Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/ Den politiske udfordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring"

Transkript

1 Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte? 1

2 Poli,ske udfordringer Udfordring 1 For mange børn og unge bliver ikke inkluderet i fællesskabet For mange børn og unge lærer ikke nok i skolen For mange børn og unge mister mo8va8on for læring Udfordring 2 Vi kender ikke frem8den og dens udfordringer. I år 2075 går nuværende 0. klasse på pension. De skal i den mellemliggende periode finde ud af Hvad vi skal leve af, leve med, leve for Uden at udpine jorden, økonomien og fællesskabet Vi skal 8l gengæld lave den dagins8tu8on og skole, der gør, at de kan håndtere det 2

3 Hvilke kompetencer skal børn og unge have med? Bevidsthed om hvem de selv er, og at det er OK Bevidsthed om at deres trivsel og kompetencer skabes i rela,oner og er kontekstabængige Evnen,l at reflektere, kommunikere og opsøge og give respons og feed back De skal kunne arbejde i skabende og forpligtende praksisfællesskaber Evnen,l også at bruge hele kroppen følelser sanser intui,on Er bæredygtig pædagogik svaret? Her og nu og på sigt 3

4 Skolereform på vej Helhedsskolen: gør en god skole bedre Tre klare mål for Folkeskolens udvikling Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Et samlet kvalitetsløft af folkeskolen forudsætter, at alle bidrager: Elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, kommunalbestyrelser og Folketinget. Alle skal tage ejer skab, så vi løfter folkeskolen i fællesskab. Bæredygtig pædagogik og helhed i børns og unges hverdag Viden forståelse færdighed Indhold Motivation følelser vilje Drivkraft H Handling kommunikation samarbejde Samspil Knud Illeris 4

5 Samspil I modsætning til brud i relationer At blive set og anerkendt, som den man er At være i gensidig aktiv kontakt At indgå i forpligtende og arbejdende fællesskaber At være i og blive en del af en relation til voksne og børn Der er muligheder Sammenhængende tid til nærvær Udvikle den professionelle relationskompetence Didaktik for forældresamarbejde Drivkraft Meningsfulde arbejdsprocesser Aktiviteten skal give mening + Indflydelse på mål og proces Tilpas udfordring + fleksible arbejds og aktivitetsformer Respons på produkt og resultat + feedback til eftertanken Der er muligheder Dygtige medarbejdere. Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde (teamsamarbj. styrkes) Tid til fordybelse Ny teknologi 5

6 Indhold Undgår indholdsmæssige brudstykker, når Helhed opstår i barnet som en oplevelse Barnet kan forholde sig til indholdet, knytte an, se nytten Helheder begrunder arbejdet med brudstykker Helhed i erkendelsesprocesser: indtryk, bearbejdning, udtryk Flerhed i bearbejdning sproglig,eksperimenterende, produktiv, musisk Der er muligheder Der er mange erfaringer allerede at bygge videre på Muligheder: bæredygtig pædagogik 018år Børnenes opvækst et samlet hele Velfærdssamfundet tager sig af børnene en ubrudt kæde af tilbud Tidens forældre ønsker fodfæste / involvering Børn og unge modnes opbygger selvtid, selvrespekt og stolthed Der er muligheder Samarbejde mellem lærere, pædagoger, sundhedspleje Fokus på overgange Socialrådgivere på institutioner/skoler + omlægning af PPR til inklusiv praksis Lokalmiljøet en social base et samarbejde mellem institutioner Nye strukturer Store organisationer + små enheder 6

7 Tegn på bæredygtig pædagogik 018 år Aktiviteterne giver mening er tilpas udfordrende Børn og unge indgår i forpligtende fællesskaber Forældre er en aktiv resurse Helhed og sammenhæng i relationer, læreprocesser, indhold Læringsmiljøet er differentieret Udgangspunktet er anerkendelse af barn/ung af styrkesider og potentialer Respons dialog Dynamisk tid og struktur Tegn på bæredyg,g pædagogik i skolen Skoledagen er præget af en gennemgribende helhed og sammenhæng: i rela,oner, indhold, arbejdsprocesser, struktur Krea,vitet er en dimension i alle fag og i tværfaglige læringsforløb Den pædagogiske praksis styrker foretagsomhed og handlekrat hos eleverne De pædagogiske ak,viteter,lreuelægges, så eleverne er ak,ve, eksperimenterende og bruger krop og sanser Skolens læringsmiljø er indreuet så det understøuer og udfordrer elevernes forskellige måde at lære på De professionelle bruger hinanden som faglige og tværfaglige læringspartnere Samværet er inkluderende Det gælder også ungdomsuddannelserne 7

8 Fokusering alles ansvar Fælles strategi Fokus > central prioritering og styring Målrettet resurse Organisatorisk tilpasning Politiske prioriterede mål Fokuseret vision Faglighed Strategisk kompetence udvikling 8

9 Skridt på vejen fra politisk beslutning til praksis Politisk beslutning Survey: Hvordan ser praksis ud? Bred debat med følgegruppe og interessenter Udviklingsprogram med centrale og decentrale udviklingsprojekter Kompetenceudvikling af ledere, lærere, pædagoger, undervisere og vejledere Nødvendige organisatoriske tilpasninger centralt/decentralt Central strategi og lokale principper Handleplaner central og decentral Evalueringer og årlig status Ledelse og ansvar. Det store og det lille fællesskab i en kommune Politikere Prioritering Cirkulær kommuni- kation Strategi og handleplan Nødvendige organisations ændringer Samarbejde på tværs Allokering strategisk Strategi for kompetence- udv. Central Ledelse og administratio n Lokal ledelse og administratio n Rammer for samarbejde mellem parterne Lokale principper og handleplaner Kompetence udvikling Allokering Relations- arbejde Læringsmiljø Samarbejde på tværs Udforskende Det pædagogiske personale 9

10 Strategisk kommunikation Cirkulær kommunikation Nyt politisk grundlag Politisk niveau Politisk aftale og mål Kvalitetsrapporter analyser, dialog Centralt adm. niveau Central strategi og handleplan Evaluering af praksis Inddragende samarbejdsformer Decentralt institutionsniveau Bruger niveau Bedst praksis 19 Lokale principper og handleplaner Relationer børn/børn, børn/voksne, voksne/voksne Ledelse som orkestrering Sætter mål og fastholder fokus det lille og det store fællesskab Inddrager og italesætter op, ned, til siden Sikrer systematisk kommunikation Strukturer samarbejde på alle niveauer Sikrer kompetenceudvikling Allokerer tid og penge Arbejder metodisk og systematisk Følger op, giver feedback, går i dialog Evaluerer, dokumenterer og markerer resultater og anbefalinger Er vedholdende som projekt og programejer. 10

11 Paradigmeskifte? Giver det et behov for et paradigmeskifte? Transformationsforandring En gennemgribende ændring i strategi, strukturer, systemer, processer. Det kræver ændring i kulturen, adfærden og mindsettet at implementere forandringen Transitionsforandring Afvikle gamle handle og tænkemåder for at fremme nye Udviklingsforandring Forbedring og justering af aktuel tilstand. Anderson og Anderson 11

12 Spørgsmål. I den aktuelle debat italesættes 2 forskellige vurderinger af forandringsbehovet. 1. Vi er godt i gang med den nødvendige forandring, men har brug for justeringer 2. Der er tale om et paradigmeskifte. Der er brug for en gennemgribende ændring af institutioners, skolers og ungdomsuddannelsers læringsmiljø, kultur og struktur Hvad mener I? Innovation Implementering Ledelse Tlf

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere