Nyhedsbrev nr. 16 Marts Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion. Bruger de nu deres penge fornuftigt nok? Er det rigtigt, at den og den får mere i løn, end jeg gør? Og i den sidste uges tid er det vel også tanken bag Venstres kampagne! Er det nu rimeligt, at et par på kontanthjælp kan få mere end kr? Og så oven i købet af mine penge! Jeg vil ikke blande mig i den debat, det klarer Venstre selv. Nej, jeg vil hellere fokusere på nogle af de problemstillinger, som de mennesker, der virkelig bruger andre folks penge, står over for. Jeg tænker her på alle de politikere, der forvalter dine, mine og alle andre skatteyderes penge. Da det nu er andres penge, så er der en særlig forpligtigelse til at sikre, at man får mest muligt for pengene. Det gør vi desværre ikke altid. Den ene undersøgelse efter den anden viser, at der kunne spares mange penge ved at udlicitere og konkurrenceudsætte en lang række offentlige opgaver. Mange erfaringer viser, at udlicitering af offentlige serviceopgaver kan give besparelser på mere end 10 %. Det kan lade sig gøre, fordi opgaverne overlades til professionelle eksperter, der naturligvis skal have opgaven klart defineret: vi ønsker den og den standard, denne skal selvfølgelig udarbejdes i samarbejde med brugere og medarbejdere. De offentlige myndigheder kan så koncentrere sig om at garantere for kvaliteten. De skal ikke diktere, hvordan opgaven skal løses, det overlades til eksperterne. Men også på mere følsomme områder er der brug for overvejelser over, hvordan vi får mest mulig kvalitet for pengene. Vi bruger mange penge på sundhedsvæsnet, men bruger vi dem rigtigt? På de fleste områder er det bedre at forbygge end at helbrede, det har vi erfaret, og det følges ofte, men f.eks. ikke altid inden for psykiatrien eller tandbehandlingen. I den sidste tid er der også fra fagfolk rejst et ønske om at 1

2 debattere, hvorvidt det offentlige altid skal tilbyde meget dyre behandlinger af sjældne sygdomme, eller om vi hellere skulle øge livskvaliteten for patienter med mere banale sygdomme. Ligesom det også med jævne mellemrum diskuteres om, vi som i Sverige skal betale for at gå til læge eller skal betale en bøde, hvis vi udebliver fra en planlagt undersøgelse eller operation. Vil det ramme socialt skævt eller vil det blive dyrere i administration? I sidste ende er det politikerne, der træffer beslutningerne, men i et demokrati har vi en forpligtigelse til at blande os, til at tage stilling, til at fortælle, hvordan vi mener, vi får den bedste livskvalitet og det bedste samfund for vore penge. Staten sender regningen til kommunerne Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Det har altid været sådan, at når regering og folketing pålagde kommunerne nye opgaver, så blev kommunerne nogenlunde dækket ind via det såkaldte bloktilskud. Det bliver udhulet mere og mere ikke mindst på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet. Samtidig bliver der stillet en stormflod af effektiviseringskrav, som kommunerne skal indfri, hvis de ikke vil straffes økonomisk. Men hvad gør staten? Det ser i høj grad ud til, at kravene om dækning af udgifterne og effektiviseringer er ensrettet mod kommunerne. Med de eksplosive udgifter til sundhedsvæsen og højere uddannelser bliver regningen sendt videre til kommunerne, der må finansiere med den sum, den enkelte kommune nu har til rådighed. Det er ikke en kommunal klagesang, for kommunerne ved, at effektivisering er et fast vilkår i fremtiden, men som det ser ud nu, er det også kommunerne, som skal levere de penge, der skal dække de øgede udgifter til universiteter og sygehuse. Alene i 2015 forventer kommunerne at effektivisere for tre milliarder kroner. Det kommer til at gå ud over den kommunale service. Kommunerne skal tage hånd om flere ældre for færre penge. Men den økonomiske udvikling vil naturligvis også sætte sine spor på folkeskole, børnepasning, veje og anlæg, kultur og fritid. 2

3 Det ville være et kærkomment bidrag til hele samfundsøkonomien, hvis staten gik i kommunernes fodspor med at flytte opgaver, så de kan blive løst billigere. Kommunerne sparede samfundet for en halv milliard kroner ved at flytte opgaver til Udbetaling Danmark. Det bliver mere og mere presserende, at staten følger op med at se på billigere statslige løsninger. Vi bør alle være interesseret i, at kronerne bruges bedst muligt i hele den offentlige sektor. Nye borgere i Egedal Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem Nogle kalder dem for flygtninge, andre noget jeg ikke vil gengive her, men jeg kan godt lide betegnelsen nye borgere. Uanset, hvor du kommer fra, er du ny borger i Egedal, når din nye adresse ligger i Egedal. Nogle kommer fra Sønderborg og andre Syrien. Forskellen er, at dialekten fra Sønderborg kan vi næsten altid forstå mens den fra Syrien er lidt sværere. Jeg har, ignorant som jeg er, altid troet at kommunen giver dem undervisningen i dansk, og lærer dem alt, der skal læres (selvom de er fra et samfund, der har fungeret lidt som vores og er veluddannede, så er der alligevel nogle forskelle). Jeg troede de fik introduktion til, hvor alting lå og var placeret. Det er gået op for mig at sådan er det ikke. Loven siger, at de skal tilbydes undervisning i dansk og ret hurtigt. Lige nu er der et enormt pres på alle kommuner, så desværre er det ikke altid kommunen kan overholde den ene måned. Men hvordan sorterer vi affaldet, hvor ligger biblioteket osv. Det er faktisk op til frivillige og dem selv at finde ud af Derfor er det godt, at vi har flygtningenetværket, som tilbyder hjælp med alle disse ting som kommunen ikke gør og har mulighed for. De hjælper med lektier, kommunale breve, hverdagsting og som bisiddere ved møder med myndighederne. Med de mange nye borgere der kommer, er de også pressede. Så gode mennesker har frivilligt og uafhængigt af flygtningenetværket, taget sig af at hjælpe med at vise rundt, give lidt info omkring skraldesortering, mens andre besøger dem og øver de danske bogstaver, klokken på dansk, farver og andet. Jeg har selv haft fornøjelsen af at møde nogle af de beboere, der lige i øjeblikket residerer på Barnekæret på gården. Nogle er far/søn, andre er onkel/nevø og 2 brødre er der også. 3

4 Jeg har også selv haft den glæde at være med til at øve ord og bogstaver med 8 af dem. Det var en stor fornøjelse. Nogle kan engelsk, på et ret pænt niveau, og andre kan end ikke de danske bogstaver ikke fordi de er analfabeter, men fordi det arabiske sprog og bogstaver altså er ret anderledes i udseende. De er interesserede i vores samfund og vil så gerne lære mere meget mere. De er meget optagede af, om vi ved, at de er taknemmelige for at komme her og være. De vil så gerne ud og arbejde, så de kan blive uafhængige og på den måde sige tak til os. På søndag når vores kulturhus åbner, er de naturlig vis på pletten, de skal lave smagsprøver på deres mad og jeg glæder mig til at se dem sammen med deres nye naboer i Egedal. Og hvad vil jeg egentlig sige med dette indlæg? At jeg er glad og stolt over, at vi i Egedal har en masse frivillige, der både organiseret og uorganiseret tager ansvar og vil bruge tid og kræfter på at hjælpe disse nye borgere på plads i det samfund, der nok i nogle år kommer til at være deres nye hjem. Martin Luther King sagde engang de berømte ord: I have a Dream - tænk hvis vi alle rakte hånden ud til bare én ny borger hver og hjalp vedkommende ind i vores samfund og vores livsstil så ville ordet radikalisering måske blot være noget med, at man stemte på et politisk parti! Afskaf arveafgiften! Mette Abildgaard, Konservativ leder i Regionsrådet i Hovedstaden og folketingskandidat i Nordsjælland danske familieejede virksomheder med cirka private arbejdspladser står i de kommende år overfor at skulle generationsskiftes. Det er virksomheder, som stifteren og vedkomnes familie har knoklet for i mange år mange af dem i flere generationer. Disse virksomheder er grundstammen i dansk erhvervsliv og bidrager stort til Danmark ved at betale skat og skabe arbejdspladser. Dét skal vi sige dem stort tak for. Derfor er det også helt grotesk, at skatteministeren, som en tyv om natten, kraftigt forværrer de mere end 30 år gamle regler om arveafgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Ved, uden om Folketinget, at ændre reglerne for arveafgift, gør han det med et trylleslag næsten dobbelt så dyrt, at gennemføre et generationsskifte, hvilket er yderst væksthæmmende. Jeg kan ikke undgå at få det indtryk, at skatteministeren helt misforstået opfattelse af den økonomiske virkelighed familieejede virksomheder og familierne bag. Det er sjældent, at disse familier har frie likvide midler til at kunne betale arveafgiften ved et 4

5 generationsskifte. Ofte er familiernes formue bundet i virksomheden. Det kan f.eks. være i form af varelager, maskiner og bygninger. Som bekendt kan man kun betale arveafgift med kontanter, og derfor bliver virksomhederne nødt til at sælge dele af virksomheden fra eller udskyde investeringsprojekter for at realisere nogle værdier, så arveafgiften kan betales til statskassen. Det betyder, at virksomheden får hæmmet sit vækstpotentiale, og det koster arbejdspladser. Jeg mener at arveafgiften helt bør afskaffes. Jeg synes at det er grotesk, at vi beskatter folk flere gange. Arveafgiften er for mig at se et udtryk for en forstokket socialdemokratisk misundelsespolitik. En politik, som desværre har negativ indflydelse på dansk økonomi. Kommende arrangementer! Politisk møde med Michael Ziegler Torsdag den 26. marts kl ca på Græstedgård, lokale 10 Udlejrevej 13 B i Ølstykke Michael Ziegler, borgmester og næstformand i Det Konservative Folkeparti, vil fortælle om arbejdet som borgmester i Høje Taastrup Kommune og KL, om de mange vigtige forhandlinger og opgaver han har været involveret i og om de forskellige politiske tillidshverv han i øvrigt varetager. Så der er på alle måder lagt op til en spændende og udbytterig aften med en fremtrædende og centralt placeret konservativ politiker. 5

6 Politisk møde med Tom Behnke, MF Torsdag den 7. maj kl ca på Græstedgård, Udlejrevej 13 B i Ølstykke Tom Behnke vil fortælle om det løbende arbejde i folketingsgruppen og om aktuelle hotte politiske emner på Christiansborg. Der vil naturligvis også blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og få en god politisk debat på mødet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Rundvisning i Egedal Rådhus Tirsdag den 26.maj Hvis du ikke allerede har set og oplevet kommunens nye Rådhus og sundhedscenter, der jo er tegnet af ét af landets mest internationalt kendte arkitektfirmaer, Henning Larsen Architects, eller du måske har lyst til at få en kyndig rundvisning, så har du chancen nu. Egedal Kommunes 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard vil således vise rundt på rådhuset og i sundhedscentret og fortælle både om bygningen, dens daglige brug og tilblivelse. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag den 21.maj til Ingrid Bay pr. mail til ell. event. på tlf

7 Grundlovsmøde fredag den 5. juni Det traditionelle grundlovsmøde for medlemmerne af de konservative vælgerforeninger i Egedal og Furesø arrangeres i år af Vælgerforeningen i Furesø. Nærmere oplysninger om tid og sted for mødet vil fremkomme senere! Stafet for livet 2015 i Smørum den 13. og 14. juni Kræftens bekæmpelse afholder atter i år arrangementet Stafet for livet på Flodvej i Smørum den 13. og 14. juni Det hele starter kl. 10 den 13. juni, og arrangementet varer i 24 timer. Der vil være underholdning lørdag ved Kulturhuset. Sidste år var der 72 hold tilmeldt. Vælgerforeningens bestyrelse overvejer at melde et hold til i år, og vi vil derfor meget gerne høre fra medlemmer, der er interesserede i at være med. Det er INGEN betingelse, at man skal løbe. Man kan gøre, som man vil, men stafetten skal blot være i gang i 24 timer, fordi de mennesker, der kæmper med sygdom, også kæmper 24 timer i døgnet. Vil du ikke være med til at bære stafetten rundt, skal vi også bruge hjælpere til at bistå ved overnatningsmulighederne, med lidt mad, kaffe, kage og almindelig moralsk opbakning. Det koster 100 kr. pr. person at deltage. Vil du med, kan du tilmelde dig til Anker Sylvest Jørgensen enten ved mail til eller event. på tlf Gebyret på kr. 100 skal ligeledes indbetales til Anker på reg.nr og kontonr Anfør venligst, at det vedrører Stafet

8 Klip fra Christiansborg Vi skal handle i kampen mod terror Af Søren Pape Poulsen Politisk leder, Partiformand Vi skal handle i kampen mod terror Vi kan aldrig garantere, at terrorens onde ansigt ikke vil ramme Danmark igen. Men vi har et ansvar for at gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt for at forhindre det. Lørdag den 14. februar blev vores land ekstremt hårdt ramt, da terrorens grimme og feje ansigt også ramte Danmark. Det skete kun fem uger efter, det, den 7.januar, var gået udover Charlie Hebdo og Frankrig. Og desværre er det kun et spørgsmål om, hvilken dato, der bliver den næste, vi skal forbinde med terror. Det er meget sørgeligt, men desværre også sandheden. Vi skal på Christiansborg derfor så hurtigt som muligt i gang med at tale om det forebyggende arbejde, sikkerhed, straf og ikke mindst, hvordan vi straffer. Men vi skal ikke bare tale, vi skal også handle, og det er jeg klar til. Jeg mener, at PET og politiet skal have flere ressourcer, så de har bedre forudsætninger for at gøre Danmark til et tryggere land. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti klar til at bruge 3,4 milliarder kroner ekstra til at give politiet det nødvendige løft og sikre, at efterretningstjeneste og redningsberedskab er rustet i kampen mod terror. Vi skal oprette nærpolitistationer og gøre langt mere brug af mobile politistationer i ghettoområder som Mjølnerparken, Vollsmose og Gellerup, ligesom vi skal forbedre 8

9 SSP-indsatsen i kampen mod de unge radikaliserede. Vi skal ikke acceptere, at der er parallelsamfund i Danmark, hvor andre regler og værdier er herskende. Derudover skal der trækkes en streg i sandet i forhold til de terrormistænkte, så de ikke kan få tildelt dansk statsborgerskab, som det på mærkværdigvis er tilfældet i dag. Ligeledes skal medvirken til terror straffes langt hårdere, potentielle terrorister skal ikke kunne prøveløslades, og statsløse terrormistænkte skal ikke i nærheden af et dansk statsborgerskab, hvorfor vi må ændre statsløsekonventionen. Endelig tror jeg meget på, at det er afgørende, vi får sat en stopper for de religiøse ledere, der prædiker had og fører unge mennesker på vildspor. Politiets muligheder for at efterforske og retsforfølge imamer skal styrkes, og udenlandske prædikanter skal udvises, hvis de udgør en trussel mod den offentlige orden og tryghed. Vi kan aldrig garantere, at terrorens onde ansigt ikke vil ramme Danmark igen. Men vi har et ansvar for at gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt for at forhindre det. Derfor håber jeg, at jeg kan få opbakning i Folketinget til ovenstående konkrete forslag, så Danmark kan blive et tryggere land, hvor vi ikke skal frygte for, hvem vi er eller, hvad vi siger. Kilde: Få Muhammed-krisen på skoleskemaet Mai Mercado, Folketingsmedlem (C) Vi er bedst tjent med at skoleeleverne får en nuanceret forståelse for en af de største begivenheder de seneste år, inden vi sender dem ud i samfundet. Man skal have spændt skyklapperne tæt ind til hovedet, hvis man tror, at Muhammedkrisen ikke har påvirket Danmark. Krisen har påvirket vores omdømme, åbnet for en større diskussion om religion, ytringsfrihed og krænkede følelser. Derfor er det oplagt, at krisen bliver obligatorisk pensum i folkeskolen. Skal lærerne så vise tegningerne? Også selvom de har elever med muslimsk baggrund? Ja, det vil da kun være naturligt. Jeg vil ikke tvinge nogen til det, for lærerne ved selv, hvordan de viser bedst. Men de kommer næppe uden om at tegningerne indgår på den ene eller anden måde. Vi har allerede en historie-kanon, som dikterer at eleverne skal undervises i Murens fald, terrorangrebet på World Trade Center d. 11. september. Også her hjælper det på 9

10 forståelse, at man ser billeder. Kunne man overhovedet forestille sig, at der ikke blev vist et billede af tvillingetårnene i den sammenhæng? Jeg mener, det er naturligt at optage Muhammed-krisen i denne kanon, og det er oplagt at illustrere den med Muhammed-tegninger. De er billedet på den krise, og vi skal ikke få berøringsangst over for at undervise i Danmarks historie. Vi er bedst tjent med at skoleeleverne får en nuanceret forståelse for en af de største begivenheder de seneste år, inden vi sender dem ud i samfundet. Jeg er også sikker på, at rigtigt mange lærere har fortalt om krisen i deres klasser. Men budskabet skal også ud i de afkroge, hvor det kan være svært at tage denne debat, og de lærere, der underviser der, skal vide, at de har vores støtte. De skal kunne pege på historiekanonen, når de får klager fra utilfredse forældre, og sige: I kan klage lige så meget, I vil men vi er nødt til det. Det er kun rimeligt, at de ikke står med ansvaret alene. Der er også en gruppe elever, der, selvom det ikke er den største gruppe, skal have at vide, hvor grænsen går. Og grænsen er klar: uanset hvor meget man føler og dyrker sin religion, må man ikke gribe til vold lige meget hvor krænket man føler sig. Religion er ikke et fripas til at sætte andre på plads med trusler eller knytnæveslag. Forslaget kan måske krænke nogen, men det er ikke min hensigt. Jeg ønsker, at eleverne bliver rustet til fremtiden ved at få en forståelse af fortiden. Kilde: sluttelig en aktuel meningsmåling Kilde:Berlingske Politiko, 10

11 Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået ny mailadresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til Ricky Kofoed-Madsen ved mail til Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned. Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO APRIL

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere