Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December Side 4. Side 6. Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7"

Transkript

1 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par stykker bliver lidt mindre. MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS Nytårsaften giver mulighed for både tab og gevinst. Også i virksomhedens regnskab Tabet kan ske, hvis virksomheden ikke er opmærksom på, at gamle fakturakrav går op i røg, hvis de er mere end tre år gamle. Fra 1. januar er forældelsesfristen nemlig ændret fra fem år til tre år. Det vurderes, at det kan betyde, at virksomhederne mister meget store beløb, måske milliarder af kroner. Op til nytårsaften er der til gengæld også mulighed for at hente en gevinst: måske kan virksomheden få penge tilbage fra SKAT. En EU-dom giver virksomhederne ret til fuld fradragsret på moms, når der er serveret mad og drikke til møder og kurser, der er afholdt i egne lokaler. Den ret kan udnyttes helt tilbage til To selskaber, der har kørt sagen mod SKAT, har allerede fået millioner tilbage. En enkelt koncern forventer at få 25 mio. kr. ud af sagen. Alle har muligheden, hvis de har haft møder med mad og drikke i virksomhedens egne lokaler de seneste seksten år. Der skal søges inden 1. januar 2011 og der skal arbejdes for pengene: kravet skal dokumenteres med bilag for hver enkelt post, for retten gælder nødvendig bespisning og drikkelse. Men så er der også renter. Seksten års renter kan også blive til penge. Læs mere på side 2-3 Side 6 Nogle skal betale mere i moms - andre slipper lidt billigere. Der er nye regler for privat salg af ejendomme, for administration af ejendomme og lempelse af hotelmomsen. Side 7 Det blev kritiseret for at ligne noget fra DDR-tiden. Nu har skatteministeren droppet sin ide om at SKAT skulle have lov til at kopiere alt på virksomhedens servere.

2 december 2010 SIDE 2 december 2010 SIDE 3 virksomheder har krav på at få millioner tilbage i moms Ny EU-dom giver ret til at kræve moms tilbage for mad og drikke under møder Mange virksomheder kan se frem til at få penge tilbage fra SKAT. En ny EU-dom betyder, at der er fuld fradragsret på moms, når der er serveret mad og drikke til møder og kurser, der er blevet afholdt i egne lokaler. EU-dommen fastslår også, at det er en ret, der kan udnyttes helt tilbage fra Det er altså muligt at få refunderet den moms, der er betalt for netop disse varer de sidste 16 år. Baggrunden er en sag, der for ti år siden blev rejst af de danske virksomheder Danfoss og AstraZeneca. De var utilfredse med, at SKAT dengang mente, at virksomheder, som købte mad til bespisning af forretningsforbindelser og medarbejdere, ikke havde ret til momsfradrag. Og hvis det var et internt møde med frokost, så mente SKAT, at det var det samme som almindelig, daglig mad til medarbejderne, som heller ikke giver ret til momsfradrag. De to virksomheder fik ikke ret i Landsskatteretten, men indbragte spørgsmålet for EU-retten. Og de har altså fået medhold. Hårdt arbejde og hurtigt AstraZeneca fik kr. og Danfoss seks mio. kr. tilbage alene for perioden 1996 til 2001, har de oplyst til Børsen. Danfoss fik dertil næsten fem mio. kr. i renter. For perioden fra 2002 til nu kræver Danfoss 9,5 mio. kr. samt omkring fem mio. kr. i renter. Så store beløb kan de færreste virksomheder nok regne med. Og regnskabsafdelingen kommer til at arbejde hårdt for at hente pengene hjem igen. Udgifterne til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomhedens lokaler skal naturligvis dokumenteres. Og det skal gå ret hurtigt: Virksomhederne skal nå at søge inden 1. januar 2011, fordi der indtræder en forældelsesfrist. Efter den dato kan man kun gå ti år tilbage. Hvis bilagene ikke er fundet frem og afleveret inden den 4. april, så er det kun muligt at få refunderet momsen for de seneste tre år. Derfor må der folk i kælderen eller hvor de gamle bilag nu opbevares hvis det vurderes, at der er tilstrækkelig stor gevinst til at kompensere for udgiften til at finde bilagene frem. Måske det kan virke som et lille ekstra plus, at der løber renter oveni refusionen af momsen. Så en frokost i 1994, hvor momsen nu kan refunderes med renter, kan måske give dobbelt glæde. Kun i egne lokaler Dommen faldt i 2008, men SKAT har først nu udsendt et såkaldt styresignal om dommen og dens konsekvenser. Her slår man fast, at retten til momsfradrag også gælder, hvis mad og drikke kommer fra et cateringfirma. Arrangementet skal blot være sket i egne lokaler. Som altid skal der have været et strengt forretningsmæssigt formål med bespisningen. Hvis virksomheden ikke har egne mødelokaler eller foretrækker at lægge møderne på restauranter eller kursuscentre er det de momsregler, der gælder for hotel- og restaurantydelser, der gælder. Det betyder, at en fjerdedel af momsen kan trækkes fra. Da Skat har haft en forkert praksis, er det vigtigt, at virksomhederne ved, hvordan de kan søge om at få moms for tidligere år tilbagebetalt, siger skatteminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse. milliarder går op i røg nytårsaften Det er ikke fest og fyrværkeri den 1. januar, hvis du har overset en ny lov om forældelse. Måske ryger dit gamle fakturakrav op i røg og dine penge er endegyldigt tabt. Pengene kan reddes, hvis du tager fat nu Lad os tage et eksempel: Du har et fakturakrav mod en kunde fra december Kunden har været noget besværlig, har også manglet penge, men aldrig forklaringer og løfter. Nu har han senest lovet at betale både faktura og renter i foråret 2011 med sådan godt og vel tre års forsinkelse. Det ligger inden for reglerne om forældelse, mener du. Men fra 1. januar 2011 er reglerne lavet om. Dit krav fra december 2007 er nu forældet lige netop, når rådhusklokkerne slår det første klokkeslag. Forældelsesfristen er ændret fra tidligere fem år til nu tre år på almindelige krav som fakturakrav og rentekrav. Et eksempel mere: Et gammelt tilgodehavende er noteret med gældsbrev helt tilbage fra sidste årtusinde den Du sover roligt, for du ved, at den slags særlige fordringer er beskyttet i 20 år. Hvis du har råd kan du vente til december Men nej. Også her er forældelsesfristen lavet om: Den 1. januar om morgenen er gældsbrevet mest værd som optændingspapir. Begge overraskelser følger af den nye forældelseslov. Derfor er der god grund til at se nøje på de gamle fordringer. Løsningen Bedst er naturligvis at sikre sig pengene inden 1. januar. Hvis det ikke kan lade sig gøre er der dog andre muligheder. Siden 2008 har det ikke været muligt at afbryde forældelsen ved bare at skrive til skyldneren og forlange betaling. Der skal mere til. Skyldneren skal skrive under på, at han erkender gælden eller du skal rejse kravet i byretten, hvis skyldneren ikke vil vedkende sig gælden. Der er også mulighed for at rejse en sag efter en særlig regel om småsagsproces. Den gælder, hvis kravet ikke er over kr. Denne proces betyder, at retten giver dig en grundig vejledning og hjælp, hvis du ikke har en advokat, og at du kan få behandlet sagen på en lettere måde med færre omkostninger. Det gode eksempel kunne se sådan ud: Murermesteren har en kunde, som nægter at betale sin regning på kr. for reparation af parcelhusets skorsten. Hun mener ikke arbejdet er gjort grundigt nok. Murermesteren mener, at arbejdet er lavet forsvarligt og godt og vil bare have sine penge. Han anlægger derfor sagen efter reglen om småsagsproces. Murermesteren udfylder og indsender en stævningsblanket til retten, som derefter hjælper både mester og kunde med at formulere deres påstande. Evt. får retten en sagkyndig til at undersøge skorstenen. Dermed føres sagen til en afslutning, så murermesteren får de penge, som retten mener han skal have.

3 december 2010 SIDE 4 december 2010 SIDE 5 Statens budget og virksomhedens Finansloven afgør, hvordan staten bruger de penge, der kommer ind i skatter og afgifter fra private og virksomheder. Derfor er finansloven også et element for virksomhederne. På disse sider får du et overblik over de væsentligste ændringer på virksomhedsområdet fra 1. januar Finansloven blev fremlagt den 8. november Der er indgået forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti samt Kristendemokraterne. Folketinget forventes at vedtage Finansloven medio december. Der kan derfor i princippet ske ændringer indtil vedtagelsen. Iværksætterskat lever stadig Reguleringen af den omstridte skat blev på fem procent Det blev kun til tomme løfter, da økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tilbage i august lovede et opgør med den kritiserede iværksætterskat, der koster risikovillige investorer op til 67 pct. i skat. Dansk Revision Information skrev om dette løfte i udgaven september Skatten består efter aftalen om næste års finanslov stadig for 95 pct. vedkommende. Der er alene sket en tilpasning, som betyder, at afkastet på unoterede aktier eller anparter vil være skattefrit i små og mellemstore virksomheder, som er nye og stadig vækster. Der vil formentlig senere komme en oversættelse af, hvordan det skal administreres i praksis. Den lille ændring vil ifølge kommentarerne fra revisorer og erhvervsliv ikke betyde væsentlige ændringer for investorernes særlige skat og dermed er der ikke håb om at skaffe flere penge til iværksættere. I hvert fald ikke på grund af denne lille ændring. Forskerskat fra 3 til 5 år Specialister og forskere har i flere år haft mulighed for en særlig skatteordning. For at gøre det mere attraktivt at forske i Danmark har de mulighed for at vælge enten en bruttoskat på 25 pct. i tre år eller en bruttoskat på 33 pct. i fem år, hvis de tjener over kr. om måneden. Det laves nu om, så forskerordningen kan slippe med 26 pct. i skat i fem år. Samtidig strammes reglen, så den kun kan bruges af personer, der ikke har været skattepligtige i Danmark i ti år mod hidtil tre år. Meningen med ordningen er at gøre det lettere at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, så danske virksomheders konkurrenceposition styrkes. Superligaen I 2010 blev det opdaget og kritiseret at en del professionelle fodboldspillere og idrætsfolk også benytter forskerordningen. Skatteministeren meddelte, at han ville stoppe den trafik. Det ser imidlertid ud til, at sportsfolk stadig er omfattet af ordningen. Ledelserne i de danske fodboldklubber er ikke enige om, hvorvidt den nye regel er en forringelse eller en forbedring. På den ene side kan danske spillere, der tjener gode penge i udenlandske klubber, være sværere at få hjem, fordi de skal være væk i ti år, før de kan bruge forskerordningen. På den anden side kan det være nemmere at hente udenlandske spillere til de danske klubber. gebyr på a/s og ApS Det har hidtil været gebyrfrit at oprette et anpartsselskab og et aktieselskab. Sådan bliver det ikke ved med at være. Som et led i Finansloven indføres der nu gebyrer for at stifte et selskab. Det sker for at finansiere de udgifter, der er ved at drive selskabsregistrene. Der bliver også et gebyr for at ændre eller genoptage selskaber. Størrelsen på gebyrerne kendes endnu ikke, men Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne regner ifølge bemærkningerne til finanslovforslaget med, at der kommer 50 mio. kr. i statskassen i 2011 ved dette nye gebyr. Det er netop hvad det koster at drive selskabsregistrene, skønner Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nyt gebyr for affald Ekstraregning til de fleste erhverv De fleste danske virksomheder fik i oktober et nyt girokort til betaling. Denne gang fra kommunen med overskriften affaldsgebyr. Gebyret består af et genbrugsstationsgebyr og et administrationsgebyr. Gebyret skal som hovedregel betales af alle aktive virksomheder. Gebyret er beregnet ud fra oplysningerne om branchekode og antal ansatte i CVR-registeret pr. 1. januar Det kan derfor anbefales at kontrollere oplysningerne om egen virksomhed, fx om branchekoden er korrekt. Fritagelse for gebyret forudsætter, at virksomheden havde en omsætning på under kr. i 2008 eller ikke producerer affald. En række brancher er også fritaget, hvis virksomheden kun har en enkelt ansat. Multimedieskatten lettet for par Kun en lille lettelse kom gennem forhandlingerne I dag betaler alle og enhver kr. i multimedieskat, hvis arbejdsgiveren stiller et eller flere multimedier dvs. telefon, internet, bærbar PC eller andet til rådighed. Det gælder også i en husstand, hvor begge ægtefællers arbejdsgivere stiller udstyr til rådighed. For ægtepar er prisen altså samlet kr. om året. Fra næste år bliver det lidt billigere men kun for ægtepar. Hver ægtefælle får nu en rabat på 25 pct. Dermed vil beskatningen for hver ægtefælle blive nedsat fra kr. til kr. og dermed en samlet rabat på kr. Det betyder en skattebesparelse på i alt ca. 840 kr., hvis begge ægtefæller betaler topskat. Multimedieskatten har kostet hjemmearbejdspladser Færre arbejder hjemme pga. skatten men den lever videre Næsten hver femte, som i 2009 havde en hjemmearbejdsplads, har valgt at droppe den i Det viser tal fra IT- og Telestyrelsen, som har opgjort, at faldet er præcis atten procent fra første halvår i 2009 til første halvår i Årsagen står klar for IT-branchen: Multimedieskatten har katastrofale konsekvenser for hele det danske erhvervsliv, sagde brancheorganisationen IT-Branchen, da styrelsen offentliggjorde tallet i november. Ifølge opgørelsen var der i 2010 præcis hjemmearbejdspladser i Danmark et fald på på et år.

4 december 2010 SIDE 6 december 2010 SIDE 7 Moms på rejsen Nu er der også moms på rejsen. Fra 1. januar 2011 skal rejsebureauer og turistkontorer opkræve og betale moms. Men ikke helt som os andre Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed er i dag fritaget for moms, men den fritagelse ophæves, så de fra årsskiftet er omfattet af momslovens generelle pligt til at betale moms af momspligtige varer og ydelser. Der er stadig tale om en særordning for rejsebureauerne. Det er en fælles EU-ordning, som sikrer, at rejsebureauerne kun skal betale momsen i ét land. Uden særordningen ville rejsebureauerne være nødt til at registrere sig og betale moms i alle de EU-lande, hvor de ydelser de sælger, fx hotelværelser, ligger. Der er også tale om en særordning for beregningen af momsen. Grundlaget er rejsebureauets fortjenstmargen, altså forskellen mellem det samlede beløb, der skal betales af den rejsende uden moms og bureauets faktiske omkostninger til de ydelser, de sælger til den rejsende. I kort, matematisk form kan momsberegningen også udtrykkes sådan: ((V x Mp)/100) x (R/(100 + R)), hvor V er betalingen fra den rejsende, Mp er den procentuelle fortjenstmargen og R er den gældende momssats (25). Det oplyser SKAT i sin vejledning. ((V x Mp)/100) x (R/(100 + R)) mindre moms på hoteller Lidt billigere at holde mødet i Danmark Et stort ønske i hotelbranchen blev imødekommet i Finansloven. I dag kan virksomheder, der betaler moms, kun fradrage 25 pct. af momsudgiften på hotel- og restaurantydelser. Som led i forliget om Finansloven vil fradraget blive øget til 50 pct. ved overnatninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Momsfradraget på restaurantydelsen ændres ikke. Det er altså kun selve værelset, der bliver billigere. Hotelbranchen håber, at det betyder, at flere vil holder møder og kurser i Danmark i stedet for fx i Tyskland, Sverige eller på Mallorca. Ingen moms på privat salg Misforståelser ryddet af vejen, siger skatteministeren Forårspakke 2.0 indførte generel moms på salg af boliger og byggegrunde. Men det var ikke meningen, at almindelige danskere skulle rammes af loven. Derfor har skatteministeren fastslået, at de nye regler ikke gælder for privatpersoner, hvis der er tale om: Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus. Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig. Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt. Hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. SKAT dropper forslag om dataspejling Ideen om at SKAT skulle have adgang til at spejle alle data er udsat. Forslaget mødte kritik for at ligne noget fra DDR-tiden SKAT ville gerne have lov til at kigge ind i virksomhedernes dybeste indre. Faktisk ville de gerne have lov til uden varsel og uden dommerkendelse at tage en komplet elektronisk kopi af alt fra s til kontrakter og leverandøraftaler. Det kaldes også dataspejling. Forslaget mødte stærk kritik fra revisorer, fra advokater og fra Datatilsynet, som pegede på, at lovudkastet er for vidtgående i forhold til de kontrolbeføjelser, SKAT i øvrigt har. Særligt at det er et for vidtgående indgreb i forhold til de fundamentale rettigheder på beskyttelse, som virksomheder og borgere har over for myndigheders kontrolbeføjelser, blandt andet i forhold til persondataloven. Nu bliver ideen alligevel ikke til noget. I november besluttede skatteminister Troels Lund Poulsen at trække i land: Det har ikke været min hensigt, at virksomhederne skulle føle sig hensat til DDR-tiden. Derfor har jeg besluttet ikke at fremsætte forslaget i dette folketingsår, og jeg vil nu indbyde repræsentanter for advokat- og revisororganisationerne til at deltage i en arbejdsgruppe, inden jeg afgør, om der overhovedet skal fremsættes et lovforslag om dataspejling og hvilken udformning, det i så fald skal have, siger ministeren i en pressemeddelelse. Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan tage identiske elektroniske kopier (spejlinger) af dataindholdet af elektroniske medier, der er omfattet af told- og skatteforvaltningens kontrol, og kan medtage det kopierede materiale med henblik på efterfølgende at gennemgå dette. Moms på administration af ejendomme Slut med momsfritagelsen, hvis der er vederlag for opgaven I dag er det nemt: Ejendomsadministration er fritaget for moms. Det gælder både administration af udlejningsejendomme og administration af ejerlejligheds- og andelsboligforeninger. Og så er der lige en tilføjelse, nemlig af grundejerforeningen er momspligtige. Fra nytår bliver det nemt på en ny måde: Der skal betales moms af al ejendomsadministration, hvis den udføres for tredjemand mod vederlag. Administration af egne ejendomme bliver derimod ikke ramt af momspligten. Der er mulighed for at spare moms ved at forudbetale administrationsydelsen før den 1. januar Det gælder også, hvis der forudbetales for en flerårig periode. Der er til gengæld ikke mulighed for at forudfakturere ejendomsadministration. Der er lavet en særlig overgangsregel for denne lovgivning, som udelukker dette. Ved redaktionens slutning var der endnu tale om et lovforslag. Du kan læse om den endelige lovgivning, når den er vedtaget, på Ny direktør i Dansk Revision A/S Bjarne Jakobsen, 42 år, er udnævnt til adm. direktør i Dansk Revision A/S. Bjarne har været en del af Dansk Revision A/S siden 2007, først som HR-chef og fra maj 2010 som konstitueret adm. direktør. En af opgaverne bliver at sikre den fortsatte udvikling af kæden, der udover de traditionelle revisionsydelser også leverer rådgivning til især mindre og mellemstore virksomheder. Bjarne Jakobsen er uddannet cand. scient. adm. og har tidligere arbejdet hos bl.a. Dansk Erhverv, Carl Bro og på Institut for Kommunikation på Roskilde Universitet.

5 december 2010 SIDE 8 FRISTER FOR betaling af SKAT OG MOMS i 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder: Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni juni 2011 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder: Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni juni 2011 Moms, store virksomheder (månedlig afregning): Januar januar 2011 April april 2011 Februar februar 2011 Maj maj 2011 Marts marts 2011 Juni august 2011 Moms, mellemstore virksomheder (kvartalsvis afregning): 1. kvartal juni kvartal august 2011 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning): 1. marts 2011 og 1. september 2011 befordringsfradrag i 2011 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag: km pr. dag mellem hjem og arbejde: 0 kr. 0 kr. Fra 24 og op til 100 km pr. dag: 1,90 kr. pr. km 2,00 kr. pr. km Fra 100 km og mere pr. dag: 0,95 kr. pr. km 1,00 kr. pr. km Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse: Op til kørte kilometer: 3,56 kr. pr. km 3,67 kr. pr. km Kørsel ud over de kilometer: 1,90 kr. pr. km 2,00 kr. pr. km Egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter: 0,48 kr. pr. km 0,49 kr. pr. km Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Carsten Rosenvinge, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, Tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: XXXXX ISSN: XXXX-XXXX Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV, T: e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V, T: e: Frederikssund Havnegade 2-4, Postboks 48, 3600 Frederikssund T: e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Ko l d i n g T: e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj., T: e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: e: & Langelinie 79, 5230 Odense M T: e: revision. dk Randers Tronholmen 5, P.O. Boks 199, 8960 Randers SØ T: e: r a n d e r danskrevision.dk Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: e: r o s k i l d danskrevision.dk Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: e: danskrevision.dk Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: e: danskrevision.dk svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: e: danskrevision.dk Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: e: tølløse Tølløsevej 52, 4340 Tølløse T: e: Dansk Revision tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: e: danskrevision.dk Århus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: e:

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere