FarmTest. Kvæg. nr FODER- OPBEVARING KVÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG"

Transkript

1 FarmTest Kvæg nr FODER- OPBEVARING KVÆG

2 FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2

3 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup Gjødesen Review Vibeke Fladkjær Nielsen Layout Inger Camilla Fabricius Fotos Anne Skøtt Jensen Webudgave Merete Charlotte Raft Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Kvæg ISSN Tlf.: Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 3

4 Indhold Sammendrag og konklusion... 5 Diskussion og anbefalinger... 8 FarmTestens gennemførelse... 9 Resultater FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 4

5 FarmTest Sammendrag og konklusion Tilskudsfoder Grovfoder Fig. 1. Amerikanerlade. Fig. 4. Almindelig elementsilo. Denne FarmTest beskriver tre forskellige anlæg til opbevaring af tilskudsfoder, samt tre forskellige varianter af plansiloer til grovfoder. FarmTesten tager udgangspunkt i 10 besøg hos brugere med de respektive foderlagre. Fig. 2. Fodersilo i foderlade (med/uden snegl). Fig. 5. Hollændersilo. Fig. 3. Lukket fodersilo. Fig. 6. Plansilo af fundablokke. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 5

6 Siloopbevaring af tilskudsfoder Besøgene viste, at der er forskellige fordele og ulemper ved alle tre opbevaringstyper. De væsentligste er: Fordele Amerikanerlade + Gode afleveringsforhold, selv for store køretøjer + Nemt at komme til foderet med udtagningsudstyr + Let at tømme og renholde + Kan håndtere alle typer tilskudsfoder + Gode inspektionsforhold + Kan håndtere store mængder foder. Fodersilo i foderlade Ulemper Det kan regne/sne ind, derfor bør den vendes mod nord/øst Opbevares udendørs hvilket kan nedsætte foderkvaliteten pga. klima Let adgang for skadedyr Dårlig udformet løsning medfører besværlig rengøring Kræver 100 % tømning for at undgå at gammelt foder forbliver inderst i siloen Sjældent muligt at snegle foderet fra siloen. + God tilgængelighed + Let at tømme og renholde + Kan håndtere alle typer tilskudsfoder + Gode inspektionsforhold + Kan håndtere store mængder foder + Opbevares tørt uafhængigt af vejr og klima. Åbent system med let adgang for skadedyr Dårlig indrettet løsning medfører besværlig rengøring Kræver 100 % tømning for at undgå at gammelt foder forbliver inderst i siloen Kræver mere håndtering end lukket silo, hvis der ikke er en snegl tilkoblet Større køretøjer kan have begrænset adgang under aflæsning. Det kræver en ekstra arbejdsoperation. Lukket fodersilo + + Meget begrænset foderspild + + Høj hygiejne, da det er et lukket system uden adgangsforhold for skadedyr + + Intet foderspild + + Gode tømningsforhold og gammelt foder ophober sig ikke. Hvis foderet er varmt ved levering, kan der dannes kondens og senere mug Foderets kvalitet kan ikke tilses løbende Enkelte fodermidler er ikke mulige at opbevare i fodersilo Adgangsforhold til foderet er dårlig Svær at rengøre Langsom udfodring. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 6

7 Tabel 1. Bedømmelse af siloanlæg til tilskudsfoder. På baggrund af de 10 besøg har konsulent og brugere vurderet de tre anlægstyper til tilskudsfoder på syv områder. Type Amerikanerlade Silo i foderlade Lukket silo Bruger Konsulent Bruger Konsulent Bruger Konsulent Brugervenlighed 4,5 4,5 4, Rengøringsvenlighed Foderspild Hygiejne Fleksibilitet 4,5 4 4, Adgangsforhold til foder 4, Samlet vurdering 4, Gennemsnit 4,0 3,8 4,4 3,7 4,1 3,3 Bemærk, at kun konsulentens bedømmelser er sammenlignelige på tværs af type, idet ikke alle brugerne har erfaring med andre typer og dermed mangler sammenligningsgrundlag. Tabel 2. Bedømmelse af plansiloanlæg. Type Elementer Hollændersilo Fundablokke Brugervenlighed 4,5 5 4 Holdbarhed 3,5 3,5 3 Rengøringsvenlighed 4 4 3,5 Samlet vurdering 4 5 3,5 Gennemsnit 4,0 4,4 3,5 Under besøgene er plansiloerne blevet vurderet, og har fået denne bedømmelse af konsulenten. Gode råd til etablering af tilskudsfodersilo Inden der investeres i silo til tilskudsfoder, bør følgende overvejes: Gode tilkørselsforhold hvor logistikken ved aflæsning og afhentning skal overvejes nøje Central placering i forhold til udfodringssted for at undgå for lang transportvej Undgå unødvendige hjørner og kanter, hvor foderet kan ophobe sig og besværliggøre tømning Indret lageret, så skadedyr har så begrænset adgang til foderet som muligt. Fordele og ulemper ved grovfoderlagre De forskellige typer grovfoderlagre adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden, når fokus ligger på selve foderopbevaringen. Dvs. fordele/ulemper mht. selve opbevaringen er de samme fra type til type. Forskellen mellem typerne ligger fortrinsvis i konstruktionen, levetiden og prisen på byggeriet. Her er den almindelige plansilo af betonelementer den dyreste og mest holdbare. Den billigste og mindst holdbare er konstruktionen af fundablokke. Hollændersiloen placerer sig midt i mellem, både med hensyn til pris og holdbarhed. Gode råd til etablering af siloanlæg til grovfoder På baggrund af de 10 besøg er der opstillet følgende anbefalinger til etablering af foderlager til grovfoder: Gode tilkørselsforhold med fast køreunderlag. Overvej både af- og pålæsning af foderet Overfladebehandling hvert 3-4 år for at forlænge siloens levetid Plast mellem foder og silovæg for at forlænge siloens levetid Placeringen bør være så tæt på udfodringsstedet som muligt for at nedsætte transportafstanden Overvej placeringen nøje, så den ikke konflikter med senere udvidelser af staldanlægget. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 7

8 FarmTest Diskussion og anbefalinger Tilskudsfoder Generelt lå brugervenligheden i den daglige drift for alle anlæg på et højt niveau, med en vurdering på 3,9 af konsulenten (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst). Rengøringsvenligheden var af varierende karakter. Amerikanerladen fik den bedste vurdering på 4,0. Når rengøringsvenlighed vurderes, er det væsentligt, at der ikke er uhensigtsmæssige hjørner og kanter, hvor foderet kan ophobes. Endvidere er det vigtigt med god plads omkring anlægget, så der kan fejes ordentligt. Spild kan være svært at vurdere, da det i stort omfang også er afhængig af landmandens indsats. I Amerikanerladerne kan der være et begrænset spild, hvis det regner / sner ind. Pga. dette skal man placere laden med omhu, helst med åbningen mod nord / øst. I FarmTesten er brugervenligheden vurderet til at være meget god. De bedste i denne kategori er Amerikanerladerne og lukket fodersiloer, med karakterer på henholdsvis 4,5 og 4,0. Det er nemt at tilse kvaliteten samt at håndtere foderet. I de lukkede fodersiloer er der intet dagligt arbejde med foderet, da det snegles ud i fuldfodervognen. Tilgængelighed af foderet blev imidlertid vurderet til at være dårlig i forbindelse med lukkede fodersiloer, da det er besværligt at tilse foderkvaliteten. Desuden kan udfodringen være langsom. De øvrige typer af opbevaring giver fine muligheder for løbende at vurdere foderets kvalitet. Dog er dimensioneringen ikke tilfredsstillende alle steder. Det er vigtigt, at størrelsen af siloerne passer til den mænge foder, der ønskes opbevaret. Størrelsen skal matche forbruget og det er vigtigt at overveje, inden man investerer. Grovfoder Brugervenligheden for plansiloer er ligeledes høj med 4,5 i gennemsnit. Hollændersiloerne er vurderet til at være de bedste, da der er plads til dæk og plast mellem elementerne. Desuden giver plansiloer, med åbning i begge ender, god mulighed for at køre ensilagen sammen. Rengøringsvenligheden er også forøget ved de åbne plansiloer, da det er lettere at komme til at feje, når de er tomme. Holdbarheden er varierende i de forskellige plansiloer, men holdbarheden kan forøges væsentligt ved at overfladebehandle siderne, samt være omhyggelig med at lægge plast langs siderne. Saften fra ensilagen er hård ved betonen, så overfladebehandling og afdækning er vigtig for at beskytte siloen. Sløset arbejde nedsætter levetiden på betonen betragteligt. Tilskudsfoderlager anbefalinger. Anbefalinger Etablering og brug af tilskudsfoderlager Gode tilkørselsforhold, der vil lette leveringen af foderet samt den daglige håndtering Køreveje med fast underlag Bør placeres i nærheden af udfodringsstedet eller plansiloerne, for at undgå unødig kørsel Porte skal være så brede og høje, at lastbiler og fuldfodervogne uden problemer kan køre igennem Taghøjden skal være tilpas høj til, at en lastbil kan tippe Aflæsningen kan ske direkte i siloen eller det umiddelbart nærmeste sted Placeringen af anlægget skal være centralt på bedriften eller samlet et sted Undgå unødvendige hjørner og kanter, hvor foderet kan ophobe sig og tømning er besværlig. Fladerne bør være glatte for at lette rengøringen og højne hygiejnen Har foderet en fedtprocent over 10 %, bør det ikke placeres i en lukket silo. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 8

9 Fig. 7. Plansilo, der er åben i begge ender og har gode tilkørselsforhold. Anbefalinger Gode tilkørselsforhold med fast underlag Overfladebehandles hvert år Lægge plast ned ad siderne, så foderet ikke har direkte kontakt med siderne Fald og afløb skal indbygges (der forefindes et byggeblad, som skal følges) Bør placeres så tæt på udfodringsstedet som muligt, for at undgå unødig transport Overvej placeringen i forhold til evt. udvidelser, så plansiloerne ikke ligger i vejen for fremtidig byggeri Lav plansiloer med åbning i begge ender Plansiloer af fundablokke skal have ordentlig armering. Etablering og brug af plansilo anbefalinger. FarmTestens gennemførelse Formål Der findes mange muligheder for at opbevare fodermidler på kvægbedrifter. FarmTesten skal give landmanden anbefalinger til at opnå så optimal en løsning til opbevaring af foder som muligt. Dermed spares tid, ressourcer, spild minimeres og samtidig sikres en høj kvalitet af foderet i den tid det opbevares. Gennemførsel FarmTestens besøg er gennemført på 10 bedrifter i Jylland. På hver bedrift bedømmer landmanden/driftslederen foderopbevaringsforholdene ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Parametrene, der bliver bedømt, er bl.a. brugervenlighed i daglig drift og rengøringsvenlighed. Foruden landmandens vurdering, vurderer konsulenten også de enkelte anlæg på de samme punkter. De beskrevne anlæg til tilskudsfoder er lukkede fodersiloer, amerikanerlader, fodersiloer i lade med og uden snegl. Lagre til grovfoder er plansiloer opbygget af elementer, plansiloer opbygget af fundablokke, samt den såkaldte hollændermodel, hvor der er jord mellem siderne, som er opbygget af fundablokke. Rapporten indeholder fordele og ulemper ved de forskellige typer, samt anbefalinger til investering og daglig brug. Målet med rapporten er at ruste landmanden bedst muligt, inden han investerer i foderlager, så der undgås fejlinvesteringer. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 9

10 FarmTest Resultater fuldfoder opbevaring Lukket fodersilo Fabrikat: Tunetank Pris: 21 m 3 = kr. ekskl. moms 32 m 3 = kr. ekskl. moms Begge inklusiv inspektionsluge. Hertil kommer fundament, ca kr. ekskl. moms. Fig. 8. Lukket fodersilo placeret uden for stalden. Foderet skal typisk blæses ind, derfor bør der være gode tilkørselsforhold samt gode adgangsforhold, med fast underlag. Generelt er der et lavt foderspild i forbindelse med en lukket fodersilo, da foderet snegles. At foderet kan snegles, minimerer også den daglige foderhåndtering, da alt foregår automatisk. Dog kan udfodringen via snegl være langsom. En fodersilo bør ikke placeres, så den er udsat for meget sollys. På solrige dage kan der opstå høje temperaturer i siloen, hvilket kan påvirke foderkvaliteten, idet der dannes kondens. Dette kan give mug i det øverste lag, samt sporer længere nede i foderet. Det er svært løbende at vurdere foderets kvalitet, derfor kan der gå lang tid, inden en observation af kondens og eventuel mugdannelse i det øverste lag registreres. Denne ulempe gør, at fodersiloen kun opnår karakteren 2 i adgangsforhold til foderet og derfor er det meget vigtigt med en god inspektionsluge. Undgås kondens er der en god hygiejne i fodersiloer, fordi det er et lukket system, hvor fugle, mus og katte ikke kan komme til foderet. Der er visse begrænsninger i forbindelse med fleksibiliteten af fodermidler. Fodermidler med en fedtprocent på over 10, kan være problematiske at få ordentligt ud af siloen. Svineproducenter har problemer med, at foderrester på siderne i siloen kan danne skimmel og udvikle toksiner. Man bør derfor overveje, hvilke fodermidler der skal benyttes, inden man investerer. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 10

11 Tabel 3. Brugernes og konsulentens vurdering, samt bemærkninger til lukket fodersilo. Brugere Konsulent Bemærkning Brugervenlighed 5 4 Minimal, daglig håndtering og begrænset tidsforbrug, dog relativ langsom udfodring Rengøringsvenlighed 3 2 Kræver stor inspektionsluge og adgangen er begrænset Foderspild 5 4 Meget begrænset, da systemet er lukket Hygiejne 4 4 Lukket system, hvor skadedyr ikke har adgang Fleksibilitet 4 3 Adgangsforhold til foder 3 2 Hvis fedtprocenten er over 10, kan der være lidt problemer med at få foderet ordentligt ud af siloen. Kræver luge for at observere foderet. Besværligt i det daglige. Samlet vurdering 5 4 Gennemsnit 4,1 3,3 Fordele Ulemper Lukket fodersilo + + Meget begrænset foderspild + + Høj hygiejne, da det er et lukket system uden adgangsforhold for skadedyr + + Intet foderspild + + Gode tømningsforhold og gammelt foder ophober sig ikke. Hvis foderet er varmt ved levering, kan der dannes kondens og senere mug Foderets kvalitet kan ikke tilses løbende Fodermidler med høj fedtprocent er ikke mulige at opbevare i fodersilo Adgangsforhold til foderet er dårlig Svær at rengøre. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 11

12 Silo i foderlade med / uden fodersnegl Eksempel: Størrelse 4 x 5 x 5 m (HxBxD) Pris: ca kr. ekskl. moms (på eksempel). Korngrav med snegl 100 m 3 Pris: kr. (ekskl. moms) Fig. 9. Silo i foderlade. Tabel 4. Brugeres og konsulentens vurdering af silo i foderlade. Brugere Konsulent Bemærkning Brugervenlighed 4,5 4 Rengøringsvenlighed 4 3 Spild 4 3 Hygiejne 4 3 Let og simpel at fylde og udtage foder fra. Gode adgangsforhold, men kræver høj loftshøjde ved påfyldning. Hjørner og kanter besværliggør rengøring. Gammelt foder ophober sig let i kanter og hjørner, hvis man ikke tømmer 100 % inden ny påfyldning. Let at tømme og begrænset spild ved udtagning, hvis siloen er konstrueret korrekt. Foderet kan forurenes, da det ikke et lukket system. Urenheder og skadedyr har direkte adgang. Fleksibilitet 4,5 4 Meget fleksibel og kan benyttes til alle fodermidler. Tilgængelighed af foder 5 4 Er løsningen gennemtænkt er der fine adgangsforhold. Lav taghøjde kan begrænse aflæsningsmulighederne. Samlet vurdering 5 4 Gennemsnit 4,4 3,7 FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 12

13 Vægelementer bør støbes ned i gulvet, hvis der er tale om blivende konstruktioner. T- elementer, der ikke er støbt ned, besværliggør rengøring i forbindelse med tømning af lageret. Elementerne bør have en glat overflade, der er nem at renholde. Man skal være opmærksom på, at det kan være svært at komme til i hjørnerne. For at opretholde en høj foderkvalitet er det vigtigt at tømme siloen 100 %, for at undgå gamle foderrester. Rengøring er ligeledes nødvendig. Det er endvidere meget vigtigt at dimensionere anlægget både til den ønskede mængde foder, så foderet ikke løber sammen foran, samt til det tryk mængden af foder påfører elementerne. Fig. 10. (Venstre) Her ses hvordan foderet bliver svært tilgængeligt omkring foden pga. T-elementerne. Fordele Silo i foderlade + + God tilgængelighed + + Let at tømme og renholde + + Kan håndtere alle typer tilskudsfoder + + Gode inspektionsforhold + + Kan håndtere store mængder foder + + Opbevares tørt uafhængig af vejr og klima + + Tidsbesparende med fodersnegl Ulemper Åbent system med let adgang for skadedyr Dårlig indrettet løsning medfører besværlig rengøring Kræver 100 % tømning, for at undgå gammelt foder forbliver inderst i siloen Kræver mere håndtering end lukket silo, hvis der ikke er fodersnegl Større køretøjer kan have begrænset adgang under aflæsning. Dette kræver en ekstra arbejdsoperation Fig. 11. (Højre) Her løber foderet sammen foran elementerne. Siloerne bør være dimensionerede til den mængde foder, der ønskes opbevaret. En mulighed for at lette det daglige arbejde med foderhåndteringen, kan være en snegl fra foderet til fuldfodervognen eller det automatiske anlæg. Dette hindrer, at der skal køres i foderet med maskiner, hvilket resulterer i foderspild. Desuden spares der tid på håndteringen. Fig. 12. Snegl fra korngrav til automatisk fodringsanlæg eller læsseområde til fuldfoderblanderen. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 13

14 Amerikanerlade Eksempel: Størrelse 5x8x7 m (HxBxD) Benhøjde på spær: 5 m Pris: kr. ekskl. moms (på eksempel) Obs. laden på billedet består af flere fag og er derfor dyrere end eksemplet. Fig. 13. Amerikanerlade med gode tilkørselsforhold både ved af- og pålæsning. Tabel 5. Brugernes og konsulentens vurdering af amerikanerlade. Brugere Konsulent Bemærkning Brugervenlighed 4,5 4,5 Aflæsningsmuligheder Rengøringsvenlighed 4 4 God adgang og intet inventar i vejen Spild 3 3 Risiko for regn/sne på fodermidler, vend åbningen mod nord/øst Hygiejne 3 3 Åbent for skadedyr Fleksibilitet 4,5 4 Adgangsforhold til foder Samlet vurdering 4,5 4 Gennemsnit 4,0 3,8 Meget fleksibel løsning med fine afleveringsforhold. Kan håndtere alle fodertyper 4,5 4 God ved både af- og pålæsning FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 14

15 Amerikanerladen er generelt meget velfungerende. Det er nemt for vognmanden at læsse foder af, da lastbilen kan tippes helt op. Det er ligeledes nemt i den daglige drift at komme til foderet med læssemaskiner. De besøgte brugere havde ikke problemer med regn / sne i foderet. Det anbefales at vende åbningen mod nord / øst. Alternativt er det muligt at montere et gardin, så det ikke regner eller sner ind. Igen er dimensioneringen meget væsentlig mht. hvor meget foder, der skal kunne opbevares i laden. Fordele Ulemper Amerikanerlade + + Gode afleveringsforhold, selv for store køretøjer + + Nemt at komme til foderet med udtagningsudstyr + + Let at tømme og renholde + + Kan håndtere alle typer tilskudsfoder + + Gode inspektionsforhold + + Kan håndtere store mængder foder. Det kan regne / sne ind, derfor bør åbningen vende mod nord / øst Opbevaring udendørs, hvilket kan nedsætte foderkvaliteten Let adgang for skadedyr Begrænset afskærmning for fugt, hvilket kan påvirke kvaliteten og give foderspild. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 15

16 FarmTest Resultater grovfoder opbevaring Opbevaring af grovfoder sker i plansiloer. Disse adskiller sig ikke alverden fra hinanden fra type til type. Forskellen ligger kun i konstruktionen, holdbarheden og prisen. Generelt ligger der klare retningslinjer for, hvorledes plansiloer skal konstrueres og dimensioneres. Man bør derfor følge de byggeblade, der forefindes på området. Disse kan ses på Foderkvaliteten afhænger mere af, hvor grundigt man ensilerer, frem for hvordan man opbevarer foderet. Her anbefales det at være grundig og få pakket stakken godt for at undgå iltning og dermed større foderspild. Ensileringsprocessen kræver stor erfaring, og det vil derfor være for omfangsrigt at afdække beskrivelsen i denne rapport. Der henvises til Fig. 14. Almindelig plansilo, opbygget af betonelementer. Fig. 15. Plansilo opbygget af fundablokke. Armering påkræves, for at opnå en acceptabel styrke. Placeringen af plansiloer har stor betydning for at opnå en god logistik på bedriften. Plansiloer bør ligge tæt på, hvor foderet blandes og udfodres, uden at forhindre fremtidige udvidelser. På bedrifterne blev der set på tre forskellige typer plansiloer: Opbygget af T-, L- eller A-elementer. Disse elementer er mellem 2,5 og 4 meter høje. Siloens bundplade er enten opbygget af beton eller asfalt Opbygget som Hollændermodellen. Elementerne fås i en højde mellem 2-3 meter. Imellem elementerne er der en jordvold. Mange landmænd bruger denne jordvold til at lægge dæk på, hvilket gør det nemmere, når stakken skal til- og afdækkes Opbygget af fundablokke mellem 2-3,5 meter høje. Prisen på de forskellige løsninger varierede fra 225 til 350 kr./m 3, alt afhængig af elementtype og underlag. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 16

17 Det kan generelt konkluderes, at der gælder de samme krav til konstruktionen af plansiloer uanset type. Det er vigtigt at være opmærksom på følgende: Overfladebehandles hvert år Sørg for at plastikken bliver lagt godt ned langs siderne. Dette skal gøres for at forlænge betonens levetid, da ensilagesaften tærer voldsomt. Der er flere aspekter, der gør det svært at generalisere holdbarheden af en plansilo. Forskel på kvaliteten af beton/fundablokke Armering i fundablokkene, så plansilovæggen ikke vælter. Generelle anbefalinger til anlægget Fast underlag på tilkørselsveje Størrelsen bør være dimensioneret til den mængde foder, der ønskes opbevaret Det er en god idé at have den åben i begge ender. Dette letter ensileringsprocessen Det er vigtigt at være opmærksom på, om elementerne er armeret tilstrækkeligt og dimensioneret korrekt, alt efter hvilken belastning de udsættes for Vinklen mellem fod og væg skal være så tæt på 90 grader som muligt, for at opnå en optimal tømning af siloen. Figur 16. Hollændersilo, hvor der er en jordvold mellem elementerne. Dette giver ekstra plads til dæk og plast i forbindelse med til- og afdækning af ensilagen. Desuden kan mængden af beton reduceres, da volden stabiliserer siderne. Tabel 6. Vurdering af grovfoderanlæg til opbevaring af grovfoder. Bedømmelserne er foretaget af en konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning. Plansilo af elementer Hollændersilo m. elementer Plansilo opbygget af fundablokke Brugervenlighed 4,5 5 4 Holdbarhed 3,5 3,5 3 Rengøringsvenlighed 4 4 3,5 Samlet vurdering 4 5 3,5 Gennemsnit 4,0 4,4 3,5 FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 17

18 Brugervenlighed er vurderet som værende bedst (5,0) ved Hollændersiloen. Dette skyldes muligheden for at lægge dæk op på volden i forbindelse med afdækning. Ellers er brugervenligheden meget afhængig af siloens placering på bedriften. Fig. 17. Stabiliseringsgitter til Hollændersilo. Holdbarheden er 3,5 på siloer opbygget af elementer og 3 ved brug af fundablokke. Holdbarheden kan øges væsentligt ved at overfladebehandle siloen hvert år, samt lægge plast ned langs siderne. Rengøringsvenligheden ligger på 4 for de to siloer opbygget af elementer. Rengøringsvenligheden øges, hvis siloen er åben i begge ender, så der ingen hjørner er. Desuden bør vinklen mellem væg og bund være så vinkelret som muligt, for bedre at kunne køre helt i bund langs silovæggen. Der er normer for hvor meget armering, der skal være i en silovæg, for at den kan klare det pågældende tryk. Det har været et problem hos visse Hollændersiloer. På billedet ses, hvordan man kan stabilisere plansiloens vægge. FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 18

19 FarmTest Kvæg

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest Kvæg nr. 62 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke FarmTest nr. 62 juli 2010 Forfatter

Læs mere

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter.

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. JFC kalvehytte JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast, galvaniseret stål Indkøbt Før 2000 (købt brugte), 2000, 2002

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Foderlagre på malkekvægbedrifter

Foderlagre på malkekvægbedrifter Foderlagre på malkekvægbedrifter September 2001 Foderlagre på malkekvægbedrifter af: Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Rudolf Thøgersen, Landskontoret for Kvæg Martin Mikkelsen,

Læs mere

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG FarmTest nr. 65 2009 Kalvekøkken KVÆG Kalvekøkken Indhold Indledning... 3 Håndtering af råmælk... 3 Håndtering af sødmælk og sødmælkserstatning... 4 Opvask... 5 Syge kalve... 6 Skriftlige instruktioner...

Læs mere

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg Kvæg nr. 39 2007 FarmTest Automatiske foderanlæg Automatiske foderanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Automatiske foderanlæg Forfatter: Konsulent Mads

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Maskiner og planteavl nr. 60 2006 FarmTest Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Af Maskin- og Teknikrådgiver, Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik

Læs mere

Agri Plastics kalvehytte

Agri Plastics kalvehytte Agri Plastics kalvehytte Hyttetype Materiale Indkøbt Helstøbt hytte til én eller to kalve Polyethylen plast, løbegård af glavaniseret stål August 2005 (opsat på konsulentens besøgsdag) Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand.

Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand. Calf-O-Tel lille Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand. Foto: Calfotel Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Glasfiberforstærket polyester Indkøbt 2002 Dimensioner

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER ERFARING NR. 1109 Underlag i sygestier skal bestå af drænet halmmåtte eller bløde gummimåtter. Bløde gummimåtter skal være eftergivende overfor tryk med enten hånd

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest nr. 47 2010 Drikkestedets indretning - til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr Indhold Indledning... 3 Stort vandspejl... 3 Undgå at placere vandkarret for højt... 4 Sørg for en ordentlig

Læs mere

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Beton til landbruget Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Landscentret Byggeri og Teknik Bygningsingeniør Henrik Frederiksen

Læs mere

Beton - natur

Beton - natur Siloelementer En effektiv og professionel løsning til landbrug og industri. www.tct.dk Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S har mange års erfaring i produktion og montering af silosystemer. Elementer

Læs mere

Bilag 2 Fodring - mål

Bilag 2 Fodring - mål Bilag 2 Fodring - mål Praktikmål, husdyr: 2 Eleven kan efter instruktion forestå den praktiske fodring. 3 Eleven kan efter instruktion bedømme fodermidlernes kvalitet og sikre en formålstjenlig opbevaring.

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Kalvehytte (Spøttrup Hytten)

Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) blev vurderet hos én landmand om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Buet hytte opbygget af moduler, to bokse Materiale Galvaniseret

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle FalcoUltimo FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOULTIMO FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle andre affaldskurve når det gælder moderne design og brugervenlighed.

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Triotrac 17-20-24 kbm

Triotrac 17-20-24 kbm Bevarelse af foderstruktur Lavt effektbehov Efterlader silooverfladen glat og lufttæt. Hurtig læsning. Læsning af alle fodertyper Optimal og ensartet blandings kvalitet Hurtig og jævn fordeling af foderet

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE Nikolaj Hansen, SEGES HusdyrInnovation Rudolf Thøgersen, SEGES HusdyrInnovation Kvægkongres Herning, 28/2 2017 AEROB STABILITET Ensilagens evne til at modstå varmedannelse

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato:

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Tildeling af grovfoder er et væsentligt element i det økologiske regelsæt. Reglens berettigelse ses tydeligt,

Læs mere

Denne spand vil frem i verden

Denne spand vil frem i verden Denne spand vil frem i verden Med sin store slidstyrke, mange anvendelsesmuligheder og sit hygiejniske design er denne 20-liter-spand en rigtig god investering. En alsidig problemløser, uanset hvordan

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Skal vi arbejde sammen, for at forberede din virksomhed til fremtiden? Vi vil med glæde rådgive dig. EURO CODE

Skal vi arbejde sammen, for at forberede din virksomhed til fremtiden? Vi vil med glæde rådgive dig. EURO CODE Skal vi arbejde sammen, for at forberede din virksomhed til fremtiden? Vi vil med glæde rådgive dig. direkte fra fabrik EURO CODE den bedste kvalitet.dk Dansk forhandler af Bosch Beton Gråhedevej 7 Ådum

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Kort om CR Foderservice k.s.

Kort om CR Foderservice k.s. CR Foder et godt foder Mobile blandeanlæg til landbruget Kort om CR Foderservice k.s. Startet af Niels F. Rasmussen 1. Okt. 2010 Pressemeddelelse december 2010. Opsøgende salg primært Fyn, forår 2011 1.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

MULTIFLEX panelsystem. Innovative løsninger for fremtiden, world wide...

MULTIFLEX panelsystem. Innovative løsninger for fremtiden, world wide... MULTIFLEX panelsystem Innovative løsninger for fremtiden, world wide... w w w. i k 2 Multiflex Cellepl Selvbærende panelsystem Ikadan Multiflex panelsystem er et selvbærende elementsystem i plast. Det

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer Formål og afvisningskriterier Formål Fynsværket har fyret med halm siden 2009, og

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Kvæg nr. 32 2005. FarmTest. Gardiner til kvægstalde

Kvæg nr. 32 2005. FarmTest. Gardiner til kvægstalde Kvæg nr. 32 2005 FarmTest Gardiner til kvægstalde Gardiner til kvægstalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Gardiner til kvægstalde Forfatter: Konsulent

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

Pusleborde i topklasse

Pusleborde i topklasse DAN DRYER PUSLEBORDE Pusleborde i topklasse Komfort og hygiejne til offentlige puslerum HYGIEJNISK MILJØVENLIGT ØKONOMISK DRIFTSSIKKERT TIDLØST DAN DRYER PUSLEBORDE Puslefaciliteter - med fokus på optimal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Crimpning og ensilering af korn

Crimpning og ensilering af korn Crimpning og ensilering af korn Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg - 67 - Crimpning og ensilering af korn Interessen for crimpning og ensilering af korn i Danmark udspringer af den våde høst i 2002, hvor

Læs mere

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen Dato 16. september 2014 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen pesticider@mst.dk J.nr. MST-666-00045 Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning.

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. 126 14. Investering Opgave 14.1. Kapitalindvindingsfaktor A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. Levetid Rente Kapitalindvindingsfaktor Tabelopslag Beregnet 3 5 % 36,72 36,71

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bygninger nr. 10 2005. FarmTest. Stålrammer eller trægitterspær

Bygninger nr. 10 2005. FarmTest. Stålrammer eller trægitterspær Bygninger nr. 10 2005 FarmTest Stålrammer eller trægitterspær Stålrammer eller trægitterspær Af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Stålrammer eller trægitterspær

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Gruppehytte I Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Fælleshytte Materiale Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Dimensioner (lxbxh), m Areal,

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Læsseramper Generelt Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Ved anvendelse af Lindab læsseramper

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en tørretumbler der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende til anden er maskinen bygget som et professionelt

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG Animo ComBiline Animo ComBiline Professionel, driftssikker og hurtig Danskerne kan altid finde en anledning til at nyde en god, frisk kop kaffe. Vi elsker kaffe og indtager den

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

DLG-Test rapport 5666F 3

DLG-Test rapport 5666F 3 Billede 2: Halvrund afkølingskanal (sammenlignet system) Billede 3: Teleskoprør ved begyndelse af udtrækning ( Kornresterne stammer fra den før foretagede udtrækning ud ad indholdet) Billede 4: Teleskoprør

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere