Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl på Provstegårdskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen"

Transkript

1 Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl på Provstegårdskolen Mødeleder: Bjarne Referent: Lone 1) Velkommen v. Lokalforums planlægningsgruppe herunder kort introduktion om Lokalforum 2) Præsentation Janus Odense Kommune, Velfærdsudvikling Anders konstitueret skoleleder, Erik Lundholm, Institutionen Bolbro som er 4 børnehuse, Hanne Syrak Bolbro Brugerhus/ Bolbro Dagen og Kulturarven, Thomas, Ungdomsskolen Kong Gulerod Gitte, menighedsrådet Per Mortensen, kasserer Bolbro Gif, Lars Nygaard, fmd. Bolbro Gif, Brian Larsen, konsulent v. Ungdommens Røde Kors (URK) Signe Bøgh forældreråd i børnehaven og fornyedelig startet aktivitet i Bolbro Brugerhus Preben SIKO/Ældreidrættens Hus, Leif, billardklubben Bristol, Tage Dinesen, borger, orienteringsløb, Klaus SFO/Boldklubben KFUM, Jessper, Socialfilantropisk Boligselskab, Odintårnet, Steffen, Lokalråd 3, Claus, Skjoldsparken, Lennert og Mette,URK Hans, Blomsterklubben (ældrecentret), Lone, Bolbro Brugerhus, planlægningsgruppen Karsten, Bolig Højstrup afd. 7 Bjarne, planlægningsgruppen, Bolbro Brugerhus 3) Velkommen til Provstegårdskolen v. skoleleder Anders Nielsen. Skolen har eksisteret siden 1967 og er først ændret med skolesammenlægningen for 3 år siden, hvor Højstrupskolen blev nedlagt. Ca. 600 elever her. 1/3 2-sprogede elever, 3 spor i mange klasser. 68 børn fra børnehaven begynder i forårs-sfo fra 1. marts. Profilskole for elitesportsklasser. Nu er her 2 klasser. Næste år måske 3 klasser. Her er landsholdsfolk og folk på klubhold på eliteplan. Omkring inklusion står Provstegårdskolen nu også for sygehusundervisningen. D.v.s. at en personalestab er ansvarlig for undervisning for H. C. Andersens børnehospital (børnekræftafd., somatisk, børn- ungepsykiatrien). Nye møbler til hele skolen hidtidige er fra Nyt køkken til kantinen. Ny folkeskolereform med flere timer pr. uge. Interessant for dette forum er, at man skal være den Åbne Skole og tænke lokalområdet ind.

2 4) Aktuelle indlæg: a) Kort oplæg fra Ungdommens Røde Kors, v. konsulent Brian Vi er de nye børn i Bolbro. Hovedforeningen ville gerne igangsætte noget i Odense og det sker ved den nyetablerede ungdomsafdeling i Bolbro. Vi mener, at Bolbro kunne kræve en yderligere hånd. Det kunne Vollsmose også, men der er så mange andre foreninger. I Bolbro kunne det være spændende at inddrage kollegiet som ligger nært ved. Har også haft kik på Provstegårdskolen. Nu er afdelingen etableret og vi har fået samarbejde i gang med en større fond om midler som et 4-årigt projekt. Vil gerne lave værested, have egne lokaler, sparket hel bunke aktiviteter i gang; madklubber, idræt, lektiecafe, andre eksperimenter som vi ikke plejer, måske mentorordning, værested for hårde typer som også findes i Bolbro. Glade for at måtte komme og præsenterer de her. Vi har brug for andre samarbejdspartnere end vi plejer. Vi skal finde de rigtige børn til disse indsatser. Vi skal rekruttere frivillige fra lokalområdet. For frivilligt arbejde under Røde Kors gælder, at Røde Kors bruger voksne og ældre frivillige og URK bruger frivillige under 35 år. Vil gerne i kontakt med boligforeninger, skole-børne-området, det frivillige foreningsliv. Vi vil gerne forankre projekterne i lokalområdet efter de 4 år. Vi laver ikke dyre aktiviteter. Forslag om at lære børn/unge at cykle. Cykel- knallertværksted. Inddrage værestedet Mælkevejen, gode mænd ind som gider være sammen om at lave cykler, evt. inddrage den lokale cykelsmed på Hauges Plads. Kvindecafeen oplever også at kvinder og børn mangler cykler. Hvordan giver man ideer til URK? gives til de frivillige Lennart og Mette eller til Brian selv. b) Kort oplæg Borgerstyret budgettering v. Bernhard Jensen, Socialt Udviklingscenter og Annemette Winther Odense Kommune. Aktuelt har Odense Kommune stillet kr fra til rådighed. Vil Lokalforum Bolbro være med til at gennemføre dette? Nu er pengene her. Vi kan finde ud af, hvem der er interesseret, nedsætte en arbejdsgruppe og igangsætte. Hvordan kan vi få demokratiet tættere på udviklingen. Det skal være projekter som skal foregå i Bolbro og mennesker skal stemme om, hvilke der skal gennemføres. Socialt Udviklingscentret vil bidrage. Grundtanken er, at en kommune stiller x antal tusind kr. til rådighed og siger: Vil I finde ud af, hvad I vil bruge pengene til. Til slut sker en afstemning om, hvad der skal igangsættes. Vi ser film fra projekt i Brænkjær ved Kolding borgere/et skoledistrikt. Vi er ca på Provstegårdskolens distrikt. I Bolbro kommer også mennesker udefra. Folkeregisteret er afgørende for om man har stemmeret og projektet/aktiviteten skal foregå i området. Kommentar: Spændende at få penge ud til Lokalområderne. Det er bare ikke ret meget i forhold til de visioner vi har for lokalområdet og det må ikke erstatte Forstadspuljen. Annemette: En ide, at få splittet ideer op i små bidder og måske vil kommunen fortsætte med at bevillige penge til borgerstyret budgettering. Bernhard: måske vil RealDania også arbejde med borgerstyrede budgetter i fremtiden.

3 c) Gode historier fra Bolbro-Højstrup i 2013 Deltagerne blev fordelt ved bordene og debatten om historier fra 2013 og ønsker til 2014 gik i gang. Det handlede bl.a. om - misbrugere i boligområderne og et behov om at gøre noget, hvor de kan deltage. - Stor tilgang af grønlændere og de kommer hertil i store grupper fordi de søger sammen. Kunne man inddrage disse mennesker i Kulturarv eller måske i Elmelund Skov! - Svært at få medlemmerne fra boligafdelingerne til at deltage i aktiviteter. - Positivt hvis URK kunne igangsætte cykelprojekt. - Alt for mange børn skal følges af en voksen og ofte er det ikke forældrene men voksne fra SFO, klubber mv. Frivillige som kunne følge børn i weekenderne for at opleve andet end IT i weekenden! Ældre skal også følges. Mon gå/cykelgrupper kunne være en ide. - Succes med orienteringsløbet og Bolbro-dagen. 5) Præsentation af nuværende og kommende grupper (5 min. pr. gruppe) 1) v. Karsten Langer. En arbejdsgruppe har udarbejdet siden som har haft pænt besøg uden dog at være kendt. Kunne vi finde veje til, at flere bidrager til arbejdet. Evt. inddrage ungdomsskolen. Husk at alle kan give mail til Karsten om det som sker i lokalområdet, hvorefter det lægges på siden. 2) Kulturarv v. Gitte Muhlig. Anden halvdel af ansøgningen fra Forstadspuljen og til afvikling i foråret Vi arbejder med rundtur i bydelen, teater i bydelen hvor Nedergadeteatret inddrages. De gode Bolbro-historier fra erne er også et emne. Der findes ikke så meget fra Historiens Hus. Vi vil gerne have skolen med og vil gerne inddrage skolen. Der er blevet tilknyttet en ung studerende som kender meget til Kulturarv. Stort planlægningsarbejde, hvor så mange forskellige mennesker som muligt gerne skal inddrages. Bolbro-bogen vil være en bibel for os, men der findes langt flere emner. 3) Bolbro-dag v. Hanne Syrak. Afvikles for 2. gang 6. september Vigtigt at hele området deltager. Vi manglede skolen, daginst. Vi har igen søgt Forstadspuljen, for at undgå at arbejdet og koordineringen igen kommer til at hvile for meget på de ansvarlige. I alt søgt kr. til aflønning i en 3 mdrs. periode. Vi vil gerne planlægge dagen involvere målgrupper i dagen afvikle dagen fastholde samarbejdet på tværs - vi vil forsøge at gøre Bolbro-dagen bæredygtig og håber at kunne gøre dagen sponsorafhængig via annoncer i Lokalområdet. Der var stor opbakning fra erhvervslivet så mon ikke det kan lade sig gøre. Mon flere vil deltage i arbejdsgruppen. (ref. Det er indstillet til Økonomiudvalget, møde 4. februar, at vi bevilliges til Bolbrodagen) 4) Bymiljø v. Janus og Bjarne Kunne det blive muligt at gøre det kønnere, sjovere at bo i Bolbro. Kunne man få små oaser, kunst, blomsterkummer. Kunne vi gøre det til en lidt mere spændende bydel. Vi taler om liv i Bolbro men har også talt om, hvordan man lever og hvordan får man nogen til at stoppe her. Ungemiljøer sportsbibliotek stoppestedet et særligt torv Vi vil gerne have flere øjne på end bare vores ideer: - Opsøgende arbejde på, hvad forskellige målgrupper tænker og hvad de vil kikke på - Borgermøde om Bolbros historie m Anders W Berthelsen fællesmøde forslag arrangere det i fællesskab med boligorganisationerne - Kobling til en større ansøgning om bydelsløft for Bolbro, som Odense Kommune planlægger frem mod januar ) Elmelund skoven: Der er tilladelse til at opføre en grill-hytte, blok-hytte og en shelter. Produktionsskolen vil pille eksisterende ned og sætte nyt op.

4 Elmelundsdagen bliver 25. maj, hvor der er mange aktiviteter på dagen. Træerne som børnene har plantet på Bolbro-dagen skal plantes den dag. 6) Frivilligbørs Formålet er at udveksle ydelser og derved skabe samarbejde mellem lokale foreninger, virksomheder og kommunale institutioner. Det vigtige er, at alle tre sektorer er repræsenteret (i Lokalforum Bolbro mangler vi også virksomheders deltagelse). Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for det, vi kan tilbyde, derfor kan disse ressourcer nemt gå til spilde. Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til at gennemføre en idé. Det kan en FrivilligBørs være med til at lave om på. På FrivilligBørsen skabes konkrete samarbejdsaftaler, nye netværk og muligheder lokalt. Det afsluttes med afviklingen af en FrivilligBørs, et møde- og markedsplads. Her mødes alle og kan indgå samarbejde ved at udveksle, give og få ressourcer som f.eks. lokaler, ideer og kompetencer. Der udveksles ikke penge på FrivilligBørsen, kun varer, ideer, viden, kompetencer, m.v. 7) Borgerstyret budgettering Se ovenfor. 6) Tilbagemelding fra cafemøderne Pkt. 1-7 blev placeret ved et bord og deltagerne kunne bidrage med input til 2 emner. Vi nåede desværre ikke at arbejde med tilbagemelding i plenum. Det er op til hver enkelt gruppe at få samlet notaterne og arbejde videre i grupperne. 7) Økonomi Vi er ikke en forening, vi har ingen økonomistyring, vi mangler måske en rød tråd. Hvem henvender vi os til? Hvem er vi som skal søge penge? Der skal kunne præsenteres et regnskab for Lokalforum puljemidler. Hanne fortæller om fordelene ved en forening. Det vil give ansvarsfølelse og sikre, at nogen arbejder med området. Der kan også komme krig hvis der kommer mange penge organiseringen skal ske i fredstid. De nuværende midler er tilført Brugerhusets konto v. Hanne Syrak. Er det i orden at Brugerhuset står for pengene. Det kan virke noget skævt. Under alle omstændigheder skal det godkendes, at det er sådan. Forskellige udsagn fra mødet: vi har planlægningsgruppen (måske er det et forretningsudvalg) - Måske et repræsentantskab, men hvordan kommer så borgere med. - Hvis vi laver forening så er vi jo ikke en græsrodsbevægelse. - Foreninger kan gå sammen og varetage tovholderfunktionen i et år og at det så går på skift. Repræsentantskab kunne nedsættes. - Måske bange for at borgere ikke vil bidrage. Engagement fra interessenter skal bære dette. - Spørgsmålet om vi er repræsentanter for enkeltpersoner eller repræsentanter for foreninger. Bernhard Jensen, Socialt Udviklingscenter indskyder, at det er en interessant debat. ForeningsDanmark og CivilsamfundsDanmark sætte mod hinanden. Han kender virksomhed fra England som sagde god for, at virksomhedens bogholder klarede regnskabet for en gruppe. Preben, Ældreidrætten, Lars Bolbro Gif vil gerne deltage i debat om organisering. Bjarne indkalder inviteres til møde.

5 Drøftelser og evaluering af dagens program - Jessper og Signe var med for første gang og har haft positive oplevelser. - Bolbro-dagen Hanne indkalder til møde. Sende til alle deltagere her. Brug for mange hænder. Mere skal lægge på hjemmesiden. - Odin-tårsforeningen 240 m 24. februar kl. 19 generalforsamling på Bolbro Skole. Til næste møde lægger Bolbro Gif lokaler til incl. beværtning. Planlægningsgruppen mødes igen 13. februar. Herefter kommer dato for næste møde i Lokalforum. Evt. Vi savner flere forskellige deltagere. Hidtil har vi været ca. 50 forskellige personer som har deltaget. Nogen har vi set tidligere, men ikke ved de seneste møder. Der lyder en opfordring til at invitere flere borgere til at interessere sig for Lokalforum Bolbro. Følg gerne med på

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE BØRNENOTAT 1/14 BØRNERÅDET DECEMBER 2014 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE I forsommeren 2014 afholdt Børnerådet en række møder med børn og unge i Vollsmose. Hensigten var at give en stemme til

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere