Det viser beregninger fra MS og den internationale organisation ActionAid, som MS er en del af. Beregningerne opgør den globale klimagæld efter en regnemetode, der hedder the Adaptation Financing Index (AFI). Metoden kæder et lands ansvar for udledninger af drivhusgasser sammen med landets betalingsevne. På den måde får man et retfærdigt billede af både hvem, der er synderne i den globale opvarmning, og hvordan en retfærdig fordeling af klimaregningen kan se ud. Ansvar og evne til at betale Når man skal regne et lands klimaansvar ud, tager regnemodellen udgangspunkt i året dét år, hvor FN s klimakonvention blev vedtaget i Rio de Janeiro - og hvor alle medlemslandene dermed også anerkendte, at klimatruslen og faren for global opvarmning var reel. Herefter udregnes det - land for land - hvor store mængder drivhusgasser, landet har udledt siden Resultatet sammenholdes så med udregninger af et lands betalingsevne. Danmark tegner sig for 0,5 % af den samlede globale klimagæld. I kroner og øre svarer Danmarks andel af klimagælden til seks milliarder kroner. Den er udregnet efter hvert lands placering på den såkaldte Human Development Index, som er betegnelsen for et internationalt anvendt indeks for menneskelig udvikling, der ligesom det tilsvarende internationalt anerkendte begreb bruttonationalprodukt (BNI) kan bruges til at måle og sammenligne velstand og udvikling i forskellige lande i verden. Ansvar og betalingsevne vægtes lige højt i metoden. Og kun lande, der scorer over 0,9 (på en skala fra 0 til 1) bliver dømt i stand til at bidrage. De rigeste skylder mest Resultatet af beregningsmodellen er, at 28 lande både er ansvarlige for klimasituationen og betalingsdygtige nok til at finansiere klimagælden. De tre største klimasyndere er USA, EU og Japan: USA - tegner sig for 44 % af den samlede globale andel af klimagælden. Regningen lyder på 80 milliarder USD om året. EU - tegner sig for 32 % af klimagælden Regningen lyder på 58 milliarder USD om året. Japan - tegner sig for 13 % af klimagælden. Regningen lyder på 24 milliarder USD om året. DANMARK - tegner sig for 0,5 % af den samlede globale klimagæld. I kroner og øre svarer Danmarks andel af klimagælden til seks milliarder kroner. Tjek for beregninger af samtlige landes klimagæld

9 16 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 17 7 HVORDAN SKAL KLIMA-GÆLDEN BRUGES? Udviklingslandene skal bruge mindst 182 milliarder US$ årligt for at tilpasse sig klima-forandringerne. Pengene skal blandt andet komme fra klima-aftalen i København. PRISEN FOR KLIMAFORANDRINGER er ikke en entydig størrelse. For hvad er det, man måler prisen i? Der skal bruges penge på tilpasning: Udviklingslandene skal have midler til at kunne skærme sig mod klimaforandringerne. Fx hjælp til at bygge diger, der kan modstå havets vandstande. Eller til at udvikle nye afgrøder, der kan tåle det nye klima. Der skal også bruges penge på ren teknologi: Vindmøller, solceller og andre bæredygtige teknologiformer, der skal kunne bruges både hjemme i den enkelte husholdning og på landeniveau. Vigtigt er også investeringerne i kampen mod økosystemernes ødelæggelse, fx regnskoven, der optager en stor del af det CO2, vi udleder. Det årlige klimaregnskab FN s udviklingsprogram UNDP og forskere under EU-kommissionen har regnet på, hvad klimakampen i udviklingslandene vil kræve i kroner og øre. Deres resultater viser, at udviklingslandene vil have brug for mindst 182 milliarder US-dollar om året fra Og det er et forsigtigt skøn. Fordelt på de forskellige poster ser pengebehovet sådan ud per år: Tilpasning: 86 milliarder USD Ren teknologi: 65 milliarder USD Kamp mod skovdød: 24 milliarder USD Begræsning af CO2-udledning: 7 milliarder USD I alt: 182 milliarder USD Og sidst, men ikke mindst, er der forebyggelsesaspektet: At begrænse udledningen af C02. Derfor kan ingen kan sige med 100 procents sikkerhed, hvad kampen mod den globale opvarmning og klimaforandringerne vil koste. Men der er lavet tilstrækkelig forskning på området til at komme med et bud.

10 18 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 19 8 Hvor mange penge er i omløb nu? Kampen mod klimaforandringer er afhængig af de riges landes bidrag til globale klimafonde. Men bidragene er frivillige, og fondene indeholder slet ikke nok penge. INGEN VED PRÆCIST, hvor mange penge, der lige nu findes i den globale klimapose. Det skyldes, at en betydelig del af den nuværende pose penge, der er til rådighed til at håndtere klimaforandringerne, er indeholdt i de rige landes udviklingsbistand. De rige lande har meget forskellige måder at redegøre for deres udviklingsbistand på. Det gør det svært at regne ud, hvor mange penge de individuelle donorlande faktisk bruger på at hjælpe udviklingslandene med at håndtere klimaforandringer. Men ser man på den globale beholdning af klimamidler, er billedet et andet. For der findes flere multilaterale fonde, de rige lande kanaliserer deres klimapenge igennem. Og dem er der tal på. Der er tre typer af globale klimafonde: Dem, der er knyttet direkte til FN s Klimakonvention. Dem, der er knyttet til Kyoto-protokollen. Og dem, der ikke har forbindelse til nogen klimakonvention eller -traktat. Altså de alternative. De største fonde blandt de alternative hører under Verdensbanken. FN s klimafonde FN har etableret tre fonde, der skal finansiere tilpasningen til klimaforandringerne i udviklingslandene. De blev lavet i 2001 med direkte reference til Klimakonventionen og Kyoto-protokollen. De tre fonde er: 1) Fonden for de mindst udviklede lande (også kaldet LDC-fonden eller Least Developed Countries Fund). - Fonden finansierer de mest presserende behov for tilpasning i udviklingslandene. Pengene kommer fra frivillige donorer, og fonden er derfor afhængig af bidrag fra de rige lande. 2) Den særlige klimaforandringsfond (også kaldet SCCF-fonden eller Special Climate Change Fund). - Fonden finansierer planlægning af tilpasning og teknologioverførsel i alle udviklingslande. Pengene til denne fond kommer også fra frivillige donorer, og derfor er denne fond også afhængig af bidrag fra de rige lande. 3) Kyoto-tilpasningsfonden (også kaldet AFfonden eller the Adaptation Fund): - Fonden finansierer konkrete projekter i udviklingslandene for at hjælpe dem med at tilpasse sig klimaforandringerne. Pengene kommer fra afgifter på CO2-kreditter 1. Hvor mange penge har FN-fondene? I maj 2009 så status sådan ud: Den særlige klimaforandringsfond: 12 millioner USD Fonden for de mindst udviklede lande: 182 millioner USD Kyoto-tilpasningsfonden: 61 millioner USD I alt: 255 millioner USD Der er et stort gab mellem den sum penge, der officielt er til rådighed, og den sum penge, det vil koste at finansiere u-landenes tilpasning til klimaforandringer. - Der er et stort gab mellem den sum penge, der officielt er til rådighed, og den sum penge, det vil koste at finansiere u-landenes tilpasning til klimaforandringer. Verdensbankens fonde Verdensbanken lancerede i 2008 to nye klimafonde under navnet Climate Investment Funds på initiativ fra G8-landene - altså verdens otte rigeste lande. Fondene skal støtte klimaindsatsen ved at yde lån, give gavebistand og andre former for finansiering. Den ene er en såkaldt strategisk klimafond, den anden skal støtte klimavenlig teknologi i udviklingslandene. Hvor mange penge har Verdensbankens fonde? I maj 2009 var status: Clean Technology Fund: 2.1 milliarder USD. Strategic Climate Fund: 1.6 milliarder USD. I alt: 3.7 milliarder USD. For få penge FN s klimafonde råder samlet over 255 millioner USD. Verdensbankens fonde råder samlet over 3,7 milliarder USD. Men eksperter siger, at et forsigtigt skøn på, hvad klimakampen koster, betyder, at der skal bruges mindst 182 milliarder USD - om året. 1 CO2-kreditter er en ordning, hvor rige lande kan skaffe sig syndsforladelse for deres egne CO2-udslip ved at investere i projekter, der reducerer CO2-udslip i ulande. Kreditterne hører under den såkaldte CDM-ordning (Clean Development Mechanism), som kom med Kyoto-aftalen.

11 20 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE 21 9 Hvilken institution bør bestemme over pengene? Naturligvis en demokratisk institution under FN. Men lige nu er det Verdensbanken, der bestemmer over næsten alle verdens klimapenge. VERDENS LANDE HAR DISKUTERET KLIMA i årevis, og det er foregået under FN og FN s Klimakonvention. Nu, hvor landene skal nå til en ny global klimaaftale, der vil sætte mål for både begrænsningen af C02-udslippet og for tilpasningen til klimaforandringerne, vil det også foregå i regi af FN s Klimakonvention. Derfor er det logisk, at den institution, der fremover skal forvalte verdens klimapenge, også bliver en institution under FN. Bliver det en institution, der ikke har noget med FN at gøre, der skal forvalte FN s nye klimaaftaler, risikerer man, at Klimakonventionens principper bliver reduceret i praksis, og at pengene ikke når derhen, hvor der er brug for dem. 1 land = 1 stemme Det er heller ikke ligegyldigt, hvem, der skal sidde med ved bordet og bestemme, hvordan klimapengene skal bruges, og hvad, de skal bruges til. Det giver fx ikke nogen mening, at de fattige udviklingslande, der betaler den højeste pris for den globale opvarmning, ikke sidder med ved bordet. Eller ikke har samme stemmevægt- eller ret, som de rige lande har. Det giver heller ingen mening, at de rige lande, der er skyld i den globale opvarmning, stadig udgør hovedparten af klodens forurenere og har en interesse i at forbruge og producere forurenende energi, skal have mere at sige end de fattige lande omkring bordet. Derfor skal den institution, der forvalter klimapengene, først og fremmest være demokratisk. FN er den eneste globale, demokratiske institution, der findes. FN har nemlig et afstemningsprincip, der giver hvert land en stemme. Uanset størrelse, indflydelse og indbyggertal. Verdensbanken har magten Men lige nu er det ikke FN, der bestemmer over klimapengene. Det gør Verdensbanken. Pengetilgangen til FN s fonde og Verdensbankens fonde viser, at de rige lande klart foretrækker at bruge Verdensbanken frem for FN som kanal til at sende deres klimapenge til udviklingslandene. Verdensbanken råder altså over langt størstedelen af de officielle globale klimapenge. Det giver ikke nogen mening, at de fattige udviklingslande, der betaler den højeste pris for den globale opvarmning, ikke sidder med ved bordet.

12 22 BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Hvad er det største problem ved at lade Verdensbanken bestemme? Banken er selv et miljøsvin, den er udemokratisk, og den har lav troværdighed i u-landenes øjne. Endnu mere opsigtsvækkende er det, at kun seks % af alle institutionens sundhedsprojekter havde det klart definerede formål at forbedre sundheden hos de fattige i forhold til den generelle sundhedstilstand i befolkningen. 3: Verdensbanken er udemokratisk. De lande, der er mest påvirket af klimaforandringerne har meget lidt indflydelse på Verdensbankens beslutninger Afstemninger i Verdensbanken har en skævhed til de rigeste donorlandes fordel, og USA er den eneste, der har vetoret. Udviklingslandene har som gruppe mindre end halvdelen af stemmerne i det organ i Verdensbanken, der har med udviklingshjælp og de fattigste lande at gøre. USA, verdens største forurener, har 12% af stemmerne. Det er 20 gange flere stemmer end Bangladeshs stemmeandel på o,6%. Nogle af de fattige lande, der er allermest sårbare overfor klimaforandringer, er ikke engang medlemmer af Verdensbanken. USA, verdens største forurener, har 12% af stemmerne. Det er 20 gange flere stemmer end Bangladeshs stemmeandel. DE RIGE LANDE HAR VALGT at lade Verdensbanken forvalte deres klimapenge og ikke FN. Men det indebærer store problemer. De tre største er: 1: Verdensbanken kan ikke optræde som frelser og synder på en og samme tid. Tal fra bankens egne rapporter viser, at den finansierer projekter og programmer, som medvirker til den globale opvarmning: I løbet af det seneste år har Verdensbanken øget sin finansiering til projekter, der bruger af fossile brændstoffer, med 102 %. Til sammenligning har banken øget sin finansiering til projekter, der bruger bæredygtige energiformer, med 11 %. Siden 1997 har Verdensbanken finansieret 26 gigaton (en gigaton = en milliard tons) CO2-udledninger - det svarer til Storbritanniens årlige CO2-udledning gange 45. I løbet af det seneste år har Verdensbanken øget sin finansiering til projekter, der bruger af fossile brænd- stoffer, med 102 % Selv bankens egen klimafond, The Clean Technology Fund, vil forstærke drivhuseffekten, idet fonden vil støtte mindre forurenende teknologi såsom kulkraftværker, der har potentiale til at indfange og lagre CO2 fra røgen i kulkraftværkerne frem for at støtte bæredygtig energiformer, der er 100 procent rene. 2: Verdensbanken er belastet af et dårligt omdømme, når det gælder udviklingsbistand og er ikke en særlig troværdig forvalter af klimapenge til netop udviklingslandene. Bankens princip er at koble udviklingsbistand med økonomisk politik. Resultatet har ofte været en helt forkert økonomisk medicin til et trængende og fattigt land, der er blevet frataget sit ejerskab og medbestemmelse til sin egen fremtid og udvikling. I dag er 71 % af bankens bistand og lån betinget af, at modtagerlandet laver en politisk reform - halvdelen af de reformer handler om privatisering. Verdensbankens nyeste rapporter viser, at kun en ud af fire sundhedsprojekter, der er blevet finansieret af banken, har et tilfredsstillende resultat.

13 Verdens ledere skal høre din stemme for at indgå en retfærdig klima-aftale på COP 15 i København. Mellemfolkeligt Samvirke mener, at de rige lande skal betale deres klimagæld til verdens fattigste. Er du enig? Bliv en del af MS klima-kampagne. Tilmeld dig i dag på Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS er en del af ActionAid International. Sammen kæmper vi i mere end 50 lande for at afskaffe fattigdom.

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

Tema 2 Miljø COP15 1

Tema 2 Miljø COP15 1 Tema 2 Miljø COP15 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge i et projekt

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH EU og klimaforhandlingerne Reduktioner Fleksible mekanismer International klimakonference, klimatopmøde, COP 15. Der skrives og snakkes meget om det store klimamøde i København i december. Forventningerne

Læs mere

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH EU og klimaforhandlingerne Reduktioner Fleksible mekanismer International klimakonference, klimatopmøde, COP 15. Der skrives og snakkes meget om det store klimamøde i København i december. Forventningerne

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

Baggrundsmateriale noter til ppt1

Baggrundsmateriale noter til ppt1 Baggrundsmateriale noter til ppt1 Dias 1 Klimaforandringerne Afgørende videnskabelige beviser Præsentationen giver en introduktion til emnet klimaforandring og en (kortfattet) gennemgang af de seneste

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún FN s klimakonference i Cancún, Mexico, der finder sted fra den 29. november 10. december 2010, er det seneste håb i bestræbelserne på at nå til enighed om

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

foto: Ane Gerken DANMARK : KLIMADUKSEN LØBER FRA REGNINGEN FOR A FAIR CLIMATE DEAL

foto: Ane Gerken DANMARK : KLIMADUKSEN LØBER FRA REGNINGEN FOR A FAIR CLIMATE DEAL foto: Ane Gerken DANMARK : KLIMADUKSEN LØBER FRA REGNINGEN FOR A FAIR CLIMATE DEAL 1 Danmark: Klimaduksen løber fra regningen Folkekirkens Nødhjælp og Roskilde Festival 2009 Folkekirkens Nødhjælp Nørregade

Læs mere

tema Klimaforandringer rammer kvinder hårdest

tema Klimaforandringer rammer kvinder hårdest tema klimaforandringer 5 tema Klimaforandringer rammer kvinder hårdest Jordens klima er på katastrofekurs. De hårdest ramte vil blive verdens allermest fattige. Det er kvinder. Kvinder udgør størstedelen

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg

Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg Af Urs Steiner Brandt og Niels Vestergaard Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet Alle har en mening om miljøet, ikke mindst miljøvurderinger. Det

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012 OLUF DANIELSEN KLIMAET PÅ DAGSORDENEN Dansk klimadebat 1988-2012 UNIVERSITÅTSBIBLtOTHEK KIEL - ZENTPAL3IBLIOTHEK - Mul ti ver s INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 9 INDLEDNING II FORKORTELSER, FIGURER OG TABELLER

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og L stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, den 12. november 2004.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og L stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, den 12. november 2004. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 125 Offentlig DEPARTEMENTET Den 1. december 2004 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og L stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

I forurener. vi synker FOR A FAIR CLIMATE DEAL

I forurener. vi synker FOR A FAIR CLIMATE DEAL Design: anne mousten Fotos: sumit dayal I forurener vi synker Folkekirkens Nødhjælp og Roskilde Festival har sammen med Centre for Science and Environment i Indien og KER i Bangladesh udarbejdet denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil Indhold 1. Hvem er CONCITO? 2. Klimaudfordringen 3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil 4. Hvad siger FN, at vi kan og bør gøre? 5. Hvad kan vi selv gøre? Hvem er CONCITO? Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15

Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15 Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15 Søren Dyck-Madsen Klima problemerne Den globale temperatur stiger 4 o C Kilde: DMI s hjemmeside Vandstanden stiger meget mere end forudset

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

EN NY KLIMAAFTALE I PARIS VIL STYRKE DANSK EKSPORT

EN NY KLIMAAFTALE I PARIS VIL STYRKE DANSK EKSPORT November 2015 EN NY KLIMAAFTALE I PARIS VIL STYRKE DANSK EKSPORT Udledning af drivhusgasser er siden Kyoto-protokollen i 1997 steget betydeligt i Fjernøsten. Derfor skal blandt andet Kina med i en ny klimaaftale

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Global opvarmning og klimaændringer - 1 -

Global opvarmning og klimaændringer - 1 - Global opvarmning og klimaændringer - 1 - Jeg valgte emnet global opvarmning og klimaændringer fordi jeg syndes det lød spændende og jeg vidste ikke så meget om det I forvejen. Jeg valgte også emnet fordi

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Caspar Olausson, klimachefforhandler

Caspar Olausson, klimachefforhandler Caspar Olausson, klimachefforhandler Klimaforhandlingernes historie 1992: Klimakonventionen vedtages Deltagere: 196 parter, der arbejder ved konsensus Formål: At undgå farlige menneskeskabte klimaforandringer

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder Kloden brænder I december, nærmere beskrevet d. 7., går startskuddet til FN s klimatopmøde i Danmarks hovedstad, København, hvor ministre og embedsmænd fra omkring 193 lande samt et stort antal organisationer

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Klima Hvad skal der til?

Klima Hvad skal der til? Klima Hvad skal der til? - Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali, december 2007 Verden står overfor en global klimakrise. De seneste rapporter fra FN s klimapanel

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. Matematiks og samfundsfaglig analyse. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. Matematiks og samfundsfaglig analyse. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Matematiks og samfundsfaglig analyse Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Matematisk databehandling S. 3 4 baggrund Samfundsfaglig analyse S. 5-9 El værkstedet S. 10-14 Konklusion

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

92-gruppen. Til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. Den 31. august 2015

92-gruppen. Til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. Den 31. august 2015 Til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K 92-gruppen Svanevej 12, 4. sal, 2400 KBH NV Tlf: 21 72 79 57 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk Koordinator: Troels Dam

Læs mere

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 TEMA: Tanzanias unge går sammen i kampen for klimaet. Den smeltende sne på Kilimanjaro er symbolet på en overophedet

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klima Hvad skal der ske?

Klima Hvad skal der ske? Klima Hvad skal der ske? - Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen, december 2008 Verden står overfor en global klimakrise - Videnskaben, med FN s klimapanel

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn:

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn: Slutopgave Lav en aftale med dig selv! Hvad vil du gøre anderledes i den kommende tid for at mindske udledningen af drivhusgasser? (Forslag kan evt. findes i klimaudstillingen i kælderen eller på www.1tonmindre.dk)

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI MiljøForum Fyn Årsmøde 2007 Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI Menneske eller natur? Hvad ved vi om fremtidens klima? Hvad kan vi gøre for at begrænse fremtidige

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

COP18: Endnu et klimatopmøde uden den nødvendige politiske handling... 2. De mest sårbare lande tabte ved COP18... 2

COP18: Endnu et klimatopmøde uden den nødvendige politiske handling... 2. De mest sårbare lande tabte ved COP18... 2 COP18: Endnu et klimatopmøde uden den nødvendige politiske handling... 2 De mest sårbare lande tabte ved COP18... 2 FN klimaforhandlingerne kan ikke stå alene... 3 Kyoto-protokollen har mistet sin betydning...

Læs mere

GENERATION KLIMA. -uddannelse til nutiden

GENERATION KLIMA. -uddannelse til nutiden GENERATION KLIMA -uddannelse til nutiden Et forslag til Operation Dagsværk Panama 2013 GENERATION KLIMA uddannelse til nutiden! Tema: Unge indianere i Panama er nogen af dem, som bliver ramt hårdest af

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING Juni 2009 Nr. 60 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere