Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning"

Transkript

1 Statusrapport pr Job-banken.nu Nygade Herning T: Websted: CVR nr.: Dato for oprettelse af organisation d Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse 1 Projektets aktuelle situation pr Den overordnede arbejdsmarkedssituation Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Førtidspensionsreform Øget fokus på jobåbninger i SMV Jobbanken.nu s hjemmeside Inspirationsbesøg og henvendelser Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Organisatorisk udvikling i Arbejdsgiverne øget målrettet indsats Virksomheder har øget fokus på effektivitet Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Undervisning og uddannelse Undervisning i jobbanken.nu i perioden Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden Resultater for Netværksaktiviteter/kompetencer Projektets vækstmuligheder Møder og besøg afholdt i perioden Året 1.januar til 31. december Konklusion Side 2 af 16

3 1 Projektets aktuelle situation pr Projektets målbare milepæle er hvor mange af de sindslidende (jobaspiranter) der er Påbegyndt individuel coaching/vejledningsforløb med det målrettede sigte at komme i beskæftigelse. Antal jobaspiranter, som er startet i praktik eller skånejob/deltidsjob på ordinære vilkår Antal jobaspiranter, som har påbegyndt uddannelse med henblik på ordinært job Antal jobaspiranter, som er ophørt, sygemeldte eller holder pause Job-Banken i Herning:. Job-Bankens hidtidige resultater i Herning-området: Den beskæftigelsesmæssige effekt af Job-Bankens aktiviteter for total Heraf Nye Heraf Nye Heraf Nye perioden til I alt: Antal personer, som er gået i gang med individuel vejledning/coaching *) Antal personer, som ikke er gået i gang med individuel vejledning/coaching, men informeret om Job-banken krav og tilbud ifm. arbejdsmarked Heraf Nye Antal personer, som er startet i praktik eller i et skånejob/deltidsjob på ordinært vilkår**) Heraf ansat i skånejob ved udgangen af det pågældende år Antal personer, der har fastholdt skånejob/deltidsjob i mindst ½ år i perioden Antal personer, som har påbegyndt uddannelse med henblik på at opnå ordinært job **** Antal personer, som er ophørt, sygemeldt eller holder pause ***) Noter: * En række af de personer, som er anført under individuel vejledning/coaching, befinder sig endnu i vejledningsfasen eller er under formidling til praktik ** De øvrige personer i kategorien er som hovedregel endnu i praktik eller under formidling til et nyt job, hvor der bygges på erfaringerne fra de hidtidige job aktiviteter *** Erfaringerne viser, at personer, som er ophørt eller sygemeldt, i mange tilfælde vender tilbage til Job-Banken **** Jobaspiranten har meddelt september 2010 at hun er ude af førtidspension Nb: For 2010 Fastholdelse: 13 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2010 Nye: 24 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 37 jobaspiranter for perioden Pr i job: 70 jobaspiranter, heraf som har opsagt deres job, for at finde nyt. For 2011 Fastholdelse: 24 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2011 Nye: 36 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 60 jobaspiranter for perioden Pr : 77 jobaspiranter i arbejde, heraf 10 på ordinær vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse Nye jobaspiranter i Århus 35 i perioden For 2012 Fastholdelse: 25 jobaspiranter har fået nyt arbejde. Side 3 af 16

4 For 2012 Nye: 39 i praktik/skånejob/deltidsjob. For 2012 Nye i Århus: 10 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 74 jobaspiranter for perioden Pr : 107 jobaspiranter i arbejde, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse Uddannelse: 63 jobaspiranter har gennemført Job-Bankens undervisning i perioden Idræt: 48 jobaspiranter har deltaget i Job-Bankens idrætsundervisning i perioden Den beskæftigelsesmæssige effekt er meget tilfredsstillende og Jobbankens metode, indsatsen for de sindslidende vil på alle fronter blive styrket 1) vejledning og coaching 2) undervisning og uddannelse 3) idræt og sundhedsaktiviteter 4) netværksaktiviteter 5) praktikforløb. Der er et stort udviklingspotentiale i at jobbanken.nu fortsætter med udbygningen af beskæftigelse for psykisk syge, vidensmæssigt, indholdsmæssigt og volumenmæssigt i fremtiden. I jobbanken.nu har vi dokumenteret, at det kan lade sig gøre ved at anvende vores unikke metode, vejleding, undervisning/uddannelse, idræt og netværksaktiviteter der som en helheld skaber jobs. Vores erfaring viser, at virksomhederne, som er i berøring med jobbanken.nu er klart positive overfor det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu. Det er helt afgørende at vi er dygtige og professionelle i samarbejdet med virksomhederne og at vi til stadighed vedligeholder og opbygger vores netværk til virksomhederne. 2 Den overordnede arbejdsmarkedssituation I 2012 har især den europæiske gældskrise og usikkerhed om udviklingen i USA samt en faldende vækstrate i Kina (Asien) haft og vil stadig få stor indvirkning på udviklingen herhjemme. De fleste eksperter er enige i at fremtiden kunne se lidt lysere ud, hvis USA får vedtaget nogle mere permanente ordninger, der kan styre udenom den finansielle problemstilling som landet står overfor. De fleste analytikere reducerer sandsynligheden for endnu et globalt finansielt sammenbrud og opjusterer for en svag til mellem vækstperiode. (Vækstrater på mellem 1 og 2 % i det globale BNP). I Danmark er vi meget afhængige af, hvorledes udviklingen globalt vil blive. Men der er også lokale forhold som har betydning for dansk økonomi. Gennemsnitlig set falder boligpriserne stadig hvilket ikke er et sundhedstegn, ligesom ultra lave renter heller ikke er et tegn på en snarlig bedring i økonomien. Reallønnen viger og flere virksomheder varsler fyringer og der er en generel holdning blandt private og offentlige arbejdsgivere at lønmodtagerne skal arbejde længere/mere per lønkrone. Hvis denne udvikling for alvor slår igennem vil Danmark sandsynligvis stå stille i nogle år endnu inden de positive virkninger af konkurrenceevneforbedringerne slår igennem. Det relative høje niveau på antallet af private virksomheder, der går konkurs vidner heller ikke om en økonomi i fremgang Side 4 af 16

5 De offentlige kasser er ved at være tomme og regeringen har allerede anvendt midler fra 2013 til kickstarten i Det vil betyde en reduktion af antallet af gennemførte bygge- og anlægsprojekter i det kommende år. Alt i alt vil de negative toner betyde, at det trækker yderligere ud inden Danmark vil vende beskæftigelsesudviklingen og reducere arbejdsløsheden fra det nuværende niveau. Nogle økonomer gætter ligefrem på at arbejdsløsheden vil stige i Hvis dette scenarie bliver til virkelighed står Jobbanken.nu stadig overfor de samme udfordringer som i I modsat retning til de viste negative scenarier trækker som sagt de internationale tendenser samt stigende værdier i konjunkturbarometrene for samtlige sektorer (industri, bygge og anlæg, service). Dertil kommer en stigende produktivitet hos industrivirksomhederne. Derudover er der meget store forskelle både fagligt og geografisk. I visse områder og i visse brancher viser de sig meget svært at få besat de ledige job. Herningområdet er kendetegnet ved at være ret industritung og der vil klart være effekter over til Jobbanken.nu s målgruppe i dette område, hvis industriproduktionen stiger. 3 Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Den økonomiske usikkerhed betyder ændringer på arbejdsmarkedet, hvor medarbejdere må gå ned i løn eller op i arbejdstid og selv regeringen varsler, at der skal opbygges et nyt velfærdssystem. Det vil også få konsekvenser for det arbejde Jobbanken.nu skal gøre for at få førtidspensionisterne i arbejde. Vi vil fortsætte med at uddanne og opkvalificere jobaspiranterne så de matcher de øgede krav om effektivitet i de organisationer, som skal ansætte dem. Derudover ligger, der et arbejde i at bearbejde såvel virksomheder som førtidspensionister mentalt så de ikke stiller urealistiske krav til hinanden. Det vil blandt andet betyde at begge parter skal have en mere fleksibel tilgang til ansættelsestiden. Beskæftigelsessituationen medfører også det kan være mere fornuftigt at få flere førtidspensionister over i det etablerede uddannelsessystem, således at de er klar til at indtræde på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse og på et tidspunkt, hvor der er brug for deres nye kvalifikationer. Endnu engang må Jobbanken.nu konkludere at den vanskelige økonomiske situation og den relativt høje ledighed ikke er gunstig i forhold til den indsats der skal ydes for at finde beskæftigelse til sindslidende førtidspensionister. Det lykkedes Jobbanken.nu at finde nye job, ved til stadighed at anvende flere ressourcer på den virksomhedsrettede indsats og opkvalificering af jobaspiranterne. Side 5 af 16

6 Vurderingen er, at det vil være, at det stadigt er vanskeligt at skaffe arbejde i år og sandsynligvis også i 2013 til Jobbanken.nu s målgruppe. Vi vil lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele. En af jobaspiranternes fordele er, at deres grundforsørgelse via deres førtidspension er på plads, hvilket giver en god fleksibilitet mht. det ønskede/mulige/nødvendige timetal i en aftale om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Ligeledes vil vi lægge vægt på CSR (Corporate Social Responsibility) og på den måde hjælpe virksomhederne med at opfylde deres CSR strategi og øget fokus på jobåbninger i SMV, konkret hjemmesider opdateringer, online handel mv. Jobbanken.nu, Herning har ca. 55 sindslidende førtidspensionister på venteliste, da vi p.t. har nået vores kapacitetsgrænse. Den beskæftigelsesmæssige effekt for 2012 er meget tilfredsstillende. Vi har fået 74 sindslinde i job. Vores vision er således stadig vækst og jobskabelse for sindslidende. 4 Førtidspensionsreform Vi har anvendt flere ressourcer på at vejlede og informere de sindslidende, da de efter eget udsagn er utrygge omkring indholdet i forslaget til førtidspensionsreformen. Bl.a. spørger de til effekten af førtidspensionsreformen, heriblandt om retten til førtidspension og risikoen ved at tage et skånejob. Vi er påbegyndt oprustning til fremtiden, herunder at lave research på reform af førtidspension og fleksjob som onsdag d er vedtaget i FT med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Loven er en reformering af området, således at mennesker u/40 gennemgår et udviklingsforløb ressourceforløb, med det formål, at førtidspension som hovedregel ikke tildeles for fremtiden. 5 Øget fokus på jobåbninger i SMV Vi har øget fokus på jobåbninger, herunder hjemmesider og CSM systemer. Det er primært SMV, der har brug for medarbejdere til hjemmesider, online handel mv. Online handel forventes at stige kraftigt i fremtiden. På den baggrund har vi udvidet uddannelseskonceptet og oprettet et nyt fag; Hjemmesider og CMS systemer og digitale medier. Pt. arbejder vi på at udvikle et nyt fag i iværksætteri for at understøtte de sindslidendes iværksætterdrømme. Side 6 af 16

7 6 Jobbanken.nu s hjemmeside Vi har fået opbygget en ny hjemmeside, som er gået online i Processen med hjemmesiden har i højere grad betydet at den er fremtidssikret og i stand til at henføre mere administrativt arbejde til selvbetjening på nettet, samt at vi i samme forbindelse har fået tre videooptagelser af sindslidende i konkrete arbejdssituationer, der skal bruges til at underbygge vores arbejde. 7 Inspirationsbesøg og henvendelser De omkringliggende kommuner og socialpsykiatrien i Herning og Holstebro Kommune har Jobbanken.nu et godt samarbejde med, for at få sindslidende i arbejde og uddannelse. Jobbanken.nu får de sindslidende ansat på det ordinære arbejdsmarked og kommunerne vil forsøge at få de sindslidende væk fra beskyttede værkstedsjob og over på det ordinære arbejdsmarked og her kan jobbanken.nu være behjælpelig. Vi arbejder på et rehabiliteringsforløb for mennesker med et følsomt sind, således at de ikke ender på førtidspension, men får mulighed for arbejde og uddannelse med det klare mål at bidrage til vækst og velfærd i DK. Mange af vores samarbejdspartnere, herunder kommuner giver udtryk for vores professionelle arbejde og vil gerne samarbejde med jobbanken.nu mhp. sindslidende førtidspensionister i arbejde/uddannelse. 8 Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Med åbningen i Århus har vi fået en del henvendelser fra veluddannede førtidspensionister med en sindslidelse. Det er helt ny målgruppe bestående af veluddannede psykisk sårbare førtidspensionister, som har nogle særlige behov og vilkår, og hermed behov for en væsentlig anderledes indsats, end den vi har været vant til. Vi har en antagelse om, at veluddannede med psykiske lidelser har behov for at møde ligestillede, for at opnå intellektuelle udfordringer, både i sammenhæng med et jobperspektiv og netværksstyrkende aktiviteter. Særlige vilkår og behov antages at være et vellønnet job med udfordringer. Oplevelsen af at føle sig marginaliseret som medborger og malplaceret som bruger af socialpsykiatriens tilbud har flere veluddannede psykisk sårbare givet udtryk for. De mener, at der mangler meningsfulde tilbud og udfordringer. Forskningen på området understøtter, at de højtuddannede ikke benytter disse tilbud og i høj grad er overladt til sig selv. Som veluddannet har man typisk investeret mange ressourcer både personligt, studiemæssigt og økonomisk i at uddanne sig. Det er velkendt, at arbejde i vores kultur er en meget stor del af vores identitet og derfor rammes veluddannede psykisk sårbare dobbelt hårdt, i forhold til psykisk raske, når de mister arbejdsevnen. Jobbanken.nu s erfaring viser, at der er et stort behov og ønske om at få et arbejde og være en del af fællesskabet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet giver en række muligheder for at indtjene egne penge, og få socialt samvær og anerkendelse. Mange mennesker med psykiske lidelser, mister ofte kontakten til familie Side 7 af 16

8 og nære venner, og når man tilmed står udenfor arbejdsmarkedet er det svært at knytte nye kontakter. Mange bliver derfor ensomme og isolerede fra at deltage aktivt i samfundslivet og blive en aktiv borger. Samlet set kan det konkluderes, at der er et stort behov for, at veluddannede psykisk sårbare med enten mellemlang eller kandidatuddannelse kommer ind på arbejdsmarkedet, og at der foretages tiltag for at styrke og øge de veludannedes netværk. Udviklingen på området følges nøje i den kommende tid, da det er et nyt felt. Det er dog klart, at der er et stort behov for jobskabelse inden for det veluddannede segment, da denne gruppe er uorganiseret og forholdsvis stort. Jobbanken.nu forventer, at den samme problemstilling med veluddannede psykisk sårbares særlige vilkår og behov er det samme i universitetsbyen Købehavn. 9 Organisatorisk udvikling i 2012 I løbet af de sidste par år har Jobbanken som organisation ændret karakter. For blot få år siden beskæftigedes kun 4 fuldtidsansatte og 5 løst ansatte medarbejdere. Marts 2012 er Århus-afdelingen etableret med en fastansat og en ansat, der roterer mellem Herning og Århus. Yderligere er nogle af de tidligere løsarbejdere i Herning blevet fastansat. Det betyder at organisationen nu omfatter 8 fastansatte i selve Jobbanken og 1 fastansat i det tilknyttede viden- og dokumentationscenter, samt et varierende antal løst tilknyttede medarbejdere. Alt i alt er der ca. 13 personer beskæftiget i relation til Jobbankens aktiviteter ultimo december 2012 Ansættelserne er sket i løbet af 2012 og vil fortsætte i de første måneder af Dette skaber forholdsvis store påvirkninger på det oprindelige personale. I forbindelse med organisationsudbygningen har vi i Jobbanken konstateret, at det bidrag den enkelte kan byde ind med til opgaveløsningen er stigende i løbet af første års ansættelse, men at det ofte sker fra et relativt lavt niveau ved ansættelsens start. En af de betydende grunde til dette er kravene til de personer, der ansættes. Det er en selvfølge, at udvælgelsesproceduren er professionel og foregår på et velfungerende mix af ansøgning og samtaler, men alligevel er det ikke helt nok, da mange af de fagligt dygtige personer ikke har erfaring med at kommunikere med de psykisk sårbare førtidspensionister og mange af de ansøgere der har erfaring med målgruppen ikke har erfaring med kommunikation med virksomhederne. Dette har jobbanken.nu, men der skal anvendes mange ressourcer på, at tilføre nye medarbejdere de af organisationens kompetencer, der er helt afgørende kompetencer for at få de sindslidende i arbejde eller uddannelse. Ledelsen i Jobbanken har erfaret, at der skal anvendes ekstra ressourcer på at få medarbejderne til at fungere under Jobbankens vision og strategi og det varer et stykke tid inden den nye medarbejder aktivt kan bidrage til udvikling af konceptet og indgå med fuld effektivitet i teamet. Og ansættelser skal selvfølgelig ses som en investering. Side 8 af 16

9 10 Arbejdsgiverne øget målrettet indsats 2012 Formål: Det helt nye i forbindelse med ansættelseskontrakter, er at Jobbanken.nu har udviklet et koncept til arbejdsgiverne, en guide i fremgangsmåden med hensyn til at søge lønrefusion. Udover dette har vi taget initiativ til at udvikle en procedure for, hvordan arbejdsgiverne ansøger om 56, kronisk sygdom. Det overordnede formål ifm ansættelse er, at højne serviceniveauet overfor arbejdsgiverne og i sidste ende at ansættelseskontrakter ikke bliver en barriere for ansættelse. Især med den nuværende økonomiske krise og beskæftigelsessituationen taget i betragtning, er det vigtigt, at Jobbanken.nu klarer alle problemerne i forbindelse med at ansætte og have en sindslidende ansat. Jobbanken.nu følger udviklingen på arbejdsmarkedet nøje, dels fra virksomhederne, de faglige organisationer og kommunerne, hvilket sætter Jobbanken.nu i stand til at handle proaktivt. Jobbanken.nu har i særlig grad fokus på aktiviteter i relation til virksomheder bestående i løbende vejledning, opfølgning og sparring. Jobbanken.nu vil overfor virksomhederne lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele i form af deres grundforsørgelse via førtidspensionen og deres ekstreme fleksibilitet mht det ønskede/mulige/nødvendige timetal indeholdt i en aftale om praktik eller løntilskudsplads. Især da unge og studerende, der ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet er klar til at konkurrere om de dårlige job sammen med jobaspiranterne fra jobbanken.nu. Yderligere er konkurrencen forstærket om de ledige jobs, da regler pt. giver mulighed for at være i praktik i 7 måneder ulønnet. 11 Virksomheder har øget fokus på effektivitet Virksomhederne har strammet betydeligt op på effektivitetskravene og rationaliseret og det kan få betydning for jobaspiranterne, da rentabiliteten i at ansætte en ikke faglært sindslidende vil være relativt dårligere end før krisen. Virksomhederne skærer ind til benet, hvilket betyder at de ikke har ressourcerne til at træne og vejlede mindre produktive medarbejdere, herunder de sindslidende. Denne opstramning af effektivitetskravene og rationaliseringer har betydet, at de sindslidende bliver afskediget eller at virksomheder stiller krav om mere uddannelse. Denne tendens fortsætter i Derfor har Jobbanken.nu øget fokus på ovennævnte problemstillinger og har opprioriteret serviceniveauet overfor arbejdsgiverne, med mulighed for at undgå afskedigelser af jobaspiranterne. Og ikke mindst at jobbanken.nu vil have mulighed for at kunne få ansat andre jobaspirnater i den samme virksomhed. Men fyringen kan være en realitet, og her er det nye Kom på benene igen sådan klarer du en fyring. Derudover har Jobbanken.nu udviklet en ansøgningsguide, indeholdende 1) ansøgning på en konkret stilling 2) ansøgning på en uopfordret stilling 3) udvidet ansøgning. Side 9 af 16

10 En sammenfatning af Jobbanken.nu praktiske erfaringer ift virksomhederne i forbindelse med etablering af job m/løntilskud ( skånejob ) viser med tydelighed og det er helt åbenlys, at virksomhederne vurderer job m/løntilskud administrativ tung at virksomhederne i høj grad ikke har viden om indholdet af job m/løntilskud at virksomhederne ikke ville ansætte en sindslidende med løntilskud uden at JB står bag at virksomhederne har muligheden for at kontakte JB i tilfælde af reaktionsmønstre fra de sindslidende som for virksomhederne er helt ukendte at ansættelse på særlige vilkår skal være let og smidig, ressourceindsatsen fra virksomhederne skal være minimal at mange virksomheder ikke har hørt om ordningen, hvilket kræver skærpet opmærksomhed fra JB side Med den økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsessituation har vi forsat vores strategi fra Samtidig vil vi forsætte den løbende videreudvikling af konceptet i forbindelse med den fremtidige beskæftigelsesindsats i Herunder ansættelseskontrakter, påtegning fra den faglige organisation, kontakt til de enkelte kommuner med hensyn til bevilling af job m/løntilskud, rådgivning og vejledning mht lønrefusion. Det er en løbende proces og vi har i 2012 skærpet vores fokus på området og dette fortsætter jobbanken.nu med i Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Den økonomiske krise og den generelle beskæftigelsessituation har i 2012 haft en række konsekvenser for Jobbanken.nu Kort sagt er den økonomiske krise årsag til at JB har gjort følgende: Anvendt flere ressourcer på finde relevante jobs Anvendt flere ressourcer på at bearbejde potentielle virksomheder Anvendt flere ressourcer i fastholdelse af kunder i job, da virksomhederne hurtigere flytter fokus på fyring af jobaspiranter fra Jobbanken.nu's kundegruppe end tidligere Anvendt flere ressourcer på udrykningstjeneste både overfor de sindslidende og arbejdsgiverne, da de pt. kræver udrykning her og nu, for at forhindre afskedigelse, nedsættelse af timetal mv. Side 10 af 16

11 Øget virksomhedskontakten, da virksomhederne kræver at JB løser flere af opgaverne med at ansætte/ fastholde jobaspiranter. Dette betyder større administrative byrder på JB s personale Øget argumentationen overfor kunder i forbindelse med overtalelse til at søge og være i arbejde Anvendt øgede ressourcer på at finde jobs i den private sektor, da en tidligere stor aftager, kommunerne, mange steder har ansættelsesstop. Samlet set er der stor sandsynlighed for, at det bliver meget vanskeligt at finde jobs til Jobbanken.nu s målgruppe og ligeledes fastholde de jobaspiranter, der er i arbejde. Yderligere er konkurrencen om de ledige jobs forstærket, da reglerne pt. giver mulighed for at være i ulønnet praktik i op til 7 måneder. Konsekvensen heraf er at virksomhederne kan vælge mellem at tage en gratis praktikant, der ofte er veluddannet og en jobaspirant fra JB. Den økonomiske vækstpause betyder at det er vigtigt at opkvalificere Jobbanken.nu s jobaspiranter, herunder uddannelse, både fagligt, socialt og iværksættelse af fysiske aktiviteter, da de ellers igen vil være tabt for arbejdsstyrken, når der om få år igen vil blive mangel på arbejdskraft som følge af de demografiske forskydninger. 13 Undervisning og uddannelse 13.1 Undervisning i jobbanken.nu i perioden Antallet af jobaspirant som har deltaget i undervisningen i jobbanken.nu er steget fra 52 i 2011 til 63 i Foruden dette er der høj deltagelse i workshops, med fokus på bl.a. ansøgning of CV-skrivning, hvor deltagelsen ikke registreres Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden I 2012 var 6 af vores førtidspensionister i gang med en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem Resultater for 2012 Faktuelt har vi fra d skabt 25 nye til førtidspensionister som tidligere har fået arbejde igennem jobbanken.nu, og dermed er 25 jobaspiranter fastholdt i beskæftigelse. Ydermere har vi skabt 39 nye praktikpladers/ skånejobs i Herning, samt 10 i Aarhus. Altså er der i alt i 2012 fastholdt og nyansat 74 jobaspiranter i perioden. Pr har vi 107 jobaspiranter i beskæftigelse, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse. Side 11 af 16

12 2012 var også året hvor fokus på idræt og uddannelse blev øget. Effekten af dette øgede fokus kan også læses direkte på resultaterne. 63 jobaspiranter har gennemført minimum ét undervisningsforløb og 48 jobaspiranter har deltaget i Jobbanken.nu s idrætsundervisning i Jobbanken er ganske tilfreds med ovenstående resultater og specielt i lyset af de samfundsøkonomiske forhold, der herskede gennem det meste af 2012 og den tids- og ressourcekrævende organisatoriske udvikling som Jobbanken.nu har gennemgået. Den offentlige sektor har lukket for ansættelser i 2012, et forhold der forventes at forsætte i Det betyder, at alle job der er skabt i 2012 og vil blive skabt i 2013 er ansættelser i den private sektor. Konsekvensen heraf er et yderligere skærpet krav om at kvalifikationerne hos de arbejdssøgende førtidspensionister skal være konkurrencedygtige med andre typer af arbejdskraft. Vi er særdeles tilfredse med at have 15 jobaspiranter ansat på ordinære vilkår. At få en førtidspensionist ansat på ordinære vilkår er en lang og meget ressourcekrævende proces, men ikke desto mindre er det et absolut essentielt skridt i retning af at få førtidspensionisten ud af førtidspensionen. 14 Netværksaktiviteter/kompetencer Jobbanken.nu inviterer til forskellige netværksaktiviteter og vi inviterer i gennemsnit ca. 300 førtidspensionister. Dette har betydet at netværksaktiviteterne skal holdes ad 2 omgange. Mange af de jobaspiranter, jobbanken.nu beskæftiger sig med, har i mange år mistet eller har aldrig haft kontakt til mennesker, der befinder sig i en arbejdssituation, hvilket medfører, at de udelukkende koncentrerer deres virke i grupper, der skal behandle dem, drage omsorg for deres person eller har lignende personlige lidelser. Adfærden og kulturen i nogle af disse gruppe kan være meget anderledes end den kultur, de vil møde på en arbejdsplads, og det er derfor nødvendigt at opbygge en viden, mentalitet og forståelse for andre typer af adfærd. En anden del af jobbanken.nu s målgruppe har stort set ikke kontakt til andre mennesker, hvilket igen fører til isolation og ensomhed. Derfor har jobbanken.nu øget indsatsen for at arrangere arrangementer, hvor jobaspiranterne bringes sammen med andre mennesker i andre situationer. Arrangementerne spænder vidt, og det kan eksempelvis nævnes, at der i år 2012 forventes gennemført ekskursioner: - Folketinget - EU - Vesthavet - Fur Side 12 af 16

13 I de fleste tilfælde kombineres ekskursionerne med idrætsaktiviteter eller fagmoduler i undervisningen, således hænger ekskursionen til Folketinget og til EU sammen med undervisningen i samfundsøkonomi. Netværksaktiviteterne styrker fællesskabet med henblik på sameksistens, som giver nærvær og dermed mening i tilværelsen. De sindslidende er ofte kulturelt fattige og risikerer at blive glemt, fordi manglende selvværd er en del af deres problem. De sindslidende råber ikke op, og mange er marginaliserede fra det øvrige samfund. En af måderne til at modvirke denne kulturelle fattigdom er, at jobbanken.nu tilbyder forskellige kulturelle aktiviteter. Dette beriger de sindslidendes liv og giver et udsyn, der igen kan være med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagelse i netværksaktiviteter igennem jobbanken.nu skal motivere jobaspiranterne til at etablere og indgå i nye konstruktive netværk frem for at hænge i dårlige miljøer som kun er flygtige og midlertidige (ad hoc kontakter). De fleste af jobaspiranterne er overladt til dem selv overset og forladt. jobbanken.nu har erfaret, at en del af jobaspiranterne har været inde i meget dårlige sammenhænge, kriminalitet, misbrug, alkohol og stoffer. jobbanken.nu vil medvirke til at inspirere jobaspiranterne til at finde andre lukrative og mere bæredygtige omgangskredse. Formålet er endvidere at medvirke til at bekæmpe ensomhed og isolation. Netværksaktiviteterne øger mulighederne for at forbedre de sociale kompetencer, da sociale kompetencer er noget, der er helt afgørende for at kunne begå sig og komme ind på arbejdsmarkedet, der i stigende grad handler om menneskelige relationer og om at kunne kommunikere klart. Mange af jobaspiranterne kan ikke begå sig, og det viser sig stadigt mere tydeligt som et kæmpe handicap i samfundet, I stigende grad er det jobbanken.nu s erfaring, at gode relationer fylder meget i hverdagen, og det er afgørende for det gode liv. Ved forskellige netværksaktiviteter indbyder job-banken.nu i gennemsnit ca. 150 personer. 15 Projektets vækstmuligheder På trods af den efterhåndende langvarige tilstedeværelse i Herning Kommune har vi hvert år øget antallet af tilknyttede førtidspensionister. I 2012 i Herning alene er 71 nye blevet tilknyttet. Så på trods af en kontinuerlig stigning i tilgangen af nye førtidspensionister i Herning hvert år, ser vi ingen tegn på at den årlige tilgang vil blive aftagende. Denne positive udvikling tilskriver vi at af de nye kundesegmenter, som er blevet inkluderet i løbet af 2011 og 2012, i 2012 er begyndt at vise sin effekt. Samtidig betyder et konstant højere antal tilknyttede førtidspensionister et øget potentiale for mund til mund reklame. I 2012 er Jobbanken.nu påbegyndt en registrering af hvorfra nyligt tilknyttede førtidspensionister har fået kendskab til Side 13 af 16

14 os. Disse registreringer viser at hovedparten kommer efter personlig opfordring fra nuværende jobaspiranter eller andre kontaktflader i jobbanken.nu s netværk. Som organisation ser vi ingen tegn på at denne udvikling skulle vende i løbet af 2013, og vi har derfor forventning om en lignende vækst i antallet at tilknyttede førtidspensionister i Pr har vi fået 39 nye jobaspiranter tilknyttet. Derudover har vi i perioden lavet 22 nye job, samt 20 fastholdelse. Total er der lavet 42 jobs. Tilgangen på kundesiden er naturligvis yderst positiv for os som organisation, og den vidner om at tilbuddet er meget aktuelt for førtidspensionisterne i og omkring Herning. Men samtidig har den makroøkonomiske tistand i Danmark i 2012 været en udfordring for det arbejde vi foretager. På trods af klare tegn på forbedringer i den danske økonomi, så skaber krisen stadig udfordringer for jobbanken.nu. Situationen betyder at en anseelig del af arbejdsstyrken står uden job, og disse personer er i konkurrence med vores førtidspensionister når ledige jobs skal besættes. Dette betyder at fokus på opkvalificering af førtidspensionisterne gennem uddannelse er essentielt for at sikre beskæftigelse, og samtidig sikre den fremtidige vækst for jobbanken.nu. Samtidig kan den makro økonomiske situation dog også være en mulighed for vores kundesegment. Dette segment er meget fleksible i henhold til arbejdstider og mængde, og det kan være yderst attraktivt for virksomheder som oplever moderat fremgang, men som ikke føler sig sikre på at væksten er vedvarende. Ydermere giver det højt uddanne målgruppe segment mulighed for at opsøge jobs som de nuværende segmenter ikke kan vare tage. Når ovenstående tages i betragtning ser vi positivt på de fremtidige vækstmuligheder for projektet. Dog skaber den makroøkonomiske situation udfordringer for Jobbanekn.nu, men vi er føler os solidt rustet til at overkomme disse. 16 Møder og besøg afholdt i perioden Informations møde for førtidspensionister og arbejdsgivere Handicappens Videnscenter Holstebro Kommune Kim Rattenborg Socialpsykiatrien v/ John Zacho Høring på Christiansborg Cafe Utopia Skiftesporet Herning Andreas Steenberg, MF Side 14 af 16

15 Beskæftigelsesudvalg Herning v/ingelis Sander og Carsten Lagoni Region Midtjylland Socialpsykiatrien v/ John Zacho Møde med CABI ViVil, Thomas Brittain Ulla Tørnæs og Ingelis Sander KLAP v/ konsulent Tine Bjerre Møde med Mogens Jensen på Gartneri Garland Året 1.januar til 31. december 2012 Antallet af nye jobaspiranter som er påbegyndt individuel vejledning/coaching i perioden , er 107. Hermed fortsættes tidligere perioders tendens med et stigende antal tilknyttede førtidspensionister. Tilgangen for afdelingen i Herning viser endnu en gang en imponerende udvikling. Antallet af nye førtidspensionister som er blevet tilknyttet jobbanken.nu i perioden er steget med 13% fra 63 i 2011 til 71 i Dette viser at vi trods en længerevarig tilstedeværelse i Herning, i stigende grad er i stand til at lokaliser og tiltrække førtidspensionisterne i kommunen. Grundet vores mission om varig beskæftigelse for førtidspensionister, og den globale økonomiske situation, har vi endnu en gang højnet fokus på at fasthold førtidspensionisterne i beskæftigelse. De udfordringer som skabes af den makroøkonomiske situation er specielt mærkbare for jobbanken s kundegruppe. Førtidspensionister skal fortsat konkurrere på et arbejdsmarked med en anselig arbejdsløshed. Det stiller fortsat stigende krav til kvalifikationer og kompetencer, og i den forbindelse har vi øget fokus på uddannelse, såvel internt som i det eksterne uddannelsessystem. Dette øgede fokus omfatter bl.a. målinger af deltagelseskoficienter og gennemførselsrater på de internt afholdte uddannelsesforløb. Samtidig er der kommet øget fokus på at få førtidspensionister integreret i det eksterne uddannelsessystem. Ultimo 2012 læste 8 førtidspensionister, med tilknytning til afdelingen i Herning, i det ordinære uddannelsessystem. I løbet af 2011 øgede jobbanken.nu sin indsats for, at få flere psykisk syge indvandrere på arbejdsmarkedet. Dette arbejde er fortsat gennem år 2012, og antallet af tilknyttede jobaspiranter med anden etnisk baggrund er steget betydeligt. Det er samtidig også lykkedes at få mange af de nyligt tilknyttede indvandrere i job, og Jobbanken.nu er stolt af at bidrage til integrationen af psykisk syge indvandrere på det danske arbejdsmarked var også året hvor opmærksomheden på iværksættere blev skærpet. Det betyder også, at Jobbanken.nu har måttet udvide sin vejledning til også at omfatte opstart af egen virksomhed. Ultimo 2012 har Jobbanken været med til opstart af virksomhed for 7 iværksættere. Side 15 af 16

16 Vi forsøger til stadighed at involvere kunderne både i forbedringer og nyudvikling af vores indsats. Det er yderst vigtigt, at JB bruger kunderne som kilde for at undgå silo tænkning fra medarbejderne. Fokus må hele tiden være, at skabe værdi i samarbejde med Jobbanken.nu's kunder og at processen på sigt kan komme så tæt på en normalrelation mellem arbejdsgiver og jobaspiranterne. Vigtigheden af dette har været meget udtalt i 2012, og flere af de udførte ændringer og justeringer af vores arbejde er foretaget med afsæt i tilbagemeldinger fra de tilknyttede førtidspensionister. 18 Konklusion Ud fra det ovenfor beskrevne vurderes fremdrift i projektet i relation til Efterspørgslen fra de sindslidende vækstgrundlaget er fortsat stigende Succesfuld implementering af to ny målgruppesegmenter Ansættelse i lønnet arbejdsforhold har været tilfredsstillende i perioden Lykkedes at fastholde 15 jobaspiranter i deltidsjob på ordinære vilkår Iværksætteri: 7 personer prøver kræfter med drift af selvstændig virksomhed 1 person er kommet ud af førtidspensionen Gennemførte og planlagte informationsaktiviteter Opbygning af samarbejde/alliancer med erhvervsvirksomheder Øget interesse fra de omkringliggende kommuner Øget interesse fra Folketinget, lokalområdet, Region Midtjylland og nationalt Øget/forstærket indsats for fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Etablering af Aarhus afdeling med stort potentiale, samt videns overførelse til Herning og omvendt /BJ Side 16 af 16

Side 1 af 17. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014

Side 1 af 17. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014 Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation

Læs mere

Side 1 af 11. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 11. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 1.1. 2014-31.12.2014 Jobbanken Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30.06. 2003

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige -Samskabelse af virksomhedspraktik og varig beskæftigelse for mennesker med progredierende bevægelseshandicap En håndholdt indsats i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere