Web Connect vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Connect vejledning"

Transkript

1 Web Connect vejledning Version 0 DAN

2 Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. FLICKR er et registreret varemærke tilhørende Yahoo! Inc. GOOGLE DOCS, PICASA og PICASA Web Albums er varemærker tilhørende Google, Inc. Brug af disse varemærker er underkastet tilladelser fra Google. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer. Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber. VIGTIG NING Gå til Brother Solutions Center på adressen og klik på Manualer på siden med din model for at hente andre brugsanvisninger. Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. 202 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning Brother Web Connect-funktion... Tilgængelige tjenester... Betingelser for brug af Brother Web Connect... 3 Tjenestekonto... 3 Internetforbindelse... 3 Installation af MFL-Pro Suite... 3 Proxyserverindstillinger... 3 Opsætning af Brother Web Connect... 5 Trinvis oversigt... 5 Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester... 6 Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect... 6 Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Overførsel 0 Scanning og overførsel af dokumenter... 0 Sådan scannes og overføres dokumenter... 0 Sådan ændres scanningsindstillinger... 3 Genvejsindstillinger 3 Tilføjelse af Web Connect-genveje... 3 Sådan ændres genveje... 3 Sådan redigeres genvejsnavne... 4 Sådan slettes genveje... 4 Sådan indlæses genveje igen... 4 A Fejlfinding 5 Fejlmeddelelser... 5 ii

4 Indledning Brother Web Connect-funktion Visse websteder tilbyder tjenester, der giver brugere mulighed for at overføre og få vist billeder og filer på webstedet. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester. Scanning Webtjeneste Fotos og dokumenter Tilgængelige tjenester Du kan få adgang til følgende tjenester fra Brother-maskinen: PICASA Web Albums PICASA Web Albums er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. Webadresse: GOOGLE DOCS GOOGLE DOCS er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. Webadresse: FLICKR FLICKR er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. Webadresse: Facebook Facebook er en social netværkstjeneste, hvor du også kan overføre billeder og dele dem med andre brugere. Webadresse: EVERNOTE EVERNOTE er en online fillagrings- og administrationstjeneste. Webadresse:

5 Indledning Dropbox Dropbox er en online fillagrings-, delings- og filsynkroniseringstjeneste. Webadresse: Hvis du vil læse mere om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste. Følgende tabel viser, hvilke typer filer du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion: Tilgængelige tjenester Overfør scannede billeder PICASA Web Albums GOOGLE DOCS FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox JPEG PDF JPEG JPEG JPEG, PDF JPEG, PDF 2

6 Indledning Betingelser for brug af Brother Web Connect Tjenestekonto For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. Internetforbindelse For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse. Se Hurtig installationsvejledning vedrørende korrekt tilslutning og konfiguration af maskinen. Ved netværksopsætning med en proxyserver skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxyserver (se Proxyserverindstillinger uu side 3). En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemled mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte adgang til internettet. Installation af MFL-Pro Suite Den første installation af Brother Web Connect kræver en computer med adgang til internettet, hvor Brother MFL-Pro Suite er installeret. Følg trinene i Hurtig installationsvejledning for at installere MFL-Pro Suite (fra den medfølgende installations-dvd-rom) og konfigurere maskinen, så den kan scanne via dit kabelbaserede eller trådløse netværk. Proxyserverindstillinger Hvis netværket anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen: Proxyserveradresse Portnummer Brugernavn Adgangskode a Tryk på. b Tryk på Netværk. c Tryk på Indstillinger for webforbindelse. d Tryk på Proxyindst. e Tryk på Proxyforbindelse. f Tryk på Til. 3

7 Indledning g Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne. Tryk på OK. h Tryk på. 4

8 Indledning Opsætning af Brother Web Connect Trinvis oversigt Konfigurer indstillingerne ved at bruge følgende fremgangsmåde: Trin : Opret en konto hos den ønskede tjeneste (se side 6). Gå ind på tjenestewebstedet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto). Brugerregistrering Opret en konto Webtjeneste Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect (se side 6). Start Brother Web Connect-adgang fra en Indtast kontooplysninger computer, og få et midlertidigt id. Få et midlertidigt id Brother Web Connect-programside Trin 3: Registrer de nødvendige kontooplysninger på maskinen for at få adgang til de ønskede tjenester (se side 7). Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på Indtast midlertidigt id maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en. Webtjeneste Maskinen kan nu bruge tjenesten. 5

9 Indledning Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 6. Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til online tjenester skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect fra en computer, hvor Brother MFL-Pro Suite er installeret. a Tænd computeren. b Gå ind på websiden for Brother Web Connect-programmet. Windows Hvis MFL-Pro Suite allerede er installeret, skal du vælge / Alle programmer / Brother / ADS-XXXXX (hvor XXXXX er navnet på din model) / Brother Web Connect. Webbrowseren åbnes og opretter adgang til programsiden. Du kan også få adgang til siden direkte ved at indtaste i adresselinjen i webbrowseren. Macintosh Hvis MFL-Pro Suite allerede er installeret, skal du dobbeltklikke på Macintosh HD / Programmer / Brother / Utilities / Brother Web Connect. Webbrowseren åbnes og opretter adgang til programsiden. Du kan også få direkte adgang til siden på følgende måder: Fra den medfølgende installations-dvd-rom Sæt den medfølgende installations-dvd-rom i dvd-rom-drevet. Dobbeltklik på Brother supportikonet. 2 Klik på Brother Web Connect-ikonet. Fra en webbrowser Indtast i adresselinjen i webbrowseren. 6

10 Indledning c Vælg den ønskede tjeneste. d Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang. Når registreringen er gennemført, vises dit midlertidige id. Du skal bruge dette midlertidige id, når du registrerer konti på maskinen, så skriv id et ned. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer. e Luk webbrowseren. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 7. Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Indtast kontooplysningerne, og konfigurer maskinen, så den kan oprette adgang til tjenesten: Registrer en konto a Før du registrerer en konto, skal du kontrollere, at klokkeslæt og dato er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel. Se Hurtig installationsvejledning, der følger med maskinen, for at få oplysninger om korrekt indstilling af klokkeslæt og dato. b Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. 7

11 Indledning c Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. d Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. e Vælg den ønskede tjeneste. f Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på OK. g Tryk på Registrer/Slet konto. h Tryk på Registrer konto. i Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect. Tryk på OK. j Indtast det midlertidige id. Tryk på OK. Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast enten det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen, og få et nyt, midlertidigt id (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 6). k Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste et navn til kontoen, sådan som det skal vises på displayet. Tryk på OK. l Indtast navnet ved hjælp af knapperne på displayet. Tryk på OK. m Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på Ja for at indstille en PIN-kode for kontoen. Indtast et firecifret tal, og tryk på OK. (En PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Tryk på Nej, hvis du ikke vil indstille en PIN-kode. n Du vil blive spurgt, om du vil registrere de kontooplysninger, du har indtastet. Tryk på Ja for at registrere dem. Tryk på Nej for at indtaste oplysningerne igen. Gå tilbage til trin j. o Kontoen er blevet registreret. Tryk på OK. p Tryk på. 8

12 Indledning Der kan registreres op til 0 konti på maskinen. Slet en konto a Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. b Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. c Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. d Vælg den ønskede tjeneste. e Tryk på Registrer/Slet konto. f Tryk på Slet konto. g Tryk på de konti, du vil slette. De valgte konti markeres med flueben. h Tryk på OK. i Du vil blive bedt om at bekræfte dine valg. Tryk på Ja for at slette. j Kontiene er blevet slettet. Tryk på OK. k Tryk på. 9

13 2 Overførsel Scanning og overførsel af dokumenter Scannede fotos og billeder kan overføres direkte til en tjeneste uden brug af en computer. Se Tilgængelige tjenester uu side for at få flere oplysninger om tjenester og understøttede funktioner. 2 Sådan scannes og overføres dokumenter a Indlæs dit dokument. b Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. c Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. d Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. e Vælg den ønskede tjeneste. f Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk på det. g Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. h Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive filformatet på det billede, der skal overføres, skal du vælge det ønskede filformat. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer kan der ikke vælges sort-hvid scanning, og hver side scannes som en separat fil. i Skærmen med scanningsindstillinger vises. Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Se Sådan ændres scanningsindstillinger uu side vedrørende ændring af scanningsindstillinger. Når du har ændret scanningsindstillingerne, skal du gå til trin j. Hvis du ikke vil ændre indstillinger, skal du trykke på OK. j Tryk på OK. Maskinen scanner dokumentet og begynder at overføre det. Overførte billeder gemmes i et album, der hedder From_BrotherDevice. Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen eller antallet af billeder, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste. 0

14 Overførsel Sådan ændres scanningsindstillinger Skærmen med scanningsindstillinger vises, før du scanner de dokumenter, du vil overføre (se trin i på side 0): Scanningstype 2 a Tryk på Scanningstype. b Vælg Farve, Grå eller S/H. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer kan der ikke vælges sort-hvid scanning, og hver side scannes som en separat fil. Opløsning a Tryk på Opløsning. b Vælg 50 dpi, 200 dpi, 300 dpi eller 600 dpi. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Dokumentstørrelse a Tryk på Dokumentstørrels. b Vælg A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 eller Visitkort. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Filstørrelse a Tryk på Filstr. b Vælg Lille, Medium eller Stor. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. 2-sidet scanning a Tryk på 2-sidet scanning. b Vælg Lang kant, Kort kant eller Fra. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger.

15 Overførsel Standardindstillingen for 2-sidet scanning er Lang kant. 2 2

16 3 Genvejsindstillinger Tilføjelse af Web Connect-genveje Indstillingerne for følgende tjenester kan indsættes i en Web Connect-genvej: PICASA Web Albums GOOGLE DOCS 3 FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox a Tryk på Genveje. b Tryk på, når du ikke har tilføjet en genvej. c Tryk på Scan til Web. d Oplysninger vedrørende internetforbindelsen vises. Læs oplysningerne, og bekræft dem ved at trykke på OK. e Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist de tilgængelige tjenester, og tryk derefter på den ønskede tjeneste. f Tryk på din konto. Hvis kontoen kræver en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden for kontoen vha. tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. g Læs og kontroller den viste liste over de funktioner, du har valgt, og tryk derefter på OK. h Tryk på OK for at gemme genvejen. Genvejsnavnet tildeles automatisk. Se Sådan redigeres genvejsnavne uu side 4 for at ændre genvejsnavne. Sådan ændres genveje Web Connect-genveje kan ikke ændres. Slet i stedet genvejen (se Sådan slettes genveje uu side 4), og opret en ny genvej (se Tilføjelse af Web Connect-genveje uu side 3). 3

17 Genvejsindstillinger Sådan redigeres genvejsnavne a Tryk på Genveje. b Tryk på. c Tryk på den genvej, du vil ændre eller slette. d Tryk på Rediger genvejsnavn. 3 e Softwaretastaturet vises på displayet. Indtast et nyt genvejsnavn, og tryk derefter på OK. Sådan slettes genveje a Tryk på Genveje. b Tryk på. c Tryk på den genvej, du vil ændre eller slette. d Tryk på Slet. e Displayet viser det genvejsnavn, du sletter. Tryk på Ja. Sådan indlæses genveje igen Genvejsindstillinger vises på genvejsskærmen. Tryk på genvejsnavnet for at indlæse genvejen igen. 4

18 A Fejlfinding Fejlmeddelelser Som med ethvert andet avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis der opstår en fejl, viser maskinen en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist herunder. De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du finde de seneste hyppigt stillede spørgsmål og tip til fejlfinding i Brother Solutions Center. Besøg os på A Fejlmeddelelse Årsag Handling Netværksforbindelse mislykkedes. Kontroller, at netværksforbindelsen er god. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindst. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid. Godkendelse er ugyldig. Udsted midlertidigt ID og registrer konto igen. Maskinen har ikke forbindelse til et netværk. Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. Der er et problem med netværket eller serveren. Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte. Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige. Kontroller, at netværkskablet er sat korrekt i. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Kontrollér, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at dato- og klokkeslætsindstillingerne kan blive forkerte, hvis strømkablet til maskinen har været taget ud i mere end 60 timer. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 6 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 7). 5

19 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data Der er et problem med den fil, du prøver at overføre, f.eks. et af følgende: Filen kan ikke bruges. er beskadiget. Filen overskrider tjenestens Kontroller data i filen. grænse for antal pixel, filstørrelse osv. Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere. Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode. Forkert eller udløbet ID. Eller midlertidigt ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midlertidigt ID igen. Midlertidigt ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse. Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn. Det maksimale antal konti er nået Prøv igen, når du har slettet unødvendige konti. Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej. Filtypen understøttes ikke. Filen er beskadiget. Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket. Den PIN-kode, der er registreret på maskinen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen. Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt. Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer. Det navn, der blev indtastet som displaynavn, er allerede registreret. Det maksimale antal konti (0) er allerede registreret. Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret. Vent, og prøv igen. Prøv at oprette adgang til tjenesten fra en computer, for at kontrollere om tjenesten er tilgængelig eller ej. Indtast den korrekte PIN-kode. Indtast det korrekte midlertidige id. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 6 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 7). Indtast et andet displaynavn. Slet unødvendige konti, og forsøg igen. Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen. A 6

20 Besøg os på internettet

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-600W. Definitioner af noter Vi anvender noter på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-380CDW/DCP-905CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Webforbindelsesvejledning

Webforbindelsesvejledning Webforbindelsesvejledning MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2800W og ADS-3600W. Definitioner af bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version F DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere