Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere:"

Transkript

1 Center for Kultur og Fritid Bibliotekstorvet Hørsholm Tlf Kontaktperson Søren Nabe-Nielsen Centerchef Direkte tlf Mødereferat Sted: Dato: Deltagere: Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni Fra Sport-, Fritid og Kulturudvalget: Nadja Maria Hageskov, formand Henrik Klitgaard, næstformand Annette Wiencken, medlem Per Støvring, medlem Mette Graa, medlem (pt. på orlov) Fra administrationen: Jesper Daugaard, Direktør for Teknik, Kultur og Arbejdsmarked Søren Nabe-Nielsen, Centerchef, Center for kultur og fritid

2 Fra Idrætten: Jørgen Stig Nielsen, fmd. f. Idrætsrådet og Hørsholm Basket Ball Klub Niels Ryhding, Idrætsrådet og Rungsted Roklub Bent Fabricius, HUI-fodbold Peter Hjorth, HUI-fodbold Bo Rømer Ottenheim, HUI Poul Erik Thamdrup, Hørsholm Badminton Klub Lis Øbell, Hørsholm Handicap Forening, Svømning Handicapsvømmeforeningen Thomas Weichel, Rungsted Ishockey Klub Jesper Lindgren, Hørsholm Karate Klub Lars Holte, Hørsholm Pistol Forening John Borgstrøm, Hørsholm Senior Idræt Fra Kulturen: Jørn Hansen, Aktiv Kunst Kjeld Flemming, Hørsholm Jazzkompany Fra aftenskolerne: Finn Kjær, LOF Øresund Torben Holdt, MOF Emne: Dialogmøde mellem foreninger og institutioner og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden: Ingen Referat af dialogmøde d. 08. juni 2011 Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) indledte med at byde alle velkommen. Baggrunden for mødet var en opfordring fra sidste dialogmøde, som indgik i udvalgets budgetarbejde, om afholdelse af et dialogmøde, som ikke udelukkende fokuserer på økonomi. Derfor var der til

3 mødet ikke udsendt en decideret dagsorden, men en opfordring til foreninger og institutioner om at kunne komme i dialog med udvalget om stort og småt inden for kultur og fritid. Efter en præsentationsrunde blev deltagerne opfordret til i forhold til deres områder at komme med spørgsmål eller kommentarer til udvalget. Aftenskolerne Torben Holdt, MOF: Skal reduktioner i forhold til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. det tilsendte bevillingsbrev, forstås sådan at der for årene fremad, årligt sker en reducering på 12,5%. Henrik Klitgaard, SFKU og Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Nej, det er en misforståelse. I budget reduceres beløbsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning med 12,5% i 2012 og yderligere 12,5% i I 2014 vil beløbsrammen i forhold til 2010 niveauet, samlet være reduceret med 25%. Derefter er der ikke planlagt nogen ændringer. Finn Kjær, LOF: Er man i Hørsholm Kommune klar til at vedtage en lokalt udarbejdet folkeoplysningspolitik og herunder have nedsat et brugerudvalg, der skal være med i udarbejdelsen af folkeoplysningspolitiken, der skal træde i kraft senest 1. januar 2012 og? Nadja Maria Hageskov, SFKU og Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Dette har ikke været drøftet i udvalget. Folketingsbeslutningen er så ny, og med virkning fra d. 1. august så det må vente til efter sommerferien. Kulturen Jørn Hansen, Aktiv Kunst: Aktivitetskomiteen i Fuglsanghus har tilpasset deres udstillinger og aktiviteter i forhold til det reducerede kommunale tilskud og klarer sig. Derudover kommenterede Jørn, udmeldingen fra Kulturhusgruppen om, at Kulturhus Trommen ikke skal være et forsamlingshus, ved at det blev spændende at se hvad

4 der nu skal ske. Til sidst ville han høre, om Aktiv Kunst ikke kan overtage arbejdet med at forestå udstillinger i foyeen i Kulturhus Trommen. Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Der er i Kulturhuset nedsat en arrangementsgruppe der sammen med en husets overordnede retninglinier for udstillinger varetager udstillinger og arrangementer i foyeren. Dette ønskes fortsat at blive varetaget af udvalget, men henvendelser om udstillinger modtages gerne. Kjeld Fleming, Hørsholm Jazzkompany: I forhold til brug af CM-salen i Kulturhus Trommen, der har Kulturhusgruppen udtalt at der skal findes penge således at foreninger kan bruge salen. Hvordan vil det ske? Per Støvring, SFKU: Nu ligger der en række forslag, som SFKU skal arbejde videre med og hvordan det endeligt vil komme til at blive afhænger af det arbejde SFKU skal til at tage fat på. Idrætten Lars Holte, Hørsholm Pistol Forening: Hvordan kan det være at kommunen vil støtte eliteidræt med kr ,- årligt samtidig med at aktivitetsstøtte til foreningerne reduceres? Henrik Klitgaard, SFKU: Ja tilskuddet til foreningerne er reduceret men istedet er det nu muligt at søge den nye pulje til primært nye og nyskabende aktiviter. Så der er stadig mulighederne for foreningerne til at opnå støtte. Per Støvring, SFKU: Og ved hvert SFKU møde behandles der foreningsansøgninger. Bent Fabricius, HUI-fodbold: Er det klogt at opfinde nye aktiviteter fremfor at støtte Folkeoplysningen? Henrik Klitgaard, SFKU: Kommunen vil gerne udvikle og derfor er det vigtigt med en udviklingspulje. Lars Holte, Hørsholm Pistol Forening: Kan der ikke oprettes trådløs internt forbindelse i idrætsbygningen?

5 Idrætsbygningen er meget forfalden og der er problemer med at få udskiftet pærer, en nedgang er blokeret og rengøringen giver også problemer. Henrik Klitgaard, SFKU: Finder at det er god ide med trådløs forbindelse og vil lade administrationen undersøge mulighederne herfor. I forhold til rengøringen var det først besluttet at det må klubberne selv klare. Dette er dog problematisk med Folkeoplysningsloven. Bent Fabricius, HUI-fodbold: Overflytningen af idrætsparkens gartnere og de udvendige vedligeholdelsesopgaver fra Idrætsparken til Center for Vej og Ejendomme/Materielgården har bevirket, at foreningerne i Idrætsparken nu skal betale for forskellige ydelser som Idrætsparken tidligere gjorde gratis. Peter Hjorth, HUI-fodbold: Håndbold har netop haft et stævne emd deltagelse af 300 børn og har i den forbindelse også fået en regning fra Materielgården. Kan det være rigtigt? Poul Erik Thamdrup, Hørsholm Badminton Klub: Opgav, at få kørt en lift ned i klubbens badmintonhal, da klubben forhørte sig om prisen. Istedet klarede klubben det selv. Bent Fabricius, HUI-fodbold: Det er svært at finde frivillige til arbejdet i klubberne. Den nye ordning med at få tingene klaret fra Materielgården kræver en masse administrativt arbejde. Flytningen af gartnerafdelingen skaber en masse uro. Thomas Weichel, Rungsted Ishockey Klub: Hvordan kan det være at pærerne i skøjtehallen ikke udskiftes? Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Overflytningen af idrætsparkens gartnere og de udvendige vedligeholdelsesopgaver fra Idrætsparken til Center for Vej og Ejendomme/Materielgården er sket for at effektivisere kommunens drift af bl.a. de udvendige områder. I forhold til de enkelte klagesager, så må administrationen undersøge det nærmere.

6 Henrik Klitgaard, SFKU: Ja vi skal have sagerne belyst. Men det helt overordnede er, at kommunen gerne vil sikre vedligehold af udeområderne og den udvendige vedligehold, ved at flytte og centralisere denne opgave i Materielgården, således at Idrætsparken fremadrettet kan fokusere på aktiviteterne. Jørgen Stig Nielsen, fmd. f. Idrætsrådet og Hørsholm Basket Ball Klub: Finder at andre vil stjæle idrætsparkens område, ved at opføre skaterbane og senest parkour bane på områder der jf. Masterplanen er udlagt til parkering. Thomas Weichel, Rungsted Ishockey Klub: Er der fortsat politisk opbakning til en realisering af Masterplanen? Skøjtesporten har brug for at der sker noget og at der etableres en træningsskøjtehal. I Rungsted Ishockey Klub giver mangel på istid problemer i forhold til fastholdelse af medlemmer, frivillige ledere og udvikling af sporten. Endvidere kan han heller ikke se logikken i at etablere et fitnesscenter i Idrætsparken. Nadja Maria Hageskov, SFKU: SFKU kæmper for at få penge tilført til idrætsområdet. Men pt. har kommunen ikke pengene. Henrik Klitgaard, SFKU: Der er 16 ishaller i Danmark og det er for lidt men det er dyrt med en ekstra skøjtehal. Men når SFKU kommer med planer om at tilføre området penge, og på sigt kunne skabe det fornødne anlægsbudget, gennem lejeindtægter fra et fitnesscenter, placeret ovenpå svømmehallens administrationsafdeling ja så vil Idrætssrådet ikke være med. Da der skal skelnes mellem anlægsmidler og driftsmidler, ville et fitnesscenter kunne tilføre Idrætsparken 1. mio. Kr om året i driftstøtte. I øvrigt så sker der noget i Idrætsparken idet der er afsat 34. mio. til energirenovering, 2,4 mio. til renovering af HRTs haller og 4 mio. til generel renovering og forbedring idrætsparken. Energirenoveringen sker for lånte statspenge, der afdrages ved hjælp af de energibesparelser som opnås gennem renoveringen. Per Støvring, SFKU: Alle de nye idrætshaller vi skulle have her i Hørsholm står som følge af udligningsordningen desværre i Jylland.

7 Annette Wiencken, SFKU: Et andet problem er finanskrisen. I Masterplanen er det anført, at pengene til Masterplanen skulle tilvejebringes gennem salg af jorder på Kokkedal Vest og Nordvest og da dette er gået helt i stå er salget midlertidigt stillet i bero. Som tidligere foreningsformand kender Annette også til problemet med at skaffe frivillige ledere, og mente, at det var konjunkturbestemt. Peter Hjorth, HUI-fodbold: Hvorfor fastholdes Masterplanen, når man kan tilføre Idrætsparken en kunstgræsbane for de 8 mio kr. som står på anlægsbudgettet? Endvidere har foreningen igangsat streetfodbold og kunne godt bruge en bane til det! Jørgen Stig Nielsen, fmd. f. Idrætsrådet og Hørsholm Basket Ball Klub: Det er fint nok at man vil nyudvikle. Dog skal der være enighed. Henrik Klitgaard, SFKU: Frygter at nu forsvinder de 8. mio. Kr. fra Idrætsparken anlægsbudget. Penge som det holdt hårdt at få med i budgettet. Jesper Lindgren, Hørsholm Karate Klub: Roste kultur og idrætssekretariatet for deres ihærdige arbejde med at finde alternative lokaler for gymnsatiksalen på Rungsted Skole. Men er det muligt at få stillet en klublokale til rådighed og kan det lade sig gøre at få hængt en opslagtavle op på klubbens nye tilholdssted Usserød Skole? Endvidere finder han at det er problematisk at kommunen tildeler lokaler udfra præsedentsprincippet. Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Ja det er svært for nye foreninger. Et andet fordelingsprincip vil resultetere i et årligt uoverskuligt puslespil, hvilket vil skabe en masse problemer. I forhold til klublokale og opslagstavle vil administrationen undersøge hvad der kan lade sig gøre. Thomas Weichel, Rungsted Ishockey Klub: Hvorfor kan der ikke etableres idrætsklasser på Vallerødskole? Nadja Maria Hageskov, SFKU: Forespørgslen om idrætsklasser er blevet behandlet i Børne, Skoledvalget. Det faldt bla. pga. spørgsmålet, om det er lovligt at udvælge elever med særlige evner til bestemte klasser og i forhold til de nye klasser betydning for at kunne fastholde klasserne på de øvrige skoler.

8 Peter Hjorth, HUI-fodbold: Hvad med at starte med oprettelse af Idræts SFO er? Er det klubberne der skal starte dem op? Nadja Maria Hageskov, SFKU: Projekt Skolesport som starter efter sommerferien, kan måske være et første skridt i retning af at etablere Idræts SFO er. Niels Ryhding, Idrætsrådet og Rungsted Roklub: Hvordan kan det være at der ikke længere fjernes sand til sejlrenderne til ro- og kajakklubben? Og så vil roklubben tage kontakt til administrationen med henblik på at starte et arbejde op med at optage et lån til et foreningsfitness i roklubben. Jesper Daugaard, Direktør for Teknik, Kultur og Arbejdsmarked: Dette skal belyses. I budgetaftalerne fremgår det ikke at uddybning af sejlrenderne er sparet væk. John Borgstrøm, Hørsholm Senior Idræt: Er Idrætsparken forberedt på et nyt skybrud a la august Søren Nabe-Nielsen, administrationen: Tagrender, kloakker samt afløbsmuligheder er udbedret. Henrik Klitgaard, SFKU: Sådan et skybrud er der ingen der kan sikre sig godt nok imod. Nadja Maria Hageskov, SFKU: Takkede til sidst for god ro og orden samt en livlig debat. Debatten har det gjort det klart, at der en række problemstillinger i Idrætsparken omkring serviceniveauet til foreningerne som skal belyses nærmere.

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere