2016 TH. LANGS HF & VUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 TH. LANGS HF & VUC"

Transkript

1 Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC

2 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi... 6 Ledelsesfilosofi... 7 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til De strategiske fokusområder Opfølgning på destination

3 TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution TH. LANGS HF&VUC er en selvejende institution og en skole med stolte traditioner. Thedora Lang stiftede skolen i 1882 og senere gymnasiet i 1901, ja så længe er det siden, det hele begyndte. Theodora ønskede på sin tid at stifte og skabe en skole for piger. Umådeligt kontroversielt på den tid. Denne styrke og det at ville gøre en forskel med et stærkt fokus på det vigtigste fundament i en skole nemlig de pædagogiske idéer og deres udvikling, arbejder vi stadig efter på TH langs. Vi vil som hun sikre uddannelse, der giver den enkelte mulighed for at tilegne sig viden og et solidt fundament at bygge sin fremtid på. Vi bygger på principper for praksis, og det at turde være anderledes i tilgangen til elever og kursister, og vi forsøger i vores uddannelser at give en bred almen uddannelse, der på fornemste vis fører traditionerne fra Theodoras principper videre. Vi har bevaret ånden fra Theodoras arbejde ved at skabe et stærkt, nærværende og engageret skolemiljø. Et fundament der fortsat er grundlaget for uddannelse hos os. Det er viden, der gør en forskel og giver muligheden for at skabe sin fremtid. TH. LANGS HF&VUC har sat ambitiøse mål for de kommende år. Vores skole vil være præget af aktivitet og fornyelse, og vi vil med tydelighed udvikle os sammen med vores omverden, så vi fortsat forstærker vores skole og leve op til vores slogan : vi bringer dig videre At drive THL er en meget fornem opgave Vi uddanner og danner, hvilket er meget tydeligt i alle vores uddannelsers formål, og det er grundlaget for vores værdier og det at drive skolen. Vores grundlæggende formål er derfor primært politisk bestemt, men vi skal skabe og sikre en stolthed og en positiv professionsidentitet som en nødvendig forudsætning for at komme i mål! Vi har en perfekt størrelse, der betyder, at vi er hurtige til at agere og tilpasse os det omkringliggende samfunds behov og ikke mindst kan udvikle gode forløb i tæt samspil med virksomhederne. Hvem er vi og hvad vil vi? THL rummer både 2-årigt HF og VUC i samme hus. Vi har kursister/elever i en bred aldersgruppe, og det er en stor fordel at kunne tilbyde så forskellige artede uddannelser i et og samme hus det giver mulighed for tværgående samarbejder på tværs af uddannelser og medarbejdergrupper. Vi er en uddannelsesinstitution, der værdsætter rummelighed og mangfoldighed, og som tydeligt og klart udtrykker forventninger til kursisterne og fastholder dem i uddannelsesforløbet.

4 Unge og voksne udvikler deres kvalifikationer - kompetencer almendannelse på THL og elever, kunder, gæster og personale møder åbenhed og føler sig velkomne Bygningerne indrettes, så de imødekommer tidssvarende moderne, fleksible pædagogiske undervisningsformer, under respekt for "den gamle skoles ånd" THL er en skole, der er i en rygende udvikling, og hvor vi med den særlige brede uddannelsesprofil som THL med HF og et VUC giver mulighed for hele tiden at kunne være et attraktivt tilbud for kompetenceudvikling på alle niveauer. Det er nu 4 år siden, VUC og HF fusionerede, og vi arbejder fortsat med at sikre, at vi er en fælles skole med forskellige segmenter, der understøtter behovet i samfundet. Vi udgør og løser en meget fornem opgave i samfundet ved at sikre de almene kompetencer og grundlaget for, at mennesker kan vælge en rigtig uddannelse og livsbane, for på THL bliver mennesker til. Samtidig understøtter vi også behovene i samfundet. Uddannelsespolitisk er 95%-målsætningen stadig yderst aktuel og bestemmende for en stor del af den dagsorden og de initiativer, der tages politisk initiativ til at få igangsat i relation til uddannelsesinstitutionerne og dermed også THL. Der foruden vil vi medvirke til at sikre at målsætningen om, at 60% af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse heraf 25 en længerevarende uddannelse. Vi har på THL den glæde, at vi igennem de sidste 4 år har haft overskud og forventeligt også i 2011 kommer ud overskud. Det giver mulighed for at udvikle og investere i bl.a. pædagogisk udvikling, materialer, mv. til gavn for undervisningen, medarbejderne og ikke mindst kursister og elever. Samtidig giver det mulighed for, at vi nu igangsætter en større om- og tilbygning, der giver en ny og mere tidssvarende bygningsmasse og ikke mindst tilvejebringer mere moderne, helhedsorienterede og fleksible undervisningsfaciliteter for skolens uddannelser. Vores skole står overfor store forandringer i de kommende år - og dermed opstår også mange muligheder. Kunststykket bliver at prioritere og udvælge bevidst blandt de mange muligheder og opgaver. At sætte målene og følge en eller flere veje dertil. Sagt med andre ord Hvis ikke man ved, hvor man vil hen, er det ligegyldigt, hvilken vej man vælger (Citat: Koranen). Med denne strategiplan betegnet Destination 2016 har vi en klar retning på, hvor vi vil hen. Vi har således i ledelsesgruppen - efterfulgt af dialog med bestyrelsen og senere ved strategidage for hele personalet - sat fokus på THL frem til 2016 og sat overordnede strategiske fokusområder for THL s målsætninger, og vi har lagt nogle rammer for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Vi tør vove at miste fodfæstet et øjeblik, og mærke at vi lever og vil komme proaktivt ind i fremtiden.

5 Skolens værdigrundlag THL s vigtigste fundament er vores værdier, hvor vi lægger vægt på: Rummelighed Faglighed Fællesskab Den enkelte kursist foruden åbenhed, samarbejde og gensidig respekt. TH. LANGS HF & VUC Det er vigtigt, at værdierne bruges til fællesskabsskabelse, så vi får et godt arbejdsliv, at vi anvender vores styrker og finder samarbejdsgejsten frem. Værdierne skaber licens til kritik. Vi vil ikke være nikkedukker, men vi vil i det daglige stille de nødvendige spørgsmål: Være venligtsindede partisanere, der smider små granater til at sætte debat i gang. Det vil vores involverende organisations- og udvalgsstruktur give rum til. Det er vigtigt at sikre accepteret og velbegrundet konsensus. Udgangspunktet er respekt og tolerance for hinanden. Værdierne må ingen være i tvivl om, og de vil være gennemgående, for de handlinger vi tager, og de beslutninger der træffes. Vores ledelsesform og vores arbejde med elever og kursister og hinanden tager udgangspunkt heri. Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens forventninger/krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

6 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC vil udvikle en attraktiv arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde, og som alle er stolte af. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. For at kunne være professionelle medarbejdere i en lærende organisation, stiller det krav til vores samarbejdsform og relationsarbejde gennem en anerkendende tilgang til hinanden og en tydelig struktur. THL har gennemgået en markant udvikling igennem de seneste 3 år. Vi har haft en stor stigning i antal årselever og en stor stigning i medarbejderstaben. Vi er i dag 99 medarbejdere. Det skaber behov for en anden organisationstænkning og struktur, en tydelig og dynamisk organisationsstruktur, der understøtter destination 2016, men som samtidig i sin opbygning vil kunne agerer hurtigt, når der er behov for det. Skolens organisation kan beskrives på en traditionel vis med linie- stabsprincippet med mulig projektorganisering som arbejdsform (se særskilt dokument med organisationsstrukturen). Skolens udvikling betyder, at der er behov for at udvide ledergruppen med en pædagogisk leder i HF-afdelingen. Den pædagogiske leder refererer til vicerektor, som er overordnede ansvarlig for HF-afdelingen. Ledelsen understøttes desuden af ledelses/administrative assistenter, der også indgår i ledelsessekretariatet, som refererer direkte til rektor. De ledelses/administrative assistenter understøtter ledelsen i det daglige og arbejder med analyser, systemer og struktur. Samarbejdsudvalget SU og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er netop stiftet og nedsat efter gældende regler. Øvrige udvalg er nedsat på baggrund af aftaler i SU og rummer alle en ledelsesrepræsentant, medarbejderrepræsentanter på tværs af afdelingerne med mulighed for kursistrepræsentation. Der henvises til beskrivelsen af organisationsstrukturen med tilhørende funktionsoversigt og beskrivelser. (er under udarbejdelse)

7 Kommunikation og etik Kommunikation er omdrejningen for vores virke, og det er vigtigt, at vi har en herredømmefri kommunikation på THL. Når vi kommunikerer anerkender vi, at der er 4 krav: forståelighed, sandhed, rigtighed og oprigtighed. Det lever en ideel herredømmefri samtale op til, som fordrer: at alle berørte har lov til at deltage. at alle må fremsætte, problematisere og kritisere enhver påstand, men med respekt for andre. alle må frit udtrykke holdninger, ønsker og behov. Ingen må hindres i udøvelsen af disse rettigheder gennem tvang. Vi er omhyggelige, når vi kommunikerer (både i skrift og tale,) og vi har behov for, og vi har en tydelig kommunikationsetik, der understøtter ovenstående. (kommunikationsetik drøftes i SU) Ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC ledes gennem dialog, medejerskab, medansvar i forhold til konkrete beslutninger og efterlevelse af skolens visioner og værdier. THL er en attraktiv arbejdsplads, der opleves fagligt og personligt udfordrende og hvor arbejdsglæde, anerkendelse, trivsel, innovation og faglig stolthed er kendetegnende for medarbejderne. Udgangspunktet for ledelse er at udvikle en arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde og en stolthed over at være en del af THL. TH. Langs er en organisation med mange forskellige kulturer. Dermed vil ledelse i en vis udstrækning være afhængig af den kultur, der er i den enkelte afdeling/område. Samtidig vil der også være forskel på, hvad god ledelse indebærer i forhold til skolens forskellige organisatoriske niveauer. Ledelse udøves og praktiseres i samspillet med medarbejderne og er meget væsentlig for, at medarbejderne trives og udvikles til gavn for skolen og vores elever, kursister og andre interessenter. I erkendelse af, at ledelse ikke sættes på en færdig formel, men er afhængig af tid, sted, opgaver, rammer, kultur og ikke mindst lederens egen personlighed, vil vi i en åben dialog med medarbejderne afstemme vores forventninger til hinanden under rammesætning af den ledelsesfilosofi og de ledelseskompetencer og ikke mindst en anerkendende lederstil på THL.

8 Udgangspunktet for ledelse på THL er at gøre ledelse nærværende, og at vi oplever en fællesskabsfølelse og en stolthed over at være en del af THL. Dette styrkes gennem en klar professionsidentitet og sikring af THL som en attraktiv arbejdsplads Det handler om, at vi finder det bedste i os selv, og giver det til fællesskabet med afsæt i en fælles forståelse og accept af den udvikling, vi ønsker og med respekt for hinanden. Fokus er på de succeser, som tidligere er præsteret, da der i succeshistorierne ligger et stort potentiale for udvikling, og at ny udvikling udspringer af disse. Det er jagten efter historier, fortællinger, oplevelser og erfaringer om, hvad der virker, motiverer, giver energi, kreativitet og arbejdsglæde i organisationen, der er primus motor. Vi leder gennem dialog og fortællinger, tydelig kommunikation, samarbejde, feedback, nærværende personaleledelse. Vi er autentiske og handlekraftige, opstiller klare rammer og arbejder med kulturbærende værdier gennem en proaktiv adfærd det er kernen i det at bedrive ledelse på THL. Der er en åbenhed og en åben dialog med en tydelig involvering. Vi tør bringe os selv i spil og være lyttende og nysgerrige, og alle føler sig set og hørt. Så lykkes vi med visionen, og det at drive skole. Se hele ledelsesfilosofien (under udarbejdelse)

9 Kunsten er at sikre en anerkende og involverende medindflydelse, hvor det er muligt. Det er ledelsens fornemste opgave: Ledelse og medarbejdere forpligter sig til: at acceptere, at vi er forskellige, og at der skal være plads til det. at udvise gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. at ros og ris gives på en tryg og troværdig måde at acceptere, at udvikling og effektivitet indebærer en risiko for fejl

10 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til TH. LANGS HF & VUC I samråd med bestyrelsen valgte ledelsen at lave en større involverende strategiproces. Først havde bestyrelsen visionsdag i marts, efterfølgende arbejdede ledergruppen med at folde visionens strategiske fokusområder, og siden blev de præsenteret for alle medarbejdere på personalestrategidage i oktober Involveringen af medarbejderne skulle give ideer, input og konkrete forslag til, hvordan vi på THL kan realisere de strategiske fokuspunkter. I marts 2011 havde bestyrelsen og ledelsesgruppen temadag om visionen og strategien frem mod Bestyrelsen arbejdede proaktivt med fremtidsvisionerne for THL arbejdede med en traditionel swot-analyse, der beskrev de styrker og svagheder, trusler og muligheder som THL står over for. Bestyrelsen karakteriserede blandt andet skolen således: (en) god størrelse, med en perfekt beliggenhed og med en rummelig og nærværende tilgang til elever og kursister, og ikke mindst har THL en god og sund økonomi. En skole som også er meget afhængig af sine omgivelser og de tiltag, der kommer politisk. Vi arbejdede med og beskrev værdierne og handlingerne bag de succeser, som THL har haft, og som vi gerne vil bringe med ind i fremtiden. Vi har et mangfoldigt udbud af kurser og tilbud, og elever og kursister gennemfører deres uddannelse hos os opnår de formelle kompetence. Fusionen i 2007 gav os en endnu større mulighed for at være den institution i Silkeborgområdet, der tilbyder grundlæggende og almendannende kompetenceudvikling og dermed være en aktiv part i arbejdet med at sikre de grundliggende kompetencer både for ledige, personer i arbejde og for personer, der ønsker karriereskift- personer på vej. THL indgår i et meget styrket og forpligtende samarbejde i Silkeborg, og det er en styrke også i THL fremtidige virke. Vi indgår i Silkeborg Uddannelsesforening, Garantiskolen, KompetenceCenter Silkeborg. Bestyrelsens overordnede visioner for THL de største succeser frem mod Kursisterne får et markant uddannelsesmiljø Attraktiv arbejdsplads Ventelister Rammerne er tip top Pædagogisk i front Fleksibel tilrettelæggelse International profil Elevråd i front Dristig men med sund økonomi Alle fortæller den samme historie

11 Ledelsens status og grundlæggende analyse af skolen Ledelsen har på baggrund af temadagen med bestyrelsen gjort status på strategiplan 2010/11, arbejdet med ledelsesfilosofien på THL og viderebearbejdet bestyrelsens succeskriterier. Ledelsen har gennem en stella-analyse (se nedenstående side med resultatet) gennemanalyseret THL med henblik på en beskrivelse og analyse af skolen som uddannelsesinstitution og kulturinstitution: THL er en stærk og kulturbærende uddannelsesinstitution Vi kan og vil noget ganske særligt Grundlæggende formål At flytte unge og voksen og os selv i den retning, hvor vi gerne vil være. Understøtter formålet fra ministeriet og regeringen. Slogan Vi bringer dig videre Kulturelle værdier Kulturen på THL er gennem vores værdier: rummelighed, åbenhed, samarbejde, gensidig respekt, empati og kommunikation tydelige, og er - sammen med en proaktiv, økonomisk bevidsthed og adfærd - det bærende. Oplevelsen vores brand Elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod og kommer videre. Det skaber stolthed!

12 THL er unik THL er pædagogisk nyskabende og i front med fokus på mangfoldighed og individuel støtte. TH. LANGS HF & VUC THL har stærkt fokus på Livslang læring med formelle kompetencer first, second, last med stor fleksibilitet. Vi har en økonomisk stabilitet, som gør, at vi trods genopretningsplaner mv. har en frihed til at handle og gøre de ting, vi ønsker for at sikre vores kerneydelses uniknes, pædagogisk, bygningsmæssigt, udstyrsmæssigt. Vi har en unik størrelse: omsætningsmæssigt, overskudsmæssigt, antal elever/kursister og antal af medarbejdere, så vi kan og vil kunne gøre en forskel ved hurtigt at kunne omstille os, hvilket vi har vist. En skole skal ikke generere store overskud til bankbogen - men have det nødvendige overskud gennem årerne til at sikre økonomisk råderum og for at kunne få ting til at ske - altid relateret til vores hovedformål: uddannelse og dannelse (vores kerneydelse). Vi har et solidt fundament i forhold til vores destination THL Radar for 2011 THL definition juni 2011 Styringsparametre Måle på fastholdelse af studerende, medarbejdertrivsel Gennemførelse af projekter? Anvendelse af undersøgelser? Forretningsmodel Tiltrække og fastholde elever og dygtige medarbejdere, og holde fokus på helhedstænkning, synergi og prioritering. Positionering Livslang læring med formelle kompetencer, first,second, last med stor fleksibilitet. Unik kompetence Kombinationen af en relationsorienteret adfærd, og høj faglighed. Organiserende ide Vi bringer dig videre planlægning kapacitet Produkt Uddannelse i THL er en balance mellem det faglige og sociale med fælles og individuel involvering og fokus unik kapacitet erfaring motivation Brand essens Den studerende oplever, faglig udvikling, afklaring, retning og får øget selvværd og mod. Kundebehov Tvang lyst generede kompetence behov, hvor afklaring og retning udvikles undervejs Brand personlighed THl er pædagogisk nyskabende og i front, med fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Image : rummelighed, og en uformel stil Vision Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejde. Vi tilbyder og udvikler uddannelse for alle, first second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang Kulturelle værdier Internt som eksternt er kulturen og værdierne, rummelighed, åbenhed, gensidig respekt, nysgerrig og nyskabende sammen med en proaktiv og økonomisk bevidsthed og adfærd Grundlæggende formål At flytte unge og voksne, og os selv, i en udviklende retning af hvor de gerne vil være.

13 Ledelsen har viderebearbejdet bestyrelsens arbejde, som er blevet til de 6 strategiske fokusområder, og den retning vi vil gå frem mod 2016 også kaldet destination Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed. Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

14 De strategiske fokusområder TH. LANGS HF & VUC I forlængelse af THL s vision har skolen udvalgt nogle ambitiøse strategiske fokusområder for de kommende år: THL skal bevares som en selvstændig institution. En nær og god skole med stor søgning og med en solid og sund økonomi. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. THL vil skabe og danne rammen om et innovativt, moderne og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor vi uddanner og danner mennesker. THL vil udvikle nye uddannelsesmuligheder/områder i et tæt samspil med vores omverden også i et globalt perspektiv. Vi skal være dristige turde vove fodfæstet men med et sundt økonomisk udgangspunkt Ved udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb er THL den naturlige samarbejdspartner. THL vil være pædagogisk i front. THL vil arbejde med et solidt pædagogisk ståsted, hvor vi gennem fokus på mangfoldighed, den enkeltes behov og fastholdelse vil være pædagogisk nyskabende. Der vil være klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde med elev/kursist i centrum. THL vil fremme involvering af kursister og elever i tæt dialog gennem styrket elevog kursistråd og samarbejdet mellem lærer og elev/kursister. Involverende strategidage med alle medarbejdere i efteråret 2011 I oktober afviklede vi to involverende strategidage med alle skolens medarbejdere. Ledelsen og bestyrelsen havde givet retningen, og dagene var en del af hele THL s involverende strategiproces. På dagene havde vi THL i fokus. Vi drøftede den retning bestyrelsen og ledelsen har valgt, vi skal gå, og hvordan vi kommer derhen med andre ord drøftede vi visionen for fremtiden Vi præsenterede og arbejdede med visionen og det strategiske fokus frem mod 2016, hvor den overordnede ramme for visionen og fokus er sat af bestyrelsen i marts i år. Ledelsen ønskede input til strategiprocessen: input, idéer, tanker, om handlinger, mv. til arbejdet med at nå målet: destination 2016 for THL.

15 Det fik vi, og der ligger et samlet skriv med tanker, ideer kommentarer og referat af det store arbejde med de strategiske fokusområder. Dette arbejde resulterede i en skærpelse af fokusområderne.(der ligger et samlet skriv over de intensive dage) TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 blev endeligt drøftet i samarbejdsudvalget i december 2011 og endeligt vedtaget af bestyrelsen for THL december 2011 til ikrafttræden Destination 2016 fremlægges på skolens nytårskur i januar Opfølgning på destination 2016 Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder, samt understøttende budgetter og ledelsesbeslutninger. Ledelsen prioriterer og laver handlingsplaner for fokusområderne og er ansvarlig for at sikre implementeringen. Lederne af de enkelte uddannelsesområder er i samspil med afdelingerne ansvarlige for at indholdsudfylde de strategiske fokusområder og i samspil med medarbejderne prioriterer og opstille handlingsplaner for, hvordan kommer vi hen til. De kommende års fokusområder og oplæg til strategiplan og strategiske mål drøftes med afsæt i oplæg fra ledelsen i SU og senere til beslutning i bestyrelsen.

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier i praksis og tilstræber at sikre en anerkendende og involverende medindflydelse. Kommunikation

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier i praksis og tilstræber at sikre en anerkendende og involverende medindflydelse. Kommunikation

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere