Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata"

Transkript

1 Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan myndighedernes naturovervågningsdata kan fremsøges vha. Danmarks Naturdata

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Adgang til Danmarks Naturdata... 3 Fritekstsøgning... 4 Tilpas din søgning... 5 Indtast eller redigér søgeord... 6 Indtegn søgeområde... 6 Antal resultater... 7 Baggrundskort... 7 Find adresse på kort... 7 Gå tilbage til forsiden... 8 Læs mere/hjælp... 8 Eksport... 8 Resultatlisten... 8 Se søgeresultater... 9 Zoom i kortet Artssøgning Fremsøgning af arter ud fra artskategori Se søgeresultater Eksport Søg naturregistreringer Søgefiltre Se resultater Eksport Kontakt Danmarks Miljøportal Side 1

3 Introduktion Danmarks Naturdata er en søgeindgang til Naturdatabasen. I Naturdatabasen findes data om natur, indsamlet at myndighederne i forbindelse med en række forskellige overvågningsprogrammer. Hvert datasæt som indsamlet i forbindelse med en aktivitet indenfor et overvågningsprogram kaldes en registrering. Data i Naturdatabasen kan fremsøges på flere forskellige måder, men i denne vejledning beskrives, hvordan man kan fremsøge data via Danmarks Naturdata. Du kan også søge naturdata via NaturAppl, men da denne applikation primært er det inddateringsværktøj beskrives funktionen ikke her. I Danmarks Arealinformation kan man specificere et geografisk område, som man ønsker at søge data indenfor. Når dette område er specificeret, kan de data, der ligger indenfor området fremsøges via Danmarks Naturdata. Brugerstyringen holder styr på hvem der kan se data. Offentligheden i Danmarks Naturdata og Danmarks Arealinformation se alle data der er godkendt af myndighederne, men hvis man logger ind som myndighed i NaturAppl, kan man se data for den specifikke myndighed, der endnu ikke er godkendt og kvalitetssikret. Fremsøgning af naturdata i Naturdatabasen Side 2

4 Adgang til Danmarks Naturdata På Danmarks Naturdata får du nemt adgang til myndighedernes naturdata, som er indleveret til Naturdatabasen i forbindelse med mange forskellige typer af overvågningsaktiviteter. Søgesiden er både målrettet professionelle brugere med et stort kendskab til naturdata, men også brugere uden kendskab til myndighedernes overvågningsprogrammer. Der er mulighed for at fremsøge data ud fra specifikke kriterier, men det er også muligt hurtigt og let fx at se hvad myndigheder har registreret i et område. Du får adgang til Danmarks Naturdata via. flg. link: Der skal ikke logges ind for at få adgang til siden. Forsiden ser ud som vist ovenfor. Siden er opdelt i tre indgange med hver sin søgemetode: Fritekstsøgning: Her kan du ved at indtaste et søgeord foretage en søgning i hele databasen på baggrund af dit søgeord. Søg fx efter en specifik art, et sted eller noget tredje, som du ønsker at lede efter i Naturdatabasen. Søgeresultaterne vises efterfølgende sammen med en oversigt på kort. Artssøgning: Her åbnes et kort, hvorpå du kan indtegne et område, som du ønsker at eftersøge fundne arter indenfor. Du har også mulighed for at fremsøge arter tilhørende specifikke kategorier som fx Bilag IV eller Rødliste. Søg naturregistreringer: Her har du mulighed for at fremsøge naturregistreringer ud fra specifikke søgekriterier som fx naturtilstandsindeks, indsamlingsformål, naturtype, indsamlingsdatoer og en række andre kriterier. Denne vejledning er opbygget kronologisk ift. de tre søgeindgange og indeholder desuden separate afsnit vedr. visning af søgeresultater og brug af kortet. Side 3

5 Fritekstsøgning Her har du mulighed for at indtaste et ord, hvorefter søgemaskinen vil lede efter ord der matcher i hele Naturdatabasen. Dvs. søgningen foretages på tværs af aktivitetstyper, indsamlingsformål og myndigheder. Denne søgemetode er tiltænkt dig, som skal lave en hurtig og simpel søgning i Naturdatabasen, kun med udgangspunkt i et eller flere fritekstsøgeord. Du kan søge på ord i hele databasen, eller på ord med udgangspunkt i et geografisk afgrænset område, som du selv indtegner på kortet. Start søgningen hurtigt fra forsiden, ved at indtaste ordet i feltet vist nedenfor. Indtast dit søgeord her Ved fx at indtaste Citronsommerfugl i søgefeltet på forsiden, viderestilles du til selve søgesiden, hvor resultaterne af din søgning er vist i resultatlisten til venstre for kortet. Resultaterne vises i resultatlisten til venstre Som det fremgår, gav søgningen 167 resultater. Klik på resultaterne for at få vist dem i kortet. Side 4

6 Visning af søgeresultater i kortet Tilpas din søgning Efter du har foretaget din søgning ved indtastning af søgeord på forsiden, kan du til hver en tid ændre i din søgning eller få mere information om de fremsøgte registreringer. Søgesiden består af en række funktioner, disse er vist i figuren nedenfor. Læs mere om de enkelte funktioner under billedet. Funktioner i søgesiden. Se beskrivelser i afsnittende nedenfor Side 5

7 1 2 Indtast eller redigér søgeord Her kan du rette i dit søgeord eller indtaste et nyt. Hvis du ønsker at søge på flere ord, og en specifik kombination af disse, kan du indsætte + mellem ordene. Ved blot at bruge alm. mellemrum mellem to eller flere søgeord, vil søgemaskinen fremsøge alle naturregistreringer hvori bare et af dine søgeord indgår. Ved fx bare at søge på Ræv Ørn fås søgeresultater hvori begge eller det ene af ordene indgår, mens Ræv+Ørn returnerer registreringer hvori begge ord er registreret. Ved at bruge citationstegn ( ), kan du specificere en præcis ordlyd, som du ønsker at eftersøge, fx Rold Skov el. lign. Indtegn søgeområde Efter du har foretaget din fritekstsøgning, kan du indsnævre eller specificere din søgning ved at indtegne et søgeområde vha. de tre tegneværktøjer i det grønne felt. Du kan enten afgrænse et område vha. cirkel, firkant eller polygon. Klik Søg Når du har indtegnet dit søgeområde i kortet. Arealet af dit søgeområde vises i parentesen i højre side når du er færdig med at indtegne. Søgning indenfor cirkelafgrænset område Juster størrelsen på cirklen ved at klikke og trække musen Søgning indenfor kvadratisk område Klik og træk firkanten til den dækker dit område Søgning indenfor selvvalgt område Lav en frihåndstegning i kortet ved at klikke for hvert nyt punkt. Afslut med dobbeltklik. Arealet af dit søgeområde vises i parentesen i højre side når du er færdig med at indtegne. Vil du fortryde dit indtegnede område, skal du klikke på det lille kryds i samme linje som tegneværktøjerne. Side 6

8 3 4 Antal resultater Antallet af fundne registreringer, hvori dit indtastede søgeord indgår, fremgår af teksten ovenover resultatlisten så snart du har foretaget din søgning. Baggrundskort Du har mulighed for at vælge mellem tre typer baggrundkort: Alm. skærmkort, ortofoto og ortofoto inkl. vejnavne. Skift ved at klikke på det baggrundkort du ønsker at benytte i dropdown menuen. Du kan vælge mellem tre typer baggrundkort 5 Find adresse på kort Klik i feltet Find adresse for at indtaste en adresse, som du ønsker kortet skal panorere til. Når du har påbegyndt din indtastning vil adressesøgningen automatisk foreslå en række matches, som du kan vælge fra Indtast adresse for at panorere til et sted i kortet Den fremsøgte adresse markeres i kortet med en rød prik Side 7

9 6 Gå tilbage til forsiden Klik på Danmarks Miljøportals logo for at stoppe din søgning og gå tilbage til Danmarks Naturdatas forside. 7 Læs mere/hjælp Ved at klikke på Om Danmarks Naturdata åbnes en side, hvor du kan læse mere om Danmarks Naturdata. Ved at klikke på Hjælp, får du mulighed for at hente vejledninger mv. 8 Eksport Ved at vælge Eksport under resultatlisten i venstre side, får du mulighed for at eksportere dine søgeresultater i fire forskellige formater, både som alm. data og i geodataformat. Bemærk at du kun kan eksportere data fra 100 registreringer ad gangen. Hvis du har foretaget en søgning med mere end 100 resultater, vil kun de første 100 registreringer komme med i eksportfilen. Eksporter arter: Her genereres et udtræk til Excel-format, som indeholder samtlige arter fra alle registreringer, hvor dit søgeord er fundet. Eksporter aktiviteter: Her genereres en zip-fil med en række Excel-filer. Der genereres en fil pr. aktivitetstype. Dvs. du får en fil pr. overvågningsaktivitet, som indgår i dine søgeresultater. Dette skyldes, at overvågningsdata er registreret forskelligt, alt efter hvilken type inddateringsformular data er registreret under. Af denne grund vil kolonnerne differentiere i de forskellige eksportfiler, alt efter hvilke aktivitetstyper der indgår i dine søgeresultater. Hver fil indeholder desuden en fane med artsregistreringer, således at du for hver aktivitetstype også får information om hvilke arter, der er fundet i forbindelse med overvågningen. Eksporter GML: Her kan du eksportere dine søgeresultater som geodata til.gml-format. Eksporter Shape: Her har du mulighed for at eksportere dine resultater til Shapeformat. 9 Resultatlisten I resultatlisten under søgeboksen vises de resultater som matcher din søgning. Bemærk at resultatlisten er delt op i sider, med 100 resultater på hver side. Dvs., at hvis du har over 100 søgeresultater, skal du bruge scroll-baren i højre side til at scrolle til bunden af søgelisten og herefter bladre til næste resultatside. Side 8

10 Klik nederst i resultatlisten for at bladre til næste resultatside 10 Se søgeresultater Du kan få vist 100 søgeresultater i kortet ad gangen. Klik på for at få vist hele resultatsiden med 100 aktiviteter. Du kan herefter zoome til de enkelte aktiviteter, for at se deres nøjagtige placering. Markeringen i kortet udgør det område som den enkelte overvågningsaktivitet er knyttet op på. Dvs. det er hele registreringen, som bliver vist i kortet. Hvis du fx har søgt på ordet ræv, vil hele det område, hvor registreringen, som indeholder dit søgeord, blive vist. Du kan også vælge at få vist placeringen af enkelte aktiviteter i kortet ved at klikke på hver enkelt linje. Klik på resultaterne i listen for at få vist dem på kortet Gå til næste side af resultater, hvis du har mere end 100 søgeresultater ved at klikke på sidetallene i bunden af resultatlisten. Ved at holde Ctrl.-tasten nede mens du klikker, kan du få vist flere enkelte aktiviteter fra listen samtidigt. For at generere en enkeltregistreringsrapport, som indeholder detaljerede data, registreret ifm. overvågningsaktiviteten, kan du enten klikke på markøren i registreringen på kortet, eller på i-ikonet ud for hvert søgeresultat i resultatvisningen. Side 9

11 Dan enkeltregistreringsrapport for den fremsøgte registrering, som indeholder seneste data indleveret ifm. den fremsøgte naturregistrering, ved at klikke på i-ikonet eller på knappenålen midt i registreringen i kortet. 11 Zoom i kortet Brug plus og minus til at zoome ind og ud i kortvisningen. Panorer rund i kortet ved at klikke et sted og trække kortet til et andet udsnit. Du kan også benytte musens scrollknap til at zoome ind og ud. Side 10

12 Artssøgning Denne søgemetode giver mulighed hurtigt at få et overblik over, hvilke arter der er fundet indenfor et geografisk afgrænset område. Du har også mulighed for kun at søge efter arter indenfor en eller flere af flg. artskategorier: Rødliste, Bilag II, Bilag IV, Bilag V, Fredet art, Invasiv art og Udpegningsart. Læs mere om beskyttede, fredede og invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside, her: Artssøgningen tilgås ved at klikke Start søgning under afsnittet Søg arter på forsiden. Bemærk! Til forskel fra de to andre søgemetoder, er det ved artssøgning påkrævet at indtegne et søgeområde. Området skal være mindre end 50 km 2 Start din søgning med at zoome til et område på kortet, evt. ved at indtaste en adresse i adressesøgningen i øverste højre hjørne. Gå til et sted på kortet ved at indtaste vejnavn, hus nr. og vælg klik på det rigtige forslag i drop downmenuen. Du kan også blot zoome ind til et sted i kortet. Selve søgesiden består at en række funktioner, magen til dem som er beskrevet i foregående afsnit Tilpas din søgning i kapitlet vedr. Fritekstsøgning. Side 11

13 Når du har fundet det område på kortet, du vil søge i, kan du vha. tegneværktøjerne ud for Vælg område indtegne dit ønskede område til din søgning. Indtegn fx område som polygon Brug tegneværktøjerne til at indtegne søgeområde. Brug cirkel, firkant eller selvvalgt polygon som søgeområde. Indtegning af søgeområde Ved tryk på Søg fremsøges alle arter, som er fundet ifm. overvågningsaktiviteter registreret i Naturdatabasen. Søgning efter arter i et indtegnet område Side 12

14 Fremsøgning af arter ud fra artskategori Hvis du ønsker at specificere din søgning, har du mulighed for at vælge én eller flere artskategorier som søgefiltre. Der kan søges efter arter indenfor flg. kategorier: Rødliste, Bilag II, Bilag IV, Bilag V, Fredet art, Invasiv art og/eller Udpegningsart. Sæt kryds i firkanten ud for de kategorier du ønsker at filtrere din søgning ud fra. Vælg artskategori ved at sætte kryds ud for de der skal medtages i søgningen. Klik på pil for at bladre Se søgeresultater Når du har indtegnet dit område og foretaget søgningen, vises resultaterne i resultatlisten under den blå søgeboks i venstre side af skærmbilledet. Arter, som er observeret indenfor søgeområdet listes i resultatlisten På resultatlisten fremgår navnene på de arter, som er fundet ud fra din søgning med både dansk og latinsk betegnelse. Side 13

15 Ved klik på et artsnavn, vises de registreringer, hvor arten er observeret, i kortet. Du kan også klikke på Vis alle for at få vist alle søgeresultater, bestående af registreringer med artsfund. Klik på artsnavnet i resultatlisten for at få tilhørende registreringer vist i kortet For at generere en enkeltregistreringsrapport, som indeholder detaljerede data, registreret ifm. overvågningsaktiviteten, kan klikke på markøren i registreringen på kortet. Du kan læse mere om enkeltregistreringsrapporten på Danmarks Miljøportals Helpcenter. Eksport Ved at vælge Eksport under resultatlisten, får du mulighed for at eksportere dine søgeresultater i fire forskellige formater, både som alm. data og i geodataformat. Bemærk at du kun kan eksportere data fra100 registreringer ad gangen. Hvis du har foretaget en søgning med mere end 100 resultater, vil kun de første 100 registreringer komme med i eksportfilen. Eksporter arter: Her genereres et udtræk til Excel-format, som indeholder samtlige arter fra alle registreringer, hvor dit søgeord er fundet. Eksporter aktiviteter: Her genereres en zip-fil med en række Excel-filer. Der genereres en fil pr. aktivitetstype. Dvs. du får en fil pr. overvågningsaktivitet, som indgår i dine søgeresultater. Side 14

16 Dette skyldes, at overvågningsdata er registreret forskelligt, alt efter hvilken type inddateringsformular data er registreret under. Af denne grund vil kolonnerne differentiere i de forskellige eksportfiler, alt efter hvilke aktivitetstyper der indgår i dine søgeresultater. Hver fil indeholder desuden en fane med artsregistreringer, således at du for hver aktivitetstype også får information om hvilke arter, der er fundet i forbindelse med overvågningen. Eksporter GML: Her kan du eksportere dine søgeresultater som geodata til GML-format. Eksporter Shape: Her har du mulighed for at eksportere dine resultater til Shape-format. Side 15

17 Søg naturregistreringer Denne søgemetode giver mulighed for at foretage en søgning efter registreringer i Naturdatabasen ud fra en lang række søgekriterier. Det er muligt også at afgrænse søgningen på kortet, således at man kan foretage specifikke søgninger indenfor store eller små områder. Søgemetoden tilgås ved at klikke Start søgning under afsnittet Søg naturregistreringer på forsiden. Selve søgesiden består at en række funktioner, magen til dem som er beskrevet i det tidligere afsnit Tilpas din søgning i kapitlet vedr. Fritekstsøgning. Ligesom ved de andre søgemetoder, kan du vælge at fremsøge registreringer indenfor et bestemt område vha. tegneværktøjerne. Brug tegneværktøjerne til at indtegne søgeområde. Brug cirkel, firkant eller selvvalgt polygon som søgeområde. Klik på SØGEFILTRE for at specificere din søgning vha. en række andre søgekriterier Søgefiltre Ved at klikke på knappen SØGEFILTRE under tegneværktøjerne, fremkommer en ny dialogboks med en række søgefiltre, som du har mulighed for at udfylde. Søgevinduet giver mulighed for at specificere en række forskellige søgefiltre Side 16

18 Bemærk at søgefiltrene er delt op i to sider: Program, stednavn, dato, formål, institution på den første side, og Art, naturtype, naturtilstand, arts-/strukturindeks på den næste. Søgefiltre i siden Program, stednavn, dato, formål, institution Du skifter mellem siderne ved at klikke på overskrifterne i højre side, se nedenfor. Søgefiltre i siden Art, naturtype, naturtilstand, arts-/strukturindeks I nedenstående afsnit finder du beskrivelse af hvert af de mulige søgefiltre. Du kan selv vælge hvor mange filtre der skal danne baggrund for din søgning, og du kan løbende tilrette din søgning undervejs. De fleste filtre vælges ud fra en dropdown-menu, som indeholder de valgmuligheder som findes hvor hver søgeparameter Fritekstfelt Indtast et ord, som du vil søge efter i Naturdatabasen i kombination med de andre søgefiltre du evt. specificerer i de øvrige felter. Program Specificér den aktivitetstype, du ønsker at fremsøge aktiviteter indenfor. Vælg mellem de aktiviteter som findes i Naturdatabasen. Stednavn Du kan fremsøge aktiviteter på baggrund af stednavn. Du behøver ikke kende det fulde stednavn, men kan fx søge på Mose, og se alle registreringer som er tilknyttet et stednavn hvori mose indgår. AktID Hver aktivitet har et unikt 6-cifret ID. Ved at indtaste dette her, kan du hurtigt fremsøge en kendt aktivitet. Reference Fritekst felt. Nogle kommuner bruger dette til lokale henvisninger som fx referencer til interne sagssystemer o.l. Side 17

19 Dato fra Hvis du ønsker at søge efter registreringer som er inddateret indenfor en særlig periode, kan du specificere startdatoen for din søgning. Hvis intet er udfyld, vil der ikke blive filtreret efter en særlig periode, men i alle registreringer. Dato til Hvis du ønsker at søge efter registreringer som er inddateret indenfor en særlig periode, kan du specificere slutdatoen for din søgeperiode. Feltet vil automatisk være sat til dags dato. Indsamlingsformål Her kan du vælge imellem de seks indsamlingsformål, som data i Naturdatabasen kan høre under. Disse er: Andre myndighedsdata, Kommunal besigtigelse, LIFE-projekt mm., NOVANA, Øvrige data og VVM-analyse. Ansvarlig institution Den ansvarlige myndighed, er den myndighed, som har indleveret pågældende data. Det kan fx være en kommune, Miljøstyrelsen eller en ekstern organisation, der har en dataleveranceaftale med Danmarks Miljøportal. Naturtype Her kan du vælge en naturtype fra listen. Naturtilstand Her kan du fremsøge registreringer på baggrund af den beregnede naturtilstand (høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand) Artsindeks Her kan du fremsøge registreringer på baggrund af det beregnede artsindeks (høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand) Strukturindeks Her kan du fremsøge registreringer på baggrund af det beregnede strukturindeks (høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand) Artsatribut Her kan du specificere en artstype, som skal være fundet i de registreringer du fremsøger. Vælg mellem Rødliste, Bilag II, Bilag IV, Bilag V, Fredet, Invasiv eller Udpegningsart. Du kan ikke vælge flere typer i samme søgning, benyt derfor artssøgningen, hvis dette er et behov. Vælg arter Her åbnes en ny søgedialog, hvor du kan fremsøge arter, som findes i Naturdatabasen. Indtast navnet på den art du vil fremsøge, sæt hak ud for det korrekte forslag og gå herefter videre ved at trykke vælg. Du behøver ikke skrive hele navnet men kan nøjes med nogle bogstaver. Vælg arter: Skriv som minimum de første 3 bogstaver af navnet på arten du søger og vælg art fra listen. Side 18

20 16 Vælg fra artstræ Her kan du vælge en art ud fra taksonomitræ, ved at klikke dig vej frem gennem de forskellige artsklasser i træet til du finder den art du vil søge efter. Vælg arter fra taksonomitræ Se resultater Når du har klikket på Søg efter at have valgt filtre, vises dine søgeresultater nederst i søgevinduet. Resultaterne består af naturregistreringer, som matcher dine søgekriterier. Resultatlisten findes under søgefiltrene. Disse opdateres så snart du tilpasser dine filtre. De første 100 resultater vises på den første side. Se hvor mange resultater du har fremsøgt i bunden at resultatlisten ved at bruge scrollbaren i højre side. Ved at klikke på den lille blå pil i venstre side, kan du folde trævisning ud Resultaterne kan ses i hierakisk træstruktur, som kan være en hjælp til at klikke dig frem til det du søger. Side 19

21 Trævisningen viser dine resultater i en hierarkisk inddeling, og ved at klikke på de forskellige under- og overklasser kan du tilpasse din søgning. Du kan også opdatere dine søgekriterier i den øverste del af vinduet for at tilpasse dine søgeresultater. Af resultatvisningen fremgår flg. oplysninger om registreringen: Aktivitets ID (Id), Dato for registrering, Stednavn (Sted) og Myndighed. Klik på i-ikonet for at få vist flere oplysninger vedr. registreringen. Efter du har fremsøgt de ønskede registreringer, kan du få dem vist i kortet ved at klikke på Til kortvisning i nederste højre hjørne. Dine resultater fremgår nu af resultatlisten i kortvisningen, hvor du kan klikke på Vis den aktuelle side for at se registreringerne i koret. Du kan også klikke på de enkelte registreringer for at få vist dem enkeltvis. Resultatlisten findes under søgefiltrene. Disse opdateres så snart du tilpasser dine filtre. Bemærk at kun der kun kan vises op til 100 søgeresultater i kortet ad gangen. Scroll derfor til bunden af resultatlisten for at gå til næste side og få vist flere resultater. Eksport Ved at vælge Eksport under resultatlisten, får du mulighed for at eksportere dine søgeresultater i fire forskellige formater, både som alm. data og i geodataformat. Læs mere om eksportmuligheder ved at gå til afsnittet vedr. eksport på side 15. Side 20

22 Kontakt Danmarks Miljøportal Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer og brugerstyring på hjemmesiden: Har du yderligere spørgsmål til Danmarks Naturdata eller andre af Danmarks Miljøportals systemer, bedes du kontakte Danmarks Miljøportal. Telefon: , hverdage mellem 9 og 14 Haraldsgade København Ø Side 21

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik (hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Brugervejledning til avanceret søgning

Brugervejledning til avanceret søgning Brugervejledning til avanceret søgning I den avancerede søgning er det muligt at kombinere flere kriterier i en søgning. 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Søg kun i Under dette felt kan det vælges om der skal søges

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VISNING AF

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017.

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. 1 Gå ind på sitet: https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/menu.aspx 2 Klik på Indsend høringssvar

Læs mere

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning Grontmij PARK Version 2.1 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Systemets opbygning... 5 Overordnet datastruktur... 5 Valg af browser... 5 Test dine evner i dev-park... 5 Kortvinduet...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier:

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier: SAID Brugerguide SAID databaserne findes på websiden www.said-info.dk Inden brug af SAID-databasen anbefales det at læse kvalitetssikringskrav for SAID-sager på linket i bunden af startsiden. Tryk på linket

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Vejledning til NetGIS 5.0

Vejledning til NetGIS 5.0 Vejledning til NetGIS 5.0 På Vejle Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion til brug af kortet.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Online hjælpeguide FAQ V1.2

Online hjælpeguide FAQ V1.2 Online hjælpeguide FAQ V1.2 Spørgsmål: Hvordan kan jeg finde fly ved hjælp af kortet? Klik på en prik på kortet for at starte en søgning. Vælg derefter dit foretrukne valg fra menuen på skærmen for at

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7 Nyheder og forbedringer I NetGIS 2016 Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Vinduer... 3 Dialogbokse... 3 Aktiv funktion... 3 Temastyring... 4 Panoreringsværktøj... 5 Temastyring... 5 Kortopsætning...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Find besigtigelsesoplysninger for Statens 3-besigtigelser KUN for myndigheder med login. (beskrivelse af søgning uden login findes nedenfor)

Find besigtigelsesoplysninger for Statens 3-besigtigelser KUN for myndigheder med login. (beskrivelse af søgning uden login findes nedenfor) NOTAT Himmerland J.nr. NST-4104-00018 Ref. sorba/ajuel Den 24. november 2015 Naturstyrelsens 3-registreringsprojekt Vejledning til at finde besigtigelsesoplysninger for Statens 3- besigtigelser I Danmarks

Læs mere

Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn

Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn Oprettelse og redigering af besigtigelsesdata i Danmarks Naturdata, version 1.02 v. Jesper Fredshavn DMU, Kalø d. 10. Dec. 2008 Overblik over redigeringsmulighederne Som myndighedsbruger kan du få adgang

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning Grontmij PARK Version 2.1 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Systemets opbygning... 3 Grundlæggende Datamodel... 3 Valg af browser... 4 Test dine evner i pre-park... 4 Kortvinduet...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område.

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. I forbindelse med planlægning af vindmølleparker eller andre byggeprojekter er det

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere