Side 1. Værd at vide om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Værd at vide om..."

Transkript

1 Side 1 Værd at vide om...

2 ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej sal 2100 København Ø Telefon

3 Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet Trekantsamarbejdet i hjemmeplejen er en kompleks størrelse, fordi samspillet mellem borger, pårørende og personale kan danne forskellige koalitioner. Som udgangspunkt forventes det, at medarbejderne er i stand til at skabe og fastholde en god kontakt til både borger og pårørende, fordi det er altafgørende for, hvordan borgeren klarer sig i det videre forløb. Der er imidlertid grobund for uoverensstemmelser i samarbejdet, og det er påvist, at social- og sundhedshjælperne mistrives, når der opstår konflikter med borgerne og deres pårørende. Med støtte fra Forebyggelsesfonden er der nu udviklet et praksisnært refleksionsforløb, der kan styrke social- og sundhedshjælpernes kompetencer til at håndtere samarbejdet mellem borger, pårørende og personale hos hjemmeboende borgere med behov for hjemmepleje. Medarbejdernes refleksion sker i samspil med HVAD NU HVIS - et IT-værktøj, der indeholder en række cases fra praksis, som omhandler situationer, der er typiske for trekantssamarbejdet. Casene er blevet til i samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen i Valby, Københavns Kommune. Denne pjece indeholder et eksempel på et refleksionsforløb, der kan styrke socialog sundhedshjælpernes kompetencer til at forstå og forebygge konflikter i situationen. Side 3

4 Forstå og forebyg konflikter i trekantssamarbejdet En af de hyppigste forklaringer på dårligt trekantssamarbejde er kvaliteten af kommunikationen. Der er heller ingen tvivl om, at kommunikation spiller en afgørende rolle for det gode samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Der er imidlertid en risiko for, at denne gængse årsagsforklaring gør medarbejderne blinde for andre forhold i situationen, som kan forebygge uoverensstemmelser og konflikter i samarbejdet. Ni potentielle konfliktsituationer Der er en vifte af situationer i trekantssamarbejdet, der rummer et potentielt konfliktmateriale. Det vil sige situationer, som kan men ikke nødvendigvis behøver at udløse uoverensstemmelser i samarbejdet mellem borger, pårørende og personale: 1. Behovsændringer 2. Værdigt ældreliv 3. Familiens hjælp 4. Rammer 5. Familienetværk 6. Kvalitet i hjælpen 7. Ansvar 8. Forskellige behov 9. Overgange Side 4

5 RRR modellen Det første skridt på vejen til at forebygge en konflikt er derfor, at medarbejderne bliver i stand til at identificere/forstå den indbyggede konflikt i situationen. Figur 1: RRR modellen RRR-modellen* er anvendelig som søgemodel, når man analyserer tilspidsede situationer i samarbejdet mellem borger og personale. RRR modellen illustrerer, at der kan være mange faktorer i spil i en konfliktsituation. Relationen er det, der sker mellem mennesker som kommunikation, stemninger og kemier. I relationen ligger også emnet/opgaven, som de to personer er samlet om, som f.eks. personlig pleje. Rygsækken indeholder det, som parterne hver især bringer med sig ind i situationen. Deres aktuelle fysiske og psykiske tilstand, livserfaring, kultur, opdragelse og personlighed. Side 5 Rammen er konteksten, som f.eks. indeholder lokalemæssige forhold, indeklima og indretning. Rammerne er også pårørende, organisatoriske forhold, kolleger, ledelse, arbejdspladsens værdigrundlag/kultur, love og regler

6 Trekantssamarbejdet sat i RRR modellen > Rygsæk, Relation og Ramme I boksen nedenfor ser du et eksempel på en case fra refleksionsværkstøjet Hvad Nu Hvis. Den handler om Johanne og hendes datter. Den indbyggede konflikt i casen er den, at Johannes datter ønsker at være en del af plejen til sin mor mens hjælperne oplever datterens handlinger som utidig indblanding i deres arbejde. Hvad gør hjælperne? Det kræver kompetencer at se bagom situationen, når man skal vælge den bedste handling i denne case. Det vil sige en handling som først og fremmest tager højde for Johanne, men også for Johannes datter og for hjælpernes arbejdsmiljø. Her kan RRR modellen og refleksionsværktøjet Hvad Nu Hvis bidrage til at træne hjælpernes kompetencer til at håndtere samarbejdet med borgerne og de pårørende. Du og en anden kollega kommer fast hos Johanne, som er meget plejekrævende. Johannes datter bor hos sin mor, og datteren er meget omsorgsfuld og vil helst deltage i sin mors pleje, når I er i hjemmet. Her kommer hun med trøstende bemærkninger til sin mor, når I f.eks. skal vende hende i sengen, og giver jer gode råd hele tiden. I synes bare, at Johannes datter er for meget! En dag spørger datteren, om I synes, at hun er irriterende? Side 6

7 Rygsækkene > Johannes rygsæk Johanne har en stærk nedsat fysisk funktionsevne. Hun kan ikke selv varetage sin personlige pleje, men skal have hjælp til alt også til at vende sig i sengen. Johanne har sandsynligvis svært ved at mestre sin egen livssituation pga. hendes stærkt nedsatte funktionsevne. Hun har derfor behov for al den fysiske og psykiske pleje og omsorg, som hun kan få. Det får hun i høj grad af sin datter, som bor sammen med sin mor. Datteren hjælper derfor sin mor meget. Derudover får Johanne hjælp fra hjemmeplejen til personlig pleje hver dag 2 personer hver gang. Det er ikke usandsynligt, at Johanne føler, at hendes identitet og selvværd er lille, fordi hun ikke længere har kontrol over sin krop. Når et menneske begynder at opleve tab af bevægekontrol, kan det føle, at det er ved at tabe kontrol over sit liv. Det kan også være, at Johanne synes, at det går for stærkt, når hjælperne vender hende, og bliver forskrækket. Det skal foregå i et roligt tempo. I de fleste tilfælde langsommere end hjælperne finder det naturligt. Side 7

8 > Datterens rygsæk Datteren bor hos sin mor, der har brug for hjælp til alt. Datteren har derfor fået en ny rolle, som hjælper for hendes mor. Det kan være en svær rolle for et gråhåret barn når det pludselig skal være hjælper for en mor eller far. Men mange voksne børn og det gælder især for døtre påtager sig rollen som hjælper for deres gamle forældre, fordi de finder det naturligt. Det er dog ikke alle børn, der f.eks. kan bade deres forældre, fordi de synes, det bliver for intimt. Johannes datter er meget omsorgsfuld, og hun har efterhånden fået en del erfaring med, hvad hendes mor kan og ikke kan, og det vil hun gerne dele med medarbejderne fra hjemmeplejen. Johannes datter synes måske, som andre børn der hjælper deres forældre, at det også er i hjemmeplejens interesse at lytte til, hvad hun ved. Hun har sikkert også brug for, at hjemmeplejen anerkender hendes arbejde i hjemmet engang imellem. Endelig har Johannes datter og hendes mor sandsynligvis et tæt forhold til hinanden og datteren har måske ikke så mange andre nære relationer i sit netværk. Derfor går hun 100 % ind i hjælpen til sin mor. Side 8

9 > Hjælpernes rygsæk I hjælpernes rygsæk ligger viden om faglig kunnen, egne arbejdsstillinger og kommunikation. Hjælperne har faglige og personlige kompetencer til at varetage personlig pleje til ældre mennesker generelt og til Johanne, fordi de har erfaringer fra deres arbejde som faste hjælpere i hjemmet. Måske er hjælperne vejledere for elever og nyansatte kolleger i hjemmeplejen og underviser dem i, hvordan man yder personlig pleje til Johanne. Hjælperne ved altså godt, hvornår en personlig pleje er af god kvalitet. Måske hjælperne oplever, at Johannes datter indirekte sætter spørgsmålstegn ved, om de er professionelle altså kompetente til at hjælpe hendes mor, fordi datteren er til stede hele tiden, mens de hjælper hendes mor. Selvom man er professionel, har man også behov for at blive anerkendt for sit arbejde af borgeren og de pårørende. Det kan også være, at hjælperne lige den dag er mere følsomme end ellers, fordi de har meget travlt pga. sygdom blandt kollegerne. Endelig forstår de måske heller ikke, at en voksen datter vil bo hjemme hos sin mor. Side 9

10 Relationen I relationen ligger blandt andet kommunikationen, stemningen og selve opgaven - den personlige pleje. For at den personlige pleje til Johanne er mulig, er det nødvendigt at hjælperne kommunikerer med Johanne og datteren. Hjælperne er nødt til at skabe en kontakt til både mor og datter, inden de går i gang med arbejdet. Kontakten til Johanne sker mest gennem envejskommunikation, fordi Johanne har svært ved at kommunikere. Hjælperne bruger derfor korte sætninger og kropssprog, når de taler med hende. Datteren, derimod, har rigtig mange ting, som hun gerne vil dele med hjælperne. Det gør hun ved at give gode råd til hjælperne, mens de er i gang med at give hendes mor et bad. Hjælperne på deres side opfatter datterens handlinger som indblandende og irriterende, hvad de viser med deres kropssprog. Datteren kan måske godt se, hvad der sker, men hun har behov for at få bekræftet, at hendes mor har brug for hendes omsorg. Datteren oplever sikkert også, at hun er en ressource, som hjælperne kan trække på hvis de vel at mærke vil det. Problemet er bare, at hjælperne ikke opfatter Johannes datter som en ressource, når de er i hjemmet men derimod som et forstyrrende element for deres arbejde, og for deres muligheder for at få en god kontakt til Johanne. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt præget af forskellige opfattelser af datterens rolle i samarbejdet med hjælperne. Når datteren spørger, om hun irriterer hjælperne, kan det yderligere være med til at optrappe den spændte stemning i situationen. Side 10

11 Rammen Rammen for samarbejdet handler bl.a. om de fysiske rammer, som hjælpen til Johanne foregår i. Er der ro i rummet, så Johanne og hjælperne kan koncentrere sig om den personlige pleje? Er lokalet, hvor Johanne bliver plejet, trygt for hende? Rammen i trekantssamarbejdet mellem hjælperne, Johanne og hendes datter er præget af uro, fordi datteren giver gode råd til hjælperne, mens de er i gang med at pleje Johanne. Datterens trøstende bemærkninger til hendes mor virker forstyrrende, og det gør måske Johanne utryg i situationen. Rammen handler også om, at hjælperne har tid og rum til at udveksle erfaringer og handlinger med hinanden og med datteren om plejen til Johanne. Måske har de ikke lavet en døgn- og ugeplan sammen med konkrete aftaler om, hvem der gør hvad. Side 11

12 En forebyggende handling Analysen af casen ved hjælp af RRR modellen har sat spot på flere af de ting, som Johanne, hendes datter og hjælperne bringer med ind i trekantssamarbejdet. Den viden skal I bruge til at foreslå en forebyggende handling til casen. I boksen nedenfor ser I forslag til fire handlinger, som hjælperne kan vælge at foretage, når datteren spørger dem, om de synes, at hun er irriterende. Hvilken af de følgende fire handlinger vælger I? A. I siger til datteren, at det synes I faktisk, at hun er. I vil gerne have ro til at pleje hendes mor, når I er der. På den måde bliver plejen mere flydende og behagelig for Johanne. B. I undgår at svare på spørgsmålet men spørger i stedet for datteren, hvorfor hun ikke benytter sig af lejligheden til at holde fri, mens I er der. I skal nok passe godt på hendes mor; det er I jo uddannet til. C. I siger til datteren, at I sætter pris på hendes ønske om at hjælpe sin mor og I synes, at hun gør det rigtig godt. Men I foreslår samtidig, at I aftaler en arbejdsfordeling med datteren, så I bruger alles ressourcer bedst muligt. Datteren kan f.eks. lave en morgenbakke, mens I vasker Johanne. D. I foreslår datteren, at hun måske kan overtage dele af moderens personlige pleje? *) RRR modellen, frit efter Michael Munch-Hansen og Marian Popp

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere