Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt"

Transkript

1 Styrk dit Professionelle Selvværd med Samtaleværktøjet De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt Mette Alleslev 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Om Faglig Identitet Om Professionelt Selvværd Om De 3 etiske dimensioner i praksisfeltet Om Den Professionelle Dimension Om Den Personlige Dimension Om Den Private Dimension Om Professionsforståelse Her finder du mig De 3 etiske dimensioner frit efter: Jenny Gren: Etik i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek Forlaget Munksgaard Jenny Gren: Etik i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. Forlaget Munksgaard Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 2

3 Forord Der er travlt og turbulent i det pædagogiske praksisfelt. Det hænder, der falder en sur bemærkning af i farten. Det sker, vi engagerer os følelsesmæssigt i situationer, hvor det er vigtigt at bevare hovedet koldt og agere professionelt. Det forekommer, at vi blander vores egen erfaringer, ubevidste mønstre, fordomme og antagelser ind i samspillet med et barn eller familie. Derfor er det alfa & omega at have nogle fælles metoder og værktøjer, der støtter jer i at holde tungen lige i munden. En fælles platform, der hjælper dig med at holde tungen lige i munden. Et værktøj til samtale og kontinuerlig opmærksomhed på kryds og tværs i praksisfeltet. Praksisfeltet er der, hvor vi mødes. Med børnene, hinanden, forældre, eksterne samarbejdspartnere. Der, hvor tingene sker, og alt det, I SKAL, har aftalt og besluttet omsættes til handling. Det er der, hvor roller, positioner, ubevidste mekanismer er medspillere i det mellemmenneskelige samspil. 3

4 Denne e-bog er en hjælpende hånd til dig, der arbejder i det pædagogiske praksisfelt. Institutioner og skoler, pædagoger og lærere over en bred kam. Vi kan også kalde det Hjælp til Selvhjælp til faglig personlig udvikling i hverdagen. Der er ufatteligt mange måder at skabe, udvikle og italesætte et dynamisk, pædagogisk miljø med SAGEN = børn og unges udvikling og trivsel, for øje. Selvfølgelig baseret på Fælles Fodslaw og opgaveløsning. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt er én måde at tale om og navigere i krydsfeltet mellem - på den ene side, ansvar, opgaver og pligter og -på den anden side, de vigtige menneskelige hensyn, der skal tages til børnene og deres familier. OG din egen trivsel og arbejdsglæde. De 3 Etiske Dimensioner handler om roller, positioner og adfærd i det pædagogiske praksisfelt. Det er: Et Procesværktøj, der giver dig viden, indsigt og bevidsthed om dig selv i forhold til dit fag og dine omgivelser. Og din vilje til hele tiden at sætte dig selv i spil for at udvikle dit pædagogiske håndværk og dine personligt professionelle kompetencer. Et Samtaleværktøj, der hjælper dig og dine kolleger til at skabe en fælles platform til at tale om, hvordan du og I bevarer fokus på opgaven. Og hvordan I kommer fra Tabu til Tale om det, der er så svært at tale om på en saglig faglig måde. E-bogen her udspringer af min viden, erfaring og holdninger i teori og praksis, samlet sammen igennem 26 år som pædagog og leder i daginstitutioner. Du får et lille hjørne her skråt fra hoften. Jeg er vildt optaget af, hvad der virker i praksisfeltet: Hvordan GØR, vi det? Vi kan tale nok så meget om, hvad og hvordan vi skal gøre. I sidste ende er det jo handlingerne og drivkræfterne bag, der tæller. Brug det, der giver mening og smid resten væk. Det er sådan min Værktøjskasse er blevet til. Der er ingen facitlister og endegyldige sandheder på, hvordan opgaven med og omkring Fremtidens Guld løses bedst muligt. Kun din, min og vores opmærksomhed på, hvad vi rent faktisk gør, tænker og oplever, hver evig eneste dag. ALT er en proces og processer er uforudsigelige Det er en god en at huske på, når det hele virker uoverskueligt. 4

5 Om Professionelt Selvværd Dit Professionelle Selvværd er en blanding af din uddannelse, din viden, dine erfaringer og dine ambitioner, tilsat en god portion af din personlighed. Du kan også kalde det faglig identitet, men jeg synes, det udelukker de intuitive og følelsesmæssige dimensioner, vi rummer som hele mennesker. Det er en anden måde at komme til at tale om arbejdslivet, kompetencer og potentialer, med fokus på Det hele Menneske. Professionelt Selvværd er en indre tilstand, der handler om dig i forhold til dig selv. Kort sagt, det du tænker, føler og oplever om dig selv i dit arbejdsliv. Dine mål og visioner samt det, du gør for at nå dem. Ideelt set kan omgivelsernes krav og forventninger til dig, ikke påvirke dit Professionelle Selvværd. Det kan kun dine egne krav og forventninger til dig selv. Det Professionelle Selvværd findes i spændingsfeltet mellem dig og dine omgivelser. Hvis der kun var dig i verden, ville det ikke være nødvendigt at forholde sig til selvværd overhovedet. Om Selvtillid: Selvværd og Selvtillid bliver ofte blandet sammen. Selvværd er som sagt noget indvendigt. Selvtillid er derimod noget udvendigt det, du viser omgivelserne. En rolle, du spiller i de forskellige situationer. Du kan godt strutte af selvtillid, selvom dit professionelle selvværd er i bund. Se lige den her I love it: Tak for lån til cartoontegneren Hugh Macleod. 5

6 Om Faglig Identitet Du får lige min definition på Faglig Identitet. Der er nok mange og anderledes beskrivelser af det. Denne her blev til i forbindelse med et oplæg for pædagogstuderende for nogle år siden, som en fælles anskuelighedsmodel. Det vigtigste formål er at sætte gang i tanker, refleksioner og samtaler om den diffuse størrelse, det er. Den pædagogiske faglighed består i høj grad af Bløde Værdier - de basale færdigheder i mellemmenneskeligt samspil og at kunne formidle dem videre. Den er ofte utydelig for omgivelserne. For der er ikke en entydig sandhed i dette her. Der er stadig folk, der mener, at det da ikke er nødvendigt at have en uddannelse for at passe børn! Desto vigtigere er det at sætte det i spil og tale om det hele tiden. Intuition, empati og de øvrige personlige kompetencer ligger implicit i det hele. Det vil jeg ikke kaste mig ud i at sætte ord på her. Egentlig findes de vel også der, hvor ordene ender? 6

7 Om De 3 Etiske Dimensioner i Praksisfeltet Vi er jo hele mennesker, og skal gerne være det i alt, hvad vi gør. Vi har faktisk brug for det. Derfor er det ekstra vigtigt, at du er bevidste om, hvilken position du vælger i en situation. Det er dette bevidste valg, det følgende handler om. At være opmærksom på, hvilken rolle du har og hvad din hensigt og din eventuelle opgave er. Du har din personlighed med i alt, hvad du gør, men det afhænger altså af situationen, om du skal være fagligt & professionelt personlig eller privat personlig. Det er det etiske perspektiv på samværet med børnene/de unge, deres forældre og dine kolleger i alle situationer. De 3 Etiske Dimensioner: Den Professionelle Dimension. Den Personlige Dimension. Den Private Dimension. De 3 Etiske Dimensioner er til for Mennesker, der arbejder med Mennesker. Fordi dit fornemste og vigtigste arbejdsredskab er dig selv. Der er kun en hårfin til tider næsten usynlig, grænse mellem din arbejdsperson og Hele Dig. Du bliver garanteret ligesom jeg, dybt berørt af nogle af de historier - skæbner, du har mellem hænderne, og har svært ved at slippe det, når du går hjem. Der gemmer sig nogle spørgsmål i dette: Hvordan takler vi det, at agere fagligt og professionelt i situationer, der berører os følelsesmæssigt? Hvordan & hvornår taler vi om vores egne følelser og frustrationer over, det vi oplever på jobbet? Måske synes vi ikke vi gør nok? Måske synes vi ikke, at de vilkår vi har for at løse vores opgaver, er gode nok? 7

8 Om Den Professionelle Dimension Den Professionelle Dimension løfter arbejdet, adfærden og kommunikationen op i et helikopterperspektiv, så vi kan agere fagligt og professionelt i praksisfeltet. Finde og bruge de bedste metoder på et sagligt grundlag Tror du nu, jeg mener, du skal være en følelseskold robot for at være professionel? Nixen bixen. Selvfølgelig skal du være kærlig, empatisk, medfølende, glad og så videre, på din helt personlige måde. Børn og unge har jo brug for at spejle sig i menneskelige forskelligheder i den tid, de er i skolen/ institutionen. Den professionelle dimension: Uddannelse. Profession. Arbejdspladsen. Pligt. Opgaver. Der er bare lige et par tommelfingerregler for det. Din opgave er at være repræsentant for institutionen/skolen og være loyal over for de aftaler og retningslinjer og love, der for dit arbejde. Som lærer og pædagog kan du fx ikke påtage dig rollen, som støttepædagog for et barn uden for arbejdstiden. Uanset, hvor meget du brænder for at frelse barnet og familien. Det er uprofessionelt, at prøve på det, selvom dit hjerte bløder. Det er svært, fordi du er dit eget fornemste arbejdsredskab og du har følelser som vrede, frustration og afmagt. Du hjælper ikke barnet og familien ved at lade dine følelser råde. Du hjælper bedst ved at bruge de kanaler, der er til for det samme. Samt din saglige, faglige og faktuelle viden om børns udvikling og trivsel. På det menneskelige plan kan du heller ikke selv holde til det i længden. Og så gør du både dig selv og børnene en kæmpe bjørnetjeneste. 8

9 Uddannelse handler om hele det teoretiske fundament for den pædagogiske gerning; om viden, indsigt, værktøjer samt dine refleksioner over dine handlinger. Alt det trækker du på i dit daglige arbejde. I den pædagogiske branche, hvor fx pædagoger og medhjælpere arbejder side om side, kan det være svært at definere forskellen på den faglærte og den ufaglærte. Den dygtige pædagog handler sagligt, fagligt og rationelt og har mange forskellige tangenter at spille på i de forskellige situationer. Den ufaglærte tænker og handler ofte efter sin egen personlige overbevisning og erfaring. Groft generaliseret, naturligvis. Og anledning til ærgerlige uoverensstemmelser i hverdagen, hvis I ikke taler åbent om det. Profession er det arbejdsfelt, du vælger at bruge din uddannelse i. Der er stor forskel på jobbeskrivelse og arbejdsopgaver i en skole, en daginstitution og et døgntilbud. Du bruger din pædagogiske faglighed og uddannelse alle steder på vidt forskellig vis. Professionsforståelse er altså mere en indgangsvinkel til at gå til dit specifikke job end en entydig forklaring. Så fik vi det på plads. Arbejdspladsen er altid en organisation i en større politisk styret organisation. Der er altid en struktur, nogle kommandoveje og arbejdsvilkår. Dem siger du JA til, når du bliver ansat. Husk at spørge til dem, for meget af det, har du ikke indflydelse på. Der er også regler, normer, mål og værdier både for samarbejdet og det pædagogiske arbejde, formuleret af den enkelte skole/institution ud fra de politiske og fagpolitiske krav og forventninger. Det sker som regel i samarbejde med alle, så det har du medindflydelse på. Pligt er det, du SKAL gøre. Jeg stiller det op over for lyst som overordnet hører til i den Private Dimension. Når jeg kalder arbejdslivet en pligt, udelukker det altså ikke, at du nyder at gå på arbejde, og oplever, at du får opfyldt dine behov. Ej heller, at du er glad, spontan og entusiastisk. Det er forhåbentlig den måde, du er pligtopfyldende på. På den anden side; hvis du ikke opfylder dine pligter, bryder du aftalen omkring din ansættelse, og det kan få ubehagelige konsekvenser. Opgaver er det hele omsat til handling. Det er udmøntningen af politiske beslutninger, mål og love omsat til det nære praksisfelt. Det er både noget, du får pålagt og noget du kan påtage dig. Der er det direkte arbejde med børnene, hvor du basalt set er din egen leder. Der er arbejdet omkring dem, hvor du måske arbejder i teams og skal finde fælles fodslaw her, også i forhold til forældrene og eksterne samarbejdspartnere. 9

10 Om Den Personlige Dimension Den Personlige Dimension i praksisfeltet handler om, hvordan du kan være dig på fuld skrue, samtidig med at du agerer professionelt. Den Personlige Dimension er faktisk aksen i det hele, den er nemlig koblet til både den Professionelle og den Private Dimension. Du er en rollemodel i tale, handling og adfærd. Omgivelsernes opmærksomhed hviler på dig, både bevidst og ubevidst. De børn eller unge, du har tættest omkring dig, vil ofte være et spejlbillede af dig selv. Så gør dig selv den tjeneste at kigge i det spejl med jævne mellemrum. Hvis børnene eller de unge har en rå tone og optræder respektløst, er det så fordi du selv har det sprog og den attitude? Eller har du måske overset, at der lige er noget, du skal lære dem om de Sociale Spilleregler? Den kan godt være barsk at sluge, men det er bare at tage fat. Jeg har mødt børn på udflugt, hvor jeg har korset mig over deres indbyrdes måde at tale til og om hinanden. Indtil jeg hørte pædagogen råbe: Hvad har du gulvtæpper i ørerne eller er du bare dum, siden du ikke forstår, hvad jeg siger? Der var vidst lige én, der havde glemt det med at være rollemodel Den personlige dimension: Hele personen: det du er i alt, hvad du gør, lige meget hvor. Habitus: i min fortolkning: din livsbagage rygsæk. Du kan ikke ændre det, der er sket, men du kan rydde op i den, og begynde at fortælle nye historier om din fortid. Personlig stil: Den måde, du gør tingene på. Drivkræfter; det, der driver dig i livet. 10

11 Hele personen handler altså om at være dig på den professionelle måde rollemodellen og det gode eksempel. Helikopterpiloten, der flyver en tur henover landskabet, for at danne sig et overblik. Vi kan nærmest kalde det en bevidsthedstilstand. Selvfølgelig smutter den en gang i mellem, og sådan er det. Habitus din livsbagage, i min fortolkning; det, du har med dig af erfaringer, traumer, glæder, oplevelser og det, de har gjort ved dig. Meget af det befinder sig i det ubevidste eller på kanten af det. Der findes tørre akademiske forklaringer på Habitus, der ikke er til at forholde sig til i daglig praksis, så jeg har tilladt mig at skrive det om til i daglige termer. Du får lige et par gode spørgsmål, der vedrører din habitus: Møder du dine medmennesker med skepsis og mistillid? Tror du på det bedste i alle og færdes med åben pande i tillid til andre? Overfører du ubevidst dine egne sorger til et barn i krise? Lader du dine fordomme være styrende i dit møde med andre? Du har selv svaret på spørgsmålene, og det er det, jeg mener med at pakke rygsækken ud og om. Jeg har talt med flere, der mener, det ikke er muligt at rydde op i Rygsækken. Jeg er stadig overbevist om, at vi selvfølgelig kan det hvis vi vælger det og tør det. Din faglige viden & erfaring tilsat din indsigt i, hvad din rygsæk indeholder, giver dig adgang til det vigtigste redskab i praksisfeltet: Sund fornuft og dømmekraft. Hvor svært kan det være? Drivkræfter siger næsten sig selv. Vi kan også kalde det passion og mission i tilværelsen. Hvad mener du grundlæggende, du er beregnet til her i livet? Det er grundsyn og livsholdning det, du stræber efter at være og blive på det personlige plan. 11

12 Personlig Stil har jeg gemt til sidst i dette kapitel. Jeg hylder mangfoldighed, forskellighed og den dynamik, det giver både kollegialt og pædagogisk. Børnene og de unge har brug for levende, engagerede rollemodeller og vejvisere. Så din personlige stil er den unikke måde, lige præcis du, varetager dine professionelle opgaver og dit ansvar på. Nøgleordene er autenticitet og troværdighed; forudsætningen for at skabe de trygge tillidsfulde relationer, der er grundstenen for det mellemmenneskelige samspil også i de svære situationer. Autenticitet er ægthed. Det er stort set umuligt at spille komedie for børn og unge, for de har et sanseapparat, der tester dig og afslører dig med det samme. Du kan sagtens fortælle børnene, at du er ked af det, sløj eller jublende glad, uden at hælde vand ud af ørerne og gå i detaljer med dine personlige glæder og trængsler. Det kan faktisk give anledning til nogle spændende, filosoferende samtaler om livet i al almindelighed, hvor børnene spejler sig i dig, dine holdninger og erfaringer Troværdighed kan omskrives til: Jeg siger, det jeg gør og jeg gør det, jeg siger. Det er tydelighed, og er der noget, børn og unge har brug for, er det tydelige voksne, der står ved det de siger og gør. Rollemodellen igen-igen. Og den bevidste helikopterpilot, der undersøger, hvad der er brug for. Ligeværdighed, skal også med. Du ved så meget om børnene/de unges liv og familie. Når du skaber og udvikler relationer, må du selvfølgelig også dele noget af dig og dit liv med børnene og deres forældre, for at relationen er ægte og ligeværdig. At sige Det kender jeg godt er en brobygger til den trygge, tillidsfulde relation. HVIS, du altså kender det Det kan være en forælder, der skal skilles eller har svært ved at få sit barn i seng til tiden og du selv har prøvet det på din egen krop. Du skal ikke gå i detaljer med dit privatliv, for du bliver stadig målt og vejet på dine ord. Og dit privatliv vedkommer absolut ikke børnene og deres forældre. 12

13 Om Den Private Dimension Det er alt det, du gør og er, når du ikke er på arbejde. I gamle dage, for få år siden, var der et ubevidst krav om, at vi parkerede den private del af os selv uden for institutionen. Måske er det stadig sådan, visse steder? Det er i hvert fald ikke det, jeg mener med at sætte De 3 etiske dimensioner i spil. Den private dimension: Følelser. Temperament. Hjem & familie. Interesser. Lyst. For vi ER hele mennesker, og vi TAGER vores følelser og privatliv med på arbejde. Selvfølgelig gør vi det, og det skal vi også. Vi skal så også bare være enige om, hvor og hvornår, det er i orden at være i den Private Dimension. Det er IKKE sammen med børnene, kollegerne og forældrene i det pædagogiske praksisfelt. Du risikerer nemlig at overføre dine egne problemer og følelser til de situationer, hvor du skal og må være professionel på den personlige måde for at udføre dit arbejde bedst muligt. Hvor hører det så til? Det korte svar er: i den kollegiale arena; personalemødet, frokostpausen, ved fyraften. Hvis det er dramatiske omstændigheder på jobbet eller derhjemme, der påvirker dig meget, så gå til din leder. Mere uddybende, så handler det om at have fælles personalepolitik for, hvad I gør, når I er ramt af problemer på privatfronten og/eller hårdt spændt for på arbejdspladsen. Det kan være et barn, der berører dig dybt, så du har svært ved at lægge det fra dig eller agere professionelt inden for lovgivning, o.s.v. Der er ingen, der forlanger af dig, at du skal kunne magte det hele selv. Bortset fra dig selv, måske? 13

14 Modsat af, hvad mange tror, er det yderst professionelt at kende sin egen begrænsning. Der ER børn, forældre og situationer, hvor din tilgang til dem egentlig bare forstærker en konflikt eller spærrer for et godt resultat. Det er hårdt at erkende, men det fremmer samarbejde og opgaveløsning at turde stå ved, at du faktisk forværrer situationen eller resultatet. Det er Kemien, jeg taler om her. Du kan stadig bidrage ved at dele din viden og erfaring med den kollega, der tager over. Det handler jo om, at det, der skal gøres, bliver gjort på den bedst mulige måde for alle parter. Fælles Fodslaw, you know. Konflikter med børnene eller de unge, kan være så voldsomme for dig rent emotionelt, at det mest fornuftige er at tage en pause med en god eftersnak bagefter. Det kan gøres på min. Eftersnak med en kollega eller din leder. Hvad var det lige, der skete? Hvad var det egentlig, du ville? Barnet/den unge ville? Hvad gjorde du i situationen? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad skal du og I gøre mere af næste gang? Og mindre af? Hvad i dette her, er det vigtigt, at dine kolleger får at vide? Hvor mange gange har jeg ikke spillet tapper efter en alvorlig fysisk konflikt - gået direkte videre til en eftermiddagssamling med 25 glade børn? Hvor nærværende var det lige, jeg var i de situationer? Kunne det være, der faldt et ufortjent skæld ud af til et barn? Alt sammen fordi, jeg var rystet og berørt i mit inderste. Usikker på, om jeg havde gjorte det rigtige eller gjort barnet ondt. Så følelserne har vi med os. For ellers var vi jo ikke gode rollemodeller ud i livet for børnene og de unge, vel? De er bare ikke tjent med at være vores fortrolige og blive konfronteret med vores fortvivlelse, afmagt, sorg, frustration. Ej heller skal de indvies i de mindste detaljer om vores nye kæreste, vores liv med vores egne børn, og den sjoveste julefrokost ever. Bed om et øre hos din leder eller kollega, når dine følelser er i kog, eller du er uoplagt en dag eller en presset i en periode. Meld sagligt ud, hvordan du har det. Der er masser af ting, der skal gøres, hvor du ikke lige behøver at være den, der trækker læsset den dag. Kan du følge mig? 14

15 Om Professionsforståelse De små og store mennesker, du har mellem hænderne, fortjener en voksen, der er værd at være sammen med. Og den opgave hviler på dig. Basta. Jeg mener, det handler at skabe trygge, tillidsfulde relationer, med al den viden, etik, indsigt, rummelighed, respekt og empati, der gemmer sig her i. Nøgleordet er Ligeværdighed. Jo mere sårbart et barn eller en ung er, jo mere almindelig, skal vedkommende have lov til at opleve at være. Din rolle i det, er at være talentspejder, hjælper og vejviser. Altid med et vedholdende fokus på styrker, potentialer og løsninger. Du må have noget på hjerte for at gøre dig fortjent til andres opmærksomhed I min optik er det lærerens og pædagogens fornemste opgave at overflødiggøre sig selv. Uanset, hvor og hvordan, du vælger at bruge din uddannelse. Du er Christiansborgs forlængede arm den, der har opgaven med at udmønte hele lovgivningen, reglerne og retningslinjerne til handling. Du er ganske enkelt repræsentant for det hele. Du befinder dig i det brandvarme krydsfelt mellem dette ansvar og de menneskelige hensyn og opgaver, du har i forhold til børnene eller de unge og deres forældre. Det handler om at lære børnene og de unge at mestre tilværelsen, nu og for fremtiden, så de kan skabe sig det bedste liv, uanset hvad, det så end er for den enkelte. Derfor er det så vigtigt, hvordan du går til den opgave. For du betyder noget og gør en forskel også selv om du ikke selv oplever resultatet. Det er i høj grad en personlig udviklingsproces at være menneskearbejder. Så professionsforståelsen er en kontinuerlig samtale med dig selv og dine kolleger om, hvordan I skaber det bedste sted at være for dem, der er afhængige af din og jeres dygtighed, velvilje, hjælpsomhed, gavmildhed og entusiasme. Du er pr. definition livsklog i forhold til dem; del din livserfaring med dem, så du hjælper dem godt på vej. 15

16 OG HUSK SÅ Du er Fantastisk! Lad aldrig nogensinde nogen få dig til at tro noget andet Her er jeg Mette Alleslev Professionel SamtalePartner Indehaver af SamtaleAkademiet ÆRLIGT TALT fra Tabu til Tale. Styrkende Kommunikation & Professionelt Selvværd Foredrag, Workshops, Personlig Rådgivning & Supervision l T: l l Møllevænget 5A 4550 Asnæs l CVR: l 16

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog Samarbejde med pårørende et lederansvar? Malene Schmidt Stoltze Rasmussen Cand.Psych.Aut. Neuropsykolog Hvem er jeg? Konsulent i VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) Håndbog om

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Bæredygtig socialpædagogik

Bæredygtig socialpædagogik Bæredygtig socialpædagogik SL-konference om Socialpædagogisk identitet Onsdag d. 23. september 2015 Mødecenter Odense Hans Månsson, Lektor, Pædagoguddannelsen, UCSJ Partner i Center for Social Bæredygtighed

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere