Hvorfor en behændig itinfrastruktur?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor en behændig itinfrastruktur?"

Transkript

1 Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Datalogisk Institut Københavns Universitet 18. november 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network (c) SOA Network, Internettets tre stadier Nøgleord : Transformere kommunikation, forøge markeder, simple database forespørgelser Alt, man behøvede, var en browser, internetadgang og en simpel hjemmeside Nøgleord : Komplette interaktioner, integration af interne systemer, manuel integration Internettet er i dag ikke designet til direkte forretningstransaktioner mellem maskiner dets formål er at blive brugt af mennesker Nøgleord : A2A integration, forøget fleksibilitet, Web Services, reduktion af kompleksitet, funktionalitet Forøge internettets værdi til også at understøtte fleksibel A2A-integration (c) SOA Network,

2 Integrationens n- potensproblem Både implementerings- og vedligeholdelsesomkostninger stiger eksponentielt Værdien for kunde skal derfor stige eksponentielt for hver ny partner Svært at forudse relationer på længere sigt Nødvendigt med integration der er: Hurtig, omkostningseffektiv, let at forlade, brugbar for mindre virksomheder. (c) SOA Network, SOA og Web Services letter tre af de fem største barriere Kilde: Danmarks statistik (c) SOA Network,

3 Motivation for integration Forbinde organisationer Samarbejde som en samlet enhed Tillader information kan bruges i flere sammenhæng Bedre forståelse Bedre og hurtigere adgang til information Tilføje funktionalitet Levetid forlænges Erstatte ikke tidssvarende funktionalitet Forøge værdi Genbrug af funktionalitet Systemer kan udvikle sig Udvide sig til nye områder (c) SOA Network, It skal kunne integreres horisontalt og vertikalt Udviklingen præges stadig mere af integration horisontal og vertikal. Den vertikale integration handler om at udelukke fordyrende mellemled. Den horisontale handler, om at aktører allierer sig med hinanden for at få stordriftsfordele og slagkraft. Kilde: Coops årsberetning 2003 (c) SOA Network,

4 Motivation for integration Forbinde organisationer Samarbejde som en samlet enhed Tillader information kan bruges i flere sammenhæng Bedre forståelse Bedre og hurtigere adgang til information (a) Bedre servicere organisationens interessenter (b) Tilføje funktionalitet Levetid forlænges Erstatte ikke tidssvarende funktionalitet Forøge værdi Genbrug af funktionalitet Systemer kan udvikle sig Udvide sig til nye områder (c) SOA Network, Information bruges til bedre kundeservice og øget salg (a) Wal-Mart used its Data Warehouse to understand its customers changing buying patterns the week after the World Trade Center attacks. On the morning of the attacks, stores were desolate. By that Tuesday evening, customers stockpiled guns, ammunition, bottled water, and gasoline containers. On Wednesday, sales of flags shot up, causing a shortage and triggering orders to restock the flag inventory. By Friday, the number of customers in the stores returned to normal, but the average number of purchases declined. Based on predictive analysis, some stores were able to foresee a sharp increase in sales by the fifth day. As a result, they increased staffing by 20 percent for the weekend and stocked up on items that customers normally buy. This paid off as sales increased by 25 percent that weekend compared with the same weekend a year earlier. Kilde: Uddrag fra artikel i Wall Street Journal, 18. september, 2001 (c) SOA Network,

5 Med integration serviceres interessenter bedre (b) Grundfos udfordring Lokale distributørers it-information om Grundfos pumper var ikke altid opdateret Indførsel af WebCAPS Værktøj til valg af produkter Integreret med Grundfos interne systemer Tilgængelig på lokalt sprog i individuelt design Resultat Kunder i hele verden får 100% opdateret og identisk information Distributøren skal ikke selv vedligeholde produktdata internt Distributøren kan tilbyde avanceret værktøj til deres kunder Grundfos kommer tættere på kunden (c) SOA Network, Partnernetværk Det 20. århundredes it-strategi har resulteret i duplikering og kompleksitet Processer bør kun opbygges en gang Fokuser på det man er god til, benyt andre hvor de har deres kerneområde Virksomheden skal opbygge fleksible processer Nye processer kan let indsættes (KRAK) Egne processer kan let indgå i andres processer Løsningssalg (KOB) Katalog af partnere (c) SOA Network,

6 Netværksdata En enkelt datakilde tilgængelig for hele netværket CVR Online CVR = Det Centrale Virksomhedsregister Lettere at koble processer sammen Sikrer mod redundans og inkonsistens Ikke vigtigt hvem der ejer eller kontrollere data og forretningsprocesser Placeres hvor det er mest optimalt for netværket WebCAPS er netværksdata i dets økosystem I foråret 2002 tiltrådte regeringen, at KMS er det danske samfunds infrastrukturvirksomhed for kort og geodata. Kilde: Kort og Matrikelstyrelsens indsatsområder Den Nationale Geodatabank (c) SOA Network, Netværkscentreret Intelligensen ligger i netværket Fælles forståelse af metoder til at interface til netværket Uafhængighed af den underliggende teknologi Strategi bør være deltagelse i procesnetværk At være en fleksibel komponent af et større netværk KMS store ekspertise om kort og geodata skal være til rådighed for hele samfundet Kilde: Kort og Matrikelstyrelsens indsatsområder Væsentligt skifte i hvordan man designer forretningsprocesser Globale tekniske og forretningsmæssige standarder er nøgleordet Nedbrydelse af virksomhedssiloer Det forudsætter, at den enkelte institution opbygger egne itsystemer med forståelse for netop sammenhængen til det offentliges it-anvendelse i sin helhed, og at den enkelte institution er med til at tage ansvar for principperne for opbygning af itsystemerne Kilde: Arkitektur for digital forvaltning (c) SOA Network,

7 Det offentlige skal blive netværkscentreret Hele den offentlige sektor skal blive bedre til at arbejde på tværs. I stedet for at de enkelte myndigheder og institutioner laver deres egne løsninger og udvikler siloorienterede it-systemer, skal systemerne åbnes, så de kan virke sammen. Kilde: Videnskabsminister Helge Sander (c) SOA Network, Forbered på at nedbryde landesiloen Fra 2005 påbegyndes der for eksempel således et arbejde i EU-regi, der skal lede frem mod transeuropæiske tjenester, hvor borgere blandt andet skal kunne få offentlig service på tværs af EU-landene, således at man kan understøtte borgernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. (c) SOA Network,

8 Motivation for integration Forbinde organisationer Samarbejde som en samlet enhed Tillader information kan bruges i flere sammenhæng Bedre forståelse Bedre og hurtigere adgang til information Bedre servicere organisationens interessenter Tilføje funktionalitet Levetid forlænges Erstatte ikke tidssvarende funktionalitet Forøge værdi Genbrug af funktionalitet Systemer kan udvikle sig Udvide sig til nye områder (c) SOA Network, It som en infrastrukturel teknologi (c) SOA Network,

9 Hvad betyder it-kraft I starten vil bedre indsigt medføre konkurrencemæssige fordele Længerevarende differentiering ikke mulig Ændringer sker hurtigere Fokus på bølger af kortsigtede operative initiativer Teknologileverandører repositionerer sig selv Ønsker at levere funktionalitet frem for computerkraft Indtrængningsbarrieren er reduceret Nytilkomne har 30% effektivitetsfordel (c) SOA Network, timers netværkssamfund Personlige og interaktive teknologier (a) Kræver integration af kommunikationskanaler Eksempel sundhed.dk (b) En konsistent kundeservice kræver integration Eksempel Nykredit Internettet har styrket kunderne It-infrastrukturen skal kunne understøtte mere krævende og uberegnelige kunder Begynder ordre pludselig at komme via SMS, skal det også kunne håndteres hurtigt (c) SOA Network,

10 Mobile GIS applikationer (a) As these technologies mature, the differences between a mobile user and a desk-based user are virtually eliminated (apart from hardware form factors and usability issues, which will be discussed later). This will completely change the paradigm for mobile GIS applications. No longer will it be necessary to worry about how much data can be stored on a local device and how often it should be updated. Mobile workers will directly access corporate and Internet-based databases like any other user. Having everyone connected to the network all the time, wherever they are, radically changes the way that computers can be integrated with work processes. (c) SOA Network, Sundhed.dk (b) Samler information og kommunikation mellem sundhedsvæsen og borger Data skal ikke samles et fælles sted Forbliver hvor myndigheden finder det mest hensigtsmæssigt Ansvar, ejerskab, ophavsret forbliver hos myndigheden Formål er let og uhindret adgang til data på rette tid i rette sammenhæng, for de rette parter Fleksible integration er en nødvendighed (c) SOA Network,

11 Sundhed.dk skal nås gennem forskellige medier (b) Web-browsere på Internettet Professionelle IT-systemer som eksempelvis hospitals-, læge- og omsorgssystemer Mobile enheder (eksempelvis SMS eller mobile patientmonitoreringsenheder) Sikker e-post som eksempelvis e-boks lignende systemer Interaktivt tekst-tv, nuværende tekst-tv tvfonen og digital tv Voice/respons (c) SOA Network, Pejlemærke: Et enkelt globalt computermiljø Alle computere fungerer som en samlet computer Arbejde mod en vision om gnidningsløst it-samarbejde Internt i virksomheden og i hele værdikæden Opbygge processer og produkter fra de mest passende komponenter En forudsætning for at give borgerne valgfrihed foran den offentlige skranke er, at vi sikrer sammenhæng og fleksibilitet bag skranken. Kilde: Videnskabsminister Helge Sander En velfungerende og sammenhængende offentlig forvaltning. Og it-systemer, der fleksibelt kan tilpasses lokale behov, men samtidig kan spille sammen (såkaldt interoperabilitet), så data let og billigt kan udveksles på tværs af systemerne. Kilde: Arkitektur for digital forvaltning (c) SOA Network,

12 Nul klik-vision Applikationer kender så meget til kunden, at de kan udføre opgaverne på deres vegne, på tværs af organisationsgrænser Reducer antallet af kundens opgaver Ikke kun på internet Udfører opgaver på deres vegne Funktionalitetsintegration Samlet opfyldelse af kundens behov på tværs af organisationsgrænser Eksemplerne fra Sundhed.dk, Nykredit, Grundfos, CVR er klikreducerende (c) SOA Network, Det er essensen i Web Services Alle organisationens og partnerens systemer taler samme sprog Hele integrationsproblematikken skyldes mangel på fælles standarder Tillader applikationer at kommunikere med applikationer Integration gøres mere genbrugelig og generisk Overføre webbens løse kobling til applikationer Bruger internettet til at udføre applikation til applikation-integration Web Services er for applikationer, hvad browsere er for mennesker Ændrer internettet fra at levere primært indhold til primært funktionalitet Bygger ovenpå eksisterende heterogene systemer Designet til at være forbindelsesleddet mellem forskellige teknologier Gruppe af åbne standarder ikke et produkt Web Service samarbejde med partnere bliver mere reglen end undtagelsen Alle it-leverandører understøtter Web Service standarderne SOA er arkitekturen, der understøtter visionen (c) SOA Network,

13 Ændringsmodstand skal reduceres overalt Hastigheden for at komme på markedet er den kritiske succesfaktor Der er nu sket dramatiske forandringer og for de gamle aktører gælder det om at udvikle sig eller forsvinde (Coops årsberetning 2003) Integration udøver stor ændringsmodstand Mange systemer er opbygget som en fast løsning til et variabelt problem Hvordan opnår vi den løsning, der bedst opfylder vores behov på den billigste måde? Udviklet uden hensyntagen til andre systemer En ufleksibel it-infrastruktur er en forhindring Gør det svært, dyrt og risikofyldt at tilpasse sig Vanskeligt at afprøve nye muligheder Alternativet er big-bang (c) SOA Network, Der skal fokuseres på fleksibilitetsoptimering (c) SOA Network,

14 Forstår ledelsen konsekvenserne? Ét af problemerne er at gøre gevinsterne tydelige for ledelsen. Dette gælder både gevinster på det korte og det lange sigt Det værdiskabende element i nye itinvesteringer ligger i høj grad i interoperabilitet på tværs af myndighedsgrænserne. Derfor får man bedst et billede af gevinsterne ved at anlægge en totalbetragtning. Kilde: Arkitektur for digital forvaltning (c) SOA Network, Kravene til en it-arkitektur Lette applikation til applikation-integration Integration skal foregå på forretningsprocesniveau Integrationsmetoden skal ikke kræve store investeringer i teknologi eller uddannelse Pragmatisk og evolutionær tilgang Hver deltager skal kunne deltage med løsninger baseret på deres eksisterende platform Fleksibel sikkerhed Understøtte deltagelse i partnernetværk Understøtte adgang til netværksdata Løst koblet Skal forøge virksomhedens behændighed (c) SOA Network,

15 Opsummering En udfordring for at kunne imødegå ændringer i efterspørgslen er, hvor hurtigt virksomheden kan tilpasse sig denne ændring. Denne tilpasning afhænger af mange ting, men en afgørende faktor er, hvor hurtigt it-systemerne kan reagere: Hvor hurtigt kan nye funktionaliteter tilføjes? Hvor hurtigt kan nye partnere integreres? Hvor let kan produktet ændres til at imødegå kundens ønsker? (c) SOA Network, Spørgsmål? (c) SOA Network,

16 Opsummering Internettet har tvunget virksomheder til at kigge udad i stedet for indad Udfordringerne ligger på grænsen mellem virksomheden og omverdenen Vanskeligt at forudse markedsudsving Organisationen skal let kunne tilpasse sig Samarbejde med partnere for hurtigere at kunne opfylde kundens behov Let at forbinde sig til Sammenhængende teknologiplatform Forretningsunderstøttende værktøj (c) SOA Network, Det offentlige skal også understøtte mange kanaler (c) Den klassiske rolle som leverandør af service til borgere og virksomheder udfordres helt grundlæggende af de mange nye muligheder for at vælge kanal. Både leverandøren (for eksempel kommunen) og brugeren (for eksempel borgeren) vil i stigende grad skulle orientere sig i mod en række forskellige kanaler. Det stiller krav til standarder, sammenhængende løsninger, organisation og kompetencer, når den enkelte myndighed skal indgå effektivt i sådanne komplekse samspil. Kilde: Arkitektur for digital forvaltning (c) SOA Network,

17 Klikreducerende funktionalitet Small displays on devices, such as PDAs and smart phones, are a reason to rethink the need for maps. Just because maps have been used in the past to carry out a task doesn't necessarily mean they'll always be necessary. Driving to a given address is a good example. A combination of voice instructions and direction arrows indicating when to turn is a much safer and more effective way of guiding a driver than having him or her look at a map or map display. In other situations, specialized on-the-fly schematics showing only items relevant to the task at hand make more effective use of limited screen real estate than traditional maps. Kilde Geospatial-online.com (c) SOA Network,

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere