Mentorens værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorens værktøjskasse"

Transkript

1 Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent medlem. Modsat rollen som coach eller terapeut forudsætter mentorrollen ikke, at du er professionel, eksamineret eller veluddannet ud i mentorgerningen. Hvis du i samarbejde med din mentee udvikler din helt personlige mentor-stil, som fører til udvikling for både mentee og dig selv, skal du være så velkommen til at glemme alt om denne værktøjskasse. Hvis du derimod er nysgerrig på, hvad andre mentorer i forskellige situationer har valgt at udsætte mentees for af spørgsmål, øvelser og hjemmeopgaver, og hvis du har brug for inspiration til, hvordan du lægger den bedste ramme om den mentorrelation, du skal til at have med din mentee, vil der være materiale at hente i denne samling af værktøjer. Husk, at det er mindre vigtigt hvilke værktøjer du vælger at bruge, bare du får bygget et flot hus. Denne værktøjskasse er samlet af DJ mentor med inspiration fra Mentor+ Guiden af Kirsten M. Poulsen og fra DJØFs tilsvarende værktøjskasse. Hvis du har spørgsmål til din mentorrolle, er du velkommen til at henvende dig til DJ mentor. Held og lykke med din mentorrolle. Revideret 17. december 2009 Mads Løkke Rasmussen Karrierekonsulent DJ mentor DJ mentor Mentorens værktøjskasse 1

2 Værktøj nr. 1: Etablering af mål Dette værktøj kan anvendes af både mentor og mentee til at forberede deltagelse i en mentor/mentee-relation. Konkrete, målbare mål, som jeg ønsker at opnå gennem samarbejdet med mentor/mentee evt. fordelt på områderne: - Personlige kompetencer - Faglige kompetencer - Netværk - Videndeling - Karriereudvikling - Kulturforståelse Hvordan vil jeg kunne se at målet er nået? Hvordan vil jeg følge op på disse mål? Hvordan vil jeg fejre, når målet er nået? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 2

3 Værktøj nr. 2: Gensidig forventningsafklaring af mentors roller Brug denne liste til sammen med mentee at drøfte jeres gensidige forventninger til mentor/menteesamarbejdet. Brug samtalen til at drøfte mentees forventninger til resultatet af mentor/menteesamarbejdet. 1. Hvilke forventninger har mentee til mentors rolle? 2. Hvilke roller er det afgørende vigtigt, at du som mentor kan påtage dig i forhold til mentees mål og resultatforventninger? 3. Har du og din mentee samme forventninger til hvilke roller du som mentor påtager dig i samarbejdet? 4. Hvilke roller tror du bliver mest spændende, udfordrende og/eller overraskende at anvende i jeres samarbejde? Her er eksempler på mentors mange gode roller: - Facilitator - Personlig rollemodel - Faglig rollemodel - Historiefortæller - Sparringspartner - Rådgiver - Videndeler - Den der stiller de gode spørgsmål - Kritiker - Netværker - Døråbner - Ven Fire roller, som i sin rene form ikke er gode mentorroller: - Professionel coach Coaching adskiller sig fra mentoring ved, at en coach påtager sig en professionel rolle og stiller en ydelse til rådighed for sin fokusperson/coachee. Kun fokuspersonen er i fokus, og coachens eneste udbytte er et kontant honorar. Relationen mellem mentor og mentee er en to-vejs relation og en personlig relation. Det er et gensidigt lærende samarbejde, hvor begge kan opnå ny læring og nye indsigter. En mentor kan dog godt anvende nogle af coachens værktøjer. - Terapeut Terapi adskiller sig fra mentoring på to områder. En terapeut er (ligesom en coach) en professionel rolle, der vier hele sit fokus til sin klient. Mentoring er en to-vejs relation og en personlig relation. Den anden forskel handler om det emnemæssige fokus. Terapi handler om det private og det personlige. Mentoring handler om det professionelle og det personlige. En mentor bør dog ligesom en terapeut være en fremragende lytter. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 3

4 - Guru En mentor skal passe på ikke at ende som sin mentees guru. En guru har svar på alt, og vil altid vide bedre end sine disciple. Hvis en mentor ender som guru for sin mentee, vil mentee ende med at være afhængig af sin gurus råd. En mentor må gerne være klog og give sin mentee gode råd, men skal arbejde på at gøre sin mentee stærk og uafhængig, frem for afhængig og svag. - Curlingforælderen En mentor kan være en slags onkel for sin mentee, og vil i mange tilfælde med held kunne åbne døre for sin mentee, ved at lade ord falde de rigtige steder, og ved at sætte mentee i forbindelse med de rigtige personer. Men det må ikke udarte sig til, at mentor ender i en rolle som curlingforælder for mentee, hvor begge forventer, at det er mentors rolle at feje alle forhindringer væk fra den vej mentee skal gå. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 4

5 Værktøj nr. 3: Samarbejdsaftale Udarbejdes som indledning til samarbejdet og kan trækkes frem med jævne mellemrum for at evaluere resultater og sikre at samarbejdet stadig er på rette spor. Forandringer og justeringer kan løbende udarbejdes. Samarbejdsaftalen bør sættes på skrift og begge bør have en kopi. Aftalen bør indholde: - Mål hvad I hver især ønsker at opnå som resultater af samarbejdet gerne beskrevet så konkret som muligt. - Gensidige forventninger hvordan forventer mentor, at mentee agerer i samarbejdet, og hvordan forventer mentee, at mentor agerer? Kan og vil begge leve op til disse forventninger? - Mentors mange roller hvad betyder de for både mentor og mentee? (Se værktøj nr 2) - Samarbejde de praktiske ting o Kontaktoplysninger samt aftale om hvornår og hvordan I må kontakte hinanden o Mødefrekvens o Varighed af et møde o Mødested o Regler for ændring af møde eller etablering af et ekstra møde - Spilleregler o Hvordan vil I håndtere fortroligheden? o Hvordan forbereder vi os til møderne? o Hvordan arbejder mentee mellem møderne? o Vil vi anvende handlingsplaner? o Vil vi være i kontakt mellem møderne? o Er der nogen emner, som vi ikke ønsker at drøfte? o Hvordan håndterer vi det, hvis den ene part er utilfreds med samarbejdet? - Evaluering og opfølgning o Hvor ofte vil vi følge op på vores mål og forventninger? o Hvordan vil vi følge op på målopnåelse? o Hvordan vil vi give hinanden feedback? - Afslutning o Hvordan vil vi vide, at målet er nået? o Hvordan vil vi afslutte vores samarbejde? o Vil vi holde kontakt videre frem i givet fald hvordan? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 5

6 Værktøj nr. 4: Logbog For at få det optimale ud af at være mentor eller mentee, er det nødvendigt at skrive ting ned. Også selvom det bare er noter eller stikord. En personlig logbog kan være et nyttigt værktøj. Mentor kan bruge logbogen til: - at følge op på samarbejdet med mentee o Hvad skete der på mødet? o Hvilke aftaler blev truffet? o Hvad vil være vigtigt at tage op næste gang? o Hvilken betydning kan der ligge i mentees udtalelser? - at dokumentere resultater for mentee - at reflektere over egen læring o Hvad har jeg lært om min egen situation i arbejdslivet, af at tale med min mentee om dennes situationer i sit arbejdsliv? o Hvilke nye ideer har jeg fået til min egen kommunikation og adfærd i mit arbejdsliv? o Hvad har jeg lært i min rolle som mentor? Hvilken effekt har min respons til mentee haft Logbogen kan have forskellige forme. Det kan fx være et Word-dokument, en kina-bog eller en Mayland-kalender. Find din egen stil og struktur for en logbog. Mentee kan bruge logbogen til: - Forberedelse til møder med mentor o Emner jeg gerne vil tale med mentor om o Områder jeg ønsker at udvikle - Notater fra møde med mentor o Beslutninger o Handlingsplaner o Hjemmearbejde - Refleksioner og evalueringer mellem møderne med mentor o Hvad har været godt og skidt på jobbet? o Hvordan har jeg håndteret problematiske situationer og personer? o Hvordan har jeg præsteret på jobbet i forhold til aftaler med mentor? o Hvad ønsker jeg i fremtiden? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 6

7 Værktøj nr. 5: Mødestruktur Det anbefales, at møderne mellem mentor og mentee følger en fast struktur, for at sikre fokus og fremdrift. Nedenstående forslag til struktur kan bruges som inspiration til den struktur mentor og mentee måtte vælge. 1. Bekræfte mødets emner og agenda 2. Afklare om der siden sidst at dukket nye emner op, som også er væsentlige, og om de skal drøftes på dette møde eller et senere møde 3. Opfølgning fra det sidste møde a. Hvad er der sket siden sidst? b. Hvordan har mentor brugt input fra sidste møde i hverdagen? c. Hvordan er det gået med handlingsplanen siden sidst? 4. Hvad nu? a. Er der i løbet af den hidtidige samtale dukket emner op, som det er vigtigt at drøfte? 5. Handlingsplan frem til næste møde 6. Evaluering af mødet a. Hvordan har samtalen fungeret? b. Hvad har været mentees vigtigste udbytte af samtalen? c. Hvad har været mentors vigtigste udbytte af samtalen? d. Hvad vil vi gøre anderledes næste gang? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 7

8 Værktøj nr. 6: Mentees handlingsplan Formålet med en handlingsplan er at føre mentee mod målet. Det sker ved først at identificere de konkrete handlinger, der kan føre mentee mod målet. Det er også vigtigt at identificere rækkefølgen af handlinger. Mentee kan enten forberede handlingsplanen hjemme, og præsentere den for mentor, eller udvikle den på et møde med mentor. Handlingsplanen skal tænkes som en stige, hvor toppen af stigen er målet, og hvor trinnene er de rigtige handlinger i den rigtige rækkefølge: Målet Jeg vil: Handling Formål Ressourcer Gennemføres i perioden Skal være gennemført inden DJ mentor Mentorens værktøjskasse 8

9 Værktøj nr. 7: SWOT-analyse Bogstaverne står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler). SWOT-analysen anvendes oftest til at analysere nu-situationen for en virksomhed. Men den kan også bruges til at analysere nu-situationen for mentee. Styrker Faglige og personlige færdigheder Viden Erfaring Uddannelser Personlige styrker Talenter Muligheder Deltagelse i projektgruppe på jobbet Nye job Nye venner Nye netværk Ny læring og udvikling Ny energi Svagheder (egne) Manglende ledererfaring Manglende IT-kompetencer Dårlig kommunikation Manglende fokus Trusler (udefrakommende) Mange andre søger det job jeg ønsker Fyringsrunde i farvandet Skift til ny IT-platform Færre henvendelser fra kunder Lad mentee udfylde analysen inden et møde. Gå den så igennem sammen, og se om I kan udvide den, og diskuter hvordan mentee bedre kan bringe sine styrker i spil, håndtere sine svagheder, udnytte sine muligheder og imødekomme de udefrakommende trusler. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 9

10 Værktøj nr. 8: Spørgsmål der rykker! Der er spørgsmål, der rykker mere end andre. Det er de spørgsmål, der ikke bliver svaret på umiddelbart, fordi mentee bliver tavs og tænker sig om. Eksempler kan være: Er der en speciel varm grød, vi hele tiden bevæger os rundt om i denne samtale? Hvad skal der til, for at du føler dig parat til at tage denne samtale med din chef/din kollega/din medarbejder? Hvad er det du frygter vil ske hvis? Har du selv nogen skjulte agendaer? Hvis du var mig, hvilket spørgsmål ville du så stille dig selv nu? Hvad ved du allerede nu, som du først finder ud af om et år? Hvis dine medarbejdere/dine kolleger/din ledelse var 100% ærlige over for dig, hvad ville de så sige? Hvad er vigtigst for dig: at være populær eller at få dine løsninger igennem? Hvad er dit eget ansvar i denne situation? Hvis alle barrierer og forhindringer var væk, hvad ville du så gøre? Hvor meget kan du selv have medvirket til at skabe dette problem? Hvordan vil du forklare denne situation for din familie? Hvis du kendte svaret, hvad ville det så være? Hvis du havde penge nok til ikke at behøve at gå på arbejde, hvad ville du så gøre? Hvis du blev langtidssyg, hvilke opgaver ville så ikke blive løst? Hvad frygter du allermest? Hvad er du mest vred over? Hvad er det, du virkelig nyder ved dit arbejde? Hvis du kunne vælge frit, hvilke af dine arbejdsopgaver ville du så allerhelst beskæftige dig med? Hvad får dig til at føle, at du gør en værdifuld forskel? Hvad vil du miste, hvis du vinder denne konflikt? Hvad er det, som holder dig tilbage fra at gøre det, du mener er rigtigt at gøre? Hvad siger din intuition? Hvad ville der ske, hvis du gjorde det modsatte af, hvad andre forventer, du vil gøre? Hvem kan du bede om hjælp? Hvad har du selv kontrol over? Hvad har du selv indflydelse på og hvordan kan du udøve den indflydelse? Har du nogen mulighed for at få indflydelse på den beslutning vælg dine kampe med omhu? Hvorfor er det vigtigt for dig? Giv mentee tid til at tænke sig om og svare. Din tavshed er i denne sammenhæng ikke en dårlig ting. Mentee har bolden, og du skal bare vente på svaret. Tro på dit spørgsmål, i stedet for at stille en masse spørgsmål på én gang. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 10

11 Værktøj nr. 9: Prioriteringsmatrix Er god til at arbejde konkret med prioriteter. Hvis mentee har svært ved at vælge hvor han eller hun skal lægge sin energi, kan en simpelt opdeling i nedenstående fire kategorier ofte give et bedre overblik. Vigtigt B A Ikke vigtigt C D Haster Ikke Haster Prioriteringsmatrixen er en metode, hvor mentee bliver bedt om at liste alle sine arbejdsopgaver op og skrive dem på små postit og herefter placerer dem i matrixen alt efter i hvor høj grad de er vigtige eller om de haster. Øvelsen giver et udgangspunkt til at kunne diskutere prioritering på et bedre grundlag. Især hvis man inddrager det aspekt, der handler om, hvad man så i øjeblikket bruger mest tid på. Kan åbne for spørgsmål som: hvis det ikke er vigtigt og det ikke haster hvorfor bruger du så al din energi på det nu?! Kan være med til at give mentee en ny erkendelse, som han/hun måske endda vil tage med hjem til sin chef og trykprøve. Har min chef samme opfattelse af mine opgaver? Vær opmærksom på, at opgaverne flytter sig i matrixen! Og husk også, at hvis vi kun har vigtige, haste opgaver, så brænder vi sammen. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 11

12 Værktøj nr. 10: SMARTØF-modellen Sæt mål smarte mål Ikke alle mål er lige gode. Når mentee skal arbejde med en handleplan, kan mentees mål inden da være testet af med SMARTØF-modellen. Ideen er at gøre målet så konkret som muligt, så mentee ikke forfølger et upræcist mål, der dækker over det virkelige mål. Et SMARTØF-mål skal være: S pecifikt Hvad er det helt specifikt, jeg ønsker? M ålbart Hvordan vil jeg vide, at jeg er i målet? A ttraktivt Hvad vil det give mig, at nå målet? R ealistisk I forhold til tid og ressourcer. Er der forhindringer? T idsbestemt Hvornår er jeg i målet? Ø kologisk Er resten af dit liv bæredygtigt, når du når målet? F ormuleret positivt Sørg for at målet er formuleret positivt. Tag udgangspunkt i mentees mål. Spørg konkret, hvordan målet er specifikt, hvordan mentee vil gør målet målbart, hvad der gør det attraktivt for mentee og så videre. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 12

13 Værktøj nr. 11: Feedback Hvis din chef, kollega, kæreste, ven eller familie skulle beskrive dine kompetencer, hvad ville de så sige? Vælg én Hvad mener han/hun du er god til i dit job? Hvordan ser han/hun det vise sig i praksis? Hvad ser han/hun som dine tre styrker? Hvis han/hun skulle beskrive dig for en ny leder, hvad ville de så sige? Hvad tror du, han/hun synes, du med fordel kan udvikle mere af fremover? Feedback er vi som regel ikke så gode til at få og give. Her er der en mulighed, hvor du beder mentee om at vælge eksempelvis 5 personer fra ovenstående kategorier. Mentee kontakter de valgte og spørger om de vil give feedback det vil de fleste! Mentee sender så spørgsmålene til de 5 og beder om at få feedbacken skriftlig kan jo gøres nemt via mail. De samlede input mønstre og variationer kan så være input til en samtale. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 13

14 Værktøj nr. 12: Luftballonen Du skal ud og flyve med din luftballon og du skal have 5 mål med for dit arbejdsliv. Pludselig skal du over en lille bjergtop og du bliver nødt til at smide et mål lasten er for tung Efter noget tid kommer der en større tinde og vægten er for tung smid et mål Osv. Luftballon øvelsen er en måde at visualisere mentees mål. Mentee kan have forberedt målene hjemmefra og så tager I snakken. Hvorfor skal det mål smides over bord og hvad betyder det for din motivation osv. Indtil der er ét mål tilbage: Hvorfor er det lige præcis det mål? Hvad betyder det at få det realiseret? Hvad hvis det ikke sker? Osv. DJ mentor Mentorens værktøjskasse 14

15 Værktøj nr. 13: Arkæologi Mit job Hvad er status? Hvad giver mig energi og glæde? Jobindhold Arbejdsrolle Kollegaer Leder Organisation Min faglige udvikling Min personlige udvikling En øvelse som mentee med fordel kan lave som lektie. Systematikken gør, at der bliver arbejdet hele vejen rundt om jobbet. Hvad er mentee især optaget af og hvad er det der giver energi eller måske tager energi? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 15

16 Værktøj nr. 14: Afslutning og evaluering af mentor/mentee-relationen Det kan være svært at afslutte en mentor/mentee-relation. Det kan skyldes, at rammerne ikke har været klart nok aftalt på forhånd. Det kan være en ubehagelig situation, hvis mentor kun har forpligtiget sig til 12 måneder, og nu ved afslutninger føler, at mentee forventer mere. Uanset om der er mulighed for mere læring i situationen, må det være i orden for mentor at afslutte sit job, når aftalen er slut. Det kan også være svært at afslutte relationen, simpelthen fordi det har været en god og lærerig relation, som man gerne vil fortsætte. I nogle tilfælde vælger mentor og mentee at fortsætte samarbejdet på egen hånd, og så længe begge parter oplever et udbytte, er det en god beslutning. Men der vil komme et tidspunkt, hvor der opstår et mætningspunkt, og hvor begge parter har brug for at komme videre. Mentee kan evt. søge sig en ny mentor med en anderledes erfaring og viden, eller vælge at indgå i en helt anden type udviklingsprogram. Mentor kan tilbyde sig til en ny mentee. Det er imidlertid vigtigt, at mentor og mentee sammen får skabt en god og en tydeligt afslutning på deres samarbejde. Det både for at gøre det klart for sig selv og hinanden hvilket udbytte hver har fået, og også for at undgå misforståede forventninger til relationen fremover. Mentees evaluering af resultater, eller mentors evaluering af eget udbytte Personlig udvikling hvad har jeg lært om mig selv og om mig selv i forhold til andre. Hvilke personlige kompetencer har jeg udviklet? Faglig udvikling hvilke faglige kompetencer har jeg udviklet undervejs? Netværk hvordan har jeg udvidet mit netværk undervejs? Videndeling hvilken ny viden har jeg opnået undervejs? Karriereudvikling hvilken ny indsigt har jeg opnået i mine egne karriereønsker? Hvilke nye muligheder har jeg opdaget? Hvilke planer har jeg lagt for fremtiden? Kulturforståelse hvordan begår jeg mig i dag i min virksomheds kultur, og hvordan er jeg blevet bedre til at håndtere de uskrevne spilleregler? DJ mentor Mentorens værktøjskasse 16

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1 AAU Alumnis mentorprogram værktøjshæfte til mentorer og mentees 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: Forberedelsesfasen.... 4 1.1 Rollen som mentor.... 5 1.2 Rollen som mentee... 6 1.3 Fordeling af ansvarsområder....

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Mentoring udvikling af menneske eller virksomhed Om udvikling af nye og eksisterende mentorordninger Indhold 1. Hvilke ingredienser skal der til, for at skabe den bedste mentorordning

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd En mentor har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG Vestsjælland Syd En mentor kan hjælpe en ung på rette vej... MENTOR I RINGSTED Frafaldet på ungdomsuddannelserne er for stort. Alt for

Læs mere

Mentorkursus. Studentermentorordningen 2016. Aarhus Universitet. Susan Heilemann Susan@heilemann.dk

Mentorkursus. Studentermentorordningen 2016. Aarhus Universitet. Susan Heilemann Susan@heilemann.dk Mentorkursus Studentermentorordningen 2016 Aarhus Universitet Susan Heilemann Susan@heilemann.dk Hvad er en studentermentor? En studentermentor er: Rollemodel fremstår som det gode eksempel Sparringspartner

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening Indeholder: Handleplan for mentorforløb, side 2. Fem metaforiske eksempler på mentorrelationer, side 3. Øvelse, jobvalg, side 4. Refleksionsøvelse,

Læs mere

Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005

Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005 Karriereudvikling EK netværksgruppe København 2004-2005 Af Leise Passer Jensen, Anne Mari Dideriksen, Gitte Zøller, Anne-Grethe Svanlundh, Pia Granholt, Charlotte Ræbild Karriereudviklingsprocessen 1.

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

COACHING MENTORING STRESSHÅNDTERING. Mentees parathed om at stille passende krav som mentor

COACHING MENTORING STRESSHÅNDTERING. Mentees parathed om at stille passende krav som mentor Mentees parathed om at stille passende krav som mentor Mentees parathed en invitation til refleksion Hvordan viser mentees parathed sig? Hvilken tilgang til mentee-rollen viser mentee? Hvilken forventning

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Gør personalet altid, som du ønsker det? -E r d u s i k k e r p å, a t d e v e d, h v a d d u m e n e r? M o d e r a t o r : A n n e t t e E n g s i g, p r a k t i s e r e n d e l æ g e U n d e r v i s

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Det er en evig proces

Det er en evig proces Det er en evig proces 8 at skabe sine mål! Otte skridt i skabelsen af dine mål 1. SKAB KLARHED... 3 1A - Hvad har du elsket i 2012?... 3 1B - Hvad har du udrettet i 2012?... 4 1C - Hvad ønsker du at gentage

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

En appelsin i din turban

En appelsin i din turban En appelsin i din turban Om mentorforløb på FLUK m/k 3 14. maj 2009 Margot Torp MT-Mainstreaming Formiddagens forløb Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mentorredskab 2 Personlig plan

Mentorredskab 2 Personlig plan Mentorredskab 2 Personlig plan Den personlig plan indeholder grundlæggende tre elementer: Visioner og mål - hvad vil jeg gerne i fremtiden? Planlægning af vejen til at nå de formulerede mål og vivioner?

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer MENTOR+GUIDEN om mentorskab og en-til-en relationer Copyright

Læs mere

Henrik Væver,

Henrik Væver, Vejen til forandring og udvikling Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Din adfærd Ingen kontrol Indflydelse Kontrol Hvor vælger du at have dit fokus? Henrik Væver, hv@vaver.dk, 24244960

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

dagens fokus & formål gør det vigtigste

dagens fokus & formål gør det vigtigste Daisy Løvendahl Personlig rådgiver dagens fokus & formål gør det vigtigste www.daisylovendahl.dk #1. Vær til stede i hver dag Om dagens fokus og formål Hver morgen begynder en ny dag, som er din til at

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 Dagens mål er at nå Hvad er coaching? Menneskesyn & Holdninger & Principper Udvalgte metoder? o GROW-modellen,

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere