Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December Side 4. Side 6. Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7"

Transkript

1 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par stykker bliver lidt mindre. MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS Nytårsaften giver mulighed for både tab og gevinst. Også i virksomhedens regnskab Tabet kan ske, hvis virksomheden ikke er opmærksom på, at gamle fakturakrav går op i røg, hvis de er mere end tre år gamle. Fra 1. januar er forældelsesfristen nemlig ændret fra fem år til tre år. Det vurderes, at det kan betyde, at virksomhederne mister meget store beløb, måske milliarder af kroner. Op til nytårsaften er der til gengæld også mulighed for at hente en gevinst: måske kan virksomheden få penge tilbage fra SKAT. En EU-dom giver virksomhederne ret til fuld fradragsret på moms, når der er serveret mad og drikke til møder og kurser, der er afholdt i egne lokaler. Den ret kan udnyttes helt tilbage til To selskaber, der har kørt sagen mod SKAT, har allerede fået millioner tilbage. En enkelt koncern forventer at få 25 mio. kr. ud af sagen. Alle har muligheden, hvis de har haft møder med mad og drikke i virksomhedens egne lokaler de seneste seksten år. Der skal søges inden 1. januar 2011 og der skal arbejdes for pengene: kravet skal dokumenteres med bilag for hver enkelt post, for retten gælder nødvendig bespisning og drikkelse. Men så er der også renter. Seksten års renter kan også blive til penge. Læs mere på side 2-3 Side 6 Nogle skal betale mere i moms - andre slipper lidt billigere. Der er nye regler for privat salg af ejendomme, for administration af ejendomme og lempelse af hotelmomsen. Side 7 Det blev kritiseret for at ligne noget fra DDR-tiden. Nu har skatteministeren droppet sin ide om at SKAT skulle have lov til at kopiere alt på virksomhedens servere.

2 december 2010 SIDE 2 december 2010 SIDE 3 virksomheder har krav på at få millioner tilbage i moms Ny EU-dom giver ret til at kræve moms tilbage for mad og drikke under møder Mange virksomheder kan se frem til at få penge tilbage fra SKAT. En ny EU-dom betyder, at der er fuld fradragsret på moms, når der er serveret mad og drikke til møder og kurser, der er blevet afholdt i egne lokaler. EU-dommen fastslår også, at det er en ret, der kan udnyttes helt tilbage fra Det er altså muligt at få refunderet den moms, der er betalt for netop disse varer de sidste 16 år. Baggrunden er en sag, der for ti år siden blev rejst af de danske virksomheder Danfoss og AstraZeneca. De var utilfredse med, at SKAT dengang mente, at virksomheder, som købte mad til bespisning af forretningsforbindelser og medarbejdere, ikke havde ret til momsfradrag. Og hvis det var et internt møde med frokost, så mente SKAT, at det var det samme som almindelig, daglig mad til medarbejderne, som heller ikke giver ret til momsfradrag. De to virksomheder fik ikke ret i Landsskatteretten, men indbragte spørgsmålet for EU-retten. Og de har altså fået medhold. Hårdt arbejde og hurtigt AstraZeneca fik kr. og Danfoss seks mio. kr. tilbage alene for perioden 1996 til 2001, har de oplyst til Børsen. Danfoss fik dertil næsten fem mio. kr. i renter. For perioden fra 2002 til nu kræver Danfoss 9,5 mio. kr. samt omkring fem mio. kr. i renter. Så store beløb kan de færreste virksomheder nok regne med. Og regnskabsafdelingen kommer til at arbejde hårdt for at hente pengene hjem igen. Udgifterne til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomhedens lokaler skal naturligvis dokumenteres. Og det skal gå ret hurtigt: Virksomhederne skal nå at søge inden 1. januar 2011, fordi der indtræder en forældelsesfrist. Efter den dato kan man kun gå ti år tilbage. Hvis bilagene ikke er fundet frem og afleveret inden den 4. april, så er det kun muligt at få refunderet momsen for de seneste tre år. Derfor må der folk i kælderen eller hvor de gamle bilag nu opbevares hvis det vurderes, at der er tilstrækkelig stor gevinst til at kompensere for udgiften til at finde bilagene frem. Måske det kan virke som et lille ekstra plus, at der løber renter oveni refusionen af momsen. Så en frokost i 1994, hvor momsen nu kan refunderes med renter, kan måske give dobbelt glæde. Kun i egne lokaler Dommen faldt i 2008, men SKAT har først nu udsendt et såkaldt styresignal om dommen og dens konsekvenser. Her slår man fast, at retten til momsfradrag også gælder, hvis mad og drikke kommer fra et cateringfirma. Arrangementet skal blot være sket i egne lokaler. Som altid skal der have været et strengt forretningsmæssigt formål med bespisningen. Hvis virksomheden ikke har egne mødelokaler eller foretrækker at lægge møderne på restauranter eller kursuscentre er det de momsregler, der gælder for hotel- og restaurantydelser, der gælder. Det betyder, at en fjerdedel af momsen kan trækkes fra. Da Skat har haft en forkert praksis, er det vigtigt, at virksomhederne ved, hvordan de kan søge om at få moms for tidligere år tilbagebetalt, siger skatteminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse. milliarder går op i røg nytårsaften Det er ikke fest og fyrværkeri den 1. januar, hvis du har overset en ny lov om forældelse. Måske ryger dit gamle fakturakrav op i røg og dine penge er endegyldigt tabt. Pengene kan reddes, hvis du tager fat nu Lad os tage et eksempel: Du har et fakturakrav mod en kunde fra december Kunden har været noget besværlig, har også manglet penge, men aldrig forklaringer og løfter. Nu har han senest lovet at betale både faktura og renter i foråret 2011 med sådan godt og vel tre års forsinkelse. Det ligger inden for reglerne om forældelse, mener du. Men fra 1. januar 2011 er reglerne lavet om. Dit krav fra december 2007 er nu forældet lige netop, når rådhusklokkerne slår det første klokkeslag. Forældelsesfristen er ændret fra tidligere fem år til nu tre år på almindelige krav som fakturakrav og rentekrav. Et eksempel mere: Et gammelt tilgodehavende er noteret med gældsbrev helt tilbage fra sidste årtusinde den Du sover roligt, for du ved, at den slags særlige fordringer er beskyttet i 20 år. Hvis du har råd kan du vente til december Men nej. Også her er forældelsesfristen lavet om: Den 1. januar om morgenen er gældsbrevet mest værd som optændingspapir. Begge overraskelser følger af den nye forældelseslov. Derfor er der god grund til at se nøje på de gamle fordringer. Løsningen Bedst er naturligvis at sikre sig pengene inden 1. januar. Hvis det ikke kan lade sig gøre er der dog andre muligheder. Siden 2008 har det ikke været muligt at afbryde forældelsen ved bare at skrive til skyldneren og forlange betaling. Der skal mere til. Skyldneren skal skrive under på, at han erkender gælden eller du skal rejse kravet i byretten, hvis skyldneren ikke vil vedkende sig gælden. Der er også mulighed for at rejse en sag efter en særlig regel om småsagsproces. Den gælder, hvis kravet ikke er over kr. Denne proces betyder, at retten giver dig en grundig vejledning og hjælp, hvis du ikke har en advokat, og at du kan få behandlet sagen på en lettere måde med færre omkostninger. Det gode eksempel kunne se sådan ud: Murermesteren har en kunde, som nægter at betale sin regning på kr. for reparation af parcelhusets skorsten. Hun mener ikke arbejdet er gjort grundigt nok. Murermesteren mener, at arbejdet er lavet forsvarligt og godt og vil bare have sine penge. Han anlægger derfor sagen efter reglen om småsagsproces. Murermesteren udfylder og indsender en stævningsblanket til retten, som derefter hjælper både mester og kunde med at formulere deres påstande. Evt. får retten en sagkyndig til at undersøge skorstenen. Dermed føres sagen til en afslutning, så murermesteren får de penge, som retten mener han skal have.

3 december 2010 SIDE 4 december 2010 SIDE 5 Statens budget og virksomhedens Finansloven afgør, hvordan staten bruger de penge, der kommer ind i skatter og afgifter fra private og virksomheder. Derfor er finansloven også et element for virksomhederne. På disse sider får du et overblik over de væsentligste ændringer på virksomhedsområdet fra 1. januar Finansloven blev fremlagt den 8. november Der er indgået forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti samt Kristendemokraterne. Folketinget forventes at vedtage Finansloven medio december. Der kan derfor i princippet ske ændringer indtil vedtagelsen. Iværksætterskat lever stadig Reguleringen af den omstridte skat blev på fem procent Det blev kun til tomme løfter, da økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tilbage i august lovede et opgør med den kritiserede iværksætterskat, der koster risikovillige investorer op til 67 pct. i skat. Dansk Revision Information skrev om dette løfte i udgaven september Skatten består efter aftalen om næste års finanslov stadig for 95 pct. vedkommende. Der er alene sket en tilpasning, som betyder, at afkastet på unoterede aktier eller anparter vil være skattefrit i små og mellemstore virksomheder, som er nye og stadig vækster. Der vil formentlig senere komme en oversættelse af, hvordan det skal administreres i praksis. Den lille ændring vil ifølge kommentarerne fra revisorer og erhvervsliv ikke betyde væsentlige ændringer for investorernes særlige skat og dermed er der ikke håb om at skaffe flere penge til iværksættere. I hvert fald ikke på grund af denne lille ændring. Forskerskat fra 3 til 5 år Specialister og forskere har i flere år haft mulighed for en særlig skatteordning. For at gøre det mere attraktivt at forske i Danmark har de mulighed for at vælge enten en bruttoskat på 25 pct. i tre år eller en bruttoskat på 33 pct. i fem år, hvis de tjener over kr. om måneden. Det laves nu om, så forskerordningen kan slippe med 26 pct. i skat i fem år. Samtidig strammes reglen, så den kun kan bruges af personer, der ikke har været skattepligtige i Danmark i ti år mod hidtil tre år. Meningen med ordningen er at gøre det lettere at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, så danske virksomheders konkurrenceposition styrkes. Superligaen I 2010 blev det opdaget og kritiseret at en del professionelle fodboldspillere og idrætsfolk også benytter forskerordningen. Skatteministeren meddelte, at han ville stoppe den trafik. Det ser imidlertid ud til, at sportsfolk stadig er omfattet af ordningen. Ledelserne i de danske fodboldklubber er ikke enige om, hvorvidt den nye regel er en forringelse eller en forbedring. På den ene side kan danske spillere, der tjener gode penge i udenlandske klubber, være sværere at få hjem, fordi de skal være væk i ti år, før de kan bruge forskerordningen. På den anden side kan det være nemmere at hente udenlandske spillere til de danske klubber. gebyr på a/s og ApS Det har hidtil været gebyrfrit at oprette et anpartsselskab og et aktieselskab. Sådan bliver det ikke ved med at være. Som et led i Finansloven indføres der nu gebyrer for at stifte et selskab. Det sker for at finansiere de udgifter, der er ved at drive selskabsregistrene. Der bliver også et gebyr for at ændre eller genoptage selskaber. Størrelsen på gebyrerne kendes endnu ikke, men Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne regner ifølge bemærkningerne til finanslovforslaget med, at der kommer 50 mio. kr. i statskassen i 2011 ved dette nye gebyr. Det er netop hvad det koster at drive selskabsregistrene, skønner Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nyt gebyr for affald Ekstraregning til de fleste erhverv De fleste danske virksomheder fik i oktober et nyt girokort til betaling. Denne gang fra kommunen med overskriften affaldsgebyr. Gebyret består af et genbrugsstationsgebyr og et administrationsgebyr. Gebyret skal som hovedregel betales af alle aktive virksomheder. Gebyret er beregnet ud fra oplysningerne om branchekode og antal ansatte i CVR-registeret pr. 1. januar Det kan derfor anbefales at kontrollere oplysningerne om egen virksomhed, fx om branchekoden er korrekt. Fritagelse for gebyret forudsætter, at virksomheden havde en omsætning på under kr. i 2008 eller ikke producerer affald. En række brancher er også fritaget, hvis virksomheden kun har en enkelt ansat. Multimedieskatten lettet for par Kun en lille lettelse kom gennem forhandlingerne I dag betaler alle og enhver kr. i multimedieskat, hvis arbejdsgiveren stiller et eller flere multimedier dvs. telefon, internet, bærbar PC eller andet til rådighed. Det gælder også i en husstand, hvor begge ægtefællers arbejdsgivere stiller udstyr til rådighed. For ægtepar er prisen altså samlet kr. om året. Fra næste år bliver det lidt billigere men kun for ægtepar. Hver ægtefælle får nu en rabat på 25 pct. Dermed vil beskatningen for hver ægtefælle blive nedsat fra kr. til kr. og dermed en samlet rabat på kr. Det betyder en skattebesparelse på i alt ca. 840 kr., hvis begge ægtefæller betaler topskat. Multimedieskatten har kostet hjemmearbejdspladser Færre arbejder hjemme pga. skatten men den lever videre Næsten hver femte, som i 2009 havde en hjemmearbejdsplads, har valgt at droppe den i Det viser tal fra IT- og Telestyrelsen, som har opgjort, at faldet er præcis atten procent fra første halvår i 2009 til første halvår i Årsagen står klar for IT-branchen: Multimedieskatten har katastrofale konsekvenser for hele det danske erhvervsliv, sagde brancheorganisationen IT-Branchen, da styrelsen offentliggjorde tallet i november. Ifølge opgørelsen var der i 2010 præcis hjemmearbejdspladser i Danmark et fald på på et år.

4 december 2010 SIDE 6 december 2010 SIDE 7 Moms på rejsen Nu er der også moms på rejsen. Fra 1. januar 2011 skal rejsebureauer og turistkontorer opkræve og betale moms. Men ikke helt som os andre Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed er i dag fritaget for moms, men den fritagelse ophæves, så de fra årsskiftet er omfattet af momslovens generelle pligt til at betale moms af momspligtige varer og ydelser. Der er stadig tale om en særordning for rejsebureauerne. Det er en fælles EU-ordning, som sikrer, at rejsebureauerne kun skal betale momsen i ét land. Uden særordningen ville rejsebureauerne være nødt til at registrere sig og betale moms i alle de EU-lande, hvor de ydelser de sælger, fx hotelværelser, ligger. Der er også tale om en særordning for beregningen af momsen. Grundlaget er rejsebureauets fortjenstmargen, altså forskellen mellem det samlede beløb, der skal betales af den rejsende uden moms og bureauets faktiske omkostninger til de ydelser, de sælger til den rejsende. I kort, matematisk form kan momsberegningen også udtrykkes sådan: ((V x Mp)/100) x (R/(100 + R)), hvor V er betalingen fra den rejsende, Mp er den procentuelle fortjenstmargen og R er den gældende momssats (25). Det oplyser SKAT i sin vejledning. ((V x Mp)/100) x (R/(100 + R)) mindre moms på hoteller Lidt billigere at holde mødet i Danmark Et stort ønske i hotelbranchen blev imødekommet i Finansloven. I dag kan virksomheder, der betaler moms, kun fradrage 25 pct. af momsudgiften på hotel- og restaurantydelser. Som led i forliget om Finansloven vil fradraget blive øget til 50 pct. ved overnatninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Momsfradraget på restaurantydelsen ændres ikke. Det er altså kun selve værelset, der bliver billigere. Hotelbranchen håber, at det betyder, at flere vil holder møder og kurser i Danmark i stedet for fx i Tyskland, Sverige eller på Mallorca. Ingen moms på privat salg Misforståelser ryddet af vejen, siger skatteministeren Forårspakke 2.0 indførte generel moms på salg af boliger og byggegrunde. Men det var ikke meningen, at almindelige danskere skulle rammes af loven. Derfor har skatteministeren fastslået, at de nye regler ikke gælder for privatpersoner, hvis der er tale om: Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus. Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig. Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt. Hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. SKAT dropper forslag om dataspejling Ideen om at SKAT skulle have adgang til at spejle alle data er udsat. Forslaget mødte kritik for at ligne noget fra DDR-tiden SKAT ville gerne have lov til at kigge ind i virksomhedernes dybeste indre. Faktisk ville de gerne have lov til uden varsel og uden dommerkendelse at tage en komplet elektronisk kopi af alt fra s til kontrakter og leverandøraftaler. Det kaldes også dataspejling. Forslaget mødte stærk kritik fra revisorer, fra advokater og fra Datatilsynet, som pegede på, at lovudkastet er for vidtgående i forhold til de kontrolbeføjelser, SKAT i øvrigt har. Særligt at det er et for vidtgående indgreb i forhold til de fundamentale rettigheder på beskyttelse, som virksomheder og borgere har over for myndigheders kontrolbeføjelser, blandt andet i forhold til persondataloven. Nu bliver ideen alligevel ikke til noget. I november besluttede skatteminister Troels Lund Poulsen at trække i land: Det har ikke været min hensigt, at virksomhederne skulle føle sig hensat til DDR-tiden. Derfor har jeg besluttet ikke at fremsætte forslaget i dette folketingsår, og jeg vil nu indbyde repræsentanter for advokat- og revisororganisationerne til at deltage i en arbejdsgruppe, inden jeg afgør, om der overhovedet skal fremsættes et lovforslag om dataspejling og hvilken udformning, det i så fald skal have, siger ministeren i en pressemeddelelse. Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan tage identiske elektroniske kopier (spejlinger) af dataindholdet af elektroniske medier, der er omfattet af told- og skatteforvaltningens kontrol, og kan medtage det kopierede materiale med henblik på efterfølgende at gennemgå dette. Moms på administration af ejendomme Slut med momsfritagelsen, hvis der er vederlag for opgaven I dag er det nemt: Ejendomsadministration er fritaget for moms. Det gælder både administration af udlejningsejendomme og administration af ejerlejligheds- og andelsboligforeninger. Og så er der lige en tilføjelse, nemlig af grundejerforeningen er momspligtige. Fra nytår bliver det nemt på en ny måde: Der skal betales moms af al ejendomsadministration, hvis den udføres for tredjemand mod vederlag. Administration af egne ejendomme bliver derimod ikke ramt af momspligten. Der er mulighed for at spare moms ved at forudbetale administrationsydelsen før den 1. januar Det gælder også, hvis der forudbetales for en flerårig periode. Der er til gengæld ikke mulighed for at forudfakturere ejendomsadministration. Der er lavet en særlig overgangsregel for denne lovgivning, som udelukker dette. Ved redaktionens slutning var der endnu tale om et lovforslag. Du kan læse om den endelige lovgivning, når den er vedtaget, på Ny direktør i Dansk Revision A/S Bjarne Jakobsen, 42 år, er udnævnt til adm. direktør i Dansk Revision A/S. Bjarne har været en del af Dansk Revision A/S siden 2007, først som HR-chef og fra maj 2010 som konstitueret adm. direktør. En af opgaverne bliver at sikre den fortsatte udvikling af kæden, der udover de traditionelle revisionsydelser også leverer rådgivning til især mindre og mellemstore virksomheder. Bjarne Jakobsen er uddannet cand. scient. adm. og har tidligere arbejdet hos bl.a. Dansk Erhverv, Carl Bro og på Institut for Kommunikation på Roskilde Universitet.

5 december 2010 SIDE 8 FRISTER FOR betaling af SKAT OG MOMS i 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder: Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni juni 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder: Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni juni 2011 Moms, store virksomheder (månedlig afregning): Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni august 2011 Moms, mellemstore virksomheder (kvartalsvis afregning): 1. kvartal juni kvartal august 2011 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning): 1. marts 2011 og 1. september 2011 befordringsfradrag i 2011 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag: km pr. dag mellem hjem og arbejde: 0 kr. 0 kr. Fra 24 og op til 100 km pr. dag: 1,90 kr. pr. km 2,00 kr. pr. km Fra 100 km og mere pr. dag: 0,95 kr. pr. km 1,00 kr. pr. km Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse: Op til kørte kilometer: 3,56 kr. pr. km 3,67 kr. pr. km Kørsel ud over de kilometer: 1,90 kr. pr. km 2,00 kr. pr. km Egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter: 0,48 kr. pr. km 0,49 kr. pr. km Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Carsten Rosenvinge, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, Tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: XXXXX ISSN: XXXX-XXXX Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV, T: e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V, T: e: Frederikssund Havnegade 2-4, Postboks 48, 3600 Frederikssund T: e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Ko l d i n g T: e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj., T: e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: e: & Langelinie 79, 5230 Odense M T: e: revision. dk Randers Tronholmen 5, P.O. Boks 199, 8960 Randers SØ T: e: r a n d e r danskrevision.dk Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: e: r o s k i l d danskrevision.dk Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: e: danskrevision.dk Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: e: danskrevision.dk svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: e: danskrevision.dk Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: e: tølløse Tølløsevej 52, 4340 Tølløse T: e: Dansk Revision tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: e: danskrevision.dk Århus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er 2.500 kr. Du

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere