Himalayan Project Nr årgang - Himalayan Project - September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012"

Transkript

1 Himalayan Project Nr årgang - Himalayan Project - September Bestyrelsen Himalayan Project formand: Thorbjørn Ydegaard, Fjordvej 4, 6200 Aabenraa Tlf næstformand: Flemming Worm - kasserer: Sari Lange - sekretær: Allan Danfær - medlem: Thøger Berg Nielsen - medlem: Ida Hindbo - medlem: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive Tlf Den afgående formand har Ordet! af Kurt Lomborg Jeg har været formand siden vor lille forening blev etableret tilbage i 1998, men har nu givet ansvaret og opgaven videre til Thorbjørn Ydegaard. Vi har længe diskuteret i bestyrelsen, hvor hensigtsmæssigt det er, at formand er den samme som administrator og som projektmageren. Det har fungeret fint indtil nu, men nu da vi er kommet indenfor på de bonede gulve og agter at forblive der, har vi indset at disse dobbeltroller kan føre til hævede øjenbryn. Det er alt for nemt at godkende hinanden, når vi alle er én og samme person. Og de bonede gulve er jo blevet alvor. Vi færdes hjemmevante på den Danske Ambassade i Kathmandu, og når vi nu snart kan få det anerkendende blå stempel på vores navn, så åbner også døren til Danida, og organisations-mæssigt er det nødvendigt for at få penge til driften af vores nepalesiske afdeling, HIPRON. I Nepal kan det slet ikke lade sig gøre, at folk fra administrationen sidder i bestyrelsen, så dér har vi fået bragt disse ting i orden for et års tid siden. Men det har jo så bevirket, at medlemmer af bestyrelsen synes at de skal tilgodeses af os. Og jeg har jo svært ved at sige ordentligt, NEJ, da vi jo har brug for deres samarbejde. Men nu kan jeg bare henvise til bestyrelsen, og det er jo rart. Og så er der kommet to unge kvinder ind i bestyrelsen, som jo ellers har været indforstået i mange år. Nu skal alting forklares, og det er sundt. Og så vil de gerne være aktive og gøre noget for vores fine lille forening. Og så bliver jeg oftere og jævnligere spurgt, om jeg har fundet en kronprins/esse. Det har jeg ikke, for det kan man ikke. Så nu er jeg ikke formand længere. Men bare rolig, jeg er stadig projektmager. Formanden har ordet. På vej mod en ny struktur? af Formand Thorbjørn Ydegaard På et møde i maj blev den nyvalgte bestyrelse konstitueret med undertegnede som formand. Det er en tung post at overtage efter Papa Kurt, men samtidig føles det også rigtigt, at arbejdsbyrden 1

2 fordeles lidt ud over andre medlemmer af foreningen. På den måde frigøres Kurt gradvist fra det administrative arbejde til fordel for det projektorienterede der hvor hjertet brænder for sagen. Samtidig har vi med Sari og Ida fået to energiske mennesker i bestyrelsen, der brænder for at promovere foreningen i nye sammenhænge for på den måde dels at skaffe kroner i kassen og dels hente nye medlemmer til foreningen. Kronerne har vi hårdt brug for. Det samme gælder medlemmer, for vi skulle meget gerne forblive så store, at vi kan fortsætte med at få skattefradrag og få en andel af Tipsmidlerne så det handler altså også om synlighed! Fremover kan man forvente at møde Himalayan Project både i lingeri-butikker og på Facebook! Den største forandring på sigt er dog den debat, vi har taget hul på med HIPRON i Kathmandu omkring den fremtidige struktur mellem dem og HP. Det fremgår også af Namgyals indlæg i dette blad. Som det er nu, er HIPRON en egen forening med bestyrelse, formelt uafhængig af HP men reelt 100% finansieret af danske midler, primært fra HP og nu også lidt via WEP-projektet, der betales af den danske ambassade i Kathmandu. Det har været et lykkeligt forhold, som har tjent begge parter vel. Dels har HIPRON taget sig af den daglige drift af scholarships, tilsyn med skolebyggerier osv. og givet HP en legal base at arbejde ud fra i Nepal. Dels har de forløbne år været en læretid for især Namgyal, der er vokset med opgaven. Med den erfaring han efterhånden besidder, og med et ry som det mest ærlige menneske øst for Suez, begynder der at være bud efter ham også fra anden side. Han vil være guld værd for enhver NGO med planer om projekter i Nepal. Uden at trække det økonomiske sikkerhedsnet væk under HIPRON er det derfor bestyrelsens overbevisning, at båndene mellem de to foreninger bør løsnes, således at HIPRON fremover i stigende grad kan tage projekter ind fra anden side og udvikle sig til en lokal NGO, der lever på markedsvilkår som enhver anden forretning. For HIPRON betyder en øget selvstændighed en sikkerhed på længere sigt. For selvom vi i HP nu er begyndt at sprede ansvar og arbejdsbyrde, står og falder foreningen stadig med Papa Kurts indsats. Og det er HIPRON faktisk ikke tjent med. Vi skylder dem muligheden for at kunne klare sig selv og overleve uden HP, ligesom forældre på et tidspunkt må tro på at børnene kan selv og derfor giver slip. Og vores samarbejde med HIPRON vil jo fortsat være lige stærkt. For HP vil en tydeligere adskillelse af de to foreninger være en fordel ved fremtidige projektansøgninger, både fordi den formelle adskillelse faktisk også er reel, fordi administrationsbidraget bliver mere gennemskueligt og sidst men ikke mindst fordi ideerne til og udviklingen af projekter tydeligt og reelt kan og vil komme fra HIPRON s side. Ved at det er HIPRON, der vælger os som samarbejdspartner, og ikke omvendt, giver det legitimitet til projekterne og forankrer dem, der hvor de rettelig bør forankres hos lokalbefolkningen i de berørte landsbyer og områder. Gradvist kan vi på den måde omlægge finansieringen af vores projekter til i højere grad at hvile på bevillinger fra Danidas projektmidler. Det er en tung proces at søge midler på den måde. Men det er en proces, der er mere person-uafhængig end vores nuværende, hvor kontakter ind i Rotarynetværket er det afgørende. Rotary har været og vil fortsat være en vigtig samarbejdspartner, men skal HP overleve på sigt, må finansieringen gøres uafhængig af personlige kontakter. Det arbejde bestyrelsen har taget hul på sammen med HIPRON om nye samarbejdsaftaler og strukturer, er på den måde med til at fremtidssikre både HIPRON og Himalayan Project. Begge foreninger fortjener det! Min fremtidsvision med HIPRON af Namgyal Jangbu Sherpa Managing officer of HIPRON Nu har jeg i mere end et årti arbejdet med Himalaya Project (HP). Ved denne lejlighed skriver jeg i håb om, at der er plads nok til at få mine visioner offentliggjort i medlemsbladet. Jeg er meget taknemmelig overfor hele teamet i HP for at få denne mulighed. 2

3 Når jeg ser tilbage, er jeg meget stolt over at se hvordan HP og HIPRON (Himalayan Project Nepal) har arbejde sammen for udvikling i Upper Solu, i den østlige del af Nepal. Det er forbløffende at se hvordan mit folk bliver omfattet af vores bestræbelser: nye skolebygninger og scholarship giver muligheder for børn i fattige familier at få en uddannelse, kvinder bliver styrket i rettigheder og muligheder, og befolkningen i de mest afsidesliggende områder kan nu nyde sundheds-faciliteter. Det giver en enorme tilfredshed og opmuntring for fremtiden både for folket og for mig selv. HIPRON har nu eksisteret i 6 år. I løbet af denne tid har vi arbejdet tæt sammen med HP og har etableret flere projekter i fællesskab. Samarbejdet mellem de to organisationer har været meget effektiv i fællesskab og civiliseret adfærd og begge organisationer har optjent et stort renommé i Nepal, især i Sol-khumbu, indenfor udviklingsbistands feltet. Desuden priser mennesker os for den måde vi arbejder på og den åbenheden og gennemskuelighed vi opretholder i måden vi gennemfører udviklingsprojekter på. Det er en enestående model for andre. HIPRON har indtil nu udelukkende været afhængig af HP med hensyn til dens økonomi og bæredygtighed, men nu er tiden ved at være inde, hvor HIPRON bør arbejde mere selvstændigt og udfylde en større rolle og udvide sine ansvarsområder. Hvis vi kan opnå dette, vil det blive lettere at søge samarbejde og partnerskab med andre nationale og internationale bistandsorganisationer i udviklingen af vores samfund. På grund af at HIPRON er en organisation på græsrodsniveau og på grund af en kompliceret politisk situation i fortiden, var det ikke så let at arbejde selvstændigt. Men efter at vi med held har gennemført flere projekter i forskellige størrelser, har vi vundet en masse viden og erfaringer på dette felt. Vores arbejde anerkendes desuden i stigende grad af andre NGO'er og donorer, som nu henvender sig til os om vores støtte og hjælp. At arbejde selvstændigt bør absolut være en mulighed for HIPRON. NGO'ernes rolle i Nepals aktuelle situation er væsentlige, især ude i bjerglandskabet hvor der er en alvorlig mangel på ressourcer. Regeringen i Nepal gør meget lidt ude i landområderne for uddannelse, sundhed, samfundsudvikling, kompetenceudvikling og kvinders position. I denne sammenhæng bør organisationer som HIPRON arbejde mere aktivt i en større målestok. Jeg personligt har efterhånden tilbragt lang tid i udviklingen af Upper Solu, og jeg vil gerne fortsætte med at gøre det. Der er mange områder, hvor HIPRON kan arbejde med udviklingshjælp og samtidig også for sin egen vækst og bæredygtighed. I denne forbindelse har jeg en drøm om at udvide HIPRON s rolle, især i Solu-khumbu, hvor vores deltagelse og indsats er i stor efterspørgsel. Men vi er nødt til først at opbygge vores organisatoriske kapacitet til at kunne arbejde professionelt og uafhængigt. Stigende effektivitet og engagement af HIPRON s personale, en mere aktiv bestyrelse, vedligeholdelse af god organisations-styring og uvildighed inde i organisationen er de centrale værktøjer. Med disse værktøjer kan vi tilnærme os internationale og nationale organisationer for at blive projekt-partnere. Vores gennemprøvede succes vil uden tvivl vise sådanne partnere pålidelighed og professionalisme. Når dette er opnået, kan vi foretage efterforskning og undersøgelser for at opsøge projekter i de mest afsidesliggende dele af Nepal og udarbejde projektforslag. For at kunne dette skal vi dog først tage nogle kapacitetsopbyggende skridt. Først og fremmest er det nødvendigt at gøre HIPRON s personale mere engagerede og kompetente i gennemførelsen af igangværende projekter, så vi kan vise projekterne frem som modeller for andre. For det andet bør HIPRON være mere professionel og effektiv til at forsikre udviklingspartnere, at vi kan håndtere deres projekt korrekt og også vejlede dem med at iværksætte deres projekter med succes. For det tredje bør HIPRON uafhængigt undersøge og identificere så mange projekter som muligt og opsøge donorer til at gennemføre dem. For det fjerde bør HIPRON koordinere og udvide dets administrative tjenester med individuelle donorer og NGO'er, der har projekter men manglende administrativ støtte. Dette kan gavne begge parter, og ved at opkræve administrative bidrag kan det gøre HIPRON mindre økonomisk 3

4 afhængighed af HP. HIPRON har for nylig indledt Bakanje Women Empowerment Project i Bakanje VDC, Solu-khumbu med støtte fra den Danske Ambassade. Jeg tror på, at dette projekt er det rigtige projekt for samfundsudviklingen i landdistrikterne. Denne type projekter har masser af muligheder og fordele for samfundet. Der er desuden mange store donorer såsom FN, EU, Danida og andre landes nationale støtteorganisationer, som er villige til at finansiere sådanne projekter. Så der burde være gode muligheder for at udvikle landområdernes samfund gennem kapacitetsopbygning, lokal ressourcestyring og lige tilgang for alle til stedets faciliteter, ved at gentage vores succes i Bakanje- WEP og gennemføre tilsvarende programmer i andre dele af Solu-khumbu såsom Basa, Beni, Taksindu, Kanku og andre kommuner. Vi har allerede indhentet en masse viden fra Bakanje-WEP, så det bliver forhåbentlig lettere for os at henvende os til forskellige donorer for at etablere nye WEP projekter. Ved at gøre dette kan HIPRON reducere sin afhængighed af HP. Desuden vil HIPRON sideløbende med WEP kunne arbejde på skolegenopbygning, sundhedspleje, landdistrikternes energiudvikling og andre infrastrukturudviklinger for at understøtte den udvikling som WEP sætter i gang. I øjeblikket har Nepal et voldsomt behov for udvikling af energisektoren trods det faktum, at det har et stort potentiale for vandkraft. Enorme mængder af træ og olie bruges, mens nepalesisk økonomi drænes af olieindkøb, og mens skovrydning sammen med klimaændringer er et væsentligt problem for landdistrikterne. Dette påvirker i høj grad økonomien i landdistrikterne, især i landbruget. I denne henseende ønsker HIPRON at arbejde på fremme af landdistrikternes udvikling af lokale mikrovandkraftværker, opgradering af eksisterende kraftværker og gøre dem stabile og bæredygtig. Der er flere kraftværker i Solu-khumbu, men deres etablering er så fejlagtig og deres drift så dårligt forvaltet, at der ganske ofte opstår problemer. For nylig har jeg personligt henvendt mig til tyske Ingeniører uden Grænser og de har reageret meget positivt og bedt mig om at gå i gang med en række forundersøgelser i Solu. Hvis jeg gennemfører dem korrekt, så vil tyske elektroingeniører selv komme og gennemgå de enkelte kraftværker for at finde fejl og mangler, gennemføre uddannelse af personale og i det hele taget opgradere værkerne og gøre dem bæredygtige. Vedrørende skole- og klinik-genopbyg-ning er der stadig mange der desperat trænger til renovering. Mange sundhedsinstitutioner forfalder og løber tør for medicin, og skoler oplever faldende indskrivning af elever og dårligt fremmøde på grund af ringe faciliteter og det giver dårlige livsvilkår og dermed faldende befolkningstal i visse områder. Jeg ønsker at analysere og udvikle projektforslag til genop-bygning af de lokale faciliteter og forelægge dem for forskellige donorer. Et par særlige skoler som jeg vil ofre min opmærksomhed er Chhiringkharka Primary School, som har 60 elever i en frygtelig ringe bygning, Phaplu Lower Secondary School, med mere end 300 studerende har et desperat behov for genopbygning og Basa Higher Secondary School med mere end 700 studerende der helt mangler klasse-værelser. Og den centrale klinik i Kenja, som er uhumsk og ved at forfalde. For scholarship projektet, vil jeg gerne motivere donorer og studerende i lokalområdet til at tage tekniske fag så som landbrug, dyrlæge, ingeniør, handel, elektriker, arkitekt, designer, blikkenslager, tømrer og computer ingeniører. Disse færdigheder er i enorm efterspørgsel i landdistrikterne. Vi har ingen lokale udlærte af en sådan art på nuværende tidspunkt, men vi har et antal studerende som er ved at blive færdige. Vores næste kunst bliver så at sikre dem arbejde lokalt. HIPRON bør vokse som en uafhængig organisation og søge sin bære-dygtighed gennem egne midler og kapacitet. Dette er ikke muligt med mindre vi udvider vores arbejdsområder samt institutionelle udvikling og professionalisme, effektivitet og kapacitet. Med disse værktøjer bør HIPRON søge flere partnere at sam-arbejde med på udviklingsområdet. Vi skal samarbejde endnu nærmere med HP, da det er vores store partner på nuværende tidspunkt og i lang tid fremover. Sidst men ikke mindst: god organisationsstyring, gennemsigtighed og upartiskhed under processen med 4

5 at indlede projekterne tæller mest af alt. (Oversat af Kurt) Hvordan går det så? af administrerende driftsbestyrende sekretær og projektmager Kurt Lomborg Der er jo ikke sket de store forandringer ved, at jeg er hoppet ud af formandsrollen. Jeg er jo stadig den der sidder bag skærmen med alt det administrative arbejde. Og det er jo stadig mig, der fortæller og snakker løs til bestyrelsesmøderne og foredragene rundt i landet. Men i forhold til nepaleserne er der dog sket noget. De er ikke vant til frivillig afgivelse af magt, så nu bliver jeg jævnligt forbigået til fordel for vor nye formand. Og det er dejligt at ansvaret og opgaverne bliver delt ud sådan per automatik. Kun Namgyal forstår til fulde, hvad det handler om, og vi griner begge af, at vi nu er blevet kollegaer. Dog er han højere på strå end mig, for han har både løn, sekretær og kontorassistent. Sidste år var Women Empowerment Project i Bakanje Kommune (Bakanje WEP) mit vigtigste projekt. Vores første store projekt, der arbejder med bløde værdier. Kvinderne i Bakanje skal lære at tage aktiv del i samfundet og udnytte de goder, som det vil kaste af sig. Og den 9. Marts i år skrev HIPRON kontrakt med Den Danske Ambassade i Kathmandu om at gennemføre dette projekt over de næste tre år med et budget på en million kroner. Det var altså hverken mig eller HP, der skrev kontrakt. Det var HIPRON. Og det er da også HIPRON som på egen hånd nu bestyrer projektet. Jeg er gledet i baggrunden og fungerer nu kun som lejlighedsvis rådgiver. Desværre har det vist sig, at Ambika kun fungerer som en fisk i vandet ude i Bakanje mellem kvindegrupperne. Deres møder er aktive og relevante, og kvinderne møder talstærkt og aktive op. Men Ambika har vanskeligheder, når det gælder rapportering og regnskabsaflæggelse. Så hun har brug for rigtig meget støtte og hjælp, og det får hun så fra HIPRON, og det lykkes med hiv og sving. Men lad det nu komme ordentligt i gang, og lad begyndervanskelighederne overstås. Ambassaden stiller meget store krav til især regnskabet. Det skal stemme fuldstændigt, der skal redegøres for hver et lille bilag og budgettet skal svare til udgifterne og det må ikke overskrides med en ti-øre. Namgyal og jeg har været vant til at arbejde med simple regnskaber, som skal stemme på en enkelt rupee fra eller til, og vi er da også vant til en ret stram budgetstyring, men jeg er lykkelig for at det er Namgyal og ikke mig, der skal lære regnskabsføring af ambassaden. Så nu da WEP ikke længere er mit centrale projekt, så er HIPRON blevet det. Jeg mødte Namgyal første gang i 2001, hvor min daværende projektmager Kaji anbefalede ham som regnskabsfører i et af vore første projekter. Det skulle han ikke have gjort, for Kaji ville snyde, men det fik han ikke lov til af Namgyal, og så gik der skår i deres venskab. Men til gengæld opstod et nyt mellem ham og mig. Han er næstældste af 5 børn med en delvist handicappet mor, som brækkede det ene lårbenshoved, der groede forkert sammen. Faderen fik et træ i hovedet og døde som en grøntsag et år senere da Namgyal var 12, og familien blev efterladt i armod. Storebror passede kvæget i sæteren, så Namgyal måtte forlade skolen og blev familiens frontfigur og passede gården i dalen. Men efter nogle år magtede han at passe både skolen og familien indtil jeg mødte ham som 21-årig i 9. klasse, hvor min mor og bror gjorde ham til en af vore første scholarship-modtagere. Men da havde han til fulde oplevet fattigdommens smerte, som han selv udtrykker det. I mellemtiden var de to yngre søstre og ene bror blevet voksne nok til at tage over, så Namgyal kunne koncentrere sig om at få en god 10.-klasses eksamen. Den gav adgang til Gymnasiet i Kathmandu, hvor studiestøtten gav til skolepengene, og resten klarede han ved at gøre mig små tjenester og tage med på mine trekkingture. Efter næsten at have været 5

6 evigheds-student fik han endelig sin Bachelor i Social Science. Og samtidig udviklede han og jeg i fællesskab det Himalayan Project, som du er medlem af i dag. Somme tider er det svært at få Namgyal rigtigt op i omdrejninger. Han víl gerne, men hans overblik og indsigt skal udvikles fra sag til sag. Ofte udfører jeg de svære opgaver for ham, og det forsinker jo udviklingen. Han lærer af resultatet men ikke af processen. Men han er ærlig, fuldstændig og hudløst ærlig, selv når han udfolder sig mesterligt i ironisk humor. Jeg har altid stolet fuldstændig på ham, og det har aldrig fejlet ikke én eneste gang. Det har altid været sjovt at udvikle nye procedurer og metoder sammen med ham. Eller rettere sagt så er det mig der udvikler, og ham der følger med indtil for nylig. Nu er han blevet mester i rapportskrivning, budgetlægning, byggeomkostninger, kvalitetssikring i byggeri og så har han udviklet udprægede diplomatisk-strategiske evner overfor embedsmænd i alle niveauer. Og nu begynder han at rende fra mig. Hvis han havde været uærlig, så havde han kunnet snyde sig til større indkomst end han har fået, og han havde haft det bedre med nepotistiske familiemedlemmer, der har krævet særrettigheder. Men nu kommer gevinsten af hans ærlighed. Han er så fuldstændig pletfri, at ingen korrupt embedsmand kan få en snabel ind nogen steder. Tvært imod så bliver han alle vegne omgærdet med en respekt uden sidestykke. Andre NGO er og projektmagere henvender sig til ham for at få hjælp og vejledning. Og han henvender sig selv til andre for at få gang i nyt. Så netop nu og netop derfor bliver han og HIPRON til mit vigtigste projekt i tiden. Han er så heldig at have Janaki til at lave en del af det administrative for ham. Hun altid glad og bliver aldrig fornærmet over at blive irettesat. Og det er hun blevet tit. For hun er lidt sjusket med facts og har svært ved at arbejde med nye detaljer. Også hun skal udvikles fra detalje til detalje. Jeg tror det er lidt nepalesisk at have stort fokus på sig selv i alle livets forhold og for lidt på hvorfor og for hvem, der skal arbejdes. Men hun er hurtig til at forstå og god til at huske, hvad hun har lært, så nu er vi ved at have en særdeles pragtfuld medarbejder. Når jeg er i Nepal, får hun i hemmelighed en pæn bonus-kuvert fra HP, fordi jeg ikke vil risikere, at hun kunne finde på at forlade os. Og så har de TikaRam som frokost-anretter og stik-i-rend-dreng, og nu efter at vi har investeret i en lastbil til ham, ordner han alt ude i byen. Henter varer, pakker dem, sørger for varetransport til Solu og følger ofte selv med. Han gør rent, støvsuger, vasker vinduer og vægge, så alt er så propert. Men de mangler en regnskabsfører, nogle flere computere, bedre internet-forbindelse, og så er kontoret ved at være for lille, og vi forventer at lejemålet bliver sagt op indenfor et år pga en vejudvidelse. Men vi har ikke råd til at blive ved med at øge de administrative omkostninger til HIPRON. Men nu har Anne Liese fra Tyskland henvendt sig og bedt om hjælp. Du skal lige høre hendes historie her, for den er ikke rar. Hun er en ældre dame på nær de 80, som gennem de sidste 23 år, med midler indsamlet i Tyskland og EU, har omdannet et lille kloster i Junbesi-dalen til den smukkeste kostskole for 70 armodsramte børn og dagskole for 35 lokale elever. Men nu begyndte hun at blive bange for, hvordan hendes livsværk skal fortsætte, nu da helbredet begyndte at gøre alvorlige alders-knuder. Der skulle skaffes indkomst. Hun fik bygget et fantastisk smukt kollegium nær skolen, som kan leje værelser ud til turister. Og så fik hun lovning på meget betragtelige summer især fra nogle EU-fonde til at bygge et hotel i Kathmandu, som skulle blive til en pengemaskine for skolen. Hendes nepalesiske samarbejdspartnere gennem mange år, som alle er nogle fantastiske og troværdige fyre, fungerede gladelig som stråmænd for køb af en stor og meget attraktiv og meget dyr grund. Hun sendte en betragtelig sum til byggemodning og fundament og fik nogle fine rapporter med anmodning om flere penge. Da hun lige rejste en tur om for at tjekke og fandt grunden uberørt, opløste stråmændene selskabet 6

7 og delte i 4 lige store parter, Anne Liese gik i opløsning, og nu har EU lukket kassen. Nu har den brave kone samlet sig igen og bedt Namgyal om at administrere sin skole, og hun har gladeligt sagt ja til at betale 15% til HIPRONs administration. En pensioneret skolelærer fra Tasmanien, som i øvrigt var klasselærer for vores kronprinsesse, vil modernisere Ringmu Skole fuldstændig, efter at vi nu sammen med Sydthy Rotary Klub har renoveret den. Han betaler glad 10% af projektomkostningerne til HIPRONs administration. En gruppe tyske elektro-ingeniører har vist interesse i alle de små vandkraftværker i Solu, så Namgyal har tilbudt sin hjælp til deres forundersøgelser, som gerne skal munde ud i senere projektarbejde. Så nu begynder HIPRON at tjene sine egne penge, så de ikke længere behøver at være så fuldstændig afhængige af os. Måske kan de få råd til regnskabsfører og større kontor for egne penge. Men nu bliver jeg jo bange for, at denne succes ikke kan fortsætte, og at vi pludselig hænger endnu værre i vore forpligtelser. For på trods af at Namgyal er blevet mester i nogle hjørner af vores projektverden, så er der en masse hjørner hvor han stadig er på nybegynderstadie. Men det ved han ikke selv endnu. Desværre giver vores Bakanje-WEP ikke ret mange penge i HIPRONs kasse. Snarere tvært imod, så forventer ambassaden at vi støtter WEP. Men hvis vi kunne kopiere Bakanje-WEP til andre kommuner, og hvis vi kunne få disse godkendt af Danida s projektpulje, så vil der være lidt flere penge i det. At komme indenfor hos Danida er meget svært; men med ambassade-projektet er vi allerede lidt indenfor. Efter alle disse detaljer kan jeg endelig forklare hvordan HIPRON er blevet mit centrale projekt. Jeg har spurgt Namgyal, om han har mod på selvstændigt at beskrive et nyt WEP projekt. Han har i opblæst selvtillid sagt piece of cake. Men allerede nu i begyndelsen af processen er han ved at tabe pusten. Han er vant til, at når han bare lirer noget af, så gør jeg det færdigt for ham, og jeg skal da også tage mig gevaldigt sammen for ikke at gøre det igen. Men han skal gøre hele arbejdet selv. Jeg skal bare stille ham irriterende spørgsmål og problematisere alt hvad han arbejder med. Midt i oktober tager jeg derom til ham, og så går vi sammen en tur til Basa Kommune og ser om ikke kvinderne der har brug for vores indsats. Hvis han virkelig klarer opgaven, så er han en sand mester og er klar til at overtage biksen. Hvis ikke, så, tjaaa, jeg ved snart ikke. Thorbjørn arbejder med pædagogik og undervisning, og han har designet et kursus, som vi har fået inkluderet i ambassadens WEP-program. Programmet består af et rent kursus for lærerne ved alle Bakanje s skoler, som vi kalder School Empowerment Project (SEP). Og et lige så omfattende program, som skal forbedre skole-hjem samarbejdet gennem kvindegrupperne. Dette kalder vi WEP-SEP. Vi er meget spændt på hvordan det kommer til at fungere. Det kunne vise sig at være en epokegørende nyskabelse i den nepalesiske skoleverden, som vi også vil kunne dublikere gennem Danida-projekter i andre kommuner. Vi er også langt fremme med den sidste renoveringsopgave ved Sagar-Bakanje Skole. Her er Namgyal i sit es. Han har skaffet samarbejde og penge fra de nepalesiske skolemyndigheder, og det er ellers ikke nemt. Og jeg har skaffet samarbejde med Nykøbing Mors Rotary Klub, som har fået en testamentarisk gave med vores navn på. Så nu river vi Hillary s gamle kontorbygning ned, inden den falder selv, og bygger den smukkeste to-etages jordskælvssikrede bygning i hele Solu, med kontor og lærerværelse foroven og to klasseværelser forneden. Vi havde et helt fantastisk planlægningsmøde i skoleinspektørens hotel i Sete. Ang Dawa vil gerne snart gå på pension, men han vil så gerne kunne aflevere den helt perfekte skole til sin efterfølger. Kami Chhirring er Solu s dygtigste bygmester. Han stod for byggeriet af min stolthed, Chhirringkharka Community Clinic, hvor jeg stadig ikke kan finde en finger at sætte på noget som helst ved bygningen. Og så var der Namgyal og mig (se billede side 6). Kami Chhirring forstår ikke engelsk og jeg forstår ikke 7

8 ret meget nepalesisk. Men det var yderst begrænset, hvad der skulle oversættes, da vi begyndte at snakke i 3 dimensioner med rumfang, længder, tykkelser, vægt, arbejdstyrke, dagsværk, enheder, priser, mængder og endelig mundende ud i budget. Kami Chhirring var gået fra Mopung tidlig morgen og op over passet. En tur der ville tage mig det meste af dagen. Men han var fremme midt formiddag. Sidst på eftermiddagen kunne jeg udskrive budgettet og en kontrakt på min bærbare printer, og han sagde farvel og forlod os for at nå hjem inden det blev helt mørkt. Og Ang Dawa var så tilfreds, at han donerede fyraftens-øl, så vi sad veltilfredse og fortalte historier til det blev sent. Sådan en dag får mig til at føle mig som menneske i et fællesskab, og den glæde er alting værd. Næste morgen var Ang Dawa meget træt. Han var stået tidligt op, for at gøre hotellet klar til dagen og for at hjælpe sin kone i gang, inden han skulle gå de tre kvarter om til skolen. Oppe på førstesalen har de engang installeret et rigtigt sidde-træk&slip-toilet, så gæsterne ikke behøver at gå helt ned i gården til det normale hul i gulvet. Sædet sidder lidt løst og er lidt svært at slå op. Da han lige tjekkede det klokken fem, havde en gæst med diarre sprøjtemalet hele bagvæggen og en del af gulvet. Så ned på knæ og tørre op. Da han lige tjekkede igen klokken seks, var den gal igen. Denne gang måtte han i koldt bad bagefter og skifte tøj. Klokken syv var den gal igen, men da så han synderen forlade lokalet. Det var en ung fransk kvinde, som ikke kunne drømme om at sætte sig på sædet, men prøvede at klare den i halvstående stilling. Og heller ikke drømme om selv at tørre op efter sig. Og så var hun ikke engang særlig syg, for hun gik videre op mod passet. Ang Dawa skulle i bad igen og kom for sent til skolen. Inden vi sagde farvel brokkede han sig stille over at hendes diarre ikke engang var påført på hans hotel, for den slags sker aldrig hos ham. Og så sagde han en sætning, der ramte som et lyn: Ikke alle Vesterlændinge er civiliserede mennesker. Et par dage senere havde jeg endnu en mærkelig oplevelse med mennesker. Ambika og jeg var dybt engageret i en diskussion om nogle WEP-detaljer, da den unge fyr fra New York uden omsvøb brød ind, for at fortælle os hvor fantastisk Nepal er, og hvor glade menneskene er. Efter en halv times begejstring drog han videre med sin kammerat, og vi kunne ikke huske, hvad vi var kommet til. Næste dag mødte vi ham i Kenja. Da havde han fået diarre og var ved at dehydrere i en sådan grad, at han havde tilkaldt redningshelikopter på forsikringens regning. Jeg kunne nu ikke se at han fejlede noget, og dehydreret var han da i hvert fald ikke. Og da vi hørte helikopteren nærme sig, sprang han da også frisk afsted ud til landingspladsen på en mark et stykke udenfor bygden, fulgt af en hale af folk, der ville se en helikopter så tæt på. Han røg afsted sammen med sin kammerat. Det koster kr at chartre en helikopter til sådan en tur. Og agenten, der står for hele logistikken, skal have kr, og så skal lægerne have for behandling og for at skrive en erklæring til forsikringen. Da de forsvandt oppe over bjergryggen, stod vi folk og kiggede hinanden i øjnene med trætte opgivende blikke. Den unge new york er havde lige fyret flere penge af på en simpel diarre, end nogen af de forsamlede kunne nå at tjene på et helt liv. Ikke engang ved rigtig sygdom ville dette være en mulighed for en eneste af dem. Det er endda uoverkommeligt for de fleste af dem at blive båret de 1-2 dage til nærmeste bus og så skrumle en hel dag til Kathmandu for at få en hospitalsregning, som de skal tage lån for at betale. Deres eneste mulighed er normalt at dø, hvis sygdommen er alvorlig nok. En uge senere overværede jeg den store begivenhed, at den første traktor hen under aften ankom ad den ny-gravede vej til Kenja. Alle skænkede hjemmebrændt for hinanden, trykkede hænder, klappede på skuldre og folkene fra helikopteroplevelsen var ganske oplivede, for nu kan det ikke vare mange år, før man kan komme til Kathmandu på én dag. Kenja har ellers en ikke ret gammel klinik. Men den er ved at rådne væk på grund af ekstremt dårligt byggeri. Personalet er stukket af for længe siden, så der nu kun er en pedel og en sygehjælper, der skal klare allehånde sygdomme og P-sprøjter. Jeg er gået i gang med at lede efter en donor, der vil være med til at 8

9 bygge en klinik magen til den i Chhirringkharka, blot lidt større. Og der skal være en garage med en ambulance. Kenja er i det hele taget det centrale sted for kommunen. Det er her WEPs kvindegruppe er størst. Og det er her alle de andre kvindegrupper kommer til fællesmøde. Der er ingen steder at holde bryllups- og begravelses-fester, så man kan kun invitere få, og så bliver de andre fornærmede. Derfor skal vi have bygget et forsamlingshus, som skal ejes af kvindegruppen, der så kan leje det ud. Vi er lige nu i forhandling med en Rotary klub om projektet. Og skolen i Chhirringkharka er forfærdelig. Den skal simpelthen rives ned til grunden, og der skal bygges en ny til de tre engagerede lærere og 70 elever. Men det er blevet sværere at finde penge. Mon det er krisen? Og vi mangler stadig at bygge en del vaskehuse. Vi har afventet at se resultatet af de to, som er bygget. Om 50 meter sort plastikslange på taget er nok til et varmt bad. Hvor tit især kvinderne benytter dem. Vores vandmøller er en kæmpe succes. Nu har vi bygget syv, hvoraf fem er i fuld funktion. Vi regner med at behovet er dækket, men måske skal vi alligevel investere i én mere i Tajingma. I bygden Junbesi i nabokommunen, som er et lokalt turistcentrum med en stor skole og klosterskole, er kloaksystemet brudt delvist sammen, og det afløb der fungerer, går direkte i floden. Jeg er ret overbevist om, at jeg kan få Hedeselskabet til at stå for et kloak-projekt med rodzoneanlæg i Junbesi. Men jeg har forlangt, at de selv producerer et kort over involverede ejendomme, og at de laver en liste over folk, der er så interesserede i projektet, at de er klar til at betale en tilslutningsafgift. Men her på andet år er der stadig ikke sket noget. Lige så skidt ser det ud med min brandbil, som står i en lade i Sjørup og støver til på 1½ år. Vi kan ikke få lov at importere den ind i Nepal, fordi de har en lov der blokerer for import af køretøjer ældre end 10 år (de vil ikke have alt vores gamle brugte skidt). Og min brandbil er 36 år gammel, men er dårligt kørt til og har altid stået i en opvarmet garage. Der er nu kommet nyt liv i projektet, fordi vi har gode forbindelser direkte til indenrigsministeren. Og tre brandmænd fra Aalborg Lufthavn er klar til at tage med og give oplæring. I øvrigt har vi lige, sammen med 4 Rotary klubber, skaffet en flot 4WD-ambulance med fuldt akutudstyr til en klinik i udkanten af Kathmandu-dalen. Der er så mange store projekter og beslutninger i drift lige nu, at vi somme tider overser vores scholarship-program lidt. Det kører jo bare, og vore børn går jo i skole og gør hvad de skal. Det skyldes ikke mindst utrætteligt arbejde fra Namgyal, at han har fået dem forklaret enkeltvis og igen og igen, at deres studiestøtte er en gave. Ikke en her-og-nu-gave, men en gave for fremtiden, og at selve fremtiden ikke ligger i gaven, men i deres egen indsats. Jeg bliver så umådelig stolt, når jeg mindst én gang om året møder mine børn og ser, hvor målrettet de udvikler sig. Anne-Marie tager med mig på efterårsrunden i Solu, og vi er ved at forberede en udskrift af persondetaljer på hver enkelt af vore 174 studenter. Mange af vore unge mennesker har vi nu kendt i rigtig mange år, så det vil være godt at få opdateret deres livssituation, og undersøge om der er noget vi burde gøre, eller om alt bare fungerer, som det skal. Så mon ikke næste medlemsblad kommer til at handle om vores scholarship-program. Og så lige til slut et par praktiske bemærkninger til vore medlemmer og donorer. Fra i år, 2012, er der fuldt fradrag for alle donationer til HP; herunder også scholarship. Tidligere var der et bundfradrag på 500 Kr, som ikke gav fradrag; men det er bortfaldet nu. Scholarship donorer, der har lyst til at give en ekstra pengegave til deres børn, bør sætte den ind på kontoen , for så er der fuldt fradrag for gaven. Jeg skal nok finde ud af at fordele indskuddene rigtigt og at give gaven videre til din student. Og det med fradraget skal du ikke tænke på, for det er noget jeg ordner direkte med skattevæsenet. Hvis du vil have et tyndt og fladt brev med os ud til ungerne, så sendt det senest først i oktober. Men husk: kun et brev og et par billeder ingen lakrids, tøj, farvekridt og bøger. 9

10 Men en betingelse for at vi kan blive ved med at opnå skattefradrag er, at vi skal være mere end 300 medlemmer. Og vi vedbliver med at ligge 10% over denne grænse. Det er lige til at få dårlige nerver af. Jeg vil derfor kraftigt opfordre scholarship-donorer om at tegne medlemskab ved siden af deres donation. Det er jo især jer, der drager fordel af fradraget. Medlemskab tegnes ved at sætte kontingent ind på kontoen (250 kr for fuldt medlemskab og 125 kr for støttemedlemskab). Og så en sidste ting: husk os når du skifter adresse og ikke mindst mailadresse. Hvis du i kolde blæsende november fornemmer en ringen for dit indre øre, så er det os der sidder oppe i Himalaya og snakker med din student og sender dig en tanke. Og så må du meget gerne sende en tilbage til os. Mange spørger om de kan komme med på en tur til Solu. Ja, du er velkommen. Mail blot til Kurt og lad os diskutere de grove træk af din tur. Derefter hjælper Namgyal dig meget gerne med alt det praktiske i Nepal. Lige fra du lander i lufthavnen, til du flyver derfra igen. Du kan finde fly på nettet; men på dette punkt vil jeg meget gerne opfordre dig til at lade være med det. Ring til Kipling Travel og lad dem ordne flyet. Det er op og ned, hvad det er billigst, men hos bureauet får du gode råd, service og ekstra sikkerhed. De er eksperter omkring Nepal, og de kender Himalayan Project. 10

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

PROJEKTKATALOG Rotary-projekter i Upper Solu NEPAL September 2006

PROJEKTKATALOG Rotary-projekter i Upper Solu NEPAL September 2006 PROJEKTKATALOG Rotary-projekter i Upper Solu NEPAL September 2006 Skivehus Rotary Klub, som undertegnede er medlemmer af, har siden 1997 været involveret i et meget vellykket skoleprojekt i landsbyen Chhimbu

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Himalayan Project REFERAT 13. ordinære Generalforsamling Tirsdag 15. Marts 2011-18.30 på Højslev Kro

Himalayan Project REFERAT 13. ordinære Generalforsamling Tirsdag 15. Marts 2011-18.30 på Højslev Kro Himalayan Project REFERAT 13. ordinære Generalforsamling Tirsdag 15. Marts 2011-18.30 på Højslev Kro Fremmødt var 81 medlemmer (81 tilmeldte og 2 ikke-tilmeldte og 2 udeblevne uden afbud) Regningen fra

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere