IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA"

Transkript

1 IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA

2 Enhver NA-gruppe bør være

3 fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige dage, hvor en af vores stiftere blev set rode rundt i affaldet udenfor NA-servicekontoret. Da han blev spurgt, hvad han lavede, svarede han at han ledte efter flasker, som han kunne få pant for, så han kunne få råd til et frimærke til et svar, han skulle sende til et NAmedlem i Alaska. Enhver NA-servicekomite har sikkert stået over for den simple kendsgerning på et tidspunkt: Den personlige indsats fra vores medlemmer kan række langt, men villighed alene bringer ikke et brev fra Californien til Alaska, fra Bruxelles til St. Petersborg eller fra Teheran til Dubai. Denne historie illustrerer to slags bidrag, som beskrives i Syvende Tradition. På den ene side bidrager vi med tid og kræfter, kommer til møder regelmæssigt, deltager og deler med nykommeren, når vi kan. Vores håb og intentioner er vigtige, men det er det, vi gør, der tæller. Vi involverer os i sponsorship og service. Vi giver af os selv uden at forvente at få noget igen. At gøre taknemmelighed til handling ved at støtte i NA giver virkelig mening til ordene vi kan kun beholde det, vi har, ved at give det videre. Vores håb og intentioner er vigtige, men det er det, vi gør, der tæller. På den anden side giver vi penge til at hjælpe med at betale for den service der holder NA i live og voksende. Begge typer bidrag er vigtige faktisk bidrager langt de fleste medlemmer med tid, kræfter og penge men i denne pamflet vil vi holde os til de frivillige økonomiske bidrag. Vores grupper sender en kurv, hat, skål eller bakke rundt på et tidspunkt under alle møder, Penge har betydning Selvforsyning i NA 3

4 så medlemmerne kan give deres bidrag 1. Pengene, som vi putter i kurven, giver gruppen mulighed for at holde dørene åbne og skabe den imødekommende atmosfære af bedring for den rystende nykommer, der står uden for og overvejer, om han/hun skal gå ind eller blive ude. Pengene, der når frem til servicesystemet, hjælper med at yde den service i vores nærmiljø og i hele verden, der fortæller andre addicts, at der er håb. Lige som vores egne udgifter husleje, mad osv. stiger fra år til år, vokser mængden af penge, der skal til for at yde denne basale service konstant, især fordi NA vokser og søger nye måder at nå addicts på. Vi lægger mærke til, at nogle medlemmer lægger mere og andre mindre i kurven, og spekulerer over, om vi nu også giver et passende beløb. At give et rimeligt bidrag betyder ikke, at alle giver det samme; det betyder, at vi hver især giver det, vi er i stand til. Når vores liv bliver bedre som resultat af vores bedring, opdager vi, at vi efterhånden har råd til at give mere. Måske får vi det dårligt over at erkende, at den sodavand eller det slik, vi købte på vej til mødet, kostede mere, end vi putter i kurven. Efter at have overvejet, hvad der har størst betydning for os, ender vi som regel med at lægge lidt mere i kurven, når vi kan. Uanset om vi har meget eller lidt at give til servicesystemet, er det et udtryk for tillid, der kan hjælpe os af med noget af vores frygt. At gøre det kan minde os om, at så længe vores åndelige behov bliver opfyldt, er pengeproblemer reduceret til et spørgsmål om bekvemmelighed. Vi har tillid til, at en magt større end os selv vil komme til udtryk gennem vores gruppesamvittighed. for at fremme vores hovedformål... Elvte Koncept En ofte citeret linje fra Basis Tekst siger, at nykommeren er den vigtigste på ethvert møde, for vi kan kun 1 I denne IP bruger vi udtrykket kurven om enhver måde, en gruppe vælger at skaffe bidrag på! 4 IP Nr. 24

5 beholde det, vi har, ved at give det videre. Vores grupper udtrykker dette aktivt på mange måder. Når et møde er slut, står en nykommer for eksempel og snakker med et par gruppemedlemmer, og en spørger nykommeren, om han har en Basis Tekst. Denne spørger måske, hvad den koster, eller siger: jeg kan nok købe en næste uge. Medlemmet smiler og sørger for, at nykommeren går derfra med en bog. Når denne nævner noget om at betale dem tilbage for bogen, er svaret simpelt: Bare bliv ved med at komme igen, så kan du en dag købe en bog til en nykommer. Nykommeren er den vigtigste på ethvert møde, for vi kan kun beholde det, vi har, ved at give det videre. At praktisere selvforsørgelse i NA betyder simpelthen, at enhver af os betaler på vores måde; vi tilbagebetaler til NA ikke bare ved at passe på os selv, men også ved at gøre det muligt for nykommeren at finde vej til bedringen. Mange af os har hørt dette delt på møder: om jeg så forblev clean i 100 år, kunne jeg ikke betale NA tilbage for den frihed, jeg har fået her. I vores aktive addiction tog vi kun og endte uden noget. I NA lærer vi at blive givende og opdager, at det at give fylder os op. I starten følte mange af os, at vi var forpligtiget til at give igen, hvad gratis var givet os, men efterhånden bliver vi motiveret af et fremadskuende ønske om at bidrage, når vi begynder at se det større billede af, hvad NA kan være og kan gøre. NA-medlemmer, som var her før os, har sikret, at vi kan finde hertil. De holdt dørene til møderne åbne, puttede penge i kurven til betaling af helpline og plakater, bragte litteratur og folk ind på institutioner for at dele NA-budskabet. Nu har vi muligheden, såvel som ansvaret, for at give andre addicts en chance for at høre vores budskab. Vores pengebidrag hjælper med at betale for service på alle niveauer; lokalt til at bringe budskabet, regional støtte til områder og Penge har betydning Selvforsyning i NA 5

6 world service, som ikke kun støtter eksisterende NA-fællesskaber, men også arbejder for at gøre NA tilgængelig i andre samfund. Oversættelsesarbejde, gratis eller støttet litteratur, fællesskabsudvikling alle disse serviceopgaver udføres for NA som helhed for at bringe vores budskab over hele verden til den addict, der stadig lider. De fleste af os føler en eller anden grad af delagtighed og ansvar for service gjort for NA. At give vores tid og penge til NA giver os en mulighed for at manifestere denne følelse helt konkret og styrke vores åndelige forbindelse til service systemet og programmet. Det Andet Koncept minder os om, at NA-grupperne har det endelige ansvar og autoritet over NA-service. For eksempel har vi måske været til et møde, hvor kurven gik rundt to gange, fordi der ikke var samlet nok til at betale huslejen, og set medlemmerne dykke dybere i lommerne anden gang. Når der er en klar forbindelse mellem de penge, vi putter i kurven, og NA-behov, er de fleste parate til at give lidt ekstra. Når alt kommer til alt tilhører NA os, og dets velfærd afhænger af vores indsats. Vi begynder at indse, at vi ikke behøver at vente på, at en del i servicestrukturen skranter, før vi bidrager. Der er en åndelig tilfredsstillelse i at give frit for at støtte fællesskabet, som har reddet vores liv. Vi giver, hvad vi kan, vel vidende at vores bidrag bliver en del af det verdensomspændende arbejde med at dele bedring. og skal styres ansvarligt. Elvte Koncept På ethvert niveau af service i NA har vi ind imellem stået over for udfordringen i at skulle udføre et stykke arbejde med begrænsede midler. For eksempel ser en NA-servicekomite frem mod konventet, der kan skaffe penge til genoprette beholdningen. Men vejret bliver så dårligt, at næsten ingen kan komme frem, og konventet giver langt færre penge end forventet. Overnat- 6 IP Nr. 24

7 Her er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv, om, hvordan vi bidrager økonomisk til NA. Hvor meget puttede vi i kurven de første 30 dage, vi var clean? Det første år? NU? Har vores økonomiske situation ændret sig, siden vi blev clean? Afspejler måden vi bruger vores penge på, hvad der har betydning for os? Har vores NA-gruppe de penge, der behøves for at kunne fungere uden problemer? Kan vores gruppe bidrage til andre niveauer i service? Hvad mere kan der gøres for at fremme vores hovedformål på ethvert niveau af service, hvis vi havde pengene? Hvad kan vi mere gøre for at hjælpe andre, som vi bliver hjulpet i NA? Penge har betydning Selvforsyning i NA 7

8 ningsudgifter og andre ting er betalt, konventet har mistet penge. Resultat er, at der ikke er kommet nogen penge i kassen, litteraturbestilling må måske droppes, eller der kan trykkes færre mødelister og flyers. Betroede tjenere diskuterer, hvordan situationen kunne være håndteret bedre, eller hvordan de få penge, der er tilbage, skal bruges. Det kan tage måneder, måske år, at komme over et sådant tab. Dette scenarie rejser spørgsmål om både kilderne til at finansiere NA og ansvarligheden omkring forvaltningen af disse finanser. De penge, der bruges til at betale for vores service, kommer fra bidrag givet frivilligt af medlemmerne såvel som fra indkomster fra vores indsats så som events, merchandise og litteratursalg. Der kan komme et tidspunkt, hvor disse indsatser begynder at afvige fra vores grundlæggende principper om addicts, der frivilligt hjælper addicts. I vores begejstring og kreativitet får vi nogle gange idéer til events og fundraising, der har meget lidt eller intet med vores hovedformål at gøre, og derfor ikke er gangbare for os. Gruppesamvittighed er midlet, med hvilket vi kan luge ud og ramme den rigtige balance. Med et fortsat pålideligt flow af medlemsdonationer undgår vi at stå over for denne type problemer jævnligt. Vores servicekomiteer vil da blive bedre i stand til at opstille praktiske og realistiske budgetter og tilbyde mere realistisk og effektiv service til at gøre vores budskab mere tilgængeligt. Når vi giver nok penge i gruppen, og gruppen bidrager direkte til den videre service, stabiliserer vi vores service og bliver en mere pålidelig del i samfundet. Vores servicekomiteers evne til at lave planer og følge dem behøver ikke at afhænge af faktorer uden for vores kontrol, så som at mange mennesker kommer til en event eller køber en masse T-shirts. Når de er fri for presset fra at skulle skabe stor profit, kan vores events forblive fokuseret på at fejre bedringen og bringe budskabet. 8 IP Nr. 24

9 Men stabiliteten i ressourcerne er kun en del af historien. At passe på det, vi har, er også en vigtig del af selvforsyningen i NA. Vores midler er begrænsede, så de skal bruges med omtanke. Hvis vi ønsker, at vores servicesystem skal have succes, må vi forsyne det med de penge, der er brug for til at gøre arbejdet såvel som tiden og kræfterne til at gøre arbejdet muligt. De midler, vi giver videre i servicesystemet, tilhører ikke nogen bestemt komite; de tilhører NA. Vores koncept minder os om, at Når alle niveauer i vores service struktur modtager direkte økonomisk støtte fra grupperne, er båndet af gensidig ansvarlighed styrket imellem dem (Elvte Koncept). Som medlemmer er det vores job at sikre, at de penge, vi bidrager med, bliver brugt ansvarligt: prioritere vores behov, søge omkostningsbevidste metoder til serviceudførsel, vælge brugbare og kvalificerede betroede tjenere, insistere på ansvarlighed gennem klare økonomiske rapporter og tilskynde, at ingen grupper eller komiteer ligger inde med store pengebeholdninger. Vores Elvte Koncept diskuterer vigtigheden af at bruge NA-midler ansvarligt. Når vi udøver vores ansvarlighed som medlemmer, styrker vi Penge har betydning Selvforsyning i NA 9

10 båndene, der binder os sammen. Vi ser, at vores bidrag gør en forskel, og vi forbliver opmærksomme på, om vores servicesystem har, hvad det behøver for at fungere. Helt klart, princippet om selv forsyning i Narcotics Anonymous, som beskrevet i Syvende Tradition, sikrer vores mulighed for at bringe budskabet på vores egne betingelser. Vores Andet Koncept definerer klart ansvaret for at finansiere den service, der viderebringer budskabet: Da grupperne har skabt en servicestruktur til at udføre bestemte opgaver, er grupperne også ansvarlige for at skaffe de nødvendige midler. På alle niveauer finansierer grupperne vores service, så vi kan forblive frie fra udefra kommende indblanding og kontrol. Vi accepterer ikke donationer fra nogen uden for NA; alt har sin pris. Selvforsyning i NA handler udelukkende om at passe på den gave, vi har fået; frihed fra aktiv addiction og muligheden for en ny måde at leve på. Sammen kan vi hjælpe med at sikre, at bedring er til rådighed for enhver addict, der søger lindring fra addictionens mareridt. Sammen kan vi hjælpe med at sikre, at bedring er til rådighed for enhver addict, der søger lindring fra addictionens mareridt. 10 IP Nr. 24

11 Måder at bidrage på Kom og byd en nykommer velkommen! Vask eller fej gulvet, stabl stolene, tøm affaldspanden. Når vi går fra mødet, bør det være lige så rent eller renere som det var, da vi kom. Giv tid og energi til service i gruppen, eller hvad som helst gruppen eller service komiteen behøver. Giv pengebidrag til alle møder, du kommer til. Husk, at uanset om det er dollars, pund, euro eller en hvilken som helst anden valuta, kan der ikke købes så meget for dem som før. Giv en clean-dato-gave til din hjemmegruppe i form af penge eller litteratur eller bidrag for hvert år til NAWS, måske begge dele. Bidrag direkte til alle niveauer i service. Lav et automatisk tilbagevendende bidrag til NA World Services på Nogle medlemmer sørger for at testamentere et bestemt beløb til NA eller bidrager i mindet om et afdødt medlem. Vær til service. Se IP# 28 Finansiering af NA-service for informationer om, hvordan grupperne bruger de penge, der samles ind på møderne. Penge har betydning Selvforsyning i NA 11

12 FEL L O W SH IP Copyright 2011 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes World Service Office PO Box 9999 Van Nuys, CA USA T F Website: World Service Office Canada Mississauga, Ontario World Service Office Europe Brussels, Belgium T +32/2/ World Service Office Iran Tehran, Iran A P P R O V E D Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt af NA Fællesskabet. Narcotics Anonymous, og The NA Way er registrerede varemærker, der tilhører Narcotics Anonymous World Services, Incorporated. ISBN Danish 2/11 WSO Catalog Item No. DK-3124

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan.

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan. Som mange af jer sikkert allerede ved, modtog Fountain House sidste år et sponsorat fra the Robert Wood Foundation til delvis at støtte et større projekt, som vi kalder The National Clubhouse Expansion

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere