Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER"

Transkript

1 LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld Lohmann Schøler 27. ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER FRA EJERLEJLIGHEDSUDVALGET OM HUSLEJEAREALER Efterhånden, som der har vist sig et større behov blandt lejere og udlejere af boliger m.m. for at få fremskaffet autoritative arealer for det lejede/udlejede til brug ved beregning af husleje, vedligeholdelse, boligstøtte og lignende, er landinspektørerne kommet stærkt ind i billedet. Som det vil være bekendt, har Boligstyrelsen den 27. juni 1983 udstedt en bekendtgørelse (nr. 311) om, hvorledes man skal beregne arealet af boliger og erhvervslokaler. ( B e k e n d t g ø r e l s e n er optaget i " L a n d i n s p e k t ø r e n s L o v s a m l i n g " under indeks (Ejerlejlighedslov m.m.)). Men, det er klart, at en sådan b e k e n d t g ø r e l s e ikke kan give regler for alle tænkelige tilfælde. Derfor har ejerlejlighedsudvalget på grundlag af en række henvendelser fra kolleger den 26. juni 1984 skrevet til B o ligstyrelsen således: I f o r b i n d e l s e med beregning af huslejearealer er det i alt overvejende grad fordelingen af adgangsarealerne der skaber problemer, og specielt i den s i t u ation, hvor der indgår e r h v e r v s l o k a l e r i f.eks. kælderetagen, eller hvor der er fælles adgang til f.eks. boliger og "udenomsrum". I den anledning har jeg med udgangspunkt i en konkret sag udarbejdet 7 eksempler, som selvfølgelig ikke dækker alle situationer, men som meget godt omfatter, hvad vi normalt kan komme ud for. Da sager vedr. beregning af huslejearealer nu er begyndt at blive en del af hverdagen, er det naturligvis vigtigt, at vor forståelse af den sidste bekendtgørelse er i overensstemmelse med Deres. På baggrund af ovenstående skal jeg derfor anmode Dem om at gennemgå eksemplerne og besvare dem. I bekendtgørelsens 1 litra f står følgende: Arealer af "supplementsrum", der hører til en bolig eller et e r h v e r v s l o k a l e, men er beliggende adskilt herfra, medregnes til boligen eller erhvervslokalet som henholdsvis bolig eller erhvervsareal. Dette gælder f.eks. arealet af rum til beboelses- og erhvervsformål beliggende på andre etager og med særskilt indgangsdør (og adresse). Dette skal vel fortsat forstås på den måde, at disse "supplementsrum" i relation til fordeling af adgangsarealer skal betragtes som s æ r s k i l t e enhed e r, såfremt de har dørforbindelse til adgangsarealet. D e t t e problem var klarere b e s k r e v e t i den tidligere vejledning, hvor det klart stod, at "sådanne rum regnes som særskilte boliger eller erhvervslokaler". For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at det hermed fremsendte materiale og Deres svar vil blive offentliggjort i landinspektørernes fagtidsskrift, s å l e des at alle foreningens medlemmer bliver bekendt med problematikken Jørgen B. Schmidt

2 1985 side 214 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Fordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel I 8 8eboelser, ingen kælder, indgang i stueetagen. Skal andel i adgangsareal beregnes som følger: a. Summen af 4 trapperum : 8 enheder? 7rp. 6 7 m * 7 9 m * 3 s o / T ro p p e. fo. 7 m ' ad a. Trapperum ialt 49,6 Andel pr. beboelse 49,6 : 8 = 6,2 = 6 / s o! i i j i---- i i--- i Terrasse \Terrasse Trp. 69 m 77 m * S t u e T ro p p e / 7.5 m { Anførte arealer i figuren er netto arealer

3 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 215 Fordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel I I W J 8 beboelser, kælder kun indeholdende "udenomsrum", kun indgang i stueetage. Skal andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: a. Summen a f 4 trapperum : 8 enheder? b. Summen a f 5 trapperum : 8 enheder? c. Summen a f 3 trapperum + 1 / 2 adgangsareal i stueetage : 8 enheder? d. Summen a f 4 trapperum + 1/2 kældertrapperum : 8 enheder? 7!rp. 67 m* r 7? /77* Trappe /O s o / ad a. Trapperum i a l t 4 9,6 m2 Andel p r. enhed 4 9,6 : 8 = 6,2 = 6 nr ad b. Trapperum i a l t 59,6 m2 Andel p r. enhed 59,6 : 8 = 7,45 = 7 m2 ad c. Trapperum i a l t 40,85 m2 Andel p r. enhed 40,85 : 8 = 5,16 = 5 m: ad d. Trapperum i a l t 54, 6 m2 Andel p r. enhed 54,6 : 8 = 6,83 = 7 m2 i-----»». j u 7erras$e\ Terrass* I Trp. 69 m* 77 m * S + u e T r a p p e / y. S /t> I I T I u d e n o m s r u m Kc&/cJe.n T r o p p e / o m * Anførte arealer i figuren er netto arealer.

4 1985 side 216 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Fordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel I I I A/tT 8 beboelser, kælder kun indeholdende "udenomsrum, kun indgang i kælderetage. SkaL andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: a. Summen a f 5 trapperum : 8 enheder? b. Summen a f 4 trapperum + 1/2 adgangsareal i kælder : 8 enheder? Trappe 7Jm* lo 9 m z 3. so/ ad ad a. Trapperum i a l t 60 m^ Andel p r. enhed 60 :8 = 7,5 : 8 r b. Trapperum i a l t 51, 8 m^ Andel p r. enhed 51,8 : 8 = 6,4 8 = 6 nr fan! Terrasse /0 / m. F 'P 75 rrt1 Trappe L _ r u d e n o m s r u m Trp K æ l d e r Anførte arealer i figuren er netto arealer,

5 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 217 F ordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel IV 8 beboelser, kælder med 1 erhvervsdel og "udenomsrum", adgang t i l erhvervsdel fr a kældergang, indgang i stueetage. Skal andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: S I m Trp. 79 m* 3 so/ a. Summen a f 5 trapperum + 1/2 kældergang : 9 enheder? b. Summen a f 4 trapperum + 1 /2 kældertrapperum + 1/2 kældergang : 9 enheder? c. Summen a f 3 trapperum + 1 / 2 stuetrapperum + 1 / 2 kældertrapperum + 1/2 kældergang : 9 enheder? d. Summen a f 3 trapperum + 1/2 stuetrapperum + 1 kældertrapperum + 1 / 2 kældergang : 9 enheder? T ro p p e. ' A//f~ t o 7 m t Att. 69 m TrP- S k m E. so! T r o p p e /o.7 m ad a. Trapperum + kældergang i a l t 64,1 m2 Andel p r. enhed 64,1 : 9 = 7,1 2 = 7 i r ad b. Trapperum + kældergang i a l t 56,85 m2 Andel p r. enhed 56,85 : 9 = 6,31 = 6 wr ad c. Trapperum + kældergang i a l t 48,1 m2 Andel p r. enhed 48,1 : 9 = 5,3 4 = 5 wr ad d. Trapperum + kældergang i a l t 53,1 m2 Andel p r. enhed 53,1 : 9 = 5,9 = 6 mz AH, ~ 69 m T r o p p e Trp Alt. / o 7 rr>? /. s o / 1 1Terrasse \Terrasse r l j Trp. B9 m * 77 m* S t u e T r o p p e / 7. S m 1 l f L erhverv Trp f on3 ucte>n om * i ru m K os. / Anførte arealer i figuren er netto arealer. T rop p e /O Koztcfcrgang 4,5 rne

6 1985 side 218 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Fordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f å L t l Eksempel V 8 beboelser, kælder med 1 erhvervsdel og "udenomsrum", adgang t i l erhvervsdel d ire k te fra tra p p e, indgang kun i stueetage. Skal andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: 67 m 7rp. 79 m* 3. sat a. Summen a f 5 trapperum : 9 enheder? b. Summen a f 4 trapperum + 1/2 kældertrapperum : 9 enheder? T r a p p e. / 0. 7 m * c. Summen a f 3 trapperum + 1/2 stuetrapperum + 1/2 kældertrapperum : 9 enheder? d. Summen a f 3 trapperum + 1 /2 stuetrapperum + 1 kældertrapperum : 9 enheder? ad a. Trapperum i a l t 59,6 m2 Andel p r. enhed 59,6 : 9 = 6,6 2 = 7 m2 ad b. Trapperum i a l t 54, 6 m2 Andel p r. enhed 54,6 : 9 = 6,0 7 = 6 nr ad c. Trapperum i a l t 45,85 m2 Andel p r. enhed 45,85 : 9 = 5,0 9 = 5 m2 ad d. Trapperum i a l t 50,85 m2 Andel p r. enhed 50,85 : 9 = 5,6 5 = 6 m2 i---> r-- 1 J L _ l i Trp\ 69 m* 7 7 m * S + u c T r a p p e /7.S / t v Anførte arealer i figuren er netto arealer

7 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 219 Fordeling a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel V I 8 beboelser, kælder med 1 erhvervsdel og "udenomsrum", adgang t i l erhvervsdel fr a kældergang, indgang kun i kælderetage. Skal andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: a. Summen a f 5 trapperum + 1 / 2 kældergang : 9 enheder? b. Summen a f 4 trapperum + 1/2 kældertrapperum + 1 /2 kældergang : 9 enheder? 13 m * 'Troppe / o 9 m * ^A/rørt 1 Alf. 3. s o f r - J O ) 101 «* Tr* J 15 m * ad a. Trapperum + kældergang i a l t 62,6 Andel p r. enhed 6 2,6 : 9 = 6,95 = 7 nr ad b. Trapperum + kældergang i a l t 54,4 m^ Andel p r. enhed 54,4 : 9 = 6,0 4 s 6 wr W im i i Tro J 15 m + u e trappe. /o. 9 m ' Udeno m s rumt e r h v e r v L _ J gong u d e n o m s r u m J n Anførte arealer i figuren er netto arealer. T rop p e /& 4 K æ ldergang 3,8 rr>z

8 1985 side 220 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD F ordelin g a f adgangsarealer i henhold t i l bekendtgørelse a f Eksempel V II 8 beboelser, kælder med 1 erhvervsdel og "udenomsrum", adgang t i l erhvervsdel d ire k te fra kældertrapperum, kun indgang i kælderetage. Skal andel i adgangsareal beregnes som fø lg e r: a. Summen a f 5 trapperum : 9 enheder? b. Summen a f 4 trapperum + 1 / 2 kældertrapperum : 9 enheder? - - E J _ - j T r o p p e ~Å7t T /o 9 m z 3.so/ art i ' 101 m * Trp r 7 5 T r o p p e /o.9 m ' ad a. ad b. Trapperum i a l t 60 m2 Andel p r. enhed 60 : 9 = 6,6 7 = 7 m2 Trapperum i a l t 51,8 m2 Andel p r. enhed 51,8 : 9 = 5,76 = 6»2 fi/fq/* Terrasse + u g / r a p p e f o. 9 m cr. L hi/er l uden - omsrurn Tr L a uden - ornsrurn T ra p p e AS. 4 m Anførte arealer i figuren er netto arealer.

9 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 221 B o lig s ty re ls e n svarede på omstående henvendelse den 9. august 1984 ( j. n r ) således: I s k riv e ls e a f 26. ju n i 1984 har De med udgangspunkt i en konkret sag udarbejdet 7 eksempler t i l forelæggelse fo r b o lig s ty re ls e n med spørgsmålet om, h vorledes adgangs are al er fordeles i re la tio n t i l b e k e n d t g ø re ls e n r. 311 a f 2 7. ju n i 1983 om beregning a f a re a le t a f b o lig e r og erh v e rv s lo k a le r. De h a r i denne forb in d else o p ly s t, at det ved beregning a f h u s le je a re a le r i a lt overvejende grad e r fo rd e lin g e n a f adgangsarealerne, der skaber problemer, s p e c ie lt i den s itu a tio n, hvor d e r in d g å r e r h v e rv s lo k a le r, fx i kælderetagen, e lle r hvor der er fæ lles adgang t i l fx b o lig e r og "udenomsrum". I t i lk n y t n in g t i l bekendtgørelsens 1, l i t r a f, har De således ønsket o p ly s t, om d e tte forhold f o r t s a t s k a l fo r s tå s på en sådan måde, at de i bestemmelsen om talte (supplementsrum) i re la tio n t i l f o r deling a f adgangsarealer skal b etrag tes som sæ rskilte enheder, såfremt de har dør fo r b in d e ls e t i l adgangsarealet. T il de en kelte eksempler skal b o lig s ty re ls e n bemærke følgende: Ad eksempel I : A r e a le t a f trapperummet udgør i d e tte eksempel 4 9,6 m2 og s k a l fo rd e le s li g e lig t på de tillig g e n d e bolig e n h ed e r, det v i l sige e t a re a l for hver le jlig h e d på 6,2 m^, svarende t i l 6 m2. Ad eksempel I I : I d e t t e eksempel findes i kælderetagen alene udenomsrum. Adgangs a re a le t t i l k æ ld e ra re a le t s k a l ik k e medregnes i d et adgangsareal, der skal fordeles på boligenhederne, j f. bekendtgørelsens 1, l i t r a a. D et a r e a l, d er s k a l fo r d e le s, o m fa tte r kun de 4 trapperum, h vorfra der er adgang t i l boligenhederne. F o rd e lin g e n a f a d g an g sareale r er således id e n tis k med beregningen i eksempel I. Ad eksempel I I I : H o ved reg len ved fo rd elin g a f adgangsarealer e r, at tra p p e r, k o rrid o rer mv. i kældre o g /e lle r ta g e ta g e r ik k e medregnes i adgangsarealet. Er der im id le rtid fæ lles adgang t i l b o lig e r/e rh v e rv s lo k a le r og "udenomsrum", medregnes kun halvdelen a f d e tte a real t i l det samlede fæ lle s a re a l, der s kal fo rd eles. Da in d gangen i det konkrete eksempel er i kælderen, er adgangsarealet fæ lles fo r "udenomsrum" og b o lig e n h e derne, og adgangsarealet i kælderen skal d erfo r medregnes med det halve k æ ld e ra re a l, d e t v i l s ig e en fo rd e lin g e fte r beregning b i Deres eksempel. Ad eksempel IV: I kæ lderen fin d e s e t erhvervsareal og et areal t i l "udenomsrum". Adgangen t i l erh vervsarealet i kæ lderen s k e r gennem kældertrapperummet og kældergangen. Som a n fø rt i bemærkningerne t i l eksempel I I I o m fa t t e r a d g a n g s a re a le t i d e tte eksem pel 4 trapperum (stuen, 1. s a l, 2. s a l og 3. s a l) samt h a lv d e le n a f kældertrapperummet og halvdelen a f kældergangen. Ved beregningen a f det adgangsareal, der skal fo r d e le s, s v a re r såle d e s t i l Deres beregning b. T il o rie n te rin g s kal man oplyse, at denne b ereg nin g også s k a l anvendes, såfremt der er adgang t i l erhvervsenheden både fr a kælderetagen og fr a gaden. I d e tte tilfæ ld e er d er 9 e n h ed er, e fte r h v ilk e a re a le t skal fordele s, fo rd e lt på 8 boligenheder og 1 erhvervsenhed. Ad eksempel V: P ro blem stillin g en svarer e fte r styrelsen s o p fa tte ls e t i l eksempel IV, id e t der her dog mangler en kældergang. A d g a n g s a re a le t o m fa tte r 4 trapperum samt e t h a lv t kældertrapperum og skal fo rd e le s e f t e r Deres beregning b. Ad eksempel V I: I lig h e d med de to foregående eksempler findes der såvel udenomsrum som erhvervsenhed i k æ ld e re n. Adgangsarealet, det v i l sige trapperum og gang, i kælderetagen skal d e rfo r kun medtages med h a lv d e le n. B o lig s ty r e ls e n skal herved bemærke, at andelen p r. enhed kan opgøres t i l 54,4 m2 : 9 = 6,04 = 6 m2. Ad eksempel V II: ; Da d er e r indgang fr a kælderetagen, hvor der findes ; såvel 1 erhvervsdel som "udenomsrum", indregnes arei a le t a f kældertrapperummet som i eksempel I I I, det v i l sige at det a le n e er h a lv d e le n a f a r e a le t a f kæ ldertrapperum m et, der skal tillæ g ges summen a f de ' 4 trapperum. j E n d e lig s k a l b o lig s ty r e ls e n bemærke, at "supplementsrum" i re la tio n t i l fo rd e lin g a f adgangsarealer! e f t e r s ty r e ls e n s o p fa tte ls e fo rts a t skal betragtes j som sæ rskilte enheder. Reglerne om fo rd e lin g a f adgangsarealer svarer på d e tte punkt t i l bestemmelser- ne vedrørende BBR, h vorefte r sådanne a re a le r b etrag - : te s som s æ r s k ilte enheder, når rummet har sæ rskilt indgangsdør (og adresse), t j Den endelige afgørelse a f de re js te spørgsmål henhøj re r under domstolene. i i E f t e r modtagelsen a f d e tte svar re tted e u dvalgsfor-! manden en te le fo n is k forespørgsel t i l B o lig styrelsen I e fte r fu lg t a f e t bekræftende brev den 21. september. B o lig s ty r e ls e n svared e herpå ved s k riv e ls e a f 11. I oktober 1984 ( j. n r ) således: I fo rts æ tte ls e a f tid lig e r e korrespondance med b o - lig s t y r e ls e n vedrø rende bekendtgørelse n r. 311 a f j 27. ju n i 1983 om beregning a f a re a le t a f b o lig e r og i e rh v e rv s lo k a le r har De i s k riv e ls e a f 21. september ; 1984 bedt b o lig s ty re ls e n bekræ fte, at! a) Ydervæggen mod adgangsarealet medregnes t i l ad- I gangsarealet. b) Væggen mellem adgangsarealet og udenomsrum skal i medregnes t i l adgangsarealet. j c) A re a l a f u d n y tte t tagetage beregnes i e t plan 1,5 m over fæ rdigt gulv t i l ydersiden a f tagbe- J klædningen uanset skunkhøjde. d) Trapperum i tagetage ikke medregnes i adgangsj a r e a l e t, s å fre m t d e t ale n e b e tje n e r udenomsrum. I denne a n le d n in g s k a l b o lig s ty re ls e n meddele, at man er enig i, at fordelingen a f adgangsarealer ved b ereg n in g a f a re a le t a f b o lig e r og erh vervslokaler skal ske som an fø rt i Deres s k riv e ls e. Som m eddelt i tid lig e r e s k riv e ls e r skal b o lig s ty relsen und erstreg e, a t den e n d e lig e a fg ø r e ls e a f spørgsmålet henhører under domstolene De beregnede b ru tto a re a le r (populært = h u s le je a r e a - i l e r ) anvendes som nøgle ved beregningen a f en række j yd elser, der b l.a. er an fø rt i den af B o lig m in is te - ; r ie t s økonom isk-statistiske kontor udsendte BBR-Medd e lelse 1980 no. 6 (a f 23. december 1980), h vor d et i b l. a. hedder: ; De re g is tre re d e a re a le r er blandt andet a f betydning fo r: - b ere g n in g a f b o lig s ik r in g og b o lig y d e ls e t i l p e n s io n is te r, - b ereg n in g a f husleje mv. e ft e r bestemmelserne i lov om m id le rtid ig reg u lerin g a f b o lig fo r h o ld e -

10 1985 side 222 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD - udm åling a f s t ø t t e t i l alm ennyttige b o lig e r og p riv a te andelsboliger e fte r lo v om b o lig b y g g e ri, (dog med en kelte a fv ig e ls e r i d e fin itio n e rn e ), - en række opgørelser i fo rb in d e ls e med kommuneplanlægning og anden fysisk planlæ gning, - ejendomsvurdering e fte r lov om vurdering a f fast ejendom samt - s ta tis tis k e opgørelser. B ereg n in g sre g le rn e gælder fo r rene boligejendomme og fo r ejendomme, der både indeholder b o lig e r og e r h v e rv s le je m å l. Begge a rte r a f ejendomme er undergivet såvel Lejeloven som B olig reg u lerin gsloven. (Begge lo v e e r o p ta g e t i "Landinspektørens Lovsamling" under indeks (E je rle jlig h e d s lo v m.m.)). Regle rn e gælder også fo r rene erhvervsejendomme, der er undergivet L ejeloven, men ikke B o lig r e g u le r in g s lo ven. Ligesom "udenomsrum" - som a n fø rt i fornævnte bekendtgørelses 1, s tk. 4, l i t r a c - ikke s k a l medre g n es i b ru tto a re a le t, skal f.e k s. teknikrum, ventila tio n s ru m og renovationsrum h e ll e r ik k e m edregn es. Vær opmærksom på sikringsrum ; der hersker for disses vedkommende nogen usikkerhed om, h v o r v id t de s k a l b e tra g te s som udenomsrum, a l den t i d, de a f og t i l kan være genstand for u d le jn in g. D et s k a l h er bemærkes, a t fr itlig g e n d e garager, carp o rte og udhuse godt kan u d lejes - e v e n tu e lt som selvstændige enheder e ll e r som forholdsmæssige andele - uden at de indgår i fordelinqen a f a re a le rn e. Om et par sæ rlige forekomster har der været r e tte t te le fo n is k forespørgsel t i l B o lig s ty re ls e n, d er var a f den o p fa tte ls e, at 1) overdækkede b u t ik s to r v e s k u lle medregnes som adgangsareal ved huslejeberegning 2) en fæ lle s g a n g i en ta g e ta g e, um iddelbart kun givende adgang t i l klubvæ relser beregningsmæss ig t s k u lle lægges sammen med det ø v rig e tra p perum. Det samlede fæ lle s a d g a n g s a re a l s k u lle d e r e f t e r fo rd eles på sam tlige enheder med lig e s to re andele. Den 2 0. september 1985 fremsendte e je rle jlig h e d s u d v a lg e t denne sanlede a r t ik e l med tilh ø re n d e eksemple r t i l b o lig s ty re ls e n med h e n v is n in g t i l t r u f f e n a f t a l e herom og med anmodning om eventuel kommentar forinden o ffe n tlig g ø re ls e i Landinspektørens Meddele ls e s b la d B olig styrelsen havde ingen kommentarer t i l det fremsendte m a te ria le, h v ilk e t s ty r e ls e n tilk e n d e g a v i s k riv e ls e a f 14. oktober 1985 ( j. n r ) således: " I s k riv e ls e a f har Den danske Landinspektø rfo ren in g, E je rle jlig h e d s u d v a lg e t, r e t te t henven d else t i l b o lig s ty re ls e n vedrørende beregning af a re a le t a f b o lig e r og e rh v e r v s lo k a le r i m edfør a f b o lig s ty r e ls e n s bekendtgørelse n r. 311 a f 27. ju n i Henvendelsen s k e r i fo rts æ tte ls e a f en tid lig e r e korrespondance med b o lig s ty re ls e n vedrørende en række eksem pler på arealberegning, der skal gengives i landinspektørernes f a g s k r ift, og b o lig s ty r e ls e n e r b levet bedt om at fremkomme med even u telle kommentar e r, fø r m a te ria le t o ffe n tlig g ø re s. U d kas tet t i l a rtik le n er en gengivelse a f den oprin d e lig e henvendelse t i l b o lig s ty re ls e n med genoptry k a f styrelsen s svar i sin helhed. H e r til er medta g e t et par eksempler, der har været r e js t o v e rfo r b o lig s ty re ls e n te le fo n is k. I denne anledning skal b o lig s ty re ls e n meddele, at man ikke har kommentarer t i l det fremsendte udkast." U d v a lg e t skal henlede opmærksomheden på, at landin spektørens opgivelse a f de pågældende a re a le r - d et være s ig i form a f en skematisk o p s tillin g e lle r i beskrivende form - bør være såd an, a t d e t k l a r t fre m g å r, h v ilk e a f de le jed e a re a le r, der indgår i fordelingsnøglen og h v ilk e, der ikke gør d e t

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning Lejemålsberegning Beregning af BBR-arealer Ejerlejlighedsarealer Deklarationer og vedtægter Lejemålsberegning

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

GENERALFORSAMLINGERNE

GENERALFORSAMLINGERNE L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte København F. Telefon (01)

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte København F. Telefon (01) LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E SB LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte 4. 2000 København F. Telefon () 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere