Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende."

Transkript

1 Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/ kl Ekstraordinær Generalforsamling Formalia Valg af referent: Ane Laursen Dahlkilde Godkendelse af indkaldelse: ok Godkendelse af dagsorden : ok 2. Regnskab og budget fremlæggelse og godkendelse Input Input har haft stor succes. Har takket nej til flere virksomheder, fordi så mange ville med. De medregner sidste års overskud i dette regnskab, og medtager ikke dette års overskud i deres regnskab. Indtægter: Deltagergebyr: Derudover har én betalt for sent, og dette kommer med på næste års budget. Hvert firma betaler kr for at deltage Altid lån fra VMF på for at kunne betale udgifter. Dette tilbagebetales altid Udgifter: Forplejning: til deltagere fra de forskellige firmaer + aftensarrangement. Der er brugt mere på møder fordi der i år har været 10 arrangører til møderne. Der er sat af til ekstra, som skulle bruges til sjov er ikke brugt, men til rådighed til næste år igen Der er lavet overskud i år på kr. S I D E 1

2 Der fremstilles forslag om at der måske kan overføres denne gang, så der ikke behøver at blive overført kr frem og tilbage hvert år. Det koster 2 kr hver gang der overføres. Dette godkendes og vedtages enstemmigt. Galla Indtægter: Dette år: færre sponsorater, flere penge på bar, garderobe + billetsalg. Næste års budget er tilpasset hertil Sponsorater er sat ned da det er svært at få, da det er en fest og ikke noget fagligt. Udgifter: Mad billigere pga. kompensation fordi der var fejl fra deres side. Medhjælpere er der brugt flere penge på til efterfesten, som kompensation for nogle fejl på gallaaften. Overskud på ca Diverse er sat op til næste år pga. en bortkommen rød løber som skal indkøbes til næste år. 3. Galla Valg af nye gallaarrangører Lotte Ejsten Hansen, Sabine Sig Hansen, Pernille Amorøe Zilstorff Anmodning om midler til ny(e) kasser til lysestager og rød løber Pris er ukendt. Svært for VMF at godkende før vi kender en pris. Tages op til næste RSV. Galla har selv sat penge af til det, så evt søger de differencen. 4. Rustur: ansøgning om sponsorat/støtte til t-shirt til russerne anno 2014 (Daniel) Sidste år gav VMF kr til t-shirts. Prisen var uden moms så den reelle pris blev nærmere Rusturene ansøger om dette igen. Det fungerede godt, giver russerne et tilhørsforhold til VMF, giver sammenhold på rusturene. Det stilles til forslag at give det fulde beløb: Det vedtages enstemmigt Forslag om at søge sponsorater ved fx Kruuse, Royal Canin m.fl. hvor logo kan sættes på t- shirts. Ikke alle sponsorer der støtter rusturene skal på t-shirts, det skal være specifikt fordi firmaet giver penge til rusturen og betaler for at komme på t-shirten. S I D E 2

3 Rusturene synes det er bedre at søge om at få penge til andre ting end at ansøge om at få dem til at sponsorere t-shirts. Det vedtages enstemmigt 5. Eventuelt. Der forelå intet til eventuelt S I D E 3

4 RSV-møde 6. Formalia Godkendelse af dagsorden: ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: ok 7. Sekretariatet informerer Formanden i. Sekretaratet - siden sidst [O]: Det nye sekretariat præsenteres, der har været KUvalg, der har været afholdt infomøde om ny reform. Alle i RSV skal huske at tilmelde sig RSV mailen på hjemmesiden. ii. KU-valg [O]: Overstået DSR-repræsentant i. Status [O]: DSR er nu lukket ned. Butikken har kun åbnet 3 gange om ugen pt. Den lukkes helt ned snart. Der arbejdes på at finde en løsning både for de varer der blev solgt, og de opgaver Lone har varetaget. Der oprettes et nyt råd: Campusråd (navn ikke fast) med fokus på at bevare det gode samarbejde mellem de faglige foreninger (og de studerende generelt) på Frederiksberg Campus uden at gå på kompromis med de respektive fakulteter SUND og SCIENCE. Pengene der var i DSR fordeles til foreningerne der var under DSR. Evt med værdien i varer. Dette vides ikke endnu. Spørgsmål om tingene bliver billigere: butikken har ikke kørt med overskud, så det vides ikke. VMF er ikke interesseret i at overtage butikkens arbejdsopgaver. 8. Update fra SUND Ikke meget nyt Forskellige tiltag omkring fremdriftsreformen. På PANUM har der været mange demonstrationer osv. Vi har haft en anden tilgang til tingene her. S I D E 4

5 Der er fokus på at have et godt samarbejde på tværs af campus. 9. Status yngste årgang Årgangsrep. ikke tilstede. Biofysik er nu ude af SPOT testen. Det har været meget populært at melde sig som rusinstruktør i år. Ca. Halvdelen af 1. årgang har meldt sig til at være rusinstruktører 10. Undervisningsudvalgene informerer IVS: De sidste par møder har været aflyst, næste møde i mellemugen. Der er ikke enighed om, om der kan gives dispensation for at man er fraværende ved obligatoriske 80% fremmøde. IPH: evaluering af kurser, generelt positivt. Disskussion om fremdriftsreformen. Studienævnet har forslaget om faget: Almen klinisk praksis stordyr: kursus attest på nye praktiske elementer, men dette er ikke talt om endnu. Marilene tager det op på næste møde. IKVH: husdyrernæring; for dårligt at man ikke kan aflevere som gruppe eksamen når man arbejder i grupper. Men det er ikke muligt på regeringsplan. Der skal være noget individuelt for at man må have gruppeeksamen. Man kunne ikke give en lige del til hver i gruppen, pointmæssigt. Det er upraktisk. Der har også været udtalt at man ikke skulle dele op efter point, men sværhedsgraden. Men det er svært for den studerende at kende sværhedsgraden hvis den ikke stemmer overens med point. Ernærings eksamen afspejler ikke hvad man kan. VSN tager det med videre. Der er kommet flere VIP, dvs de veterinærstuerende har fået en plads mere i rådet. Anne B er blevet ordinært medlem, dvs ingen supp. mere på kandidatsiden men det er ok indtil næste generalforsamling Der mangler evaluering af fag på tværs af institutrådene. Den patofysiologiske del af Farma går til et af de andre udvalg. Det vil være en god ide hvis der kommunikeres mellem de forskellige udvalg, så de kan dele oplysninger FAMU? Hvem er det? Ane Laursen Dahlkilde er repræsentant, men er ikke blevet kontaktet. Der tages hånd om dette. 11. Up-coming fra udvalg og årgangs rep Veterinært studienævn (VSN) informerer i. Mere luft på bacheloruddannelsen [O/D]: S I D E 5

6 Studienævnet har arbejdet med dette længe, men pga fusion har det været på pause. Nu er det oppe igen. Ønske om mere flexibilitet. VSN: Diskussion om mulige tiltag: Forslag om at biokemi og biofysk fjernes fra uddannelse, evt ved at øge optagelseskrav til kemi og fysik A niveau eller tage de vigtigste elementer ind i andre fag. VSN vil komme med et fremlæg på et tidspunkt, og så kan vi komme med forslag. Hvis der er nogen der har ideér er de meget velkomne: Hvad er tanken bag dette? Det går mange år tilbage, mange er stressede på bacheloren. Især pga farmakologi (der lå sammen med et andet tungt fag). Det er en gammel diskussion om det skal være nemmere at komme gennem studiet. Det ønsker VSN heller ikke. Evt give plads til nye fag? Kommentar: Synes ikke kemi + fysik skal fjernes, men evt fjerne det der er under B niveau som er kravet for at komme ind. Kommentar: forslag om at tale med nogle af dem der er på kandidaten nu for at høre hvordan de har oplevet det. Evt tjekke op på faget Bioteknologi A, da hun selv føler det var en fordel med biologi. Dog kan dette ikke gøres til adgangsgivende fag, da det ikke udbydes på alle gymnasier. Kommentar: synes ikke det skal fjernes helt, da vi alle kommer med forskellige baggrund Der foreslås at man skal kigge lidt mere på hvor mange timer der bruges i forhold til hvad faget giver af point. Igen forslag om at tage de vigtige ting fra faget og sætte ind i andre fag. Fysik bruges meget på billeddiagnostik på rotationsfagene. Der er nogle meget essentielle ting som bruges senere med krafter o.lign. Dvs. faget er ikke irellevant/overflødigt. Pga. stort kvote 2 optag på vores uddannelse er det umiddelbart godt med fag man kender fra tidligere til at starte på, så intensiteten ikke er for stor i starten, hvor der er studiestart, evt flytning, alt er nyt mm. Desuden kan mange have det mange år tilbage, og derfor godt med repetition. Dog må dette være eget ansvar. Umiddelbart virker det dog ikke til at folk finder Kemi for nemt (hvis man S I D E 6

7 ser på dumpeprocent m.m.) så er det måske ikke så smart at fjerne noget af det grundlæggende?! Forslag om et adgangskursus hvor man fx på et år intensivt kan tage de fag der er adgangsgivende. VSN siger at der ikke må være kompromis af fagligheden. Der er umiddelbart mest stemning for at øge adgangsniveauet til A niveau for kemi. Flere mener ikke man behøver at have mere end B-niveau. Kommentar: Hvis man sætter niveauet op for optagelsen kan det give et indtryk af at det er det er dette der er vigtigt/fokus på på uddannelsen. Dette kan evt. skræmme nogle ansøgere væk. VSN: Vi er et studie der kan tillade sig at være kræsen pga det store ansøger tal. Kommentar hertil: Men er det de rigtige studerende man tiltrækker/skræmmer væk?! Problemer med Farma: eksamen afspejler ikke undervisningen, men der er der ved at blive taget hånd om. ii. Info om fremdriftsreformen på KU [O]: Fremtriftsreformen skal implenteres og VSN tager imod input. Orientering: Studienævnet skulle give et høringssvar inden de vidste hvad det reelt drejede sig om. De mener at det er problematisk at indføre reformens krav på vores uddannelse bl.a. fordi vi er en autorisationsgivende uddannelse. Vi skal fx kunne stå inde for at folk er fagligt klædt når de modtager klienters patienter i klinikken. Alle studienævn har sendt høringssvar ind, Sund har samlet og sendt ind til KU, som har sendt det videre til Danske Universiteter, som har givet et fælles høringssvar. Dvs. de enkelte udtalelser fra VSN bliver hurtig glemt. Dog er der taget hensyn til autorisationen. Hans Henrik Saxild + Bitta har holdt møder om dette med VSN. Her er der blevet forklaret hvilken indflydelse det får for SUND. Vi vettere er i forvejen ret hurtige til at gennemføre vores uddannelse sammenlignet med fx humaniora. Vet står desuden godt sammenlignet med de andre i SUND. S I D E 7

8 Men der vil være nogle problemer i forhold til at man skal tilmeldes et bestemt antal point o.lign. Skal være klar til studiestart Bekendtgørelserne er lavet og nu skal den implementeres, loven er vedtaget. Det er ikke muligt at SUND skal dispenseres selvom vi i forvejen er hurtige, men umiddelbart bliver det en fælles implementering. I februar/marts kommer der mere information. Svend Erik og Bonnie har i samarbejde med SUNDrådet og de andre studienævnsrepræsentanter på SUND valgt at holde et seminar. Seminaret skal klæde studienævnsrepræsentanterne godt på til arbejdet med reformen, og desuden kan der erfaringsudveksles mellem studienævnene på SUND. Finansieringen af dagen sker vha de penge, der følger med Bonnies plads i Akademisk Råd. Det er tanken, der skal komme folk og holde oplæg mm. Forslag til at få folk hurtigere igennem: Differentiering offentliggøres først i oktober, hvormed man får meget kort tid til specialet. Derfor vælger mange at holde et halvt år fri. Dem der skal skrive speciale inden rotation bliver tidspresset. Årgangs rep: 08: ingen tilstede 09: Der skal laves maillister til differentering, dette med differenteringsrepræsentanterne. 10: Meget stressende. Nogle hold har rigtig travlt i ugen her op til eksamen. Ikke optimalt fordelt. Gode noter i basalfagene giver rigtig god hjælp her. 11: Stille og roligt. Folk er i gang med at finde bachelorprojekter. Glad for at paraklinik er flyttet. 12: Karina Skadborg har overtaget for Søren Skadborg. Lidt utilfredshed omkring sidste eksamen med forskellige censorer, basal patologi + immunologi. Forskellige censorer har givet forskellige karakterer for afleveringer der ved sammenligning ser ens ud. Kursusansvarlig har kigget dem igennem, men der er ikke hørt om at karakterne er ændret, men det vides ikke. Spørgsmålet er om det er okay at man må have forskellige censorer til samme eksamen? Der har været tvivl om den forestående eksamen, men der er nu endelig kommet en forklaring. S I D E 8

9 12. Eventuelt Bonnie: mobilscannere skal implementeres til vores eksamener på Peter Bangs Vej. Disse skal bruges for at eliminere eksamenssnyd. Ved en fejl har vet studerende ikke fået besked. Der er nu sendt en mail rundt og det står i eksamensbrevene. Tasker: MSD har givet kr. Der er flere til salg Mia B: Hvis der er handikappede på nogle årgange findes der Rækværk som er et netværk for alle med hadikap, fx ordblindhed, svagtseende, psykiske og fysiske handikap m.m. Det kræver ikke lægeerklæring. Skriv evt mail til Mia Berg. 13. Fælles spisning Mad fra Crazy Chicken S I D E 9

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere