Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job"

Transkript

1 Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle af de nye vækstøkonomier. Rusland, Brasilien og ikke mindst Kina forventes at gå markant dårligere tider i møde. Konsekvensberegninger af lavere import i BRIK-landene viser, at det kan koste på dansk BNP med, procent og koste 5.7 danske arbejdspladser, som vil gå tabt. af senioranalytiker Signe Dahl og stud.polit Anders Christian Overvad. oktober 5 Analysens hovedkonklusioner Der er overordnet positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der begyndende svaghedstegn i nogle af de nye vækstøkonomier. OECD s ledende vækstindikator ligger på det laveste niveau i år for hhv. Brasilien og Kina og på det laveste niveau i 5 år for Rusland. Alt dette bakker op om formodningen om, at ikke kun Rusland og Brasilien men også Kina går markant dårligere tider i møde. Falder importvæksten i BRIK-landene med pct. i 5 og i forhold til, hvad den ellers ville have været, vil dansk BNP falde med, procent, og 5.7 arbejdspladser vil gå tabt. Den store joker ligger i, hvorledes kinesisk økonomi udvikler sig. Hvis den kinesiske vækst for alvor aftager, vil konsekvenserne for Danmark være større, og der er ingen tvivl om, at de negative risici er tiltaget. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil 5 8 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade, sal. 5 København V

2 International økonomi På trods af mange historier om uro i bl.a. Grækenland og Kina er der overordnet set positive forventninger til den internationale økonomi. Væksten er tilbage i Europa og USA, mens der er begyndende svaghedstegn i nogle af de nye vækstøkonomier. Væksten hjælpes mange steder på vej af de sidste års store stigning i udbud af olie, hvilket har ført til faldende oliepriser. Olieprisen ligger i dag på det laveste niveau i ½ år med en pris på godt 5 USD pr. tønde, jf. figur A. Man skal altså helt tilbage til 9 for at finde tilsvarende lave oliepriser. Siden da har olieprisen svinget en del. Den faldt kraftigt i sidste del af for at stige gennem foråret 5 og derefter falde over sommeren. Den lave pris skyldes, at udbuddet af olie er langt større end efterspørgslen. Figur B viser udviklingen i valutakursen mellem euro og amerikanske dollars. Her ses, at euroen de seneste år er blevet svækket over for dollaren. Dog er den nyeste tendens, at prisen på euro målt i amerikanske dollars er på vej op fra et meget lavt niveau. Dette finder sted på trods af Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram Quantative Easing, hvor de øger pengemængden gennem månedlige opkøb af statsobligationer for mia. euro frem til september. Man ville forvente, at QE-programmet ville have den modsatte effekt og svække euroen over for dollaren, så muligvis virker QE ikke efter hensigten. En anden forklaring kan være, at kursen drives op af efterspørgsel i eurozonen. Figur A. Oliepris I USD og Euro Euro Euro Oliepris i euro Oliepris i Dollar (højre akse) Figur B. Valutakurs mellem Euro og USD USD per Euro USD per Euro,7,7,,,5,5,,,,,,,,,,,9,9,8, Anm:. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Anm:. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Uændrede forventninger til væksten hos vores samhandelslande Tabel viser forventningerne til BNP-væksten i vores største samhandelslande. For Danmarks største samhandelslande er den forventede vækst stort set uændret, sammenlignet AE s prognose fra marts 5. De uændrede udlandsforventninger dækker dog over flere forskellige tendenser. BNP-væksten i Eurozonen er uændret, mens BNP-væksten i EU er blevet opjusteret lidt for både 5 og sammenlignet med seneste AE-prognose. Opjusteringerne ligger er på hhv., til, procentpoint, så der er ikke tale om store ændringer. Mens vækstskønnene er opjusteret i Sverige, Holland og Frankrig, er de nedjusteret lidt i Finland, UK og Norge. Uden for Europa tegner sig et lidt andet billede. For USA er forventningerne til BNP nedjusteret for både 5 og med henholdsvis, og, procentpoint, og der forventes nu vækstrater på hen-

3 holdsvis,5 pct. i 5 og,7 pct. i, hvilket er under det historiske gennemsnit. Forventningerne til væksten i Kina er også nedjusteret med, procentpoint i både 5 og. Tabel. Forventningerne til væksten i udlandet 5 Eurozone,,7 EU,9 Tyskland,8,9 Sverige,9,8 USA,5,7 UK,,5 Norge,, Holland,,8 Frankrig,,5 Kina,8,5 Italien,7, Finland,,7 største samhandelslande (september 5),, største samhandelslande (seneste prognose marts 5),, Ændring i væksten i de største samhandelslande Anm.: Vækstskønnet for Danmarks største handelspartnere er vægtet i forhold til landenes eksportandel af varer. Anm:. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba. Consensus Forecasters september og egne beregninger BRIK-landene viser svaghedstegn det kan koste tusindvis af danske job Mens væksten er tilbage i Europa og i USA, begynder nogle af de nye vækstøkonomier at vise svaghedstegn. Den seneste tid har udviklingen i BRIK-landene derfor fyldt meget i det økonomiske billede. BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina og udgør til sammen de største vækstøkonomier i verden. I Rusland og Brasilien er økonomierne direkte skrumpet i første halvår, og der forventes samlet set negativ vækst i 5, jf. figur A. Den negative vækst skyldes, at begge lande er ramt hårdt af de faldende oliepriser, der rammer både eksporten og produktionen negativt. Rusland er samtidig ramt af den politiske uro om konflikten med Ukraine, herunder sanktionerne fra EU og USA. I Indien og Kina er der omvendt fortsat solid vækst i BNP. I Indien er væksten stigende, mens væksten i Kina de seneste år er aftaget en smule, men fra et meget højt niveau. Kina har skabt en del uro igennem de sidste måneder. Dette skyldes, at Kina meget overraskende devaluerede den Kinesiske Renminbi (CNY). Det var et forsøg på at styrke den kinesiske konkurrenceevne, men devalueringen må ses som ret beskeden. Efter dage var devalueringen på,9 pct. i forhold til USD, 5 pct. i forhold til euroen. Ikke desto mindre skabte devalueringerne en del tumult på de finansielle markeder. Figur B viser udviklingen i aktiekurserne i Kina og Danmark. Heraf ses, at de kinesiske aktiekurser er faldet en del siden juni 5. Det skal dog ses i sammenhæng med en betydelig stigning fra starten af til midten af 5, hvor kurserne blev mere end fordoblet. I dag ligger de kinesiske aktiekurser

4 stadig ca. 5 pct. højere end i starten af. I det lys forventes den negative effekt på den internationale økonomi at blive begrænset. Sammenligner vi med udviklingen i de danske aktiekurser de sidste år, ses det, at de kinesiske aktier er mere volatile end de danske, og der er dermed en generel tendens til både flere opture og nedture på det kinesiske aktiemarked. Set over en -årig periode er de to aktieindeks steget nogenlunde det samme, og begge indeks ligger i dag ca. 5 pct. højere end i starten af. Figur A. Udv. i kinesiske og danske aktiekurser Figur B. BNP-vækst i BRIK-landene = 5 = Kina, Shanghai Index Danmark, Nasdaq Index - 5 Kina Indien Rusland Brasilien - Anm.: Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Anm:. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba. IMF world economic outlook juli 5 Selvom væksten i Kina stadig forventes høj, er der stor usikkerhed omkring den fremtidige kinesiske vækst, hvilket også skyldes, at der kan sås tvivl omkring de officielle kinesiske tal. Det officielle vækstmål i Kina er en BNP-vækst på 7 pct., og ifølge de gængse forventninger kommer væksten i år og til næste år også kun lige under målet, jf. figur B. Der er dog også den mulighed, at de officielle tal forsøger at tegne et bedre billede af kinesisk økonomi, end hvad der reelt er tilfældet, og i så fald vil væksten blive en del lavere. Figur viser udviklingen i OECD s ledende indikator for de BRIK-lande. For alle fire lande er indikatoren eller derunder. En indikator under signalerer en afmatning i økonomien, mens et niveau over signalerer højere vækst end normalt, og et vendepunkt i indikatoren sker typisk et halvår forude for et vendepunkt i den økonomiske aktivitet.

5 Figur. OECD s ledende indikator for BRIK-landene Indeks Indeks Jan- Jul- Jan-5 Jul-5 Jan- Jul- Jan-7 Jul-7 Jan-8 Jul-8 Jan-9 Jul-9 Jan- Jul- Jan- Jul- Jan- Jul- Jan- Jul- Jan- Jul- Jan-5 Jul-5 Brasilien Kina Indien Rusland Anm.: En indikator under signalerer en afmatning i økonomien, mens et niveau over signalerer højere vækst end normalt, og et vendepunkt i indikatoren sker typisk et halvår forude for et vendepunkt i den økonomiske aktivitet. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba OECD. Som det fremgår af figur, ligger indikatoren på det laveste niveau i år for hhv. Brasilien og Kina og på det laveste niveau i 5 år for Rusland. Kun indikatoren for Indien ligger på det historiske niveau. Alt dette bakker op om formodningen om, at ikke kun Rusland og Brasilien men også Kina går markant dårligere tider i møde. Konsekvenserne for Danmark af lavere import i BRIK landene Det er stor sandsynlighed for, at BRIK-landene går en tid i møde med lavere BNP-vækstrater, end hvad vi har set historisk. Den afmatning vil også sprede sig til landenes import og dermed også forringe Danmarks eksportafsætningsmuligheder. Syv procent af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester går til Brik-landene. Danmark handler dermed næsten ligeså meget med BRIK-landene, som vi gør med USA, jf. figur A., der viser Danmarks samhandelspartnere opdelt på andele. Udviklingen i BRIKlandene har derfor betydning for den danske økonomi og Danmarks mulighed for at afsætte varer. Figur A. Danmarks samhandelspartnere opdelt efter andel Figur B. Udviklingen i Danmarks eksport til BRIK- landene Andre 9% BRIK 7% andel andel USA 9% EU8 5% Kina Rusland Indien Brasilien Anm.: Eksport af varer og tjenester i løbende priser. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Anm.: Eksport af varer og tjenester i løbende priser. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 5

6 Udviklingen i samhandlen med BRIK-landene har været stigende de sidste knap år. Det fremgår af figur B., der viser udviklingen i eksportandelene til BRIK landene. De sidste 8 år er Kinas eksportandel fordoblet fra knap procent af den samlede eksport til knap pct. Også eksportandelene til de resterende tre BRIK-lande er steget om end i mindre grad. Importandelen til Rusland er dog faldet siden. Hvis importen falder i forhold til grundscenariet i de fire BRIK-lande, vil det få negative konsekvenser for Danmark i form af lavere eksport til landene, hvilket koster vækst og arbejdspladser. I det følgende har vi foretaget beregninger på den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL, af et scenarie med lavere import i hhv. BRIK-landene, USA og EU. Vi ser på de økonomiske konsekvenser for dansk økonomi, hvis eksporten bliver pct. i 5 og i forhold til grundscenariet. I første scenarie falder importen i alle BRIK-lande med pct.point i forhold til grundscenariet. Andet og tredje scenarie er lavet til sammenligning og viser henholdsvis effekterne af pct. lavere import i USA og for alle EU lande, jf. tabel. Tabel. Effekterne på dansk økonomi af lavere import i BRIK, USA og EU (akkumulerede effekter) BNP (Vækst I procent) Beskæftigelse (Antal hoveder) Eksporten (mia. kr. priser) BRIK -, , USA -, ,7 EU -, ,5 Anm.: Effekterne af pct lavere import i 5 og i forhold til grundscenariet i hhv. BRIK-landene, USA og EU. Det er anden års effekten der er vist, dvs. den akkumulerede effekt i. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: Beregninger foretaget på den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL Det fremgår af tabel, at pct. lavere import i de fire BRIK-lande, samlet set over den -årige periode, vil betyde et fald i den danske BNP-vækst på, procent, hvilket svarer til en nedlæggelse af 5.7 arbejdspladser i Danmark som følge af en lavere eksport til BRIK-landene. Eksporten forventes at falde med 7 mia. kr. Effekterne i tabel dækker både over den direkte effekt af lavere handel med Kina og de såkaldte negative spill-over-effekter fra landene omkring os, dvs. effekten på Danmark af, at Tyskland har sværere ved at afsætte deres varer til BRIK-landede. Til sammenligning ville et lignende fald i importen for alle EU lande betyde en lavere vækst i BNP på,7 procent og betyde et fald i beskæftigelsen på 5.8 personer frem mod. Eksporten vil falde med 7,5 mia. kr. En afmatning i BRIK-landene vil altså få konsekvenser for dansk økonomi og vil resultere i nedlægning af danske arbejdspladser. Konsekvenserne er ikke lige så store, som hvis afmatningen var i EU. Det skyldes, at EU aftager en langt større andel af den danske eksport, end BRIK-landene gør. Konsekvenserne på dansk økonomi af en afmatning i BRIK-landene skal snarere sammenlignes med en afmatning i USA. Et lignende importfald i USA vil medføre et fald i dansk BNP på, pct. og 5.5 færre arbejdspladser i.

7 Ved en moderat afmatning i BRIK-landene, som den vi har regnet på ovenfor, er konsekvenserne for dansk økonomi også moderate. Den store joker ligger i, hvorledes kinesisk økonomi udvikler sig. Hvis den kinesiske vækst for alvor aftager, vil konsekvenserne for Danmark være langt større end skitseret ovenfor, og der er ingen tvivl om, at de negative risici er tiltaget på det seneste. Netop Kina og den moderate globale vækst var på dagsorden på det seneste G--topmøde, hvor IMF s direktør Christine Legarde advarede den amerikanske centralbank FED mod at hæve renten for tidligt, ikke så meget af hensyn til USA s økonomi, men af hensyn til konsekvenserne i omverdenen. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at de udviklede økonomier bør fortsætte med den ekspansive penge- og finanspolitik, da der er behov for en samordnet politik for at løse disse udfordringer, herunder en fortsat lempelig pengepolitik i udviklede økonomier; vækstfremmende finanspolitik; og strukturelle reformer for at øge den potentielle produktion og produktivitet. IMF pointerer dermed, hvor vigtigt det er ikke at trække de økonomiske stimulanser tilbage for tidligt, da det globale opsving kun lige har fået fat i nogle lande, og i andre lande, særligt de nye vækstøkonomier, allerede nu begynder at vise svaghedstegn. Positivt billede i Euroområdet igennem syv kvartaler Udviklingen i BNP-væksten i euroområdet har været positiv de sidste 7 kvartaler og er det fortsat, og i. kvartal 5 steg BNP med, pct., jf. figur 5A. Det er værd at bemærke, at væksten er positiv på trods af al usikkerheden omkring Grækenland og det mulige exit fra Euroen. Dette lader altså ikke til at have påvirket væksten nævneværdigt. Det kan skyldes, at situationen er styrket i mange andre lande i euroområdet med vækst i BNP drevet af den indenlandske efterspørgsel, jf. figur 5B. Den positive vækst i euroområdet er i høj grad drevet af positiv vækst i Tyskland. Tysklands BNP udgør pct. af euroområdets BNP. For Tyskland har BNP-væksten stort set været positiv siden. kvartal, dvs. de sidste kvartaler. I. kvartal 5 steg BNP-væksten i Tyskland med, pct. primært drevet af eksporten. Figur 5A. Udvikling i BNP-vækst for eurozonen Figur 5B. Inflation og kerneinflation i eurozonen pct. 5 pct. 5 - K K K K K K K K 5K Indenlandsk efterspørgsel Nettoeksport BNP Inflation Kerneinflation - Anm.: Kvartalsvækstrater. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Anm.: Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Tallene for euroområdets arbejdsmarked er også med til at styrke det positive billede. Ledighedsprocenten har været aftagende siden. kvartal, men ligger stadig højt på omkring pct. Ligeledes er beskæftigelsen stigende. Inflationen faldt til -, pct. i september og er dermed igen blevet negativ, hvilket er langt fra ECB s målsætning om en inflation på knap pct.. Kerneinflationen, dvs. priserne renset for tobaks-, alkohol- Lagarde Urges More Global Action to Support Growth and Jobs. IMF Press Release No. 5/, September, 5 7

8 og fødevarer og energipriser, ligger lige under pct., hvilket den har gjort siden maj, jf. figur B. Den lave oliepris og inflation er med til at booste den indenlandske efterspørgsel og dermed også BNPvæksten. Nedjustering af væksten i USA, men fortsat vækst over pct. Den amerikanske økonomi voksede med, pct. i. kvartal 5 i forhold til. kvartal. Det ses på figur A og er en pæn genopretning efter en vækst på kun, pct. i. kvartal 5 i forhold til. kvartal. Den lave vækst i. kvartal 5 kan delvist tilskrives en hård og lang vinter, hvorfor stigningen i. kvartal var at forvente, da investeringer mv. var blevet udskudt. Fra figuren ses også, at BNP-væksten er indenlandsk drevet, hvilket er et sundhedstegn og er godt for beskæftigelsen. Beskæftigelsen har været i fremgang siden og nærmer sig 5 millioner personer, hvilket er et stykke over før-krise niveauet. Tilsvarende ligger ledighedsprocenten relativt lavt omkring 5,. Forventningerne til amerikansk økonomi var i top i starten af året, men siden januar er BNPvækstprognosen for 5 dog blevet nedjusteret gradvist fra, pct. til, pct., jævnfør figur B. En forventet vækst på, pct. i år er et stykke under den historiske vækst i USA på knap pct. Nedjusteringerne af væksten i 5 skyldes et skuffende nationalregnskab for første kvartal og dårlige nøgletal. Væksten for er ligeledes blevet nedjusteret, men i noget mindre grad. I januar forventedes en vækst i på,8 pct., hvilket nu er faldet en anelse til,7 pct. Figur A. Udvikling i BNP-vækst i USA Figur B. Udvikling i vækstskøn i USA 5 pct,5,,5, pct,5,,5, K K K K K K K K 5K - -,5 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 5 jul aug sep,5 Indenlandsk efterspørgsel Nettoeksport BNP Anm.: År-til-år vækstrater. Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Anm.: Redaktionen er afsluttet d. 7/-5 Kilde: AE pba. Concensus forecasters 5 Gennem den sidste tid har der været forventninger om en rentestigning i USA, men den er udeblevet for nu. Det er der flere grunde til. Billig kinesisk og europæisk valuta samt et historisk lavt niveau for olieprisen er med til at sænke inflationen. En lav inflation betyder en højere realrente, hvorfor behovet for at hæve renten ikke bliver presserende i samme grad. Vækstforventningerne til 5 er blevet nedjusteret i løbet af året, hvilket også trækker i retning af en udskydelse. Samtidig sælger Kina ud af sine amerikanske statsobligationer, og det er ligeledes med til presse renten ned. På den anden side taler blandt andet stigende beskæftigelse for en snarlig ændring. På den amerikanske centralbanks seneste rentemøde medio september var det netop den lave inflation, men også tilbagegang for den globale økonomi, og dermed risikoen for de afsmittende effekter på amerikansk økonomi, der var hovedargumenterne for at holde den amerikanske policy-rente på sit nuværende niveau lidt endnu. Mange mener, at økonomiens tilstand kan forenes med en rentestigning og forventer, at den kommer ved udgangen af 5. 8

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41. job i Danmark Udsigterne for de europæiske økonomier er gradvist forværret i løbet af de seneste halve år, og gældskrisen tynger fortsat vækstskønnene i Euroområdet.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE februar 2016 Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015. Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere