Mentorens værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorens værktøjskasse"

Transkript

1 Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent medlem. Modsat rollen som coach eller terapeut forudsætter mentorrollen ikke, at du er professionel, eksamineret eller veluddannet ud i mentorgerningen. Hvis du i samarbejde med din mentee udvikler din helt personlige mentor-stil, som fører til udvikling for både mentee og dig selv, skal du være så velkommen til at glemme alt om denne værktøjskasse. Hvis du derimod er nysgerrig på, hvad andre mentorer i forskellige situationer har valgt at udsætte mentees for af spørgsmål, øvelser og hjemmeopgaver, og hvis du har brug for inspiration til, hvordan du lægger den bedste ramme om den mentorrelation, du skal til at have med din mentee, vil der være materiale at hente i denne samling af værktøjer. Husk, at det er mindre vigtigt hvilke værktøjer du vælger at bruge, bare du får bygget et flot hus. Denne værktøjskasse er samlet af DJ mentor med inspiration fra Mentor+ Guiden af Kirsten M. Poulsen og fra DJØFs tilsvarende værktøjskasse. Hvis du har spørgsmål til din mentorrolle, er du velkommen til at henvende dig til DJ mentor. Held og lykke med din mentorrolle. Revideret 17. december 2009 Mads Løkke Rasmussen Karrierekonsulent DJ mentor DJ mentor Mentorens værktøjskasse 1

2 Værktøj nr. 1: Etablering af mål Dette værktøj kan anvendes af både mentor og mentee til at forberede deltagelse i en mentor/mentee-relation. Konkrete, målbare mål, som jeg ønsker at opnå gennem samarbejdet med mentor/mentee evt. fordelt på områderne: - Personlige kompetencer - Faglige kompetencer - Netværk - Videndeling - Karriereudvikling - Kulturforståelse Hvordan vil jeg kunne se at målet er nået? Hvordan vil jeg følge op på disse mål? Hvordan vil jeg fejre, når målet er nået? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 2

3 Værktøj nr. 2: Gensidig forventningsafklaring af mentors roller Brug denne liste til sammen med mentee at drøfte jeres gensidige forventninger til mentor/menteesamarbejdet. Brug samtalen til at drøfte mentees forventninger til resultatet af mentor/menteesamarbejdet. 1. Hvilke forventninger har mentee til mentors rolle? 2. Hvilke roller er det afgørende vigtigt, at du som mentor kan påtage dig i forhold til mentees mål og resultatforventninger? 3. Har du og din mentee samme forventninger til hvilke roller du som mentor påtager dig i samarbejdet? 4. Hvilke roller tror du bliver mest spændende, udfordrende og/eller overraskende at anvende i jeres samarbejde? Her er eksempler på mentors mange gode roller: - Facilitator - Personlig rollemodel - Faglig rollemodel - Historiefortæller - Sparringspartner - Rådgiver - Videndeler - Den der stiller de gode spørgsmål - Kritiker - Netværker - Døråbner - Ven Fire roller, som i sin rene form ikke er gode mentorroller: - Professionel coach Coaching adskiller sig fra mentoring ved, at en coach påtager sig en professionel rolle og stiller en ydelse til rådighed for sin fokusperson/coachee. Kun fokuspersonen er i fokus, og coachens eneste udbytte er et kontant honorar. Relationen mellem mentor og mentee er en to-vejs relation og en personlig relation. Det er et gensidigt lærende samarbejde, hvor begge kan opnå ny læring og nye indsigter. En mentor kan dog godt anvende nogle af coachens værktøjer. - Terapeut Terapi adskiller sig fra mentoring på to områder. En terapeut er (ligesom en coach) en professionel rolle, der vier hele sit fokus til sin klient. Mentoring er en to-vejs relation og en personlig relation. Den anden forskel handler om det emnemæssige fokus. Terapi handler om det private og det personlige. Mentoring handler om det professionelle og det personlige. En mentor bør dog ligesom en terapeut være en fremragende lytter. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 3

4 - Guru En mentor skal passe på ikke at ende som sin mentees guru. En guru har svar på alt, og vil altid vide bedre end sine disciple. Hvis en mentor ender som guru for sin mentee, vil mentee ende med at være afhængig af sin gurus råd. En mentor må gerne være klog og give sin mentee gode råd, men skal arbejde på at gøre sin mentee stærk og uafhængig, frem for afhængig og svag. - Curlingforælderen En mentor kan være en slags onkel for sin mentee, og vil i mange tilfælde med held kunne åbne døre for sin mentee, ved at lade ord falde de rigtige steder, og ved at sætte mentee i forbindelse med de rigtige personer. Men det må ikke udarte sig til, at mentor ender i en rolle som curlingforælder for mentee, hvor begge forventer, at det er mentors rolle at feje alle forhindringer væk fra den vej mentee skal gå. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 4

5 Værktøj nr. 3: Samarbejdsaftale Udarbejdes som indledning til samarbejdet og kan trækkes frem med jævne mellemrum for at evaluere resultater og sikre at samarbejdet stadig er på rette spor. Forandringer og justeringer kan løbende udarbejdes. Samarbejdsaftalen bør sættes på skrift og begge bør have en kopi. Aftalen bør indholde: - Mål hvad I hver især ønsker at opnå som resultater af samarbejdet gerne beskrevet så konkret som muligt. - Gensidige forventninger hvordan forventer mentor, at mentee agerer i samarbejdet, og hvordan forventer mentee, at mentor agerer? Kan og vil begge leve op til disse forventninger? - Mentors mange roller hvad betyder de for både mentor og mentee? (Se værktøj nr 2) - Samarbejde de praktiske ting o Kontaktoplysninger samt aftale om hvornår og hvordan I må kontakte hinanden o Mødefrekvens o Varighed af et møde o Mødested o Regler for ændring af møde eller etablering af et ekstra møde - Spilleregler o Hvordan vil I håndtere fortroligheden? o Hvordan forbereder vi os til møderne? o Hvordan arbejder mentee mellem møderne? o Vil vi anvende handlingsplaner? o Vil vi være i kontakt mellem møderne? o Er der nogen emner, som vi ikke ønsker at drøfte? o Hvordan håndterer vi det, hvis den ene part er utilfreds med samarbejdet? - Evaluering og opfølgning o Hvor ofte vil vi følge op på vores mål og forventninger? o Hvordan vil vi følge op på målopnåelse? o Hvordan vil vi give hinanden feedback? - Afslutning o Hvordan vil vi vide, at målet er nået? o Hvordan vil vi afslutte vores samarbejde? o Vil vi holde kontakt videre frem i givet fald hvordan? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 5

6 Værktøj nr. 4: Logbog For at få det optimale ud af at være mentor eller mentee, er det nødvendigt at skrive ting ned. Også selvom det bare er noter eller stikord. En personlig logbog kan være et nyttigt værktøj. Mentor kan bruge logbogen til: - at følge op på samarbejdet med mentee o Hvad skete der på mødet? o Hvilke aftaler blev truffet? o Hvad vil være vigtigt at tage op næste gang? o Hvilken betydning kan der ligge i mentees udtalelser? - at dokumentere resultater for mentee - at reflektere over egen læring o Hvad har jeg lært om min egen situation i arbejdslivet, af at tale med min mentee om dennes situationer i sit arbejdsliv? o Hvilke nye ideer har jeg fået til min egen kommunikation og adfærd i mit arbejdsliv? o Hvad har jeg lært i min rolle som mentor? Hvilken effekt har min respons til mentee haft Logbogen kan have forskellige forme. Det kan fx være et Word-dokument, en kina-bog eller en Mayland-kalender. Find din egen stil og struktur for en logbog. Mentee kan bruge logbogen til: - Forberedelse til møder med mentor o Emner jeg gerne vil tale med mentor om o Områder jeg ønsker at udvikle - Notater fra møde med mentor o Beslutninger o Handlingsplaner o Hjemmearbejde - Refleksioner og evalueringer mellem møderne med mentor o Hvad har været godt og skidt på jobbet? o Hvordan har jeg håndteret problematiske situationer og personer? o Hvordan har jeg præsteret på jobbet i forhold til aftaler med mentor? o Hvad ønsker jeg i fremtiden? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 6

7 Værktøj nr. 5: Mødestruktur Det anbefales, at møderne mellem mentor og mentee følger en fast struktur, for at sikre fokus og fremdrift. Nedenstående forslag til struktur kan bruges som inspiration til den struktur mentor og mentee måtte vælge. 1. Bekræfte mødets emner og agenda 2. Afklare om der siden sidst at dukket nye emner op, som også er væsentlige, og om de skal drøftes på dette møde eller et senere møde 3. Opfølgning fra det sidste møde a. Hvad er der sket siden sidst? b. Hvordan har mentor brugt input fra sidste møde i hverdagen? c. Hvordan er det gået med handlingsplanen siden sidst? 4. Hvad nu? a. Er der i løbet af den hidtidige samtale dukket emner op, som det er vigtigt at drøfte? 5. Handlingsplan frem til næste møde 6. Evaluering af mødet a. Hvordan har samtalen fungeret? b. Hvad har været mentees vigtigste udbytte af samtalen? c. Hvad har været mentors vigtigste udbytte af samtalen? d. Hvad vil vi gøre anderledes næste gang? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 7

8 Værktøj nr. 6: Mentees handlingsplan Formålet med en handlingsplan er at føre mentee mod målet. Det sker ved først at identificere de konkrete handlinger, der kan føre mentee mod målet. Det er også vigtigt at identificere rækkefølgen af handlinger. Mentee kan enten forberede handlingsplanen hjemme, og præsentere den for mentor, eller udvikle den på et møde med mentor. Handlingsplanen skal tænkes som en stige, hvor toppen af stigen er målet, og hvor trinnene er de rigtige handlinger i den rigtige rækkefølge: Målet Jeg vil: Handling Formål Ressourcer Gennemføres i perioden Skal være gennemført inden DJ mentor Mentorens værktøjskasse 8

9 Værktøj nr. 7: SWOT-analyse Bogstaverne står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler). SWOT-analysen anvendes oftest til at analysere nu-situationen for en virksomhed. Men den kan også bruges til at analysere nu-situationen for mentee. Styrker Faglige og personlige færdigheder Viden Erfaring Uddannelser Personlige styrker Talenter Muligheder Deltagelse i projektgruppe på jobbet Nye job Nye venner Nye netværk Ny læring og udvikling Ny energi Svagheder (egne) Manglende ledererfaring Manglende IT-kompetencer Dårlig kommunikation Manglende fokus Trusler (udefrakommende) Mange andre søger det job jeg ønsker Fyringsrunde i farvandet Skift til ny IT-platform Færre henvendelser fra kunder Lad mentee udfylde analysen inden et møde. Gå den så igennem sammen, og se om I kan udvide den, og diskuter hvordan mentee bedre kan bringe sine styrker i spil, håndtere sine svagheder, udnytte sine muligheder og imødekomme de udefrakommende trusler. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 9

10 Værktøj nr. 8: Spørgsmål der rykker! Der er spørgsmål, der rykker mere end andre. Det er de spørgsmål, der ikke bliver svaret på umiddelbart, fordi mentee bliver tavs og tænker sig om. Eksempler kan være: Er der en speciel varm grød, vi hele tiden bevæger os rundt om i denne samtale? Hvad skal der til, for at du føler dig parat til at tage denne samtale med din chef/din kollega/din medarbejder? Hvad er det du frygter vil ske hvis? Har du selv nogen skjulte agendaer? Hvis du var mig, hvilket spørgsmål ville du så stille dig selv nu? Hvad ved du allerede nu, som du først finder ud af om et år? Hvis dine medarbejdere/dine kolleger/din ledelse var 100% ærlige over for dig, hvad ville de så sige? Hvad er vigtigst for dig: at være populær eller at få dine løsninger igennem? Hvad er dit eget ansvar i denne situation? Hvis alle barrierer og forhindringer var væk, hvad ville du så gøre? Hvor meget kan du selv have medvirket til at skabe dette problem? Hvordan vil du forklare denne situation for din familie? Hvis du kendte svaret, hvad ville det så være? Hvis du havde penge nok til ikke at behøve at gå på arbejde, hvad ville du så gøre? Hvis du blev langtidssyg, hvilke opgaver ville så ikke blive løst? Hvad frygter du allermest? Hvad er du mest vred over? Hvad er det, du virkelig nyder ved dit arbejde? Hvis du kunne vælge frit, hvilke af dine arbejdsopgaver ville du så allerhelst beskæftige dig med? Hvad får dig til at føle, at du gør en værdifuld forskel? Hvad vil du miste, hvis du vinder denne konflikt? Hvad er det, som holder dig tilbage fra at gøre det, du mener er rigtigt at gøre? Hvad siger din intuition? Hvad ville der ske, hvis du gjorde det modsatte af, hvad andre forventer, du vil gøre? Hvem kan du bede om hjælp? Hvad har du selv kontrol over? Hvad har du selv indflydelse på og hvordan kan du udøve den indflydelse? Har du nogen mulighed for at få indflydelse på den beslutning vælg dine kampe med omhu? Hvorfor er det vigtigt for dig? Giv mentee tid til at tænke sig om og svare. Din tavshed er i denne sammenhæng ikke en dårlig ting. Mentee har bolden, og du skal bare vente på svaret. Tro på dit spørgsmål, i stedet for at stille en masse spørgsmål på én gang. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 10

11 Værktøj nr. 9: Prioriteringsmatrix Er god til at arbejde konkret med prioriteter. Hvis mentee har svært ved at vælge hvor han eller hun skal lægge sin energi, kan en simpelt opdeling i nedenstående fire kategorier ofte give et bedre overblik. Vigtigt B A Ikke vigtigt C D Haster Ikke Haster Prioriteringsmatrixen er en metode, hvor mentee bliver bedt om at liste alle sine arbejdsopgaver op og skrive dem på små postit og herefter placerer dem i matrixen alt efter i hvor høj grad de er vigtige eller om de haster. Øvelsen giver et udgangspunkt til at kunne diskutere prioritering på et bedre grundlag. Især hvis man inddrager det aspekt, der handler om, hvad man så i øjeblikket bruger mest tid på. Kan åbne for spørgsmål som: hvis det ikke er vigtigt og det ikke haster hvorfor bruger du så al din energi på det nu?! Kan være med til at give mentee en ny erkendelse, som han/hun måske endda vil tage med hjem til sin chef og trykprøve. Har min chef samme opfattelse af mine opgaver? Vær opmærksom på, at opgaverne flytter sig i matrixen! Og husk også, at hvis vi kun har vigtige, haste opgaver, så brænder vi sammen. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 11

12 Værktøj nr. 10: SMARTØF-modellen Sæt mål smarte mål Ikke alle mål er lige gode. Når mentee skal arbejde med en handleplan, kan mentees mål inden da være testet af med SMARTØF-modellen. Ideen er at gøre målet så konkret som muligt, så mentee ikke forfølger et upræcist mål, der dækker over det virkelige mål. Et SMARTØF-mål skal være: S pecifikt Hvad er det helt specifikt, jeg ønsker? M ålbart Hvordan vil jeg vide, at jeg er i målet? A ttraktivt Hvad vil det give mig, at nå målet? R ealistisk I forhold til tid og ressourcer. Er der forhindringer? T idsbestemt Hvornår er jeg i målet? Ø kologisk Er resten af dit liv bæredygtigt, når du når målet? F ormuleret positivt Sørg for at målet er formuleret positivt. Tag udgangspunkt i mentees mål. Spørg konkret, hvordan målet er specifikt, hvordan mentee vil gør målet målbart, hvad der gør det attraktivt for mentee og så videre. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 12

13 Værktøj nr. 11: Feedback Hvis din chef, kollega, kæreste, ven eller familie skulle beskrive dine kompetencer, hvad ville de så sige? Vælg én Hvad mener han/hun du er god til i dit job? Hvordan ser han/hun det vise sig i praksis? Hvad ser han/hun som dine tre styrker? Hvis han/hun skulle beskrive dig for en ny leder, hvad ville de så sige? Hvad tror du, han/hun synes, du med fordel kan udvikle mere af fremover? Feedback er vi som regel ikke så gode til at få og give. Her er der en mulighed, hvor du beder mentee om at vælge eksempelvis 5 personer fra ovenstående kategorier. Mentee kontakter de valgte og spørger om de vil give feedback det vil de fleste! Mentee sender så spørgsmålene til de 5 og beder om at få feedbacken skriftlig kan jo gøres nemt via mail. De samlede input mønstre og variationer kan så være input til en samtale. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 13

14 Værktøj nr. 12: Luftballonen Du skal ud og flyve med din luftballon og du skal have 5 mål med for dit arbejdsliv. Pludselig skal du over en lille bjergtop og du bliver nødt til at smide et mål lasten er for tung Efter noget tid kommer der en større tinde og vægten er for tung smid et mål Osv. Luftballon øvelsen er en måde at visualisere mentees mål. Mentee kan have forberedt målene hjemmefra og så tager I snakken. Hvorfor skal det mål smides over bord og hvad betyder det for din motivation osv. Indtil der er ét mål tilbage: Hvorfor er det lige præcis det mål? Hvad betyder det at få det realiseret? Hvad hvis det ikke sker? Osv. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 14

15 Værktøj nr. 13: Arkæologi Mit job Hvad er status? Hvad giver mig energi og glæde? Jobindhold Arbejdsrolle Kollegaer Leder Organisation Min faglige udvikling Min personlige udvikling En øvelse som mentee med fordel kan lave som lektie. Systematikken gør, at der bliver arbejdet hele vejen rundt om jobbet. Hvad er mentee især optaget af og hvad er det der giver energi eller måske tager energi? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 15

16 Værktøj nr. 14: Afslutning og evaluering af mentor/mentee-relationen Det kan være svært at afslutte en mentor/mentee-relation. Det kan skyldes, at rammerne ikke har været klart nok aftalt på forhånd. Det kan være en ubehagelig situation, hvis mentor kun har forpligtiget sig til 12 måneder, og nu ved afslutninger føler, at mentee forventer mere. Uanset om der er mulighed for mere læring i situationen, må det være i orden for mentor at afslutte sit job, når aftalen er slut. Det kan også være svært at afslutte relationen, simpelthen fordi det har været en god og lærerig relation, som man gerne vil fortsætte. I nogle tilfælde vælger mentor og mentee at fortsætte samarbejdet på egen hånd, og så længe begge parter oplever et udbytte, er det en god beslutning. Men der vil komme et tidspunkt, hvor der opstår et mætningspunkt, og hvor begge parter har brug for at komme videre. Mentee kan evt. søge sig en ny mentor med en anderledes erfaring og viden, eller vælge at indgå i en helt anden type udviklingsprogram. Mentor kan tilbyde sig til en ny mentee. Det er imidlertid vigtigt, at mentor og mentee sammen får skabt en god og en tydeligt afslutning på deres samarbejde. Det både for at gøre det klart for sig selv og hinanden hvilket udbytte hver har fået, og også for at undgå misforståede forventninger til relationen fremover. Mentees evaluering af resultater, eller mentors evaluering af eget udbytte Personlig udvikling hvad har jeg lært om mig selv og om mig selv i forhold til andre. Hvilke personlige kompetencer har jeg udviklet? Faglig udvikling hvilke faglige kompetencer har jeg udviklet undervejs? Netværk hvordan har jeg udvidet mit netværk undervejs? Videndeling hvilken ny viden har jeg opnået undervejs? Karriereudvikling hvilken ny indsigt har jeg opnået i mine egne karriereønsker? Hvilke nye muligheder har jeg opdaget? Hvilke planer har jeg lagt for fremtiden? Kulturforståelse hvordan begår jeg mig i dag i min virksomheds kultur, og hvordan er jeg blevet bedre til at håndtere de uskrevne spilleregler? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 16

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en

Læs mere

Mentorredskab 2 Personlig plan

Mentorredskab 2 Personlig plan Mentorredskab 2 Personlig plan Den personlig plan indeholder grundlæggende tre elementer: Visioner og mål - hvad vil jeg gerne i fremtiden? Planlægning af vejen til at nå de formulerede mål og vivioner?

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005

Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005 Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005 Af Leise Passer Jensen, Anne Mari Dideriksen, Gitte Zøller, Anne-Grethe Svanlundh, Pia Granholt, Charlotte Ræbild Karriereudviklingsprocessen 1.

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Workshop på seminar: (Selv)ledelse af videnmedarbejdere v/ konsulent Kit Claudi, IværkZ

Workshop på seminar: (Selv)ledelse af videnmedarbejdere v/ konsulent Kit Claudi, IværkZ Workshop på seminar: (Selv)ledelse af videnmedarbejdere v/ konsulent Kit Claudi, IværkZ Jørgensens Hotel, Søndergade 17 19 i Horsens 9. september 2013 kl 13.30 16.30 1 Kort om IværkZ IværkZ er et lille

Læs mere

Generationskløften på arbejdspladsen Forkælede unge? Eller forstokkede ældre? Det lokale beskæftigelsesråd Fanø og Esbjerg Fredag d. 13.

Generationskløften på arbejdspladsen Forkælede unge? Eller forstokkede ældre? Det lokale beskæftigelsesråd Fanø og Esbjerg Fredag d. 13. Generationskløften på arbejdspladsen Forkælede unge? Eller forstokkede ældre? Det lokale beskæftigelsesråd Fanø og Esbjerg Fredag d. 13. juni 2014 Jeres oplægsholder Lotte Juul Lauesen, Inter-mezzo Forfatter

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Få de rigtige kort på hånden NU!

Få de rigtige kort på hånden NU! Få de rigtige kort på hånden NU! Et leder coaching forløb over 10 sessioner, for dig som allerede er leder Personlighed Teamet Performance Motivation Fokus Perception Balance Mind-setting Energi Feedback

Læs mere

Vision, indsatsområder og værdier

Vision, indsatsområder og værdier Vision, indsatsområder og værdier vandre mod samme mål Visdomsord I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. (Ordsp 19,21) At få en vision noget bliver lagt på

Læs mere