Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling"

Transkript

1 Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

2 Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling Side 9 Ledelsesmæssige udfordringer Side 18 Kerneopgave Side 22 Kompetenceudvikling form Side 26 Stamdata Side 29

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er udarbejdet af COK i samarbejde med BUPLs Lederforening. Undersøgelsen er gennemført som et online spørgeskema i juni Det primære formål med undersøgelsen er at belyse ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov hos ledere af dagtilbud. Undersøgelsen kortlægger ledernes egne opfattelser af behov for kompetenceudvikling osv. Respondenterne omfatter ca. 500 ledere af dagtilbud i 72 ud af 98 kommuner (udsendt til alle kommuner). Langt størstedelen (64 %) af respondenterne er ledere af medarbejdere i kommunale dagtilbud.

4 Hovedkonklusioner 73 % af lederne oplever, at dagtilbuddenes kerneopgave har været under mærkbar forandring de sidste fem år. Det er især temaer som øget fokus på læring (opleves både positivt og negativt), flere krav og behov i forældresamarbejdet, større fokus på kvalitet og faglighed samt besparelser og ekstra-opgaver, der tager fokus fra kerneopgaven, der beskrives som ændringer. Der er flest ledere, der peger på ledelse af forandringsprocesser, som det område, hvor de oplever størst behov for kompetenceudvikling, og hvor de er mest udfordrede ledelsesmæssigt. Herefter følger ledelse af digitalisering og digitale løsninger. Dykker man nærmere ned i ledernes egne beskrivelser af de største ledelsesmæssige udfordringer er det særligt prioritering af (få) ressourcer og ledelsestid, ledelse af medarbejderenes arbejde med kerneopgaven og medarbejdernes meningsskabelse og motivation samt kompleksiteten i ledelsesopgaven og navigation mellem de mange krav og interessenter, der fylder. Lederne oplever, at de anvender en bred vifte af kompetencer i hverdagen, og vurderer at de vil kommer til at anvende samtlige kompetencer mere om 1-2 år. Det er især faglig ledelse og personaleledelse, der fylder i dag, mens lederne vurderer, at de anvender datainformeret ledelse og ledelse af digitalisering og digitale løsninger mindst. Til gengæld er det netop de to sidstnævnte, der er højdespringere i ledernes vurdering af, hvilke kompetencer, de anvender mest om 1-2 år. Lederne oplever, at sparring og feedback på egen ledelsespraksis (fra ledelseskolleger, medarbejdere og egen leder), er mest relevant for egen ledelsesudvikling.

5 Udfordringer, kompetencebehov og nvendte kompetencer på tværs af de 8 ledelsestemaer

6 Hvad finder lederne mest udfordrende? 20,00% 18,00% 18,54% 16,00% 14,00% 12,00% 12,62% 11,64% 12,62% 14,00% 10,00% 9,66% 8,00% 6,00% 6,51% 6,31% 8,09% 4,00% 2,00% 0,00% Faglig ledelse Ledelse af forandringsprocesser Personaleledelse Ledelse af samarbejde Ledelse af forvaltning, økonomi og administration Datainformeret ledelse Strategisk ledelse i en politisk styret organisation Ledelse af digitalisering og digitale løsninger Ingen af ovenstående

7 Hvor oplever lederne det største behov for kompetenceudvikling? 20,00% 18,93% 18,00% 16,00% 14,00% 14,00% 16,17% 12,00% 10,85% 11,44% 10,00% 8,68% 8,00% 6,00% 7,10% 6,71% 6,11% 4,00% 2,00% 0,00% Faglig ledelse Ledelse af forandringsprocesser Personaleledelse Ledelse af samarbejde Ledelse af forvaltning, økonomi og administration Datainformeret ledelse Strategisk ledelse i en politisk styret organisation Ledelse af digitalisering og digitale løsninger Ingen af ovenstående

8 I hvor høj grad anvender lederne de otte ledelseskompetencer i den daglige ledelse? Faglig ledelse 7 Ledelse af digitalisering og digitale løsninger 6 5 Ledelse af forandringsprocesser Strategisk ledelse i en politisk styret organisation 1 0 Personaleledelse I dag Om 1-2 år Datainformeret ledelse Ledelse af samarbejde Ledelse af forvaltning, økonomi og administration

9 Kompetenceudvikling - behov

10 Tema 1: Faglig ledelse 40,00% 36,09% 35,00% 30,00% 28,01% 29,89% 27,82% 31,39% 25,00% 20,00% 23,50% 22,56% 15,00% 10,00% 12,78% 10,53% 5,00% 0,00% omsætte forskning og viden til pædagogisk praksis skabe organisatoriske strukturer, der understøtter mine medarbejdere i at samarbejde om børnenes udvikling, trivsel og læring give medarbejderne systematisk feedback på deres arbejde understøtte medarbejdernes faglige udvikling i hverdagen støtte medarbejderne i at anvende reflekterende og undersøgende metoder (såsom kollegafeedback) lede medarbejdernes arbejde med udvikling af læringsmiljøer I relation til udvikling af evalueringskultur i vores institution(er) iagttage og vurdere den pædagogiske praksis ift. de mål, vi arbejder med 1,50% Jeg oplever ikke Ikke relevant for noget af mit arbejde ovenstående som udfordrende

11 Tema 2: Ledelse af forandringsprocesser 40,00% 35,00% 31,20% 34,40% 33,65% 30,00% 28,57% 25,00% 24,62% 20,00% 19,92% 15,00% 11,28% 12,03% 10,00% 5,00% 1,13% 0,00% skabe ejerskab hos medarbejderne, når nye tiltag skal igangsættes formidle retning og vision tydeligt over for mange forskellige interessenter (fx forældre, personale, egen leder) forankre nye tiltag i vores kultur finde nye værdiskabende løsninger på komplekse problemstillinger skabe rammer for medarbejdernes fokus på kerneopgaven i forandringsprocesser skabe tydelige forventninger til medarbejderne lede innovative processer Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende Ikke relevant for mit arbejde

12 Tema 3: Personaleledelse 45,00% 40,00% 39,29% 35,00% 30,00% 28,01% 25,00% 20,00% 16,73% 25,00% 21,80% 19,36% 15,00% 13,35% 10,00% 9,77% 5,00% 1,13% 0,00% I relation til håndtering af de svære medarbejdersamtaler om personalemæssige forhold (fx sygefraværssamtaler) I relation til rekruttering af medarbejdere I relation til håndtering af konflikter i medarbejdergruppen inddrage medarbejderne kontinuerligt i udvikling af den pædagogiske praksis beskrive og tydeliggøre forventninger til de forskellige stillinger arbejde strategisk med at bringe medarbejdernes ressourcer i spil (fx ift. kompetenceudvikling) motivere medarbejderne til at samarbejde om kerneopgaven Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende Ikke relevant for mit arbejde

13 Tema 4: Ledelse af samarbejde 30,00% 28,57% 25,00% 25,94% 24,44% 20,00% 18,98% 17,67% 19,74% 17,11% 15,79% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% lede tværgående samarbejder mellem forskellige faggrupper (fx i sager om børn med særlige behov) I relation til ledelse af samarbejdet om sammenhængende læringsmiljøer (fx i overgang fra dagtilbud til skole) navigere inden for love og regler i tværgående samarbejder skabe et godt forældresamarbejde til gavn for barnets udvikling, læring og trivsel håndtere det udfordrende forældresamarbejde, fx når barnet mistrives I relation til samarbejdet med forældrebestyrelsen om udvikling af kvaliteten for det samlede dagtilbud I relation til inddragelse af forskellige interessenter (fx forældre som frivillige, frivillige organisationer eller lokalt erhverv) på en måde, der bidrager værdifuldt til en konkret problemstilling Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende 0,94% Ikke relevant for mit arbejde

14 Tema 5: Ledelse af administration, økonomi og forvaltning 30,00% 25,00% 24,44% 25,56% 23,87% 20,00% 17,11% 18,23% 18,98% 15,00% 10,00% 9,77% 11,47% 5,00% 0,00% sikre en effektiv økonomiog ressourcestyring planlægge og udføre effektiviseringer, således at ressourcerne anvendes bedst muligt (til gavn for kerneopgaven) lede inden for rammerne af de personalejuridiske bestemmelser arbejde med budgetopfølgning lede inden for rammerne af forvaltningslovens bestemmelser anvende opdateret viden om overenskomster Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende Ikke relevant for mit arbejde

15 Tema 6: Datainformeret ledelse 40,00% 35,00% 30,00% 34,96% 32,33% 33,46% 30,64% 25,00% 20,00% 15,00% 17,29% 12,59% 14,85% 10,00% 7,52% 5,00% 0,00% skabe de organisatoriske rammer for, at medarbejderne kan arbejde systematisk med data om børns udvikling, trivsel og læring formidle dokumenteret viden om børnenes udvikling, trivsel og læring opad til forvaltningen formidle dokumenteret viden om børnenes udvikling, trivsel og læring til medarbejdere øge medarbejdernes samarbejde om indsamling og anvendelse af data sørge for, at vi anvender data til at udvikle den pædagogiske praksis I relation til anvende forskellige former for data om de samme fænomener prioritere anvendelse af data som er relevante for kerneopgaven Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende 2,63% Ikke relevant for mit arbejde

16 Tema 7: Strategisk ledelse 40,00% 35,00% 33,08% 34,96% 30,00% 25,00% 22,37% 21,05% 20,00% 18,42% 15,00% 11,28% 15,60% 14,47% 11,84% 10,00% 5,00% 0,00% samarbejde med forvaltningen om implementering af de fastsatte mål navigere i modsatrettede interesser, fx mellem forældres ønsker og politiske krav oversætte den kommunale strategi for dagtilbudsområdet til vores institution/område sikre en strategisk ressourcestyring arbejde strategisk med kompetenceudvikling af medarbejdere kunne påvirke beslutninger opad til forvaltningsniveau i forhold til dagtilbuddets udvikling arbejde strategisk med dokumentation ift. at udvikle den pædagogiske praksis udarbejde strategiske planer ift. kvalitetsarbejde Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende 2,44% Ikke relevant for mit arbejde

17 Tema 8: Ledelse af digitalisering og digitale løsninger 50,00% 45,00% 43,80% 40,00% 35,00% 32,33% 30,00% 25,00% 21,24% 22,74% 25,38% 24,44% 20,00% 15,00% 13,53% 10,00% 5,00% 0,00% vurdere hvilke digitale løsninger, vi skal implementere for at understøtte arbejdet med kerneopgaven klæde medarbejderne på til at anvende digitale løsninger skabe forståelse hos forældrene for, hvordan de digitale løsninger kan skabe merværdi anvende digitale løsninger i forældresamarbejdet, så de skaber værdi for samarbejdet om børnene arbejde med børnenes digitale dannelse (herunder kritisk tænkning og praktisk kunnen) forstå og håndtere modstand hos medarbejderne i forhold til anvendelsen af digitale teknologier Jeg oplever ikke noget af ovenstående som udfordrende 1,69% Ikke relevant for mit arbejde

18 Ledelsesmæssige udfordringer

19 Ledelsesmæssige udfordringer 1 prioritering og ressourcer Der er næsten 300 ledere (ud af ca. 500), der på den ene eller den anden måde skriver noget, der relaterer sig til ressourcer. Tre temaer dominerer: Ressourcer og ydre betingelser, der udfordrer, hvorunder særligt normeringer, tidspres, og økonomiske ressourcer nævnes ofte. Ledelsesmæssig prioritering af kerneopgaven, faglig ledelse og personaleledelse, når drift, administration og timer på gulvet fylder i hverdagen. Tid til planlægning og implementering af konkrete indsatser (ofte ovenfra).

20 Ledelsesmæssige udfordringer 2 ledelse af medarbejdere Det kommer ikke som nogen overraskelse, at ledelse i relation til medarbejdere optager ledere af dagtilbud i høj grad. Der er fire temaer, som særligt træder frem i relation hertil: At bedrive faglig ledelse, hvilket både nævnes som begreber og mange elementer heraf. At skabe mening og motivation i forbindelse med nye tiltag og forandringer generelt. At skabe fælles syn på kerneopgave og fokus på kvalitet i dagtilbud. At arbejde strategisk med at få de rette medarbejdere på rette sted og tidspunkt (særligt med meget fravær).

21 Ledelsesmæssige udfordringer 3 strategisk ledelse - op, ned, ud og ind Som det sidste overordnede tema, udfordrer det lederne at navigere strategisk i en politisk styret organisation, med mange interessenter og opgaver og stor variation i opgavetyperne. Fire temaer fylder særligt: At navigere i mange interessenters forventninger og få dem til at mødes (med høj kvalitet) Den store kompleksitet i ledelsesopgaven Sammenhæng og samarbejde i ledelseskæden fra forvaltning til det decentrale led Ledelse af forandringer, herunder at omsætte de mange tiltag til hverdagen i institutionen

22 Kerneopgave

23 Hvad er jeres kerneopgave?

24 Oplever du, at jeres kerneopgave har været under mærkbar forandring inden for de sidste 5 år? 80,00% 70,00% 73,21% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 26,79% 20,00% 10,00% 0,00% Ja Nej

25 Hvordan er kerneopgaven ændret? Lederne fokuserer både på 1. ændring af kerneopgaven, herunder: Øget fokus på læring (opleves både positivt og som noget, der fjerner fokus fra fx nærvær, trivsel og udvikling) Øget fokus på faglighed og kvalitet Øget fokus på forældreinddragelse. 2. betingelser, der ændrer arbejdet med kerneopgaven, herunder: Besparelser og dårligere normeringer En stor mængde tiltag og en lind strøm af forandringer, der tager tid fra arbejdet med børnene Forandringer i forældregruppen og børnenes behov, som kræver mere (børn med særlige udfordringer og forældre med behov for vejledning) Dokumentation og arbejde med data, som fjerne fokus fra arbejdet med kerneopgaven Mange forskellige interessenter, der har forventninger til kerneopgaven.

26 Kompetenceudvikling - form

27 Hvad kendetegner god kompetenceudvikling?

28 Ledelsesudvikling hvad finder du mest relevant? 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 67,89% 68,70% 62,20% 49,19% 35,16% 53,86% 42,07% 35,98% 30,00% 20,00% 14,63% 21,54% 10,00% 0,00% 0,61% 3,46%

29 Stamdata

30 Stamdata - Stilling 70,00% 63,77% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 12,13% 12,28% 10,00% 0,00% 5,39% Leder af medarbejdere (dagpleje) 1,95% Leder af ledere (dagpleje) Leder af medarbejdere (kommunalt) Leder af ledere (kommunalt) Leder af medarbejdere (privat/selvejende) 1,20% 1,95% 1,35% Leder af ledere (privat/selvejende) Teamleder/koordinator Jeg har ikke ledelsesansvar Andet (angiv venligst)

31 Stamdata Områdeledere adspurgt om antal børnehuse, de har ansvar for (85 besvarelser) 45,00% 40,00% 38,82% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 24,71% 21,18% 15,00% 15,29% 10,00% 5,00% 0,00% 1-2 institutioner/børnehuse 3-5 institutioner/børnehuse 6-10 institutioner/børnehuse >11 institutioner/børnehuse

32 Stamdata - Anciennitet 35,00% 30,00% 28,68% 25,00% 21,40% 22,64% 21,24% 20,00% 15,00% 10,00% 6,05% 5,00% 0,00% <1 år 1-5 år 6-10 år år >20 år

33 Stamdata - Lederuddannelse 45,00% 40,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 23,72% 16,74% 19,38% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,58% 4,03% 2,33% 2,95% 2,02% 0,62%

34 Stamdata Personaleansvar 40,00% 36,65% 35,00% 30,00% 25,00% 24,38% 20,00% 20,03% 15,00% 14,91% 10,00% 5,00% 0,00% 3,57% 0,47% >36 Ingen

35 Kontakt Susanne Harder Konsulent M: E:

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Skoleledelse 2016/17 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Indhold Om undersøgelsen Side 3 Undersøgelsens opbygning Side 4 Hovedkonklusioner Side 7 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 9 De

Læs mere

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Skoleledelse 2016/17 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Indhold Om undersøgelsen Side 3 Undersøgelsens opbygning Side 4 Hovedkonklusioner Side 7 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 9 De

Læs mere

Møde i Børne- og Kulturchefforeningen Region Midtjylland den 8. september 2017

Møde i Børne- og Kulturchefforeningen Region Midtjylland den 8. september 2017 Møde i Børne- og Kulturchefforeningen Region Midtjylland den 8. september 2017 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. Kort om COK og indsatser på 0-18 års området 3. Deltagernes overvejelser om ledelses-

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan Indhold TILBUD KOMPETENCEUDVIKLINGSINITIATIVET: KOMPETENCEFORLØB MED HENBLIK PÅ REALISERING AF EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG FORTSATTE UDVIKLING AF

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opbygning af undersøgelsen Side 4 Resumé Side 5 Stamdata Side 7 Sammenligning

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder ved Herningsholmskolen

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder ved Herningsholmskolen NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder ved Herningsholmskolen Indledning Herningsholmskolen søger afdelingsleder til en ny afdeling på Holtbjerg. Stilling er ledig til besættelse pr. 1. april 2019. Stillingen

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I 3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I DAGINSTITUTIONER Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion, i forhold til at fremme faglig refleksion og udvikling

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO-

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- 3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- GISKE LEDELSE FAGLIGE LEDERE Den styrkede pædagogiske læreplan Kompetenceløft på dagtilbudsområdet Version 2018.04.08 Formålene med kompetenceudviklingen er samlet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Vælg det rigtige evalueringsredskab

Vælg det rigtige evalueringsredskab www.eva.dk Vælg det rigtige evalueringsredskab Kvalitet i dagplejen - Landskonference 2018 FOA d. 29. maj 2018. En styrket pædagogisk læreplan høringsudkast (oktober 2017) Med evalueringskultur i dagtilbuddet

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 1 Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Forslagsstiller: Den lokale lederforenings bestyrelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Netværk for læringsagenter og ledere d

Netværk for læringsagenter og ledere d Formål med uddannelse af Læringsagenter At styrke arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på udvikling af motiverende læringsmiljøer og - processer. Centrale indsatsområder: inklusion sprogtilegnelsesindsatsen

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan BUPL Storkøbenhavn Den 24.05..2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 06-06-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering af og læringsmiljøet

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

TOPI -Tidlig opsporing og indsats

TOPI -Tidlig opsporing og indsats TOPI -Tidlig opsporing og indsats Erfaringer og effekt - en tværfaglig implementeringsproces der involverer alle fagligheder og ledelseslag i B&U som arbejder med børn fra 0 til18 år Cita Ammitzbøll, cia@viborg.dk

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Baggrund I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og

Læs mere

Bocenter for unge og voksne med særlige behov Jobprofil. Afdelingsleder for. Samværs og aktivitetstilbuddet Regnbuen & Følstruphusene - Hus A

Bocenter for unge og voksne med særlige behov Jobprofil. Afdelingsleder for. Samværs og aktivitetstilbuddet Regnbuen & Følstruphusene - Hus A Jobprofil Afdelingsleder for Samværs og aktivitetstilbuddet Regnbuen & Følstruphusene - Hus A Bocenter for unge og voksne med særlige behov Afdelingsleder på Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD VED VI OM KVALITET? (EVA) Strukturel kvalitet Normering, gruppestørrelse og -organisering Fysiske

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole 1. Indledning Ørnhøj Skole søger en skoleleder, der brænder for den lokale skole. Har du gode samarbejdskompetencer? Og kan du gå foran i udviklingen

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 NOVEMBER 2018, ELSE SALL Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen for Skanderborg Kommunale Dagpleje:

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017 Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet Oplæg for BSU juni 2017 Indhold i oplægget Baggrund for udarbejdelse af det pædagogiske grundlag Sammenhæng mellem Master for styrket pædagogisk læreplan

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Dagsorden og Referat 1. Tjek ind: siden sidst. 1 stjerne + 1 ønske (max 1 min pr. deltager;) Der er rigtig mange processer og projekter i gang

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere. Strategi, Service og Koordination

Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere. Strategi, Service og Koordination Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere Strategi, Service og Koordination Niveau 2, fagchefens profil Kommunikativ og analytisk kompetence: Skaber og formidler overblik over eget fagområde Kan kommunikere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder.

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Hjørring Kommune notat Dagtilbud Sag nr. 00.18.00-A21-3-11 27-09-2011 Side 1. Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Dette notat beskriver kompetencer og kerneopgaver

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Introduktion til dagtilbudsområdet

Introduktion til dagtilbudsområdet BFU 23.4.18 Introduktion til dagtilbudsområdet Dagtilbudsstruktur Personaleressourcer Tildelingsmodel Økonomi Styrelsesvedtægt Strategi for pædagogisk praksis KVALid SUS - status og udviklingssamtaler

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR-survey 2016 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelsen Igen i år tager COK pulsen på bevægelser i den kommunale HR s opgaveportefølje og oplevede styrker

Læs mere

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse,

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse, KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering om ny klyngeledelsesprofil Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere