Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning"

Transkript

1 Statusrapport pr Job-banken.nu Nygade Herning T: Websted: CVR nr.: Dato for oprettelse af organisation d Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse 1 Projektets aktuelle situation pr Den overordnede arbejdsmarkedssituation Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Førtidspensionsreform Øget fokus på jobåbninger i SMV Jobbanken.nu s hjemmeside Inspirationsbesøg og henvendelser Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Organisatorisk udvikling i Arbejdsgiverne øget målrettet indsats Virksomheder har øget fokus på effektivitet Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Undervisning og uddannelse Undervisning i jobbanken.nu i perioden Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden Resultater for Netværksaktiviteter/kompetencer Projektets vækstmuligheder Møder og besøg afholdt i perioden Året 1.januar til 31. december Konklusion Side 2 af 16

3 1 Projektets aktuelle situation pr Projektets målbare milepæle er hvor mange af de sindslidende (jobaspiranter) der er Påbegyndt individuel coaching/vejledningsforløb med det målrettede sigte at komme i beskæftigelse. Antal jobaspiranter, som er startet i praktik eller skånejob/deltidsjob på ordinære vilkår Antal jobaspiranter, som har påbegyndt uddannelse med henblik på ordinært job Antal jobaspiranter, som er ophørt, sygemeldte eller holder pause Job-Banken i Herning:. Job-Bankens hidtidige resultater i Herning-området: Den beskæftigelsesmæssige effekt af Job-Bankens aktiviteter for total Heraf Nye Heraf Nye Heraf Nye perioden til I alt: Antal personer, som er gået i gang med individuel vejledning/coaching *) Antal personer, som ikke er gået i gang med individuel vejledning/coaching, men informeret om Job-banken krav og tilbud ifm. arbejdsmarked Heraf Nye Antal personer, som er startet i praktik eller i et skånejob/deltidsjob på ordinært vilkår**) Heraf ansat i skånejob ved udgangen af det pågældende år Antal personer, der har fastholdt skånejob/deltidsjob i mindst ½ år i perioden Antal personer, som har påbegyndt uddannelse med henblik på at opnå ordinært job **** Antal personer, som er ophørt, sygemeldt eller holder pause ***) Noter: * En række af de personer, som er anført under individuel vejledning/coaching, befinder sig endnu i vejledningsfasen eller er under formidling til praktik ** De øvrige personer i kategorien er som hovedregel endnu i praktik eller under formidling til et nyt job, hvor der bygges på erfaringerne fra de hidtidige job aktiviteter *** Erfaringerne viser, at personer, som er ophørt eller sygemeldt, i mange tilfælde vender tilbage til Job-Banken **** Jobaspiranten har meddelt september 2010 at hun er ude af førtidspension Nb: For 2010 Fastholdelse: 13 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2010 Nye: 24 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 37 jobaspiranter for perioden Pr i job: 70 jobaspiranter, heraf som har opsagt deres job, for at finde nyt. For 2011 Fastholdelse: 24 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2011 Nye: 36 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 60 jobaspiranter for perioden Pr : 77 jobaspiranter i arbejde, heraf 10 på ordinær vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse Nye jobaspiranter i Århus 35 i perioden For 2012 Fastholdelse: 25 jobaspiranter har fået nyt arbejde. Side 3 af 16

4 For 2012 Nye: 39 i praktik/skånejob/deltidsjob. For 2012 Nye i Århus: 10 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye: i alt 74 jobaspiranter for perioden Pr : 107 jobaspiranter i arbejde, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse Uddannelse: 63 jobaspiranter har gennemført Job-Bankens undervisning i perioden Idræt: 48 jobaspiranter har deltaget i Job-Bankens idrætsundervisning i perioden Den beskæftigelsesmæssige effekt er meget tilfredsstillende og Jobbankens metode, indsatsen for de sindslidende vil på alle fronter blive styrket 1) vejledning og coaching 2) undervisning og uddannelse 3) idræt og sundhedsaktiviteter 4) netværksaktiviteter 5) praktikforløb. Der er et stort udviklingspotentiale i at jobbanken.nu fortsætter med udbygningen af beskæftigelse for psykisk syge, vidensmæssigt, indholdsmæssigt og volumenmæssigt i fremtiden. I jobbanken.nu har vi dokumenteret, at det kan lade sig gøre ved at anvende vores unikke metode, vejleding, undervisning/uddannelse, idræt og netværksaktiviteter der som en helheld skaber jobs. Vores erfaring viser, at virksomhederne, som er i berøring med jobbanken.nu er klart positive overfor det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu. Det er helt afgørende at vi er dygtige og professionelle i samarbejdet med virksomhederne og at vi til stadighed vedligeholder og opbygger vores netværk til virksomhederne. 2 Den overordnede arbejdsmarkedssituation I 2012 har især den europæiske gældskrise og usikkerhed om udviklingen i USA samt en faldende vækstrate i Kina (Asien) haft og vil stadig få stor indvirkning på udviklingen herhjemme. De fleste eksperter er enige i at fremtiden kunne se lidt lysere ud, hvis USA får vedtaget nogle mere permanente ordninger, der kan styre udenom den finansielle problemstilling som landet står overfor. De fleste analytikere reducerer sandsynligheden for endnu et globalt finansielt sammenbrud og opjusterer for en svag til mellem vækstperiode. (Vækstrater på mellem 1 og 2 % i det globale BNP). I Danmark er vi meget afhængige af, hvorledes udviklingen globalt vil blive. Men der er også lokale forhold som har betydning for dansk økonomi. Gennemsnitlig set falder boligpriserne stadig hvilket ikke er et sundhedstegn, ligesom ultra lave renter heller ikke er et tegn på en snarlig bedring i økonomien. Reallønnen viger og flere virksomheder varsler fyringer og der er en generel holdning blandt private og offentlige arbejdsgivere at lønmodtagerne skal arbejde længere/mere per lønkrone. Hvis denne udvikling for alvor slår igennem vil Danmark sandsynligvis stå stille i nogle år endnu inden de positive virkninger af konkurrenceevneforbedringerne slår igennem. Det relative høje niveau på antallet af private virksomheder, der går konkurs vidner heller ikke om en økonomi i fremgang Side 4 af 16

5 De offentlige kasser er ved at være tomme og regeringen har allerede anvendt midler fra 2013 til kickstarten i Det vil betyde en reduktion af antallet af gennemførte bygge- og anlægsprojekter i det kommende år. Alt i alt vil de negative toner betyde, at det trækker yderligere ud inden Danmark vil vende beskæftigelsesudviklingen og reducere arbejdsløsheden fra det nuværende niveau. Nogle økonomer gætter ligefrem på at arbejdsløsheden vil stige i Hvis dette scenarie bliver til virkelighed står Jobbanken.nu stadig overfor de samme udfordringer som i I modsat retning til de viste negative scenarier trækker som sagt de internationale tendenser samt stigende værdier i konjunkturbarometrene for samtlige sektorer (industri, bygge og anlæg, service). Dertil kommer en stigende produktivitet hos industrivirksomhederne. Derudover er der meget store forskelle både fagligt og geografisk. I visse områder og i visse brancher viser de sig meget svært at få besat de ledige job. Herningområdet er kendetegnet ved at være ret industritung og der vil klart være effekter over til Jobbanken.nu s målgruppe i dette område, hvis industriproduktionen stiger. 3 Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Den økonomiske usikkerhed betyder ændringer på arbejdsmarkedet, hvor medarbejdere må gå ned i løn eller op i arbejdstid og selv regeringen varsler, at der skal opbygges et nyt velfærdssystem. Det vil også få konsekvenser for det arbejde Jobbanken.nu skal gøre for at få førtidspensionisterne i arbejde. Vi vil fortsætte med at uddanne og opkvalificere jobaspiranterne så de matcher de øgede krav om effektivitet i de organisationer, som skal ansætte dem. Derudover ligger, der et arbejde i at bearbejde såvel virksomheder som førtidspensionister mentalt så de ikke stiller urealistiske krav til hinanden. Det vil blandt andet betyde at begge parter skal have en mere fleksibel tilgang til ansættelsestiden. Beskæftigelsessituationen medfører også det kan være mere fornuftigt at få flere førtidspensionister over i det etablerede uddannelsessystem, således at de er klar til at indtræde på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse og på et tidspunkt, hvor der er brug for deres nye kvalifikationer. Endnu engang må Jobbanken.nu konkludere at den vanskelige økonomiske situation og den relativt høje ledighed ikke er gunstig i forhold til den indsats der skal ydes for at finde beskæftigelse til sindslidende førtidspensionister. Det lykkedes Jobbanken.nu at finde nye job, ved til stadighed at anvende flere ressourcer på den virksomhedsrettede indsats og opkvalificering af jobaspiranterne. Side 5 af 16

6 Vurderingen er, at det vil være, at det stadigt er vanskeligt at skaffe arbejde i år og sandsynligvis også i 2013 til Jobbanken.nu s målgruppe. Vi vil lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele. En af jobaspiranternes fordele er, at deres grundforsørgelse via deres førtidspension er på plads, hvilket giver en god fleksibilitet mht. det ønskede/mulige/nødvendige timetal i en aftale om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Ligeledes vil vi lægge vægt på CSR (Corporate Social Responsibility) og på den måde hjælpe virksomhederne med at opfylde deres CSR strategi og øget fokus på jobåbninger i SMV, konkret hjemmesider opdateringer, online handel mv. Jobbanken.nu, Herning har ca. 55 sindslidende førtidspensionister på venteliste, da vi p.t. har nået vores kapacitetsgrænse. Den beskæftigelsesmæssige effekt for 2012 er meget tilfredsstillende. Vi har fået 74 sindslinde i job. Vores vision er således stadig vækst og jobskabelse for sindslidende. 4 Førtidspensionsreform Vi har anvendt flere ressourcer på at vejlede og informere de sindslidende, da de efter eget udsagn er utrygge omkring indholdet i forslaget til førtidspensionsreformen. Bl.a. spørger de til effekten af førtidspensionsreformen, heriblandt om retten til førtidspension og risikoen ved at tage et skånejob. Vi er påbegyndt oprustning til fremtiden, herunder at lave research på reform af førtidspension og fleksjob som onsdag d er vedtaget i FT med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Loven er en reformering af området, således at mennesker u/40 gennemgår et udviklingsforløb ressourceforløb, med det formål, at førtidspension som hovedregel ikke tildeles for fremtiden. 5 Øget fokus på jobåbninger i SMV Vi har øget fokus på jobåbninger, herunder hjemmesider og CSM systemer. Det er primært SMV, der har brug for medarbejdere til hjemmesider, online handel mv. Online handel forventes at stige kraftigt i fremtiden. På den baggrund har vi udvidet uddannelseskonceptet og oprettet et nyt fag; Hjemmesider og CMS systemer og digitale medier. Pt. arbejder vi på at udvikle et nyt fag i iværksætteri for at understøtte de sindslidendes iværksætterdrømme. Side 6 af 16

7 6 Jobbanken.nu s hjemmeside Vi har fået opbygget en ny hjemmeside, som er gået online i Processen med hjemmesiden har i højere grad betydet at den er fremtidssikret og i stand til at henføre mere administrativt arbejde til selvbetjening på nettet, samt at vi i samme forbindelse har fået tre videooptagelser af sindslidende i konkrete arbejdssituationer, der skal bruges til at underbygge vores arbejde. 7 Inspirationsbesøg og henvendelser De omkringliggende kommuner og socialpsykiatrien i Herning og Holstebro Kommune har Jobbanken.nu et godt samarbejde med, for at få sindslidende i arbejde og uddannelse. Jobbanken.nu får de sindslidende ansat på det ordinære arbejdsmarked og kommunerne vil forsøge at få de sindslidende væk fra beskyttede værkstedsjob og over på det ordinære arbejdsmarked og her kan jobbanken.nu være behjælpelig. Vi arbejder på et rehabiliteringsforløb for mennesker med et følsomt sind, således at de ikke ender på førtidspension, men får mulighed for arbejde og uddannelse med det klare mål at bidrage til vækst og velfærd i DK. Mange af vores samarbejdspartnere, herunder kommuner giver udtryk for vores professionelle arbejde og vil gerne samarbejde med jobbanken.nu mhp. sindslidende førtidspensionister i arbejde/uddannelse. 8 Veluddannede et nyt målgruppesegment - videns overførelse til Herning Med åbningen i Århus har vi fået en del henvendelser fra veluddannede førtidspensionister med en sindslidelse. Det er helt ny målgruppe bestående af veluddannede psykisk sårbare førtidspensionister, som har nogle særlige behov og vilkår, og hermed behov for en væsentlig anderledes indsats, end den vi har været vant til. Vi har en antagelse om, at veluddannede med psykiske lidelser har behov for at møde ligestillede, for at opnå intellektuelle udfordringer, både i sammenhæng med et jobperspektiv og netværksstyrkende aktiviteter. Særlige vilkår og behov antages at være et vellønnet job med udfordringer. Oplevelsen af at føle sig marginaliseret som medborger og malplaceret som bruger af socialpsykiatriens tilbud har flere veluddannede psykisk sårbare givet udtryk for. De mener, at der mangler meningsfulde tilbud og udfordringer. Forskningen på området understøtter, at de højtuddannede ikke benytter disse tilbud og i høj grad er overladt til sig selv. Som veluddannet har man typisk investeret mange ressourcer både personligt, studiemæssigt og økonomisk i at uddanne sig. Det er velkendt, at arbejde i vores kultur er en meget stor del af vores identitet og derfor rammes veluddannede psykisk sårbare dobbelt hårdt, i forhold til psykisk raske, når de mister arbejdsevnen. Jobbanken.nu s erfaring viser, at der er et stort behov og ønske om at få et arbejde og være en del af fællesskabet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet giver en række muligheder for at indtjene egne penge, og få socialt samvær og anerkendelse. Mange mennesker med psykiske lidelser, mister ofte kontakten til familie Side 7 af 16

8 og nære venner, og når man tilmed står udenfor arbejdsmarkedet er det svært at knytte nye kontakter. Mange bliver derfor ensomme og isolerede fra at deltage aktivt i samfundslivet og blive en aktiv borger. Samlet set kan det konkluderes, at der er et stort behov for, at veluddannede psykisk sårbare med enten mellemlang eller kandidatuddannelse kommer ind på arbejdsmarkedet, og at der foretages tiltag for at styrke og øge de veludannedes netværk. Udviklingen på området følges nøje i den kommende tid, da det er et nyt felt. Det er dog klart, at der er et stort behov for jobskabelse inden for det veluddannede segment, da denne gruppe er uorganiseret og forholdsvis stort. Jobbanken.nu forventer, at den samme problemstilling med veluddannede psykisk sårbares særlige vilkår og behov er det samme i universitetsbyen Købehavn. 9 Organisatorisk udvikling i 2012 I løbet af de sidste par år har Jobbanken som organisation ændret karakter. For blot få år siden beskæftigedes kun 4 fuldtidsansatte og 5 løst ansatte medarbejdere. Marts 2012 er Århus-afdelingen etableret med en fastansat og en ansat, der roterer mellem Herning og Århus. Yderligere er nogle af de tidligere løsarbejdere i Herning blevet fastansat. Det betyder at organisationen nu omfatter 8 fastansatte i selve Jobbanken og 1 fastansat i det tilknyttede viden- og dokumentationscenter, samt et varierende antal løst tilknyttede medarbejdere. Alt i alt er der ca. 13 personer beskæftiget i relation til Jobbankens aktiviteter ultimo december 2012 Ansættelserne er sket i løbet af 2012 og vil fortsætte i de første måneder af Dette skaber forholdsvis store påvirkninger på det oprindelige personale. I forbindelse med organisationsudbygningen har vi i Jobbanken konstateret, at det bidrag den enkelte kan byde ind med til opgaveløsningen er stigende i løbet af første års ansættelse, men at det ofte sker fra et relativt lavt niveau ved ansættelsens start. En af de betydende grunde til dette er kravene til de personer, der ansættes. Det er en selvfølge, at udvælgelsesproceduren er professionel og foregår på et velfungerende mix af ansøgning og samtaler, men alligevel er det ikke helt nok, da mange af de fagligt dygtige personer ikke har erfaring med at kommunikere med de psykisk sårbare førtidspensionister og mange af de ansøgere der har erfaring med målgruppen ikke har erfaring med kommunikation med virksomhederne. Dette har jobbanken.nu, men der skal anvendes mange ressourcer på, at tilføre nye medarbejdere de af organisationens kompetencer, der er helt afgørende kompetencer for at få de sindslidende i arbejde eller uddannelse. Ledelsen i Jobbanken har erfaret, at der skal anvendes ekstra ressourcer på at få medarbejderne til at fungere under Jobbankens vision og strategi og det varer et stykke tid inden den nye medarbejder aktivt kan bidrage til udvikling af konceptet og indgå med fuld effektivitet i teamet. Og ansættelser skal selvfølgelig ses som en investering. Side 8 af 16

9 10 Arbejdsgiverne øget målrettet indsats 2012 Formål: Det helt nye i forbindelse med ansættelseskontrakter, er at Jobbanken.nu har udviklet et koncept til arbejdsgiverne, en guide i fremgangsmåden med hensyn til at søge lønrefusion. Udover dette har vi taget initiativ til at udvikle en procedure for, hvordan arbejdsgiverne ansøger om 56, kronisk sygdom. Det overordnede formål ifm ansættelse er, at højne serviceniveauet overfor arbejdsgiverne og i sidste ende at ansættelseskontrakter ikke bliver en barriere for ansættelse. Især med den nuværende økonomiske krise og beskæftigelsessituationen taget i betragtning, er det vigtigt, at Jobbanken.nu klarer alle problemerne i forbindelse med at ansætte og have en sindslidende ansat. Jobbanken.nu følger udviklingen på arbejdsmarkedet nøje, dels fra virksomhederne, de faglige organisationer og kommunerne, hvilket sætter Jobbanken.nu i stand til at handle proaktivt. Jobbanken.nu har i særlig grad fokus på aktiviteter i relation til virksomheder bestående i løbende vejledning, opfølgning og sparring. Jobbanken.nu vil overfor virksomhederne lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele i form af deres grundforsørgelse via førtidspensionen og deres ekstreme fleksibilitet mht det ønskede/mulige/nødvendige timetal indeholdt i en aftale om praktik eller løntilskudsplads. Især da unge og studerende, der ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet er klar til at konkurrere om de dårlige job sammen med jobaspiranterne fra jobbanken.nu. Yderligere er konkurrencen forstærket om de ledige jobs, da regler pt. giver mulighed for at være i praktik i 7 måneder ulønnet. 11 Virksomheder har øget fokus på effektivitet Virksomhederne har strammet betydeligt op på effektivitetskravene og rationaliseret og det kan få betydning for jobaspiranterne, da rentabiliteten i at ansætte en ikke faglært sindslidende vil være relativt dårligere end før krisen. Virksomhederne skærer ind til benet, hvilket betyder at de ikke har ressourcerne til at træne og vejlede mindre produktive medarbejdere, herunder de sindslidende. Denne opstramning af effektivitetskravene og rationaliseringer har betydet, at de sindslidende bliver afskediget eller at virksomheder stiller krav om mere uddannelse. Denne tendens fortsætter i Derfor har Jobbanken.nu øget fokus på ovennævnte problemstillinger og har opprioriteret serviceniveauet overfor arbejdsgiverne, med mulighed for at undgå afskedigelser af jobaspiranterne. Og ikke mindst at jobbanken.nu vil have mulighed for at kunne få ansat andre jobaspirnater i den samme virksomhed. Men fyringen kan være en realitet, og her er det nye Kom på benene igen sådan klarer du en fyring. Derudover har Jobbanken.nu udviklet en ansøgningsguide, indeholdende 1) ansøgning på en konkret stilling 2) ansøgning på en uopfordret stilling 3) udvidet ansøgning. Side 9 af 16

10 En sammenfatning af Jobbanken.nu praktiske erfaringer ift virksomhederne i forbindelse med etablering af job m/løntilskud ( skånejob ) viser med tydelighed og det er helt åbenlys, at virksomhederne vurderer job m/løntilskud administrativ tung at virksomhederne i høj grad ikke har viden om indholdet af job m/løntilskud at virksomhederne ikke ville ansætte en sindslidende med løntilskud uden at JB står bag at virksomhederne har muligheden for at kontakte JB i tilfælde af reaktionsmønstre fra de sindslidende som for virksomhederne er helt ukendte at ansættelse på særlige vilkår skal være let og smidig, ressourceindsatsen fra virksomhederne skal være minimal at mange virksomheder ikke har hørt om ordningen, hvilket kræver skærpet opmærksomhed fra JB side Med den økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsessituation har vi forsat vores strategi fra Samtidig vil vi forsætte den løbende videreudvikling af konceptet i forbindelse med den fremtidige beskæftigelsesindsats i Herunder ansættelseskontrakter, påtegning fra den faglige organisation, kontakt til de enkelte kommuner med hensyn til bevilling af job m/løntilskud, rådgivning og vejledning mht lønrefusion. Det er en løbende proces og vi har i 2012 skærpet vores fokus på området og dette fortsætter jobbanken.nu med i Forstærket indsats overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Den økonomiske krise og den generelle beskæftigelsessituation har i 2012 haft en række konsekvenser for Jobbanken.nu Kort sagt er den økonomiske krise årsag til at JB har gjort følgende: Anvendt flere ressourcer på finde relevante jobs Anvendt flere ressourcer på at bearbejde potentielle virksomheder Anvendt flere ressourcer i fastholdelse af kunder i job, da virksomhederne hurtigere flytter fokus på fyring af jobaspiranter fra Jobbanken.nu's kundegruppe end tidligere Anvendt flere ressourcer på udrykningstjeneste både overfor de sindslidende og arbejdsgiverne, da de pt. kræver udrykning her og nu, for at forhindre afskedigelse, nedsættelse af timetal mv. Side 10 af 16

11 Øget virksomhedskontakten, da virksomhederne kræver at JB løser flere af opgaverne med at ansætte/ fastholde jobaspiranter. Dette betyder større administrative byrder på JB s personale Øget argumentationen overfor kunder i forbindelse med overtalelse til at søge og være i arbejde Anvendt øgede ressourcer på at finde jobs i den private sektor, da en tidligere stor aftager, kommunerne, mange steder har ansættelsesstop. Samlet set er der stor sandsynlighed for, at det bliver meget vanskeligt at finde jobs til Jobbanken.nu s målgruppe og ligeledes fastholde de jobaspiranter, der er i arbejde. Yderligere er konkurrencen om de ledige jobs forstærket, da reglerne pt. giver mulighed for at være i ulønnet praktik i op til 7 måneder. Konsekvensen heraf er at virksomhederne kan vælge mellem at tage en gratis praktikant, der ofte er veluddannet og en jobaspirant fra JB. Den økonomiske vækstpause betyder at det er vigtigt at opkvalificere Jobbanken.nu s jobaspiranter, herunder uddannelse, både fagligt, socialt og iværksættelse af fysiske aktiviteter, da de ellers igen vil være tabt for arbejdsstyrken, når der om få år igen vil blive mangel på arbejdskraft som følge af de demografiske forskydninger. 13 Undervisning og uddannelse 13.1 Undervisning i jobbanken.nu i perioden Antallet af jobaspirant som har deltaget i undervisningen i jobbanken.nu er steget fra 52 i 2011 til 63 i Foruden dette er der høj deltagelse i workshops, med fokus på bl.a. ansøgning of CV-skrivning, hvor deltagelsen ikke registreres Undervisning udenfor jobbanken.nu i perioden I 2012 var 6 af vores førtidspensionister i gang med en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem Resultater for 2012 Faktuelt har vi fra d skabt 25 nye til førtidspensionister som tidligere har fået arbejde igennem jobbanken.nu, og dermed er 25 jobaspiranter fastholdt i beskæftigelse. Ydermere har vi skabt 39 nye praktikpladers/ skånejobs i Herning, samt 10 i Aarhus. Altså er der i alt i 2012 fastholdt og nyansat 74 jobaspiranter i perioden. Pr har vi 107 jobaspiranter i beskæftigelse, heraf 15 på ordinære vilkår, 7 iværksætter, 1 ude af FØP og 6 i uddannelse. Side 11 af 16

12 2012 var også året hvor fokus på idræt og uddannelse blev øget. Effekten af dette øgede fokus kan også læses direkte på resultaterne. 63 jobaspiranter har gennemført minimum ét undervisningsforløb og 48 jobaspiranter har deltaget i Jobbanken.nu s idrætsundervisning i Jobbanken er ganske tilfreds med ovenstående resultater og specielt i lyset af de samfundsøkonomiske forhold, der herskede gennem det meste af 2012 og den tids- og ressourcekrævende organisatoriske udvikling som Jobbanken.nu har gennemgået. Den offentlige sektor har lukket for ansættelser i 2012, et forhold der forventes at forsætte i Det betyder, at alle job der er skabt i 2012 og vil blive skabt i 2013 er ansættelser i den private sektor. Konsekvensen heraf er et yderligere skærpet krav om at kvalifikationerne hos de arbejdssøgende førtidspensionister skal være konkurrencedygtige med andre typer af arbejdskraft. Vi er særdeles tilfredse med at have 15 jobaspiranter ansat på ordinære vilkår. At få en førtidspensionist ansat på ordinære vilkår er en lang og meget ressourcekrævende proces, men ikke desto mindre er det et absolut essentielt skridt i retning af at få førtidspensionisten ud af førtidspensionen. 14 Netværksaktiviteter/kompetencer Jobbanken.nu inviterer til forskellige netværksaktiviteter og vi inviterer i gennemsnit ca. 300 førtidspensionister. Dette har betydet at netværksaktiviteterne skal holdes ad 2 omgange. Mange af de jobaspiranter, jobbanken.nu beskæftiger sig med, har i mange år mistet eller har aldrig haft kontakt til mennesker, der befinder sig i en arbejdssituation, hvilket medfører, at de udelukkende koncentrerer deres virke i grupper, der skal behandle dem, drage omsorg for deres person eller har lignende personlige lidelser. Adfærden og kulturen i nogle af disse gruppe kan være meget anderledes end den kultur, de vil møde på en arbejdsplads, og det er derfor nødvendigt at opbygge en viden, mentalitet og forståelse for andre typer af adfærd. En anden del af jobbanken.nu s målgruppe har stort set ikke kontakt til andre mennesker, hvilket igen fører til isolation og ensomhed. Derfor har jobbanken.nu øget indsatsen for at arrangere arrangementer, hvor jobaspiranterne bringes sammen med andre mennesker i andre situationer. Arrangementerne spænder vidt, og det kan eksempelvis nævnes, at der i år 2012 forventes gennemført ekskursioner: - Folketinget - EU - Vesthavet - Fur Side 12 af 16

13 I de fleste tilfælde kombineres ekskursionerne med idrætsaktiviteter eller fagmoduler i undervisningen, således hænger ekskursionen til Folketinget og til EU sammen med undervisningen i samfundsøkonomi. Netværksaktiviteterne styrker fællesskabet med henblik på sameksistens, som giver nærvær og dermed mening i tilværelsen. De sindslidende er ofte kulturelt fattige og risikerer at blive glemt, fordi manglende selvværd er en del af deres problem. De sindslidende råber ikke op, og mange er marginaliserede fra det øvrige samfund. En af måderne til at modvirke denne kulturelle fattigdom er, at jobbanken.nu tilbyder forskellige kulturelle aktiviteter. Dette beriger de sindslidendes liv og giver et udsyn, der igen kan være med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagelse i netværksaktiviteter igennem jobbanken.nu skal motivere jobaspiranterne til at etablere og indgå i nye konstruktive netværk frem for at hænge i dårlige miljøer som kun er flygtige og midlertidige (ad hoc kontakter). De fleste af jobaspiranterne er overladt til dem selv overset og forladt. jobbanken.nu har erfaret, at en del af jobaspiranterne har været inde i meget dårlige sammenhænge, kriminalitet, misbrug, alkohol og stoffer. jobbanken.nu vil medvirke til at inspirere jobaspiranterne til at finde andre lukrative og mere bæredygtige omgangskredse. Formålet er endvidere at medvirke til at bekæmpe ensomhed og isolation. Netværksaktiviteterne øger mulighederne for at forbedre de sociale kompetencer, da sociale kompetencer er noget, der er helt afgørende for at kunne begå sig og komme ind på arbejdsmarkedet, der i stigende grad handler om menneskelige relationer og om at kunne kommunikere klart. Mange af jobaspiranterne kan ikke begå sig, og det viser sig stadigt mere tydeligt som et kæmpe handicap i samfundet, I stigende grad er det jobbanken.nu s erfaring, at gode relationer fylder meget i hverdagen, og det er afgørende for det gode liv. Ved forskellige netværksaktiviteter indbyder job-banken.nu i gennemsnit ca. 150 personer. 15 Projektets vækstmuligheder På trods af den efterhåndende langvarige tilstedeværelse i Herning Kommune har vi hvert år øget antallet af tilknyttede førtidspensionister. I 2012 i Herning alene er 71 nye blevet tilknyttet. Så på trods af en kontinuerlig stigning i tilgangen af nye førtidspensionister i Herning hvert år, ser vi ingen tegn på at den årlige tilgang vil blive aftagende. Denne positive udvikling tilskriver vi at af de nye kundesegmenter, som er blevet inkluderet i løbet af 2011 og 2012, i 2012 er begyndt at vise sin effekt. Samtidig betyder et konstant højere antal tilknyttede førtidspensionister et øget potentiale for mund til mund reklame. I 2012 er Jobbanken.nu påbegyndt en registrering af hvorfra nyligt tilknyttede førtidspensionister har fået kendskab til Side 13 af 16

14 os. Disse registreringer viser at hovedparten kommer efter personlig opfordring fra nuværende jobaspiranter eller andre kontaktflader i jobbanken.nu s netværk. Som organisation ser vi ingen tegn på at denne udvikling skulle vende i løbet af 2013, og vi har derfor forventning om en lignende vækst i antallet at tilknyttede førtidspensionister i Pr har vi fået 39 nye jobaspiranter tilknyttet. Derudover har vi i perioden lavet 22 nye job, samt 20 fastholdelse. Total er der lavet 42 jobs. Tilgangen på kundesiden er naturligvis yderst positiv for os som organisation, og den vidner om at tilbuddet er meget aktuelt for førtidspensionisterne i og omkring Herning. Men samtidig har den makroøkonomiske tistand i Danmark i 2012 været en udfordring for det arbejde vi foretager. På trods af klare tegn på forbedringer i den danske økonomi, så skaber krisen stadig udfordringer for jobbanken.nu. Situationen betyder at en anseelig del af arbejdsstyrken står uden job, og disse personer er i konkurrence med vores førtidspensionister når ledige jobs skal besættes. Dette betyder at fokus på opkvalificering af førtidspensionisterne gennem uddannelse er essentielt for at sikre beskæftigelse, og samtidig sikre den fremtidige vækst for jobbanken.nu. Samtidig kan den makro økonomiske situation dog også være en mulighed for vores kundesegment. Dette segment er meget fleksible i henhold til arbejdstider og mængde, og det kan være yderst attraktivt for virksomheder som oplever moderat fremgang, men som ikke føler sig sikre på at væksten er vedvarende. Ydermere giver det højt uddanne målgruppe segment mulighed for at opsøge jobs som de nuværende segmenter ikke kan vare tage. Når ovenstående tages i betragtning ser vi positivt på de fremtidige vækstmuligheder for projektet. Dog skaber den makroøkonomiske situation udfordringer for Jobbanekn.nu, men vi er føler os solidt rustet til at overkomme disse. 16 Møder og besøg afholdt i perioden Informations møde for førtidspensionister og arbejdsgivere Handicappens Videnscenter Holstebro Kommune Kim Rattenborg Socialpsykiatrien v/ John Zacho Høring på Christiansborg Cafe Utopia Skiftesporet Herning Andreas Steenberg, MF Side 14 af 16

15 Beskæftigelsesudvalg Herning v/ingelis Sander og Carsten Lagoni Region Midtjylland Socialpsykiatrien v/ John Zacho Møde med CABI ViVil, Thomas Brittain Ulla Tørnæs og Ingelis Sander KLAP v/ konsulent Tine Bjerre Møde med Mogens Jensen på Gartneri Garland Året 1.januar til 31. december 2012 Antallet af nye jobaspiranter som er påbegyndt individuel vejledning/coaching i perioden , er 107. Hermed fortsættes tidligere perioders tendens med et stigende antal tilknyttede førtidspensionister. Tilgangen for afdelingen i Herning viser endnu en gang en imponerende udvikling. Antallet af nye førtidspensionister som er blevet tilknyttet jobbanken.nu i perioden er steget med 13% fra 63 i 2011 til 71 i Dette viser at vi trods en længerevarig tilstedeværelse i Herning, i stigende grad er i stand til at lokaliser og tiltrække førtidspensionisterne i kommunen. Grundet vores mission om varig beskæftigelse for førtidspensionister, og den globale økonomiske situation, har vi endnu en gang højnet fokus på at fasthold førtidspensionisterne i beskæftigelse. De udfordringer som skabes af den makroøkonomiske situation er specielt mærkbare for jobbanken s kundegruppe. Førtidspensionister skal fortsat konkurrere på et arbejdsmarked med en anselig arbejdsløshed. Det stiller fortsat stigende krav til kvalifikationer og kompetencer, og i den forbindelse har vi øget fokus på uddannelse, såvel internt som i det eksterne uddannelsessystem. Dette øgede fokus omfatter bl.a. målinger af deltagelseskoficienter og gennemførselsrater på de internt afholdte uddannelsesforløb. Samtidig er der kommet øget fokus på at få førtidspensionister integreret i det eksterne uddannelsessystem. Ultimo 2012 læste 8 førtidspensionister, med tilknytning til afdelingen i Herning, i det ordinære uddannelsessystem. I løbet af 2011 øgede jobbanken.nu sin indsats for, at få flere psykisk syge indvandrere på arbejdsmarkedet. Dette arbejde er fortsat gennem år 2012, og antallet af tilknyttede jobaspiranter med anden etnisk baggrund er steget betydeligt. Det er samtidig også lykkedes at få mange af de nyligt tilknyttede indvandrere i job, og Jobbanken.nu er stolt af at bidrage til integrationen af psykisk syge indvandrere på det danske arbejdsmarked var også året hvor opmærksomheden på iværksættere blev skærpet. Det betyder også, at Jobbanken.nu har måttet udvide sin vejledning til også at omfatte opstart af egen virksomhed. Ultimo 2012 har Jobbanken været med til opstart af virksomhed for 7 iværksættere. Side 15 af 16

16 Vi forsøger til stadighed at involvere kunderne både i forbedringer og nyudvikling af vores indsats. Det er yderst vigtigt, at JB bruger kunderne som kilde for at undgå silo tænkning fra medarbejderne. Fokus må hele tiden være, at skabe værdi i samarbejde med Jobbanken.nu's kunder og at processen på sigt kan komme så tæt på en normalrelation mellem arbejdsgiver og jobaspiranterne. Vigtigheden af dette har været meget udtalt i 2012, og flere af de udførte ændringer og justeringer af vores arbejde er foretaget med afsæt i tilbagemeldinger fra de tilknyttede førtidspensionister. 18 Konklusion Ud fra det ovenfor beskrevne vurderes fremdrift i projektet i relation til Efterspørgslen fra de sindslidende vækstgrundlaget er fortsat stigende Succesfuld implementering af to ny målgruppesegmenter Ansættelse i lønnet arbejdsforhold har været tilfredsstillende i perioden Lykkedes at fastholde 15 jobaspiranter i deltidsjob på ordinære vilkår Iværksætteri: 7 personer prøver kræfter med drift af selvstændig virksomhed 1 person er kommet ud af førtidspensionen Gennemførte og planlagte informationsaktiviteter Opbygning af samarbejde/alliancer med erhvervsvirksomheder Øget interesse fra de omkringliggende kommuner Øget interesse fra Folketinget, lokalområdet, Region Midtjylland og nationalt Øget/forstærket indsats for fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse Etablering af Aarhus afdeling med stort potentiale, samt videns overførelse til Herning og omvendt /BJ Side 16 af 16

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere