Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt"

Transkript

1 Styrk dit Professionelle Selvværd med Samtaleværktøjet De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt Mette Alleslev 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Om Faglig Identitet Om Professionelt Selvværd Om De 3 etiske dimensioner i praksisfeltet Om Den Professionelle Dimension Om Den Personlige Dimension Om Den Private Dimension Om Professionsforståelse Her finder du mig De 3 etiske dimensioner frit efter: Jenny Gren: Etik i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek Forlaget Munksgaard Jenny Gren: Etik i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. Forlaget Munksgaard Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 2

3 Forord Der er travlt og turbulent i det pædagogiske praksisfelt. Det hænder, der falder en sur bemærkning af i farten. Det sker, vi engagerer os følelsesmæssigt i situationer, hvor det er vigtigt at bevare hovedet koldt og agere professionelt. Det forekommer, at vi blander vores egen erfaringer, ubevidste mønstre, fordomme og antagelser ind i samspillet med et barn eller familie. Derfor er det alfa & omega at have nogle fælles metoder og værktøjer, der støtter jer i at holde tungen lige i munden. En fælles platform, der hjælper dig med at holde tungen lige i munden. Et værktøj til samtale og kontinuerlig opmærksomhed på kryds og tværs i praksisfeltet. Praksisfeltet er der, hvor vi mødes. Med børnene, hinanden, forældre, eksterne samarbejdspartnere. Der, hvor tingene sker, og alt det, I SKAL, har aftalt og besluttet omsættes til handling. Det er der, hvor roller, positioner, ubevidste mekanismer er medspillere i det mellemmenneskelige samspil. 3

4 Denne e-bog er en hjælpende hånd til dig, der arbejder i det pædagogiske praksisfelt. Institutioner og skoler, pædagoger og lærere over en bred kam. Vi kan også kalde det Hjælp til Selvhjælp til faglig personlig udvikling i hverdagen. Der er ufatteligt mange måder at skabe, udvikle og italesætte et dynamisk, pædagogisk miljø med SAGEN = børn og unges udvikling og trivsel, for øje. Selvfølgelig baseret på Fælles Fodslaw og opgaveløsning. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt er én måde at tale om og navigere i krydsfeltet mellem - på den ene side, ansvar, opgaver og pligter og -på den anden side, de vigtige menneskelige hensyn, der skal tages til børnene og deres familier. OG din egen trivsel og arbejdsglæde. De 3 Etiske Dimensioner handler om roller, positioner og adfærd i det pædagogiske praksisfelt. Det er: Et Procesværktøj, der giver dig viden, indsigt og bevidsthed om dig selv i forhold til dit fag og dine omgivelser. Og din vilje til hele tiden at sætte dig selv i spil for at udvikle dit pædagogiske håndværk og dine personligt professionelle kompetencer. Et Samtaleværktøj, der hjælper dig og dine kolleger til at skabe en fælles platform til at tale om, hvordan du og I bevarer fokus på opgaven. Og hvordan I kommer fra Tabu til Tale om det, der er så svært at tale om på en saglig faglig måde. E-bogen her udspringer af min viden, erfaring og holdninger i teori og praksis, samlet sammen igennem 26 år som pædagog og leder i daginstitutioner. Du får et lille hjørne her skråt fra hoften. Jeg er vildt optaget af, hvad der virker i praksisfeltet: Hvordan GØR, vi det? Vi kan tale nok så meget om, hvad og hvordan vi skal gøre. I sidste ende er det jo handlingerne og drivkræfterne bag, der tæller. Brug det, der giver mening og smid resten væk. Det er sådan min Værktøjskasse er blevet til. Der er ingen facitlister og endegyldige sandheder på, hvordan opgaven med og omkring Fremtidens Guld løses bedst muligt. Kun din, min og vores opmærksomhed på, hvad vi rent faktisk gør, tænker og oplever, hver evig eneste dag. ALT er en proces og processer er uforudsigelige Det er en god en at huske på, når det hele virker uoverskueligt. 4

5 Om Professionelt Selvværd Dit Professionelle Selvværd er en blanding af din uddannelse, din viden, dine erfaringer og dine ambitioner, tilsat en god portion af din personlighed. Du kan også kalde det faglig identitet, men jeg synes, det udelukker de intuitive og følelsesmæssige dimensioner, vi rummer som hele mennesker. Det er en anden måde at komme til at tale om arbejdslivet, kompetencer og potentialer, med fokus på Det hele Menneske. Professionelt Selvværd er en indre tilstand, der handler om dig i forhold til dig selv. Kort sagt, det du tænker, føler og oplever om dig selv i dit arbejdsliv. Dine mål og visioner samt det, du gør for at nå dem. Ideelt set kan omgivelsernes krav og forventninger til dig, ikke påvirke dit Professionelle Selvværd. Det kan kun dine egne krav og forventninger til dig selv. Det Professionelle Selvværd findes i spændingsfeltet mellem dig og dine omgivelser. Hvis der kun var dig i verden, ville det ikke være nødvendigt at forholde sig til selvværd overhovedet. Om Selvtillid: Selvværd og Selvtillid bliver ofte blandet sammen. Selvværd er som sagt noget indvendigt. Selvtillid er derimod noget udvendigt det, du viser omgivelserne. En rolle, du spiller i de forskellige situationer. Du kan godt strutte af selvtillid, selvom dit professionelle selvværd er i bund. Se lige den her I love it: Tak for lån til cartoontegneren Hugh Macleod. 5

6 Om Faglig Identitet Du får lige min definition på Faglig Identitet. Der er nok mange og anderledes beskrivelser af det. Denne her blev til i forbindelse med et oplæg for pædagogstuderende for nogle år siden, som en fælles anskuelighedsmodel. Det vigtigste formål er at sætte gang i tanker, refleksioner og samtaler om den diffuse størrelse, det er. Den pædagogiske faglighed består i høj grad af Bløde Værdier - de basale færdigheder i mellemmenneskeligt samspil og at kunne formidle dem videre. Den er ofte utydelig for omgivelserne. For der er ikke en entydig sandhed i dette her. Der er stadig folk, der mener, at det da ikke er nødvendigt at have en uddannelse for at passe børn! Desto vigtigere er det at sætte det i spil og tale om det hele tiden. Intuition, empati og de øvrige personlige kompetencer ligger implicit i det hele. Det vil jeg ikke kaste mig ud i at sætte ord på her. Egentlig findes de vel også der, hvor ordene ender? 6

7 Om De 3 Etiske Dimensioner i Praksisfeltet Vi er jo hele mennesker, og skal gerne være det i alt, hvad vi gør. Vi har faktisk brug for det. Derfor er det ekstra vigtigt, at du er bevidste om, hvilken position du vælger i en situation. Det er dette bevidste valg, det følgende handler om. At være opmærksom på, hvilken rolle du har og hvad din hensigt og din eventuelle opgave er. Du har din personlighed med i alt, hvad du gør, men det afhænger altså af situationen, om du skal være fagligt & professionelt personlig eller privat personlig. Det er det etiske perspektiv på samværet med børnene/de unge, deres forældre og dine kolleger i alle situationer. De 3 Etiske Dimensioner: Den Professionelle Dimension. Den Personlige Dimension. Den Private Dimension. De 3 Etiske Dimensioner er til for Mennesker, der arbejder med Mennesker. Fordi dit fornemste og vigtigste arbejdsredskab er dig selv. Der er kun en hårfin til tider næsten usynlig, grænse mellem din arbejdsperson og Hele Dig. Du bliver garanteret ligesom jeg, dybt berørt af nogle af de historier - skæbner, du har mellem hænderne, og har svært ved at slippe det, når du går hjem. Der gemmer sig nogle spørgsmål i dette: Hvordan takler vi det, at agere fagligt og professionelt i situationer, der berører os følelsesmæssigt? Hvordan & hvornår taler vi om vores egne følelser og frustrationer over, det vi oplever på jobbet? Måske synes vi ikke vi gør nok? Måske synes vi ikke, at de vilkår vi har for at løse vores opgaver, er gode nok? 7

8 Om Den Professionelle Dimension Den Professionelle Dimension løfter arbejdet, adfærden og kommunikationen op i et helikopterperspektiv, så vi kan agere fagligt og professionelt i praksisfeltet. Finde og bruge de bedste metoder på et sagligt grundlag Tror du nu, jeg mener, du skal være en følelseskold robot for at være professionel? Nixen bixen. Selvfølgelig skal du være kærlig, empatisk, medfølende, glad og så videre, på din helt personlige måde. Børn og unge har jo brug for at spejle sig i menneskelige forskelligheder i den tid, de er i skolen/ institutionen. Den professionelle dimension: Uddannelse. Profession. Arbejdspladsen. Pligt. Opgaver. Der er bare lige et par tommelfingerregler for det. Din opgave er at være repræsentant for institutionen/skolen og være loyal over for de aftaler og retningslinjer og love, der for dit arbejde. Som lærer og pædagog kan du fx ikke påtage dig rollen, som støttepædagog for et barn uden for arbejdstiden. Uanset, hvor meget du brænder for at frelse barnet og familien. Det er uprofessionelt, at prøve på det, selvom dit hjerte bløder. Det er svært, fordi du er dit eget fornemste arbejdsredskab og du har følelser som vrede, frustration og afmagt. Du hjælper ikke barnet og familien ved at lade dine følelser råde. Du hjælper bedst ved at bruge de kanaler, der er til for det samme. Samt din saglige, faglige og faktuelle viden om børns udvikling og trivsel. På det menneskelige plan kan du heller ikke selv holde til det i længden. Og så gør du både dig selv og børnene en kæmpe bjørnetjeneste. 8

9 Uddannelse handler om hele det teoretiske fundament for den pædagogiske gerning; om viden, indsigt, værktøjer samt dine refleksioner over dine handlinger. Alt det trækker du på i dit daglige arbejde. I den pædagogiske branche, hvor fx pædagoger og medhjælpere arbejder side om side, kan det være svært at definere forskellen på den faglærte og den ufaglærte. Den dygtige pædagog handler sagligt, fagligt og rationelt og har mange forskellige tangenter at spille på i de forskellige situationer. Den ufaglærte tænker og handler ofte efter sin egen personlige overbevisning og erfaring. Groft generaliseret, naturligvis. Og anledning til ærgerlige uoverensstemmelser i hverdagen, hvis I ikke taler åbent om det. Profession er det arbejdsfelt, du vælger at bruge din uddannelse i. Der er stor forskel på jobbeskrivelse og arbejdsopgaver i en skole, en daginstitution og et døgntilbud. Du bruger din pædagogiske faglighed og uddannelse alle steder på vidt forskellig vis. Professionsforståelse er altså mere en indgangsvinkel til at gå til dit specifikke job end en entydig forklaring. Så fik vi det på plads. Arbejdspladsen er altid en organisation i en større politisk styret organisation. Der er altid en struktur, nogle kommandoveje og arbejdsvilkår. Dem siger du JA til, når du bliver ansat. Husk at spørge til dem, for meget af det, har du ikke indflydelse på. Der er også regler, normer, mål og værdier både for samarbejdet og det pædagogiske arbejde, formuleret af den enkelte skole/institution ud fra de politiske og fagpolitiske krav og forventninger. Det sker som regel i samarbejde med alle, så det har du medindflydelse på. Pligt er det, du SKAL gøre. Jeg stiller det op over for lyst som overordnet hører til i den Private Dimension. Når jeg kalder arbejdslivet en pligt, udelukker det altså ikke, at du nyder at gå på arbejde, og oplever, at du får opfyldt dine behov. Ej heller, at du er glad, spontan og entusiastisk. Det er forhåbentlig den måde, du er pligtopfyldende på. På den anden side; hvis du ikke opfylder dine pligter, bryder du aftalen omkring din ansættelse, og det kan få ubehagelige konsekvenser. Opgaver er det hele omsat til handling. Det er udmøntningen af politiske beslutninger, mål og love omsat til det nære praksisfelt. Det er både noget, du får pålagt og noget du kan påtage dig. Der er det direkte arbejde med børnene, hvor du basalt set er din egen leder. Der er arbejdet omkring dem, hvor du måske arbejder i teams og skal finde fælles fodslaw her, også i forhold til forældrene og eksterne samarbejdspartnere. 9

10 Om Den Personlige Dimension Den Personlige Dimension i praksisfeltet handler om, hvordan du kan være dig på fuld skrue, samtidig med at du agerer professionelt. Den Personlige Dimension er faktisk aksen i det hele, den er nemlig koblet til både den Professionelle og den Private Dimension. Du er en rollemodel i tale, handling og adfærd. Omgivelsernes opmærksomhed hviler på dig, både bevidst og ubevidst. De børn eller unge, du har tættest omkring dig, vil ofte være et spejlbillede af dig selv. Så gør dig selv den tjeneste at kigge i det spejl med jævne mellemrum. Hvis børnene eller de unge har en rå tone og optræder respektløst, er det så fordi du selv har det sprog og den attitude? Eller har du måske overset, at der lige er noget, du skal lære dem om de Sociale Spilleregler? Den kan godt være barsk at sluge, men det er bare at tage fat. Jeg har mødt børn på udflugt, hvor jeg har korset mig over deres indbyrdes måde at tale til og om hinanden. Indtil jeg hørte pædagogen råbe: Hvad har du gulvtæpper i ørerne eller er du bare dum, siden du ikke forstår, hvad jeg siger? Der var vidst lige én, der havde glemt det med at være rollemodel Den personlige dimension: Hele personen: det du er i alt, hvad du gør, lige meget hvor. Habitus: i min fortolkning: din livsbagage rygsæk. Du kan ikke ændre det, der er sket, men du kan rydde op i den, og begynde at fortælle nye historier om din fortid. Personlig stil: Den måde, du gør tingene på. Drivkræfter; det, der driver dig i livet. 10

11 Hele personen handler altså om at være dig på den professionelle måde rollemodellen og det gode eksempel. Helikopterpiloten, der flyver en tur henover landskabet, for at danne sig et overblik. Vi kan nærmest kalde det en bevidsthedstilstand. Selvfølgelig smutter den en gang i mellem, og sådan er det. Habitus din livsbagage, i min fortolkning; det, du har med dig af erfaringer, traumer, glæder, oplevelser og det, de har gjort ved dig. Meget af det befinder sig i det ubevidste eller på kanten af det. Der findes tørre akademiske forklaringer på Habitus, der ikke er til at forholde sig til i daglig praksis, så jeg har tilladt mig at skrive det om til i daglige termer. Du får lige et par gode spørgsmål, der vedrører din habitus: Møder du dine medmennesker med skepsis og mistillid? Tror du på det bedste i alle og færdes med åben pande i tillid til andre? Overfører du ubevidst dine egne sorger til et barn i krise? Lader du dine fordomme være styrende i dit møde med andre? Du har selv svaret på spørgsmålene, og det er det, jeg mener med at pakke rygsækken ud og om. Jeg har talt med flere, der mener, det ikke er muligt at rydde op i Rygsækken. Jeg er stadig overbevist om, at vi selvfølgelig kan det hvis vi vælger det og tør det. Din faglige viden & erfaring tilsat din indsigt i, hvad din rygsæk indeholder, giver dig adgang til det vigtigste redskab i praksisfeltet: Sund fornuft og dømmekraft. Hvor svært kan det være? Drivkræfter siger næsten sig selv. Vi kan også kalde det passion og mission i tilværelsen. Hvad mener du grundlæggende, du er beregnet til her i livet? Det er grundsyn og livsholdning det, du stræber efter at være og blive på det personlige plan. 11

12 Personlig Stil har jeg gemt til sidst i dette kapitel. Jeg hylder mangfoldighed, forskellighed og den dynamik, det giver både kollegialt og pædagogisk. Børnene og de unge har brug for levende, engagerede rollemodeller og vejvisere. Så din personlige stil er den unikke måde, lige præcis du, varetager dine professionelle opgaver og dit ansvar på. Nøgleordene er autenticitet og troværdighed; forudsætningen for at skabe de trygge tillidsfulde relationer, der er grundstenen for det mellemmenneskelige samspil også i de svære situationer. Autenticitet er ægthed. Det er stort set umuligt at spille komedie for børn og unge, for de har et sanseapparat, der tester dig og afslører dig med det samme. Du kan sagtens fortælle børnene, at du er ked af det, sløj eller jublende glad, uden at hælde vand ud af ørerne og gå i detaljer med dine personlige glæder og trængsler. Det kan faktisk give anledning til nogle spændende, filosoferende samtaler om livet i al almindelighed, hvor børnene spejler sig i dig, dine holdninger og erfaringer Troværdighed kan omskrives til: Jeg siger, det jeg gør og jeg gør det, jeg siger. Det er tydelighed, og er der noget, børn og unge har brug for, er det tydelige voksne, der står ved det de siger og gør. Rollemodellen igen-igen. Og den bevidste helikopterpilot, der undersøger, hvad der er brug for. Ligeværdighed, skal også med. Du ved så meget om børnene/de unges liv og familie. Når du skaber og udvikler relationer, må du selvfølgelig også dele noget af dig og dit liv med børnene og deres forældre, for at relationen er ægte og ligeværdig. At sige Det kender jeg godt er en brobygger til den trygge, tillidsfulde relation. HVIS, du altså kender det Det kan være en forælder, der skal skilles eller har svært ved at få sit barn i seng til tiden og du selv har prøvet det på din egen krop. Du skal ikke gå i detaljer med dit privatliv, for du bliver stadig målt og vejet på dine ord. Og dit privatliv vedkommer absolut ikke børnene og deres forældre. 12

13 Om Den Private Dimension Det er alt det, du gør og er, når du ikke er på arbejde. I gamle dage, for få år siden, var der et ubevidst krav om, at vi parkerede den private del af os selv uden for institutionen. Måske er det stadig sådan, visse steder? Det er i hvert fald ikke det, jeg mener med at sætte De 3 etiske dimensioner i spil. Den private dimension: Følelser. Temperament. Hjem & familie. Interesser. Lyst. For vi ER hele mennesker, og vi TAGER vores følelser og privatliv med på arbejde. Selvfølgelig gør vi det, og det skal vi også. Vi skal så også bare være enige om, hvor og hvornår, det er i orden at være i den Private Dimension. Det er IKKE sammen med børnene, kollegerne og forældrene i det pædagogiske praksisfelt. Du risikerer nemlig at overføre dine egne problemer og følelser til de situationer, hvor du skal og må være professionel på den personlige måde for at udføre dit arbejde bedst muligt. Hvor hører det så til? Det korte svar er: i den kollegiale arena; personalemødet, frokostpausen, ved fyraften. Hvis det er dramatiske omstændigheder på jobbet eller derhjemme, der påvirker dig meget, så gå til din leder. Mere uddybende, så handler det om at have fælles personalepolitik for, hvad I gør, når I er ramt af problemer på privatfronten og/eller hårdt spændt for på arbejdspladsen. Det kan være et barn, der berører dig dybt, så du har svært ved at lægge det fra dig eller agere professionelt inden for lovgivning, o.s.v. Der er ingen, der forlanger af dig, at du skal kunne magte det hele selv. Bortset fra dig selv, måske? 13

14 Modsat af, hvad mange tror, er det yderst professionelt at kende sin egen begrænsning. Der ER børn, forældre og situationer, hvor din tilgang til dem egentlig bare forstærker en konflikt eller spærrer for et godt resultat. Det er hårdt at erkende, men det fremmer samarbejde og opgaveløsning at turde stå ved, at du faktisk forværrer situationen eller resultatet. Det er Kemien, jeg taler om her. Du kan stadig bidrage ved at dele din viden og erfaring med den kollega, der tager over. Det handler jo om, at det, der skal gøres, bliver gjort på den bedst mulige måde for alle parter. Fælles Fodslaw, you know. Konflikter med børnene eller de unge, kan være så voldsomme for dig rent emotionelt, at det mest fornuftige er at tage en pause med en god eftersnak bagefter. Det kan gøres på min. Eftersnak med en kollega eller din leder. Hvad var det lige, der skete? Hvad var det egentlig, du ville? Barnet/den unge ville? Hvad gjorde du i situationen? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad skal du og I gøre mere af næste gang? Og mindre af? Hvad i dette her, er det vigtigt, at dine kolleger får at vide? Hvor mange gange har jeg ikke spillet tapper efter en alvorlig fysisk konflikt - gået direkte videre til en eftermiddagssamling med 25 glade børn? Hvor nærværende var det lige, jeg var i de situationer? Kunne det være, der faldt et ufortjent skæld ud af til et barn? Alt sammen fordi, jeg var rystet og berørt i mit inderste. Usikker på, om jeg havde gjorte det rigtige eller gjort barnet ondt. Så følelserne har vi med os. For ellers var vi jo ikke gode rollemodeller ud i livet for børnene og de unge, vel? De er bare ikke tjent med at være vores fortrolige og blive konfronteret med vores fortvivlelse, afmagt, sorg, frustration. Ej heller skal de indvies i de mindste detaljer om vores nye kæreste, vores liv med vores egne børn, og den sjoveste julefrokost ever. Bed om et øre hos din leder eller kollega, når dine følelser er i kog, eller du er uoplagt en dag eller en presset i en periode. Meld sagligt ud, hvordan du har det. Der er masser af ting, der skal gøres, hvor du ikke lige behøver at være den, der trækker læsset den dag. Kan du følge mig? 14

15 Om Professionsforståelse De små og store mennesker, du har mellem hænderne, fortjener en voksen, der er værd at være sammen med. Og den opgave hviler på dig. Basta. Jeg mener, det handler at skabe trygge, tillidsfulde relationer, med al den viden, etik, indsigt, rummelighed, respekt og empati, der gemmer sig her i. Nøgleordet er Ligeværdighed. Jo mere sårbart et barn eller en ung er, jo mere almindelig, skal vedkommende have lov til at opleve at være. Din rolle i det, er at være talentspejder, hjælper og vejviser. Altid med et vedholdende fokus på styrker, potentialer og løsninger. Du må have noget på hjerte for at gøre dig fortjent til andres opmærksomhed I min optik er det lærerens og pædagogens fornemste opgave at overflødiggøre sig selv. Uanset, hvor og hvordan, du vælger at bruge din uddannelse. Du er Christiansborgs forlængede arm den, der har opgaven med at udmønte hele lovgivningen, reglerne og retningslinjerne til handling. Du er ganske enkelt repræsentant for det hele. Du befinder dig i det brandvarme krydsfelt mellem dette ansvar og de menneskelige hensyn og opgaver, du har i forhold til børnene eller de unge og deres forældre. Det handler om at lære børnene og de unge at mestre tilværelsen, nu og for fremtiden, så de kan skabe sig det bedste liv, uanset hvad, det så end er for den enkelte. Derfor er det så vigtigt, hvordan du går til den opgave. For du betyder noget og gør en forskel også selv om du ikke selv oplever resultatet. Det er i høj grad en personlig udviklingsproces at være menneskearbejder. Så professionsforståelsen er en kontinuerlig samtale med dig selv og dine kolleger om, hvordan I skaber det bedste sted at være for dem, der er afhængige af din og jeres dygtighed, velvilje, hjælpsomhed, gavmildhed og entusiasme. Du er pr. definition livsklog i forhold til dem; del din livserfaring med dem, så du hjælper dem godt på vej. 15

16 OG HUSK SÅ Du er Fantastisk! Lad aldrig nogensinde nogen få dig til at tro noget andet Her er jeg Mette Alleslev Professionel SamtalePartner Indehaver af SamtaleAkademiet ÆRLIGT TALT fra Tabu til Tale. Styrkende Kommunikation & Professionelt Selvværd Foredrag, Workshops, Personlig Rådgivning & Supervision l T: l l Møllevænget 5A 4550 Asnæs l CVR: l 16

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere