Framework of Reference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framework of Reference"

Transkript

1 DK DK Framework of Reference The Making of: Leadership in Education A European Qualification Network for Effective School Leadership LLP-DE-COMENIUS-CNW

2 Imprint Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) Keßlerstraße 52 D Hildesheim Phone: (+49) / Mail: Web: NLQ Hildesheim, 2011 Project coordinator Jens Bolhöfer, NLQ Hildesheim Editorial team Jože Mlakar, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Lejf Moos, Institute of Education, DPU, University of Aarhus, Copenhagen, Denmark Daniel Muijs, University of Southampton, UK NLQ Hildesheim Jens Bolhöfer, Iris Jansohn, Wolfgang Meyer Project partners Austria Denmark Estonia Hungary Ireland Italy Norway Poland Romania Slovenia Spain Turkey Pädagogische Hochschule Tirol (PHT), Innsbruck Dr. Thomas Weber, Thomas Happ Institute of Education, DPU, University of Aarhus, Copenhagen Prof. Lejf Moos Haridus- ja Teadusministeerium Maie Kitsing, Kadri Peterson Független Pedagógiai Intézet (FÜPI), Budapest Ildikó Juhász, Agi Papp Professional Development Service for Schools (PDST), Ennis Carmel Lillis, Paddy Flood Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe (PI), Bozen Dr. Helmuth von Dellemann, Dr. Helmuth Mathà Nyborg Skole, Trondheim Kåre Moum, Gunn Troan Razem dla Edukacji, Poznan Aleksandra Golebiewska, Janina M. Kapuscinska Casa Corpului Didactic (C.C.D.), Braşov Simona T. Clinciu, Prof. Emilia Sinov Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Jože Mlakar, Simon Festanj Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Valladolid TAKEV schools, Izmir Gönül Ketenci, Özlem Güngör, Tamer Şenyuva 2 Framework of Reference

3 Associated partners Russia Switzerland State Institute for Pedagogic and Further Education (POIPKRO), Perm Elena Garcia Institut Unterstrass, Zürich Prof. Dieter Rüttimann, Dr. Lutz Oertel Co-opted partners Bulgaria Lomonosov s Vocational Gymnasium of Electrotechnology and Electronics Cyprus Coventry Greek School, UK Lambri Trisokka Czech Republic NIDV Praha Eliška Křížková France Centre d information et de recherché sur l Allemagne contemporaine (CIRAC), Cergy-Pontoise Dr. Werner Zettelmeier Greece University of Crete School of Education Dr Eleftheria Argyropoulou Iceland University of Iceland School of Education, Rejkjavik Ólafur H. Jóhannsson Latvia Centre for Curriculum Development and Examination, Riga Signe Neimane, Inta Baranovska Liechtenstein Philipp Dünser, Schule Schaan Lithuania Education Supply Centre, Vilnius Rasa Šnipienė Luxembourg Lycée Classique et Technique de Diekirch Robert Bohnert Malta Maria Regina College, Sta. Venera Mario Testa Portugal Direcção Regional de Educação do Norte and Direcção Regional de Educação do Centro Antonio Leite, José Correia Lopes Slovakia Institute for Special and Adult Education ISAE, Komárno Maria Fabó Sweden Umeå University National Head Teachers Training Programme United Kingdom Regional Training Unit (RTU) Northern Ireland This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Framework of Reference 3

4 4 Framework of Reference Leadership in Education

5 Table of Contents På vej til en referenceramme for skoleledelse... 7 Domæner komponenter - moduler... 7 Centrale domæner... 8 Fra ledelsesdomæner til komponenter Fra komponenter til uddannelses moduler Overview of Domains, Components and Qualification Modules Anbefalinger: Generelle tendenser og nødvendige forholdsregler Konklusion Framework of Reference 5

6 6 Framework of Reference Leadership in Education

7 På vej til en referenceramme for skoleledelse Domæner komponenter - moduler Udviklingen af den Europæiske Synopsis over skoleledelse, hvor alle partnere og tandempartnere beskrev skoleledelsens aktuelle kontekst og situation i deres lande, åbenbarede et udtalt behov for materialer og ressource til udvikling af skoleledelse I Europa. Det førte til udviklingen af denne referenceramme for skoleledelse. Der er tre central argumenter for denne udvikling: 1. Landerapporterne i Den Europæiske Synopsis er et godt grundlag for sammenligninger af forskellige Europæiske lande. Sammenligningerne viste at en række temaer er fælles for europæiske ledere og politikere. Disse temaer danner en referenceramme, som støtter professionelle og politikere, når de analyserer styrker og svagheder i deres nationale/regionale/lokale ledelsesudviklingspraksis. Temaerne er domæner, komponenter og moduler. 2. Det viste sig at temaerne kan genfindes i international skoleledelsesforskning og forskning I ledelsesudvikling. Domænerne og komponenterne er forbindelserne, som især ses vi dem i Leithwood og Riehls arbejde (2005) 1. Her kan man også finde henvisninger til supplerende materiale fra andre international kontekster. 3. Endelig mente vi at det var nødvendigt at udvikle et princip som kunne støtte læserne, når de leder efter moduler og materialer, som de måske kan bruge i deres praksis. Resultatet af disse overvejelser var at partnerne i begyndelsen af projektet enedes om en struktur for landerapporterne, der var baseret på ledelsesforskning. Denne struktur blev udviklet yderligere i løbet af projektet. Den fører læseren fra temaerne i Synopsens landerapporter til de tilsvarende uddannelsesmoduler og omfatter 1 Leithwood & Riehl (2005) beskriver fire ledelses funktioner. I The International Successful School Principal Project ISSPP lagde vi to funktioner sammen ( udstikke retningen og lede undervisnings- og læringsplaner ), omdøbte et tema ( politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning ) og tilføjede en kategori ( samarbejde med forældre og omgivelserne )(Moos & Johansson, 2009). I dette projekt har vi tilføjet domæne 5 for at understrege uddannelse af skoleledere. temaer som Etablere og forhandle retningen for skoleudviklingen, Fokus på undervisning og læring, Omstrukturere og udvikle skoleorganisationens kultur, System ledelse og samarbejde i netværk. Synopsen omfatter også introduktioner til nationale politikker og styring i de lande og regioner, hvor modulerne er udviklet og bruges. Der er afsnit om rekruttering og uddannelse af skoleledere. Landerapporterne giver forskellige svar på ledelsesudfordringer på tværs af Europa og danner således et godt grundlag for at forstå referenecerammen. Centrale domæner Ifølge Leithwood & Riehl er domænerne brugbare redskaber til at beskrive og kategorisere en sammenhængende forståelse af skoleledelse. Derfor blev alle partnere og tandempartnere bedt om at bidrage til en spørgeskemaundersøgelse, hvor man rangordnede vigtige ledelsesfunktioner i deres lande. Svarene blev analyseret og sammenskrevet i en samling centrale domæner. Referencerammen identificerer fem domæner, som omfatter alle ledelsestemaerne: (1) Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning (2) At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere (3) At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen (4) At samarbejde med forældre og lokale området (5) Personlig udvikling. Domæner kan ses som brede ledelseskategorier, som man må underopdele i komponenter, der henviser til mere specifikke og detaljerede kategorier. Komponenterne henviser til eksempler på uddannelsesmoduler fra alle partner lande. Disse moduler kan være eksempler eller inspiration, men de repræsenterer ikke nødvendigvis Europæisk best practice fordi nationale og regionale kontekster er meget forskellige, hvilket nødvendiggør specifikke udformninger af ledelse og af uddannelsesmoduler. Ikke alle komponenter har tilknyttet samme antal moduler. Framework of Reference 7

8 Ledelsesdomæner 1. Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning Skoler bygger på relationer til den omgivende verden. Derfor har skoleledere ansvar for at formidle eksterne forventninger til skolen og at implementere dem ved at justere og tilnærme dem skolens særlige mission og herved udvikle accept af dem. Ledelse er skolelederens hovedopgave. Det kan forstås som at lede I en bestemt retning eller gå foran Ledelse handler om interaktioner. Woods (2005, s. 115) formulerer det sådan: kernen i ledelse er ikke den individuelle aktør, men relationer af næsten umærkelige retninger, bevægelser og orienteringer, der hverken har begyndelse eller afslutning. Medens gensidighed er grundlæggende for sådanne relationer, så er ledelsesbidraget hertil: Opkomsten af en fælles fornemmelse af retning sammen med mærkbar indflydelse på alle medlemmer af organisationen til at bevæge sig I den retning (Leithwood & Day, 2007, s.4). Ledelse fungerer ikke i et vakuum: Interessenter udenfor og indeni skolen har mange legitime og legale forventninger, der former, begrænser og styrer arbejdet. Mange af forventningerne modsiger hinanden og mange af de eksterne meninger og krav såvel som struktureringer kan forekomme mærkelige og meningsløse for professionelle kulturer. Dette placerer skolelederne I en position, hvor de må fortolke, oversætte og illustrere eksterne krav så de støtter den professionelle meningsdannelse og skaber en fælles retningssans I skolerne. 2. Forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere Det er lærerne, og ikke lederne, der er de vigtigste mennesker når det drejer sig om at støtte og udvikle elevernes læring. Skolelederne må derfor arbejde på at skabe optimale betingelser for lærernes undervisning og give dem de bedst mulige betingelser for at udvikle deres professionelle relationer til eleverne. Det betyder at et vigtigt mål må være at opbygge skolestrukturer og kulturer, som støtter lærernes kompetenceudvikling og læring. Skolelederne kan tage forskellige initiativer: Fortsatte professionelle udviklingsprogrammer, fortsat efteruddannelse, tydelige pædagogiske visioner, kvalitetsudviklings-programmer og ved at interagere tæt med lærerne og lærerteam i hverdagen. 3. At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Eftersom undervisning, læring og ledelse foregår i organisationer, er det vigtige opgaver for skolelederen at udvikle strukturerne og kulturerne i skolen. Det vigtigste er at justere strukturerne så de støtter intentionerne med undervisningen og læringen, så de støtter i stedet for at hindre arbejdet. Skoler er organisationer med ganske klart beskrevne strukturer, men hvis de skal være effektive og velfungerende må de også fungere som fællesskaber, der holdes sammen af tilstrækkelig fælles oplevelse af identitet og tilstrækkelig fælles normer. Klasserum og skoler er sociale felter hvor undervisning og læring finder sted. Loyalitet og engagement er på ingen måde automatiske reaktioner, så det er ledernes opgave at opbygge og vedligeholde dem. Hvis medarbejderne og eleverne skal være loyale med deres skole, må skolelederen bestræbe sig på at udvikle engagement overfor skolens ånd og fællesskab. Skolelederne har således både strukturelle og kulturelle opgaver. Den strukturelle side af arbejdet handler om at planlægge og styre menneskelige og materielle/økonomiske ressourcer. Det indebærer også at udvikle gode kommunikations- og beslutningsprocedurer. Til skoleledernes opgaver hører også at udvikle en fælles identitet. 4. At samarbejde med forældre og lokale området Skoler er ikke blot afhængige af eksterne forventninger, de må også samarbejde med institutioner, foreninger og forvaltninger for at kunne løse de uddannelsesmæssige opgaver. Skoler er meget afhængige af deres politiske, administrative, lokalsamfunds og professionelle og kulturelle omgivelser. Derfor er det meget vigtigt at skolelederne håndterer og opbygger relationerne. De må være i stand til at forstå og 8 Framework of Reference

9 fortolke signaler og forventninger fra mange interessenter. De må også være i stand til at overbevise interessenter om at deres skole udfører et godt arbejde, for eksempel igennem rangordninger eller dokumentation eller ved at indgå i politiske forhandlinger med interessenterne. Skolelederne er nødt til at acceptere denne afhængighed og bygge partnerskaber med forældre og politikere såvel som med sociale, uddannelses og kulturelle institutioner på mange niveauer: Lokalt, nationalt og internationalt. Skoleledere må kunne udvikle relationerne med det lokalsamfund, de betjener så de er af gavn for både skole som lokalsamfund. 5. Personlig udvikling Selvom nogle skoleledere kan være disponerede til at blive gode ledere, så er der behov for at uddanne og udvikle dem, især fordi forventningerne til deres arbejde ændres så hurtigt De er derfor nødt til at kunne udvikle deres ledelseskompetencer såvel som deres personlige kompetencer kontinuerligt. De domæner, som udviklingen må rette sig imod er skitseret ovenfor. Skoleledere og repræsentanter fra uddannelsessystemerne må beskrive relevante og passende professionelle og personlige kompetencer og at konstruere og bruge læringsmuligheder i hverdagen og på langt sigt. Det kan være i form at formelle uddannelser eller mere uformelle netværk eller teams.. De fem domæner dækker næsten alle eller i hvert fald de vigtigste aspekter af skoleledernes arbejde og funktioner, sådan som de er udviklet af partnerne i løbet af projektet. Framework of Reference 9

10 Fra ledelsesdomæner til komponenter Spørgeskemaet til vore partnere demonstrerede nødvendigheden af at uddanne Europæiske skoleledere. Alle partnere blev bedt om at find fire til seks områder indenfor hvert domæne, som de anså for at være vigtige at udvikle i deres land/region. Disse komponenter skulle dække hele domænet. Samtidig måtte de underopdeles, så det var lettere for læsere af Referencerammen at se og forstå sammenhængene mellem domæner, komponenter og moduler. Domænerne er defineret i korte indholdsbeskrivelser og er sammensat of to til seks komponenter, der er kort beskrevet. To eksempler: Det første domæne ( Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning ) består af følgende komponenter: At udvikle ledelse og udviklingsledelse, Udvikle strategisk planlægning, at oversætte eksterne forventninger til intern mening, forhandle og kommunikere mening, vision og mission, udvikle etiske standarder. Komponenten (B) Udvikle organisatorisk og kommunikations kultur i domæne 3 ( At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen ) beskrives således: Man har fundet at en positiv skolekultur og åben kommunikation har betydning for elevernes udbytte af skolegangen. Defor må skolelederen opmuntre til og skabe distribueret ledelse og udvikle en passende ledelsesstruktur. 1. Komponenter i domæne 1: Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning Eksterne forventninger til skolen ændrer sig hele tiden på grund af udviklinger i befolkningsgrundlaget, immigration, teknologi of forskning, politikog kultur. Derfor må skoler være i stand til at reagere adækvat overfor ændringer og derfor udvikle deres strategiske tænkning. Ledere skal oversætte eksterne forventninger til udviklingsretninger, så lærerne kan forstå og acceptere de. Etiske standarder er et af de aspekter, der må understreges i disse beskrivelser, for eksempel at sikre fairness, retfærdighed og demokrati i skolen. 1a) Udvikle ledelse og udviklingsledelse Skoleledere spiller en vigtig rolle i implementeringen af ændringer i skolen. De må være i stand til at styre de organisatoriske og pædagogiske processer som tilpasser skolens praksis til eksterne krav. 1b) Udvikle strategisk planlægning for skolen For at foretage målrettede og økonomisk overkommelige ændringer må skolelederen være opmærksom på omgivelserne og lave strategiske planer for fremtidige strukturer og kulturer. 1c) Oversætte eksterne forventninger Til intern mening Strategiske planer må være forstået og accepteret af de involverede interessenter og må derfor formidles påen plausibel måde. 1d) Forhandle og kommunikere mening, vision og mission Skolelederen må kommunikere og forhandle med interessenter så der produceres visioner og missioner som de kan tilslutte sig. 1e) Udvikle etiske standarder Det er et væsentligt aspekt af skoleudvikling at de omfatter skolens kerneopgaver, der bygger på etiske, pædagogiske, politiske og kulturelle værdier. Disse værdier varierer efter konteksten, men i mange samfund omfatter de procedurer der sikrer fairness, retfærdighed og demokrati. 2. Komponenter i domæne 2: At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere Skoleledere skal udvikle undervisningen, så elevernes læring forbedres, ved at støtte lærerne i at udvikle deres faglige, didaktiske, metodiske, IKT og klasseledelseskompetencer. Lederne må udvikle en samarbejdskultur og distribuere ledelsen på samme tid som de sikrer kvaliteten og evalueringskompetencer. Derfor må de udvikle målrettet personaleledelse og professionelle læringsmiljøer. 2a) Udvikle undervisningen og elevernes læring 10 Framework of Reference

11 Elevernes læring er kernen i skolens arbejde og undervisningen er en vigtig støtte hertil. Skoleledere må derfor søge at udforme optimale betingelser for undervisning og læring. 2b) Udvikle lærernes faglige, didaktiske, metodiske, klasserums og IKT kompetencer Skolelederne må sikre at lærerne tilegner sig et højt kompetenceniveau igennem formel og uformel efteruddannelse, igennem tilgang til passende undervisningsmaterialer og ved at have passende rammebetingelser og arbejdsbetingelser. 2c) Udvikle team-samarbejde og distribueret ledelse En måde man kan udvikle læringsmiljøer for lærerne er ved at opmuntre dem til at samarbejde i team og ved at distribuere ledelsesopgaver til dem. 2d) Sikre resultat-styring, tests og evalueringer Det er vigtige dele af udviklingen af undervisning og læring at data om processer og resultater der sames og analysers. 2e) Udvikle målrettet Human Ressource Management For at støtte lærerne i udviklingen af deres kompetencer og for at bruge dem mest målrettet er det vigtigt at udvikle gode HRM systemer. Det inkluderer at man tager vare om lærernes psykologiske velfærd. 2f) Udvikle en professionel læringskultur Skoleledere må udvikle en lærende organisation der opmuntrer lærerne til at eksperimentere, diskutere og dele professionel viden. 3a) Udvikle skole ledelse og -styring Ledelse er ikke blot skolelederens forpligtelse, men også medarbejdernes forpligtelse. Derfor må skolelederen opmuntre til og distribuere ledelse og udvikle passende styrings strukturer. 3b) Udvikle en målrettet organisations- og kommunikationskultur Man har fundet at en positiv skolekultur og en åben kommunikation har betydning for skolens resultater. Skolelederen spiller en central rolle ved at være det gode eksempel og ved at udvikle en kultur, der er præget af empati, evnen til at lytte og forstå og af høje forventninger til eleverne og medarbejderne. 3c) Bygge passende organisatoriske strukturer En central ledelsesopgave er at sikre at skolen har en organisationskultur, der harmonerer med skolekulturen idet den er rettet mod at maksimere elevernes lærings-muligheder og mod at opmuntre lærerne til at være ledere i deres klasser. 3d) Planlægge og styre menneskelige, materielle og økonomiske ressourcer Skolelederen må udforme rationelle, målrettede og ressourcebevidste processer, der holder skolen kørende i hverdagen og Forbereder den på fremtidige udviklinger og muligheder. 3e) Sikre transparent beslutningsprocesser Fairness og åbenhed i beslutningerne må sikres gennem klare målsætninger og procedurer, som sikrer lighed og på samme tid sikrer elevernes og lærernes individuelle forskelle og behov. 3. Komponenter i domæne 3: At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Skoleledelse indebærer opmærksomhed omkring både struktur og kultur. En vigtig del heraf er at udvikle skoleledelse and styring i hele institutionen. Lederne må udvikle en målrettet organisations- og kommunikationskultur, der støttes af passende organisations strukturer. Dette medfører at man udvikler og leder menneskelige og materielle/finansielle ressourcer idet man sikrer transparente beslutninger. 4. Komponenter i domæne 4: At samarbejde med forældre og lokale området Skoleledelse retter sig lige så meget mod omgivelserne som mod det indre liv i skolen. Det er alment anerkendt, at skoleledere må udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og nationale og lokale skolemyndigheder. Men det er blevet stadig tydeligere, at de også må etablere samarbejde med institutioner og centre på lokalt, nationalt og internationalt niveau, ligesom de må netværke med andre skoler, hvis de vil forbedre skolens kvalitet. Framework of Reference 11

12 4a) Udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og lokale og nationale skolemyndigheder Forældre og lokalsamfund er centrale interessenter, som har stor indflydelse på elevernes skolegang. At udvikle og vedligeholde forældrestøtten er derfor yderst vigtigt. En bæredygtig skole kræver gode relationer til lokale og nationale skolemyndigheder. 4b) Samarbejde med institutioner og organisationer udenfor skolen på lokalt, nationalt og internationalt niveau Skoler kan have stor nytte af at samarbejde med institutioner som lokale virksomheder, godgørende institutioner, social- og sundhedsforvaltninger etc. Det er derfor vigtigt at etablere positive relationer imellem forskellige organisationskulturer på en ikke-hierarkisk måde. 4c) Netværk med andre skoler Forskning viser at skole-skole netværk og samarbejde kan udvikle stærke skoleudviklingsprocedurer. Ved at udvikle fælles projekter og netværk med andre skoler giver gode muligheder for at udvikle professionel læring. 5. Komponenter i domæne 5: Personlig udvikling Man kan ikke regne med at de kompetencer og viden, som er tilegnet tidligere, er tilstrækkelige til at møde nutidens pædagogiske og samfundsmæssige udfordringer. Skoleledere må tilegne sig og vedligeholde ledelseskompetencer i en fortsat personlig udvikling og igennem involvering i kollegiale netværk. 5a) Udvikle og vedligeholde ledelseskompetencer igennem professionel efteruddannelse De hastigt skiftende skoleomgivelser kræver at skolelederne indgår i livslang læring som konstant udvikler deres personlige, pædagogiske og ledelseskompetencer igennem formelle og uformelle læringsaktiviteter. 5b) Udvikle kollegiale netværk på lokalt, nationalt og internationalt niveau Kollegiale netværk har vist sig som en at de bedste metoder til professionel læring. Det er ikke begrænset til samarbejde med kolleger i lokalsamfundet, men gøres stadig oftere i nationale og internationale ledernetværk. 12 Framework of Reference

13 Fra komponenter til uddannelses moduler Alle projektets partnere bidrog med eksempler på uddannelsesmoduler til skolelederuddannelse fra deres lande. Disse moduler er beskrevet kort på engelsk på oversigten på hjemmesiden: (www.leadership-in-education.eu) Beskrivelserne henviser til de respektive domæner og komponenter og er opbygget over denne ramme: Målgruppe Hovedmålsætninger for kurset Varighed og mulige eksamenskrav Links til hjemmesiden, hvor man kan finde modulbeskrivelserne De komplette moduler er skrevet på landenes sprog. Referencer Leithwood, K., & Day, C. (Eds.). (2007). Successful School Principals: international perspectives. Toronto: Springer. Leithwood, K., & Riehl, C. (2005). "What we know about successful school leadership." In W. Firestone & C. Riehl (Eds.), A new agenda: Directions for research on educational leadership. New York: Teacher College Press. Moos, L., & Johansson, O. (2009). "The International Successful School Principal Project (ISSPP): success sustained?" Journal of Educational Administration, 47(6), Woods, P. A. (2005). Democratic Leadership in Education. London: Paul Chapman. Framework of Reference 13

14 Et overblik over referencerammen for skoleledelse: Domæner komponenter - moduler domæner 1. Politiske og kulturelle forventninger og deres oversættelse til intern mening og retning 2. At forstå og myndiggøre lærerne og de øvrige medarbejdere 3. At strukturere og udvikle skolen og skolekulturen Komponenter Uddannelsesmoduler m. Forkortelser af Landenavne A. Udvikle ledelse og udviklingsledelse HU1 (Ledelse af udvikling) PL3 (Pædagogisk udvikling) B. Udvikle strategisk planlægning for skolen C. Oversætte eksterne forventninger Til intern mening D. Forhandle og kommunikere mening, vision og mission RU1 (Strategisk planlægning) RU1 (Strategisk planlægning HU2 (PM træning) IE6 (Organisationsledelse) IE3 (Uddannelsesvirksomhed) ES1 (Uddannelsesinstitution) SE1(Udøvelse af funktioner) EE5 (Udvikle læringsmiljø) ES2 (Quality Management) E. Udvikle etiske standarder PL2 (Grundlæggende ledelse) RO2 (Professionel etik) A. Udvikle undervisningen og elevernes SL1 (Klasseledelse) læring RO1 (Undervisnings- og lærings evaluering) B. Udvikle lærernes faglige, didaktiske, metodiske, klasserums og IKT kompetencer C. Udvikle team-samarbejde og distribueret ledelse D. Sikre resultat-styring, tests og evalueringer E. Udvikle målrettet Human Ressource Management RO1 (Undervisnings- og lærings evaluering) HU2 (PM træning) NO (Ledelse af undervisning) AT2 (Medarbejderudvikling) HU2 (PM Træning) IE5 (Ledelse af mennesker) LT4 (Selv-Evaluering) RO3 (Kvalitets Styring) IT2 (Ekstern Evaluering) IT3 (Kvalitets udvikling) IT3 (Kvalitets Udvikling) AT1 (Konflikt Håndtering) PL1 (Konflikt Håndtering) ES3 (Resource styring) EE2 (Personalestyring) F. Udvikle en professionel læringskultur RU4 (Overvågning) IE4 (Læringsledelse) TR1 (Kommunikation, e-læring) EE5 (Udvikle læringsmiljø) A. Udvikle skole ledelse og -styring HU2 (PM Træning) IS1 (Udvikling og evaluering) SE3 (Skoleledelse) EE2 (Personalestyring) B. Udvikle en målrettet organisationsog kommunikationskultur AT1 (Konfliktstyring) AT2 (Medarbejderudvikling) PL3 (Uddannelsesudvikling) RO3 (Kvalitets styring) SL2 (Kommunikation) 14 Framework of Reference

15 domæner 4. At samarbejde med forældre og lokale området Komponenter C. Bygge passende organisatoriske strukturer D. Planlægge og styre menneskelige, materielle og økonomiske ressourcer E. Sikre transparent beslutningsprocesser A. Udvikle og vedligeholde relationer til forældre, lokalsamfundet og lokale og nationale skolemyndigheder B. Samarbejde med institutioner og organisationer udenfor skolen på lokalt, nationalt og internationalt niveau Uddannelsesmoduler m. Forkortelser af Landenavne SL3 (Forebyggelse af vold) TR2 (Forandringssystem) LT4 (Selvevaluering) RU1 (Strategisk planlægning) RU4 (Overvågning) SE2 (Målstyring) EE1 (Organisationsudvikling) HU1 (Forandringsledelse) IT1 (Lovgrundlaget) IT3 (Kvalitetsudvikling) RU2 (Lov og uddannelse) RU3 (Økonomi og finansiering) EE3 (Ressourcestyring) RU4 (Overvågning) PL2 (Styringsgrundlag) PL1 (Konflikthåndtering) IT2 (Ekstern evaluering) SL3 (Forebygge vold) RU2 (Lovgivningen i uddannelse) 5. Personlig udvikling C. Netværk med andre skoler CH1 (Udvikling af kompetence portefolio) A. Udvikle og vedligeholde DK (Fra lærer til leder) ledelseskompetencer igennem NO (Ledelse af læring) professionel efteruddannelse IE1 (Forskningsmetode) IE2 (Lederpersonen) B. Udvikle kollegiale netværk på lokalt, nationalt og internationalt niveau EE4 (Selvstyring) RO2 (Professionel etik) PL2 (Styringsgrundlag) LT3 (Selvevaluerings redskaber) CH1 (Udvikling af kompetence portefolio) Framework of Reference 15

16 Anbefalinger: Generelle tendenser og nødvendige forholdsregler Referencerammen for skoleledelse og andre materialer, som partnerne samlede, viste at der både er substantielle forskelle mellem de deltagende uddannelsessystemer, men også fælles udfordringer. Tendenserne blev analyseret med støtte af forskning i succesfuld skoleledelse for at udforme en række anbefalinger til praktikere og politikere. Det ville være forkert ikke at drage åbenbare konklusioner af materialet. Derfor fremlægger vi nogle anbefalinger, der udspringer af dette materiale. Det er nødvendigt at anerkende, at disse anbefalinger ikke er opskrifter på ledelsesudvikling, der blot kan overtages i landene. De må ses som refleksionsredskaber og spørgsmål, som praktikere og politikere kan undersøge deres systemer med. Målet med anbefalinger er altså praktisk, og selvom de hist og her er normative, så relaterer de direkte til Referencerammen og netværkets arbejde. Comenius netværket The Making of: Lea-dership in Education bestod af repræsentanter fra 13 lande, 6 tandempartnere og 2 associerede partnere, arbejdede i 3 år. I denne periode mødtes projektdeltagerne ved fire konferencer og opretholdt kontinuerlig kontakt via s og hjemmeside. Hovedresultaterne er præsenteret i landerapporterne i The European Synopsis og i den stor samling af uddannelsesmoduler i Referenceramme for skoleledelse. Landerapporterne og Referencerammen viser at en række tendenser i udviklingen af betingelserne for skoleledelse og i udfordringerne til skoleledelse er ens eller ligner hinanden i mange lande. Disse tendenser er grundlaget for anbefalingerne til politikerne på lokalt, national og Europæisk niveau. Europæisk merværdi Samarbejdet i netværket gav os en voksende indsigt i betingelserne for og forventninger til skoleledere og i de måder, skolelederne blev styret på over hele Europa. Denne øgede indsigt ledte også til en større interesse i og en bedre forståelse af de teoretiske og praktiske metoder, forskellige uddannelsessystemer benytter sig af. Dertil fik vi større indsigt i, hvordan systemerne er skruet sammen og virker. Vi udviklede velvilje mod hinandens udfordringer og vi udvekslede viden. Mange ideer og tanker er blevet udvekslet og optaget af partnerne, så en gensidig forståelse og fælles praksis er udviklet. Den positive støtte, som alle partnere oplevede bekræfter forskningen, der siger at netværk og samarbejde kan være meget effektive metoder til professionel udvikling. Et grundlæggende element i disse processer var udviklingen og brugen af et fælles set begreber: Domænerne og komponenterne. Disse kategorier blev grundlaget for vore dialoger og det førte til udviklingen af et stadig voksende professionelt sprog. Samtidig blev resultaterne af netværksarbejdet og samarbejdet integreret. Domæner blev konstrueret på basis af ledelsesforskning og teorier medens beskrivelserne af domænerne og deres komponenter blev udviklet i netværksarbejdet. Anbefaling 1 Det er meget effektivt at udvikle gensidig forståelse på et transnationale niveau igennem blød styring: Ved at udvikle et fælles professionelt sprog som beskriver både ligheder og forskelle mellem lokale situationer of forventninger. Referenceramme for skoleledelse er et skridt i den retning. Anbefaling 2 Forskning og praksis viser at netværk er en effektiv professionel efteruddannelsesform. Derfor må uddnnelsessystemer muliggøre dannelsen og udviklingen af skoleledernetværk på lokalt, national og internationalt niveau. 16 Framework of Reference

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: JOBPROFIL GARTNERFAG OVERSIGT OVER OPGAVER OG AKTIVITETER I. Anlægsgartner II. Planteskolegartner LÆSNING

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV Hvad er faglig ledelse, og er det relevant at give den opmærksomhed i ledelsespraksis? Mona Maria úr Fugloy Formands- og 21.10.2013 Brug og/eller gengivelse af materialet

Læs mere

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Helle Bjerg, Docent, PhD Dorthe Staunæs, Professor, PhD Forskningsprogrammet Forskningsprogramme for Organisa>on & Læring Ledelse og organisatorisk

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere