Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk dit Professionelle Selvværd. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt"

Transkript

1 Styrk dit Professionelle Selvværd med Samtaleværktøjet De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt Mette Alleslev 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Om Faglig Identitet Om Professionelt Selvværd Om De 3 etiske dimensioner i praksisfeltet Om Den Professionelle Dimension Om Den Personlige Dimension Om Den Private Dimension Om Professionsforståelse Her finder du mig De 3 etiske dimensioner frit efter: Jenny Gren: Etik i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek Forlaget Munksgaard Jenny Gren: Etik i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. Forlaget Munksgaard Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 2

3 Forord Der er travlt og turbulent i det pædagogiske praksisfelt. Det hænder, der falder en sur bemærkning af i farten. Det sker, vi engagerer os følelsesmæssigt i situationer, hvor det er vigtigt at bevare hovedet koldt og agere professionelt. Det forekommer, at vi blander vores egen erfaringer, ubevidste mønstre, fordomme og antagelser ind i samspillet med et barn eller familie. Derfor er det alfa & omega at have nogle fælles metoder og værktøjer, der støtter jer i at holde tungen lige i munden. En fælles platform, der hjælper dig med at holde tungen lige i munden. Et værktøj til samtale og kontinuerlig opmærksomhed på kryds og tværs i praksisfeltet. Praksisfeltet er der, hvor vi mødes. Med børnene, hinanden, forældre, eksterne samarbejdspartnere. Der, hvor tingene sker, og alt det, I SKAL, har aftalt og besluttet omsættes til handling. Det er der, hvor roller, positioner, ubevidste mekanismer er medspillere i det mellemmenneskelige samspil. 3

4 Denne e-bog er en hjælpende hånd til dig, der arbejder i det pædagogiske praksisfelt. Institutioner og skoler, pædagoger og lærere over en bred kam. Vi kan også kalde det Hjælp til Selvhjælp til faglig personlig udvikling i hverdagen. Der er ufatteligt mange måder at skabe, udvikle og italesætte et dynamisk, pædagogisk miljø med SAGEN = børn og unges udvikling og trivsel, for øje. Selvfølgelig baseret på Fælles Fodslaw og opgaveløsning. De 3 Etiske Dimensioner i det Pædagogiske Praksisfelt er én måde at tale om og navigere i krydsfeltet mellem - på den ene side, ansvar, opgaver og pligter og -på den anden side, de vigtige menneskelige hensyn, der skal tages til børnene og deres familier. OG din egen trivsel og arbejdsglæde. De 3 Etiske Dimensioner handler om roller, positioner og adfærd i det pædagogiske praksisfelt. Det er: Et Procesværktøj, der giver dig viden, indsigt og bevidsthed om dig selv i forhold til dit fag og dine omgivelser. Og din vilje til hele tiden at sætte dig selv i spil for at udvikle dit pædagogiske håndværk og dine personligt professionelle kompetencer. Et Samtaleværktøj, der hjælper dig og dine kolleger til at skabe en fælles platform til at tale om, hvordan du og I bevarer fokus på opgaven. Og hvordan I kommer fra Tabu til Tale om det, der er så svært at tale om på en saglig faglig måde. E-bogen her udspringer af min viden, erfaring og holdninger i teori og praksis, samlet sammen igennem 26 år som pædagog og leder i daginstitutioner. Du får et lille hjørne her skråt fra hoften. Jeg er vildt optaget af, hvad der virker i praksisfeltet: Hvordan GØR, vi det? Vi kan tale nok så meget om, hvad og hvordan vi skal gøre. I sidste ende er det jo handlingerne og drivkræfterne bag, der tæller. Brug det, der giver mening og smid resten væk. Det er sådan min Værktøjskasse er blevet til. Der er ingen facitlister og endegyldige sandheder på, hvordan opgaven med og omkring Fremtidens Guld løses bedst muligt. Kun din, min og vores opmærksomhed på, hvad vi rent faktisk gør, tænker og oplever, hver evig eneste dag. ALT er en proces og processer er uforudsigelige Det er en god en at huske på, når det hele virker uoverskueligt. 4

5 Om Professionelt Selvværd Dit Professionelle Selvværd er en blanding af din uddannelse, din viden, dine erfaringer og dine ambitioner, tilsat en god portion af din personlighed. Du kan også kalde det faglig identitet, men jeg synes, det udelukker de intuitive og følelsesmæssige dimensioner, vi rummer som hele mennesker. Det er en anden måde at komme til at tale om arbejdslivet, kompetencer og potentialer, med fokus på Det hele Menneske. Professionelt Selvværd er en indre tilstand, der handler om dig i forhold til dig selv. Kort sagt, det du tænker, føler og oplever om dig selv i dit arbejdsliv. Dine mål og visioner samt det, du gør for at nå dem. Ideelt set kan omgivelsernes krav og forventninger til dig, ikke påvirke dit Professionelle Selvværd. Det kan kun dine egne krav og forventninger til dig selv. Det Professionelle Selvværd findes i spændingsfeltet mellem dig og dine omgivelser. Hvis der kun var dig i verden, ville det ikke være nødvendigt at forholde sig til selvværd overhovedet. Om Selvtillid: Selvværd og Selvtillid bliver ofte blandet sammen. Selvværd er som sagt noget indvendigt. Selvtillid er derimod noget udvendigt det, du viser omgivelserne. En rolle, du spiller i de forskellige situationer. Du kan godt strutte af selvtillid, selvom dit professionelle selvværd er i bund. Se lige den her I love it: Tak for lån til cartoontegneren Hugh Macleod. 5

6 Om Faglig Identitet Du får lige min definition på Faglig Identitet. Der er nok mange og anderledes beskrivelser af det. Denne her blev til i forbindelse med et oplæg for pædagogstuderende for nogle år siden, som en fælles anskuelighedsmodel. Det vigtigste formål er at sætte gang i tanker, refleksioner og samtaler om den diffuse størrelse, det er. Den pædagogiske faglighed består i høj grad af Bløde Værdier - de basale færdigheder i mellemmenneskeligt samspil og at kunne formidle dem videre. Den er ofte utydelig for omgivelserne. For der er ikke en entydig sandhed i dette her. Der er stadig folk, der mener, at det da ikke er nødvendigt at have en uddannelse for at passe børn! Desto vigtigere er det at sætte det i spil og tale om det hele tiden. Intuition, empati og de øvrige personlige kompetencer ligger implicit i det hele. Det vil jeg ikke kaste mig ud i at sætte ord på her. Egentlig findes de vel også der, hvor ordene ender? 6

7 Om De 3 Etiske Dimensioner i Praksisfeltet Vi er jo hele mennesker, og skal gerne være det i alt, hvad vi gør. Vi har faktisk brug for det. Derfor er det ekstra vigtigt, at du er bevidste om, hvilken position du vælger i en situation. Det er dette bevidste valg, det følgende handler om. At være opmærksom på, hvilken rolle du har og hvad din hensigt og din eventuelle opgave er. Du har din personlighed med i alt, hvad du gør, men det afhænger altså af situationen, om du skal være fagligt & professionelt personlig eller privat personlig. Det er det etiske perspektiv på samværet med børnene/de unge, deres forældre og dine kolleger i alle situationer. De 3 Etiske Dimensioner: Den Professionelle Dimension. Den Personlige Dimension. Den Private Dimension. De 3 Etiske Dimensioner er til for Mennesker, der arbejder med Mennesker. Fordi dit fornemste og vigtigste arbejdsredskab er dig selv. Der er kun en hårfin til tider næsten usynlig, grænse mellem din arbejdsperson og Hele Dig. Du bliver garanteret ligesom jeg, dybt berørt af nogle af de historier - skæbner, du har mellem hænderne, og har svært ved at slippe det, når du går hjem. Der gemmer sig nogle spørgsmål i dette: Hvordan takler vi det, at agere fagligt og professionelt i situationer, der berører os følelsesmæssigt? Hvordan & hvornår taler vi om vores egne følelser og frustrationer over, det vi oplever på jobbet? Måske synes vi ikke vi gør nok? Måske synes vi ikke, at de vilkår vi har for at løse vores opgaver, er gode nok? 7

8 Om Den Professionelle Dimension Den Professionelle Dimension løfter arbejdet, adfærden og kommunikationen op i et helikopterperspektiv, så vi kan agere fagligt og professionelt i praksisfeltet. Finde og bruge de bedste metoder på et sagligt grundlag Tror du nu, jeg mener, du skal være en følelseskold robot for at være professionel? Nixen bixen. Selvfølgelig skal du være kærlig, empatisk, medfølende, glad og så videre, på din helt personlige måde. Børn og unge har jo brug for at spejle sig i menneskelige forskelligheder i den tid, de er i skolen/ institutionen. Den professionelle dimension: Uddannelse. Profession. Arbejdspladsen. Pligt. Opgaver. Der er bare lige et par tommelfingerregler for det. Din opgave er at være repræsentant for institutionen/skolen og være loyal over for de aftaler og retningslinjer og love, der for dit arbejde. Som lærer og pædagog kan du fx ikke påtage dig rollen, som støttepædagog for et barn uden for arbejdstiden. Uanset, hvor meget du brænder for at frelse barnet og familien. Det er uprofessionelt, at prøve på det, selvom dit hjerte bløder. Det er svært, fordi du er dit eget fornemste arbejdsredskab og du har følelser som vrede, frustration og afmagt. Du hjælper ikke barnet og familien ved at lade dine følelser råde. Du hjælper bedst ved at bruge de kanaler, der er til for det samme. Samt din saglige, faglige og faktuelle viden om børns udvikling og trivsel. På det menneskelige plan kan du heller ikke selv holde til det i længden. Og så gør du både dig selv og børnene en kæmpe bjørnetjeneste. 8

9 Uddannelse handler om hele det teoretiske fundament for den pædagogiske gerning; om viden, indsigt, værktøjer samt dine refleksioner over dine handlinger. Alt det trækker du på i dit daglige arbejde. I den pædagogiske branche, hvor fx pædagoger og medhjælpere arbejder side om side, kan det være svært at definere forskellen på den faglærte og den ufaglærte. Den dygtige pædagog handler sagligt, fagligt og rationelt og har mange forskellige tangenter at spille på i de forskellige situationer. Den ufaglærte tænker og handler ofte efter sin egen personlige overbevisning og erfaring. Groft generaliseret, naturligvis. Og anledning til ærgerlige uoverensstemmelser i hverdagen, hvis I ikke taler åbent om det. Profession er det arbejdsfelt, du vælger at bruge din uddannelse i. Der er stor forskel på jobbeskrivelse og arbejdsopgaver i en skole, en daginstitution og et døgntilbud. Du bruger din pædagogiske faglighed og uddannelse alle steder på vidt forskellig vis. Professionsforståelse er altså mere en indgangsvinkel til at gå til dit specifikke job end en entydig forklaring. Så fik vi det på plads. Arbejdspladsen er altid en organisation i en større politisk styret organisation. Der er altid en struktur, nogle kommandoveje og arbejdsvilkår. Dem siger du JA til, når du bliver ansat. Husk at spørge til dem, for meget af det, har du ikke indflydelse på. Der er også regler, normer, mål og værdier både for samarbejdet og det pædagogiske arbejde, formuleret af den enkelte skole/institution ud fra de politiske og fagpolitiske krav og forventninger. Det sker som regel i samarbejde med alle, så det har du medindflydelse på. Pligt er det, du SKAL gøre. Jeg stiller det op over for lyst som overordnet hører til i den Private Dimension. Når jeg kalder arbejdslivet en pligt, udelukker det altså ikke, at du nyder at gå på arbejde, og oplever, at du får opfyldt dine behov. Ej heller, at du er glad, spontan og entusiastisk. Det er forhåbentlig den måde, du er pligtopfyldende på. På den anden side; hvis du ikke opfylder dine pligter, bryder du aftalen omkring din ansættelse, og det kan få ubehagelige konsekvenser. Opgaver er det hele omsat til handling. Det er udmøntningen af politiske beslutninger, mål og love omsat til det nære praksisfelt. Det er både noget, du får pålagt og noget du kan påtage dig. Der er det direkte arbejde med børnene, hvor du basalt set er din egen leder. Der er arbejdet omkring dem, hvor du måske arbejder i teams og skal finde fælles fodslaw her, også i forhold til forældrene og eksterne samarbejdspartnere. 9

10 Om Den Personlige Dimension Den Personlige Dimension i praksisfeltet handler om, hvordan du kan være dig på fuld skrue, samtidig med at du agerer professionelt. Den Personlige Dimension er faktisk aksen i det hele, den er nemlig koblet til både den Professionelle og den Private Dimension. Du er en rollemodel i tale, handling og adfærd. Omgivelsernes opmærksomhed hviler på dig, både bevidst og ubevidst. De børn eller unge, du har tættest omkring dig, vil ofte være et spejlbillede af dig selv. Så gør dig selv den tjeneste at kigge i det spejl med jævne mellemrum. Hvis børnene eller de unge har en rå tone og optræder respektløst, er det så fordi du selv har det sprog og den attitude? Eller har du måske overset, at der lige er noget, du skal lære dem om de Sociale Spilleregler? Den kan godt være barsk at sluge, men det er bare at tage fat. Jeg har mødt børn på udflugt, hvor jeg har korset mig over deres indbyrdes måde at tale til og om hinanden. Indtil jeg hørte pædagogen råbe: Hvad har du gulvtæpper i ørerne eller er du bare dum, siden du ikke forstår, hvad jeg siger? Der var vidst lige én, der havde glemt det med at være rollemodel Den personlige dimension: Hele personen: det du er i alt, hvad du gør, lige meget hvor. Habitus: i min fortolkning: din livsbagage rygsæk. Du kan ikke ændre det, der er sket, men du kan rydde op i den, og begynde at fortælle nye historier om din fortid. Personlig stil: Den måde, du gør tingene på. Drivkræfter; det, der driver dig i livet. 10

11 Hele personen handler altså om at være dig på den professionelle måde rollemodellen og det gode eksempel. Helikopterpiloten, der flyver en tur henover landskabet, for at danne sig et overblik. Vi kan nærmest kalde det en bevidsthedstilstand. Selvfølgelig smutter den en gang i mellem, og sådan er det. Habitus din livsbagage, i min fortolkning; det, du har med dig af erfaringer, traumer, glæder, oplevelser og det, de har gjort ved dig. Meget af det befinder sig i det ubevidste eller på kanten af det. Der findes tørre akademiske forklaringer på Habitus, der ikke er til at forholde sig til i daglig praksis, så jeg har tilladt mig at skrive det om til i daglige termer. Du får lige et par gode spørgsmål, der vedrører din habitus: Møder du dine medmennesker med skepsis og mistillid? Tror du på det bedste i alle og færdes med åben pande i tillid til andre? Overfører du ubevidst dine egne sorger til et barn i krise? Lader du dine fordomme være styrende i dit møde med andre? Du har selv svaret på spørgsmålene, og det er det, jeg mener med at pakke rygsækken ud og om. Jeg har talt med flere, der mener, det ikke er muligt at rydde op i Rygsækken. Jeg er stadig overbevist om, at vi selvfølgelig kan det hvis vi vælger det og tør det. Din faglige viden & erfaring tilsat din indsigt i, hvad din rygsæk indeholder, giver dig adgang til det vigtigste redskab i praksisfeltet: Sund fornuft og dømmekraft. Hvor svært kan det være? Drivkræfter siger næsten sig selv. Vi kan også kalde det passion og mission i tilværelsen. Hvad mener du grundlæggende, du er beregnet til her i livet? Det er grundsyn og livsholdning det, du stræber efter at være og blive på det personlige plan. 11

12 Personlig Stil har jeg gemt til sidst i dette kapitel. Jeg hylder mangfoldighed, forskellighed og den dynamik, det giver både kollegialt og pædagogisk. Børnene og de unge har brug for levende, engagerede rollemodeller og vejvisere. Så din personlige stil er den unikke måde, lige præcis du, varetager dine professionelle opgaver og dit ansvar på. Nøgleordene er autenticitet og troværdighed; forudsætningen for at skabe de trygge tillidsfulde relationer, der er grundstenen for det mellemmenneskelige samspil også i de svære situationer. Autenticitet er ægthed. Det er stort set umuligt at spille komedie for børn og unge, for de har et sanseapparat, der tester dig og afslører dig med det samme. Du kan sagtens fortælle børnene, at du er ked af det, sløj eller jublende glad, uden at hælde vand ud af ørerne og gå i detaljer med dine personlige glæder og trængsler. Det kan faktisk give anledning til nogle spændende, filosoferende samtaler om livet i al almindelighed, hvor børnene spejler sig i dig, dine holdninger og erfaringer Troværdighed kan omskrives til: Jeg siger, det jeg gør og jeg gør det, jeg siger. Det er tydelighed, og er der noget, børn og unge har brug for, er det tydelige voksne, der står ved det de siger og gør. Rollemodellen igen-igen. Og den bevidste helikopterpilot, der undersøger, hvad der er brug for. Ligeværdighed, skal også med. Du ved så meget om børnene/de unges liv og familie. Når du skaber og udvikler relationer, må du selvfølgelig også dele noget af dig og dit liv med børnene og deres forældre, for at relationen er ægte og ligeværdig. At sige Det kender jeg godt er en brobygger til den trygge, tillidsfulde relation. HVIS, du altså kender det Det kan være en forælder, der skal skilles eller har svært ved at få sit barn i seng til tiden og du selv har prøvet det på din egen krop. Du skal ikke gå i detaljer med dit privatliv, for du bliver stadig målt og vejet på dine ord. Og dit privatliv vedkommer absolut ikke børnene og deres forældre. 12

13 Om Den Private Dimension Det er alt det, du gør og er, når du ikke er på arbejde. I gamle dage, for få år siden, var der et ubevidst krav om, at vi parkerede den private del af os selv uden for institutionen. Måske er det stadig sådan, visse steder? Det er i hvert fald ikke det, jeg mener med at sætte De 3 etiske dimensioner i spil. Den private dimension: Følelser. Temperament. Hjem & familie. Interesser. Lyst. For vi ER hele mennesker, og vi TAGER vores følelser og privatliv med på arbejde. Selvfølgelig gør vi det, og det skal vi også. Vi skal så også bare være enige om, hvor og hvornår, det er i orden at være i den Private Dimension. Det er IKKE sammen med børnene, kollegerne og forældrene i det pædagogiske praksisfelt. Du risikerer nemlig at overføre dine egne problemer og følelser til de situationer, hvor du skal og må være professionel på den personlige måde for at udføre dit arbejde bedst muligt. Hvor hører det så til? Det korte svar er: i den kollegiale arena; personalemødet, frokostpausen, ved fyraften. Hvis det er dramatiske omstændigheder på jobbet eller derhjemme, der påvirker dig meget, så gå til din leder. Mere uddybende, så handler det om at have fælles personalepolitik for, hvad I gør, når I er ramt af problemer på privatfronten og/eller hårdt spændt for på arbejdspladsen. Det kan være et barn, der berører dig dybt, så du har svært ved at lægge det fra dig eller agere professionelt inden for lovgivning, o.s.v. Der er ingen, der forlanger af dig, at du skal kunne magte det hele selv. Bortset fra dig selv, måske? 13

14 Modsat af, hvad mange tror, er det yderst professionelt at kende sin egen begrænsning. Der ER børn, forældre og situationer, hvor din tilgang til dem egentlig bare forstærker en konflikt eller spærrer for et godt resultat. Det er hårdt at erkende, men det fremmer samarbejde og opgaveløsning at turde stå ved, at du faktisk forværrer situationen eller resultatet. Det er Kemien, jeg taler om her. Du kan stadig bidrage ved at dele din viden og erfaring med den kollega, der tager over. Det handler jo om, at det, der skal gøres, bliver gjort på den bedst mulige måde for alle parter. Fælles Fodslaw, you know. Konflikter med børnene eller de unge, kan være så voldsomme for dig rent emotionelt, at det mest fornuftige er at tage en pause med en god eftersnak bagefter. Det kan gøres på min. Eftersnak med en kollega eller din leder. Hvad var det lige, der skete? Hvad var det egentlig, du ville? Barnet/den unge ville? Hvad gjorde du i situationen? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad skal du og I gøre mere af næste gang? Og mindre af? Hvad i dette her, er det vigtigt, at dine kolleger får at vide? Hvor mange gange har jeg ikke spillet tapper efter en alvorlig fysisk konflikt - gået direkte videre til en eftermiddagssamling med 25 glade børn? Hvor nærværende var det lige, jeg var i de situationer? Kunne det være, der faldt et ufortjent skæld ud af til et barn? Alt sammen fordi, jeg var rystet og berørt i mit inderste. Usikker på, om jeg havde gjorte det rigtige eller gjort barnet ondt. Så følelserne har vi med os. For ellers var vi jo ikke gode rollemodeller ud i livet for børnene og de unge, vel? De er bare ikke tjent med at være vores fortrolige og blive konfronteret med vores fortvivlelse, afmagt, sorg, frustration. Ej heller skal de indvies i de mindste detaljer om vores nye kæreste, vores liv med vores egne børn, og den sjoveste julefrokost ever. Bed om et øre hos din leder eller kollega, når dine følelser er i kog, eller du er uoplagt en dag eller en presset i en periode. Meld sagligt ud, hvordan du har det. Der er masser af ting, der skal gøres, hvor du ikke lige behøver at være den, der trækker læsset den dag. Kan du følge mig? 14

15 Om Professionsforståelse De små og store mennesker, du har mellem hænderne, fortjener en voksen, der er værd at være sammen med. Og den opgave hviler på dig. Basta. Jeg mener, det handler at skabe trygge, tillidsfulde relationer, med al den viden, etik, indsigt, rummelighed, respekt og empati, der gemmer sig her i. Nøgleordet er Ligeværdighed. Jo mere sårbart et barn eller en ung er, jo mere almindelig, skal vedkommende have lov til at opleve at være. Din rolle i det, er at være talentspejder, hjælper og vejviser. Altid med et vedholdende fokus på styrker, potentialer og løsninger. Du må have noget på hjerte for at gøre dig fortjent til andres opmærksomhed I min optik er det lærerens og pædagogens fornemste opgave at overflødiggøre sig selv. Uanset, hvor og hvordan, du vælger at bruge din uddannelse. Du er Christiansborgs forlængede arm den, der har opgaven med at udmønte hele lovgivningen, reglerne og retningslinjerne til handling. Du er ganske enkelt repræsentant for det hele. Du befinder dig i det brandvarme krydsfelt mellem dette ansvar og de menneskelige hensyn og opgaver, du har i forhold til børnene eller de unge og deres forældre. Det handler om at lære børnene og de unge at mestre tilværelsen, nu og for fremtiden, så de kan skabe sig det bedste liv, uanset hvad, det så end er for den enkelte. Derfor er det så vigtigt, hvordan du går til den opgave. For du betyder noget og gør en forskel også selv om du ikke selv oplever resultatet. Det er i høj grad en personlig udviklingsproces at være menneskearbejder. Så professionsforståelsen er en kontinuerlig samtale med dig selv og dine kolleger om, hvordan I skaber det bedste sted at være for dem, der er afhængige af din og jeres dygtighed, velvilje, hjælpsomhed, gavmildhed og entusiasme. Du er pr. definition livsklog i forhold til dem; del din livserfaring med dem, så du hjælper dem godt på vej. 15

16 OG HUSK SÅ Du er Fantastisk! Lad aldrig nogensinde nogen få dig til at tro noget andet Her er jeg Mette Alleslev Professionel SamtalePartner Indehaver af SamtaleAkademiet ÆRLIGT TALT fra Tabu til Tale. Styrkende Kommunikation & Professionelt Selvværd Foredrag, Workshops, Personlig Rådgivning & Supervision l T: l l Møllevænget 5A 4550 Asnæs l CVR: l 16

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Styrk dit Professionelle Selvværd.

Styrk dit Professionelle Selvværd. Styrk dit Professionelle Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Faglig & Personlig Udvikling i hverdagen i nye & mindre Virksomheder Mette Alleslev 1 Indholdsfortegnelse Forord Om Professionelt Selvværd Om

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager?

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Oplæg i Nuuk november 2016 Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår Program» Hvorfor inddrage børn?» Hvad er børneinddragelse?»

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Oplæg til forældremøde den 27/9-2004 v/ Jørgen - Den anerkendende tænkning og pædagogik.

Oplæg til forældremøde den 27/9-2004 v/ Jørgen - Den anerkendende tænkning og pædagogik. Side 1 Oplæg til forældremøde den 27/9-2004 v/ Jørgen - Den anerkendende tænkning og pædagogik. Indledning. Et af de indsatsområder, vi i Fristedet har udvalgt at ville have fokus på - er de værdsættende

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere