HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst 2007 (Status) Pensionskassesagen Pensionsaftale i NetDesign Nye LTD talsmænd Ny lovgivning om pensionsordninger ved skilsmisse FTF Arbejdsskade- og Socialrådgiverordning Ny direktør for FTF-A FTF-A delegeretmøde Lederen: Nye tider i TDC? Den 1. november 2006 fik TDC ny koncerndirektør. Jens Alder har overtaget roret i TDC. Der er nok at tage fat på for den nye direktør, da udfordringerne er mange i det kommende år. Ude i TDC-organisationen kan man mærke nedskæringerne i medarbejderantallet og omkostningerne i driften af virksomheden. Det tærer på kræfterne hos ledere og medarbejdere. Det nedslående resultat af klimamålingen 2006 er også en klar indikator for disse forhold, og det går udover trivslen på arbejdspladsen med større sygefravær til følge. Vi bør derfor nu prøve på at se fremad med selskabets nye direktør, og så samtidig håbe på anderledes arbejdsforhold for Lederforeningens medlemmer. Der kan fra den nye selskabsledelses side gøres en hel del. Blandt andet ved kommende reduktioner af antallet af medarbejdere at sørge for afklaring af vilkår ved omflytning af medarbejdere for eksempel ved at gøre brug af gulerodsprincippet, således at omflytninger opfattes mere positivt. Der bør også kigges på arbejdsliv/familieliv, ved at der laves mere klare aftaler om, hvornår man har fri, og hvornår man er på arbejde. En ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at hver femte børnefamilie synes, at det er stressende at få hverdagen til at hænge sammen. Den virkelige synder her er det nye grænseløse arbejdsliv, som blandt andet den nye teknologi giver mulighed for. Klimamålingen skal der også følges op på, og her ser topledelsens muligheder for forbedringer lovende ud. Det er vigtigt at ledelsen også får sat resten af koncernen i gang med VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX:

2 2 forbedringer med nødvendig tid stillet til rådighed, da klimamålingen viser, at det er nærmeste leder, der sammen med medarbejderne får TDC hverdagen til at hænge sammen. Medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed hænger uden tvivl sammen, så det er nødvendigt at få forbedret spørgsmål 54 i klimamålingen: Sidste års Klimamåling er blevet brugt til forbedringer, som jeg kan mærke i mit daglige arbejde. TDC og LTD står også overfor indgåelse af en ny overenskomst i 2007, og her kunne det være rart, at koncernens flotte økonomiske resultater ville kunne mærkes i form af et godt resultat ved de forestående overenskomstforhandlinger. Lederforeningen byder Jens Alder velkommen i TDC, og ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Bo Magnussen Formand Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 LTD har igen i år gennemført en medlemsundersøgelse om de individuelle lønsamtaler. Antallet af besvarelser ligger med 47 % noget lavere end sidste år. Årsagen er sandsynligvis det øgede sikkerhedsniveau i Internet Explorer, der har givet mange medlemmer problemer med at besvare undersøgelsen. Foreningen vil sørge for, at problemet er løst inden næste undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er endnu ikke blevet analyseret i detaljer, men overordnet kan det konstateres, at tilfredsheden ikke er på niveau med tidligere. De største fald i tilfredsheden findes i spørgsmålet om måden samtalen blev afholdt på og om tilfredsheden med den samlede aflønning. Specielt faldet i tilfredsheden med måden samtalen blev afholdt på vækker bekymring. Det er igen følelsen af, at lønsamtalen var et diktat, der præger besvarelserne. Foreningen skal nu analysere besvarelserne mere indgående og en mere detaljeret konklusion følger i næste nummer af Her og Nu. Nedenfor kan du læse nogle af hovedkonklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen: (% -tallene i parentes er resultatet fra undersøgelserne i 2005 og 2004) 47 % af medlemmerne har deltaget i undersøgelsen (61 %) (64 %) 34 % af deltagerne er ledere (36 %) (40 %) 66 % af deltagerne er særligt betroede medarbejdere (64 %) (60 %) 94 % har været til en lønsamtale (96 %) (96 %) 61 % har været tilfredse med måden samtalen blev afholdt på (70 %) (65 %) 93 % synes, at de var indkaldt til lønsamtalen med et rimeligt varsel (91 %) (88 %) 94 % synes, at de var godt forberedt til lønsamtalen (90 %) (91 %) 86 % af de der har været til lønsamtale, har fået en regulering (86 %) (87 %) 87 % af lederne, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (85 %) (88 %) 85 % af særligt betroede, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (86 %) (86 %) 68 % af alle er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (74 %) (72 %) 64 % af lederne er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (74 %) (69 %)

3 3 70 % af særligt betroede medarbejdere er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (74 %) (74 %) 9 % har opnået goder ud over løn (9 %) (12 %) 58 % af alle oplyser, at de har bonusløn i 2006 (59 %) (59 %) 95 % af lederne oplyser, at de har bonusløn i 2006 (92 %) (92 %) 39 % af særligt betroede medarbejdere oplyser, at de har bonusløn i 2006 (40 %) (36 %) 90 % af alle oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (90 %) (91 %) 91 % af lederne oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (90 %) (92 %) 90 % af særligt betroede oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (90 %) (88 %) 62 % af alle oplyser, at de er tilfredse med mål og måleparametre (65 %) (69 %) 85 % af alle oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (90 %) (92 %) 85 % af lederne oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (93 %) (97 %) Du kan se hele medlemsundersøgelsen på foreningens hjemmeside. (klik her) I lighed med tidligere skal LTD og TDC sammen evaluere årets individuelle lønsamtaler og der udarbejdes en fælles evalueringsrapport. Du er meget velkommen til at kontakte din lokale talsmand eller LTD`s sekretariat, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen. Vinderne af 3 flasker god vin blev i år: Karin Anderberg Mogensen, PSPX Susanne Særkjær, EKE Birgit Øelund, BHVD Foreningen ønsker tillykke til de heldige vindere. Overenskomst 2007 (Status) LTD og TDC er den 17. oktober 2006 blevet enige om følgende fremgangsmåde i forbindelse med OK 2007: Parterne indleder drøftelser i indeværende år med henblik på at færdiggøre forhandlingerne inden 1. marts Parterne vil bestræbe sig på, at færdiggøre overenskomstforhandlingerne i så god tid, at en opsigelse af overenskomsten ikke bliver nødvendig". Såfremt parterne ikke senest 27. februar 2007 har indgået aftale om fornyelse af parternes overenskomst er man enige om, at overenskomsten betragtes som rettidig opsagt, med henblik på at parterne herefter indgår i forhandlinger om fornyelse af overenskomsten på grundlag af hidtidige drøftede temaer, herunder krav som hver part måtte rejse efter overenskomstens opsigelse. Det er ligeledes aftalt, at afholde det første møde den 7. december 2006 og yderligere 2 møder den 11. januar 2007 og 31. januar LTD overenskomstudvalg er nu ved at være klar med oplægget til TDC omkring LTD overenskomsttemaerne for Temaerne vil blive præsenteret for TDC på det første forhandlingsmøde i december.

4 4 Pensionskassesagen I sidste nummer af HER OG NU var der en artikel om, at der var nedsat et udvalg til at undersøge muligheder for at modernisere lov om tilsyn med firmapensionskasser (Lbk nr af 24. oktober 2005). (herefter FPL ). Begrundelsen for iværksættelsen af dette arbejde var, at branchen gentagne gange har gjort gældende overfor Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, at den nuværende FPL ikke er indrettet til at regulere ydelsesdefinerede firmapensionskasser, der udgør størstedelen af de eksisterende firmapensionskasser regnet såvel i antal, medlemmer og afdækkede pensionsmidler. Udvalget har nu afsluttet sit arbejde og Finanstilsynet har sendt et forslag til lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser i høring og i januar 2007 bliver der på området fremsat et lovforslag i folketinget. Loven fastsætter hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en virksomhed, der er tilknyttet en pensionskasse, kan trække et eventuelt overskud ud af pensionskassen. Det vil bl.a. blive en betingelse, at der etableres hjemmel til det i pensionskassens vedtægter. Det betyder, at det bliver medlemmerne af firmapensionskassen, der skal sige ja eller nej til om virksomheden kan trække et eventuelt overskud ud af pensionskassen. FTF og LTD har udtalt sig imod muligheden for udbetaling af overskud til virksomheden, da det kan skabe øget usikkerhed omkring medlemmernes opsparede pensionsmidler. Pensionsaftale i NetDesign Der er den 26. september 2006 indgået en protokol mellem TDC A/S, Dansk Metal og Lederforeningen om pensionsordning for medarbejdere i NetDesign A/S jævnfør protokollat af 11. maj 2005 mellem TDC og Dansk Metal og protokol af samme dato mellem TDC og LTD. I protokollen af 26. september 2006 fastslås det, at den indgåede pensionsaftale af 24. august 2006 med PFA opfylder de i protokollen af 11. maj 2005 indgåede aftaler om udbud af pensionsordning i NetDesign A/S. Det er samtidig aftalt, at medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder ved overgang fra TDC A/S til NetDesign A/S bevarer deres hidtidige pensionsordning og forbliver omfattet af TDC`s generelle gruppelivsordning inklusiv forsikring mod kritisk sygdom. Parterne har i øvrigt noteret sig, at NetDesign har tegnet sundhedsforsikring i PFA. Nye LTD talsmænd LTD har fået nye talsmænd i følgende enheder: Steen Sørensen Jens Alban Helle Schmidt TDC Mobil Teknik Vest TDC Systemer Vest TDC Privat Marked LTD byder de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og for foreningen.

5 5 LTD vil også benytte lejligheden til at sige Torben Sørensen tak for hans indsat som talsmand for medlemmerne i Privat Marked og samtidig ønske Torben alt mulig held og lykke i tiden fremover udenfor TDC. Ny lovgivning om pensionsordninger ved skilsmisse Den 1. januar 2007 kommer der nye regler for, hvordan pensionsordninger skal behandles, hvis et ægtepar bliver skilt. Fremover skal pensionen deles efter princippet om, at hver beholder sit - uanset pensionsopsparingens form. Det er resultatet af Ægtefællepensionsudvalgtes otte år lange arbejde. Det, en lønmodtager selv har sparet op til pensionen, skal fremover kun tilfalde en selv. Det bliver konsekvensen af den lovændring på pensionsområdet, som træder i kraft efter nytår, og som får betydning ved skilsmisser. I dag deles rate- og kapitalpensioner ved skilsmisse. Fremover tilhører enhver pension, den person, hvis navn står på policen og holdes derved ude af boet ved skilsmisser. Indtil nu er det kun tjenestemandspensioner og andre livsvarige pensionsordninger, som ikke skal deles. Det er dermed karakteren af den opsparede pension, der afgør, om den skal deles med ægtefællen eller ej. Disse uklarheder i lovgivningen har for mange ægtefæller ført til misforståelser. På baggrund af den uklare retstilstand blev der i 1998 nedsat et udvalg Ægtefællepensionsudvalget - der skulle komme med forslag til en ny lovgivning på området. FTF har siddet med i hele perioden, fra 1998 til 2005, hvor udvalget afleverede sin afsluttende rapport, som lovgivningen er bygget på. Mulighed for kompensation For at rette eventuelle skævheder op, er der i loven indarbejdet en række muligheder for kompensation. En hovedregel er dog, at hvis ægteskabet har været af kortere varighed (under ca. 5 år) skal pensionen ikke deles, og der skal ikke ydes kompensation. Har ægteskabet varet mere end ca. 5 år, er der mulighed for kompensation i forskellige tilfælde. Der skal ydes kompensation, hvis den ene ægtefælle af hensyn til familien eller af hensyn til den anden ægtefælle helt eller delvis har været udenfor arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid, og hvis dette har medført, at denne ægtepart derfor har foretaget en mindre pensionsopsparing, end hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende. Der skal ydes kompensation, hvis ægteskabet har varet mere end 15 år, og hvis der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsopsparing. I sådanne tilfælde vil der skulle ydes kompensation for at sikre, at den ene part ikke stilles urimeligt pensionsmæssigt. Rimelige pensioner deles ikke Reglen om, at pensionen følger personen, gælder kun for rimelige pensioner. En rimelig pension skal forstås som en pension, der er sædvanlig i forhold til ens uddannelse, løn og overenskomst-pensionsprocent. Er der foretaget urimelig pensionsopsparing, skal det afgøres, om den samlede situation er urimelig, og der kan blive tale om kompensation.

6 6 Der er flere elementer i lovgivningen, der lægger op til en skønsmæssig vurdering, f.eks. hvad er en rimelig ordning? Dette må afgøres af den fremtidige praksis og eventuelle afgørelser fra domstolene. Ægtepagter En ægtepagt er en skriftlig aftale, der underskrives af begge ægtefæller. Ægtepagten skal tinglyses i ægtepagtregisteret i personbogen i Århus, før den er gyldig. De nye regler åbner mulighed for, at ægtefæller kan oprette ægtepagt. Ægtefæller kan både aftale, at pensionsordninger, herunder fremtidige indbetalinger, skal være særeje, eller at pensionsordninger skal indgå i delingen af fællesboet. Man kan selv udforme en ægtepagt, men det er i reglen en god idé at kontakte en advokat for at få råd og vejledning. Prisen for en ægtepagt afhænger af, hvor kompliceret indholdet er, og hvor meget tid advokaten skal bruge på sagen. Desuden skal der betales tinglysningsafgift til personbogen på kr ,-. Ægtepagter efter de nye regler kan allerede nu tinglyses med virkning fra 1. januar 2007 FTF Arbejdsskade- og Socialrådgiverordning LTD har styrket rådgivningen af medlemmerne på arbejdsskade- og socialrådgiverområdet. Der har i 2006 været en kraftig stigning af henvendelser fra medlemmer, der har været ude for tilskadekomst i tjenesten, eller som på grund af sygdom har brug hjælp i forbindelse med skift af job til for eksempel et flexjob eller anden form for skånejob. For at kunne give medlemmerne den bedste sagsbehandling har LTD tilsluttet sig FTF`s Arbejdsskade- og Socialrådgiverordning. Det betyder, at LTD sammen med medlemmet kan få stillet advokat og socialrådgiver bistand til rådighed ved løsning af den enkeltes sag. Så hvis du har brug for bistand til løsning af ovenfor omtalte sager, kan du trygt henvende dig til LTD. Der er selvfølgelig tavshedspligt i sagerne for de involverede LTD medarbejdere. Ny direktør for FTF-A Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse (FTF-A) har ansat den 43-årige Michael Darmer som direktør. Michael Darmer kommer fra en stilling som plan- og erhvervsdirektør i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), hvor han har arbejdet siden Han er uddannet cand.polit. og har tidligere bl.a. været kontorchef i Erhvervsfremmestyrelsen og ambassaderåd ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles.

7 7 Stillingen overtager Michael Darmer fra Rudolf Poulsen, der efter 23 år som direktør i FTF-A har valgt at gå på pension. FTF udtaler, at en vigtig opgave for den nye direktør bliver at videreudvikle og ruste FTF-A til de krav, som en konkurrencepræget og stadig mere omskiftelig omverden stiller. Michaels Darmers mangeårige erfaringer har givet ham stor viden om arbejdsmarkedsforhold, og i kraft af sine stærke analytiske og kommunikative kvalifikationer kan han sikre, at FTF-A lever op til visionen om at være den mest attraktive a-kasse. Michael Darmer tiltræder 1. januar FTF-A delegeretmøde Der var delegeretmøde i FTF-A den 26. oktober 2006, hvor FTF-A Beretning blev godkendt. LTD deltog med en delegeret i mødet. Her er gengivet et sammendrag af beretningen. Højt aktivitetsniveau Der var i perioden et højt aktivitetsniveau. FTF-A foretog cirka udbetalinger til et samlet beløb på knap 5 milliarder kroner- et gennemsnit på udbetalinger om måneden. Sagsbehandlingen resulterede i udsendelse af breve til medlemmerne. FTF-A afholdt vejlednings- og orienteringsmøder som led i den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Der blev også taget initiativer i det løbende arbejde med at forbedre medlemsbetjeningen. Ved at indføre en teambaseret sagsbehandling har FTF-A i de senere år skabt en effektiv og fleksibel organisation, der sikrer medlemmerne en hurtig og kvalificeret betjening. Tilfredsheden kom konkret til udtryk i Arbejdsdirektoratets benchmarking fra november 2005, hvor FTF-A lå over gennemsnittet for tilfredsheden i a-kasserne. Som fagligt afgrænset a-kasse er det vigtigt, at FTF-A udbygger og ajourfører sin viden om faggruppernes overenskomster og andre ansættelsesvilkår. Denne viden er en forudsætning for at kunne yde branchespecifik medlemsbetjening. Derfor har FTF-A taget forskellige skridt til at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling med de faglige organisationer for at sikre den optimale betjening af de fællesmedlemmer. Travlheden er også et resultat af en større offentlig opmærksomhed og en skærpet politisering. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at undersøgelser bliver offentliggjort i medierne, før a-kasserne kender resultaterne og har mulighed for at påtale fejl og skævheder, der ofte giver offentligheden et fordrejet billede af forholdene i a-kasserne. Stort fald i ledigheden Den 1. juli 2004 var der ledighedsberørte medlemmer. Omregnet til fuldtidsledige svarede det til personer eller 4,59 procent af medlemmerne. To år senere var berørt af ledighed svarende til fuldtidsledige eller 3,43 procent af medlemmerne. I hele perioden lå ledigheden i FTF-A under gennemsnittet for det danske arbejdsmarked i forhold til de sæsonkorrigerede ledighedstal fra Danmarks Statistik. Faldet i perioden satte for alvor ind i anden halvdel af 2005, hvor andelen af fuldtidsledige fra september til december dykkede fra 4,56 procent til 3,63 procent. Efter en kortvarig stigning i de første måneder i 2006 faldt ledigheden igen tilbage til niveauet fra udgangen af 2005.

8 færre medlemmer Ved delegeretperiodens start havde FTF-A medlemmer, og antallet var godt i juni Nedgangen skyldes primært overflytninger af blandt andet bioanalytikere, jordmødre og teaterteknikere. Hvis man ser bort fra de kollektive overflytninger, faldt medlemstallet kun med Den sidstnævnte nedgang skal ses i sammenhæng med en anden alderssammensætning blandt medlemmerne og en skærpet konkurrence mellem a-kasserne. Medlemstallet vil i 2006 falde yderligere til cirka , fordi Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Dansk Sø-Restaurationsforening vil overflytte deres medlemmer til andre a-kasser. Af de nuværende medlemmer er der cirka selvstændige erhvervsdrivende. Antallet vil falde, når terapeutorganisationerne overflytter deres medlemmer, idet over en tredjedel af de selvstændige i FTF-A er praktiserende fysioterapeuter. Afslag på varslingsfrist Arbejdsdirektoratet afslog 21. december 2004 en ændring i FTF-A's vedtægt, som delegeretforsamlingen vedtog på sidste delegeretmøde, om at indsætte en varslingsfrist i vedtægten, så faglige organisationer skulle give FTF-A besked om overflytningen med mindst et års varsel til 1. april eller 1. oktober. Afslaget blev begrundet med, at der i standardvedtægten, som den enkelte a-kasses vedtægt skal følge, ikke er hjemmel til en sådan frist. Efter FTF-A's opfattelse går standardvedtægtens bestemmelser om udmeldelser alene på det enkelte medlems rettigheder. FTF-A gjorde derfor gældende, at der ikke er noget til hinder for at indsætte en tidsfrist for organisationer, der ønsker at overflytte medlemsgrupper. Varslet i forhold til kollektive overflytninger er ifølge FTF-A rimeligt og nødvendigt for at sikre en forsvarlig driftsøkonomi. Arbejdsdirektoratets afslag blev anket til Beskæftigelsesministeriet, der imidlertid fastholdt direktoratets afgørelse uden at forholde sig til FTF-A's indvendinger. Tilpasninger Der er sket flere tilpasninger for at reducere omkostningerne. FTF-A nedlagde således i april 2005 regionskontorerne i Roskilde og Hillerød og samlede medlemsbetjeningen i Københavnsområdet, Roskilde og Frederiksborg Amt i en nyerhvervet ejendom på Islands Brygge i København. Det nye domicil omfatter også hovedkontorsfunktionerne. I denne forbindelse frasolgte FTF-A de tidligere ejendomme i Nørregade og Vendersgade i København. Der blev foretaget yderligere en tilpasning i april 2006 ved udsigten til de forestående kollektive overflytninger. Det vil indebære, at kontorerne i Ringsted, Kolding, Esbjerg og Herning lukker pr. 1. november Samtidig bliver 46 stillinger nedlagt. Efter forhandling med Personaleforeningen blev medarbejderne tilbudt en frivillig fratrædelsesordning, som 19 medarbejdere valgte at tage imod. Da der samtidig var ni vakante stillinger, blev opsigelserne begrænset til 18 medarbejdere. Lukningerne i Ringsted, Kolding, Esbjerg og Herning skal ses i forhold til et beskedent fremmøde på disse kontorer, ligesom en stadig større del af medlemskontakten foregår via digitale medier. FTF-A vil fortsat have kontorer i de store byer København, Odense, Århus og Aalborg, hvor medlemskoncentrationen er størst. Fastholdelsen af fire regionskontorer sker også for at være til stede i de byer, hvor mange nye medlemmer bliver uddannet, og for at have et kontor i de nye arbejdsmarkedsregioner med henblik på at følge og påvirke arbejdsmarkedsindsatsen til gavn for medlemmerne.

9 9 Træg start for tillægsforsikring Det har siden 1. april 2004 været muligt for FTF-A's medlemmer at oprette en frivillig tillægsforsikring hos Topdanmark. Forsikringen giver et ekstra beløb på mellem og kr. oven i dagpengene. Det beløb, man forsikrer sig for, må sammen med dagpengene ikke overstige 85 procent af lønnen. Siden starten har medlemmer valgt at tegne en tillægsforsikring. Det er færre, end Topdanmark havde budgetteret med. Topdanmark forklarer den træge start med, at der er tale om et nyt produkt, som tilsyneladende kræver længere tid for at slå an. Der er i FTF-A lige mange mandlige og kvindelige medlemmer med tillægsforsikring, selv om kvinderne udgør 60 procent af medlemmerne i FTF-A. Det beløb, som flest mænd har forsikret sig for, ligger på kroner om året, mens det tilsvarende tal for kvindernes vedkommende er kroner. Næsten syv procent af mændene har oprettet en forsikring på det maksimale beløb på kroner. Hos kvinderne er det under én procent. Temamøde i hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen satte spørgsmålene om FTF-A's service, arbejdsmarkedsindsats, samarbejde med de faglige organisationer og faglig afgrænsning på dagsordenen på et seminar i marts Korrekte penge til tiden har topprioritet for sagsbehandlingen, slog hovedbestyrelsen fast. Medarbejderne skal desuden fungere som medlemmets tillidsrepræsentant i forhold til lovgivningen. Det vil sige, at afgørelserne altid skal falde ud til medlemmets fordel, når FTF-A inden for lovgivningens rammer skal anlægge skønsmæssige vurderinger. Den arbejdsmarkedspolitiske indsats skal foregå i tæt dialog med de faglige organisationer. Med en bred medlemskreds, hvor behovet varierer fra gruppe til gruppe, skal FTF-A have en differentieret arbejdsmarkedspolitisk tilgang, som målrettes efter de enkelte medlemsgruppers behov og ønsker. Relationerne mellem FTF-A og den politiske ledelse i organisationerne skal styrkes. Det kan for eksempel ske gennem tilbud om regelmæssige møder, hvor FTF-A's ledelse stiller sig til rådighed for organisationerne. Det er aftalt, at den nærmere udmøntning skal findes ved at inddrage de faglige organisationer. Siden liberaliseringen 1. november 2002 har hovedbestyrelsen løbende drøftet FTF-A's medlemssammensætning. Spørgsmålet har også været behandlet på de to seneste delegeretmøder. Hovedbestyrelsen lagde på temamødet ikke op til ændringer i vedtægten om medlemsgrundlaget, men vil sondere synspunkter og vurdere de strategiske muligheder for sammenlægninger eller andre former for samarbejde. Utilfredsstillende resultater i tilsyn FTF-A opnåede et utilfredsstillende resultat i Arbejdsdirektoratets tilsyn af a-kassernes praksis i tilbagebetalingssager fra 2. kvartal af 2004, idet FTF-A var den a-kasse, som fik færrest point. Grunden til FTF-A's dårlige resultat er for det første, at FTF-A i nogle tilfælde havde anvendt en formløs regulering af udbetalinger i de tilfælde, hvor der var enighed om, at medlemmet skulle betale en ydelse tilbage. For det andet havde FTF-A undladt at efterleve forvaltningsmæssige krav om blandt andet regelhenvisninger og klageadgang i nogle skriftlige afgørelser. Begge udeladelser kunne delvis forklares med, at Arbejdsdirektoratet på det tidspunkt endnu ikke havde præciseret kravene om skriftlighed i de tilfælde, hvor der bliver aftalt en mindre tilbagebetaling, der afvikles i forbindelse med næste udbetaling.

10 10 Med sin vejledning fra 4. marts 2005 fastslog direktoratet, at der ikke kunne laves reguleringer eller justeringer uden samtidig at træffe en egentlig afgørelse over for medlemmet. På den baggrund ændrede FTF-A den administrative praksis og skærpede indsatsen for at efterleve kravene. Standardbrevene for tilbagebetaling blev gennemgået, der blev gennemført holdningsbearbejdning og uddannelse af sagsbehandlere i kravene om skriftlighed, ligesom FTF-A indførte en praksis om at sammenholde lister med nyoprettede gældsposter med medlemssystemets oplysninger. I 2006 gennemføres desuden internt tilsyn på regionskontorerne for at sikre, at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med direktoratets vejledning om tilbagebetalingssager. Direktoratet gennemførte en ny undersøgelse af tilbagebetaling, inden FTF-A's initiativer havde løftet kvaliteten til det ønskede niveau, hvorfor resultatet stadig ikke var tilfredsstillende. FTF-A havde ni afgørelser med i bedømmelsen. Fire af dem lå over direktoratets måltal, mens fem lå under. Politisk røre om CV-samtaler Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen skabte røre om de lovpligtige CV-samtaler, da han i foråret 2005 truede med at fratage a-kasserne opgaven på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tallene viste angiveligt, at en stor del af de ledige ikke fik de CV-samtaler, de har krav på. Det førte til en nærmere gennemgang af datagrundlaget. De fleste a-kasser, herunder FTF- A, kunne ikke få styrelsens tal til at stemme med deres egne registreringer. Uoverensstemmelser skyldtes blandt andet en mangelfuld dataudveksling mellem AF-systemet og a- kasserne. Det betød, at a-kaserne slet ikke fik besked om cirka en tredjedel af samtalerne. Gennemgangen viste desuden for FTF-A's vedkommende, at FTF-A havde afholdt 87 procent af de lovkrævede samtaler i Det er tæt på måltallet på 90 procent. Af praktiske grunde er det ikke muligt at komme højere op, fordi en del ledige kommer i arbejde eller går på barsel umiddelbart efter indkaldelsen. Af de samtaler, som FTF-A ikke havde taget ifølge styrelsen, havde FTF-A ikke fået besked om en tredjedel. En anden tredjedel var afholdt, mens den sidste tredjedel ikke var afholdt af forskellige grunde. FTF-A har strammet praksis, og et internt tilsyn fra foråret 2006 viste, at FTF-A nu afholder og registrerer alle CV-samtaler. Benchmarking: 9 af 10 medlemmer tilfredse med FTF-A Arbejdsdirektoratet udgav i november 2005 den fjerde rapport i rækken af systematiske sammenligninger af a-kassernes administration og resultater - de såkaldte benchmarkinger. Benchmarkingen viste, at FTF-A har en højere tilfredshed end gennemsnittet for a-kasserne. 89 procent af FTF-A's medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med deres a-kasse, mens gennemsnittet i branchen ligger på 87 procent. Undersøgelsen havde i lighed med tidligere en rangliste af a-kasserne efter medlemmernes tilfredshed. Her måtte FTF-A notere en mindre tilbagegang i forhold til den samme undersøgelse i 2003, hvor FTFA lå som nummer fire. FTF-A's score gav i 2005 en 12. plads, men FTF-A opnåede lige så mange point som nummer otte på listen. De fire andre a-kasser på FTF-området fik alle en lavere placering end FTF-A. STA havde i 2005 de mest tilfredse medlemmer. Som noget nyt kortlagde direktoratet også medlemmernes loyalitet. 87 procent af FTF-A's medlemmer oplyste, at de ikke havde nogen grund til at skifte a-kasse, mens tallet på brancheplan var 80 procent.

11 11 Undersøgelsen målte a-kassernes kvalitet på fire områder: antallet af klagesager, direktoratets omgørelser af a-kassens afgørelser, fejl i rådighedstilsynet med de ledige og kvaliteten i sager om tilbagebetaling. FTF-A klarede sig bedre end gennemsnittet på tre af fire områder, men lå til gengæld under gennemsnittet i tilbagebetalingssager. Undersøgelsen blev gennemført, inden FTF-A iværksatte sin plan for at rette op på kvaliteten. Fordelingen mellem medlemmer og medarbejdere viste endvidere, at hver medarbejder i FTF-A løser opgaver for 684 medlemmer, mens gennemsnittet for alle a-kasser er 1 medarbejder for 479 medlemmer. Et andet af undersøgelsens nøgletal, pris for såkaldt vægtet transaktion, var også med til at understrege FTF-A's administrative effektivitet. FTF-A er 6. billigst, når man ser på, hvad en transaktion eller arbejdsopgave - koster. Ny service: Elektronisk nyhedsbrev Som led i en styrket medlemskontakt begyndte FTF-A ved udgangen af 2005 at udsende et elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året med aktuel orientering om dagpenge, efterløn, jobsøgning og andre emner med relation til arbejdsmarkedet. Hver udgave bliver skrevet i fire forskellige versioner, hvor historier og emner vinkles i forhold til en segmentering af medlemmerne efter alder, og om de modtager ydelser. FTF-A har indtil videre fået adresser på medlemmer. FTF-A har foreløbig udgivet tre numre af det elektroniske nyhedsbrev. Flere muligheder på nettet FTF-A lancerede i november 2004 en ny hjemmeside, der i gennemsnit har over 500 besøgende i døgnet. Udbygningen af de digitale servicetilbud er fortsat, og det er en større andel af medlemmerne, som bruger det elektroniske ydelseskort, når de skal aflevere deres oplysninger. Det er nu cirka 25 procent af alle dagpengekort, der bliver afleveret over nettet. Af dem er op til 80 % de såkaldte 0-kort, dvs. kort uden oplysninger om beskæftigelse. De bliver behandlet automatisk uden at komme i kontakt med en sagsbehandler. For to år siden var andelen af elektroniske dagpengekort omkring 20 procent. Det digitale ydelseskort kan også bruges, når medlemmerne er på aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse og orlov til børnepasning. Siden efteråret 2005 har medlemmerne kunnet melde sig ind elektronisk, og denne mulighed har cirka benyttet sig af. Gennem hjemmesiden er der åbnet et digitalt vindue til sagsbehandlingen, så medlemmer kan gå ind under Mine data. Her kan de se, hvor mange feriedage med feriedagpenge, de har optjent og har tilbage, de kan tjekke deres aktuelle status i forhold til efterlønsbetalingen samt tilmelde og afmelde betaling af efterlønsbidraget. Og under historik kan de se oplysningerne til alle de tidligere ydelseskort, som de har afleveret over hjemmesiden. Under adresseoplysninger kan de melde flytning og se det aktuelle skattetræk. Bestilling og brug af pinkode er også gjort enklere. Nu kan medlemmerne bestille en pinkode over nettet, mens de tidligere skulle kontakte regionskontoret. Af sikkerhedshensyn bliver den sendt med posten. Den 7-cifrede pinkode kan medlemmerne selv ændre til en, de lettere kan huske - fx ved at genbruge en anden kode. Koden skal bare være på mindst fire karakterer, og der er ingen krav om specielletegn. Medlemmerne har siden april 2005 kunnet ansøge om feriedagpenge over nettet i stedet for at udfylde og indsende de traditionelle papirblanketter. Andelen af elektroniske ferieansøgninger har været stigende og er nu oppe på procent. Sammenlignelige a-kasser ligger

12 12 noget højere, og FTF-A har både over for medlemmer og medarbejdere taget forskellige initiativer for at fremme brugen af de digitale ferieblanketter. I forbindelse med de elektroniske udvidelser lukkede FTF-A den 30. april 2006 for voice responseordningen, fordi omkostningerne til servicetelefonen var blevet uforholdsmæssigt dyre i forhold til antallet af brugere. Ny service for organisationerne Hovedbestyrelsen vedtog i marts 2006 et nyt servicekoncept, der skal give faglige organisationer og medlemmer bedre branchespecifik rådgivning og vejledning. Servicekonceptet har også til formål at knytte organisationerne tættere til FTF-A. FTF-A har i modsætning til mange andre a-kasser en meget bred medlemskreds med organisationer, der dækker vidt forskellige områder på arbejdsmarkedet. Der er en betydelig forskel på medlemsgruppernes arbejdsmarked, ansættelsesforhold og ledighed. Servicekonceptet bygger på en ide om at skabe nogle puljer af organisationer med en fælles faglighed. Disse puljer skal omfatte hovedgrupperne i FTF-A. Det er som udgangspunkt tanken at have følgende puljer: Finans og forsikring Sundhed Kunst Privat og offentlig service/administration Transport og teknik Undervisning Militær og politi. De konkrete opgaver, som skal varetages, vil blive defineret ud fra organisationernes ønsker og behov. Feriepenge og efterløn I foråret 2006 udstedte Arbejdsdirektoratet en ny bekendtgørelse om feriepenge og efterløn. Bekendtgørelsen præciserede, at der fra ferieåret 1. maj 2006 skal ske modregning i efterlønnen, uanset hvornår feriepengene udbetales. Tidligere kunne efterlønnere undgå modregning ved at lade være med at holde ferie og få feriepengene udbetalt, når ferieåret var forbi. Præciseringen kom efter hektisk medieomtale, hvor efterlønnere bebrejdede a-kasserne, at de ikke var blevet vejledt om muligheden for at undgå modregning i efterlønnen. Det har resulteret i, at FTF-A har fået 197 henvendelser fra efterlønnere, som med henvisning til mangelfuld rådgivning kræver at få penge tilbage. FTF-A har svaret, at vi afventer en juridisk afklaring af problemstillingen. På samme måde råder FTF-A efterlønnere, der indsender ferieansøgninger, til at udsætte deres ansøgning, til der ikke længere er tvivl om fortolkningen af reglerne. Usikkerheden går blandt andet på, hvordan der skal modregnes i de tilfælde, hvor feriepengene udbetales, når efterlønneren er i arbejde. Det er der ikke taget højde for i bekendtgørelsen. Da spørgsmålet om ferie og efterløn berører alle a-kasser, varetager AK-Samvirke a- kassernes interesser over for myndighederne. FTF-A's handlemåde i denne sag er i overensstemmelse med brancheorganisationens anbefalinger. Valg på delegeretmødet Formand Allan Bang og Næstformand Laila Walther blev genvalgt for den næste to årige periode.

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2005 HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Stress og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2005 Tryghedsaftalen

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vejledning til brugen af Mit 3F.

Vejledning til brugen af Mit 3F. 1 Vejledning til brugen af Mit 3F. For at få adgang til Mit 3F skal du have en NemAdgang. NemAdgang betyder, at du enten skal have en Fælles Pinkode, Digital Signatur eller net-id (bank). Du kan på loginsiden

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere