Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde"

Transkript

1 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: Hjemmeside: Lavet af: Charlotte Rohde

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1.Velkommen til Botilbudet Skovsbovej, et socialpsykiatrisk botilbud Indføring i psykiatrisk sygepleje: Præsentation af Skovsbovej Praktiske oplysninger: Information: Værdigrundlag Målsætning: Pædagogiske og didaktiske overvejelser/tilbud Forventninger til den studerende på praktikstedet Forventningssamtale og midtvejsevaluering Forventningssamtale uge 2: Ramme og studieplan Introperiode: (1-2 uger): Oplæringsperioden: (6 uger): Selvstændighedsperioden: ( fra midtvejsevalueringen til 8. uge): Modul 8`s læringsudbytte: Bilag

3 Indledning 1.Velkommen til Botilbudet Skovsbovej, et socialpsykiatrisk botilbud. Det overordnede mål for indsatsen i psykiatrien i Svendborg kommune er, at den sindslidende har et indholdsrigt liv og får lige netop det tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse/arbejde/uddannelse, fritidsliv og bolig, som støtter ham/hende. Hovedprincipperne for denne indsats er at sikre den enkelte beboer: Individuel tilgang/ borgeren i centrum. Helhed/ i opgaveløsning. Tilgængelighed/ trivsel. Fagligkvalitet/ læring og udvikling. Det overordnede mål udspringer af Svendborg kommunes vision, mission og overordnede indsatsområder. På Botilbudet Skovsbovej er vi en del af denne vision og den deler vi i vores indsats i det daglige arbejde, hvor vores engagement og handlinger afspejler vores holdninger. Vi tør gå forrest i en nyskabende tilgang med fokus på afstigmatisering og inklusion. Vision I mangfoldighedernes Svendborg er der lige adgang til rettigheder og lige muligheder for det gode liv. -Socialpsykiatrien tør gå forrest! Mission Socialpsykiatrien i Svendborg kommune giver borgeren et tilbud om psykosocial rehabilitering, som er individuelt tilrettelagt og fagligt funderet. Vi understøtter borgerens egen recovery proces ved at fremme muligheden for selvstændigt og aktivt at blive en del af samfundet. Overordnede indsatsområder: - En bred vifte af psykosocialt rehabiliterende tilbud. - En individuel og fleksibel tilrettelagt indsats med fokus på den enkeltes livskvalitet. - Et samarbejde med fokus på håb, meningsfuldhed, realisering af drømme og ønsker samt indfrielse af rettigheder. - En bred sammensat, kompetent og fagligt velfunderet gruppe af medarbejdere. - En faglighed som er i stadig udvikling og funderet på praksis forskning. - En kultur hvor medarbejdere og borgere kontinuerligt deler og skaber viden. - Arbejdspladser for medarbejdere med brugererfaring. - En tilgang med fokus på afstigmatisering, inklusion. - Et ligeværdigt samarbejde mellem fagpersoner, borgeren og dennes netværk. I mødet med beboeren og tilrettelæggelse af behandlingen samt i miljøterapien ses de kognitive 3

4 principper som en vigtig del af et bredt bio-psyko-socialt syn på sundhed og sygdom. Sammen med os håber vi, du vil være med til at arbejde for disse målsætninger,vision, mision og indsatsområder, under dit klinikkursus inden for det psykiatriske felt. Omvendt vil vi bestræbe os på at møde dig som individuel person/studerende, være tilgængelige og sammen med dig skabe helhed i dit forløb. Et forløb baseret på reflekteret faglighed og pædagogiske overvejelser omkring læring i vores rum. Som ramme omkring forløbet har vi udarbejdet denne praktikhåndbog, som vi håber vil være med til at skabe overblik over og indsigt i det studie- og praksisrum, du nu begiver dig ind i. 1.1.Indføring i psykiatrisk sygepleje: I dit hus vil du møde beboere med forskellige former for psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan defineres som et sæt af påviselige psykologiske og adfærdsmæssige ændringer, som giver beboeren generende symptomer eller nedsat funktion på flere områder. Ofte er hele personligheden ramt, så både tanker, følelser, stemnings- og impulskontrol forandres. Disse ændringer medfører en række konsekvenser for den enkelte, såvel i forhold til andre mennesker som i forhold til netværk, arbejde, økonomi og samfund. De psykiske lidelser kan overordnet inddeles i Symptomlidelser (skizofreni, affektive lidelser, herunder produktive psykoser, som kan være vedvarende og ofte er accelererende etc.) Organiske lidelser (demens, infantil autisme etc.) Personlighedsforstyrrelser (borderline, dyssocial personlighedsstruktur etc.) I psykiatrien behandles også brugere med misbrugsproblemer, nervøse og stressrelaterede tilstande samt adfærdsændringer/- forstyrrelser (eksempelvis spiseforstyrrelser). Beboere med dobbelt diagnoser er der også en del af på vores botilbud. Nogle få beboere har behandlingsdomme og derfor samarbejder vi også med retspsykiater fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, kriminalforsorgen og bistandsværge. I psykiatrisk sygepleje er sygeplejehandlingerne hovedsagelig rettet mod psykosociale problematikker og aktiviteterne præget af hjælp til at frigøre den energi, der bindes i angst, aggressions- og skyldkomplekser og psykoser. Den psykiatriske sygeplejerske sørger således for at dæmpe de psykiatriske symptomer, reducere disharmonier og vedligeholde eller udvikle brugerens psykosociale færdigheder og psykologiske funktioner ved at skabe et miljø, hvor struktur, forudsigelige rammer og kontinuitet vægtes. Psykiatrisk sygepleje omfatter samtidig hele den grundlæggende sygepleje. Psykiatrisk sygepleje er at kombinere forståelse og handlinger fra flere vidensretninger for at få en helhedsforståelse af beboeren og dennes problemer. Sygeplejerskens vurderinger og planlægning af handlinger sker ud fra forskellige bio-psyko-sociale foci, som han/hun hele tiden tilpasser den aktuelle situation. Psykodynamisk (psykiske problemer og uhensigtsmæssig adfærd er et resultat af forhold 4

5 og oplevelser i fortiden, særligt tidligt i barndommen) Kognitivt (adfærd og symptomer er styret af tanker og tankemønstre og i mindre grad af impulser og konflikter.) Læringsteoretisk (alle handlinger er lært eller betingede) Socialt (mennesket er et produkt af den sociale sammenhæng og det samfund, det lever i) Eksistentielt (udgangspunktet er brugerens oplevelser her og nu) Biomedicinsk (sygdom eller psykisk lidelse skyldes sygelige processer i hjernen, nervesystemet eller stofskiftet evt. genetisk betinget) Rollen og funktionen som sygeplejerske kan udøves: Behovsorienteret. Sygeplejersken kompenserer for brugerens svigt af ressourcer, enten kognitive, egofunktioner eller stemningsleje, ligesom han/hun bistår brugeren i forhold til tilfredsstillelse af situationsbetingede universelle behov (kost, hygiejne etc.) Erstatningssygepleje. (Henderson, Orem) Interaktionsorienteret. Ved at erstatte betydningsfulde andre i en langvarig relation med brugeren opfylder sygeplejersken brugerens intrapsykiske behov og hjælper ham/hende med at bearbejde konflikter. Relationssygepleje. (Travelbee, Peplau, Orlando) Omsorgsteoretisk. Sygeplejersken forstår brugeren som syg og fortolker hans/hendes livsverden og giver hjælp og mening. Fortolkningssygepleje (Martinsen, Benner, Wrubel) Relationsteoretisk. Sygeplejersken er katalysator i forhold til netværk, skole og arbejde og stimulere støtter rollefunktionen, personlig integritet og selvagtelse. Katalysatorsygepleje.(Roy) Recoveryorienteret: En optimistisk og empowerment-orienteret tilgang til at identificere menneskers eventuelle behov for hjælp til at klare problemer med at leve. At afdække personens tilgængelige ressourcer, både personlige og interpersonelle, der kan bruges på recovery-rejsen. (tidal-modellen) Jan K. Hummelvoll og Liv Strand er teoretikere, der specifikt har kikket på den psykiatriske sygepleje ud fra et bredt hermeneutisk og fænomenologisk perspektiv og således danner krydsspor mellem førnævnte sygeplejeretninger. Sygeplejen i psykiatrien kan være rettet mod brugeren, brugerens familie eller grupper af brugere og pårørende. Du vil i psykiatrien komme til at arbejde inden for forskellige domæner i plejen: Brugerdomænet, hvor indsatsen er rettet mod beboerens behov, kapacitet og tilstand Sygeplejerske- brugerdomænet, hvor fokus er kontakten, kommunikationen og interaktionen med brugeren. Praksisdomænet, som omhandler valg af terapeutisk intervention Omgivelsesdomænet, som omfatter de fysiske, sociale og symbolske rammer for udøvelsen af sygeplejen. 5

6 Udformningen af studiehåndbogen leder dig igennem rolle- og funktionsområder samt domæner (som skitseret af Krogh, 2002) samt indfører dig i det tværfaglige og tværsektorielle aspekt, som meget kendetegner plejen og behandlingen i psykiatrien Præsentation af Skovsbovej Skovsbovej er et socialpsykiatrisk botilbud jvf. Servicelovens 108, ejet af Svendborg Kommune og det henvender sig til voksne sindslidende med komplekse og alvorlige sindslidelser eller personlighedsforstyrrelser, og som følge der af har brug for støtte og en specialiseret indsats hele døgnet. Fysiske rammer: Skovsbovej består af 38 moderne lejligheder, fordelt på 5 huse. Husene A, B, C og D er i 2 plan og rummer i alt 8 lejligheder hver. Hus E er i ét plan og rummer 6 lejligheder. Hvert hus har fælles køkken-alrum, hvor ernæringsassistenten i samarbejde med beboerne, sørger for en sund og varieret kost. Hver lejlighed er på 40,7 m2, har egen altan eller terrasse og indeholder køkkenniche, stue, soveværelse og badeværelse. I tilknytning til administrationsbygningen er en stor festsal / undervisningslokale. Byggeriet, som er opført i 2003, er beliggende i smukke omgivelser tæt på Hvidkildeskoven i udkanten af Svendborg. Der er kun få minutters gang til indkøbsmuligheder, tog og bybus. Administrationen har undervisnings/møde lokaler, fitnessredskaber, bibliotek, festsal. Medarbejdere: Medarbejderne på Skovsbovej har alle en uddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet, så som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, ergoterapeuter og pædagoger. Der er ansat ca. 65 medarbejdere, inkl. køkken- og rengøringspersonale, sekretær og pedel. Ledergruppen består af: Leder af botilbudet, 2 afdelingsledere og 2 stedfortrædere. Fordelingen af ansatte i hvert hus afspejles i de aktuelle behov, hvor der som minimum er én på arbejde i dag- og aftentimerne. I hus E er der minimum 2 på arbejde. Om natten er der to nattevagter. Ydelserne: Vi er et bo og træningstilbud med fokus på hverdagsliv, hvor de sociale, psykologiske og praktiske færdigheder trænes og vedligeholdes. Der samarbejdes om den psykiatriske og medicinske behandling med psykiatrisk lægekonsulent. Der ydes støtte til beskæftigelse i og uden for huset, hvor Montagen i Kværndrup, Cafè Aroma og Holbøllsmindecentret i Svendborg og Den Blå Ambassade i Fåborg benyttes. Derudover benytter nogle beboere Amu i Svendborg og de lokale tilbud, der ellers er. Det tilstræbes at støtte beboerne til at benytte de aktivitetstilbud der er uden for Skovsbovej, som et led i at træne den enkelte i at erhverve sig et liv uden for botilbudet. 6

7 7

8 Arbejdsplan: Du skal medvirke til tilrettelæggelse af din arbejdsplan (30 timer om ugen incl. studiedag) og denne godkendes/drøftes med praksisvejleder. Syge/raskmelding: Du skal orientere praktikstedet direkte i tilfælde af fravær efter gældende regler på praktikstedet. Sygemelding skal ske så tidligt som muligt på Raskmelding senest kl dagen før arbejdet genoptages, til det hus du er tilknyttet. Med fravær indregnes: Sygedage Ekstraordinær tjenestefrihed Barns 1. og 2. sygedag Hvis du har en studie- eller fridag dagen efter, du har været syg, og du ikke har raskmeldt dig, betragtes den som en sygedag. Der skal ikke udfyldes specielt skema om syge/raskmelding. Dokumentation for deltagelsespligt underskrives af klinisk vejleder og afdelingsleder, hvor omfanget af din tilstedeværelse underskrives og sendes til skolen. se under Modul 8 ucl. Svendborg. Kostpolitik: Personalet og studerende kan vælge at deltage i kost, som består af et let morgenmåltid, drikkevarer og eftermiddagskaffe/frugt. Når Ikommer hos os, skal I melde til sekretær Mette Kobberød, om I vil deltage i kosten, Det koster 35 kr om ugen og afregnes med Mette. Personalets mødeaktiviteter: For at udbygge og vedligeholde vores gode samarbejde og udviklingsmuligheder, har vi husmøde i hvert hus en gang om måneden. Blokmøder og fælles personalemøder hver ½ år. Desuden har vi supervision, hvor personalet i hvert hus reflekterer i et anerkendende og positivt samspil. Vi har påvej-møde en gang om måneden. Beboerindflydelse: Der er beboermøde i hvert hus en gang om ugen, hvor beboerrepræsentanten fra beboerrådet kommer med informationer og repræsentere beboerne i eget hus, omkring ønsker og ideer. Deltagelse i møder/supervision Du deltager, så vidt det er muligt i den daglige refleksion på enheden. Du deltager ikke i personalemøder eller supervision. Det kan i et hus for en periode besluttes at studerende ikke deltager i husmøder. Beboermøder deltager du i og kan varetage denne opgave, efter aftale.. Kopiering Du kan kopiere opgaver/praksisbeskrivelser til studiedage, det koster 1kr pr. ark. Den studerende må udskrive studierelevant materiale fra computeren, pris er samme som kopi. Studiegrupper: Det er en god idé at etablere studiegrupper, enten med andre: ssa-, sygeplejerske- studerende på 8

9 tværs af bostedet, for at udveksle erfaringer med hinanden, og blive klogere på hinandens fag og uddannelser, under kurset. Lån evt. et lokale, snak med din praksisvejleder eller klinisk vejleder, for der er rift om vores lokaler. Tavshedspligt: Du er også i psykiatrien omfattet af tavshedspligt. Hvis du er i tvivl, i forhold til hvem du må give oplysninger til, så kom og spørg. Pædagogiskspisning: Et personale spiser sammen med beboerne med et pædagogisk sigte, de får samme mad. Du kan påregne, at det også bliver din tur en dag, dette planlægges med din praksisvejleder. Studieaktivitet: Vi forventer, du er aktiv for at deltage sammen med en beboer i en aktivitet, og du kan sammen med dine studiekammerater planlægge en studieaktivitet for eksempel på Svendborg Sygehus psykiatrisk afdeling: P1,P2 eller P4- alt efter hvor dine øvrige studiekammerater er i praktik. I er velkomne til at lave en dag, hvor I selv tager jer af jeres gæster og laver samme aftale med dem på P afdelingen. Andre tiltag kan I planlægge, så længe de har relevans for psykiatrien. Studieaktivitet dokumenteres af klinisk vejleder på arket fra skolen: dokumentation for gennemført studieaktivitet. 3.Information: Telefon : Vi betragter brug af mobiltelefon som en privat ting, og derfor henstilles til at denne anvendes med omtanke. Påklædning: Personalet går i privat tøj. Det er praktisk med lommer i tøjet til alarm ( hus E), nøgler. Der ydes ikke godtgørelse for brug af eget tøj under praktikken. Nøgler: Hos sekretær Mette Kobberrød får du udleveret en nøgle, som kan anvendes til alle fællesrum og personaletoilet. Du placerer nøglen diskret, så den ikke larmer og er synlig. Overfaldsbrikker placeres ligeledes som nøglen, men tilgængelig for anvendelse. Du skal opbevare nøglen omhyggelig og må ikke glemme den i fællesarealer. 9

10 Adm. kontorets åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefontavle: Sekretær: Mette Kobberød: Leder: Heller Friedrichsen,: Afd.leder Elin Rasmussen, hus A+B+C blok, , Afd.leder Jan Petersen, leder af D+E blok: Hus A: eller 08 Her træffes koordinator og klinisk vejleder Charlotte Rohde. Hus B: eller 11 Hus C: eller 14 Hus D: eller 17 Hus E: eller 20 Rygepolitik: Skovsbovej har i hele huset en rygepolitik gældende for såvel personale som brugere. Det indebærer, at der kun må ryges på anviste steder. I brugerens bolig bestemmer brugeren naturligvis selv, men de skal lufte ud inden personalet kommer på besøg. Beboerne ryger ikke, når der er personale i lejligheden Alkoholpolitik: Skovsbovej har en alkoholpolitik gældende for personalet. Hensynsaftaler: Beboerne i hvert hus har lavet hensynsaftaler, hvor blandt andet alkohol indtag i fællesarealer ikke er tilladt, dog kan dette nydes til fællesarrangementer, hvor det serveres. 4.Værdigrundlag Det socialpsykiatriske Botilbud på Skovsbovej tager udgangspunkt i 6 grundlæggende værdier. 10

11 Disse værdier vil være vores fælles forudsætning for tilrettelæggelse af de daglige funktioner i forhold til beboere og deres pårørende, i forhold til samarbejdet i personalegruppen og ledelsesindsatsen, vore uddannelsesforpligtigelser og i relationerne til vore eksterne samarbejdspartnere. Værdierne danner et holdningsmæssigt fundament, som vil understøtte vore beslutninger og handlinger med henblik på at sikre et højt fagligt niveau i botilbudets indsats, hvor hensynet til den enkelte beboers behov, trivsel og udvikling altid kommer i første række. Værdigrundlaget er udarbejdet med afsæt i temadage for alle ansatte efteråret 2002, og det er godkendt i samarbejdsudvalget den Fælles mål Vi vil på de væsentligste områder tilrettelægge arbejdet på baggrund af fælles formulerede mål for hele botilbudets funktion. Målene skal sikre, at der på tværs af de faglige, organisatoriske, eller andre former for skillelinier, der kan være i huset, altid arbejdes hen imod de samme fastlagte mål. En fælles målformulering giver samtidig mulighed for evaluering af indsatsen, samt som et led i udviklingen opstilling af nye m ål. De fælles overordnede mål vil blive understøttet af individuelle mål for den enkelte beboer. Åbenhed Mennesker i og omkring botilbuddet vil blive mødt med åbenhed og tillid, og der vil blive lagt vægt på at formidle en grundig og relevant information til beboere, pårørende, ansatte og samarbejdspartnere. Personalets indbyrdes kommunikation skal sikre, at alle relevante informationer indgår i planlægning og gennemførelse af det daglige arbejde naturligvis under hensyn til den enkeltes krav på fortrolighed og diskretion, samt lovgivningens rammer for tavshedspligt og beskyttelse af den enkelte borger. Dialog Dialog definerer vi som en ligeværdig samtale mellem to eller flere mennesker, som har til formål at nå frem til gensidig forståelse og afklaring. Dette medfører, at det ikke er den enkeltes position, rolle, status eller uddannelsesmæssige baggrund, der er afgørende for, om ens synspunkter kan blive hørt. Planlægning, meningsdannelse, problemløsning og udvikling vil således blive baseret på en fornuftig og respektfuld dialog mellem de relevante implicerede parter. Respekt For os betyder respekt, at vi tager hinanden, herunder vores viden, synspunkter, erfaringer og fælles mål og aftaler alvorligt. Vi er forskellige mennesker med hver vore styrker og svagheder, og vi har ret til at have forskellige personlige drømme og mål og til at forsøge at udleve dem hvilket gælder både for beboere og ansatte 11

12 Risikovillighed For at sikre menneskelig og funktionsmæssig udvikling (øget kompetence), er det nogen gange nødvendigt at gå fra den sikre gentagelse af det kendte, til at afprøve det ukendte og måske mere usikre. Disse situationer, hvor man ikke kender resultatet eller effekten fuldt ud på forhånd, er typisk en nødvendig del af en læringsproces. Vi anser muligheden for at indgå i en fortløbende udviklingsproces, som en forudsætning for at skabe og fastholde et værdigt og udbytterigt liv. Vi vil derfor arbejde bevidst med træning af såvel beboernes som personalets individuelle mestring af den usikkerhed, der kan opstå, når nye erfaringer gøres. En selvkritisk og reflekterende holdning Igennem en bevidst og åben refleksion over vore handlinger, samarbejdet og vores samspil med beboerne, vil vi sikre en løbende vurdering og udvikling af den faglige indsats, den personlige adfærd og den praktiske gennemførelse af botilbudets hverdagsliv. Systematisk (tilbagevendende) refleksion er således en fast del af den faglige evaluering og diskussion, samt en væsentlig del af samarbejdet med beboerne. 5.Målsætning: På Skovsbovej arbejder vi efter følgende principper: Individuelle samarbejdsplaner, hvor mål og delmål guider den enkelte beboer på vej til recovery. Hvor ejerskab og indflydelse på egne mål for udvikling kræver en fleksibel og faglig indsats fra personalet. Vort overordnede generelle mål bliver derfor følgende: "At den sindslidende har et indholdsrigt liv, med indflydelse i den udstrækning den enkelte kan honorere dette og får lige netop det tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse, arbejde/uddannelse, fritidsliv og bolig, som støtter dette". Dette mål vil vi på Skovsbovej opfylde ved at: Tilbyde en bolig, der danner base for et forpligtende socialt fællesskab med den nødvendige støtte. Tilbyde en kontaktperson, der i samarbejde med beboeren arbejder frem mod beboerens ønsker og mål som beskrevet i hans/hendes samarbejdsplan. Anvende arbejdsmetoder som kognitive behandlingsformer og miljøterapi, med recovery sigte. Tilbyde træning med henblik på at udvikle, vedligeholde og fastholde praktiske, sociale og psykologiske færdigheder. Skabe et trygt og genkendeligt miljø, hvor de skiftende behov i beboergrupperne imødekommes. Skabe plads for brugerindflydelse gennem styrkelse af beboerrådet, beboermøder og individuelle samarbejdsplaner. Tilbyde beboerne støtte og vejledning før indflytning og eventuel udflytning. Gøre brug af lokalmiljøets muligheder. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med henblik på bl.a. at forebygge indlæggelse og sikre et optimalt ophold samt skabe sammenhæng i indsats. Skovbovejs medarbejdere uddanner og dygtiggør sig kontinuerligt i forhold til den 12

13 udvikling og de krav, der stilles til det socialpsykiatriske område. 6.Pædagogiske og didaktiske overvejelser/tilbud Du tager din viden og færdigheder, holdninger og ikke mindst dig selv med ind i studiepraksisrummet. I psykiatrien er det meget vigtig at turde være sig selv, forstået på den måde at være autentisk tilstede i det, du gør og er. Dette har en sammenhæng med dit liv (tilværelsesbaggrund) og din oplevelse af meningsfuldhed i dit liv (tilværelsesrealisering). For at du kan opleve meningsfuldheden i dit møde med beboerne og dilemmaerne i psykiatrien, og blive i stand til at handle, sørger dine kollegaer og kliniske vejleder at skabe mulighed og rum for din vej mod og motivation for socialpsykiatrifeltet. Dette gør vi ved at: Du bliver empatisk spejlet i din individualitet Vejlederen som spejlende selvobjekt Vi viser/drøfter den ideelle sygepleje med dig Vejlederen som betydningsbærende Selvobjekt (forbillede, strukturskaber) Du får plads og rum til at være i miljøet sammen med bebeoere og kolleger Vejlederen som samhørighedsskaberen i din studieproces Du får mulighed for at omsætte dine evner, talenter og færdigheder. Primært i meningsfulde læreprocesser men som sidegevinst måske også meningsfulde tilværelsesprojekter (personlig udvikling) Vejlederen som fagligt udfordrende og giver mulighed for udvikling af kommunikation, indlevelsesevne, læringskompetence, samarbejdsevne, fleksibilitet, faglighed, personlig udvikling, arbejdsmiljøudvikling og ansvarlighed Endvidere kan vi tilbyde dig en ugentlig vejledningstime, hvor du har mulighed for at drøfte dilemmaer i forhold til socialpsykiatrien samt blive klogere på dig selv og dine ressourcer og begrænsninger. For at sikre, et godt studieforløb, med mulighed for at få et indblik i psykiatrisk sygepleje, samt udvikle dig fagligt og personligt har vi følgende forventninger til dig. 7.Forventninger til den studerende på praktikstedet Studievilkår 13

14 Du bliver som sygeplejestuderende tilknyttet et hus. Samlet vil der være 1 3 sygeplejestuderende på Skovsbovej Vi tilstræber, at I fordeles i hvert jeres hus, men dette kan ikke altid tilgodeses, idet praksisvejledere skal på kursus m.m. Desuden har vi social- og sundheds assistent elever som også skal fordeles. Vores vejlederstruktur er følgende: Du får en praksis vejleder i dit hus som følger dig, derudover følges du en gang ugentligt af klinisk vejleder Charlotte Rohde. Koordinator og klinisk vejleder: Charlotte Rohde, Hus A. Tlf el.08 På Skovsbovej arbejder vi med døgnbemanding, og der er læringsmuligheder i dag/aften og weekend vagter. Det forventes, at du som sygeplejestuderende deltager i disse læringsmuligheder på lige fod med andre uddannelsessøgende. Praksis vejleder er ansat i forskellige vagtyper, og med arbejdspladsens døgnfunktion deltager praksis vejleder i vagter på lige fod med det øvrige plejepersonale. Der er i samarbejde med afdelings- og afsnitsledelsen udarbejdet fælles retningslinjer for normtid I forhold til formaliseret pædagogiske opgaver for klinisk vejleder. Den studerende er ansvarlig for egen læring. Jævnfør bekendtgørelsen forudsættes en aktiv indsats fra den studerendes side d.v.s. at have en udforskende indstilling til sygeplejen, tage initiativer og dokumentere egen læreproces. Det forventes, at du som studerende i størst muligt omfang gør brug af stedets forskellige læringstilbud. Der tages udgangspunkt i det eksemplariske princip, idet det forventes, at du som studerende - for at udvikle praksiskundskab samt udbygge egne erfaringer - bør deltage i, forholde sig til og diskutere din egen kliniske sygepleje med sygeplejersker, men det forventes også at du gør brug af de øvrige faggrupper, som du er på arbejde med. Ligeledes forventes det, at du som studerende overværer, forholder dig til og reflekterer over sygeplejerskers kliniske sygepleje. I mesterlæreprincippet læner du dig op af det faglige personale, du er sammen med og reflekterer over de teoretiske metoder, du har anvendt. Du vil ikke altid kunne være sammen med din praksis vejleder og det er derfor vigtigt at du gør brug af den praksiserfaring og vejledning, du får af de andre kollegaer, du møder. Disse erfaringer drøftes med din praksis - og kliniske vejleder. Det er vigtigt, at du som studerende overholder eget ansvars- og kompetence område og er opmærksom på at sige fra i forhold til arbejdsopgaver, du som studerende ikke anser dig i stand til at varetage. Du har deltagelsespligt i dit hus på gennemsnitligt 30 timer/ugentligt. Klinisk vejleder attesterer, at du har overholdt deltagelsespligten. Denne attestation er en forudsætning for at kunne indstilles til intern klinisk prøve. Der må max. være 20 % fravær i det kliniske undervisningsforløb. Er der mere end 20 % fravær skal UCL sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg inddrages og dit studieforløb revurderes. Vi forventer, at du har nedskrevet dine forudsætninger og forventninger i denne studieplan, når du kommer hos os. Hvis du ønsker en anden tilgang til psykiatrien, som ikke er skitseret i studiehåndbogen, vil vi gerne, at du drøfter dette med os, evt. gør dig overvejelser i forhold til, hvorledes du ønsker at planlægge din studiepraktik, således at målende for praktikperioden opnås. I starten af praktikperioden er det vigtigt, at du er klar over hvilke forventninger/ forudsætninger, du 14

15 har for læring, da du måske vil opleve, at velkendte veje ikke føles som de plejer i den første tid i psykiatrien. Du skal anvende den individuelle studieplan som du finder her, der er hermed også links til det materiale du skal sætte dig ind i inden du kommer i modul 8: undervisning - sygeplejerskeuddannelsen. dicinh%c3%a5ndtering.pdf _i_klin.uv..pdf %20samlet%20dokument%20-%20januar% pdf _borgere_og_udsatte_grupper.pdf %20Psykisk%20syge%20patienter%20borgere%20og%20udsatte%20grupper.pdf itet_-_oktober_2010.doc itteratur Forventninger til din deltagelse i arbejdsfællesskabet: Relationsarbejdet på Skovsbovej varetages af sygeplejersker,pædagoger, ergoterapeuter, ssa og plejere. Det tilstræbes, at praksis vejledere, har internt ad hoc vejleder til vejleder refleksion. Holdningen på botilbudet Skovsbovej er, at psykiatrisk sygepleje læres ved at deltage i arbejdsfællesskabet og derigennem indgå i autentiske sygeplejesituationer og beboerforløbforløb samt refleksion over praksis. 15

16 På botilbudet Skovsbovej arbejdes med kontaktpersonsystem, hvilket bl.a. indebærer at kunne etablere, indgå i og afvikle en behandlingsrelation til beboeren/familien. Dette arbejde kræver anvendelse af både ens faglige viden og ens personlighed. Derfor er det vigtigt, at du oplever forskellige rollemodeller i arbejdsfællesskabet ved at integrere dig i og deltage i plejen sammen med arbejdsfællesskabet i huset. Som sygeplejestuderende skal du i samarbejde med den faste kontaktperson have medansvar for på en respektfuld, empatisk og tillidsskabende måde at dataindsamle, afdække beboerens behov og målrettet udføre sygepleje i samarbejde med beboeren/familien. Du er som sygeplejestuderende ligeledes medansvarlig for at reflektere og evaluere den udførte og fremadrettede sygepleje samt skriftligt at dokumentere sygeplejen. Vejledning og refleksion er en nødvendig del af det psykiatriske arbejdsfelt. Sygeplejesituationer, beboersituationer og etiske dilemmaer drøftes og reflekteres i fælles forum. Inden du går hjem, drøfter du mødte dilemmaer med det personale, du er sammen med. Dette kaldes afgiftning, hvor man anvender en spejlende part til at finde sit ståsted i de ting man oplever. Kontaktpersonen bruger blandt andet sin personlighed i den professionelle relation, og der findes ikke altid klare svar og løsninger. Den enkelte person er selv en del af relationen til beboeren/familien, og det kan nogle gange være svært at skelne mellem hvad, der tilhører beboeren/ familien, og hvad der tilhører én selv. Sygeplejestuderende må nødvendigvis være aktiv deltager i denne vejledning og refleksion I fælles forum for at lære, hvad der er privat/personligt/professionelt i relationen til beboeren. Udover vejledning og refleksion i dagligdagen i fælles forum med arbejdsfællesskabet tilbydes du som sygeplejestuderende vejledning og refleksion gennemsnitligt 1 time ugentligt med klinisk vejleder hvor deltagelse i PBL-gruppe med klinisk vejleder og dine studie kammerater er metoden. Vi vægter som uddannelsessted, i læreprocessen, at du er opsøgende og spørgende, inden du bliver konstaterende og forklarende. Det er vigtigt, at du medtænker dine mål for praktikperioden, samt praktikstedets målsætning og ide/værdigrundlag, i det daglige arbejde med beboerne, disse noterer du i din studieplan. Metodisk handler det om, at du er i praksisrummet, du vil her kunne opleve dilemmaerne uforudset og situationsspecifikt, men også via bevidst udfordring og modspil fra din praksis vejleder og kollegaer. Din erkendelsesdannelse vil kunne ske ved at tale med dine kollegaer, praksis - og klinisk vejleder om dilemmaet og herigennem opnå en metaforståelse for situationen eller ved at observere, hvad der sker omkring dig - så at sige holde din egen fortolkning op i mod det der reelt sker i praksisrummet eller du kan reflektere i forhold til teorier. Det er vigtigt, at du tilrettelægger din arbejdstid, således du får en bred forståelse for døgnrytmen i forhold til: - de beboere, der er på enheden, - din praksisvejleder, samt den planlagte vejledning der er ugentligt med klinisk vejleder. Strukturmæssigt har vi praksisvejledere,som du følger i din praksislæring, med mesterlære princippet. Du vil samarbejde med tværfagligt personale som består af: pædagoger, ssa, plejere, ergoterapeuter. Disse samarbejdspartere vil du være sammen med når din praksisvejleder ikke er her, og vi forventer at du sigter mod at bruge dine kollegaer uanset uddannelse, i din praksislæring. Din kliniske vejleder varetager ansvaret for dine ugentlige refleksioner, hvor emner er tilrettelagt for at sikre din teoretiske udvikling med stigende kompleksitet og udfordringer. Klinisk vejleder er ansvarlig for alle studerende på Skovsbovej, og refleksionerne vil derfor foregå i en fælles udveksling af erfaringsdeling, dilemmaer, teoretiske anvendelser og kobling på tværs. Klinisk vejleder noterer sammen med dig i din studieplan efter hver refleksion og varetager din afsluttende eksamen. 16

17 I hele processen gælder det om ikke at tage flere dilemmaer ind end du kan håndtere- du skal både kunne rumme og undgå at blive overvældet Praktiskvejleder vil hjælpe dig i forhold til dine her og nu oplevelser. Det praktiske styringsansvar i forhold til kurset deler du med klinisk vejleder, og det er også et fællesansvar, at der er basis for en løbende udviklingsproces. Vi præsenterer læringsmulighederne og forventer til gengæld, at du aktivt byder ind i forhold hertil. Mundtligheden er fremherskende som kultur i psykiatrien og ikke uden grund. Det talte sprog og billedsproget rummer en bredere flertydig formidling og en mere emotionel tilgang. Dog har vi som praktiksted valgt, at du skal oprette og bruge en log bog, som en hjælp til at træne sammenkoblingen af teori og praksis.. De praksissituationer/dilemmaer du reflektere over i logbogen kan også danne ramme for den ugentlige refleksionstime, som du planlægger i samarbejde med din klinisk vejleder, det er dig der skal overveje indhold og form. De ugentlige refleksioner tager udgangspunkt i dit behov for læring, i forhold til sags eller temaspecifik vejledning. Dit portefolio skal være i dit hus, da denne bidrager til, at dine kollegaer kan reflektere sammen med dig i forhold til, at du bliver mere bevidst om facetterne i psykiatrisk sygepleje. Vi vægter i læringsprocessen, at du bliver bekendt med og deltager aktivt i det skriftlige arbejde med planer og udarbejdelse af aftaleskemaer i henhold til serviceloven 110 og 111. Det er et vigtigt arbejdsredskab i forhold til at sikre kvaliteten og kontinuiteten i forhold til den enkelte bruger. Her har du også mulighed for at videretænke denne brugers situation i forhold til andre psykiatriske tilbud og handlemuligheder, samt synliggøre din egen praksis i det tværfaglige samarbejde. Det er vigtigt, at du er bevidst om og handler i forhold til eget ansvars - og kompetenceområde og opsøger vejledning ved tvivl. Når praktikken er ved at være slut, har du haft en relation til de brugere og kollegaer, som du har arbejdet sammen med, overvej derfor at afvikle praktikforløbet i forhold til brugere og personale på en hensigtsmæssig måde. Du er gæst i beboerens liv. Desuden er det vigtigt, at du udarbejder en evaluering af praktikstedet på fronter, printer denne ud og afleverer 2 eksemplarer til din vejleder senest 1 uge før afsluttet eksamen. Du skal lave en på praksisvejleder og en på kliniskvejleder. Dette giver mulighed for at drøfte, hvis der er noget, der kunne have været mere optimalt i praktikforløbet. Portfolio Det forventes, at du som studerende i den kliniske undervisningsperiode anvender portfolio som et lærings- og dokumentationsredskab jf. modulplanen. Portfolio er en mappe indeholdende materiale, som er udarbejdet og udvalgt af den studerende og dokumenterer den studerendes udvikling/læring. Læringsredskab: Et personligt arbejdsredskab, som bruges i dagligdagen af den studerende. Den studerende konstruerer selv portfolio i forhold til eget læringsbehov. Den studerende udvælger i samråd med klinisk vejleder, hvad der vil være relevante elementer/temaer at arbejde med i klinisk undervisning. Produkter, der kan sættes i portfolio: Beboerbeskrivelser,situationsbeskrivelser, praksisbeskrivelser (indeholdende refleksioner), notater fra refleksion med vejleder, PBL-arbejde, information om medicin, instrukser, vejledning fra afsnittet, dataindsamlinger,mindmaps, litteraturliste + henvisninger osv. osv. Det er den studerendes ansvar, hvorledes samarbejdet med klinisk vejleder skal være omkring læringsportfolio. Samarbejdet aftales skriftligt i den individuelle studieplan. Den studerende udvælger selv produkter af portfolioen, som udgør grundlag for refleksioner med arbejdsfællesskabet og klinisk vejleder. 17

18 Dokumentationsredskab: Anvendes til vurdering og evaluering af den studerendes læringsudbytte. Den studerende udvælger produkter fra læringsportfolien, og anvender dette til de ugentlige refleksioner med klinisk vejleder. Disse dokumenterer den studerendes opfyldelse af læringsudbytte og nedskrives i den individuelle studieplan. Læringsudbytte: Gennem deltagelse som medkontaktperson til beboeren og gennem deltagelse i fælles aktiviteter i arbejdsfællesskabet, samtidig med refleksion over praksis, vil den sygeplejestuderende kunne opnå læringsmuligheder omkring centrale elementer i den specifikke psykiatriske sygepleje som samlet set rummer mulighed for at opnå læringsudbyttet for modulet. Praksisbeskrivelse med anvendelse af teori. Det forventes, at du anvender praksisbeskrivelser til opsamling af daglige refleksioner. Vi har som uddannelsessted valgt at gøre dette obligatorisk, idet vi har erfaring med at denne metode sætter gang i tanker og refleksioner og hermed også faglig og personlig udvikling. En praksisbeskrivelse kan være en til flere oplevelser, som er nummereret og med dato. I praksisbeskrivelsen reflekterer og undrer man sig over det, der sker i praksis. Det kan dreje sig om de dilemmaer, man står i i praksis, hvor man vha. teori bliver klogere på, hvad det er, der sker i den enkelte situation. Praksisbeskrivelsen skal ses som en hjælp til at træne sammenkoblingen af teori og praksis, hvorved der udvikles ny viden, færdigheder og følelses- og holdningsmæssig erkendelse. Portfolio mappen hvor disse opbevares i kopiform skal forefindes i huset, hvor personalet samt praksisvejleder vil være opsøgende i forhold til at udfordre dig, således du kan opnå en større forståelse for den sygeplejemæssige sammenhæng, du befinder dig i. Du kan vælge kort at beskrive en problemstilling eller undren, som har optaget dig. Herefter kan du evt. beskrive, hvilke elementer du tænker kunne være vigtige at blive klogere på i forhold til den problemstilling/undring, du har valgt. Eks.: Grænsesætning, kommunikation, m.m. Dernæst skal du finde teori, der kan belyse den praksis, du arbejder med, med udgangspunkt og anvendelse af det anførte teoretiske emne, som står på listen til refleksions programmet med klinisk vejleder. Det er en fordel at skrive kildehenvisning på, så du har mulighed for at finde det en anden gang, hvis du skal bruge det igen. Herefter kan du beskrive, hvad du er blevet klogere på, og om du overvejer andre handlemuligheder til næste gang. Når du undrer dig, lærer du. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig, er det ikke tilfældet, skal du overveje, hvad der evt. kan ligge til grund for dette, samt søge råd og vejleding ved din kliniske vejleder. Praksisbeskrivelsen skal anonymiseres. 18

19 8.Forventningssamtale og midtvejsevaluering 8.1.Forventningssamtale uge 2: Formål: At få klarhed over gensidige forventninger At lave samarbejdsaftaler for praktikforløbet vedr. studiemetoder og studieredskaber til læring i praksis. At klarlægge, at det primært er den studerende, der er der er aktiv og opsøgende i forhold til eget studie. Indhold: Præsentation af deltagerne Præsentation af gensidige skriftligt udarbejdede forventninger og forudsætninger, studiehåndbogen (bilag 1) Præsentation af evt. specifikke forventninger. Gennemgang af rammeplan og studieplan og hermed klarlægning af personlige, faglige, læringsmæssige mål for praktikken. Aftale hvordan vejledningen/samarbejdet skal foregå herunder aftale om studiemetoder i praksis. ( rum, tid, vejledning) Aftale så vidt det er muligt tid for midtvejs- og slut evaluering samt eksamination. Deltagere: Den studerende Praktikvejleder og /eller afdelingsleder Evt. medvejleder Varighed: 1 time 8.3. Midtvejsevaluering uge 4: Der evalueres med udgangspunkt i studiehåndbogen og den skriftlige/mundtlige refleksion. Hvor langt du er kommet i forhold til studieplanens ugentlige mål og hvordan det er at arbejde med disse. Der evalueres på studie indhold og metode. Du skal skriftligt forberede dig til midtvejsevalueringen (bilag 2) hvordan dine forudsætninger er blevet brugt, har du fået indfriet dine forventninger til praktikperioden og hvilke forventninger du har til resten af praktikperioden. Det klarlægges hvad du skal arbejde videre med i selvstændighedsperioden og hvordan. Hvordan fungerer dit samarbejde mellem dig og din vejleder. Din vejleder udarbejder en skriftlig midtvejsevaluering til dig og denne gennemgås sammen med dig. Evt. slutevaluering udarbejdes af din vejleder. Du skal aflevere evalueringsskemaet fra fronter, senest 1 uge før eksamen. 9.Ramme og studieplan Rammeplanen skal ses i sammenhæng med studiebogens tematiserede studieprogram/eller din egen strukturering af praktikperioden. 19

20 9.1.Introperiode: (1-2 uger): Intentioner for perioden, er at du: 1. dag: Introduceres med udgangspunkt i enhedens introduktionsmateriale og det tematiserede studieprogram. 2.dag: følger praksis vejleder og ser med beboerens øjne, hvad vil det sige at være beboer. 3. dag: Refleksion med klinisk vejleder Charlotte Rohde, hvor du har nedskrevet dine overvejelser. Får kendskab til og deltager aktivt i enhedens dagligdag og funktion. Medinddrages i og bliver en del af personalegruppen. Beboer gennemgang, hvor du læser relevant materiale, og kollega gennemgår det med dig. Etablerer en god kontakt til brugerne og bliver medkontakt for 1-3 brugere. Får kendskab til og forståelse for husets og Skovsbovejs mål og idégrundlag Får forståelse for egne mål for praktikperioden. Introperioden afsluttes med forventningssamtale. Se indhold og form i studiehåndbogen eller det anviste link i ovenstående vedr: modul Oplæringsperioden: (6 uger): Intentioner for perioden, er at du: Deltager i den psykiatriske sygepleje / relationsarbejdet som observatør. Deltager med stigende selvstændighed i problematiske (pleje)forløb med fokus på sundhedsbevarende, sundhedsfremmende, lindrende og rehabiliterende sygepleje. Forbereder dig til Midtvejsevaluering (uge 5). Se indhold og form i studiehåndbogen. 9.3.Selvstændighedsperioden: ( fra midtvejsevalueringen til 8. uge): Intentioner for perioden, er at du: Selvstændigt udøver sygepleje / relationsarbejde Udøver elementer af ledelse, herunder formidling og koordinering. Afvikling af den kliniske prøve i psykiatrisk sygepleje i den 10. praktikuge. Eksamen forløber over 6 dage. 10.Oversigt over et fiktiv studieforløb:: 10.1.Kommunikation og relation (kontaktpersonssystem) Studieaktivitet Indgå i et tættere sammenspil med og plejen omkring 1-2 beboere med forskellige symptombilleder eller problemstillinger. Lad kommunikationen og relationen være omdrejningspunkt for dine studier. Vurder beboerens evne til at indgå i samspil og kommunikere m.v. og øv dig i at tilpasse din kommunikation til disse faktorer. Det drejer sig for eksempel om at møde beboeren i 20

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Velkommen til Psykiatrisk Center Sct Hans 1 Velkommen til PC Sct. Hans På PC Sct. Hans har

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere