Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse"

Transkript

1 TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret og individuel vurdering. Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse Generelt Tagdækningsmateriale Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformning af tagets oprindelige afslutninger, opskalkninger og udhæng mm. Tegltage på murede huse skal afsluttes med jævn opskalkning fra tagkant og op ad taget over 3-4 rækker tagsten. Tagkanten afsluttes i tagrenden umiddelbart op ad gesimsen. Det samme gælder bindingsværkshuse med gammel trægesims. På bindingsværkshuse hvor der er udhæng på skalke, må udhænget ikke lukkes med brædder eller underslag. Tage, der er konstrueret til tegltage, må kun dækkes med røde vingetegl af ufarvet brændt ler uden glasering eller anden overfladebehandling. Lægteafstand max cm. Ca. 15 tagsten pr m². Er huset oprindeligt opført med glaserede tegl eller natur skifer skal disse materialer anvendes ved udskiftning. Tage belagt med cementtagsten skal ved udskiftning dækkes med røde vingetegl. Eksisterende stråtage skal bevares. Stråtage skal tækkes med enten halm eller rør, og mønning dækkes med lyng under net. Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformning af tagets oprindelige afslutninger, opskalkninger og udhæng mm. Tegltage på murede huse skal afsluttes med jævn opskalkning fra tagkant og op ad taget over 3-4 rækker tagsten. Tagkanten afsluttes i tagrenden umiddelbart op ad gesimsen. Det samme gælder bindingsværkshuse med gammel trægesims. På bindingsværkshuse hvor der er udhæng på skalke, må udhænget ikke lukkes med brædder eller underslag. Tage, der er konstrueret til tegltage, må kun dækkes med røde vingetegl af ufarvet brændt ler uden glasering eller anden overfladebehandling. Lægteafstand max cm. Ca. 15 tagsten pr m². Er huset oprindeligt opført med glaserede tegl eller natur skifer bør disse materialer anvendes ved udskiftning. Tage belagt med cementtagsten skal ved udskiftning dækkes med røde vingetegl. Eksisterende stråtage skal bevares. Stråtage skal tækkes med enten halm eller rør, og mønning dækkes med lyng under net. Betontagsten kan tillades hvor dette er specifikt beskrevet i den bevarende lokalplan. Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformning af tagets oprindelige afslutninger, opskalkninger og udhæng mm. Tegltage på murede huse skal afsluttes med jævn opskalkning fra tagkant og op ad taget over 3-4 rækker tagsten. Tagkanten afsluttes i tagrenden umiddelbart op ad gesimsen. Det samme gælder bindingsværkshuse med gammel trægesims. På bindingsværkshuse hvor der er udhæng på skalke, må udhænget ikke lukkes med brædder eller underslag. Tage, der er konstrueret til tegltage, må kun dækkes med røde vingetegl af ufarvet brændt ler uden glasering eller anden overfladebehandling. Lægteafstand max cm. Ca. 15 tagsten pr m². Er huset oprindeligt opført med glaserede tegl eller natur skifer bør disse materialer anvendes ved udskiftning. Tage belagt med cementtagsten skal ved udskiftning dækkes med røde vingetegl. Eksisterende stråtage skal bevares. Stråtage skal tækkes med enten halm eller rør, og mønning dækkes med lyng under net. Betontagsten kan tillades hvor dette er specifikt beskrevet i den bevarende lokalplan. Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformningen af tagets oprindelige afslutninger, opskalkninger, udhæng mm. Til taget skal anvendes røde vingetegl eller vingetagsten, uden glasering eller anden overfladebehandling. Er huset oprindeligt opført med natur skifer kan eternit skifer anvendes. Betontagsten kan tillades hvor huset oprindeligt er opført med cementtagsten. Udformningen (profilen på tagstenen) bør være så lig den oprindelige som muligt. Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformningen af tagets oprindelige afslutninger, udhæng mm. Til taget skal anvendes røde tegl af ufarvet brændt ler uden glasering eller anden overfladebehandling, i en form (profilen på teglet) så tæt på de originale som muligt. Rygning, grater og frie gavle Tegl på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel. Tegl på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel. vindskedesten. Tegl på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel. vindskedesten. Tegl eller tagsten på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel. vindskedesten. 1

2 Tagrender Skorstenspiber Tagvinduer Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink (eller kobber hvis det er originalt). Skorstenspiber må ikke fjernes, men skal bibeholdes og vedligeholdes i en form der passer til husets arkitektur og byggeskik. Rekonstruktion af skorstens-piber skal udføres i et for huset tidstypisk udseende. Skorstenspiben skal opmures og som hovedregel sidde midt over tagryggen og normalt opføres med tre led: sokkel, skaft og udkravet gesims. Inddækninger skal mures på teglog skifertage. Tagtrin skal placeres til gårdside. Røgeriskorstene må ikke fjernes, men skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige form. På stråtage skal skorstenes sokkel normalt udføres med en såkaldt musetrappe. Stålskorstene eller attrapskorstene tillades ikke. udformning af tagvinduer skal Tagvinduer skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer, de må ikke sammenbygges (mindst et spærfag imellem). Tagvinduer mod gaden tillades som hovedregel kun isat i en størrelse på max. 3 x 3 tegl (ca. 55x75 cm). Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller andet metal materiale. Skorstenspiber må ikke fjernes, men skal bibeholdes og vedligeholdes i en form der passer til husets arkitektur og byggeskik. Rekonstruktion af skorstens-piber skal udføres i et for huset tidstypisk udseende. Skorstenspiben skal opmures og som hovedregel sidde midt over tagryggen og normalt opføres med tre led: sokkel, skaft og udkravet gesims. Inddækninger skal mures på teglog skifertage. Tagtrin skal placeres til gårdside. Røgeriskorstene må ikke fjernes, men skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige form. På stråtage skal skorstenes sokkel normalt udføres med en såkaldt musetrappe. Stålskorstene eller attrapskorstene tillades ikke. udformning af tagvinduer skal Tagvinduer mod gaden tillades som hovedregel kun isat i en størrelse på maximalt 66x118 cm. Lovpligtige redningsåbninger dog 94 x 118 cm. Tagvinduer mod gaden skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer. (mindst et spærfag imellem og ikke i første spærfag ved gavlene). Mod gård-/havesiden kan ovenlys sammenbygges, idet det samlede vinduesareal højst må blive som arealet mod gaden efter førnævnte vejledning. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller andet metal materiale. Skorstenspiber må ikke fjernes, men skal bibeholdes og vedligeholdes i en form der passer til husets arkitektur og byggeskik. Rekonstruktion af skorstens-piber skal udføres i et for huset tidstypisk udseende. Skorstenspiben skal opmures og som hovedregel sidde midt over tagryggen og normalt opføres med tre led: sokkel, skaft og udkravet gesims. Inddækninger skal mures på teglog skifertage. Tagtrin skal placeres til gårdside. Røgeriskorstene må ikke fjernes, men skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige form. På stråtage skal skorstenes sokkel normalt udføres med en såkaldt musetrappe. Stålskorstene eller attrapskorstene tillades ikke. udformning af tagvinduer skal Tagvinduer mod gaden tillades som hovedregel kun isat i en størrelse på maximalt 66x118 cm. Lovpligtige redningsåbninger dog 94 x 118 cm. Tagvinduer mod gaden skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer. (mindst et spærfag imellem og ikke i første fag ved gavlene). Mod gård-/havesiden kan ovenlys sammenbygges, idet det samlede vinduesareal højst må blive som arealet mod gaden efter førnævnte vejledning. Skorstenen kan efter ansøgning og tilladelse nedrives, men det frarådes. Skorstenen bør sidde midt over tagryggen og bør opføres i traditionel form. Der skal altid være en muret inddækning i tegl og skifertage, og en såkaldt musetrappe ved stråtage. Tagtrin skal placeres til gårdside. Evt. stålskorsten må ikke være synlig fra off. gade eller vej. Attrapskorstene tillades ikke. udformning af tagvinduer skal Mod gaden tillades kun isat mindre ovenlys-vinduer i en størrelse på maximalt 66x118 cm. Lovpligtige redningsåbninger dog 94 x 118 cm. Tagrender og nedløbsrør skal være hvidmalede eller udført i hvid plast. Skorstene skal stå i røde eller gule sten som oprindeligt. De må ikke pudses eller males. udformning af tagvinduer skal Tagvinduer skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer, de må ikke sammenbygges (min et spærfag imellem). Mod gaden tillades kun isat ovenlys-vinduer på maksimalt 3 x 3 tegl. Brandredning skal dog sikres. 2

3 Tagvinduer (fortsat) Tagkviste Andet Brandredning skal dog sikres og redningsåbninger i tag skal placeres, hvor de er mindst synlige fra offentlige rum. udformning af kviste skal Kviste mod gaden må maksimalt være tre-rammede med en maksimal bredde på 2 meter. Kvistenes samlede bredde må maksimalt udgøre 1/4 af facadens længde. Til gårdside kan etableres trerammede kviste med en samlet bredde på maksimalt 1/3 af facadens længde. Der skal som minimum være 2 3 teglrækker over kvisten og 3-4 teglrækker foran kvisten der løber ubrudt igennem. Kvistenes flunker (sider) skal udføres som lukkede flunker, enten pudsede, beklædt med zink med falser stående vinkelret på taget, eller beklædt med plan grå eternit. Der må ikke etableres altaner, franske altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader eller facader. ovenlysvinduer der er mere end 140 cm. i højden. Redningsåbninger i tag skal placeres, hvor de er mindst synlige fra offentlige rum (isættes kun hvor det er et krav). udformning af kviste skal Kviste mod gaden må maksimalt være tre-rammede med en maksimal bredde på 2 meter. Kvistenes samlede bredde må maksimalt udgøre 1/3 af facadens længde. Til gårdside kan etableres firerammede kviste med en maksimal bredde på 2,6 meter. Kvistens samlede bredde må maksimalt udgøre 1/3 af facadens længde. Der skal som minimum være 2 3 teglrækker over kvisten og 3-4 teglrækker foran kvisten der løber ubrudt igennem. Kvistenes flunker (sider) skal udføres som lukkede flunker, enten pudsede, beklædt med zink med falser stående vinkelret på taget, eller beklædt med plan grå eternit. Mod gård-/haveside kan flunkerne udføres med vinduer, hvis det ikke er til gene for de omboende, og flunkerne ikke kan ses fra offentligt areal. Der må ikke etableres altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader. Franske altaner kan etableres i gavle og i gårdfacaden, hvis de ikke er til gene for de omboende. ovenlysvinduer der er mere end 140 cm. i højden. Redningsåbninger i tag skal placeres, hvor de er mindst synlige fra offentlige rum (isættes kun hvor det er et krav). udformning af kviste skal Kviste mod gaden må maksimalt være tre-rammede med en maksimal bredde på 2 meter. Kvistenes samlede bredde må maksimalt udgøre 1/3 af facadens længde. Til gårdside kan etableres firerammede kviste med en maksimal bredde på 2,6 meter. Kvistens samlede bredde må maksimalt udgøre 1/3 af facadens længde. Der skal som minimum være 2 3 teglrækker over kvisten og 3-4 teglrækker foran kvisten der løber ubrudt igennem. Kvistenes flunker (sider) bør udføres som lukkede flunker, enten pudsede, beklædt med zink med falser stående vinkelret på taget, eller beklædt med plan grå eternit. Mod gård-/haveside kan flunkerne udføres med vinduer, hvis det ikke er til gene for de omboende, og flunkerne ikke kan ses fra offentligt areal. Der må ikke etableres altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader. Franske altaner kan etableres i gavle og i gårdfacaden, hvis de ikke er til gene for de omboende. udformning af kviste skal Kviste mod gaden må maksimalt være tre-rammede med en maksimal bredde på 2 meter. Kvistenes samlede bredde må maksimalt udgøre 1/3 af facadens længde. Til gårdside kan etableres firerammede kviste med en maksimal bredde på 2,6 meter. Kvistens samlede bredde må maksimalt udgøre 1/2 af facadens længde. Der skal som minimum være 2 3 teglrækker over kvisten og 3-4 teglrækker foran kvisten der løber ubrudt igennem. Kvistenes flunker mod gaden bør udføres som lukkede flunker, enten pudsede, beklædt med zink med falser stående vinkelret på taget, eller beklædt med plan grå eternit. Mod gård-/haveside kan flunkerne udføres med vinduer, hvis det ikke er til gene for de omboende, og flunkerne ikke kan ses fra offentligt areal. Der må ikke etableres altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader. Franske altaner kan etableres i gavle og i gårdfacaden, hvis de ikke er til gene for de omboende. ovenlysvinduer der er mere end 140 cm. i højden. Redningsåbninger i tag skal placeres, hvor de er mindst synlige fra offentlige rum (isættes kun hvor det er et krav). Kviste kan ikke etableres. Der må ikke etableres altaner, franske altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader eller facader. 3

4 FACADER OG SOKLER Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret og individuel vurdering. Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse Generelt Facadehøjder og facadernes oprindelige vandrette og lodrette opdelinger, herunder bl.a. fagdeling, størrelse og placering af vindues- og dørhuller skal bevares og bør genskabes ved større facadeændringer. Facadehøjder og facadernes oprindelige vandrette og lodrette opdelinger, herunder bl.a. fagdeling, størrelse og placering af vindues- og dørhuller skal bevares og bør genskabes ved større facadeændringer. Facader skal bevares og vedligeholdes med respekt for deres oprindelige stil. Facadebeklædninger må ikke udføres. Ved større ombygninger skal tidligere facadebeklædninger fjernes. Facader bør bevares og vedligeholdes i deres oprindelige stil. Facadernes vandrette og lodrette opdeling, herunder fagdeling samt størrelse og placering af vinduesog dørhuller, bør bevares. Husene må ikke ændres mht. materialer eller konstruktionselementer, herunder vinduer, skodder, døre, baldakiner, vindskeder mv. Kopi af den tinglyste deklaration, arbejdsregler og pjecen Information om de svenske træhuse kan hentes på kommunen. Bindingsværkshuse Synligt bindingsværk må ikke dækkes med puds. Nye mure-de tavl skal udføres enten som oprindeligt eller mures op og stå glat med bindingsværket. Synligt bindingsværk må ikke dækkes med puds. Nye mure-de tavl skal udføres enten som oprindeligt eller mures op og stå glat med bindingsværket. Synligt bindingsværk må ikke dækkes med puds. Nye mure-de tavl skal udføres enten som oprindeligt eller mures op og stå glat med bindingsværket. Synligt bindingsværk må ikke dækkes med puds. Nye murede tavl skal udføres enten som oprindeligt eller mures op og stå glat med bindingsværket. Ved udførelse skal der særligt være opmærksomhed på at genskabe bl.a. udskårne detaljer på træværk. Ved udførelse skal der særligt være opmærksomhed på at genskabe bl.a. udskårne detaljer på træværk. Ved udførelse skal der særligt være opmærksomhed på at genskabe bl.a. udskårne detaljer på træværk. Ved udførelse skal der særligt være opmærksomhed på at genskabe bl.a. udskårne detaljer på træværk. Trægesimser og evt. anden udsmykning skal bevares. Trægesimser og evt. anden udsmykning skal bevares. Trægesimser og evt. anden udsmykning skal bevares. Trægesimser og evt. anden udsmykning skal bevares. Ved reparationer på bindingsværkstømmer, bør kun de skadede dele af tømmeret udskiftes. Håndhuggede overflader bør fortsat håndhugges. Alle samlinger udføres som traditionelle tømmersamlinger, træ mod træ, uden synlige sømbeslag, jernbeslag, bolte eller lign. Nye murede tavler skal udføres som oprindeligt. Ved reparationer på bindingsværkstømmer, bør kun de skadede dele af tømmeret udskiftes. Håndhuggede overflader bør fortsat håndhugges. Alle samlinger udføres som traditionelle tømmersamlinger, træ mod træ, uden synlige sømbeslag, jernbeslag, bolte eller lign. Nye murede tavler skal udføres som oprindeligt. Ved reparationer på bindingsværkstømmer, bør kun de skadede dele af tømmeret udskiftes. Håndhuggede overflader bør fortsat håndhugges. Alle samlinger udføres som traditionelle tømmersamlinger, træ mod træ, uden synlige sømbeslag, jernbeslag, bolte eller lign. Nye murede tavler skal udføres som oprindeligt. Ved reparationer på bindingsværkstømmer, bør kun de skadede dele af tømmeret udskiftes. Håndhuggede overflader bør fortsat håndhugges. Alle samlinger udføres som traditionelle tømmersamlinger, træ mod træ, uden synlige sømbeslag, jernbeslag, bolte eller lign. Nye murede tavler skal udføres som oprindeligt. 4

5 Gavle - bindingsværkshuse På bindingsværkshuse opført med træbeklædte gavl-trekanter, kan gavltrekanter genskabes jf. anvisninger i vejledningsblad. På bindingsværkshuse opført med træbeklædte gavl-trekanter, kan gavltrekanter genskabes jf. anvisninger i vejledningsblad. På bindingsværkshuse opført med træbeklædte gavl-trekanter, kan gavltrekanter genskabes jf. anvisninger i vejledningsblad. Gavle udføres af pløjede brædder. Pas især på detaljer som udskårne gavlknægte og særligt udformede vindskeder samt evt. husbrand. Gavle udføres af pløjede brædder. Pas især på detaljer som udskårne gavlknægte og særligt udformede vindskeder samt evt. husbrand. Gavle udføres af pløjede brædder. Pas især på detaljer som udskårne gavlknægte og særligt udformede vindskeder samt evt. husbrand. Sokler / Fundamenter Soklers originale form og udseende skal bevares. Originale sokler skal bevares. Originale sokler skal bevares. Originale sokler bør bevares. Sokler skal enten stå i den originale grå beton eller sortmales. Mange trapper er blevet beklædt med klinker. Skal trapperne beklædes, bør det udføres med ensfarvede brune eller røde klinker. Stødtrin kan evt. males som sokkelen. Grundmurede facader Grundmurede huse, der fra opførelsen har været pudset og overfladebehandlet, skal fortsat vedligeholdes på denne måde. Grundmurede huse, der fra opførelsen har været pudset og overfladebehandlet, skal fortsat vedligeholdes på denne måde. Grundmurede huse, der fra opførelsen har været pudset og overfladebehandlet, skal fortsat vedligeholdes på denne måde. Grundmurede huse, der fra opførelsen har været pudset og overfladebehandlet, bør fortsat vedligeholdes på denne måde. Huse opført i blank mur må som hovedregel ikke tyndpudses (vandskures, filtses mm.), pudses, males eller på en anden måde overfladebehandles. Huse opført i blank mur må som hovedregel ikke tyndpudses (vandskures, filtses mm.), pudses, males eller på en anden måde overfladebehandles. Huse opført i blank mur må som hovedregel ikke tyndpudses (vandskures, filtses mm.), pudses, males eller på en anden måde overfladebehandles. Huse opført i blank mur må som hovedregel ikke tyndpudses (vandskures, filtses mm.), pudses, males eller på en anden måde overfladebehandles. Facader og gavle, herunder gavltrekanter, må ikke beklædes. Facader og gavle, herunder gavltrekanter, må ikke beklædes. Facader og gavle, herunder gavltrekanter, må ikke beklædes. Facader og gavle, herunder gavltrekanter, må ikke beklædes. Evt. sålbænksgesims må ikke fjernes. Evt. sålbænksgesims må ikke fjernes. Evt. sålbænksgesims må ikke fjernes. Evt. sålbænksgesims må ikke fjernes. Murpiller i forretningsfacader bevares, og fjernede murpiller skal søges genskabt i forbindelse med større facaderenoveringer. 5

6 Facade dekorationer Facadedekorationer som sålbænke, gesimser, indfatninger, udsmykninger og andre murdetaljer skal vedligeholdes og bevares. Facadedekorationer som sålbænke, gesimser, indfatninger, udsmykninger og andre murdetaljer skal vedligeholdes og bevares. Facadedekorationer som sålbænke, gesimser, indfatninger, udsmykninger og andre murdetaljer skal vedligeholdes og bevares. Facadedekorationer som sålbænke, gesimser, indfatninger, udsmykninger og andre murdetaljer bør vedligeholdes og bevares. Andet Facader skal farvemæssigt fremtræde som en helhed, dvs. farver på skorsten, mur, sokkel og træværk skal afstemmes til hinanden. Facadefarver skal vælges med mat overflade (glans 0-5) og tilpasses de omkringliggende ejendomme. For pudsede og filtsede facader gælder, at vedligeholdelse af diffussionsåbne overflader og overfladebehandling efter afrensning kun må ske med diffusionsåben facademaling. Husene kan males i mange forskellige farver, bortset fra Lærkevej med sideveje i Rønne nærmere regler og farvekoder kan hentes på kommunen. Baldakinen over hoveddøren skal udføres i hvidmalet træ med paptag som oprindeligt. Plastmaterialer og lignende er ikke tilladt. De hvide oprindelige træpostkasser sidder stadig mange steder. Ønskes der udført en ny træpostkasse, kan tegning rekvireres på kommunen. Gelændere var oprindeligt malet hvide. Gelændere skal fastholdes i den hvide farve. 6

7 VINDUER OG YDERDØRE Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret og individuel vurdering. Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse Generelt Eksisterende vinduer med enkeltglas i kitfals samt ældre fyldingsdøre og porte skal så vidt muligt bevares. Nye porte, døre og vinduer skal tilpasses de eksisterende murhuller, og udføres i træ i samme stil og håndværksmæssig standard som de oprindelige. Vinduesrammer må ikke være forsynet med synlige udluftningsventiler, og der må ikke isættes råglas, coatede ruder med spejlvirkning, synligt tonet glas eller buet glas i vinduer, der er synlige fra offentlige rum. omkring vinduer og døre. Alt udvendigt træværk skal overfladebehandles med dækkende maling. Nye vinduer skal udføres i træ med sprossede vinduesrammer, hvor det svarer til husets alder og arkitektur. Den udvendige ramme skal altid udføres med enkelt lag glas, der lægges i kitfals. Nye vinduer kan udføres som koblede sidehængte rammer eller med indvendige forsatsvinduer. Vinduets opdeling skal tilpasses bygningens alder og byggestil. Kan der fremskaffes originale tegninger eller fotos skal udformningen være som de oprindelige. Eksisterende vinduer med enkeltglas i kitfals samt ældre fyldingsdøre og porte skal så vidt muligt bevares. Nye porte, døre og vinduer skal tilpasses de eksisterende murhuller, og udføres i træ i samme stil og håndværksmæssig standard som de oprindelige. Vinduesrammer må ikke være forsynet med synlige udluftningsventiler, og der må ikke isættes råglas, coatede ruder med spejlvirkning, synligt tonet glas eller buet glas i vinduer der er synlige fra offentlige byrum. omkring vinduer. Alt udvendigt træværk skal overfladebehandles med dækkende maling. Nye vinduer i beboelseshuse skal så vidt muligt udføres i samme type og format som de oprindelige. De skal udføres i træ a) med koblede sidehængte rammer, b) med forsatsvinduer, c) med termovinduer eller d) med faste rammer. Bundglaslister i aluminium må ikke stå ubehandlede, men skal gives samme farve som vinduesrammen. Vinduets opdeling skal tilpasses bygningens alder og byggestil. Den oprindelige udformning skal fastholdes. Eksisterende vinduer med enkeltglas i kitfals samt ældre fyldingsdøre og porte skal så vidt muligt bevares. Nye porte, døre og vinduer skal tilpasses de eksisterende murhuller, og udføres i træ i samme stil og håndværksmæssig standard som de oprindelige. Vinduesrammer må ikke være forsynet med synlige udluftningsventiler, og der må ikke isættes råglas, coatede ruder med spejlvirkning, synligt tonet glas eller buet glas i vinduer der er synlige fra offentlige byrum. omkring vinduer. Alt udvendigt træværk skal overfladebehandles med dækkende maling. Nye vinduer i beboelseshuse skal så vidt muligt udføres i samme type og format som de oprindelige. De skal udføres i træ a) med koblede sidehængte rammer, b) med forsatsvinduer, c) med termovinduer eller d) med faste rammer. Bundglaslister i aluminium må ikke stå ubehandlede, men skal gives samme farve som vinduesrammen. Nye udstillingsvinduer i forretninger og forretningsdøre skal udføres i træ, jern, stål eller aluminium, som skal malerbehandles med dækkende maling. Vinduets opdeling skal tilpasses bygningens alder og byggestil,. Den oprindelige udformning skal fastholdes. Nye døre og vinduer skal tilpasses de eksisterende murhuller, og udføres i træ. Anvendes kunstige sprosser, så skal det sikres at der mellem glassene bag sprosse -profilerne ilægges aluprofiler/afstandsprofiler, hvor opdelingen svarer til vinduets sprosseopdeling. Sprosserne skal indgå i en samlet ramme med glaslister/ramme Der skal være sprosser både på termorudens indvendige og udvendige side, og de skal klæbes til termoruden med et materiale der sikrer en varig vedhæftning til glasset. Døre bør udføres som de oprindelige. Faste sidepartier (i en side) bør ikke anvendes. omkring vinduer og døre. Vinduer skal bevares som oprindeligt og kan kun tillades udskiftet med nye vinduer, der i udseende og materialer svarer til de oprindelige. Alle vinduer skal udføres i træ. De koblede vinduesrammer kan udskiftes til rammer med termoglas. Anvendes kunstige sprosser, så skal det sikres at der mellem glassene bag sprosse -profilerne ilægges aluprofiler/afstandsprofiler, hvor opdelingen svarer til vinduets sprosseopdeling. Sprosserne skal indgå i en samlet ramme med glaslister/ramme Der skal være sprosser både på termorudens indvendige og udvendige side, og de skal klæbes til termoruden med et materiale der sikrer en varig vedhæftning til glasset. Skodderne må ikke fjernes permanent, men kan nedtages kortvarigt for reparation. Døre skal udføres som originalt. Hoveddøren skal være beklædt med lakerede fyrretræslister med en lille rude i hovedhøjde. Havedøre skal være af træ og sidde symmetrisk med et vindue eller sidde på et vindues plads. Dørene skal være dobbeltdøre. Vinduer, havedøre og skodder skal males hvide. 7

8 Generelt (fortsat) Originale gamle døre bør bevares. Vær især opmærksom på dørgreb, evt. brevskilte mv. Døre skal udføres som symmetriske fyldingsdøre. Kan der fremskaffes originale tegninger eller fotos skal udformningen være som den oprindelige. Anvendes kunstige sprosser, skal det sikres, at der mellem glassene bag sprosse -profilerne ilægges aluprofiler/afstandsprofiler, hvor opdelingen svarer til vinduets sprosseopdeling. Sprosserne skal indgå i en samlet ramme med glaslister/ramme. Der skal være sprosser både på termorudens indvendige og udvendige side, og de skal klæbes til termoruden med et materiale der sikrer en varig vedhæftning til glasset. Døre skal udføres som de oprindelige. Ved smalle dobbeltdøre kan enkeltdør accepteres, dog skal døren placeres midt i dørhullet. Faste sidepartier (i en side) må ikke anvendes. omkring døre. Vinduets opdeling skal tilpasses bygningens alder og byggestil,. Den oprindelige udformning skal fastholdes. Anvendes kunstige sprosser, så skal det sikres at der mellem glassene bag sprosse -profilerne ilægges aluprofiler/afstandsprofiler, hvor opdelingen svarer til vinduets sprosseopdeling. Sprosserne skal indgå i en samlet ramme med glaslister/ramme Der skal være sprosser både på termorudens indvendige og udvendige side, og de skal klæbes til termoruden med et materiale der sikrer en varig vedhæftning til glasset. Døre skal udføres som oprindelige. Ved smalle dobbeltdøre kan enkeltdør accepteres, dog skal døren placeres midt i dørhullet. Faste sidepartier (i en side) må ikke anvendes. omkring døre. Andet Gamle ruder bør genanvendes eller udskiftet med trukket glas. Vinduer må ikke forsynes med buet glas. Gamle ruder bør genanvendes eller udskiftet med trukket glas. Vinduer må ikke forsynes med buet glas. Gamle ruder bør genanvendes eller udskiftet med trukket glas. Vinduer må ikke forsynes med buet glas. Der må ikke isættes råglas eller coatede ruder med spejlvirkning mod gaden. Der må ikke monteres synlige udluftningsventiler i vinduesrammerne. Vinduer må ikke forsynes med buet glas. Der må isættes råglas eller matglas i badeværelsesvinduet, alle andre ruder skal være klart glas. Coatede ruder med spejlvirkning må ikke anvendes. Der må ikke monteres synlige udluftningsventiler i vinduesrammerne. 8

9 NYBYGGERI, TILBYGNINGER, UDHUSE, GARAGER OG CARPORTE Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret og individuel vurdering. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse Generelt - nybyggeri Ved ansøgning om nybyggeri og større moderniseringer vil der blive foretaget en samlet vurdering af, hvordan byggeriet er tilpasset det omkringliggende byggeri og det ældre bymiljø. Vurderingen vil bl.a. omfatte byggeriets omfang og placering, herunder byggeriets indpasning i gademiljøet mht. bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti eller anden bebyggelse på samme grund. For alt nybyggeri gælder samme høje krav til valg af materialer og overflader som til det bevaringsværdige byggeri. Nyere byggematerialer kan godkendes, hvis deres overflader er forenelige med bevaringsmiljøets udtryk og standard. Ved ansøgning om nybyggeri og større moderniseringer vil der blive foretaget en samlet vurdering af, hvordan byggeriet er tilpasset det omkringliggende byggeri og det ældre bymiljø. Vurderingen vil bl.a. omfatte byggeriets omfang og placering, herunder byggeriets indpasning i gademiljøet mht. bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti eller anden bebyggelse på samme grund. For alt nybyggeri gælder samme høje krav til valg af materialer og overflader som til det bevaringsværdige byggeri. Nyere byggematerialer kan godkendes, hvis deres overflader er forenelige med bevaringsmiljøets udtryk og standard. Ved ansøgning om nybyggeri og større moderniseringer vil der blive foretaget en samlet vurdering af, hvordan byggeriet er tilpasset det omkringliggende byggeri og det ældre bymiljø. Vurderingen vil bl.a. omfatte byggeriets omfang og placering, herunder byggeriets indpasning i gademiljøet mht. bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti eller anden bebyggelse på samme grund. For alt nybyggeri gælder samme høje krav til valg af materialer og overflader som til det bevaringsværdige byggeri. Nyere byggematerialer kan godkendes, hvis deres overflader er forenelige med bevaringsmiljøets udtryk og standard. Ved ansøgning om nybyggeri og større moderniseringer vil der blive foretaget en samlet vurdering af, hvordan byggeriet er tilpasset det omkringliggende byggeri og det ældre bymiljø. Vurderingen vil bl.a. omfatte byggeriets omfang og placering, herunder byggeriets indpasning i gademiljøet mht. bebyggelsens afstand til naboskel, vej, sti eller anden bebyggelse på samme grund. For alt nybyggeri gælder samme høje krav til valg af materialer og overflader som til det bevaringsværdige byggeri. Nyere byggematerialer kan godkendes, hvis deres overflader er forenelige med bevaringsmiljøets udtryk og standard. Nybyggeri og større tilbygninger Nybyggeri og større tilbygninger skal generelt tilstræbes opført i en nutidig arkitektur. Der skal i bygge-ansøgninger gøres rede for, hvordan hovedproportioner og detaljer er tilstræbt afstemt i forhold til de omkringliggende huse og det konkrete byrum (husdybder, højder, facadeopdelinger og taghældninger o.lign). Nybyggeri og større tilbygninger skal generelt tilstræbes opført i en nutidig arkitektur. Der skal i bygge-ansøgninger gøres rede for, hvordan hovedproportioner og detaljer er tilstræbt afstemt i forhold til de omkringliggende huse og det konkrete byrum (husdybder, højder, facadeopdelinger og taghældninger o.lign). Nybyggeri og større tilbygninger skal generelt tilstræbes opført i en nutidig arkitektur. Der skal i bygge-ansøgninger gøres rede for, hvordan hovedproportioner og detaljer er tilstræbt afstemt i forhold til de omkringliggende huse og det konkrete byrum (husdybder, højder, facadeopdelinger og taghældninger o.lign). Nybyggeri og større tilbygninger skal generelt tilstræbes opført i en nutidig arkitektur. Der skal i bygge-ansøgninger gøres rede for, hvordan hovedproportioner og detaljer er tilstræbt afstemt i forhold til de omkringliggende huse og det konkrete byrum (husdybder, højder, facadeopdelinger og taghældninger o.lign). Tilbygninger skal udføres med anvendelse af farver, materialer, konstruktionselementer og taghældning som hovedhuset. Nye mindre tilbygninger Mindre tilbygninger skal udføres med respekt for den eksisterende bygnings materialer, konstruktions-elementer og taghældning. Mindre tilbygninger skal udføres med respekt for den eksisterende bygnings materialer, konstruktions-elementer og taghældning. Mindre tilbygninger skal udføres med respekt for den eksisterende bygnings materialer, konstruktions-elementer og taghældning. Mindre tilbygninger skal udføres med respekt for den eksisterende bygnings materialer, konstruktions-elementer og taghældning. 9

10 Nye side- og bagbygninger Nye side- og bagbygninger skal udføres som grundmurede huse og/eller som bygninger med lette beklædninger. Større glaspartier kan tillades i det omfang byggeriet ikke er synligt fra offentligt byrum. Nye side- og bagbygninger skal udføres som grundmurede huse og/eller som bygninger med lette beklædninger. Større glaspartier kan tillades i det omfang byggeriet ikke er synligt fra offentligt byrum. Nye side- og bagbygninger skal udføres som grundmurede huse og/eller som bygninger med lette beklædninger. Større glaspartier kan tillades i det omfang byggeriet ikke er synligt fra offentligt byrum. Nye side- og bagbygninger skal udføres som grundmurede huse og/eller som bygninger med lette beklædninger. Større glaspartier kan tillades i det omfang byggeriet ikke er synligt fra offentligt byrum. Nye havestuer og terrasseoverdækninger Havestuer og terrasseoverdækninger bør så vidt muligt ikke være synlige fra vejen og skal udføres i konstruktioner og med materialer, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Havestuer og terrasseoverdækninger bør så vidt muligt ikke være synlige fra vejen og skal udføres i konstruktioner og med materialer, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Havestuer og terrasseoverdækninger bør så vidt muligt ikke være synlige fra vejen og skal udføres i konstruktioner og med materialer, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Havestuer og terrasseoverdækninger bør så vidt muligt ikke være synlige fra vejen og skal udføres i konstruktioner og med materialer, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Havestuer og terrasseoverdækninger bør så vidt muligt ikke være synlige fra vejen og skal udføres i konstruktioner og med farver og materialer, der svarer til husets. Nye udhuse, garager og carporte De kan opføres i lette trækonstruktioner og med et friere materialevalg. Nye udhuse, garager og carporte skal tilpasses den øvrige bebyggelse og må kun opføres som grundmurede, pudsede eller filtsede huse alternativt i blank mur eller som lette bygninger med bræddebeklædning. De kan opføres i lette trækonstruktioner og med et friere materialevalg. Nye udhuse, garager og carporte skal tilpasses den øvrige bebyggelse og må kun opføres som grundmurede, pudsede eller filtsede huse alternativt i blank mur eller som lette bygninger med bræddebeklædning. De kan opføres i lette trækonstruktioner og med et friere materialevalg. Nye udhuse, garager og carporte skal tilpasses den øvrige bebyggelse og må kun opføres som grundmurede, pudsede eller filtsede huse alternativt i blank mur eller som lette bygninger med bræddebeklædning. De kan opføres i lette trækonstruktioner og med et friere materialevalg. Nye udhuse, garager og carporte skal tilpasses den øvrige bebyggelse. De kan opføres i lette trækonstruktioner og med et friere materialevalg. Redskabshuse og lignende småbygninger skal udføres med træbeklædning holdt i neutrale farver. Krydsfiner, plastplader, eternit og lignende må ikke anvendes til beklædning. Garager og carporte og andre småbygninger kan opføres bag hovedhusets bagfacade. Bygningerne skal harmonere med husets farver og proportioner. Farvede plastplader og lignende skal undgås. Bygningsdele ved nybyggeri og ved renovering af tilbygninger, side- og bagbygninger samt garager og carporte. Tagdækning skal afsluttes med røde vingetegl eller med sort eller mørkegrå tagpap. Tagdækning skal afsluttes med røde vingetegl eller med sort eller mørkegrå tagpap. Tage på driftsbygninger til landbrug kan dækkes med materiale som eksisterende eller i tilsvarende kvalitet. Tagdækning skal afsluttes med røde vingetegl eller med sort eller mørkegrå tagpap. Tagdækning skal afsluttes med røde vingetegl eller med sort eller mørkegrå tagpap. Tage på driftsbygninger til landbrug kan dækkes med materiale som eksisterende eller i tilsvarende kvalitet. For øvrige bygningsdele henvises til retningslinier for TAG, FACADER OG SOKLER og VINDUER OG YDERDØRE For øvrige bygningsdele henvises til retningslinier for TAG, FACADER OG SOKLER og VINDUER OG YDERDØRE For øvrige bygningsdele henvises til retningslinier for TAG, FACADER OG SOKLER og VINDUER OG YDERDØRE For øvrige bygningsdele henvises til retningslinier for TAG, FACADER OG SOKLER og VINDUER OG YDERDØRE 10

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG Dato J.nr. Assistent Dir. tlf. E-mail 24. juli 2014 116843-218725 Birthe Lindgaard/HNI +45 88 91 94 19 bil@dahllaw.dk Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Ann Hamborg, Karl Johan Leegaard Jensen

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby

Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Indsigelsesskema lokalplan 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-11 Bevarende lokalplan for boliger på Søvej, Nr. Søby Sag nr. 01.02.05-P16-9-13

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND LOKALPLAN 165 ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 1.1-4 for et område af bykernen (Lundevej, Valdemarsgade, Hærvigsgade og Strandstien) Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Gadbjerg Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Forord Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Gadbjerg istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre

Læs mere

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt SKANSE PARKEN D J U R S B O PROJEKTFORSLAG 3 0. A P R I L 2 0 1 4 Arkitektprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigtskort_Afd. 107 + 108... AFDELING 107 Boligfordeling... Lejligheds- og rækkehusplaner... Perspektiv

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise.

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Beskrivelse Grundlag Følgende udbudsmateriale består at nærværende beskrivelse og tegninger, samt ingeniørens statiske beregninger,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Vonge. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse

Vonge. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Vonge Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Forord Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Vonge istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre og

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere