Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013"

Transkript

1 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens ledelse og tilsynsførende Mette Geldmann. 2. Tilsyn med skolen og valg af tilsynsførende - Nuværende tilsynsførende Mette Geldmann fortæller om tilsynet Mette Geldmann er forpligtet til at aflægge minimum et besøg om året på skolen. Men har I år været på besøg otte gange. Endnu tre besøg var planlagt, men måtte aflyses pga lockouten. Blandt andet har hun været tilstede under årets Luciaoptog, på morgenmøder og til frokost. Hun har besøgt 1, 2, 3, 5 og 7 klasse i løbet af året. Set teater med 4-5 klasse og var med da 3. Klasse de skulle fordele rollerne til deres teaterstykke. MG fremhæver madgrupperne som helt særlige for vores skole, og er imponeret over hvor godt den aldersintegrerede undervisning på mad- og oprydningshold fungerer. MG har desuden deltaget I de daglige lærermøder, hvor stort og småt vendes. Hun er opmærksom på hvor ansvarlige alle lærer er for både faglige og sociale forhold blandt elever. Og at lærerne føler at stort ansvar for elevernes trivsel både i klasserne og i madgrupperne. Læringsmiljøet og det sociale liv fremhæves som unikt for Ryp. - Der er en enorm omsorg og nærhed mellem børn og voksne. Børnene har tillid til de voksne, siger Mette Geldmann. Som psykolog har hun oplevet mange forskellige skoler og er ofte blevet slået af en nedgørende tone, der kan være andre steder. - Den tone hører jeg aldrig her. For alle antrit til den slags bliver taget I opløbet. Hun er særlig glad for morgenmødet, der giver plads til at stort som småt kan vendes og øver alle I at lytte til hinanden. [1]

2 Mette Geldmann har siddet med en morgen, hvor temaet var Vold mod børn og hvor 5. Klasse sang Anna David s Kun hjertet må slå. En anden dag hvor H.C. Andersens nyopdagede eventyr Tællelyset, blev læst op. Om det er alvorlige emner som vold eller kulturskatte, der deles på mødet, fremhæver hun børnenes evne til at lytte. Hun oplever at børnegruppen er large I forhold til at give hinanden plads og være rummelige overfor hinandens oplevelser og fremlægninger. Mette Geldmann var med, da 4-5 klasse fremførte sit teaterstykke om facebook. - Jeg var imponeret. Det var rigtigt flot og et højt musikalsk niveau, lyder anmeldelsen. Pædagogisk set oplever hun, at der før teaterperioden går I gang bliver gjort mange overvejelser over hvordan, man får fordelt rollerne til alles bedste og blandt andet får tilgodeset dem, der har bedst brug for udfordringen. Lærerne er optaget af principperne I Cooperative Learning og Mantle. Men nogle gange drunker ideerne, fordi børnene kommer for sent, ikke har blyanter med eller har fundet bøgerne frem, når timen starter. Ganske simpelt oplever hun, at for mange af børnene ikke er klar til undervisningen, når timen går I gang. - Der er nogen gange megen uro I klasserne, og det er en uro, der måske er med hjemmefra eller fra morgensamlingen. Det er et vigtigt tema at arbejde videre med, bade I forældre- og lærergruppen, mener hun. Mette Geldmanns konklusion: Samlet set fremstår undervisningen på skolen veltilrettelagt og velorganiseret. Undervisningen er præget af forsøg på faglighed, stort engagement, mange faglige og sociale ambitioner i et omsorgsfuldt, hyggeligt og kreativt klima; samt med en god stemning lærere og elever og eleverne imellem. Og med mange daglige samtaler mellem de ansatte om såvel faglige som sociale forhold i de enkelte klasser såvel som på hele skolen; med meget stor omsorg for de enkelte børn og børnegrupper. Det er således hendes indtryk, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen; og dertil i særlig grad arbejder målrettet med inklusion med stor respekt for det særlige ved alle børn, kreativitet, musik og teater, demokratiske processer og samarbejde. [2]

3 DISKUSSION: Forældrenes spørgsmål til Mette Geldmann: Forælder: Hvem indberetter du til? Mette Lisbjerg: Vi har valgt at have en udefrakommende tilsynsførende for at få et objektivt blik på skolen og vores arbejdsmetoder. Hvert år laver Mette Geldmann en tilsynsrapport, som lægges på hjemmesiden. Den tilsynsførende skal vurdere om undervisningen star mål med det forventede fra myndighedernes side. Mette er desuden tilsynsførende på vores to naboskoler. Forælder: Hvordan opfatter du, at de fysiske rammer på skolen, påvirker børnene? Mette Geldmann: Jeg oplever ikke, at det er så dårligt. Børnene leger både I storrummet og på legepladsen. Jeg får at vide, at lærerne kan mærke, at salen ikke er der, men det mærker man ikke. Storrummet er børnenes rum. Der er plads til både leg og mere stille aktiviteter. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at manglen på bygningerne, påvirker børnene, de finder ud af det ved kreativitet. Forælder: Snakker du med børnene, når du er på tilsyn? Mette Geldmann: Jeg sidder meget og grifler ned, men jeg går også ind I det faglige og snakker med børnene. Forælder: Er der sket en udvikling mens du har fulgt skolen? Mette Geldmann: Der er forskellighed I klasserne. Store spring mellem børnene. Det at børnene arbejder sammen I grupper, mens læren giver mest hjælp til dem, der har ekstra behov (Cooperativ learning), er måske nyt. Forælder: Tak for gennemgangen. De ting du fremhæver er præcis årsagerne til, at vi har valgt at sætte vores barn I lilleskole. Det er rart at høre, at vores forhåbninger bliver indfriet. (Senere på året bliver den endelige tilsynsrapport lagt på hjemmesiden.) 3. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Mogens Jallberg aflægger bestyrelsens mundtlige beretning. Herunder orientering om hvordan der er arbejdet med skolens bygninger/udvikling [3]

4 Godkendelse af bestyrelsens beretning. (Formandes beretning er vedhæftet referatet.) Her gennemgås Mogens Jallbergs væsentligste udmeldinger om bygninger og it-teknologi. Om bygningerne: Efter opdagelsen af svampeskader I loftet og oversvømmelsen af kælderen forrige sommer har vi stået med nogle bygninger, som vi skal istandsætte. Bestyrelsen har set på mulighederne for at flytte, bygge nyt eller renovere. Og har valgt at gå ind I alle tre scenarier for ikke at glippe vigtige muligheder. Nybyggeri: Har klart været den mest tillokkende mulighed. Vi ville få en ny skole, der ville glæde os alle. Men nybyggeri er langsommeligt. Ombygningsprojektet har vist sig overordentligt vanskeligt at gennemføre, fordi det har været svært at få de nødvendige byggetilladelser gennem kommunen. Og dyrt. Vi ville skulle låne omkring 20. Mio til projektet. Det har vist sig umuligt at få banker eller realkreditinstitutter til at byde ind på løsningen. Fik vi lånet ville det være nødvendigt at udvide skolens elevtal for at forrente det. Vi har set på mulighederne for at udvide med en 8. og 9. klasse. Men mange andre skoler udbyder netop de trin og bestyrelsen vurderer, at det er en stor risiko at løbe I en økonomisk svær tid, hvor privat skolerne I forvejen presses på de offentlige tilskud. Vores egen bank har rådet til forsigtighed og syntes vores forretningsplan var for risikabel. Derfor har vi droppet tanken om en nybygget skole. Flytning: Vi har ikke fået en endelig vurdering på bygningerne på Gartnerivej, men bygningerne er ikke meget værd. I forhold til flytning har vi derfor forsøgt at tænke ud af boksen. Kunne vi f.eks. købe stort og leje en del ud til f.eks en børnehave? Endnu er vi ikke støt på den rigtige bygning. Så flytteplanen har også vist sig at blive lidt for komplicerede. Reparation: Er den vej, vi nu er gået 100 pct. ind på. Vi har genhusningen på plads (se nærmere senere), vi har endelig fået tilsagn om lån fra vores bank, og satser stadig på at realkreditinstituttet følger trop. Finansieringen ser lovende ud. [4]

5 DISKUSSION: Forældrenes spørgsmål til byggeriet: Forælder: Vil gerne anerkende det frivillige arbejde bestyrelsen har gjort. Jeg glæder mig meget til at høre løsningen på byggeriet. Men det har været et surrealistisk forløb, at man nu efter to år, skal høre, at der først nu bliver søgt penge til reparationsscenariet. Det har tydeligvis ramt børnene. I to år har man haft tilbageholdenhed I forhold til legeplads, kælder og intranet. Jeg synes, det har store konsekvenser og det ærgrer mig, at ikke fra starten lod professionelle klare opgaven. Det er ikke en kritik af arbejdet, men af det output. Mette Lisbjerg: Vi har ikke holdt igen med alting. Vi har diskuteret intranet og mail og det er ikke bygningernes skyld, at det ikke er løst og legepladsen har ikke på noget tidspunkt stået først på listen, over ting, der skulle laves, fordi vi vidste at taget skulle repareres alene på grund af alder. Det er I øvrigt ikke rigtigt, at vi først har søgt penge nu. Vi var nødt til at være ret langt med planerne både for nybyggeri og reparation, før de kunne lægges ved en låneansøgning, men vi sendte de første låneansøgninger af sted I januar sidste år. Vi har sideløbende søgt til begge projekter. Det skulle vi måske ikke have gjort, set I bagklogskabens lys. Men faktum er, at det er rigtigt svært for skoler, at låne penge lige nu. Mogens Jallberg: Jeg er enig I, at det er gået alt for langsomt. Det vi har gjort galt, var at vi startede med at undersøge og søge penge til nybyggeriet. Vi burde være startet med at søge penge til renoveringen. Sille Aabye: Men vi ville jo sikre os, at vi havde vurderet alle muligheder. Vi skulle blandt andet vurdere muligheden for at lave overbygning på skolen. Det er en forandringsproces og den slags tager tid. Vi har afsøgt alle muligheder og det har taget alt for lang tid, det er jeg enig i. Men jeg tror, ikke vi kunne have taget den beslutning helt fra starten. Forælder. Vi har jo også alle sammen været med I processen. Vi har alle sammen været med til at kaste bolde I luften. Forælder: Vi var alle med I en debat. Men der er ledelsen og bestyrelsen, der beslutter, hvad der skal ske. Vi har været frustrerede over den her proces, og det er et faktum, at der har stået børn på liste til Minikrogen, som har valgt skolen fra pga. det her. Der har været kommunikeret for dårligt og det har været frustrerende. Mads Borgwardt: Det har været superfrustrerende, at det kan tage så lang tid. Men husk at vores primære opgave er at lave en god skole, ikke at bygge en skole. Det første år brugte vi på, at rydde op efter vandskaden I kælderen, få etableret os, og drive skole imens. Alle kan være enige om, at det har taget for lang tid. Men vi skal være glade for at både børn og voksne har kunnet navigere I det. Jeg er glad for, at bestyrelsen har været hele vejen rundt om alle scenarier, for I dag ved vi præcis, hvorfor vi vælger, som vi gør og hvorfor vi ikke skal flytte. Forælder: Er der sket en forværring af skaderne. Er svampen blevet værre? [5]

6 Mette Lisbjerg: De sidste svampeprøver blev taget for 11/2 år siden. Skimmelsvampen er væk, men de steder, der kommer vand ind, skal selvfølgelig laves. Der er lavet små reparationer undervejes. Rådgiverne der har undersøgt det, har været tilfreds med det de fandt. IT: IT-området bliver af Mogens Jallberg fremhævet som et område, hvor skolen har behov for at stramme op. Både I forhold til at sikre den daglige it-drift af servere på skolen og I forhold til at sikre den bedst mulige kommunikationskanal mellem lærer, ledelse og forældre. Det støttes af flere forældre. Forældrenes spørgsmål til IT: Forælder: Vi har fået mail siden vores datter startede for tre år siden. Det er en kæmpe informationsmængde, som burde kunne deles bedre end på mail. F.eks. på intranet. Forælder: Jeg har det lige modsat. Vil helst have info på mail, men efterlyser mere ensartet mail brug fra lærernes side. Forælder: Der er stor forskel på mailbrug, informationsmængde og vigtighed fra lærer til lærer. Mails fra skolen roder sammen med private mails og arbejdsmail. Jeg føler hele tiden, jeg mister information. Forælder: Forældreintra kan være lige så rodet, og det kræver at alle går ind og tjekker. Forælder: Jeg er I tvivl om, om Lilleskolen står distancen I forhold til omverden på ITområdet. Bliver børnene dygtige nok. Forælder: Jeg forslår, at bestyrelsen kun beslutter om der skal bruges penge eller ej på nyt computersystem. Og derefter overlade indholdsdelen til et IT-udvalg nedsat blandt forældrene, der finder ud af, hvad vi har brug for. Driften af skolens computer er det vigtigste punkt, at få fikset. Forælder: Måske vi skulle arbejde med en to-strenget bestyrelse, så nogen medlemmer ikke har børn og dermed følelser I klemme på skolen. 4. Fremtiden: hvad skal der ske med skolens bygninger og hvordan? Redegørelse for planerne med bygningerne v. arkitekt Susanne Hansen Genhusning v. Viceleder Mads Borgwardt [6]

7 Økonomi v. skoleleder Mette Lisbjerg Byggeriet: Vi har lavet en handlingsplan for hvordan pengene skal bruges og I hvilken rækkefølge skolen skal renoveres. Planen er lavet ti år frem og skal også bruges som vedligeholdelsesplan for skolen efter reparationen er færdig. I første omgang vil reparationen sikre os et nyt tag, en overdækning af kælderhalsen, så kælderen kan bruges til garderobe, et nyt brandanlæg og en ny hovedindgang. Reparationerne vil sikre skolen bedre indeklima, bedre ovenlys og bedre dagslys. Men rum-inddelingen vil være som hidtil. Er der penge til det, ønsker vi os et boldbur oppe på taget, det vil være en pædagogisk synlig forbedring af skolens udearealer. Desuden ønsker vi os ny asfalt mellem bygningerne. Det er ikke et billigt tag at renovere, men vi forsøger at få den bedst mulige løsning så billigt som muligt, så vi kan få råd til lidt ekstra fra ønskelisten. Ønskeliste: Taget sluger 2/3 af udgifterne, resten kan bruges på f.eks. boldbur, nye gulve, nye vinduer og over tid et nyt køkken. Tidsplan: Vi håber, vi går I gang med at bygge 1. Juli. Forventet slutning vil være start november. Genhusning: Vi har fået en aftale om, at vi I byggeperioden kan leje os ind i to spejderhytter, som Gentofte kommune råder over I Lunderen (parken bag skolen). Der er 168 kvm fordelt på to hytter. Vi får det for kr. om måneden. Minikrogen, 1. og 2. klasse rykker derned, for de vil få størst glæde af udearealet. Desuden vil SFO en flytte ind I hytterne. Måske kan vi få lov at sætte en pavillion op derovre, så vi kan få et værksted. [7]

8 Vi satser på at pakke skolen ned op til sommerferien og starte I Lunderen efter ferien. I byggeperioden vil vi åbne hver dag, både på Lilleskolen og I hytterne. Vores madgrupper, der er skolens rygrad vil ikke kunne fungerer under ombygningen. Så forældrene må regne med at skulle smøre madpakker mens byggeriet star på. Er der forældre, der har ideer til, hvordan vi under byggeriet kan fastholde den aldersintegrerede undervisning vil skolens ledelse meget gerne inspireres. Genhusningen er en løsning, vi er rigtig glade for. Normeringen bliver bedre end normalt, så vi er helt trygge ved at skulle byde de nye minikrogs børn velkommen derovre. Økonomi: Genhusningen I Lunderen (som vi I forvejen opfatter som vores egen park) er vanvittig billig, det er vi lykkelige for. Planen som Susanne har fremlagt er første skridt I en langtidssikret plan og koster 7,5 mio. Anden etape, der koster 3,5 mio. er indretning af kælderen, ny ventilation, nye radiatorer og renovering af køkkenet. Anden mulighed for at bruge 3,5 mio. er at lægge nye gulve, energi optimere skolen bl.a. ved at få solceller på taget. Vi vil forsøge at søge fonde til de forskellige modeller. F.eks. Boldbure, solceller, legeplads. Lån: Fælleskassen har netop lovet, at de vil låne os penge med eller uden realkreditinstitut I ryggen. Det er godt nyt, for vi har, til trods for diverse rykkere, siden oktober ikke kunnet få svar fra LR om de vil låne os penge. Vi troede, vi var en god forretning, men det har været frustrerende svært at få lov at låne penge. DISKUSSION: [8]

9 Forældrenes spørgsmål til ombygningen: Forælder: Bliver der et trappetårn fra kælderen. Susanne Hansen: En trappe bliver en integreret del af en ny indgang. Forælder: Hvor mange penge har vi selv? Mette Lisbjerg: Fem mio. Forælder: Kunne man bevare den aldersintegrerede undervisning under genhusningen? Mads Borgwardt: Det er kun ca.3 måneder byggeriet står på, så vi vurderer, det er mest praktisk at lade SFO børnene følges derover. Forælder: Har vi byggetilladelse? Susanne Hansen: Det skal vi ikke have, for vi bygger ikke om. Forælder: Er det ikke urealistisk, at tro vi er færdige om fire måneder. Susanne: Hansen Det får vi styr på I løbet af den næste tid. Forælder: Har I overvejet at hyre en professionel fondsansøger? Mette: Nej, men det lyder som en spændende ide. Forælder: Tager I på lejrskole I efteråret? Mads Borgwardt: Ja. Forælder: Spejderhytter og pavilloner rimer ikke rigtigt på November og december. Mads Borgwardt: Der er elvarme og brændeovn I hytterne. Forælder: Taler I om forhøjelse af skolepenge? Mogens Jallberg: Nej. Forælder: Forsætter Musikskolen I byggeperioden? Mads Borgwardt: Musikskolen ligger I den ikke berørte del af skolen, så den forsætter formentligt. Forælder: Skal vi selv smøre madpakker? [9]

10 Mads Borgwardt: I komme nok til at smøre madpakker I perioden. Forælder: Hvad med de børn, der skal undervises på byggepladsen. Susanne Hansen: Vi ved endnu ikke, hvordan det bliver. Vi bliver nødt til at håndtere det, når det er virkelighed. Forælder: Hvad med finansieringen. Der er stor forskel på om vi kan få et fælleskasselån og et realkreditlån. Mogens Jallberg: Jeg kan ikke forstille mig, at vi ikke får et realkreditlån, men det tager bare rigtig lang tid. Derfor er det rigtigt rart, at vi nu har en mellemfinansiering på plads. Forælder: Har I set på forældrefunding? Hvor forældrene kan låne skolen penge, som f.eks. forrentes til 3 pct. Mogens Jallberg: Det lyder spændende, det vil vi gerne høre, hvad I synes om? Forælder: Hvem skal lede byggeprojektet? Susanne Hansen: Det skal entreprenøren eller en bygherre, som kunne være arkitektfirmaet. Det skal være en professionel bygherre. Forælder: Kunne man rykke den kommende Englandstur til efteråret I stedet for foråret, for at have mindst mulig tryg på skolen I byggeperioden? Mette Lisbjerg: Det kan vi overveje. 5. Økonomisk statusrapport for år 2012 skoleleder Mette Lisbjerg aflægger beretning Vi har sparet for at få råd til ombygningen. Årets overskud er på kr. Det er et meget pænt overskud. Men vi har også passet på med alle udgifter, løn, vedligeholdelse og investeringer. Vi har skrabet 5 mio kr. sammen, som vi kan investere I byggeriet. (Vil du videre mere om skolens økonomi, vedhæftes årsregnskabet fra revisoren.) [10]

11 DISKUSSION: Spørgsmål fra forældrene om økonomien: Forælder: Kunne man tænke at et tættere samarbejde mellem skole og musikskole, kunne generer flere penge til skolen. Louise er en kapacitet på området, som jeg ikke forstår, hvorfor vi ikke er mere ivrige for at sælge skolen på. I stedet for at udvide skolen, så udvid musikskolen. 6. Spørgsmål og debat om lockouten. Mette Lisbjerg: Fra på mandag er der fire personer til stede hver morgen, så de mindste børn kan blive passet på skolen. Det gælder SFO børnene fra kl 7.30 om morgenen. DISKUSSION Forældrenes spørgsmål til Lockouten. Forælder: Kunne man bede SFO en om at lave lektiecafe om eftermiddagen, og kan vi bede forældrene om, at hjælpe til om formiddagen? Mads Borgwardt: Nej, det kan vi ikke. Helle Stage: Det er frit for forældre at lave lektiecafe derhjemme. Forælder: Vi har været så frustrerede og vrede over, hvor lidt forældresamarbejde, der har været I den her konflikt. Forælder: Har I undersøgt forsikringsforholdene, når børnene bliver passet på skolen? Mette Lisbjerg: Vi har folk, der er herude I forvejen, der ikke er hverken lærer eller pædagoger, som Brit og Joan, der gerne må holde opsyn med børnene. Mads Borgwardt: Bestyrelsen har bakket op om konflikten I to uger. Nu er forældrene pressede. Det er ikke fordi, vi synes, det er godt eller prisværdigt, at holde skolen lukket på den her måde. 7. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen består i øjeblikket af: [11]

12 Ordinære bestyrelsesmedlemmer: 1. Mogens Jallberg (formand) ikke på valg 2. Helle Stage ( næstformand) ikke på valg 3. Charlotte Sille Aabye på valg 4. Per Boesgaard ikke på valg 5. Anders Willads på valg Suppleanter: 1. Helle Hansen på valg og genopstiller 2. Karina Skovhauge på valg og genopstiller Efter kampvalg bliver flg. valgt til bestyrelsen: Lars (Far til Bertram, Bella og Cornelius) og Sille Aabye, der får de to bestyrelsespladser. Helle Lho og Nanna (mor til Noah minikrog) der får de to suppleantposter. [12]

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Tirsdag d. 29. April kl. 19.30-22.00 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning/- Mogens Jallberg 3. Pædagogisk beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere