Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

2 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser for ledere og mellemledere, som er organiseret i en af FOA s fire sektorer. Politisk ansvarlig: Lisa Dahl Christensen Redaktion: Ib Lindstrøm Helle Kragskov Forsideillustration: Rasmus Bregnhøi Omslags-layout: Pilo Oplag: 2000 Tryk: FOA s trykkeri Marts 2000

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Almene kurser...6 Den Kommunale Højskole...6 Forvaltningsloven og offentlighedsloven...6 Lederen budget og regnskab...6 Konstruktiv konfliktløsning ledere...6 Personaleledelse og udvikling i organisationer...7 Lederen som coach...7 Modstandens dynamik...7 Styrk kommunens medarbejderressourcer...8 Grunduddannelse i ledelse...8 Konstruktiv konfliktløsning medarbejdere...9 Kommunal ledelse...9 Den administrative leder...10 Leder og medarbejder i dialog...10 Konstruktiv konfliktløsning ledere...10 Udlicitering fra A Z...11 Kontraktstyring hvordan?...11 Læs effektivt...11 Positiv stress-styring...12 Projektledelse...12 Strategi og forhandlingsteknik - amterne...12 Den gode forhandling...13 Danmarks Forvaltningshøjskole...13 Egne værdier i ledelsen...13 Ledelse og nye tendenser...14 Lederskab og følelsesmæssig intelligens...14 Lederen som proceskonsulent...15 Lederen som teamudvikler...15 Supervision...15 Genvej til motiverede medarbejdere...16 De nye lønsystemer for ledere...16 Situationsbestemt ledelse...17 Personlig og professionel gennemslagskraft...17 Gennemslagskraft, magt og muligheder i organisationer...18 Personaleledelse og kommunikation for den nye leder forår og efterår Personlig lederudvikling for den nye leder forår og efterår Mellemlederuddannelsen...19 Praktisk og effektiv lederuddannelse for mellemledere...20 Ny i lederjobbet...21 Kompetence- og karriereudvikling...22 Den lærende leder...22 Lederen som kompetenceudvikler...23 Organisationsudvikling...23 Den lærende organisation...24 Medarbejder Udviklings Samtalen...24 Mundtlig formidling og personlig fremtræden...25 Møde- og forhandlingsteknik...25 Personlig udvikling og coaching...26 Positiv stress-styring...26 Effektiv kommunikation...27 Konstruktiv konfliktløsning...27 Assertionstræning I...28 Assertionstræning II...28 Vær din egen leder...29 Benchmarking af kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor...29 Værktøjer og redskaber til benchmarking og effektivitetsmåling

4 Benchmarking i kommunerne...30 Udlicitering i praksis...31 Præsentationer og stress...31 AMU-kurser...32 Virksomhedsøkonomi 1 regnskab og budgettering...32 Virksomhedsøkonomi likviditet og regnskabsanalyse...32 Virksomhedshedsøkonomi videregående, kalkution og kalkuler...32 Ledelses- og samarbejdsteknik...32 Præsentations- og instruktionsteknik...33 Mødeledelse...33 Introduktion til pc-baseret programmering af styringer...34 Logistik Logistik og lagerorganisation II...35 Arbejdsmarkedsforhold...35 Delegeringsteknik...36 Problembehandlingsteknik...36 Teknik og service sektoren...37 Den Kommunale Højskole...37 Grundlæggende byggesagsbehandling...37 Byggesagsbehandling kontrol og service...37 Affaldsplanlægning...37 Tekniske serviceledere på skoler...38 Danmarks Forvaltningshøjskole...38 Indtægtsdækket virksomhed...38 God service I...38 God service II...39 God service III...39 Serviceleder I...40 Serviceleder II...40 AMU-kurser...41 Systematisk vedligehold II...41 Pædagogisk sektor...42 Den kommunale Højskole...42 Leg og læring skole og institutionsledere...42 Børnemesse...42 Fra pasning til læring helhed i barndommen...43 Tvangsanbringelser børn og unge-udvalg...43 Fælles fodslag i institutionen...43 Diplomstudiet i Offentlig Ledelse...44 Magtanvendelse omsorgssvigt...44 Grunduddannelse for nyudnævnte daginstitutionsledere...44 Ledelse - dagplejen...45 Social- og sundhedssektoren...46 Den Kommunale Højskole...46 De vanskeligst stillede sindslidende...46 Hvad er god visitation?...46 Fælles sprog...46 Bevilling af hjælpemidler niveau Bevilling af hjælpemidler niveau Servicemedarbejdere på hjælpemiddeldepotet...48 Ældrevenlige behandlingsforløb...48 Magtanvendelse omsorgssvigt...48 Danmarks Forvaltningshøjskole...48 Indtægtsdækket virksomhed

5 Køkken- og rengøringssektoren...50 Danmarks Forvaltningshøjskole...50 Indtægtsdækket virksomhed...50 AMU-kurser...50 Kød- og fermenteringsteknologi...50 Kød- og hjælpestofteknologi...51 Øvrige kurser...52 Faglig specialist personaleleder...52 Lyst til ledelse...52 Den nye leders værktøjer og metoder...52 Forandringskommunikation...53 Lederens personlige og professionelle udvikling...53 Kunsten at lede uformelt...54 At ville være leder...54 Værdibaseret ledelse...54 Kvindelige ledere balance, dynamik og selvforståelse...55 Introduktion til ledelse...55 Ledernes Hovedorganisation...56 Den nyudnævnte leder...56 Forudsætninger for ledelse...56 Lederrollen...56 Grundlæggende ledelsesværktøjer...57 Teambuilding building high performing teams...57 Teamlederen...57 Lederen som coach...58 Personlig gennemslagskraft...58 Lederens personlige ressourcer...59 Forandringsledelse...59 Ledelse i lærende organisationer...60 Kursussteder:

6 Forord Hæftet byder på en gennemgang af relevante kurser for ledere og mellemledere, som er organiseret i en af FOA s fire sektorer. Hæftet er opdelt således, at der startes med en gennemgang af en række kurser i almen ledelse. Det vil sige kurser, som ikke retter sig specifikt mod en bestemt faggruppe, men omhandler lederuddannelse generelt. Som man vil se, findes det største kursusudbud netop i almen ledelse. Dette almene afsnit, der retter sig mod alle fire sektorer efterfølges af fire afsnit, som hver omhandler fagspecifikke kurser, som er målrettet en enkelt sektor. Det ses, at nogle områder er bedre forsynet med uddannelsestilbud end andre. Eksempelvis ser man, at teknik/serviceområdet indeholder en bred vifte af fagspecifikke efteruddannelsesmuligheder. For en god ordens skyld må nævnes, at hæftet omfatter kurser, der i princippet er landsdækkende. Vi har udvalgt kurserne ud fra vores kendskab til de opgaver, der løses af ledere organiseret i FOA. Udbuddet af lederkurser er således betydelig større end de kurser, der findes i dette katalog. Der findes også lokale kurser, og her må vi opfordre medlemmerne til at kontakte de lokale uddannelsesinstitutioner for at høre om udbuddet. Også de lokale kommuneforeninger samt amterne udbyder nogle kurser for ledere. Som noget nyt er der i år medtaget kurser for nogle af de store private kursusudbydere. Hæftet er struktureret således, at de almene kurser samt de fagspecifikke kurser er underopdelt i forhold til kursusudbyder. Eksempelvis er Almene lederkurser på Den Kommunale Højskole placeret samlet, og på samme vis er de placeret samlet under de fire sektorområder. Denne opdeling fremgår også af indholdsfortegnelsen. Udover kurserne på Den Kommunale Højskole, Forvaltningshøjskolen og AMU-kurserne, er der i oversigten som en smagsprøve også medtaget nogle få tilbud om lederuddannelse som fortrinsvis afholdes i løbet af 1. halvår af år 2000 fra en række andre kursusudbydere for at give et billede af, hvad der i øvrigt arrangeres. Nærmere oplysninger om de enkelte kurser kan enten fås direkte hos de forskellige arrangører eller i FOA. Bagerst i hæftet findes fortegnelse med navne og telefonnumre på kursusudbydere, som har kurser repræsenteret i hæftet. God fornøjelse. Med venlig hilsen Lisa Dahl Christensen Forbundssekretær 5

7 Almene kurser Den Kommunale Højskole Forvaltningsloven og offentlighedsloven På kurset vil nyeste praksis vedrørende sagsbehandling blive behandlet. Retsgrundlaget, regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejledning, videregivelse af oplysninger m.v. er blandt emnerne. Desuden vil kravene til god sagsbehandling i alle led blive belyst. Ledere og medarbejdere i central- og sektorforvaltninger, som ikke har en juridisk baggrund også institutionsledere, der arbejder med sagsbehandling vil kunne deltage Sekretariatschef Karsten Sperling, Haderslev. Lederen budget og regnskab På kurset får deltagerne en grundlæggende viden og indsigt i de kommunale budget- og regnskabsprincipper, og de lærer helt konkret om kontoplanens opbygning og muligheder, bevillingssystemet, budgetmetoder og procedurer, decentraliseringens indhold samt revisionens rolle og opgaver. Institutionsledere, afdelingsledere og andre medarbejdere med ansvar for budget og regnskab. Teknik- og finanschef Peter Möller, Aaskov, kommunaldirektør Mogens Munk, Karup og revisionschef Anders Øster, Kommunernes revisionsafdeling. Konstruktiv konfliktløsning ledere Det er en kendsgerning, at det stigende arbejds- og tidspres mere end nogensinde før stiller krav om effektiv ledelse og konstruktivt samarbejde på alle niveauer i organisationen. Når hverdagen byder på mange udfordringer kombineret med et stort arbejdspres, øges risikoen for misforståelser og konflikter, der let kan føre til frustration, stress, nedsat effektivitet og arbejdsglæde. Målet med kurset er at styrke lederens viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde mellem leder og medarbejder, medarbejderne indbyrdes og ledergruppen indbyrdes. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. 6

8 Personaleledelse og udvikling i organisationer Det er formålet at give overblik og forståelse for den kommunale leders særlige betingelser og at sætte ledelse i perspektiv i forhold til ændringerne i den kommunale verden. Deltagerne vil få øget indsigt i de faktorer, der fremmer eller hæmmer dialogen mellem ledere og medarbejdere. Deltagerne vil opnå større bevidsthed om betydningen af egen lederadfærd for udviklingen af medarbejderne og organisationen. På kurset præsenteres teori og metoder til at udvikle sig i rollen som leder og personale udvikler. For ledere med ansvar for daglig personaleledelse både ledere af forvaltningsenheder og institutioner i kommuner og amter. Chefkonsulent Mads Ole Dall. HK-Perspektivgruppen og konsulent Niels Erik Hulgård Larsen. Lederen som coach En af de afgørende forudsætninger for, at organisationen kan udvikle og forandre sig er, at ledere og medarbejdere udvikler nye relationer og kompetencer. Det er i høj grad ledelsens ansvar at skifte scene. Omdrejningspunktet på kurset er ledernes evne til at stille op som coach eller træner med andre ord: Evnen til at kunne større medarbejdernes faglige og personlige udvikling og evnen til at befordre medarbejdernes samspil. Kurset tegner et omrids af coach-funktionen og peger på en række muligheder for at praktisere trænerrollen. På kurset beskæftiger vi os med de professionelle relationer, udviklings- og læreprocesser i organisationen, lederen som procestræner, lederen som coach og det personlige lederskab. For afdelingsledere, mellemledere og institutionsledere i amter og kommuner. Konsulenterne Lindi Riel og Benedicte Achen, København. Modstandens dynamik Målet med kurset er at styrke deltagernes viden om det at arbejde konstruktivt med modstanden i forandrings- og læreprocesser. Alt samarbejde indebærer modstand. Spørgsmålet er blot, hvordan forvandles modstanden til dynamik, og hvordan bliver den til læring og udvikling? Læreprocesser indebærer udvikling og forandring, både for den enkelte medarbejder, for lederen og for medarbejdergruppen som helhed. Modstand kan betragtes som vokseværk, der følger med udviklingen besværligt, ofte ubehageligt, men nødvendigt. I de fleste situationer har modstanden ikke no- 7

9 get at gøre med lederens pædagogiske eller faglige formåen. Modstand har mange udtryk og har også årsager, som ligger uden for lederens indflydelsesområde. Alligevel er de fleste ledere tilbøjelige til at tage modstanden på sig. Modstanden kan komme aktivt til udtryk, men udtrykkes ofte som træghed, brok og passivitet. Alle ledere kender situationen, hvor modstand, uvilje og lav energi går ud over både trivsel og effektivitet. For afdelingsledere, mellemledere og institutionsledere i amter og kommuner. Konsulenterne Lindi Riel og Benedicte Achen, København. Styrk kommunens medarbejderressourcer Målet er at styrke deltagernes viden om praktisk anvendelige ledelsesprincipper og motivationsmetoder, der sikre et effektivt samarbejde samt et højt engagement og præsentationsniveau hos organisationens/afdelingens medarbejdere. Desuden lærer deltagerne at udnytte egne samt medarbejdernes ressourcer optimalt gennem positiv stress-styring. På kurset lærer deltagerne at anvende motivationsmetoder, der skaber større præsentationslyst og arbejdsmotivation hos medarbejderne. Deltagerne får styrket evnen til at forudse, analysere og løse samarbejdsproblemer og konflikter. Desuden indgår en personlig stress-test. Testen viser eget stress-niveau og reaktionsmønster, herunder hvordan man som leder stresser sig selv og sine omgivelser. For mellemledere, afdelingsledere og institutionsledere i amter og kommuner. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Grunduddannelse i ledelse Uddannelsen vil give den enkelte deltager mulighed for at få indsigt i egen personlighed og lederstil samt mulighed for at opstille personlighed og lederstil samt mulighed for at opstille personlige træningsmål. Uddannelsen vil desuden præsentere en række ledelsesværktøjer, der kan styrke den enkeltes orientering mod mål og resultater. Endelig vil uddannelsen beskæftige sig med udviklingen i ledelsesbegrebet, fra at lede til at forstå, motivere og engagere medarbejderne, til også at omfatte det at fastsætte operationelle mål og udvikle nye strategier. Den pædagogiske form tager sit udgangspunkt i, at alle deltagere har ledelsesansvar og er villige til at bidrage aktivt med egne ledelseserfaringer. Der udstedes diplom efter gennemført uddannelse. Grunduddannelsen henvender sig til ledere under forvaltningschefniveau i amters og kommuners administration samt til ledere i amters og kommuners 8

10 decentrale enheder. KL s konsulentvirksomhed for Økonomi og Ledelse samt konsulent, cand. Psych. Jan Holst Jørgensen. Konstruktiv konfliktløsning medarbejdere Det er en kendsgerning, at det stigende arbejds- og tidspres mere end nogensinde før stiller krav om et effektivt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer i en organisation. Når hverdagen byder på mange nye udfordringer, kombineret med et stort arbejdspres, øges risikoen for misforståelser og konflikter. Målet med kurset er at styrke deltagernes viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. For medarbejdere i kommuner og amter. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Kommunal ledelse Formålet med uddannelsen er at uddanne offentlige chefer og ledere til at forstå og gennemføre ændringsprocesser for medarbejdere, grupper og organisationen som helhed, og samtidig videreudvikle den enkelte deltagers personlige lederskab. Uddannelsen er et tilbud om ledelsesfaglig og personlig udvikling som leder. Den enkelte deltager vil forbedre sine muligheder for at lede sig selv og andre ved at skabe rammer, hvorunder lederen og medarbejderne kan udvikle og udfolde sig. Udgangspunktet er den enkelte deltager som aktiv udfarende leder i et system, præget af mobilitet og fleksibilitet, hvor ledelse først og fremmest betragtes som udvikling- og forandringsformidling fremfor vedligeholdelsesledelse. Uddannelsesforløbet strækker sig over 4 moduler inden for ½ år. Mellem de enkelte moduler vil deltagerne, gennem arbejdet med egne projekter, få mulighed for at omsætte ny viden til personlig erfaring. Offentlige chefer og ledere. 9

11 Den administrative leder Det overordnede formål er at træne og udvikle den enkelte leder til at varetage ledelsesfunktionen kompetent, reflekteret og målrettet, såvel i egen organisation som i relation til omverdenen i en decentraliseret og målstyret organisation med fokus på: At lederen tilegner sig viden og indsigt, der gør det muligt at forholde sig analyserende og strategisk i forhold til egen organisation At styrke lederen i forhold til personaleledelse og personaleudvikling ved at arbejde med forskellige metoder og ledelsesredskaber At lederen opnår større bevidsthed om egen lederstil Uddannelsen afvikles over 3 moduler. Ledere med selvstændigt drifts-, resultat og/eller personaleansvar i kommunale og amtskommunale forvaltninger. Leder og medarbejder i dialog Samspillet mellem den offentlige leder og tillidsrepræsentanten har fået helt nye dimensioner i det seneste år. De nye aftaler stiller et stadigt større krav til et konstruktivt samarbejde og en udviklende dialog mellem leder og tillidsrepræsentant. Dialogen er vigtig for at sikre den enkeltes udvikling og indflydelse og for at sikre effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Undervisningsformen veksler mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser. Forvaltningschefer, afdelingsledere og institutionsledere fra amter og kommuner samt tillidsrepræsentanter. Konstruktiv konfliktløsning ledere Målet med kurset er at styrke lederens viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde mellem leder og medarbejder, medarbejderne indbyrdes. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. Ledere i kommuner og amter. 10

12 Udlicitering fra A Z Før i tiden var udbud og udlicitering et redskab, der stort set kun blev anvendt på teknik- og miljøområdet. I dag er situationen imidlertid en helt anden. Udbud og udlicitering er på dagsordenen på alle serviceområder, og stadig flere kommuner tager konkrete initiativer. Dette kursus gennemgår regelgrundlaget for udbud og udlicitering, herunder EU-direktiverne. Desuden konkretiseres det, hvilke opgaver, der knytter sig til gennemførelsen af et samlet udbud, til udarbejdelsen af et kontrolbud og til en eventuel udlicitering. Kurset vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra kursusledelsen og konkrete opgaver, som løses i grupper. Chefer, ledere og medarbejdere i stabsfunktioner samt medarbejdere i kommuner, som arbejder med udbud og udlicitering af driftsopgaver, eller som skal til at gennemføre udbud af driftsopgaver. Kontraktstyring hvordan? De fleste forbinder umiddelbart kontraktstyring med udlicitering af opgaver til private leverandører, men i de senere år har kontraktstyring også fået en anden betydning. Kontraktstyring anvendes i stigende grad som styringsredskab inden for kommunens egen organisation og kaldes i den sammenhæng for intern kontraktstyring. Dette kursus ser nærmere på, hvad denne form for kontraktstyring indebærer, herunder hvad en intern kontrakt kan indeholde og ikke mindst, hvordan den første kontrakt bliver til. Kurset ser endvidere på, hvad dette styringsredskab betyder for roller, opgaver og ansvar. For chefer, ledere og medarbejdere i stabsfunktioner og andre nøglepersoner, som arbejder med intern kontraktstyring, eller som skal i gang med at indføre kontraktstyring: Konsulenter fra KL s Konsulentvirksomhed for Økonomi og Ledelse. Læs effektivt Politikere og chefer har det til fælles, at de dagligt må læse og sætte sig ind i meget skriftligt materiale. Kurset tilbyder den enkelte et intensivt træningsforløb, hvor læsehastigheden kan forøges væsentligt, uden at kvaliteten af det læste bliver mindre. Der arbejdes med læsningens mål og metoder og ved hjælp af en interaktiv læsemaskine trænes læsefærdigheden. For politikere i amter og kommuner samt chefer. Konsulent Merete Blaabjerg Riedel, EffectoRead Danmark. 11

13 Positiv stress-styring Målet med kurset er at styrke deltagernes evne til at klare krævende eller stressende arbejdsopgaver på en effektiv og konstruktiv måde. Desuden er målet at lære deltagerne at udnytte de positive sider af stress, så effektivitet og trivsel forøges både på arbejdet og privat. En personlig stress-test, der viser eget stress-niveau og reaktionsmønster gennemføres på kurset ved hjælp af et kort spørgeskema, som udfyldes af den enkelte deltager helt til eget brug. Der lægges op til diskussioner af realistiske ændringsmuligheder, der sigter mod en reduktion af generelle og specifikke stress-belastninger i deltagernes daglige arbejde. For ledere og medarbejdere i kommuner og amter. Cand. psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Projektledelse Formålet er at opnå kendskab til og afprøve metoderne i projektarbejdsformen: Udvikling af projektplan, strukturering af en projektorganisation, projektledelse samt igangsætning af miniprojekter som træningsprojekter. Kurset vil indeholde elementer som færdiggørelse af idégrundlag, igangsættelse af selve projektbeskrivelsen, økonomi, bemanding, interessent analyse og afprøvning af arbejdsmetoder. Som afslutning på kurset formuleres projektbeskrivelsen for eget projekt. Projektidéen medbringes på kurset. For administrative medarbejdere og andre, der skal i gang med at arbejde med projekter. Konsulent Inge Dahl, Interpen Management A/S. Strategi og forhandlingsteknik - amterne Formålet med kurset er yderligere at kvalificere arbejdet med begreber, muligheder og faldgruber i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af decentrale forhandlinger i det nye Lønsystem Kurset er tilrettelagt som et intensivt forløb og forudsætter en aktiv medvirken fra deltagerne. For erfarne ledere, der varetager decentrale forhandlinger i amterne. 12

14 Den gode forhandling Det forudsættes, at deltagerne i forvejen har en grundlæggende viden om hovedelementerne i Ny Løn. En stigende del af løndannelsen flyttes fra et centralt til et lokalt forhandlingsbord, men hvordan varetages et kvalificeret forhandlingsforløb lokalt. På kurset får deltagerne uddybet deres viden om forhandlingsteknik og får gennem praktiske øvelser et billede af deres stærke og svage sider i forhandlingssituationer. For ledere fra forvaltninger og institutioner, der varetager lønforhandlinger. Danmarks Forvaltningshøjskole Egne værdier i ledelsen Formålet med kurset er, at deltagerne udvikler deres personlige autoritet som leder ved at fordybe sig i egne værdier og skærpe det indre kompas. Udfra devisen kend dig selv, og udnyt dine ressourcer optimalt. Kurset tager udgangspunkt i Søren Kirkegaard og hans tænkning om at træde i karakter som menneske er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt for at blive en god leder. Man skal også træde i karakter som leder have fat i egne værdier og lederrollen indefra, og tage lederrollen på sig med alt, hvad denne rolle indebærer. Først når man har fat i, hvad ens egen rolle som leder er, kan man lede med andre. Derfor præsenteres en tankegang og arbejdsmodel, hvor der arbejdes med grundlæggende spørgsmål som: Hvad er ledelse egentligt? Hvorfor har jeg valgt at blive leder? Hvad er min vision som menneske og leder? Hvad er mine egne grundlæggende værdier som menneske og som leder? Hvilke konsekvenser har det for det praktiske lederskab i en lærende organisation: tidsprioritering, delegering, beslutninger, møder m.v. For erfarne ledere, som ønsker tid til refleksion og fordybelse til at videreudvikle deres lederskab. Chefkonsulent Kirstine Andersen og erhverspsykolog Birgitte Lønborg- Magleås Kursuscenter, Birkerød. 13

15 Ledelse og nye tendenser Formålet er at give deltagerne ny inspiration og ideer til, hvad ledelsesudvikling og i den sammenhæng medarbejderudvikling også kan være. Hvad forskes der i på området for øjeblikket? I hvilken retning går udviklingen, og hvordan kan denne udvikling konkret omsættes og anvendes i praksis? At skabe rum for en dialog om de nye strømninger inden for ledelsesområdet. Hvad kan vi lære af dem, og hvordan kan de integreres i vores dagligdag? Endvidere vil der blive lagt vægt på deltagernes indbyrdes udveksling af erfaringer. Kurset tager sit udgangspunkt i deltageraktivitet, der vil udmynte sig i åbne diskussioner og kritisk forholde sig til ikke bare nye strømninger indenfor området, men også refleksion over egne holdninger og den måde hvorpå de selv praktiserer ledelse. Kurset indeholder: nye krav til dagens leder i en foranderlig verden, teamtankegang og lederen som facilator, det adfærdsorienterede syn på mennesker og de begrænsninger dette giver, lederen som det gode menneske og lederdyder, ledelse og følelsesmæssig intelligens, traditionel ledelse og følsom ledelse kan disse forenes? Ledere på alle niveauer. En vis ledelseserfaring vil dog være en fordel. Konsulent Christina Brogaard og konsulent Mette Mejlhede Hotel Scandic, Hvidovre. Lederskab og følelsesmæssig intelligens At give deltagerne mulighed for en handlingsorienteret refleksion, samt at bibringe deltagerne grundig feedback og hjælp til at udvikle effektive kommunikationsfærdigheder for ad den vej at opøve relationel følsomhed. At skabe rum for nye måder at håndtere den ofte konfliktfyldte og mangfoldige hverdag på i en arbejdsmæssig sammenhæng, samt at give inspiration til videreudvikling af disse områder. Kurset tager sit udgangspunkt i at den leder, som har indsigt i menneskers sociale interaktion har en fordel. Idet en forøget forståelse for og øget opmærksomhed på følelsernes mange udtryksmåder og former er vigtige parametre i forbindelse med skabelsen af et godt samarbejdsklima og forøget aktivitet i dagligdagen. Indholdet består af: hvad er ledelse? lederskabets mange former, ledelse i en kompleks og mangfoldig verden, lederes som det gode menneske, forskellige intelligensformer følelsesmæssig kompetence, feedback processer og ordentlig kritik, empati og indlevelse, ansvarlighed og det at turde gå foran, positiv livsindstilling samt teamtankegang og samarbejde. Konsulent Christina Brogaard og konsulent Mette Mejlhede Hotel Scandic, Hvidovre. 14

16 Lederen som proceskonsulent At træne lederens færdigheder til deres nye rolle som proceskonsulent og coach. Formålet er at lære deltagerne at tænke i processer og arbejde med processer som problemløsningsmetode til at opnå organisationens mål. Kurset vil sætte deltagerne i stand til at anvende den systemiske teori og metode i ledelsessamarbejdet. Deltagerne trænes i de nyeste metoder i at tilrettelægge og gennemføre ledelses- og forandringsprocesser i praksis. Metoder, der kan understøtte den lærende organisation og ledelse i flade netværksorganisationer, når målet er at skabe en meningsfuld dialog, fælles sprog og forståelse, engagement, fælles forpligtigelse og handling. Emner på kurset: Hvad er procesledelse? Kommunikation og læring, nye metoder til dialog spørgeteknikker og interviews, reflekterende teams, konstruktive feedback processer, coaching og sparring, redskaber til læring og udvikling, tværfagligt samarbejde og kulturændringer, nye måder at tilrettelægge temadage, seminarer, møder m.v. på. Ledere på alle niveauer, der ønsker at arbejde med processer som problemløsningsmetode. Erhvervspsykolog Jacob B. Theilgaard og chefkonsulent Kirstine Andersen Schæffergården, Gentofte. Lederen som teamudvikler Lederne vil introduceres til og trænes i at tilrettelægge og gennemføre teambuilding og samarbejde. Lederen vil præsenteres for en række teambuildingsmetoder og vil få kendskab til arbejdsgruppers dynamik, samt hvorledes man som leder skaber et godt samarbejdsklima på sin arbejdsplads. Kurset bygger på erhvervspsykologiske teorier om ledelse og samarbejde i arbejdsgrupper og vil inddrage en række praktiske teambuildingsværktøjer. Der arbejdes med: værdsættende teambuilingsmetode, lederen og ledelse i arbejdsgrupper, teamet som vægtstangen i organisationer, roller i teamet samt håndtering af samarbejdskonflikter i teams. For ledere på alle niveauer, der ønsker at kunne arbejde med og udvikle samarbejdet mellem medarbejdere. Konsulent Jacob B. Theilgaard Ingeniørernes Hus, København. Supervision Kurset har til formål at give deltagerne supervision på konkrete, aktuelle problemstillinger samt øge deres færdighed i selv at give supervision. Kurset introducerer en supervisionsmetode der bliver anvendt på deltagernes egne konkrete problemstillinger. Deltagerne træner i selv at supervisere. De faglige problemstillinger, der kan tages op i supervisionen, kan f.eks. være: 15

17 vanskelige samtaler med kolleger, medarbejdere eller borgere, arbejdsområder der er kørt fast, oplevelsen af at skulle leve op til modsatrettede forventninger, overvejelser i forbindelse med prioritering af arbejdsopgaver samt uhensigtsmæssige reaktioner overfor bestemte personer. Følgende emner vil blive taget op: samtaletræning, sparring og supervision to sider af samme sag, kollegial supervision, supervision af medarbejdere, faser i et supervisionsforløb samt menneskesyn og værdier. Ledere på alle niveauer der har behov for at supervisere. Konsulent, cand. psych. Lise Dithmer og konsulent cand. psych. Inger- Margrethe Holm Schæffergården, Gentofte. Genvej til motiverede medarbejdere Mange ledere kæmper med at fastholde medarbejdernes motivation. Kursets formål er derfor, at lederen gennem teoretiske indlæg og praktiske øvelser kan identificere de sider hos sig selv, som kan udvikles mere i relation til arbejdet som motivation og personaleudvikler. Efterfølgende trænes og udvikles disse personlige sider dvs. at der trænes specifikt på lederens individuelle færdigheder og egenskaber. Vi gennemgår alle aspekter omkring medarbejdermotivation og engagement. Heri indgår både personaleledelse, belønningssystemer og træning/coaching. Emner der vil arbejdes med: de teoretiske indgangsvinkler for coaching, motivation af personer eller teams, praktiske øvelser og træning med efterfølgende feedback, intensiv coaching med efterfølgende feedback samt personlige handleplaner. Ledere på alle niveauer i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Chefkonsulent Eva Korntved Tårnborg Parkhotel, Korsør. De nye lønsystemer for ledere Kursets formål er at give deltagerne forslag til metoder og værktøjer til at bruge de nye lønsystemer aktivt og til at administrere systemerne. Herunder, hvordan lønforhandlingerne gribes an, og hvilke erfaringer der er med de nye lønsystemer. Kurset giver forslag til, hvilke værktøjer og hvilke metoder der kan anvendes for at få de nye lønsystemer til at fungere i praksis. Kurset vil også give inspiration til, hvordan liniechefen og personaleafdelingen håndterer de konkrete lønforhandlinger. Det forudsættes at deltagerne er bekendt med reglerne om de nye lønsystemer i hovedtræk. Kurset vil komme ind på følgende emner: institutionens lønpolitik, kobling mellem institutionens strategi, personale- og lønpolitik, resultatkontrakter og resultatløn, hvordan takler liniechefen løndialog med personalet og forhand- 16

18 linger med tillidsrepræsentanten, er der forskel på, hvordan de forskellige lønsystemer skal håndteres? Samt deltagernes egne erfaringer. Chefer og ledere med personaleansvar. Konsulent Eva Meiling Hotel Scandic, Hvidovre. Situationsbestemt ledelse Kurset giver deltagerne indsigt og praktisk træning i forskellige lederstile overfor medarbejdere i forskellige situationer. Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at lede mennesker. Du får mulighed for at arbejde med dine egne lederstile. Kurset inddrager din hverdag før, under og efter kurset. Dine medarbejdere og kolleger indgår i forberedelsen af kurset. Deres tilbagemeldinger danner sammen med dine egne erfaringer grundlaget for intens træning af dine færdigheder som leder. Situationsbestemt ledelse (SL II) er et lederredskab, som danner grundstammen i dette kursus. Emner der vil blive behandlet: lederstil, test af din egen lederstil, feedback på egen lederstil, træning i situationsanalyse, herunder opgavens art og medarbejdernes færdigheder, træning i vanskelige ledelsessituationer, herunder valg af lederstil. Chefer, souschefer og ledere. Chefkonsulent Per Kristian Jansen Schæffergården, Gentofte. Personlig og professionel gennemslagskraft Kursets formål er, at deltagerne opnår en mere hensigtsmæssig og professionel gennemslagskraft. Der arbejdes med ændringer i den enkeltes mentale indstilling, som vil medføre større selvværd, som øger gennemslagskraften, som øger selvværdet osv.. De forskellige aspekter af mental træning gennemgås, ligesom der arbejdes med de mange situationer, hvor disse teknikker kan bruges. Personligheden har mange muligheder, og der lægges vægt på, at deltagerne i løbet af kurset får større viden og bevidsthed om egne muligheder. Emner der vil arbejdes med: Hvad er mental træning? Hvordan anvendes mental træning i dagligdagen? Personlighedens muligheder, veje og blindgyder. NLP, tvivl og mod, stress og stress-tackling, selvopfattelse selvværd, jeg gør det fordi jeg kan jeg vil jeg tør! Koncentration i situationen. Ledere der ønsker at leve op til kravet om at være en autoritet uden at være autoritær. Ledere der ved, at medarbejdere lægger mere vægt på, hvordan lederen udtrykker sin mening end, hvad lederen siger, og som derfor ønsker at arbejde bevidst med deres gennemslagskraft. Konsulent cand.psych. Josef Guldager Schæffergården, Gentofte. 17

19 Gennemslagskraft, magt og muligheder i organisationer Formålet er at give deltagerne øget forståelse for deres egne muligheder som ledere i organisationerne, således at de kan og vil påtages sig et øget ledelseskompetence og samtidigt kan have opmærksomheden på deres personlige belastning. Forskningsresultater viser, at der dels er meget få kvinder i Danmark i lederstillinger, og at alt for mange kvinder i lederstillinger for tidligt bliver udbrændte. På kurset vil vi skabe fokus på, hvordan man kan se magt og barrierer, så deltagerne sættes i stand til at løse konflikterne måske inden de opstår, og samtidigt passe på sig selv. Hvad er dilemmaerne i nutidens organisationer? Dette store spørgsmål søges belyst og besvaret. Hvordan læser man de magtspil, som foregår i organisationen, således at man kan tage højde for dem og bruge denne viden til at løse konflikter? Det forsøger vi at svare på. Undersøgelser viser, at 20% af den kvindelige arbejdsstyrke bliver slidt ned alt for tidligt. Der vil blive arbejdet med, hvorledes man kan undgå nedslidning igennem et langt arbejdsliv med høje krav og høj ledelseskompetence. Et kursus for kvindelige ledere og kvinder, der gerne vil være ledere. Kvindelige ledere kan betragtes som en knap ressource, som danske organisationer vil have behov for at få mest muligt ud af i en fremtid, hvor den samlede personalestyrke er faldende. Cand.psych. Katrine Friis og konsulent Eva Bødtker Ingeniørernes Hus, København. Personaleledelse og kommunikation for den nye leder forår og efterår 2000 Dette 3-dages lederkursus henvender sig til personer, som udøver et ledelsesansvar i stat, amter eller kommuner samt organisationer og statsvirksomheder. Den typiske deltager er nyudnævnt eller har fungeret som personaleleder i under 5 år. Kurset arbejder med den enkelte leders personlige kvalifikationer og giver lederen konkrete og brugbare værktøjer til den daglige personaleledelse. DFH udbyder desuden et kursus med den personlige lederudvikling i fokus. Det kan anbefales at tilmelde sig begge kurser, da der ydes en større rabat ved samlet tilmelding. Indhold og emner på kurset: 3 dages internatkursus, der intensivt tager fat på de vigtige udviklingsaspekter for nye ledere i relation til personalelederrollen og relationerne til omverdenen. Følgende emner vil bl.a. indgå i kurset: vanskelige samtaler om udfordringer og problemer, situationsbestemt ledelse SL II, medarbejderudvikling, så du opnår et velfungerende medarbejderteam, delegering giver dig overskud til at lede, motivation gennem visioner og værdier. 18

20 Nyudnævnte ledere og ledere på vej. Det anbefales, at man også deltager i kurset Personlig lederudvikling for den nye leder, da der er tale om er samlet udviklingsforløb. (A)Chefkonsulent Eva Korntved og konsulent Karine Ambjerg og (B) chefkonsulent Peter Olesen (A) Korsør og (B) Næstved. Personlig lederudvikling for den nye leder forår og efterår 2000 Dette 3-dages lederkursus henvender sig til personer, som udøver et ledelsesansvar i stat, amter eller kommuner samt organisationer og statsvirksomheder. Den typiske deltager er nyudnævnt eller har fungeret som personaleleder i under 5 år. Kurset fokuserer på lederens personlige rolle og giver et solidt grundlag for, at den enkelte leder kan udvikle de ledelsesmæssige kvaliteter, der stilles til den moderne offentlige leder. DFH udbyder desuden et kursus med personaleledelse i fokus. Det kan anbefales at tilmelde sig begge kurser, da der ydes en større rabat ved samlet tilmelding. Indhold og emner: 3 dages internatkursus, der intensivt tager fat på alle udviklingsaspekter for nye ledere i relation til den personlige lederrolle. Følgende emner vil indgå i kurset: lederens rolle, personprofil, ledervurdering, forandringsledelse og egne ledelsesmæssige udfordringer. Nyudnævnte ledere og ledere på vej. Det anbefales, at man også deltager på kurset: Personaleledelse og kommunikation for den nye leder, da der er tale om et samlet udviklingsforløb. (A)Chefkonsulent Eva Korntved og konsulent Karine Ambjerg og (B) chefkonsulent Peter Olesen (A) Korsør og (B) Næstved. Mellemlederuddannelsen Uddannelsens formål er at give deltagerne et helhedssyn på den daglige ledelsesopgave. Der arbejdes med udviklings- og ændringsprocesser på følgende tre områder: det personlige niveau, det daglige ledelsesniveau i teamet og endelig i forhold til den øvrige del af organisationen. Forløbet vil give deltagerne redskaber til og forståelse for, at en personlig aktiv deltagelse er nødvendigt for at fremme udviklingsprocesser i en organisation. I hele forløbet bliver der lagt vægt på at give deltagerne større forståelse for nødvendigheden af at tilpasse den offentlige sektors aktiviteter til de aktuelle behov i samfundet. Indhold 1. modul: Modulets formål er at fremme personlig udvikling, gennemslagskraft, selvværd og samarbejdsevne. Deltagerne bliver bevidste om, hvad der skal til for at trives og udvikle sig, og hvad der motiverer den enkelte til at gøre en indsats. 19

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Sundhedsledelse. Varighed: 2 dage. Coaching som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage. Kommunikation som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage.

Sundhedsledelse. Varighed: 2 dage. Coaching som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage. Kommunikation som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage. Lederudvikling Situationsbestemt ledelse Værdibaseret ledelse 1 Værdibaseret ledelse 2 Ledelse af teams Ledelse og Samarbejde Ledelse af forandringsprocesser Temporært ledelsesansvar Sundhedsledelse Coaching

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere