Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning"

Transkript

1 Statusrapport pr Job-banken.nu Nygade Herning T: Websted: CVR nr.: Dato for oprettelse af organisation d Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse 1 Projektets aktuelle situation pr Den overordnede arbejdsmarkedssituation Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Førtidspensionsreform Øget fokus på jobåbninger i SMV Jobbanken.nu s hjemmeside Inspirationsbesøg og henvendelser Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Organisatorisk udvikling i Arbejdsgiverne øget målrettet indsats Virksomheder har øget fokus på effektivitet Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Undervisning og uddannelse Undervisning i jobbanken.nu i perioden Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden Resultater for Netværksaktiviteter/kompetencer Projektets vækstmuligheder Møder og besøg afholdt i perioden Året 1.januar til 31. december Konklusion Side 2 af 16

3 1 Projektets aktuelle situation pr Projektets målbare milepæle er hvor mange af de sindslidende (jobaspiranter) der er Påbegyndt individuel coaching/vejledningsforløb med det målrettede sigte at komme i beskæftigelse. Antal jobaspiranter, som er startet i praktik eller skånejob/deltidsjob på ordinære vilkår Antal jobaspiranter, som har påbegyndt uddannelse med henblik på ordinært job Antal jobaspiranter, som er ophørt, sygemeldte eller holder pause Job-Banken i Herning:. Job-Bankens hidtidige resultater i Herning-området: Den beskæftigelsesmæssige effekt af Job-Bankens aktiviteter for total Heraf Nye Heraf Nye Heraf Nye perioden til I alt: Antal personer, som er gået i gang med individuel vejledning/coaching *) Antal personer, som ikke er gået i gang med individuel vejledning/coaching, men informeret om Job-banken krav og tilbud ifm. arbejdsmarked Heraf Nye Antal personer, som er startet i praktik eller i et skånejob/deltidsjob på ordinært vilkår**) Heraf ansat i skånejob ved udgangen af det pågældende år Antal personer, der har fastholdt skånejob/deltidsjob i mindst ½ år i perioden Antal personer, som har påbegyndt uddannelse med henblik på at opnå ordinært job **** Antal personer, som er ophørt, sygemeldt eller holder pause ***) Noter: * En række af de personer, som er anført under individuel vejledning/coaching, befinder sig endnu i vejledningsfasen eller er under formidling til praktik ** De øvrige personer i kategorien er som hovedregel endnu i praktik eller under formidling til et nyt job, hvor der bygges på erfaringerne fra de hidtidige job aktiviteter *** Erfaringerne viser, at personer, som er ophørt eller sygemeldt, i mange tilfælde vender tilbage til Job-Banken **** Jobaspiranten har meddelt september 2010 at hun er ude af førtidspension Nb: For 2010 Fastholdelse: 13 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2010 Nye: 24 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 37 jobaspiranter for perioden Pr i job: 70 jobaspiranter, heraf som har opsagt deres job, for at finde nyt. For 2011 Fastholdelse: 24 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2011 Nye: 36 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 60 jobaspiranter for perioden Pr : 77 jobaspiranter i arbejde, heraf 10 på ordinær vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse Nye jobaspiranter i Århus 35 i perioden For 2012 Fastholdelse: 25 jobaspiranter har fået nyt arbejde. Side 3 af 16

4 For 2012 Nye: 39 i praktik/skånejob/deltidsjob. For 2012 Nye i Århus: 10 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 74 jobaspiranter for perioden Pr : 107 jobaspiranter i arbejde, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse Uddannelse: 63 jobaspiranter har gennemført Job-Bankens undervisning i perioden Idræt: 48 jobaspiranter har deltaget i Job-Bankens idrætsundervisning i perioden Den beskæftigelsesmæssige effekt er meget tilfredsstillende og Jobbankens metode, indsatsen for de sindslidende vil på alle fronter blive styrket 1) vejledning og coaching 2) undervisning og uddannelse 3) idræt og sundhedsaktiviteter 4) netværksaktiviteter 5) praktikforløb. Der er et stort udviklingspotentiale i at jobbanken.nu fortsætter med udbygningen af beskæftigelse for psykisk syge, vidensmæssigt, indholdsmæssigt og volumenmæssigt i fremtiden. I jobbanken.nu har vi dokumenteret, at det kan lade sig gøre ved at anvende vores unikke metode, vejleding, undervisning/uddannelse, idræt og netværksaktiviteter der som en helheld skaber jobs. Vores erfaring viser, at virksomhederne, som er i berøring med jobbanken.nu er klart positive overfor det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu. Det er helt afgørende at vi er dygtige og professionelle i samarbejdet med virksomhederne og at vi til stadighed vedligeholder og opbygger vores netværk til virksomhederne. 2 Den overordnede arbejdsmarkedssituation I 2012 har især den europæiske gældskrise og usikkerhed om udviklingen i USA samt en faldende vækstrate i Kina (Asien) haft og vil stadig få stor indvirkning på udviklingen herhjemme. De fleste eksperter er enige i at fremtiden kunne se lidt lysere ud, hvis USA får vedtaget nogle mere permanente ordninger, der kan styre udenom den finansielle problemstilling som landet står overfor. De fleste analytikere reducerer sandsynligheden for endnu et globalt finansielt sammenbrud og opjusterer for en svag til mellem vækstperiode. (Vækstrater på mellem 1 og 2 % i det globale BNP). I Danmark er vi meget afhængige af, hvorledes udviklingen globalt vil blive. Men der er også lokale forhold som har betydning for dansk økonomi. Gennemsnitlig set falder boligpriserne stadig hvilket ikke er et sundhedstegn, ligesom ultra lave renter heller ikke er et tegn på en snarlig bedring i økonomien. Reallønnen viger og flere virksomheder varsler fyringer og der er en generel holdning blandt private og offentlige arbejdsgivere at lønmodtagerne skal arbejde længere/mere per lønkrone. Hvis denne udvikling for alvor slår igennem vil Danmark sandsynligvis stå stille i nogle år endnu inden de positive virkninger af konkurrenceevneforbedringerne slår igennem. Det relative høje niveau på antallet af private virksomheder, der går konkurs vidner heller ikke om en økonomi i fremgang Side 4 af 16

5 De offentlige kasser er ved at være tomme og regeringen har allerede anvendt midler fra 2013 til kickstarten i Det vil betyde en reduktion af antallet af gennemførte bygge- og anlægsprojekter i det kommende år. Alt i alt vil de negative toner betyde, at det trækker yderligere ud inden Danmark vil vende beskæftigelsesudviklingen og reducere arbejdsløsheden fra det nuværende niveau. Nogle økonomer gætter ligefrem på at arbejdsløsheden vil stige i Hvis dette scenarie bliver til virkelighed står Jobbanken.nu stadig overfor de samme udfordringer som i I modsat retning til de viste negative scenarier trækker som sagt de internationale tendenser samt stigende værdier i konjunkturbarometrene for samtlige sektorer (industri, bygge og anlæg, service). Dertil kommer en stigende produktivitet hos industrivirksomhederne. Derudover er der meget store forskelle både fagligt og geografisk. I visse områder og i visse brancher viser de sig meget svært at få besat de ledige job. Herningområdet er kendetegnet ved at være ret industritung og der vil klart være effekter over til Jobbanken.nu s målgruppe i dette område, hvis industriproduktionen stiger. 3 Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Den økonomiske usikkerhed betyder ændringer på arbejdsmarkedet, hvor medarbejdere må gå ned i løn eller op i arbejdstid og selv regeringen varsler, at der skal opbygges et nyt velfærdssystem. Det vil også få konsekvenser for det arbejde Jobbanken.nu skal gøre for at få førtidspensionisterne i arbejde. Vi vil fortsætte med at uddanne og opkvalificere jobaspiranterne så de matcher de øgede krav om effektivitet i de organisationer, som skal ansætte dem. Derudover ligger, der et arbejde i at bearbejde såvel virksomheder som førtidspensionister mentalt så de ikke stiller urealistiske krav til hinanden. Det vil blandt andet betyde at begge parter skal have en mere fleksibel tilgang til ansættelsestiden. Beskæftigelsessituationen medfører også det kan være mere fornuftigt at få flere førtidspensionister over i det etablerede uddannelsessystem, således at de er klar til at indtræde på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse og på et tidspunkt, hvor der er brug for deres nye kvalifikationer. Endnu engang må Jobbanken.nu konkludere at den vanskelige økonomiske situation og den relativt høje ledighed ikke er gunstig i forhold til den indsats der skal ydes for at finde beskæftigelse til sindslidende førtidspensionister. Det lykkedes Jobbanken.nu at finde nye job, ved til stadighed at anvende flere ressourcer på den virksomhedsrettede indsats og opkvalificering af jobaspiranterne. Side 5 af 16

6 Vurderingen er, at det vil være, at det stadigt er vanskeligt at skaffe arbejde i år og sandsynligvis også i 2013 til Jobbanken.nu s målgruppe. Vi vil lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele. En af jobaspiranternes fordele er, at deres grundforsørgelse via deres førtidspension er på plads, hvilket giver en god fleksibilitet mht. det ønskede/mulige/nødvendige timetal i en aftale om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Ligeledes vil vi lægge vægt på CSR (Corporate Social Responsibility) og på den måde hjælpe virksomhederne med at opfylde deres CSR strategi og øget fokus på jobåbninger i SMV, konkret hjemmesider opdateringer, online handel mv. Jobbanken.nu, Herning har ca. 55 sindslidende førtidspensionister på venteliste, da vi p.t. har nået vores kapacitetsgrænse. Den beskæftigelsesmæssige effekt for 2012 er meget tilfredsstillende. Vi har fået 74 sindslinde i job. Vores vision er således stadig vækst og jobskabelse for sindslidende. 4 Førtidspensionsreform Vi har anvendt flere ressourcer på at vejlede og informere de sindslidende, da de efter eget udsagn er utrygge omkring indholdet i forslaget til førtidspensionsreformen. Bl.a. spørger de til effekten af førtidspensionsreformen, heriblandt om retten til førtidspension og risikoen ved at tage et skånejob. Vi er påbegyndt oprustning til fremtiden, herunder at lave research på reform af førtidspension og fleksjob som onsdag d er vedtaget i FT med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Loven er en reformering af området, således at mennesker u/40 gennemgår et udviklingsforløb ressourceforløb, med det formål, at førtidspension som hovedregel ikke tildeles for fremtiden. 5 Øget fokus på jobåbninger i SMV Vi har øget fokus på jobåbninger, herunder hjemmesider og CSM systemer. Det er primært SMV, der har brug for medarbejdere til hjemmesider, online handel mv. Online handel forventes at stige kraftigt i fremtiden. På den baggrund har vi udvidet uddannelseskonceptet og oprettet et nyt fag; Hjemmesider og CMS systemer og digitale medier. Pt. arbejder vi på at udvikle et nyt fag i iværksætteri for at understøtte de sindslidendes iværksætterdrømme. Side 6 af 16

7 6 Jobbanken.nu s hjemmeside Vi har fået opbygget en ny hjemmeside, som er gået online i Processen med hjemmesiden har i højere grad betydet at den er fremtidssikret og i stand til at henføre mere administrativt arbejde til selvbetjening på nettet, samt at vi i samme forbindelse har fået tre videooptagelser af sindslidende i konkrete arbejdssituationer, der skal bruges til at underbygge vores arbejde. 7 Inspirationsbesøg og henvendelser De omkringliggende kommuner og socialpsykiatrien i Herning og Holstebro Kommune har Jobbanken.nu et godt samarbejde med, for at få sindslidende i arbejde og uddannelse. Jobbanken.nu får de sindslidende ansat på det ordinære arbejdsmarked og kommunerne vil forsøge at få de sindslidende væk fra beskyttede værkstedsjob og over på det ordinære arbejdsmarked og her kan jobbanken.nu være behjælpelig. Vi arbejder på et rehabiliteringsforløb for mennesker med et følsomt sind, således at de ikke ender på førtidspension, men får mulighed for arbejde og uddannelse med det klare mål at bidrage til vækst og velfærd i DK. Mange af vores samarbejdspartnere, herunder kommuner giver udtryk for vores professionelle arbejde og vil gerne samarbejde med jobbanken.nu mhp. sindslidende førtidspensionister i arbejde/uddannelse. 8 Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Med åbningen i Århus har vi fået en del henvendelser fra veluddannede førtidspensionister med en sindslidelse. Det er helt ny målgruppe bestående af veluddannede psykisk sårbare førtidspensionister, som har nogle særlige behov og vilkår, og hermed behov for en væsentlig anderledes indsats, end den vi har været vant til. Vi har en antagelse om, at veluddannede med psykiske lidelser har behov for at møde ligestillede, for at opnå intellektuelle udfordringer, både i sammenhæng med et jobperspektiv og netværksstyrkende aktiviteter. Særlige vilkår og behov antages at være et vellønnet job med udfordringer. Oplevelsen af at føle sig marginaliseret som medborger og malplaceret som bruger af socialpsykiatriens tilbud har flere veluddannede psykisk sårbare givet udtryk for. De mener, at der mangler meningsfulde tilbud og udfordringer. Forskningen på området understøtter, at de højtuddannede ikke benytter disse tilbud og i høj grad er overladt til sig selv. Som veluddannet har man typisk investeret mange ressourcer både personligt, studiemæssigt og økonomisk i at uddanne sig. Det er velkendt, at arbejde i vores kultur er en meget stor del af vores identitet og derfor rammes veluddannede psykisk sårbare dobbelt hårdt, i forhold til psykisk raske, når de mister arbejdsevnen. Jobbanken.nu s erfaring viser, at der er et stort behov og ønske om at få et arbejde og være en del af fællesskabet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet giver en række muligheder for at indtjene egne penge, og få socialt samvær og anerkendelse. Mange mennesker med psykiske lidelser, mister ofte kontakten til familie Side 7 af 16

8 og nære venner, og når man tilmed står udenfor arbejdsmarkedet er det svært at knytte nye kontakter. Mange bliver derfor ensomme og isolerede fra at deltage aktivt i samfundslivet og blive en aktiv borger. Samlet set kan det konkluderes, at der er et stort behov for, at veluddannede psykisk sårbare med enten mellemlang eller kandidatuddannelse kommer ind på arbejdsmarkedet, og at der foretages tiltag for at styrke og øge de veludannedes netværk. Udviklingen på området følges nøje i den kommende tid, da det er et nyt felt. Det er dog klart, at der er et stort behov for jobskabelse inden for det veluddannede segment, da denne gruppe er uorganiseret og forholdsvis stort. Jobbanken.nu forventer, at den samme problemstilling med veluddannede psykisk sårbares særlige vilkår og behov er det samme i universitetsbyen Købehavn. 9 Organisatorisk udvikling i 2012 I løbet af de sidste par år har Jobbanken som organisation ændret karakter. For blot få år siden beskæftigedes kun 4 fuldtidsansatte og 5 løst ansatte medarbejdere. Marts 2012 er Århus-afdelingen etableret med en fastansat og en ansat, der roterer mellem Herning og Århus. Yderligere er nogle af de tidligere løsarbejdere i Herning blevet fastansat. Det betyder at organisationen nu omfatter 8 fastansatte i selve Jobbanken og 1 fastansat i det tilknyttede viden- og dokumentationscenter, samt et varierende antal løst tilknyttede medarbejdere. Alt i alt er der ca. 13 personer beskæftiget i relation til Jobbankens aktiviteter ultimo december 2012 Ansættelserne er sket i løbet af 2012 og vil fortsætte i de første måneder af Dette skaber forholdsvis store påvirkninger på det oprindelige personale. I forbindelse med organisationsudbygningen har vi i Jobbanken konstateret, at det bidrag den enkelte kan byde ind med til opgaveløsningen er stigende i løbet af første års ansættelse, men at det ofte sker fra et relativt lavt niveau ved ansættelsens start. En af de betydende grunde til dette er kravene til de personer, der ansættes. Det er en selvfølge, at udvælgelsesproceduren er professionel og foregår på et velfungerende mix af ansøgning og samtaler, men alligevel er det ikke helt nok, da mange af de fagligt dygtige personer ikke har erfaring med at kommunikere med de psykisk sårbare førtidspensionister og mange af de ansøgere der har erfaring med målgruppen ikke har erfaring med kommunikation med virksomhederne. Dette har jobbanken.nu, men der skal anvendes mange ressourcer på, at tilføre nye medarbejdere de af organisationens kompetencer, der er helt afgørende kompetencer for at få de sindslidende i arbejde eller uddannelse. Ledelsen i Jobbanken har erfaret, at der skal anvendes ekstra ressourcer på at få medarbejderne til at fungere under Jobbankens vision og strategi og det varer et stykke tid inden den nye medarbejder aktivt kan bidrage til udvikling af konceptet og indgå med fuld effektivitet i teamet. Og ansættelser skal selvfølgelig ses som en investering. Side 8 af 16

9 10 Arbejdsgiverne øget målrettet indsats 2012 Formål: Det helt nye i forbindelse med ansættelseskontrakter, er at Jobbanken.nu har udviklet et koncept til arbejdsgiverne, en guide i fremgangsmåden med hensyn til at søge lønrefusion. Udover dette har vi taget initiativ til at udvikle en procedure for, hvordan arbejdsgiverne ansøger om 56, kronisk sygdom. Det overordnede formål ifm ansættelse er, at højne serviceniveauet overfor arbejdsgiverne og i sidste ende at ansættelseskontrakter ikke bliver en barriere for ansættelse. Især med den nuværende økonomiske krise og beskæftigelsessituationen taget i betragtning, er det vigtigt, at Jobbanken.nu klarer alle problemerne i forbindelse med at ansætte og have en sindslidende ansat. Jobbanken.nu følger udviklingen på arbejdsmarkedet nøje, dels fra virksomhederne, de faglige organisationer og kommunerne, hvilket sætter Jobbanken.nu i stand til at handle proaktivt. Jobbanken.nu har i særlig grad fokus på aktiviteter i relation til virksomheder bestående i løbende vejledning, opfølgning og sparring. Jobbanken.nu vil overfor virksomhederne lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele i form af deres grundforsørgelse via førtidspensionen og deres ekstreme fleksibilitet mht det ønskede/mulige/nødvendige timetal indeholdt i en aftale om praktik eller løntilskudsplads. Især da unge og studerende, der ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet er klar til at konkurrere om de dårlige job sammen med jobaspiranterne fra jobbanken.nu. Yderligere er konkurrencen forstærket om de ledige jobs, da regler pt. giver mulighed for at være i praktik i 7 måneder ulønnet. 11 Virksomheder har øget fokus på effektivitet Virksomhederne har strammet betydeligt op på effektivitetskravene og rationaliseret og det kan få betydning for jobaspiranterne, da rentabiliteten i at ansætte en ikke faglært sindslidende vil være relativt dårligere end før krisen. Virksomhederne skærer ind til benet, hvilket betyder at de ikke har ressourcerne til at træne og vejlede mindre produktive medarbejdere, herunder de sindslidende. Denne opstramning af effektivitetskravene og rationaliseringer har betydet, at de sindslidende bliver afskediget eller at virksomheder stiller krav om mere uddannelse. Denne tendens fortsætter i Derfor har Jobbanken.nu øget fokus på ovennævnte problemstillinger og har opprioriteret serviceniveauet overfor arbejdsgiverne, med mulighed for at undgå afskedigelser af jobaspiranterne. Og ikke mindst at jobbanken.nu vil have mulighed for at kunne få ansat andre jobaspirnater i den samme virksomhed. Men fyringen kan være en realitet, og her er det nye Kom på benene igen sådan klarer du en fyring. Derudover har Jobbanken.nu udviklet en ansøgningsguide, indeholdende 1) ansøgning på en konkret stilling 2) ansøgning på en uopfordret stilling 3) udvidet ansøgning. Side 9 af 16

10 En sammenfatning af Jobbanken.nu praktiske erfaringer ift virksomhederne i forbindelse med etablering af job m/løntilskud ( skånejob ) viser med tydelighed og det er helt åbenlys, at virksomhederne vurderer job m/løntilskud administrativ tung at virksomhederne i høj grad ikke har viden om indholdet af job m/løntilskud at virksomhederne ikke ville ansætte en sindslidende med løntilskud uden at JB står bag at virksomhederne har muligheden for at kontakte JB i tilfælde af reaktionsmønstre fra de sindslidende som for virksomhederne er helt ukendte at ansættelse på særlige vilkår skal være let og smidig, ressourceindsatsen fra virksomhederne skal være minimal at mange virksomheder ikke har hørt om ordningen, hvilket kræver skærpet opmærksomhed fra JB side Med den økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsessituation har vi forsat vores strategi fra Samtidig vil vi forsætte den løbende videreudvikling af konceptet i forbindelse med den fremtidige beskæftigelsesindsats i Herunder ansættelseskontrakter, påtegning fra den faglige organisation, kontakt til de enkelte kommuner med hensyn til bevilling af job m/løntilskud, rådgivning og vejledning mht lønrefusion. Det er en løbende proces og vi har i 2012 skærpet vores fokus på området og dette fortsætter jobbanken.nu med i Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Den økonomiske krise og den generelle beskæftigelsessituation har i 2012 haft en række konsekvenser for Jobbanken.nu Kort sagt er den økonomiske krise årsag til at JB har gjort følgende: Anvendt flere ressourcer på finde relevante jobs Anvendt flere ressourcer på at bearbejde potentielle virksomheder Anvendt flere ressourcer i fastholdelse af kunder i job, da virksomhederne hurtigere flytter fokus på fyring af jobaspiranter fra Jobbanken.nu's kundegruppe end tidligere Anvendt flere ressourcer på udrykningstjeneste både overfor de sindslidende og arbejdsgiverne, da de pt. kræver udrykning her og nu, for at forhindre afskedigelse, nedsættelse af timetal mv. Side 10 af 16

11 Øget virksomhedskontakten, da virksomhederne kræver at JB løser flere af opgaverne med at ansætte/ fastholde jobaspiranter. Dette betyder større administrative byrder på JB s personale Øget argumentationen overfor kunder i forbindelse med overtalelse til at søge og være i arbejde Anvendt øgede ressourcer på at finde jobs i den private sektor, da en tidligere stor aftager, kommunerne, mange steder har ansættelsesstop. Samlet set er der stor sandsynlighed for, at det bliver meget vanskeligt at finde jobs til Jobbanken.nu s målgruppe og ligeledes fastholde de jobaspiranter, der er i arbejde. Yderligere er konkurrencen om de ledige jobs forstærket, da reglerne pt. giver mulighed for at være i ulønnet praktik i op til 7 måneder. Konsekvensen heraf er at virksomhederne kan vælge mellem at tage en gratis praktikant, der ofte er veluddannet og en jobaspirant fra JB. Den økonomiske vækstpause betyder at det er vigtigt at opkvalificere Jobbanken.nu s jobaspiranter, herunder uddannelse, både fagligt, socialt og iværksættelse af fysiske aktiviteter, da de ellers igen vil være tabt for arbejdsstyrken, når der om få år igen vil blive mangel på arbejdskraft som følge af de demografiske forskydninger. 13 Undervisning og uddannelse 13.1 Undervisning i jobbanken.nu i perioden Antallet af jobaspirant som har deltaget i undervisningen i jobbanken.nu er steget fra 52 i 2011 til 63 i Foruden dette er der høj deltagelse i workshops, med fokus på bl.a. ansøgning of CV-skrivning, hvor deltagelsen ikke registreres Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden I 2012 var 6 af vores førtidspensionister i gang med en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem Resultater for 2012 Faktuelt har vi fra d skabt 25 nye til førtidspensionister som tidligere har fået arbejde igennem jobbanken.nu, og dermed er 25 jobaspiranter fastholdt i beskæftigelse. Ydermere har vi skabt 39 nye praktikpladers/ skånejobs i Herning, samt 10 i Aarhus. Altså er der i alt i 2012 fastholdt og nyansat 74 jobaspiranter i perioden. Pr har vi 107 jobaspiranter i beskæftigelse, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse. Side 11 af 16

12 2012 var også året hvor fokus på idræt og uddannelse blev øget. Effekten af dette øgede fokus kan også læses direkte på resultaterne. 63 jobaspiranter har gennemført minimum ét undervisningsforløb og 48 jobaspiranter har deltaget i Jobbanken.nu s idrætsundervisning i Jobbanken er ganske tilfreds med ovenstående resultater og specielt i lyset af de samfundsøkonomiske forhold, der herskede gennem det meste af 2012 og den tids- og ressourcekrævende organisatoriske udvikling som Jobbanken.nu har gennemgået. Den offentlige sektor har lukket for ansættelser i 2012, et forhold der forventes at forsætte i Det betyder, at alle job der er skabt i 2012 og vil blive skabt i 2013 er ansættelser i den private sektor. Konsekvensen heraf er et yderligere skærpet krav om at kvalifikationerne hos de arbejdssøgende førtidspensionister skal være konkurrencedygtige med andre typer af arbejdskraft. Vi er særdeles tilfredse med at have 15 jobaspiranter ansat på ordinære vilkår. At få en førtidspensionist ansat på ordinære vilkår er en lang og meget ressourcekrævende proces, men ikke desto mindre er det et absolut essentielt skridt i retning af at få førtidspensionisten ud af førtidspensionen. 14 Netværksaktiviteter/kompetencer Jobbanken.nu inviterer til forskellige netværksaktiviteter og vi inviterer i gennemsnit ca. 300 førtidspensionister. Dette har betydet at netværksaktiviteterne skal holdes ad 2 omgange. Mange af de jobaspiranter, jobbanken.nu beskæftiger sig med, har i mange år mistet eller har aldrig haft kontakt til mennesker, der befinder sig i en arbejdssituation, hvilket medfører, at de udelukkende koncentrerer deres virke i grupper, der skal behandle dem, drage omsorg for deres person eller har lignende personlige lidelser. Adfærden og kulturen i nogle af disse gruppe kan være meget anderledes end den kultur, de vil møde på en arbejdsplads, og det er derfor nødvendigt at opbygge en viden, mentalitet og forståelse for andre typer af adfærd. En anden del af jobbanken.nu s målgruppe har stort set ikke kontakt til andre mennesker, hvilket igen fører til isolation og ensomhed. Derfor har jobbanken.nu øget indsatsen for at arrangere arrangementer, hvor jobaspiranterne bringes sammen med andre mennesker i andre situationer. Arrangementerne spænder vidt, og det kan eksempelvis nævnes, at der i år 2012 forventes gennemført ekskursioner: - Folketinget - EU - Vesthavet - Fur Side 12 af 16

13 I de fleste tilfælde kombineres ekskursionerne med idrætsaktiviteter eller fagmoduler i undervisningen, således hænger ekskursionen til Folketinget og til EU sammen med undervisningen i samfundsøkonomi. Netværksaktiviteterne styrker fællesskabet med henblik på sameksistens, som giver nærvær og dermed mening i tilværelsen. De sindslidende er ofte kulturelt fattige og risikerer at blive glemt, fordi manglende selvværd er en del af deres problem. De sindslidende råber ikke op, og mange er marginaliserede fra det øvrige samfund. En af måderne til at modvirke denne kulturelle fattigdom er, at jobbanken.nu tilbyder forskellige kulturelle aktiviteter. Dette beriger de sindslidendes liv og giver et udsyn, der igen kan være med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagelse i netværksaktiviteter igennem jobbanken.nu skal motivere jobaspiranterne til at etablere og indgå i nye konstruktive netværk frem for at hænge i dårlige miljøer som kun er flygtige og midlertidige (ad hoc kontakter). De fleste af jobaspiranterne er overladt til dem selv overset og forladt. jobbanken.nu har erfaret, at en del af jobaspiranterne har været inde i meget dårlige sammenhænge, kriminalitet, misbrug, alkohol og stoffer. jobbanken.nu vil medvirke til at inspirere jobaspiranterne til at finde andre lukrative og mere bæredygtige omgangskredse. Formålet er endvidere at medvirke til at bekæmpe ensomhed og isolation. Netværksaktiviteterne øger mulighederne for at forbedre de sociale kompetencer, da sociale kompetencer er noget, der er helt afgørende for at kunne begå sig og komme ind på arbejdsmarkedet, der i stigende grad handler om menneskelige relationer og om at kunne kommunikere klart. Mange af jobaspiranterne kan ikke begå sig, og det viser sig stadigt mere tydeligt som et kæmpe handicap i samfundet, I stigende grad er det jobbanken.nu s erfaring, at gode relationer fylder meget i hverdagen, og det er afgørende for det gode liv. Ved forskellige netværksaktiviteter indbyder job-banken.nu i gennemsnit ca. 150 personer. 15 Projektets vækstmuligheder På trods af den efterhåndende langvarige tilstedeværelse i Herning Kommune har vi hvert år øget antallet af tilknyttede førtidspensionister. I 2012 i Herning alene er 71 nye blevet tilknyttet. Så på trods af en kontinuerlig stigning i tilgangen af nye førtidspensionister i Herning hvert år, ser vi ingen tegn på at den årlige tilgang vil blive aftagende. Denne positive udvikling tilskriver vi at af de nye kundesegmenter, som er blevet inkluderet i løbet af 2011 og 2012, i 2012 er begyndt at vise sin effekt. Samtidig betyder et konstant højere antal tilknyttede førtidspensionister et øget potentiale for mund til mund reklame. I 2012 er Jobbanken.nu påbegyndt en registrering af hvorfra nyligt tilknyttede førtidspensionister har fået kendskab til Side 13 af 16

14 os. Disse registreringer viser at hovedparten kommer efter personlig opfordring fra nuværende jobaspiranter eller andre kontaktflader i jobbanken.nu s netværk. Som organisation ser vi ingen tegn på at denne udvikling skulle vende i løbet af 2013, og vi har derfor forventning om en lignende vækst i antallet at tilknyttede førtidspensionister i Pr har vi fået 39 nye jobaspiranter tilknyttet. Derudover har vi i perioden lavet 22 nye job, samt 20 fastholdelse. Total er der lavet 42 jobs. Tilgangen på kundesiden er naturligvis yderst positiv for os som organisation, og den vidner om at tilbuddet er meget aktuelt for førtidspensionisterne i og omkring Herning. Men samtidig har den makroøkonomiske tistand i Danmark i 2012 været en udfordring for det arbejde vi foretager. På trods af klare tegn på forbedringer i den danske økonomi, så skaber krisen stadig udfordringer for jobbanken.nu. Situationen betyder at en anseelig del af arbejdsstyrken står uden job, og disse personer er i konkurrence med vores førtidspensionister når ledige jobs skal besættes. Dette betyder at fokus på opkvalificering af førtidspensionisterne gennem uddannelse er essentielt for at sikre beskæftigelse, og samtidig sikre den fremtidige vækst for jobbanken.nu. Samtidig kan den makro økonomiske situation dog også være en mulighed for vores kundesegment. Dette segment er meget fleksible i henhold til arbejdstider og mængde, og det kan være yderst attraktivt for virksomheder som oplever moderat fremgang, men som ikke føler sig sikre på at væksten er vedvarende. Ydermere giver det højt uddanne målgruppe segment mulighed for at opsøge jobs som de nuværende segmenter ikke kan vare tage. Når ovenstående tages i betragtning ser vi positivt på de fremtidige vækstmuligheder for projektet. Dog skaber den makroøkonomiske situation udfordringer for Jobbanekn.nu, men vi er føler os solidt rustet til at overkomme disse. 16 Møder og besøg afholdt i perioden Informations møde for førtidspensionister og arbejdsgivere Handicappens Videnscenter Holstebro Kommune Kim Rattenborg Socialpsykiatrien v/ John Zacho Høring på Christiansborg Cafe Utopia Skiftesporet Herning Andreas Steenberg, MF Side 14 af 16

15 Beskæftigelsesudvalg Herning v/ingelis Sander og Carsten Lagoni Region Midtjylland Socialpsykiatrien v/ John Zacho Møde med CABI ViVil, Thomas Brittain Ulla Tørnæs og Ingelis Sander KLAP v/ konsulent Tine Bjerre Møde med Mogens Jensen på Gartneri Garland Året 1.januar til 31. december 2012 Antallet af nye jobaspiranter som er påbegyndt individuel vejledning/coaching i perioden , er 107. Hermed fortsættes tidligere perioders tendens med et stigende antal tilknyttede førtidspensionister. Tilgangen for afdelingen i Herning viser endnu en gang en imponerende udvikling. Antallet af nye førtidspensionister som er blevet tilknyttet jobbanken.nu i perioden er steget med 13% fra 63 i 2011 til 71 i Dette viser at vi trods en længerevarig tilstedeværelse i Herning, i stigende grad er i stand til at lokaliser og tiltrække førtidspensionisterne i kommunen. Grundet vores mission om varig beskæftigelse for førtidspensionister, og den globale økonomiske situation, har vi endnu en gang højnet fokus på at fasthold førtidspensionisterne i beskæftigelse. De udfordringer som skabes af den makroøkonomiske situation er specielt mærkbare for jobbanken s kundegruppe. Førtidspensionister skal fortsat konkurrere på et arbejdsmarked med en anselig arbejdsløshed. Det stiller fortsat stigende krav til kvalifikationer og kompetencer, og i den forbindelse har vi øget fokus på uddannelse, såvel internt som i det eksterne uddannelsessystem. Dette øgede fokus omfatter bl.a. målinger af deltagelseskoficienter og gennemførselsrater på de internt afholdte uddannelsesforløb. Samtidig er der kommet øget fokus på at få førtidspensionister integreret i det eksterne uddannelsessystem. Ultimo 2012 læste 8 førtidspensionister, med tilknytning til afdelingen i Herning, i det ordinære uddannelsessystem. I løbet af 2011 øgede jobbanken.nu sin indsats for, at få flere psykisk syge indvandrere på arbejdsmarkedet. Dette arbejde er fortsat gennem år 2012, og antallet af tilknyttede jobaspiranter med anden etnisk baggrund er steget betydeligt. Det er samtidig også lykkedes at få mange af de nyligt tilknyttede indvandrere i job, og Jobbanken.nu er stolt af at bidrage til integrationen af psykisk syge indvandrere på det danske arbejdsmarked var også året hvor opmærksomheden på iværksættere blev skærpet. Det betyder også, at Jobbanken.nu har måttet udvide sin vejledning til også at omfatte opstart af egen virksomhed. Ultimo 2012 har Jobbanken været med til opstart af virksomhed for 7 iværksættere. Side 15 af 16

16 Vi forsøger til stadighed at involvere kunderne både i forbedringer og nyudvikling af vores indsats. Det er yderst vigtigt, at JB bruger kunderne som kilde for at undgå silo tænkning fra medarbejderne. Fokus må hele tiden være, at skabe værdi i samarbejde med Jobbanken.nu's kunder og at processen på sigt kan komme så tæt på en normalrelation mellem arbejdsgiver og jobaspiranterne. Vigtigheden af dette har været meget udtalt i 2012, og flere af de udførte ændringer og justeringer af vores arbejde er foretaget med afsæt i tilbagemeldinger fra de tilknyttede førtidspensionister. 18 Konklusion Ud fra det ovenfor beskrevne vurderes fremdrift i projektet i relation til Efterspørgslen fra de sindslidende vækstgrundlaget er fortsat stigende Succesfuld implementering af to ny målgruppesegmenter Ansættelse i lønnet arbejdsforhold har været tilfredsstillende i perioden Lykkedes at fastholde 15 jobaspiranter i deltidsjob på ordinære vilkår Iværksætteri: 7 personer prøver kræfter med drift af selvstændig virksomhed 1 person er kommet ud af førtidspensionen Gennemførte og planlagte informationsaktiviteter Opbygning af samarbejde/alliancer med erhvervsvirksomheder Øget interesse fra de omkringliggende kommuner Øget interesse fra Folketinget, lokalområdet, Region Midtjylland og nationalt Øget/forstærket indsats for fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Etablering af Aarhus afdeling med stort potentiale, samt videns overførelse til Herning og omvendt /BJ Side 16 af 16

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens Direktør og daglig leder Vejledere Undervisere Daglig leder på kontoret og Idrætsansvarlig Hvem står bag Job-banken Job-banken er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse. Birgit Jeppesen

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet

Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet Statusrapport pr. 31.12.2011 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T:9722 3064 fax. 9722 3065 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30.

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere