Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd"

Transkript

1 7. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: Dokument nr.: Version 2 Mødetid/-sted: 24. august 2017 (uge 34), kl , Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 i mødelokaler på 1. sal. Referent: MLJ, NIRAS Mødedeltagere: Mødedeltagere Henrik Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Martin Kristensen, Køge Sportsfiskerforening Thomas H. Larsen, Sjællands Småbådsklub Vibeke Preisler, Dansk Kano og Kajak forbund Jens Rasmussen, DANVA Jørgen Clausen, Komiteen for bedre bebyggelse på Amager Søren Boas, Dansk Skovforening Jens Bach, Solrød Kommune Rune Storm-Byrnak, Stevns Kommune Ole Johannsen, Ringsted Kommune Mads Lottrup Jyde, NIRAS Henriette Gerlach, NIRAS Godkendelse af referat Afbud: Jørn Christiansen Bæredygtigt Landbrug, Poul Erik Brixtofte - Danske Vandløb, Ole Elbæk - Landbrug og Fødevarer, Ole Christiansen - Vandløbslaug for Roskilde Kommune, Christian Lerche - VKST, Ziggy Gylager - Greve Sportsfiskerforening, Knud Flensted - Dansk Ornitologisk Forening, Kurt Sjøgreen - Friluftsrådet, Henning Hjuler - Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Folmann - Foreningen for Fair spildevand, Carsten Boserup - Landøkonomisk Selskab. Fordeling: Medlemmer af Køge Bugt Vandråd, Sekretariatskommune og øvrige kommuner i Hovedvandopland Køge Bugt. Næste møde: NIRAS A/S Ahlgade 3M 4300 Holbæk T: D: E: CVR-nr Tilsluttet FRI 1

2 14. september 2017 (uge 37), kl , Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 i mødelokaler på 1. sal. Bilag: Udtræk fra WebGIS pr. 17. august Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1. Kommunernes input til Køge Bugt Vandrådsudvekslinger af 14. august opgave 1. Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 2. Input fra Ishøj Kommune vedr. Store Vejle Å og Lille Vejle Å opgave 2. Power Point fra møde i Køge Bugt Vandråd den 24. august Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 24. august Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat. 4. Genoptagelse af punktet - drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier. Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger. Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om afgrænsning af vandområdeplanerne vedtages. 5. Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb. Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger. Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og analyse vedtages. 6. Evt. 1 Velkomst Solrød Kommune bød velkommen til 3. møde i Køge Bugt Vandråd, som desværre var ramt af en del afbud pga. sygdom, høst og andre forhindringer. NIRAS gav en kort introduktion til dagsordenen for mødet. 2 Godkendelse af dagsorden. Køge Bugt Vandråd skal godkende dagsorden. Køge Bugt Vandråds udtalelse: Dagsorden godkendes med følgende præcisering under pkt. 5. Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og analyse vedtages. 3 Godkendelse af referat. Køge Bugt Vandråd skal godkende beslutningsreferatet fra mødet afholdt den 10. august 2017, som er fremsendt til rådets medlemmer den 14. august

3 Køge Bugt Vandråds udtalelse: Jørn Christensen fra Bæredygtigt Landbrug havde meldt afbud til dagens møde, men havde pr. e- mail af 24. august 2017 oplyst at han ikke vil ikke godkende referatet fra mødet den 10. august, da der ikke er skrevet noget om det, han fremførte. Det føres til referat, at Jørn Christensen fra Bæredygtigt Landbrug på mødet den 10. august 2017 fremførte de synpunkter, som gengivet i deres udtalelse af 24. juli (se bilag - indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1). Ligeledes gjorde Jørgen Christiansen opmærksom på, at ca. 97 % af alle naturligt forekommende danske vandløb er kanaliserede og opgravede, mens kun ca. 3 % har bibeholdt deres naturlige slyngninger og oprindelige fysiske variation med henvisningen til DMU- rapport som er fremsendt pr. d. 8. august 2017 til Vandrådets medlemmer. Jens Rasmussen fra DANVA kunne godt godkende referatet, da der ikke var taget nogle beslutninger på sidste møde og det var et beslutningsreferat. Der blev forespurgt til yderligere ønsker til ændringer i referatet. Der var ikke yderligere ønsker. 4 (Genoptagelse af dagsordenpunkt fra sidste møde) Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier Køge Bugt Vandråd skal bistå kommunerne med lokal viden i arbejdet med at vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb under 10 km 2 i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat. Køge Bugt Vandråd har også mulighed for at indsende yderligere oplysninger om de konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal indgå eller udgå. Den nye afgrænsning er baseret ud fra de af Miljøstyrelsen udpeget faglige kriterier, som omhandler den økologiske tilstand (målt ved fisk, planter og smådyr), faldforhold, slyngningsgrad, fysisk indeks og okkerpåvirkning. På mødet præsenterer Køge Bugt Vandråds medlemmer deres veldokumenterede og velargumenterede forslag på vegne af de foreninger/organisationer, som de repræsenterer. Sekretariatet har pr. 17. juli og 4. august 2017 lavet et udtræk fra IT-værktøjet MiljøGIS ( draad). Ligeledes har Køge Sportsfiskerforening fremsendt et forslag pr. mail. Der er indkommet bemærkninger fra vandrådets medlemmer til følgende vandløb i Hovedvandopland - Køge Bugt: Vandområdenr.: ros_2.4_05200 Køge Kommune. 3

4 Vandområdenr.: ros_2.4_03420 Solrød Kommune. Vandområdenr.: ros_2.4_03400 Solrød Kommune. Vandområdenr.: ros_2.4_03360 Solrød Kommune. Vandområdenr.: ros_2.4_02760 Solrød Kommune. Vandområdenr.: ros_2.4_02740 Solrød Kommune. Vandområdenr.: ros_2.4_00940 Greve Kommune. Vandområdenr.: o4745 Køge og Roskilde Kommuner. Vandområdenr.: o4636 Køge Kommune. Vandområdenr.: o4381 Køge Kommune. Vandområdenr.: o4341_y Køge, Faxe og Stevns Kommuner. Vindegårdsvandløbet Køge Kommune. Forslagene fremgår af bilagene udtræk fra WebGIS af 17. august 2017, samt mail og bilag fra: Køge Sportsfiskerforening af 17. juli 2017, Bæredygtigt Landbrug af 25. juli 2017, Sjællands Småbådsklub af 3. august 2017, Dansk Kano og Kajak Forbund af 7. august 2017, Landøkonomisk Selskab af 7 og 9. august 2017, VKST af 9. august 2017, Danske Vandløb af 10. august 2017, Vandløbslaug for Roskilde Kommune af 10. august 2017, Dansk Ornitologisk Forening af 10. august Greve Sportsfiskerforening af 24. august Efterfølgende drøfter og beslutter Køge Bugt Vandråd om der kan opnås enighed om en fælles udtalelse om afgrænsning af vandområdeplanerne og opgave 1. Køge Bugt Vandråds udtalelse: Køge Bugt Vandråd kan ikke opnå enighed om en fælles udtalelse om Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb under 10 km 2 i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster. Køge Bugt Vandråd kan ikke opnå enighed om en fælles udtalelse om de konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal indgå eller udgå, som indmeldt af rådets medlemmer. Køge Bugt Vandråd er enige om at tilslutte sig udtalelsen fra Bæredygtig Landbrug af 25. juli 2017, hvad angår afsnittene om urimelig kort tidsfrist/proces og dokumentationskrav/arbejdsdeling. Det har været et presset tidsforløb og det havde været bedst om alle kunne have deltaget i møderne (se bilaget - Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1 og se bilaget - indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 24. august 2017). Dansk Skovforening tilslutter sig hele udtalelsen fra Bæredygtigt Landbrug af 25. juli Landøkonomisk Selskab, VKST, Vandløbslaug for Roskilde Kommune, Danske Vandløb har skriftligt pr. mail (den 7., 9. og 10. august) meddelt, at de ligeledes tilslutter sig hele udtalelsen fra Bæredygtig Landbrug af 25. juli 2017 (se bilaget - Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1). Køge Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Sjællands bebyggelse på Amager, kan ikke tilslutte sig den generelle protest over, at vandløb med opland på under 10 km 2 inddrages i vandområdeplanerne. Ellebæk Syd (ros_2.4_05200) Køge Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har indmeldt et forslag om, at strækningen ikke udgår af vandplanerne. Vandløbet er vigtigt passagevand for ørred, der yngler 4

5 opstrøms, til stor glæde for de lokale beboere. Der er ingen landbrug langs strækningen og kommunens klimaindsats forventes at bidrage til en forbedret tilstand (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Danmarks Naturfredningsforening, Køge Sportsfiskerforening, Sjællands bebyggelse på Amager ønsker at strækningen medtages i vandplanerne og ikke udgår, da vandløbet allerede nu er et godt gydevandløb for havørred med op mod 50 gydebanker årligt. Ved en tidligere forurening blev der talt mere end 300 døde ørreder. Der er således relativt mange ørred i vandløbet, hvilket er en indikation for at vandløbet allerede nu har god økologisk tilstand selvom vandløbet er stort set retlinet og ligger i et bebygget område. Dansk Ornitologisk Forening har pr. mail (10. august) tilkendegivet deres støtte til dette forslag/udtalelse. Dansk Skovforening er imod at vandløbet skal medtages i vandplanerne, idet der er oversvømmelsesproblemer/-risiko i området. Danmarks Naturfredningsforening har pr. mail 30. august 2017 meddelt at følgende ønskes tilføjet til referat vedrørende Ellebæk Syd: Der er for 6 år siden blev udlagt ca. 20 tons gydegrus, og det er her ørrederne gyder. Projektet skete i samarbejde med Køge Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Køge Kommune. Herved er kommet en naturlig bestand af mindre gydefisk op til 2 kg. Der er aldrig udsat ørreder i vandløbet. Der er konstant vand i vandløbet, da der sker udstrømning fra Hastrupsøerne (regnvandsbassiner). Fald i vandløbet er godt, og der sker en stor opvækst af ørredyngel. Ejrebæk (ros_2.4_03420, ros_2.4_03400, ros_2.4_03360, ros_ 2.4_02760, ros_2.4_02740) Solrød Kommune. VKST ønsker strækningerne udtaget af Vandplanerne. Strækningen ros_2.4_03420 bør udtages fordi den er rørlagt. Strækningen ros_2.4_03400 skal ses i forlængelse af bemærkning til ros_2.4_ Vandløbet bør ses i en større sammenhæng trods det store lokale promille fald og bør udtages grundet det ren opdyrkede opland, samt at den sidste del er rørlagt fra før motorvejen. Strækning ros_2.4_03360 bør udtages, idet strækningen er rørlagt i et tæt bebygget område. Strækningen ros_ 2.4_02760 skal ses i forlængelse af udtalelse vedr. ros_2.4_02740 og ros_2.4_ Bækken er i et ren opdyrket opland og den ender i en rørlagt strækning fra før motorvejen og videre ud. Det bør overvejes om vandløbet på strækningen ros_2.4_02740 bør tages ud. Det ligger med et rent opdyrket opland og det meget lille promillefald gør det i forvejen problematisk at aflede vand. Ydermere ender vandløbet, som en rørlagt strækning fra før krydsningen med Køge Bugt motorvejen og resten af vejen ud til vandet (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Olsbæk (ros_2.4_00940) Greve Kommune. VKST ønsker strækningen udtaget af Vandplanerne. Det fysiske indeks er ukendt. Slyngningsgraden er kun lige netop opfyldt, dette på baggrund af de enkelte knæk i et ellers meget lige forløb. Bækken er vigtig i afvandingen af by og land og ydermere er strækningen rørlagt det sidste stykke ud mod kysten (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). 5

6 Skensved Å (o4745) Køge og Roskilde Kommuner. VKST ønsker strækningen udtaget af Vandplanerne. Det foreslås, at man udtager de første (fra vest mod øst) 570 meter. Der er her tale om en snorelige strækning, som ifølge regulativet kun har et fald på 2,98, samt en slyngningsgrad på 1,02. Det fysiske indeks er ukendt på denne strækning, men vurderes ikke visuelt til at være højt. Der er på denne strækning store afvandingsproblemer (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Ejby Møllebæk (o4636) Køge Kommune. VKST ønsker strækningen udtaget af Vandplanerne. Det eneste der opfyldes er slyngningsgraden. Denne slyngningsgrad er kun opfyldt grundet den optegnede rørlagte strækning. VKST har ved selvsyn set at den åbne del af strækningen er snorelige og opfylder dermed ingen af kravene (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Vandløbet var en del af VP1 og kommunen har undersøgt muligheden for at genåbne vandløbet. Projektet er dog ikke gennemført. Vandløbet opfylder kravet til slyngningsgrad, men forløbet er rørlagt bortset fra et retlinet stræk mellem rørlægningerne. Der var enighed om, at vandløbet har begrænset miljømæssig interesse. Der kunne dog ikke opnås enighed om at indstille vandområdet til at udgå af vandplanerne. Vedskølle Å (o4381) Køge Kommune. VKST ønsker strækningen udtaget af Vandplanerne. Vandløbet ligger i et rent opdyrket område og har meget store afvandingsinteresser. Vandløbet er snorelige og opfylder slyngningsgradskravet grundet de enkelte sving, der er gravet rundt om de terrænmæssige forhindringer. VKST opfordre til at man ser det ovenfra, hvor det er så tydeligt, at det kun tjener et formål afvanding af landbrugsjord (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Kanderød Bæk (o4341_y) Køge, Faxe og Stevns Kommuner. VKST ønsker strækningen udtaget af Vandplanerne. VKST foreslår, at det bør overvejes om vandløbet skal tages ud om ikke andet, så den første halvdel fra vest mod øst. Den samlede strækning opfylder kun det ene parameter i form af slyngningsgraden. I den skovbeplantede del, har den en meget naturlig slyngning, men i det åbne land er det meget lige strækninger (se bilaget - udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). 6

7 Vindegårdsvandløbet Køge Kommune. Køge Sportsfiskerforening har foreslået at medtage en strækning på ca. 1,2 km af Vindegårdsvandløbet (Køge kommune) i Vandplanerne. Vandløbet er ca. 3,6 km langt. Forslaget går kun på at medtage vandløbet fra passagen af Ringstedbanen og til udløbet i Køge Å. Vandløbet har her et gennemsnitligt fald på 5,8 og løbet primært gennem skov i et tilnærmelsesvis ureguleret forløb. Vandløbet er dog rørlagt inden udløbet i Køge Å og har et styrt ved udløbet i åen. Vandløbet er beskygget på en stor del af strækningen der ønskes medtaget, har gode fysiske forhold, stenet og gruset bund og har stort potentiale som gydevandløb for ørreder i Køge Å. Strækningen forventes derfor allerede nu, at have god økologisk tilstand (se bilaget - Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1). Køge Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Sjællands bebyggelse på Amager ønsker at en strækning af Vindegårdsvandløbet (Køge Kommune) medtages i Vandplanerne. Greve Sportsfiskerforening og Dansk Ornitologisk Forening har meddelt pr. mail (10. august og 24. august), at de også støtter forslaget og udtalelsen (se bilaget - Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 1 og se bilaget - indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 24. august 2017). Dansk Skovforening er imod, at Vindegårdsvandløbet optages i vandplanerne og kan ikke støtte op om forslag og udtalelse. 5 Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb Køge Bugt Vandråd skal bistå kommunerne med lokal viden i arbejdet med at kvalificere udpegningen af vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Kommunerne og vandråd har mulighed for at komme med forslag til vandløb, som skal analyseres indenfor i alt km. vandløb. Vandløb der allerede har målopfyldelse, vandløb som der er fastsat en indsats for og vandløb, hvor tilstanden er ukendt, indgår ikke. Kvalificeringen sker ved at de fysiske forhold beskrives, herunder: En karakterisering af vandområdet (hydromorfologi) Angivelse af forslag til den nødvendige indsats med henblik på at opnå god økologisk tilstand. Bidrag med oplysninger om vandløbet og de vandløbsnære arealer. Vandløbene indstilles til Miljøstyrelsen for en nærmere analyse. Når Miljøstyrelsen har foretaget denne analyse og vurdering, så foretager Miljø- og Fødevareministeren den endelige udpegning, som vil fremgå af bekendtgørelse af indsatsprogrammer og bekendtgørelse om miljømål for overfladeområder. Disse sendes i høring i slutningen af I Hovedvandopland Køge Bugt er følgende strækninger udpeget til kvalificering i Miljøstyrelsens Web-GIS og kandidat til analyse og vurdering om udpegning som stærkt modificeret eller kunstig vandløb: Harrestrup Å (08506_y), Glostrup, Albertslund og Ballerup Kommuner 7

8 Bymoserenden (o5184), Glostrup, Albertslund og Ballerup Kommuner Store Vejle Å (o8460), Ishøj og Vallensbæk Kommuner Lille Vejle Å (o8444), Ishøj og Greve Kommuner Solrød Bæk (o8396), Solrød Kommune Skensved Å (o8387), Solrød og Køge Kommuner Kimmerslev Møllebæk (u101, o8371_a), Køge kommune Køge Å (o8371_k, ros_2.4_04960, ros_2.4_05020, ros_2.4_05100, o8371_i), Køge Kommune Frisenborg Slætte/Egeris Bæk (o4562), Køge Kommune Sølvbækken (o8371_f), Køge Kommune Sliminge Å (08371_d) Køge Kommune Sliminge Å (o8371_c), Ringsted og Køge Kommuner Sliminge Å (o8371_x), Ringsted, Faxe og Køge Kommuner Feldbæk (o4320) Faxe Kommune Tangemosebækken (08371_h), Køge Kommune Holmebækken (o8323), Køge Kommune Vedskølle Å (ros_2.4_06160), Køge Kommune Kanderød Bæk (o4341_y), Køge og Stevns Kommuner Tryggevælde Å (o9001), Køge Stevns Kommuner Tryggevælde Å (o8326), Stevns Kommune Aggerupvandløbet (o4268_x), Stevns Kommune Bæk i Hårlev (o4247), Stevns Kommune Krogbæk/Storkebæk (o8288_b), Stevns Kommune Tryggevælde Å (ros_2.4_11340, ros_2.4_11320, ros_2.4_11360, ros_2.4_11300, o8281), Faxe Kommune Freerslev Å ved Frenderup (ros_2.4_11220, ros_2.4_08420, ros_2.4_08440), Faxe Kommune Freerslev Å (o8274_y), Faxe Kommune Freerslev Møllebæk (o4112_y), Faxe Kommune På mødet præsenterer Køge Bugt Vandråds medlemmer deres veldokumenterede og velargumenterede forslag på vegne af de foreninger/organisationer, som de repræsenterer. Sekretariatet har pr. 17. august 2017 lavet et udtræk fra IT-værktøjet MiljøGIS ( draad). Der er indkommet bemærkninger fra Køge Bugt Vandråds medlemmer til følgende strækninger via MiljøGIS og pr. mails: Skensved Å (o8387), Køge Kommune Vandløbslaug for Roskilde Kommune Tangemosebækken (o8371_h), Køge Kommune Dansk Skovforening Frisenborg Slætte/Egeris Bæk (o4562), Køge Kommune Dansk Skovforening Køge Å (o8371_i), Køge Kommune Dansk Skovforening Efterfølgende drøfter og beslutter Køge Bugt Vandråd om der kan opnås enighed om en fælles udtalelse, om udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og analyse - opgave 2. Køge Bugt Vandråds udtalelse: Køge Bugt Vandråd kan ikke opnå enighed om en fælles udtalelse om, hvilke vandløb, som bør vurderes og analyseres i Miljøstyrelsen for om de skal udpeges som stærkt modificerede eller kunstige. 8

9 Dansk Skovforening ønsker, at Tangemosebækken (o8371_h), Køge Kommune, Frisenborg Slætte/Egeris Bæk (o4562), Køge Kommune, Køge Å (o8371_i), Køge Kommune vurderes og analyseres i Miljøstyrelsen for om de skal udpeges som stærkt modificerede eller kunstige. Der er tale om udrettede vandløb, som skal sikre en tilstrækkelig vandføringsevne for at forhindre at de tilstødende arealer oversvømmes. Store dele af vandløbene er kanaliseret (se bilaget - indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 17. august 2017 vedrørende opgave 2). Danmarks Naturfredningsforening, Køge Sportsfiskerforening, Sjællands bebyggelse på Amager var imod dette. Danmarks Naturfredningsforening har pr. mail 30. august 2017 meddelt at følgende ønskes tilføjet til referat vedrørende Tangemosebækken generelt: For 7 år siden blev udlagt ca. 20 tons gydegrus i samarbejde med Køge Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Køge Kommune og lodsejer af Tangmosen, hvor bækken passerer. Sidste år har jeg været gennem næsten hele bækkens forløb i november måned. På de udlagte gydebanker fandtes 8 store nye gydegravninger, gennem Gammel Hastrup og opstrøms fandtes omkring 12 nye gydegravninger i bækkens naturlige sediment, så det drejer sig formentlig om en gammel oprindelig bestand af ørred. Desuden fandtes en fin bevoksning af bl.a. vandranunkel. Vandstrømningen er fin og der er altid vand i bækken. På de nedre stræk efter Tangmosen og tilhørende Vallø Stift er vandløbet formentlig kun egnet for opgang af ørred til gydepladserne opstrøms samt udtræk af smolt. Vandløbslaug for Roskilde Kommune har indmeldt i Web-GIS, at Skensved Å (o8387), Køge Kommune bør vurderes og analyseres i Miljøstyrelsen for om den skal udpeges som stærkt modificeret eller kunstig, da afvandingen er kritisk og vandspejlet allerede for højt (se bilaget - Udtræk fra WebGIS pr. 17. august 2017). Dansk Skovforening støtter op om forslaget og udtalelsen. Danmarks Naturfredningsforening, Køge Sportsfiskerforening, Sjællands bebyggelse på Amager var imod dette. 6 Evt. Drøftelse af eventuelle punkter fra medlemmerne af Køge Bugt Vandråd. Køge Bugt Vandråds udtalelse: Intet. 9

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL. 17-19 Tilstede: Anders Ploug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne; Anita Halbye, Danske Vandløb; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Fl. Duus

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Næstved Kommune Team Jord og Vand www.naestved.dk Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Mødedato 29-09- 2014 Tid 16:30-19:30 Sted Sagsnr.: 09.00.06-P15-7-14 Mødedeltagere Fra vandrådet:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Opdateret juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden På forespørgsel fra Sekretariatskommunen i Randers Fjord oplandet har Naturstyrelsen oplyst: Hver enkelt organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem,

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Dagsordenspunkt 3: Orientering og drøftelse af forslag til projekter under Grøn Ordning Politik for grøn ordning Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at fremme

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Proportioner i vandmiljødebatten IDA Miljø Mandag den 14. november 2016 titeltypografi i Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund 16-11-2016 1 Danmarks Sportsfiskerforbund er en

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 Indhold Opgave 2 kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige... 2 Opgaven for Landbruget...

Læs mere

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Vingsted Centret den 30. oktober 2014 Erfaringer fra vandrådsarbejde: Danmarks Naturfredningsforening v/søren Eller, formand for DN s Tønder afdeling

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets opbygning

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat.

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat. N O T A T Til Vandråd Ringkøbing Fjord Kopi Fra Lene Moth Emne Referat 3. vandrådsmøde Referat 3. vandrådsmøde Ringkøbing Fjord 23. maj 2014 Deltagere: Helle Borum, Landbrug og Fødevarer, Kim Iversen,

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Vandområdeplanerne 2015-2021 (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Foreløbig vejledning til høringssvar. Afgiv høringssvar Det har en effekt at afgive høringssvar, det har de tidligere

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere