Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013"

Transkript

1 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens ledelse og tilsynsførende Mette Geldmann. 2. Tilsyn med skolen og valg af tilsynsførende - Nuværende tilsynsførende Mette Geldmann fortæller om tilsynet Mette Geldmann er forpligtet til at aflægge minimum et besøg om året på skolen. Men har I år været på besøg otte gange. Endnu tre besøg var planlagt, men måtte aflyses pga lockouten. Blandt andet har hun været tilstede under årets Luciaoptog, på morgenmøder og til frokost. Hun har besøgt 1, 2, 3, 5 og 7 klasse i løbet af året. Set teater med 4-5 klasse og var med da 3. Klasse de skulle fordele rollerne til deres teaterstykke. MG fremhæver madgrupperne som helt særlige for vores skole, og er imponeret over hvor godt den aldersintegrerede undervisning på mad- og oprydningshold fungerer. MG har desuden deltaget I de daglige lærermøder, hvor stort og småt vendes. Hun er opmærksom på hvor ansvarlige alle lærer er for både faglige og sociale forhold blandt elever. Og at lærerne føler at stort ansvar for elevernes trivsel både i klasserne og i madgrupperne. Læringsmiljøet og det sociale liv fremhæves som unikt for Ryp. - Der er en enorm omsorg og nærhed mellem børn og voksne. Børnene har tillid til de voksne, siger Mette Geldmann. Som psykolog har hun oplevet mange forskellige skoler og er ofte blevet slået af en nedgørende tone, der kan være andre steder. - Den tone hører jeg aldrig her. For alle antrit til den slags bliver taget I opløbet. Hun er særlig glad for morgenmødet, der giver plads til at stort som småt kan vendes og øver alle I at lytte til hinanden. [1]

2 Mette Geldmann har siddet med en morgen, hvor temaet var Vold mod børn og hvor 5. Klasse sang Anna David s Kun hjertet må slå. En anden dag hvor H.C. Andersens nyopdagede eventyr Tællelyset, blev læst op. Om det er alvorlige emner som vold eller kulturskatte, der deles på mødet, fremhæver hun børnenes evne til at lytte. Hun oplever at børnegruppen er large I forhold til at give hinanden plads og være rummelige overfor hinandens oplevelser og fremlægninger. Mette Geldmann var med, da 4-5 klasse fremførte sit teaterstykke om facebook. - Jeg var imponeret. Det var rigtigt flot og et højt musikalsk niveau, lyder anmeldelsen. Pædagogisk set oplever hun, at der før teaterperioden går I gang bliver gjort mange overvejelser over hvordan, man får fordelt rollerne til alles bedste og blandt andet får tilgodeset dem, der har bedst brug for udfordringen. Lærerne er optaget af principperne I Cooperative Learning og Mantle. Men nogle gange drunker ideerne, fordi børnene kommer for sent, ikke har blyanter med eller har fundet bøgerne frem, når timen starter. Ganske simpelt oplever hun, at for mange af børnene ikke er klar til undervisningen, når timen går I gang. - Der er nogen gange megen uro I klasserne, og det er en uro, der måske er med hjemmefra eller fra morgensamlingen. Det er et vigtigt tema at arbejde videre med, bade I forældre- og lærergruppen, mener hun. Mette Geldmanns konklusion: Samlet set fremstår undervisningen på skolen veltilrettelagt og velorganiseret. Undervisningen er præget af forsøg på faglighed, stort engagement, mange faglige og sociale ambitioner i et omsorgsfuldt, hyggeligt og kreativt klima; samt med en god stemning lærere og elever og eleverne imellem. Og med mange daglige samtaler mellem de ansatte om såvel faglige som sociale forhold i de enkelte klasser såvel som på hele skolen; med meget stor omsorg for de enkelte børn og børnegrupper. Det er således hendes indtryk, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen; og dertil i særlig grad arbejder målrettet med inklusion med stor respekt for det særlige ved alle børn, kreativitet, musik og teater, demokratiske processer og samarbejde. [2]

3 DISKUSSION: Forældrenes spørgsmål til Mette Geldmann: Forælder: Hvem indberetter du til? Mette Lisbjerg: Vi har valgt at have en udefrakommende tilsynsførende for at få et objektivt blik på skolen og vores arbejdsmetoder. Hvert år laver Mette Geldmann en tilsynsrapport, som lægges på hjemmesiden. Den tilsynsførende skal vurdere om undervisningen star mål med det forventede fra myndighedernes side. Mette er desuden tilsynsførende på vores to naboskoler. Forælder: Hvordan opfatter du, at de fysiske rammer på skolen, påvirker børnene? Mette Geldmann: Jeg oplever ikke, at det er så dårligt. Børnene leger både I storrummet og på legepladsen. Jeg får at vide, at lærerne kan mærke, at salen ikke er der, men det mærker man ikke. Storrummet er børnenes rum. Der er plads til både leg og mere stille aktiviteter. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at manglen på bygningerne, påvirker børnene, de finder ud af det ved kreativitet. Forælder: Snakker du med børnene, når du er på tilsyn? Mette Geldmann: Jeg sidder meget og grifler ned, men jeg går også ind I det faglige og snakker med børnene. Forælder: Er der sket en udvikling mens du har fulgt skolen? Mette Geldmann: Der er forskellighed I klasserne. Store spring mellem børnene. Det at børnene arbejder sammen I grupper, mens læren giver mest hjælp til dem, der har ekstra behov (Cooperativ learning), er måske nyt. Forælder: Tak for gennemgangen. De ting du fremhæver er præcis årsagerne til, at vi har valgt at sætte vores barn I lilleskole. Det er rart at høre, at vores forhåbninger bliver indfriet. (Senere på året bliver den endelige tilsynsrapport lagt på hjemmesiden.) 3. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Mogens Jallberg aflægger bestyrelsens mundtlige beretning. Herunder orientering om hvordan der er arbejdet med skolens bygninger/udvikling [3]

4 Godkendelse af bestyrelsens beretning. (Formandes beretning er vedhæftet referatet.) Her gennemgås Mogens Jallbergs væsentligste udmeldinger om bygninger og it-teknologi. Om bygningerne: Efter opdagelsen af svampeskader I loftet og oversvømmelsen af kælderen forrige sommer har vi stået med nogle bygninger, som vi skal istandsætte. Bestyrelsen har set på mulighederne for at flytte, bygge nyt eller renovere. Og har valgt at gå ind I alle tre scenarier for ikke at glippe vigtige muligheder. Nybyggeri: Har klart været den mest tillokkende mulighed. Vi ville få en ny skole, der ville glæde os alle. Men nybyggeri er langsommeligt. Ombygningsprojektet har vist sig overordentligt vanskeligt at gennemføre, fordi det har været svært at få de nødvendige byggetilladelser gennem kommunen. Og dyrt. Vi ville skulle låne omkring 20. Mio til projektet. Det har vist sig umuligt at få banker eller realkreditinstitutter til at byde ind på løsningen. Fik vi lånet ville det være nødvendigt at udvide skolens elevtal for at forrente det. Vi har set på mulighederne for at udvide med en 8. og 9. klasse. Men mange andre skoler udbyder netop de trin og bestyrelsen vurderer, at det er en stor risiko at løbe I en økonomisk svær tid, hvor privat skolerne I forvejen presses på de offentlige tilskud. Vores egen bank har rådet til forsigtighed og syntes vores forretningsplan var for risikabel. Derfor har vi droppet tanken om en nybygget skole. Flytning: Vi har ikke fået en endelig vurdering på bygningerne på Gartnerivej, men bygningerne er ikke meget værd. I forhold til flytning har vi derfor forsøgt at tænke ud af boksen. Kunne vi f.eks. købe stort og leje en del ud til f.eks en børnehave? Endnu er vi ikke støt på den rigtige bygning. Så flytteplanen har også vist sig at blive lidt for komplicerede. Reparation: Er den vej, vi nu er gået 100 pct. ind på. Vi har genhusningen på plads (se nærmere senere), vi har endelig fået tilsagn om lån fra vores bank, og satser stadig på at realkreditinstituttet følger trop. Finansieringen ser lovende ud. [4]

5 DISKUSSION: Forældrenes spørgsmål til byggeriet: Forælder: Vil gerne anerkende det frivillige arbejde bestyrelsen har gjort. Jeg glæder mig meget til at høre løsningen på byggeriet. Men det har været et surrealistisk forløb, at man nu efter to år, skal høre, at der først nu bliver søgt penge til reparationsscenariet. Det har tydeligvis ramt børnene. I to år har man haft tilbageholdenhed I forhold til legeplads, kælder og intranet. Jeg synes, det har store konsekvenser og det ærgrer mig, at ikke fra starten lod professionelle klare opgaven. Det er ikke en kritik af arbejdet, men af det output. Mette Lisbjerg: Vi har ikke holdt igen med alting. Vi har diskuteret intranet og mail og det er ikke bygningernes skyld, at det ikke er løst og legepladsen har ikke på noget tidspunkt stået først på listen, over ting, der skulle laves, fordi vi vidste at taget skulle repareres alene på grund af alder. Det er I øvrigt ikke rigtigt, at vi først har søgt penge nu. Vi var nødt til at være ret langt med planerne både for nybyggeri og reparation, før de kunne lægges ved en låneansøgning, men vi sendte de første låneansøgninger af sted I januar sidste år. Vi har sideløbende søgt til begge projekter. Det skulle vi måske ikke have gjort, set I bagklogskabens lys. Men faktum er, at det er rigtigt svært for skoler, at låne penge lige nu. Mogens Jallberg: Jeg er enig I, at det er gået alt for langsomt. Det vi har gjort galt, var at vi startede med at undersøge og søge penge til nybyggeriet. Vi burde være startet med at søge penge til renoveringen. Sille Aabye: Men vi ville jo sikre os, at vi havde vurderet alle muligheder. Vi skulle blandt andet vurdere muligheden for at lave overbygning på skolen. Det er en forandringsproces og den slags tager tid. Vi har afsøgt alle muligheder og det har taget alt for lang tid, det er jeg enig i. Men jeg tror, ikke vi kunne have taget den beslutning helt fra starten. Forælder. Vi har jo også alle sammen været med I processen. Vi har alle sammen været med til at kaste bolde I luften. Forælder: Vi var alle med I en debat. Men der er ledelsen og bestyrelsen, der beslutter, hvad der skal ske. Vi har været frustrerede over den her proces, og det er et faktum, at der har stået børn på liste til Minikrogen, som har valgt skolen fra pga. det her. Der har været kommunikeret for dårligt og det har været frustrerende. Mads Borgwardt: Det har været superfrustrerende, at det kan tage så lang tid. Men husk at vores primære opgave er at lave en god skole, ikke at bygge en skole. Det første år brugte vi på, at rydde op efter vandskaden I kælderen, få etableret os, og drive skole imens. Alle kan være enige om, at det har taget for lang tid. Men vi skal være glade for at både børn og voksne har kunnet navigere I det. Jeg er glad for, at bestyrelsen har været hele vejen rundt om alle scenarier, for I dag ved vi præcis, hvorfor vi vælger, som vi gør og hvorfor vi ikke skal flytte. Forælder: Er der sket en forværring af skaderne. Er svampen blevet værre? [5]

6 Mette Lisbjerg: De sidste svampeprøver blev taget for 11/2 år siden. Skimmelsvampen er væk, men de steder, der kommer vand ind, skal selvfølgelig laves. Der er lavet små reparationer undervejes. Rådgiverne der har undersøgt det, har været tilfreds med det de fandt. IT: IT-området bliver af Mogens Jallberg fremhævet som et område, hvor skolen har behov for at stramme op. Både I forhold til at sikre den daglige it-drift af servere på skolen og I forhold til at sikre den bedst mulige kommunikationskanal mellem lærer, ledelse og forældre. Det støttes af flere forældre. Forældrenes spørgsmål til IT: Forælder: Vi har fået mail siden vores datter startede for tre år siden. Det er en kæmpe informationsmængde, som burde kunne deles bedre end på mail. F.eks. på intranet. Forælder: Jeg har det lige modsat. Vil helst have info på mail, men efterlyser mere ensartet mail brug fra lærernes side. Forælder: Der er stor forskel på mailbrug, informationsmængde og vigtighed fra lærer til lærer. Mails fra skolen roder sammen med private mails og arbejdsmail. Jeg føler hele tiden, jeg mister information. Forælder: Forældreintra kan være lige så rodet, og det kræver at alle går ind og tjekker. Forælder: Jeg er I tvivl om, om Lilleskolen står distancen I forhold til omverden på ITområdet. Bliver børnene dygtige nok. Forælder: Jeg forslår, at bestyrelsen kun beslutter om der skal bruges penge eller ej på nyt computersystem. Og derefter overlade indholdsdelen til et IT-udvalg nedsat blandt forældrene, der finder ud af, hvad vi har brug for. Driften af skolens computer er det vigtigste punkt, at få fikset. Forælder: Måske vi skulle arbejde med en to-strenget bestyrelse, så nogen medlemmer ikke har børn og dermed følelser I klemme på skolen. 4. Fremtiden: hvad skal der ske med skolens bygninger og hvordan? Redegørelse for planerne med bygningerne v. arkitekt Susanne Hansen Genhusning v. Viceleder Mads Borgwardt [6]

7 Økonomi v. skoleleder Mette Lisbjerg Byggeriet: Vi har lavet en handlingsplan for hvordan pengene skal bruges og I hvilken rækkefølge skolen skal renoveres. Planen er lavet ti år frem og skal også bruges som vedligeholdelsesplan for skolen efter reparationen er færdig. I første omgang vil reparationen sikre os et nyt tag, en overdækning af kælderhalsen, så kælderen kan bruges til garderobe, et nyt brandanlæg og en ny hovedindgang. Reparationerne vil sikre skolen bedre indeklima, bedre ovenlys og bedre dagslys. Men rum-inddelingen vil være som hidtil. Er der penge til det, ønsker vi os et boldbur oppe på taget, det vil være en pædagogisk synlig forbedring af skolens udearealer. Desuden ønsker vi os ny asfalt mellem bygningerne. Det er ikke et billigt tag at renovere, men vi forsøger at få den bedst mulige løsning så billigt som muligt, så vi kan få råd til lidt ekstra fra ønskelisten. Ønskeliste: Taget sluger 2/3 af udgifterne, resten kan bruges på f.eks. boldbur, nye gulve, nye vinduer og over tid et nyt køkken. Tidsplan: Vi håber, vi går I gang med at bygge 1. Juli. Forventet slutning vil være start november. Genhusning: Vi har fået en aftale om, at vi I byggeperioden kan leje os ind i to spejderhytter, som Gentofte kommune råder over I Lunderen (parken bag skolen). Der er 168 kvm fordelt på to hytter. Vi får det for kr. om måneden. Minikrogen, 1. og 2. klasse rykker derned, for de vil få størst glæde af udearealet. Desuden vil SFO en flytte ind I hytterne. Måske kan vi få lov at sætte en pavillion op derovre, så vi kan få et værksted. [7]

8 Vi satser på at pakke skolen ned op til sommerferien og starte I Lunderen efter ferien. I byggeperioden vil vi åbne hver dag, både på Lilleskolen og I hytterne. Vores madgrupper, der er skolens rygrad vil ikke kunne fungerer under ombygningen. Så forældrene må regne med at skulle smøre madpakker mens byggeriet star på. Er der forældre, der har ideer til, hvordan vi under byggeriet kan fastholde den aldersintegrerede undervisning vil skolens ledelse meget gerne inspireres. Genhusningen er en løsning, vi er rigtig glade for. Normeringen bliver bedre end normalt, så vi er helt trygge ved at skulle byde de nye minikrogs børn velkommen derovre. Økonomi: Genhusningen I Lunderen (som vi I forvejen opfatter som vores egen park) er vanvittig billig, det er vi lykkelige for. Planen som Susanne har fremlagt er første skridt I en langtidssikret plan og koster 7,5 mio. Anden etape, der koster 3,5 mio. er indretning af kælderen, ny ventilation, nye radiatorer og renovering af køkkenet. Anden mulighed for at bruge 3,5 mio. er at lægge nye gulve, energi optimere skolen bl.a. ved at få solceller på taget. Vi vil forsøge at søge fonde til de forskellige modeller. F.eks. Boldbure, solceller, legeplads. Lån: Fælleskassen har netop lovet, at de vil låne os penge med eller uden realkreditinstitut I ryggen. Det er godt nyt, for vi har, til trods for diverse rykkere, siden oktober ikke kunnet få svar fra LR om de vil låne os penge. Vi troede, vi var en god forretning, men det har været frustrerende svært at få lov at låne penge. DISKUSSION: [8]

9 Forældrenes spørgsmål til ombygningen: Forælder: Bliver der et trappetårn fra kælderen. Susanne Hansen: En trappe bliver en integreret del af en ny indgang. Forælder: Hvor mange penge har vi selv? Mette Lisbjerg: Fem mio. Forælder: Kunne man bevare den aldersintegrerede undervisning under genhusningen? Mads Borgwardt: Det er kun ca.3 måneder byggeriet står på, så vi vurderer, det er mest praktisk at lade SFO børnene følges derover. Forælder: Har vi byggetilladelse? Susanne Hansen: Det skal vi ikke have, for vi bygger ikke om. Forælder: Er det ikke urealistisk, at tro vi er færdige om fire måneder. Susanne: Hansen Det får vi styr på I løbet af den næste tid. Forælder: Har I overvejet at hyre en professionel fondsansøger? Mette: Nej, men det lyder som en spændende ide. Forælder: Tager I på lejrskole I efteråret? Mads Borgwardt: Ja. Forælder: Spejderhytter og pavilloner rimer ikke rigtigt på November og december. Mads Borgwardt: Der er elvarme og brændeovn I hytterne. Forælder: Taler I om forhøjelse af skolepenge? Mogens Jallberg: Nej. Forælder: Forsætter Musikskolen I byggeperioden? Mads Borgwardt: Musikskolen ligger I den ikke berørte del af skolen, så den forsætter formentligt. Forælder: Skal vi selv smøre madpakker? [9]

10 Mads Borgwardt: I komme nok til at smøre madpakker I perioden. Forælder: Hvad med de børn, der skal undervises på byggepladsen. Susanne Hansen: Vi ved endnu ikke, hvordan det bliver. Vi bliver nødt til at håndtere det, når det er virkelighed. Forælder: Hvad med finansieringen. Der er stor forskel på om vi kan få et fælleskasselån og et realkreditlån. Mogens Jallberg: Jeg kan ikke forstille mig, at vi ikke får et realkreditlån, men det tager bare rigtig lang tid. Derfor er det rigtigt rart, at vi nu har en mellemfinansiering på plads. Forælder: Har I set på forældrefunding? Hvor forældrene kan låne skolen penge, som f.eks. forrentes til 3 pct. Mogens Jallberg: Det lyder spændende, det vil vi gerne høre, hvad I synes om? Forælder: Hvem skal lede byggeprojektet? Susanne Hansen: Det skal entreprenøren eller en bygherre, som kunne være arkitektfirmaet. Det skal være en professionel bygherre. Forælder: Kunne man rykke den kommende Englandstur til efteråret I stedet for foråret, for at have mindst mulig tryg på skolen I byggeperioden? Mette Lisbjerg: Det kan vi overveje. 5. Økonomisk statusrapport for år 2012 skoleleder Mette Lisbjerg aflægger beretning Vi har sparet for at få råd til ombygningen. Årets overskud er på kr. Det er et meget pænt overskud. Men vi har også passet på med alle udgifter, løn, vedligeholdelse og investeringer. Vi har skrabet 5 mio kr. sammen, som vi kan investere I byggeriet. (Vil du videre mere om skolens økonomi, vedhæftes årsregnskabet fra revisoren.) [10]

11 DISKUSSION: Spørgsmål fra forældrene om økonomien: Forælder: Kunne man tænke at et tættere samarbejde mellem skole og musikskole, kunne generer flere penge til skolen. Louise er en kapacitet på området, som jeg ikke forstår, hvorfor vi ikke er mere ivrige for at sælge skolen på. I stedet for at udvide skolen, så udvid musikskolen. 6. Spørgsmål og debat om lockouten. Mette Lisbjerg: Fra på mandag er der fire personer til stede hver morgen, så de mindste børn kan blive passet på skolen. Det gælder SFO børnene fra kl 7.30 om morgenen. DISKUSSION Forældrenes spørgsmål til Lockouten. Forælder: Kunne man bede SFO en om at lave lektiecafe om eftermiddagen, og kan vi bede forældrene om, at hjælpe til om formiddagen? Mads Borgwardt: Nej, det kan vi ikke. Helle Stage: Det er frit for forældre at lave lektiecafe derhjemme. Forælder: Vi har været så frustrerede og vrede over, hvor lidt forældresamarbejde, der har været I den her konflikt. Forælder: Har I undersøgt forsikringsforholdene, når børnene bliver passet på skolen? Mette Lisbjerg: Vi har folk, der er herude I forvejen, der ikke er hverken lærer eller pædagoger, som Brit og Joan, der gerne må holde opsyn med børnene. Mads Borgwardt: Bestyrelsen har bakket op om konflikten I to uger. Nu er forældrene pressede. Det er ikke fordi, vi synes, det er godt eller prisværdigt, at holde skolen lukket på den her måde. 7. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen består i øjeblikket af: [11]

12 Ordinære bestyrelsesmedlemmer: 1. Mogens Jallberg (formand) ikke på valg 2. Helle Stage ( næstformand) ikke på valg 3. Charlotte Sille Aabye på valg 4. Per Boesgaard ikke på valg 5. Anders Willads på valg Suppleanter: 1. Helle Hansen på valg og genopstiller 2. Karina Skovhauge på valg og genopstiller Efter kampvalg bliver flg. valgt til bestyrelsen: Lars (Far til Bertram, Bella og Cornelius) og Sille Aabye, der får de to bestyrelsespladser. Helle Lho og Nanna (mor til Noah minikrog) der får de to suppleantposter. [12]

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Tirsdag d. 29. April kl. 19.30-22.00 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning/- Mogens Jallberg 3. Pædagogisk beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling Onsdag d.18. april 2012

Referat Generalforsamling Onsdag d.18. april 2012 Referat Generalforsamling Onsdag d.18. april 2012 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden aflægger bestyrelsens mundtlige beretning. Godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Tilstede: 35 forældre, samt skoleleder Mette Lisbjerg, viceleder Mads Borgwardt, tillidsrep. Jimmy Rasmussen.

Tilstede: 35 forældre, samt skoleleder Mette Lisbjerg, viceleder Mads Borgwardt, tillidsrep. Jimmy Rasmussen. Referat fra Generalforsamling d.14.april 2011 Tilstede: 35 forældre, samt skoleleder Mette Lisbjerg, viceleder Mads Borgwardt, tillidsrep. Jimmy Rasmussen. Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2.

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole.

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole. Jægerspris Skole Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013 Svarprocent Ikke besvaret 45% 319 Ikke afsluttet 2% 16 Gennemført - svarprocent 53% 375 Hvad er barnets køn? Pige 51% 201 Dreng 49% 190 Hvilket

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Kohavehuset Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf Vuggestuen. Juni, juli og August

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf Vuggestuen. Juni, juli og August Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf. 48 17 15 58 Vuggestuen Juni, juli og August Velkommen til Frederik, Alexander, Tristan, Asger og Isabell som alle er startet på Edderkoppen. Kasper, Tristan

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION. Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015

AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION. Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015 AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015 KÆRE BEBOERE I AFD. 41 OG 42 Sammen med det spirende forår bliver arbejdet med renoveringen af boligerne

Læs mere

A/B Dannebrogsgade 8-10

A/B Dannebrogsgade 8-10 A/B Dannebrogsgade 8-10 Ordinær generalforsamling i A/B Dannebrogsgade 8-10. Tirsdag 30. september 2014 kl.18.30. Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8, 8000 Århus C, lokale VA8-205 Referat: 1. Valg af

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016)

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Enghaveskolen Faaborg Friskole Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Velkommen Jeg vil starte med på skolens vegne at takke alle jer, der er mødt op i dag. Enghaveskolen er en forældrestyret skole,

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Dagsorden til infomøde 25. januar 2012

Dagsorden til infomøde 25. januar 2012 Dagsorden til infomøde 25. januar 2012 19.15-19.45: Nyt fra bygningsudvalget ved projektleder Bo Schøler : Fremlægger vores planer hos Forcen, placeringen er midlertidig. Vores plan er stadig at vores

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere