Framework of Reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framework of Reference"

Transkript

1 DK DK Framework of Reference The Making of: Leadership in Education A European Qualification Network for Effective School Leadership LLP-DE-COMENIUS-CNW

2 Imprint Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) Keßlerstraße 52 D Hildesheim Phone: (+49) / Mail: Web: NLQ Hildesheim, 2011 Project coordinator Jens Bolhöfer, NLQ Hildesheim Editorial team Jože Mlakar, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Lejf Moos, Institute of Education, DPU, University of Aarhus, Copenhagen, Denmark Daniel Muijs, University of Southampton, UK NLQ Hildesheim Jens Bolhöfer, Iris Jansohn, Wolfgang Meyer Project partners Austria Denmark Estonia Hungary Ireland Italy Norway Poland Romania Slovenia Spain Turkey Pädagogische Hochschule Tirol (PHT), Innsbruck Dr. Thomas Weber, Thomas Happ Institute of Education, DPU, University of Aarhus, Copenhagen Prof. Lejf Moos Haridus- ja Teadusministeerium Maie Kitsing, Kadri Peterson Független Pedagógiai Intézet (FÜPI), Budapest Ildikó Juhász, Agi Papp Professional Development Service for Schools (PDST), Ennis Carmel Lillis, Paddy Flood Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe (PI), Bozen Dr. Helmuth von Dellemann, Dr. Helmuth Mathà Nyborg Skole, Trondheim Kåre Moum, Gunn Troan Razem dla Edukacji, Poznan Aleksandra Golebiewska, Janina M. Kapuscinska Casa Corpului Didactic (C.C.D.), Braşov Simona T. Clinciu, Prof. Emilia Sinov Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Jože Mlakar, Simon Festanj Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Valladolid TAKEV schools, Izmir Gönül Ketenci, Özlem Güngör, Tamer Şenyuva 2 Framework of Reference

3 Associated partners Russia Switzerland State Institute for Pedagogic and Further Education (POIPKRO), Perm Elena Garcia Institut Unterstrass, Zürich Prof. Dieter Rüttimann, Dr. Lutz Oertel Co-opted partners Bulgaria Lomonosov s Vocational Gymnasium of Electrotechnology and Electronics Cyprus Coventry Greek School, UK Lambri Trisokka Czech Republic NIDV Praha Eliška Křížková France Centre d information et de recherché sur l Allemagne contemporaine (CIRAC), Cergy-Pontoise Dr. Werner Zettelmeier Greece University of Crete School of Education Dr Eleftheria Argyropoulou Iceland University of Iceland School of Education, Rejkjavik Ólafur H. Jóhannsson Latvia Centre for Curriculum Development and Examination, Riga Signe Neimane, Inta Baranovska Liechtenstein Philipp Dünser, Schule Schaan Lithuania Education Supply Centre, Vilnius Rasa Šnipienė Luxembourg Lycée Classique et Technique de Diekirch Robert Bohnert Malta Maria Regina College, Sta. Venera Mario Testa Portugal Direcção Regional de Educação do Norte and Direcção Regional de Educação do Centro Antonio Leite, José Correia Lopes Slovakia Institute for Special and Adult Education ISAE, Komárno Maria Fabó Sweden Umeå University National Head Teachers Training Programme United Kingdom Regional Training Unit (RTU) Northern Ireland This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Framework of Reference 3

4 4 Framework of Reference Leadership in Education

5 Table of Contents På vej til en referenceramme for skoleledelse... 7 Domæner komponenter - moduler... 7 Centrale domæner... 8 Fra ledelsesdomæner til komponenter Fra komponenter til uddannelses moduler Overview of Domains, Components and Qualification Modules Anbefalinger: Generelle tendenser og nødvendige forholdsregler Konklusion Framework of Reference 5

6 6 Framework of Reference Leadership in Education

7 På vej til en referenceramme for skoleledelse Domæner komponenter - moduler Udviklingen af den Europæiske Synopsis over skoleledelse, hvor alle partnere og tandempartnere beskrev skoleledelsens aktuelle kontekst og situation i deres lande, åbenbarede et udtalt behov for materialer og ressource til udvikling af skoleledelse I Europa. Det førte til udviklingen af denne referenceramme for skoleledelse. Der er tre central argumenter for denne udvikling: 1. Landerapporterne i Den Europæiske Synopsis er et godt grundlag for sammenligninger af forskellige Europæiske lande. Sammenligningerne viste at en række temaer er fælles for europæiske ledere og politikere. Disse temaer danner en referenceramme, som støtter professionelle og politikere, når de analyserer styrker og svagheder i deres nationale/regionale/lokale ledelsesudviklingspraksis. Temaerne er domæner, komponenter og moduler. 2. Det viste sig at temaerne kan genfindes i international skoleledelsesforskning og forskning I ledelsesudvikling. Domænerne og komponenterne er forbindelserne, som især ses vi dem i Leithwood og Riehls arbejde (2005) 1. Her kan man også finde henvisninger til supplerende materiale fra andre international kontekster. 3. Endelig mente vi at det var nødvendigt at udvikle et princip som kunne støtte læserne, når de leder efter moduler og materialer, som de måske kan bruge i deres praksis. Resultatet af disse overvejelser var at partnerne i begyndelsen af projektet enedes om en struktur for landerapporterne, der var baseret på ledelsesforskning. Denne struktur blev udviklet yderligere i løbet af projektet. Den fører læseren fra temaerne i Synopsens landerapporter til de tilsvarende uddannelsesmoduler og omfatter 1 Leithwood & Riehl (2005) beskriver fire ledelses funktioner. I The International Successful School Principal Project ISSPP lagde vi to funktioner sammen ( udstikke retningen og lede undervisnings- og læringsplaner ), omdøbte et tema ( politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning ) og tilføjede en kategori ( samarbejde med forældre og omgivelserne )(Moos & Johansson, 2009). I dette projekt har vi tilføjet domæne 5 for at understrege uddannelse af skoleledere. temaer som Etablere og forhandle retningen for skoleudviklingen, Fokus på undervisning og læring, Omstrukturere og udvikle skoleorganisationens kultur, System ledelse og samarbejde i netværk. Synopsen omfatter også introduktioner til nationale politikker og styring i de lande og regioner, hvor modulerne er udviklet og bruges. Der er afsnit om rekruttering og uddannelse af skoleledere. Landerapporterne giver forskellige svar på ledelsesudfordringer på tværs af Europa og danner således et godt grundlag for at forstå referenecerammen. Centrale domæner Ifølge Leithwood & Riehl er domænerne brugbare redskaber til at beskrive og kategorisere en sammenhængende forståelse af skoleledelse. Derfor blev alle partnere og tandempartnere bedt om at bidrage til en spørgeskemaundersøgelse, hvor man rangordnede vigtige ledelsesfunktioner i deres lande. Svarene blev analyseret og sammenskrevet i en samling centrale domæner. Referencerammen identificerer fem domæner, som omfatter alle ledelsestemaerne: (1) Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning (2) At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere (3) At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen (4) At samarbejde med forældre og lokale området (5) Personlig udvikling. Domæner kan ses som brede ledelseskategorier, som man må underopdele i komponenter, der henviser til mere specifikke og detaljerede kategorier. Komponenterne henviser til eksempler på uddannelsesmoduler fra alle partner lande. Disse moduler kan være eksempler eller inspiration, men de repræsenterer ikke nødvendigvis Europæisk best practice fordi nationale og regionale kontekster er meget forskellige, hvilket nødvendiggør specifikke udformninger af ledelse og af uddannelsesmoduler. Ikke alle komponenter har tilknyttet samme antal moduler. Framework of Reference 7

8 Ledelsesdomæner 1. Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning Skoler bygger på relationer til den omgivende verden. Derfor har skoleledere ansvar for at formidle eksterne forventninger til skolen og at implementere dem ved at justere og tilnærme dem skolens særlige mission og herved udvikle accept af dem. Ledelse er skolelederens hovedopgave. Det kan forstås som at lede I en bestemt retning eller gå foran Ledelse handler om interaktioner. Woods (2005, s. 115) formulerer det sådan: kernen i ledelse er ikke den individuelle aktør, men relationer af næsten umærkelige retninger, bevægelser og orienteringer, der hverken har begyndelse eller afslutning. Medens gensidighed er grundlæggende for sådanne relationer, så er ledelsesbidraget hertil: Opkomsten af en fælles fornemmelse af retning sammen med mærkbar indflydelse på alle medlemmer af organisationen til at bevæge sig I den retning (Leithwood & Day, 2007, s.4). Ledelse fungerer ikke i et vakuum: Interessenter udenfor og indeni skolen har mange legitime og legale forventninger, der former, begrænser og styrer arbejdet. Mange af forventningerne modsiger hinanden og mange af de eksterne meninger og krav såvel som struktureringer kan forekomme mærkelige og meningsløse for professionelle kulturer. Dette placerer skolelederne I en position, hvor de må fortolke, oversætte og illustrere eksterne krav så de støtter den professionelle meningsdannelse og skaber en fælles retningssans I skolerne. 2. Forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere Det er lærerne, og ikke lederne, der er de vigtigste mennesker når det drejer sig om at støtte og udvikle elevernes læring. Skolelederne må derfor arbejde på at skabe optimale betingelser for lærernes undervisning og give dem de bedst mulige betingelser for at udvikle deres professionelle relationer til eleverne. Det betyder at et vigtigt mål må være at opbygge skolestrukturer og kulturer, som støtter lærernes kompetenceudvikling og læring. Skolelederne kan tage forskellige initiativer: Fortsatte professionelle udviklingsprogrammer, fortsat efteruddannelse, tydelige pædagogiske visioner, kvalitetsudviklings-programmer og ved at interagere tæt med lærerne og lærerteam i hverdagen. 3. At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Eftersom undervisning, læring og ledelse foregår i organisationer, er det vigtige opgaver for skolelederen at udvikle strukturerne og kulturerne i skolen. Det vigtigste er at justere strukturerne så de støtter intentionerne med undervisningen og læringen, så de støtter i stedet for at hindre arbejdet. Skoler er organisationer med ganske klart beskrevne strukturer, men hvis de skal være effektive og velfungerende må de også fungere som fællesskaber, der holdes sammen af tilstrækkelig fælles oplevelse af identitet og tilstrækkelig fælles normer. Klasserum og skoler er sociale felter hvor undervisning og læring finder sted. Loyalitet og engagement er på ingen måde automatiske reaktioner, så det er ledernes opgave at opbygge og vedligeholde dem. Hvis medarbejderne og eleverne skal være loyale med deres skole, må skolelederen bestræbe sig på at udvikle engagement overfor skolens ånd og fællesskab. Skolelederne har således både strukturelle og kulturelle opgaver. Den strukturelle side af arbejdet handler om at planlægge og styre menneskelige og materielle/økonomiske ressourcer. Det indebærer også at udvikle gode kommunikations- og beslutningsprocedurer. Til skoleledernes opgaver hører også at udvikle en fælles identitet. 4. At samarbejde med forældre og lokale området Skoler er ikke blot afhængige af eksterne forventninger, de må også samarbejde med institutioner, foreninger og forvaltninger for at kunne løse de uddannelsesmæssige opgaver. Skoler er meget afhængige af deres politiske, administrative, lokalsamfunds og professionelle og kulturelle omgivelser. Derfor er det meget vigtigt at skolelederne håndterer og opbygger relationerne. De må være i stand til at forstå og 8 Framework of Reference

9 fortolke signaler og forventninger fra mange interessenter. De må også være i stand til at overbevise interessenter om at deres skole udfører et godt arbejde, for eksempel igennem rangordninger eller dokumentation eller ved at indgå i politiske forhandlinger med interessenterne. Skolelederne er nødt til at acceptere denne afhængighed og bygge partnerskaber med forældre og politikere såvel som med sociale, uddannelses og kulturelle institutioner på mange niveauer: Lokalt, nationalt og internationalt. Skoleledere må kunne udvikle relationerne med det lokalsamfund, de betjener så de er af gavn for både skole som lokalsamfund. 5. Personlig udvikling Selvom nogle skoleledere kan være disponerede til at blive gode ledere, så er der behov for at uddanne og udvikle dem, især fordi forventningerne til deres arbejde ændres så hurtigt De er derfor nødt til at kunne udvikle deres ledelseskompetencer såvel som deres personlige kompetencer kontinuerligt. De domæner, som udviklingen må rette sig imod er skitseret ovenfor. Skoleledere og repræsentanter fra uddannelsessystemerne må beskrive relevante og passende professionelle og personlige kompetencer og at konstruere og bruge læringsmuligheder i hverdagen og på langt sigt. Det kan være i form at formelle uddannelser eller mere uformelle netværk eller teams.. De fem domæner dækker næsten alle eller i hvert fald de vigtigste aspekter af skoleledernes arbejde og funktioner, sådan som de er udviklet af partnerne i løbet af projektet. Framework of Reference 9

10 Fra ledelsesdomæner til komponenter Spørgeskemaet til vore partnere demonstrerede nødvendigheden af at uddanne Europæiske skoleledere. Alle partnere blev bedt om at find fire til seks områder indenfor hvert domæne, som de anså for at være vigtige at udvikle i deres land/region. Disse komponenter skulle dække hele domænet. Samtidig måtte de underopdeles, så det var lettere for læsere af Referencerammen at se og forstå sammenhængene mellem domæner, komponenter og moduler. Domænerne er defineret i korte indholdsbeskrivelser og er sammensat of to til seks komponenter, der er kort beskrevet. To eksempler: Det første domæne ( Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning ) består af følgende komponenter: At udvikle ledelse og udviklingsledelse, Udvikle strategisk planlægning, at oversætte eksterne forventninger til intern mening, forhandle og kommunikere mening, vision og mission, udvikle etiske standarder. Komponenten (B) Udvikle organisatorisk og kommunikations kultur i domæne 3 ( At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen ) beskrives således: Man har fundet at en positiv skolekultur og åben kommunikation har betydning for elevernes udbytte af skolegangen. Defor må skolelederen opmuntre til og skabe distribueret ledelse og udvikle en passende ledelsesstruktur. 1. Komponenter i domæne 1: Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning Eksterne forventninger til skolen ændrer sig hele tiden på grund af udviklinger i befolkningsgrundlaget, immigration, teknologi of forskning, politikog kultur. Derfor må skoler være i stand til at reagere adækvat overfor ændringer og derfor udvikle deres strategiske tænkning. Ledere skal oversætte eksterne forventninger til udviklingsretninger, så lærerne kan forstå og acceptere de. Etiske standarder er et af de aspekter, der må understreges i disse beskrivelser, for eksempel at sikre fairness, retfærdighed og demokrati i skolen. 1a) Udvikle ledelse og udviklingsledelse Skoleledere spiller en vigtig rolle i implementeringen af ændringer i skolen. De må være i stand til at styre de organisatoriske og pædagogiske processer som tilpasser skolens praksis til eksterne krav. 1b) Udvikle strategisk planlægning for skolen For at foretage målrettede og økonomisk overkommelige ændringer må skolelederen være opmærksom på omgivelserne og lave strategiske planer for fremtidige strukturer og kulturer. 1c) Oversætte eksterne forventninger Til intern mening Strategiske planer må være forstået og accepteret af de involverede interessenter og må derfor formidles påen plausibel måde. 1d) Forhandle og kommunikere mening, vision og mission Skolelederen må kommunikere og forhandle med interessenter så der produceres visioner og missioner som de kan tilslutte sig. 1e) Udvikle etiske standarder Det er et væsentligt aspekt af skoleudvikling at de omfatter skolens kerneopgaver, der bygger på etiske, pædagogiske, politiske og kulturelle værdier. Disse værdier varierer efter konteksten, men i mange samfund omfatter de procedurer der sikrer fairness, retfærdighed og demokrati. 2. Komponenter i domæne 2: At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere Skoleledere skal udvikle undervisningen, så elevernes læring forbedres, ved at støtte lærerne i at udvikle deres faglige, didaktiske, metodiske, IKT og klasseledelseskompetencer. Lederne må udvikle en samarbejdskultur og distribuere ledelsen på samme tid som de sikrer kvaliteten og evalueringskompetencer. Derfor må de udvikle målrettet personaleledelse og professionelle læringsmiljøer. 2a) Udvikle undervisningen og elevernes læring 10 Framework of Reference

11 Elevernes læring er kernen i skolens arbejde og undervisningen er en vigtig støtte hertil. Skoleledere må derfor søge at udforme optimale betingelser for undervisning og læring. 2b) Udvikle lærernes faglige, didaktiske, metodiske, klasserums og IKT kompetencer Skolelederne må sikre at lærerne tilegner sig et højt kompetenceniveau igennem formel og uformel efteruddannelse, igennem tilgang til passende undervisningsmaterialer og ved at have passende rammebetingelser og arbejdsbetingelser. 2c) Udvikle team-samarbejde og distribueret ledelse En måde man kan udvikle læringsmiljøer for lærerne er ved at opmuntre dem til at samarbejde i team og ved at distribuere ledelsesopgaver til dem. 2d) Sikre resultat-styring, tests og evalueringer Det er vigtige dele af udviklingen af undervisning og læring at data om processer og resultater der sames og analysers. 2e) Udvikle målrettet Human Ressource Management For at støtte lærerne i udviklingen af deres kompetencer og for at bruge dem mest målrettet er det vigtigt at udvikle gode HRM systemer. Det inkluderer at man tager vare om lærernes psykologiske velfærd. 2f) Udvikle en professionel læringskultur Skoleledere må udvikle en lærende organisation der opmuntrer lærerne til at eksperimentere, diskutere og dele professionel viden. 3a) Udvikle skole ledelse og -styring Ledelse er ikke blot skolelederens forpligtelse, men også medarbejdernes forpligtelse. Derfor må skolelederen opmuntre til og distribuere ledelse og udvikle passende styrings strukturer. 3b) Udvikle en målrettet organisations- og kommunikationskultur Man har fundet at en positiv skolekultur og en åben kommunikation har betydning for skolens resultater. Skolelederen spiller en central rolle ved at være det gode eksempel og ved at udvikle en kultur, der er præget af empati, evnen til at lytte og forstå og af høje forventninger til eleverne og medarbejderne. 3c) Bygge passende organisatoriske strukturer En central ledelsesopgave er at sikre at skolen har en organisationskultur, der harmonerer med skolekulturen idet den er rettet mod at maksimere elevernes lærings-muligheder og mod at opmuntre lærerne til at være ledere i deres klasser. 3d) Planlægge og styre menneskelige, materielle og økonomiske ressourcer Skolelederen må udforme rationelle, målrettede og ressourcebevidste processer, der holder skolen kørende i hverdagen og Forbereder den på fremtidige udviklinger og muligheder. 3e) Sikre transparent beslutningsprocesser Fairness og åbenhed i beslutningerne må sikres gennem klare målsætninger og procedurer, som sikrer lighed og på samme tid sikrer elevernes og lærernes individuelle forskelle og behov. 3. Komponenter i domæne 3: At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Skoleledelse indebærer opmærksomhed omkring både struktur og kultur. En vigtig del heraf er at udvikle skoleledelse and styring i hele institutionen. Lederne må udvikle en målrettet organisations- og kommunikationskultur, der støttes af passende organisations strukturer. Dette medfører at man udvikler og leder menneskelige og materielle/finansielle ressourcer idet man sikrer transparente beslutninger. 4. Komponenter i domæne 4: At samarbejde med forældre og lokale området Skoleledelse retter sig lige så meget mod omgivelserne som mod det indre liv i skolen. Det er alment anerkendt, at skoleledere må udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og nationale og lokale skolemyndigheder. Men det er blevet stadig tydeligere, at de også må etablere samarbejde med institutioner og centre på lokalt, nationalt og internationalt niveau, ligesom de må netværke med andre skoler, hvis de vil forbedre skolens kvalitet. Framework of Reference 11

12 4a) Udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og lokale og nationale skolemyndigheder Forældre og lokalsamfund er centrale interessenter, som har stor indflydelse på elevernes skolegang. At udvikle og vedligeholde forældrestøtten er derfor yderst vigtigt. En bæredygtig skole kræver gode relationer til lokale og nationale skolemyndigheder. 4b) Samarbejde med institutioner og organisationer udenfor skolen på lokalt, nationalt og internationalt niveau Skoler kan have stor nytte af at samarbejde med institutioner som lokale virksomheder, godgørende institutioner, social- og sundhedsforvaltninger etc. Det er derfor vigtigt at etablere positive relationer imellem forskellige organisationskulturer på en ikke-hierarkisk måde. 4c) Netværk med andre skoler Forskning viser at skole-skole netværk og samarbejde kan udvikle stærke skoleudviklingsprocedurer. Ved at udvikle fælles projekter og netværk med andre skoler giver gode muligheder for at udvikle professionel læring. 5. Komponenter i domæne 5: Personlig udvikling Man kan ikke regne med at de kompetencer og viden, som er tilegnet tidligere, er tilstrækkelige til at møde nutidens pædagogiske og samfundsmæssige udfordringer. Skoleledere må tilegne sig og vedligeholde ledelseskompetencer i en fortsat personlig udvikling og igennem involvering i kollegiale netværk. 5a) Udvikle og vedligeholde ledelseskompetencer igennem professionel efteruddannelse De hastigt skiftende skoleomgivelser kræver at skolelederne indgår i livslang læring som konstant udvikler deres personlige, pædagogiske og ledelseskompetencer igennem formelle og uformelle læringsaktiviteter. 5b) Udvikle kollegiale netværk på lokalt, nationalt og internationalt niveau Kollegiale netværk har vist sig som en at de bedste metoder til professionel læring. Det er ikke begrænset til samarbejde med kolleger i lokalsamfundet, men gøres stadig oftere i nationale og internationale ledernetværk. 12 Framework of Reference

13 Fra komponenter til uddannelses moduler Alle projektets partnere bidrog med eksempler på uddannelsesmoduler til skolelederuddannelse fra deres lande. Disse moduler er beskrevet kort på engelsk på oversigten på hjemmesiden: (www.leadership-in-education.eu) Beskrivelserne henviser til de respektive domæner og komponenter og er opbygget over denne ramme: Målgruppe Hovedmålsætninger for kurset Varighed og mulige eksamenskrav Links til hjemmesiden, hvor man kan finde modulbeskrivelserne De komplette moduler er skrevet på landenes sprog. Referencer Leithwood, K., & Day, C. (Eds.). (2007). Successful School Principals: international perspectives. Toronto: Springer. Leithwood, K., & Riehl, C. (2005). "What we know about successful school leadership." In W. Firestone & C. Riehl (Eds.), A new agenda: Directions for research on educational leadership. New York: Teacher College Press. Moos, L., & Johansson, O. (2009). "The International Successful School Principal Project (ISSPP): success sustained?" Journal of Educational Administration, 47(6), Woods, P. A. (2005). Democratic Leadership in Education. London: Paul Chapman. Framework of Reference 13

14 Et overblik over referencerammen for skoleledelse: Domæner komponenter - moduler domæner 1. Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning 2. At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere 3. At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Komponenter Uddannelsesmoduler m. Forkortelser af Landenavne A. Udvikle ledelse og udviklingsledelse HU1 (Ledelse af udvikling) PL3 (Pædagogisk udvikling) B. Udvikle strategisk planlægning for skolen C. Oversætte eksterne forventninger Til intern mening D. Forhandle og kommunikere mening, vision og mission RU1 (Strategisk planlægning) RU1 (Strategisk planlægning HU2 (PM træning) IE6 (Organisationsledelse) IE3 (Uddannelsesvirksomhed) ES1 (Uddannelsesinstitution) SE1(Udøvelse af funktioner) EE5 (Udvikle læringsmiljø) ES2 (Quality Management) E. Udvikle etiske standarder PL2 (Grundlæggende ledelse) RO2 (Professionel etik) A. Udvikle undervisningen og elevernes SL1 (Klasseledelse) læring RO1 (Undervisnings- og lærings evaluering) B. Udvikle lærernes faglige, didaktiske, metodiske, klasserums og IKT kompetencer C. Udvikle team-samarbejde og distribueret ledelse D. Sikre resultat-styring, tests og evalueringer E. Udvikle målrettet Human Ressource Management RO1 (Undervisnings- og lærings evaluering) HU2 (PM træning) NO (Ledelse af undervisning) AT2 (Medarbejderudvikling) HU2 (PM Træning) IE5 (Ledelse af mennesker) LT4 (Selv-Evaluering) RO3 (Kvalitets Styring) IT2 (Ekstern Evaluering) IT3 (Kvalitets udvikling) IT3 (Kvalitets Udvikling) AT1 (Konflikt Håndtering) PL1 (Konflikt Håndtering) ES3 (Resource styring) EE2 (Personalestyring) F. Udvikle en professionel læringskultur RU4 (Overvågning) IE4 (Læringsledelse) TR1 (Kommunikation, e-læring) EE5 (Udvikle læringsmiljø) A. Udvikle skole ledelse og -styring HU2 (PM Træning) IS1 (Udvikling og evaluering) SE3 (Skoleledelse) EE2 (Personalestyring) B. Udvikle en målrettet organisationsog kommunikationskultur AT1 (Konfliktstyring) AT2 (Medarbejderudvikling) PL3 (Uddannelsesudvikling) RO3 (Kvalitets styring) SL2 (Kommunikation) 14 Framework of Reference

15 domæner 4. At samarbejde med forældre og lokale området Komponenter C. Bygge passende organisatoriske strukturer D. Planlægge og styre menneskelige, materielle og økonomiske ressourcer E. Sikre transparent beslutningsprocesser A. Udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og lokale og nationale skolemyndigheder B. Samarbejde med institutioner og organisationer udenfor skolen på lokalt, nationalt og internationalt niveau Uddannelsesmoduler m. Forkortelser af Landenavne SL3 (Forebyggelse af vold) TR2 (Forandringssystem) LT4 (Selvevaluering) RU1 (Strategisk planlægning) RU4 (Overvågning) SE2 (Målstyring) EE1 (Organisationsudvikling) HU1 (Forandringsledelse) IT1 (Lovgrundlaget) IT3 (Kvalitetsudvikling) RU2 (Lov og uddannelse) RU3 (Økonomi og finansiering) EE3 (Ressourcestyring) RU4 (Overvågning) PL2 (Styringsgrundlag) PL1 (Konflikthåndtering) IT2 (Ekstern evaluering) SL3 (Forebygge vold) RU2 (Lovgivningen i uddannelse) 5. Personlig udvikling C. Netværk med andre skoler CH1 (Udvikling af kompetence portefolio) A. Udvikle og vedligeholde DK (Fra lærer til leder) ledelseskompetencer igennem NO (Ledelse af læring) professionel efteruddannelse IE1 (Forskningsmetode) IE2 (Lederpersonen) B. Udvikle kollegiale netværk på lokalt, nationalt og internationalt niveau EE4 (Selvstyring) RO2 (Professionel etik) PL2 (Styringsgrundlag) LT3 (Selvevaluerings redskaber) CH1 (Udvikling af kompetence portefolio) Framework of Reference 15

16 Anbefalinger: Generelle tendenser og nødvendige forholdsregler Referencerammen for skoleledelse og andre materialer, som partnerne samlede, viste at der både er substantielle forskelle mellem de deltagende uddannelsessystemer, men også fælles udfordringer. Tendenserne blev analyseret med støtte af forskning i succesfuld skoleledelse for at udforme en række anbefalinger til praktikere og politikere. Det ville være forkert ikke at drage åbenbare konklusioner af materialet. Derfor fremlægger vi nogle anbefalinger, der udspringer af dette materiale. Det er nødvendigt at anerkende, at disse anbefalinger ikke er opskrifter på ledelsesudvikling, der blot kan overtages i landene. De må ses som refleksionsredskaber og spørgsmål, som praktikere og politikere kan undersøge deres systemer med. Målet med anbefalinger er altså praktisk, og selvom de hist og her er normative, så relaterer de direkte til Referencerammen og netværkets arbejde. Comenius netværket The Making of: Lea-dership in Education bestod af repræsentanter fra 13 lande, 6 tandempartnere og 2 associerede partnere, arbejdede i 3 år. I denne periode mødtes projektdeltagerne ved fire konferencer og opretholdt kontinuerlig kontakt via s og hjemmeside. Hovedresultaterne er præsenteret i landerapporterne i The European Synopsis og i den stor samling af uddannelsesmoduler i Referenceramme for skoleledelse. Landerapporterne og Referencerammen viser at en række tendenser i udviklingen af betingelserne for skoleledelse og i udfordringerne til skoleledelse er ens eller ligner hinanden i mange lande. Disse tendenser er grundlaget for anbefalingerne til politikerne på lokalt, national og Europæisk niveau. Europæisk merværdi Samarbejdet i netværket gav os en voksende indsigt i betingelserne for og forventninger til skoleledere og i de måder, skolelederne blev styret på over hele Europa. Denne øgede indsigt ledte også til en større interesse i og en bedre forståelse af de teoretiske og praktiske metoder, forskellige uddannelsessystemer benytter sig af. Dertil fik vi større indsigt i, hvordan systemerne er skruet sammen og virker. Vi udviklede velvilje mod hinandens udfordringer og vi udvekslede viden. Mange ideer og tanker er blevet udvekslet og optaget af partnerne, så en gensidig forståelse og fælles praksis er udviklet. Den positive støtte, som alle partnere oplevede bekræfter forskningen, der siger at netværk og samarbejde kan være meget effektive metoder til professionel udvikling. Et grundlæggende element i disse processer var udviklingen og brugen af et fælles set begreber: Domænerne og komponenterne. Disse kategorier blev grundlaget for vore dialoger og det førte til udviklingen af et stadig voksende professionelt sprog. Samtidig blev resultaterne af netværksarbejdet og samarbejdet integreret. Domæner blev konstrueret på basis af ledelsesforskning og teorier medens beskrivelserne af domænerne og deres komponenter blev udviklet i netværksarbejdet. Anbefaling 1 Det er meget effektivt at udvikle gensidig forståelse på et transnationale niveau igennem blød styring: Ved at udvikle et fælles professionelt sprog som beskriver både ligheder og forskelle mellem lokale situationer of forventninger. Referenceramme for skoleledelse er et skridt i den retning. Anbefaling 2 Forskning og praksis viser at netværk er en effektiv professionel efteruddannelsesform. Derfor må uddnnelsessystemer muliggøre dannelsen og udviklingen af skoleledernetværk på lokalt, national og internationalt niveau. 16 Framework of Reference

Framework of Reference

Framework of Reference DK DK Framework of Reference The Making of: Leadership in Education A European Qualification Network for Effective School Leadership 141730-2008-LLP-DE-COMENIUS-CNW Imprint Niedersächsisches Landesinstitut

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport Læseplan og pædagogisk vejledning G o l d e n G o a l Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport 1 Dette project er udviklet med støtte fra SOCRATES-GRUNDTVIG programmet under Europa

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD 'HQ I UVWH HXURS LVNH UDSSRUW RP NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU OLYVODQJ O ULQJ IRUHOLJJHUQX+HULXQGHUV JHVNYDOLWHWHQDIOLYVODQJO

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Forenet i mangfoldighed

Forenet i mangfoldighed NetQues projektrapport Logopædiuddannelserne i Europa Forenet i mangfoldighed Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen UCC Mål for forløbet At gennemføre og

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Dansk standard DS/EN ISO 9004 2. udgave 2009-11-12 Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Managing for the sustained success of an organization A quality management

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 Helle Bjerg & Mikael Axelsen Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Side 1 af 10 1. Indledning Udviklingen af læringsstrategien sker som led i arbejdet med at implementere Strategi 2015, hvor fællesnævneren er at skabe

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere