Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

3 Sammenfatning: Medarbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse Denne rapport præsenterer resultaterne af den første undersøgelse af medarbejdertilfredsheden, motivationen og fastholdelsen blandt forsvarets medarbejdere. De vigtigste resultater fra undersøgelsen er: 4 ud af 5 medarbejdere i forsvaret (81%) er alt i alt tilfredse med deres job i forsvaret. Dette er på niveau med offentligt ansatte generelt. 3 ud af 5 medarbejdere i forsvaret (62%) føler sig motiverede i deres arbejde. Det er mindre end blandt offentligt ansatte generelt. 3 ud af 5 medarbejdere i forsvaret (64%) er stolte over at være ansat i forsvaret. Det er på niveau med andre offentligt ansattes stolthed over deres arbejdsplads. 3 ud af 4 af forsvarets medarbejdere (74%) ønsker at blive i forsvaret de næste to år, mens hver syvende medarbejder (14%) aktuelt søger andre jobs. Det er en højere fastholdelsesrate end blandt offentligt ansatte generelt. Den samlede score for den sociale kapital blandt forsvarets ansatte er 10,1. Det betyder, at resultatet for den sociale kapital falder i kategorien Lidt under gennemsnittet for Danmark. Vi har lavet en række avancerede statistiske analyser der viser, hvad der påvirker tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen og dermed, om tilfredsheden med indsatsområderne svarer til vigtigheden (prioriteringskort). Disse analyser viser blandt andet: Når man sammenholder tilfredshed og betydning ligger en række områder i feltet tilstrækkelig i prioriteringskortet, både når det gælder tilfredshed, motivation og fastholdelse. Det drejer sig fx om den faglige udvikling og forholdet til kollegerne. Her er tilfredsheden mindst på højde med det, betydningen tilsiger, og kunne være lavere uden alvorlige konsekvenser. Tilfredsheden med lønnen er generelt lav. Lønnen har dog kun lille betydning for såvel tilfredshed som fastholdelse (og ingen signifikant påvirkning af motivationen). Derfor er lønnen placeret i feltet monitorer, hvor der på trods af den lave tilfredshed ikke er brug for handling, selv om udviklingen bør følges. Tilfredsheden med arbejdsopgaverne er afgørende for den samlede arbejdstilfredshed, motivationen og fastholdelsen. Det er derfor positivt, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er tilsvarende høj, og arbejdsopgaverne placeres derfor i feltet bevar i prioriteringskortet. Det er værd at bemærke, at det ikke er nødvendigt at opprioritere nogle ting i forhold til at sikre den samlede tilfredshed og motivationen. Forsvarets omdømme bør dog prioriteres for at sikre fastholdelsen. 3

4 OVERORDNEDE RESULTATER Dette kapitel indeholder resultater fra undersøgelsens overordnede spørgsmål, herunder de samlede resultater for tilfredshed, motivation og fastholdelse. 4

5 Overordnede resultater Tilfredshed, motivation, stolthed og fastholdelse Tilfredshed: Fire ud af fem (81%) af forsvarets medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. Lidt under hver tiende (9%) er utilfredse eller meget utilfredse. Motivation: Næsten to tredjedele (62%) føler sig i høj grad eller i meget høj grad motiverede i deres arbejde mens hver tiende (10%) i ringe grad eller i meget ringe grad føler sig motiverede. De resterende 28% svarer, at de i nogen grad føler sig motiverede. Stolthed: Samme billede ses i forbindelse med stolthed over ansættelsen i forsvaret. To tredjedele (64%) er i høj grad eller i meget høj grad stolte af at være ansat i forsvaret mens hver tiende (9%) i ringe eller meget ringe grad er stolt af det. 26% er i nogen grad stolte. Fastholdelse: Figuren viser, at tre fjerdedele (74%) af forsvarets medarbejdere i høj eller meget høj grad ønsker at blive i forsvaret de næste to år. 14% af medarbejderne søger aktuelt andre jobs udenfor forsvaret. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? I hvor høj grad er du stolt over at være ansat i forsvaret? Ønsker du at blive i forsvaret de næste to år? Søger du aktuelt andre jobs uden for forsvaret? 14% 62% 64% 74% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for forsvaret. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. I rapporten efter næste dataindsamling vil resultaterne desuden blive sammenlignet over tid. 5

6 Emnespecifikke resultater Jobindhold, faglig udvikling og uddannelse, løn, kollegiale forhold, information og omdømme, arbejdsmængde, konflikter, internationale operationer, nærmeste leder, myndighedernes overordnede ledelse. I undersøgelsen er der spurgt ind til en række forskellige emner. I figuren til højre ses svarene på de overordnede spørgsmål under hvert emne. Figuren viser, at tilfredsheden med kolleger er højest (89%) efterfulgt af tilfredsheden med arbejdsopgaver (79%), faglig udvikling (66%) og arbejdsmængden (66%). Lavest er tilfredsheden med lønnen (20%), oplevelsen af forsvarets omdømme (31%) og tilfredsheden med konflikthåndtering (36%). Senere i rapporten vises de specifikke resultater under hvert emne. forhold til kolleger arbejdsopgaver faglige udvikling arbejdsmængden nærmeste leder internationale operationer information myndighedens overordnede ledelse 89% 79% 66% 66% 57% 54% 51% 50% konflikthåndtering 36% Oplevelse af forsvarets omdømme 31% løn 20% 0% 50% 100% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. I rapporten efter næste dataindsamling vil resultaterne desuden blive sammenlignet over tid. 6

7 Social kapital I figuren til højre ses de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler social kapital. Skalaen for landsgennemsnittet er: 0-8 point: Meget lav social kapital 8,1-10,1 point: Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point: Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point: Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point: Meget høj social kapital Kilde: FKO Når der arbejdes med social kapital via disse fire spørgsmål kan der udregnes en score mellem 0 og 16 point. Scoren viser, ved en sammenligning med landsgennemsnittet, om der er høj eller lav social kapital på arbejdspladsen. Hvor ofte bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 68% Forsvarets score er 10,1 hvilket er lidt under landsgennemsnittet for Danmark. I hvor høj grad synes du konflikter bliver løst på en retfærdig måde på din arbejdsplads? 28% Til sammenligning kan det nævnes, at den undersøgelse der er gennemført blandt offentligt ansatte samtidig med denne undersøgelse viser, at den sociale kapital blandt offentligt ansatte er 10,4. Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra den overordnede ledelse i din myndighed? I hvor høj grad føler du, at den overordnede ledelse i din myndighed stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 59% 59% 0% 20% 40% 60% Note: Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmål angående hyppighed afrapporteres andelen, som svarer ofte eller altid. 7

8 PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE Dette kapitel indeholder resultater fra en række statistiske analyser. Der er gennemført statistiske analyser af, hvad der har betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Derudover er der gennemført handlingsanvisende analyser af, hvad der har betydning for hvert af emnerne i undersøgelsen. 8

9 Lille betydning Forklaring af prioritetskortet Hvilke faktorer er kritiske for tilfredshed, motivation og fastholdelse? Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed: Høj Betydning: Lille Tilfredshed: Høj Betydning: Stor Bevar Prioritetskortet organiserer resultaterne af medarbejderundersøgelsen i fire bokse efter hvor tilfredse medarbejderne er med de enkelte parametre, og efter deres betydning for de overordnede mål. Tilfredsheden med elementer i dette felt er tilstrækkelig høj. Derfor vil et fald være uden betydning for det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Lille Elementer i dette felt kan med fordel monitoreres og opprioriteres, hvis deres betydning stiger. Monitorer Tilfredsheden med elementer i dette felt bør bevares, da et fald i tilfredsheden vil medføre et fald i det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Stor En stigning i tilfredsheden med elementer i dette felt forventes at medvirke til en forbedring i det samlede resultat, hvorfor de bør prioriteres. Prioriter Stor betydning Her er tilfredshed defineret som andelen der svarer positivt i forhold til tilfredshed med de enkelte parametre, mens betydningen er bestemt på baggrund af resultaterne fra regressionsanalyserne. Elementer i boksene til venstre har lille betydning for det overordnede mål, mens elementer i boksene til højre har en større indflydelse herpå. Den forventede effekt af en stigning eller et fald for de enkelte bokse er beskrevet til venstre. Prioritetskortene vises for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Lav tilfredshed

10 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Figuren til højre viser resultatet af en regressionsanalyse. I analysen er alle de specifikke faktorer analyseret i forhold til den overordnede tilfredshed. Analysen viser, at arbejdsopgaverne har størst betydning for medarbejdernes tilfredshed med deres job, således at jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere tilfreds er man generelt med sit job. Næststørst betydning har forholdet til kolleger og tredjestørst betydning har den faglige udvikling. Mindre betydning har tilfredsheden med den overordnede ledelse i myndigheden og de internationale operationer. En række faktorer viser sig dog ingen signifikant betydning at have for tilfredsheden. Det drejer sig om: information Oplevelsen af forsvarets omdømme konflikthåndtering nærmeste leder arbejdsopgaver Tlfredshed med forhold til kolleger faglig udvikling arbejdsmængde løn internationale operationer den overordende ledelse i myndigheden,08,07,11,11,15,14,00,05,10,15,20,25,30,29 Forklaringskraft (R 2 ): 36,4%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 10

11 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig international operationer arbejdsmængden Monitorer Tilfredsheden med den overordnede ledelse i myndigheden forhold til kolleger faglig udvikling løn Lille betydning for samlet tilfredshed arbejdsopgaver Bevar Prioriter Stor betydning for samlet tilfredshed Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om tilfredshed i sammenhæng med, hvordan forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Figuren viser, som figuren på forrige slide, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne har klart størst betydning for tilfredsheden. Men figuren viser også, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er relativt høj. Forsvaret bør derfor bevare den høje tilfredshed med arbejdsopgaverne. Tilstrækkelig: På en række faktorer er tilfredsheden relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for tilfredsheden. Her står tilfredsheden mål med betydningen og der er derfor ikke behov for en indsats. Monitorer: Selvom tilfredsheden med lønnen er lav, har denne ikke særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. Tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse er relativt lav, men har også relativt lille betydning for den samlede tilfredshed. Her er der ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 11

12 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? I regressionsanalysen der er afrapporteret i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes motivation. arbejdsopgaver,31 Det ses, at arbejdsopgaverne har størst betydning for motivationen. Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere motiveret er man derfor. Forholdet til kolleger samt den faglige udvikling har næststørst og tredjestørst betydning. Disse tre faktorer er dermed de samme som i analysen af tilfredsheden. forhold til kolleger faglig udvikling,14,17 Mindre betydning for motivationen har oplevelsen af forsvarets omdømme samt tilfredsheden med den nærmeste leder. Begge disse havde ingen betydning for tilfredsheden, men viser sig altså at have betydning for motivationen. En række faktorer viser sig ingen signifikant betydning at have for motivationen. Det drejer sig om: lønnen (som altså har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). arbejdsmængden (som ligeledes har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfreds med håndtering af konflikter. overordnet ledelse i myndigheden (som også har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). information internationale operationer Oplevelse af forsvarets omdømme nærmeste leder,09,08,06,06,00,05,10,15,20,25,30,35 Forklaringskraft (R 2) : 44,2%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 12

13 Lav tilfredshed Høj tilfredshed Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Kommentering af den statistiske analyse af Tilstrækkelig tilfredshed. internationale operationer nærmeste leder Oplevelse af forsvarets omdømme Monitorer forhold til kolleger faglig udvikling information Lille betydning for motivation arbejdsopgaver Bevar Prioriter Stor betydning for motivation Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om motivation i forhold til, hvordan forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Ligesom i analysen af tilfredshed viser denne analyse, at forsvaret bør bevare tilfredsheden med arbejdsopgaverne, fordi de har stor betydning for medarbejdernes motivation. Tilstrækkelig: Ligesom i analysen af tilfredshed ses det, at tilfredsheden på en række faktorer er relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for motivationen. Der er derfor ikke behov for en indsats for disse faktorer. Monitorer: Selvom oplevelsen af forsvarets omdømme er relativt dårlig, viser figuren at den har meget lille betydning for motivationen. Det samme ses for tilfredsheden med information og tilfredshed med nærmeste leder, hvor tilfredsheden dog er lidt højere. Her er der derfor ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 13

14 Hvad påvirker fastholdelsen? I regressionsanalysen der er afrapporteret i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes fastholdelse, dvs. om medarbejderne ønsker at blive i forsvaret de næste to år. På sigt kan der gennemføres analyser på den reelle afgang, hvilket forventes at give et endnu bedre billede af, hvad der påvirker fastholdelsen. Figuren viser, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne også her har størst betydning. Dvs. at jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere ønsker man at blive i forsvaret de næste to år. Næststørst betydning har det at man oplever, at forsvaret har et godt omdømme og at man er tilfreds med sin faglige udvikling. I analyserne af tilfredshed og motivation så vi, at tilfredsheden med forholdet til kolleger havde næststørst betydning, men i forhold til fastholdelsen har dette mindre betydning. Det ses desuden at løn har betydning for fastholdelsen, selvom løn ikke havde betydning for motivationen. En række faktorer viser sig ingen signifikant betydning at have for fastholdelsen. Det drejer sig om: information. arbejdsmængden nærmeste leder overordnet ledelse i myndigheden. arbejdsopgaver Oplevelse af forsvarets omdømme faglig udvikling løn internationale operationer forhold til kolleger,07,10,12,11,15,19,00,10,20 Forklaringskraft (R 2) : 23,4%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 14

15 Hvad påvirker fastholdelsen? Tilstrækkelig forhold til kolleger internationale operationer arbejdsopgaver Bevar Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om fastholdelse i sammenhæng med, hvordan forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Som i analyserne af tilfredshed og motivation ses det også her, at forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne for at fastholde dem. Lav tilfredshed Høj tilfredshed faglig udvikling Tilstrækkelig: Tilfredsheden med kolleger, internationale operationer og faglig udvikling er høj men har kun lille betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke behov for en indsats her. Monitorer: Som i analysen af tilfredshed ses det, at tilfredsheden med lønnen er relativt lav, men at den ikke har så stor betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke brug for en større indsats i forhold til lønnen, men det er vigtigt at følge udviklingen. Monitorer løn Lille betydning for fastholdelse Oplevelse af omdømme Prioriter Stor betydning for fastholdelse Prioriter: I denne analyse placerer oplevelsen af forsvarets omdømme sig i feltet Prioriter. Det betyder, at oplevelsen af forsvarets omdømme har stor betydning for fastholdelsen, men at medarbejderne ikke oplever at forsvaret har et godt omdømme. Det er vigtigt, at forsvaret prioriterer at ændre på denne opfattelse, fordi det har væsentlig negativ betydning for fastholdelsen. 15

16 Handlingsanvisende analyser: Arbejdsopgaver og faglig udvikling De handlingsanvisende analyser viser, hvad der har betydning for hver af de 11 overordnede temaer i undersøgelsen. I figurerne til højre ses hvad der har betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaver og tilfredsheden med den faglige udvikling. ARBEJDSOPGAVERNE Mulighederne for at udnytte sine evner i praksis har klart størst betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaverne. Langt mindre betydning har det, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt og at arbejdsopgavernes formål og definition er klare. Tilfredsheden er dog lavest med netop mulighederne for at udnytte evnerne i praksis, hvorfor forsvaret bør have fokus på dette. To spørgsmål har ikke betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaverne. Det drejer sig om: FAGLIG UDVIKLING Indflydelse på hvordan arbejdsopgaver løses (Tilfredshed 83%) Beføjelser ift. ansvar i arbejdet (Tilfredshed 67%) Det har størst betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling at medarbejderne har mulighed for at lære nyt gennem deres arbejde, men kun 51% af medarbejderne svarer at de i høj eller meget høj grad har mulighed for dette. Også uddannelse i forhold til at løse nuværende opgaver og i forhold til videre karriere, nærmeste leders engagement i faglig udvikling samt at have gode fremtidsmuligheder har betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling. Lavest er tilfredsheden med nærmeste leders engagement i den faglige udvikling (27%), hvorfor dette bør have fokus. Hvad påvirker tilfredsheden med arbejdsopgaverne? Muligheder for at udnytte evner i praksis Retfærdig fordeling af arbejdsopgaver Forståelse af formålet med arbejdsopgaverne Klar definition af arbejdsopgaver,06,09,18,47,00,20,40,60 Forklaringskraft (R 2) : 44,5%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredsheden med den faglig udvikling? Mulighed for at lære nyt gennem arbejde Uddannelse ift. at løse nuværende opgaver Uddannelse ift. videre karriere Nærmeste leders engagement i faglig udvikling Gode fremtidsmuligheder,06,16,16,20,32,00,10,20,30,40 Forklaringskraft (R 2) : 43,9%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Andel positive svar 62% 68% 88% 84% Andel positive svar 51% 62% 42% 27% 51% 16

17 Handlingsanvisende analyser: Ledelse NÆRMESTE LEDER Det har størst betydning for tilfredsheden med den nærmeste leder, at medarbejderne får den nødvendige støtte. Det mener 53% af medarbejderne, at de altid eller ofte gør. Hvad påvirker tilfredsheden med den nærmeste leder? Nødvendig støtte fra leder,37 Andel positive svar 53% Det har ligeledes betydning at få ris og ros fra den nærmeste leder og at den nærmeste leder har gode faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen. På disse parametre er andelen af positive svar henholdsvis 38% og 53%. Ris og ros for arbejde Nærmeste leders faglige kompetencer,21,24 38% 53% MYNDIGHEDERNES OVERORDNEDE LEDELSE Det har størst betydning for tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse, at man kan stole på de udmeldinger der kommer derfra. Det mener 59% af medarbejderne, at man altid eller ofte kan. Det har ligeledes betydning, at myndighedernes overordnede ledelse stoler på at medarbejderne gør et stykke arbejde. 59% af medarbejderne føler i meget høj eller høj grad, at det er tilfældet. Samspillet mellem nærmeste leder og myndighedernes øverste ledelse har ligeledes betydning, men kun 40% af medarbejderne synes at dette samspil i meget høj eller høj grad er til stede.,00,20,40 Forklaringskraft (R 2) : 55,2%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse? Man kan stole på udmeldinger fra myndigheds overordnede ledelse Myndigheds overordnede ledelse stoler på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er samspil mellem nærmeste leder og myndigheds øverste ledelse,25,24,43 Andel positive svar 59% 59% 40%,00,10,20,30,40,50 Forklaringskraft (R 2) : 55,9%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 17

18 Handlingsanvisende analyser: Information og omdømme INFORMATION OMDØMME Det har størst betydning for tilfredsheden med den information der er til rådighed, at de interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for. 27% af medarbejderne svarer, at de interne kommunikationskanaler i høj eller meget høj grad giver dem den viden, de har brug for. Det har ligeledes betydning at have information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid, men kun 13% af medarbejderne svarer at dette er tilfældet. Medarbejderne er desuden spurgt, fra hvilke interne kanaler de får deres information. Det har her været muligt at sætte mere end ét kryds. Flest medarbejdere får information fra følgende kilder: Mails (78%) Deres leder (75%) Uformel snak med kolleger (74%) Intranet (73%) Forsvarsavisen (63%) Nyhedsbreve (54%) Der er sammenhæng mellem oplevelsen af forsvarets omdømme og hvorvidt medarbejderne synes, at det der bliver fortalt om forsvaret i samfundet stemmer overens med det billede de som medarbejdere har af forsvaret. Kun 13% af medarbejderne mener dog, at der er overensstemmelse mellem det der bliver fortalt om forsvaret i samfundet, og deres eget billede af forsvaret. Hvad påvirker tilfredshed med information? Interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for Information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner gives i god tid Hvad påvirker tilfredshed med omdømme? Overenstemmelse mellem mediedækning og eget billede af forsvaret,18,47,00,20,40,60 Forklaringskraft (R 2) : 34,7%. Kun signifikante resultater er vist i figuren.,36,00,20,40 Forklaringskraft (R 2) : 12,9%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Andel positive svar 27% 13% Andel positive svar 13% 18

19 Handlingsanvisende analyser: Løn, arbejdsmængde og internationale operationer LØN Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med lønnen og hvorvidt medarbejderne mener at processen for lønforhandling er retfærdig på arbejdspladsen. Det ses, at kun 9% af medarbejderne mener, at processen for lønforhandling i høj grad eller meget høj grad er retfærdig. Analyserne af tilfredshed, motivation og fastholdelse viste dog, at løn havde ingen eller meget lille betydning for både tilfredshed, motivation og fastholdelse. ARBEJDSMÆNGDE Analysen om arbejdsmængde viser, at det har betydning for tilfredsheden med arbejdsmængden i jobbet, om medarbejderne har været stressede de sidste 2 uger og om arbejdet går ud over privatlivet. 19% svarer at de altid eller ofte i løbet af de seneste 2 uger har været stressede og 27% svarer at de altid eller ofte oplever, at arbejdet går ud over privatlivet. INTERNATIONALE OPERATIONER* Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med de internationale opgaver som en del af arbejdet i forsvaret og hvorvidt man havde en opfattelse af, at ens enhed var i stand til at løse sine opgaver under udsendelsen. 42% af medarbejderne mener, at det er tilfældet. Det har også betydning, om man synes det er muligt at få tilgodeset sine ønsker til udsendelsen, men kun 20% af medarbejderne svarer, at det i høj eller meget høj grad er tilfældet. To spørgsmål har ikke betydning for tilfredsheden med de internationale operationer. Det drejer sig om: Om man følte sig godt forberedt til sin sidste udsendelse (35%) muligheder efter hjemkomst (19%) Retfærdig lønforhandling *Spørgsmålene om internationale opgaver er kun besvaret af de medarbejdere, der finder det relevant for dem at besvare spørgsmålene. Hvad påvirker tilfredshed med løn? Stresset i de sidste 2 uger Arbejde går ud over privatliv Enhed kunne løse opgaver,45,00,20,40,60 Forklaringskraft (R 2) : 20,4%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsmængde?,16,20,00,10,20,30 Forklaringskraft (R 2) : 10,1%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredshed med internationale operationer? Ønsker tilgodeses,15,29,00,10,20,30 Forklaringskraft (R 2) : 16,7%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. Andel positive svar 9% Andel altid/ofte 19% 27% Andel positive svar 42% 20% 19

20 Handlingsanvisende analyser: Kolleger og konflikter KOLLEGER KOLLEGER Det har størst betydning for tilfredsheden med kollegerne, at man hjælpes ad om at opnå det bedst mulige resultat. Det mener 83% af medarbejderne, at man altid eller ofte gør. Det har ligeledes betydning, hvis faggrænser er et problem på arbejdspladsen, men det svarer kun 13% altid eller ofte er tilfældet. Det har meget stor betydning for tilfredsheden med, hvordan arbejdspladsen håndterer konflikter, at konflikterne løses retfærdigt. Men kun en fjerdedel (28%) af medarbejderne mener at det er tilfældet. Hvad påvirker tilfredshed med kolleger? Hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat Faggrænser er et problem på arbejdspladsen,10 Forklaringskraft (R 2) : 28,1%. Kun signifikante resultater er vist i figuren.,50,00,10,20,30,40,50,60 Andel altid/ofte 83% 13% Det har til gengæld relativt lille betydning, hvor ofte der forekommer skænderier, konflikter eller mobning på arbejdspladsen. 10% af medarbejderne oplever at det forekommer ofte eller altid. Hvad påvirker tilfredshed med konflikter? Konflikter løses retfærdigt,75 Andel positive svar 28% Hyppighed af skænderier, konflikter eller mobning,05 10%,00,20,40,60,80 Forklaringskraft (R 2) : 60,0%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 20

21 INTERNT BENCHMARK Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne for forskellige medarbejdergrupper i forsvaret. Der er sammenlignet for køn, alder, funktionsniveau og værn. 21

22 Funktions niveau Værn - Niveau 2 Funkti onsniv eau Alder Funkt ionsn iveau Alder Køn Forskelle blandt medarbejdergrupper Køn, alder, funktionsniveau og værn (NIVII) Kvinde Tilfredshed 5% Det er undersøgt, om der er forskelle på resultaterne der omhandler tilfredshed, motivation og fastholdelse år -6% Resultaterne for hver medarbejdergruppe (fx kvinder) er sammenlignet med det samlede resultat for alle medarbejdere. TILFREDSHED Det ses i den øverste figur til højre, at kvinder er 5 procentpoint mere tilfredse med deres job alt i alt, end mænd er årige er 6 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet og medarbejdere på 51 år og derover er 6 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. M3XX er er 8 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet. MOTIVATION Den midterste figur viser, at årige er 7 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet mens medarbejdere på 51 år og derover er 6 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. M3XX erne er 12 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. FASTHOLDELSE 9 procentpoint flere i HOK end blandt alle medarbejdere svarer, at de ønsker at blive i forsvaret de næste to år. 5 procentpoint færre i andre NIVII-myndigheder (dvs. ikke HOK, SOK og FTK) end gennemsnittet svarer, at de ikke ønsker at blive i forsvaret de næste to år. 8 procentpoint flere M1XX er end gennemsnittet svarer, at de ønsker at blive i forsvaret de næste to år. 13% færre M3XX er end gennemsnittet svarer, at de ønsker at blive i forsvaret de næste to år. 51 år og derover 6% M3XX -8% -10% -5% 0% 5% 10% Motivation år -7% 51 år og derover 6% M3XX -12% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fastholdelse HOK 9% Andet -5% M1XX 8% Samlet ses er de unge (18-34 år) og M3XX erne altså mindst tilfredse, og mindst motiverede. Og M3XX erne har desuden størst sandsynlighed for at forlade forsvaret indenfor de næste 2 år. M3XX -13% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Kun signifikante forskelle er vist i figurerne. 22

23 EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne af undersøgelsen blandt forsvarets medarbejdere med en tilsvarende undersøgelse blandt offentligt ansatte i Danmark. 23

24 Sammenligning af overordnede resultater Samtidig med undersøgelsen blandt forsvarets medarbejdere er der gennemført en undersøgelse blandt 2000 offentligt ansatte. De offentligt ansatte er stillet præcis de samme spørgsmål som forsvarets medarbejdere, dog med små justeringer ift. forsvarsspecifikke spørgsmål. I figuren til højre ses resultaterne for forsvaret sammenlignet med resultaterne for offentligt ansatte på de fem overordnede spørgsmål. Det ses, at offentligt ansatte generelt har samme overordnede tilfredshed med deres arbejde som medarbejdere i forsvaret og de er lige så stolte over at være ansat på deres arbejdsplads som forsvarets medarbejdere er over at være ansat i forsvaret. Forsvarets medarbejdere er dog lidt mindre motiverede i deres arbejde end offentligt ansatte. Til gengæld ønsker forsvarets medarbejdere i højere grad en offentligt ansatte generelt at blive på deres nuværende arbejdsplads de næste to år. Og færre af forsvarets medarbejdere (14%) end offentligt ansatte generelt (17%) søger aktuelt andre jobs. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning?* I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? I hvor høj grad er du stolt over at være ansat i forsvaret/på din arbejdsplads?* Ønsker du at blive i forsvaret/på din nuværende arbejdsplads de næste to år? 81% 82% 62% 68% 64% 62% 74% 64% Søger du aktuelt andre jobs uden for forsvaret/din nuværende arbejdsplads? 14% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forsvaret Offentligt ansatte * Forskellen er ikke statistisk signifikant. Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for forsvaret. 24

25 Sammenligning af emnespecifikke resultater Ses der på de emnespecifikke resultater viser der sig yderligere forskelle mellem forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. Forsvarets medarbejdere er mere tilfredse end offentligt ansatte generelt når det kommer til: kolleger arbejdsmængden Mens forsvarets medarbejdere er mindre tilfredse end offentligt ansatte med hensyn til: arbejdsopgaver faglig udvikling nærmeste leder information Tilfredsmed med omdømme løn forhold til kolleger arbejdsopgaver faglige udvikling arbejdsmængden nærmeste leder information myndighedens/din arbejdsplads' overordnede ledelse* 89% 86% 79% 83% 66% 70% 66% 61% 57% 63% 51% 64% 50% 52% De mest markante forskelle ses på omdømme og løn hvor forskellene er henholdsvis 19 procentpoint og 13 procentpoint. Løn viste sig som bekendt at have meget begrænset betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse for forsvarets medarbejdere, så det er ikke så kritisk, at tilfredsheden med lønnen er lavere end blandt offentligt ansatte. Omdømmet havde relativt stor betydning for fastholdelse, hvorfor det er vigtigt at have fokus herpå. konflikthåndtering* Oplevelse af forsvarets/din arbejdsplads' omdømme løn Forsvaret 20% 33% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. * Forskellen er ikke statistisk signifikant % 39% 31% 50% 0% 50% 100% Offentligt ansatte

26 Sammenligning af statistiske analyser: Tilfredshed Ligesom i undersøgelsen blandt forsvarets medarbejdere er der for offentligt ansatte gennemført en analyse af tilfredshed, motivation og fastholdelse. I figuren til højre ses analysen af tilfredshed for både forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. arbejdsopgaver Tlfredshed med forhold til kolleger,15,13,29,29 Analysen viser, at tilfredshed med arbejdsopgaver har størst betydning både blandt forsvarets medarbejdere og blandt offentligt ansatte. faglig udvikling,14,13 Med hensyn til forhold til kolleger, faglig udvikling og arbejdsmængde viser analysen at forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte er enige om, at det har betydning for tilfredsheden. Tilfredsheden med den overordnede ledelse har næststørst betydning for de offentligt ansatte, mens det kun har 5. størst betydning for forsvarets medarbejdere. arbejdsmængde overordnet ledelse løn,07,11,12,15,11 Det ses desuden, at tilfredshed med nærmeste leder, oplevelse af arbejdspladsens omdømme samt tilfredsheden med information har betydning for offentligt ansatte, mens det ikke har betydning for forsvarets medarbejdere.* Løn har betydning for forsvarets medarbejdere men ikke for offentligt ansatte. nærmeste leder Oplevelse af arbejdspladsens omdømme,04,08 information,04,00,05,10,15,20,25,30 Forsvaret Offentligt ansatte Forklaringskraft (R 2 ): Forsvaret: 36,4% Offentligt ansatte: 51,3%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. *At disse tre faktorer ikke har betydning blandt forsvarets medarbejdere kan skyldes, at der er færre besvarelser blandt forsvarets medarbejdere end blandt de offentligt ansatte. Når næste dataindsamling i forsvaret er gennemført og analysen gennemføres igen kan det afklares, om antallet af besvarelser er forklaringen, eller disse tre faktorer blot ingen betydning 26 har for forsvarets medarbejdere.

27 Sammenligning af statistiske analyser: Motivation Analysen af, hvad der har betydning for motivationen, er ligeledes gennemført både for forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. Analysen viser, at tilfredsheden med arbejderopgaverne har størst betydning både blandt forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. Det ses endvidere, at tilfredsheden med den faglige udvikling har mindre betydning for tilfredsheden hos forsvarets medarbejdere end hos offentligt ansatte, mens det omvendte er tilfældet når det gælder tilfredsheden med forholdet til kolleger. Analysen viser, at forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt er enige om, at arbejdspladsens omdømme samt den nærmeste leder har betydning for motivationen. Tilfredsheden med den overordnede ledelse har betydning for motivationen blandt de offentligt ansatte, mens den ingen betydning har blandt forsvarets medarbejdere. Til gengæld har tilfredsheden med informationen betydning blandt forsvarets medarbejdere, men ikke blandt offentligt ansatte. arbejdsopgaver faglig udvikling Tlfredshed med forhold til kolleger Oplevelse af arbejdspladsens omdømme overordnet ledelse,14,21,17,10,06,07,13,31,36 nærmeste leder,06,05 information,09,00,10,20,30,40 Forsvaret Offentligt ansatte Forklaringskraft (R 2 ): Forsvaret: 44,2% Offentligt ansatte: 51,2%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 27

28 Sammenligning af statistiske analyser: Fastholdelsen Analysen af den forventede fastholdelse, dvs. hvorvidt medarbejderne ønsker at blive på deres arbejdsplads de næste to år, er ligeledes gennemført for både forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. arbejdsopgaver,19,25 Analysen viser også her, at tilfredsheden med arbejderopgaverne har størst betydning for fastholdelsen for både forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. For offentligt ansatte har den faglige udvikling, forholdet til kolleger og tilfredsheden med den nærmeste leder lige stor betydning. For forsvarets medarbejdere har forsvarets omdømme, den faglige udvikling og lønnen stor betydning. Analysen viser desuden, at arbejdsmængden og den overordnede ledelse har betydning for offentligt ansatte men ikke for forsvarets medarbejdere. faglig udvikling Oplevelse af arbejdspladsens omdømme Tlfredshed med forhold til kolleger nærmeste leder løn,12,14,15,10,07,14,14,11 arbejdsmængde,07 overordnet ledelse,06 Forsvaret,00,05,10,15,20,25 Offentligt ansatte Forklaringskraft (R 2 ): Forsvaret: 23,4% Offentligt ansatte: 42,5%. Kun signifikante resultater er vist i figuren. 28

29 METODE Dette kapitel indeholder en beskrivelse af undersøgelsens metode. 29

30 Metode UNDERSØGELSE BLANDT FORSVARETS MEDARBEJDERE Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1562 gennemførte interview med medarbejdere i forsvaret. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse der er udsendt til medarbejderne via mail. Interviewene er gennemført i perioden 5. marts til 1. april Datamaterialet er vejet på Niveau II-myndighed, alder og funktionsniveau så det er repræsentativt for alle medarbejdere i forsvaret. Svarprocenten i undersøgelsen er 26%. UNDERSØGELSE BLANDT OFFENTLIGT ANSATTE Sideløbende med undersøgelsen blandt forsvarets medarbejdere er der gennemført en undersøgelse blandt 2003 offentligt ansatte. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse i Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 8. marts til 17. april Datamaterialet er vejet på køn, alder, region og sektor så det er repræsentativt for alle offentligt ansatte i Danmark. FORKLARING AF BEGEREBER At nogle faktorer i de statistiske analyser ikke har signifikant betydning betyder ikke nødvendigvis, at de ingen betydning har. Det betyder blot, at betydningen ligger indenfor den statistiske usikkerhed og at det dermed ikke kan udelukkes, at de er udtryk for en tilfældighed. Forklaringskraft (R 2 ): Forklaringskraften af en model fortæller, hvor stor en del af variationen i den overordnede variabel (fx tilfredshed med jobbet som helhed) de underordnede variable (fx tilfredshed med arbejdsopgaver, tilfredshed med kolleger mv.) kan forklare. En lav forklaringskraft fortæller dermed, at der er andre end de medtagne faktorer der har betydning. Når R 2 er over 30% anses modellen for at have en stærk forklaringskraft. 30

31 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION OSLO NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: RYESGADE 3F DK COPENHAGEN N T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: TOLLBUGATA OSLO - NORWAY T: E: W: EPINION SAIGON EPINION STAVANGER EPINION WIEN 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: HOSPITALSGATA STAVANGER - NORWAY T: E: W: OFFICE PARK 3, TOP WIEN FLUGHAFEN AUSTRIA T: E: W:

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683)

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC Svarprocent: 85% (581/683) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere