Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon"

Transkript

1 Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Sag Projektleder Henrik Andersen Kvalitetssikring Allan Petersen Revisionsnr. 1 Godkendt af Omar Thomsen Udgivet April 2010 Miljøcenter Århus Egebjerg boringer Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål med dataindsamlingen Feltarbejde Borehulslogging Vandprøveudtagning GPS indmåling Resultater Borehulslogging Vandprøver GPS indmåling Referencer... 7 Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 DGU nr Resultater af borehulslogging, analysearbejde og indmåling Bilag 2 DGU nr Resultater af borehulslogging, analysearbejde og indmåling Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

4 1 Indledning Miljøcenter Århus er i gang med kortlægning af grundvandsressourcen i et område nord for Horsens benævnt Egebjerg. Som led i kortlægningen er der udført to dybe undersøgelsesboringer. Boringernes placering fremgår af figur Formål med dataindsamlingen Orbicon har foretaget borehulslogging i de åbne borehuller og efterfølgende udtaget vandprøver fra samtlige filtre i boringerne, herunder er der foretaget indmåling med GPS af boringer og der foretaget opgørelse af markskader. Dataindsamlingen er forgået i marts Formålet med borehulslogging i de åbne boringer er at kunne relaterer de opborede jordprøver til de geofysiske målinger og samtidig optimere mulighederne for etablering af filterintervaller i boringerne. Vandprøverne er udtaget med henblik på at opnå bedre viden om den grundvandskemiske sammensætning i forskellige niveauer. Nærværende rapport samler de af Orbicon indhentede data fra to undersøgelsesboringer. DGU nr DGU nr Figur 1.1: Lokaliseringskort af de udførte undersøgelsesboringer. Kortgrundlag: KMS 1:50.000, Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

5 2 Feltarbejde 2.1 Borehulslogging Den udførte borehulslogging er foretaget som naturlig gammalog, resistivitetslog, induktionslog, fluid-resistivitetslog og temperaturlog. Undersøgelserne i boringen med DGU nr blev udført fredag den 3. marts 2010 og undersøgelserne i boringen med DGU nr er udført den 11. marts Anvendelsen og tolkningen af naturlig gammalog, resistivitetslog, induktionslog, fluid-resistivitetslog og temperaturlog findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne /1/,/2/. 2.2 Vandprøveudtagning Der er foretaget vandprøveudtagning med feltmåling af temperatur, ledningsevne, ph og iltindhold i feltgris. Der er efterfølgende foretaget vandanalyse af de indsamlede vandprøver ved det akkrediterede analyseinstitut Eurofins. Analyseomfanget fremgår af tabel 2.1. filter dybdeinterval boringskontrol pesticid 24 stk F x x F x x F x x F x x F x x Tabel 2.1: Analyseomfang. 2.3 GPS indmåling Der er foretaget indmåling af boringerne med differentiel GPS og montering af kotemærker. Ved indmålingerne er anvendt System1200 fra Leica Geosystems A/S. I feltmålingerne er anvendt SmartPole, der er enkel at anvende og derved minimerer fejl /3/. Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

6 3 Resultater 3.1 Borehulslogging Resultaterne af de udførte logs fremgår af bilag 1 og 2. Resultaterne fra borehulslogging er anvendt til præcisering af laggrænser i den geologiske søjle, der er vist i bilagene. Med baggrund i den geologiske prøvebeskrivelse og den udførte borehulslogging har Miljøcenter Århus truffet beslutning om filtersætning og udbygning af de enkelte boringer. Udbygningen af boringerne fremgår af de samlede oversigtplot i bilag 1 og Vandprøver Resultaterne af de udførte analyser er vedlagt i bilag 1 og 2. Feltmålingerne er angivet i tabel 3.1. Filter Ledningsevne ms/cm Temperatur ºC iltindhold mg/l F ,9 0,22 F ,1 0,12 F ,0 0, F ,1 0,39 F ,0 0,8 Tabel 3.1: Feltmålinger ved udtagning af vandprøver til analyse. 3.3 GPS indmåling De udførte GPS indmålinger fremgår af tabel 3.1. Målingerne refererer til de på boringerne påsatte kotemærker. Boring UTM-x UTM-y DVR90 DGU nr DGU nr Tabel 3.2: Indmålte data til kotemærker. Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

7 4 Referencer /1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og råstofkortlægning. Råstofkontorets kortlægningsserie 5. p ISBN /2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmåling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingeniørhøjskolen - Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN /3/ Leica-SmartPole_64879.htm. /4/ Landsaftale 2009 om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord. Miljøcenter Århus, Egebjerg boringer April /7

8 Borelokalitet Adresse: Kirkevej Hovedgård Matrikel: 18c, Ørridslev, Hovedgård Geologisk fortolkning MORÆNELER,gulbrun VS 6,94 m.u.m.p MORÆNELER, sandet, grå SMELTEVANDSGRUS, sandet, lerklumper SMELTEVANDSLER, siltet, sandet SMELTEVANDSGRUS, sandet, lerklumper SMELTEVANDSLER, siltet, sandet, enk. sten Udbygning F1 F2 F3 Ø125 mm PE forerør Ø125 mm PE forerør VS 6,89 m.u.m.p. 50 VS 7,05 m.u.m.p kote (kortaflæsning) 0 Resistivitets-og Induktionslog Fluid resistivitetslog meter under terræn (mut) Naturlig gammalog Temperaturlog Borehulslogging Rekvirent: Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Titel: Egebjerg B1 - DGU nr Dybdeinterval m.u.t. Kurveinformation - venstre Induktionslog Væske modstand NB: lineær scala 64" normallog 32" normallog 16" normallog 8" normallog Kurveinformation - Højre Temperaturlog Naturlig gammalog Filter F1: Ø125 mm PE F2: Ø125 mm PE F3: Ø125 mm PE top bund MORÆNELER, siltet, sandet, kalkslirer SMELTEVANDSLER, ret fed, sv. sandet, grå SMELTEVANSSAND og GRUS, lerklumper, stedvis vekslende LER og SAND LER?, sandet SMELTEVANSGRUS, sandet SMELTEVANDSLER, sandet SMELTEVANDSSAND, gruset Ø125 mm PE forerør Data og optageinformationer Dybdereference niveau : Terræn Optagelser udført : /ALP Sti: \2010\MC_århus Resistivitetslog: Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las, ea3.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Induktionsslog: Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ja1.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Fluid Resistivitetslog: Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : wa1.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Temperaturlog: Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : wa1.las Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm Naturlig gammalig Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las, ea3.las, ga2.las Sampling: 1 cm, Filter : non-spike mean 25 cm Bemærkninger: MORÆNELER SMELTEVANDSLER, siltet, sandet SMELTEVANSSAND og GRUS, stedvis vekslende LER og SAND Mikolit B lerspærre SMELTEVANSSAND og GRUS MORÆNELER og LER Filtersand Sags nr. Da to: Jens Juuls Vej Viby J LER, fedt, olivengråt, kalkholdig, formodentlig søvindmergel Udarbejdet: ABPE Kontrol: HAND Telefon Telefax [ohmm] [cps/ C]

9 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,1 DGU-nr...: Sidenr.: 1 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: ph 7.9 ph DS 287:1978 Calcium (Ca) 63 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Magnesium (Mg) 12 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Kalium (K) 5.8 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 15 Natrium (Na) 59 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Jern (Fe) 0.69 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Mangan (Mn) 0.20 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Ammonium 0.55 mg/l SM 17 udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17 udg Nitrat <0.50 mg/l 0.50 SM 17 udg Total-P 0.15 mg/l DS/EN I 6878aut 10 Chlorid 41 mg/l 1.00 SM 17 udg Fluorid 0.25 mg/l SM 17 udg Sulfat 18 mg/l 0.50 SM 17 udg Aggressiv kuldioxid <2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 316 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 11 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Inddampningsrest 450 mg/l 10 DS 204: NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.8 mg/l 0.10 DS/EN Sulfid-S <0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976auto 14 Methan mg/l GC/FID 19 Arsen (As) 20 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Barium (Ba) 180 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 170 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

10 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,1 DGU-nr...: Sidenr.: 2 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: chlor-2-methylphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Pesticider Atrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Bentazon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Cyanazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 2,4-D <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 15 Desethylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Desisopropylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 13 Dichlobenil <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dimethoat <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 23 Dinoseb <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 DNOC <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Hexazinon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Hydroxyatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Isoproturon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 MCPA <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Mechlorprop (MCPP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 20 Metamitron <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Pendimethalin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 22 Simazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Terbutylazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Oplysninger fra rekvirenten: Vandtemperatur 9.9 gr. C * Ledningsevne 59 ms/m 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

11 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,1 DGU-nr...: Sidenr.: 3 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Oplysninger fra rekvirenten: Iltindhold 0.2 mg/l 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 06. april 2010 # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Kirsten From Andersen Kontaktperson Kvalitetssikring

12 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,2 DGU-nr...: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Calcium (Ca) 65 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Magnesium (Mg) 12 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Kalium (K) 5.8 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 15 Natrium (Na) 61 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Jern (Fe) 0.76 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Mangan (Mn) 0.22 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Ammonium 0.50 mg/l SM 17 udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17 udg Nitrat <0.50 mg/l 0.50 SM 17 udg Total-P 0.10 mg/l DS/EN I 6878aut 10 Chlorid 45 mg/l 1.00 SM 17 udg Fluorid 0.28 mg/l SM 17 udg Sulfat 20 mg/l 0.50 SM 17 udg Aggressiv kuldioxid <2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 315 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 3.1 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Inddampningsrest 400 mg/l 10 DS 204: NVOC, ikke flygt.org.carbon 4.8 mg/l 0.10 DS/EN Sulfid-S <0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976auto 14 Methan mg/l GC/FID 19 Arsen (As) 13 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Barium (Ba) 210 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 170 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 4-chlor-2-methylphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

13 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,2 DGU-nr...: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Pesticider Atrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Bentazon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Cyanazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 2,4-D <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 15 Desethylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Desisopropylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 13 Dichlobenil <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dimethoat <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 23 Dinoseb <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 DNOC <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Hexazinon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Hydroxyatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Isoproturon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 MCPA <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Mechlorprop (MCPP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 20 Metamitron <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Pendimethalin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 22 Simazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Terbutylazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Oplysninger fra rekvirenten: Vandtemperatur 9.1 gr. C * Ledningsevne 61 ms/m 0.1 * 5 Iltindhold 0.1 mg/l 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 06. april 2010 # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Kirsten From Andersen Kontaktperson Kvalitetssikring

14 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,3 DGU-nr...: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Calcium (Ca) 76 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Magnesium (Mg) 11 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Kalium (K) 4.5 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 15 Natrium (Na) 29 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Jern (Fe) 0.43 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Mangan (Mn) 0.33 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Ammonium 0.50 mg/l SM 17 udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17 udg Nitrat <0.50 mg/l 0.50 SM 17 udg Total-P mg/l DS/EN I 6878aut 10 Chlorid 22 mg/l 1.00 SM 17 udg Fluorid 0.31 mg/l SM 17 udg Sulfat 15 mg/l 0.50 SM 17 udg Aggressiv kuldioxid <2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 313 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 2.5 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Inddampningsrest 340 mg/l 10 DS 204: NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.7 mg/l 0.10 DS/EN Sulfid-S <0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976auto 14 Methan mg/l GC/FID 19 Arsen (As) 12 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Barium (Ba) 450 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 120 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 4-chlor-2-methylphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

15 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,3 DGU-nr...: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Pesticider Atrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Bentazon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Cyanazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 2,4-D <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 15 Desethylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Desisopropylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 13 Dichlobenil <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dimethoat <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 23 Dinoseb <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 DNOC <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Hexazinon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Hydroxyatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Isoproturon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 MCPA <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Mechlorprop (MCPP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 20 Metamitron <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Pendimethalin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 22 Simazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Terbutylazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Oplysninger fra rekvirenten: Vandtemperatur 9.0 gr. C * Ledningsevne 53 ms/m 0.1 * 5 Iltindhold 0.1 mg/l 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 29. marts 2010 # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Kirsten From Andersen Kontaktperson Kvalitetssikring

16 Borelokalitet Adresse: Vesterskovvej Horsens Matrikel: 2h Kannerup Gårde, Hansted Geologisk fortolkning MORÆNELER,rødbrun og gulgrå MORÆNELER, grå SMELTEVANDSGRUS, sandet, sv. stenet SMELTEVANDSLER, ret fed, grå SMELTEVANDSSAND, gruset GYTJE, sandet, sort SMELTEVANDSSAND, gruset, flere lerstriber SMELTEVANDSLER, siltet, sandet VS 46,98 m.u.m.p SMELTEVANDSLER, siltet, sandet, grågrønt SMELTEVANDSSAND, fint-mellem, lerklumper Udbygning F1 F2 Ø125 mm PE PE forerør VS 36,59 m.u.m.p kote (kortaflæsning) 0 Resistivitets-og Induktionslog Fluid resistivitetslog meter under terræn (mut) Naturlig gammalog Temperaturlog Borehulslogging Rekvirent: Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Titel: Egebjerg B2 - DGU nr Dybdeinterval m.u.t. Kurveinformation - venstre Induktionslog Væske modstand NB: lineær scala 64" normallog 32" normallog 16" normallog 8" normallog MORÆNELER, ret fed, mørkegrå Kurveinformation - Højre Temperaturlog Naturlig gammalog Filter F1: Ø125 mm PE F2: Ø125 mm PE top bund MORÆNELER, sandet, grå MORÆNESAND, leret, gråt SMELTEVANDSSAND, gruset SMELTEVANSGRUS, sandet SMELTEVANDSSAND og GRUS, vekslende, stedvist siltet, enk. lerklumper Ø125 mm PE forerør Filtersand Data og optageinformationer Dybdereference niveau : Terræn Optagelser udført : /ABPE Sti: \2010\MC_århus Resistivitetslog: Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Induktionsslog: Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ja2.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Fluid Resistivitetslog: Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : wa1.las Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen Temperaturlog: Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : wa1.las Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm Naturlig gammalig Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las, ga2.las Sampling: 1 cm, Filter : non-spike mean 25 cm Bemærkninger: MORÆNELER, ret fedt, sandet, gråt Mikolit B lerspærre MORÆNELER ret fedt, sandet, sv. gruset grå m. enk. grårgrønne og mørkegrå lerklaster MORÆNESAND og GRUS MORÆNELER ret fedt, sandet, sv. gruset grå m. grårgrønne og mørkegrå lerklaster LER, fedt, rødbrunt og grågrønt Sags nr. Dato : Udarbejdet: Kontrol: ABPE HAND Jens Juuls Vej Viby J Telefon Telefax [ohmm] [cps/ C]

17 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,1 DGU-nr...: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Calcium (Ca) 27 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Magnesium (Mg) 6.4 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Kalium (K) 4.8 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 15 Natrium (Na) 170 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Jern (Fe) 0.29 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Mangan (Mn) 0.10 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Ammonium 0.59 mg/l SM 17 udg Nitrit <0.005 mg/l SM 17 udg Nitrat <0.50 mg/l 0.50 SM 17 udg Total-P 0.17 mg/l DS/EN I 6878aut 10 Chlorid 72 mg/l 1.00 SM 17 udg Fluorid 0.40 mg/l SM 17 udg Sulfat 16 mg/l 0.50 SM 17 udg Aggressiv kuldioxid 2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 397 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 0.87 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Inddampningsrest 530 mg/l 10 DS 204: NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.0 mg/l 0.10 DS/EN Sulfid-S <0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976auto 14 Methan mg/l GC/FID 19 Arsen (As) 48 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Barium (Ba) 110 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 420 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 4-chlor-2-methylphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

18 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,1 DGU-nr...: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Pesticider Atrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Bentazon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Cyanazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 2,4-D <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 15 Desethylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Desisopropylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 13 Dichlobenil <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dimethoat <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 23 Dinoseb <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 DNOC <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Hexazinon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Hydroxyatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Isoproturon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 MCPA <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Mechlorprop (MCPP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 20 Metamitron <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Pendimethalin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 22 Simazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Terbutylazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Oplysninger fra rekvirenten: Vandtemperatur 10.1 gr. C * Ledningsevne 80 ms/m 0.1 * 5 Iltindhold 0.3 mg/l 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 06. april 2010 # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Kirsten From Andersen Kontaktperson Kvalitetssikring

19 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,2 DGU-nr...: Sidenr.: 1 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Calcium (Ca) 140 mg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Magnesium (Mg) 13 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Kalium (K) 4.5 mg/l 0.20 ISO17294m-ICPMS 15 Natrium (Na) 32 mg/l 0.1 ISO17294m-ICPMS 15 Jern (Fe) 3.0 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Mangan (Mn) 0.44 mg/l ISO17294m-ICPMS 15 Ammonium 0.40 mg/l SM 17 udg Nitrit mg/l SM 17 udg Nitrat <0.50 mg/l 0.50 SM 17 udg Total-P 0.15 mg/l DS/EN I 6878aut 10 Chlorid 37 mg/l 1.00 SM 17 udg Fluorid 0.23 mg/l SM 17 udg Sulfat 110 mg/l 0.50 SM 17 udg Aggressiv kuldioxid <2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 366 mg/l 3.0 DS/EN I Nikkel (Ni) 4.3 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Inddampningsrest 590 mg/l 10 DS 204: NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.0 mg/l 0.10 DS/EN Sulfid-S <0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976auto 14 Methan mg/l GC/FID 19 Arsen (As) 1.9 µg/l ISO17294m-ICPMS 15 Barium (Ba) 150 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 69 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 4-chlor-2-methylphenol <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 11 Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

20 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,2 DGU-nr...: Sidenr.: 2 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Pesticider Atrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Bentazon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Cyanazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 2,4-D <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 15 Desethylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 10 Desisopropylatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 13 Dichlobenil <0.010 µg/l MK0269-GC/MS 13 2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dichlorprop (2,4-DP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 16 Dimethoat <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 23 Dinoseb <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 6 DNOC <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Hexazinon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Hydroxyatrazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Isoproturon <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 MCPA <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 7 Mechlorprop (MCPP) <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 20 Metamitron <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Pendimethalin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 22 Simazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 8 Terbutylazin <0.010 µg/l MK8212D-LC/MSMS 9 Oplysninger fra rekvirenten: Vandtemperatur 9.0 gr. C * Ledningsevne 81 ms/m 0.1 * 5 Iltindhold 0.8 mg/l 0.1 * 5 *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: # : ingen af parametrene er påvist.

21 Orbicon Leif Hansen A/S Registernr.: A Viby J. Prøvenr.: Prøvested...: MC- Aarhus ,2 DGU-nr...: Sidenr.: 3 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Analysekommentarer: Analyse for ph udgår pga. lab.fejl. Tegnforklaring: 07. april 2010 # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Kirsten From Andersen Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT .."",."),,,i, ~ ~ J' ~~ eurofins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 --t-.. 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93892-01 Prøvetype: 7375 Prøvetype: Boringskontrol Anlæg: 473-V-02-2000-53

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar.

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar. MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED Rekvirent Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg oldje@mim.aar.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver

Region Syddanmark Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Region Syddanmark Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Jørn K. Pedersen Telefon 76631930 E-mail Joern.K.Pedersen@Regionsyddanmark.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

STV INS Ladelundvej 85

STV INS Ladelundvej 85 I., STV INS Ladelundvej 85 r... 6650 Brørup Telefon 76 60 40 00 Telefax 76 60 40 22 Internet: www.steins.dk. E-mail: info@steins.dk NS reg.nr, 108633 Ringe Vandværk Brørup, den 24.06.2004 Lombjergevej

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Oversigt over sandpræsentationer ( )

Oversigt over sandpræsentationer ( ) Oversigt over sandpræsentationer (15-06-04) Integrerede resultater og Forudsætninger Kortlægning i praksis Mogens H. Greve Simulering af udvaskning Peter van der Keur Repræsentativitet af datagrundlag

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere 7 vandværker 49 kildepladser i drift Ca. 500 indvindingsboringer i drift Ca. 270 boringer indgår i boringskontrollen

Læs mere

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk :, 1" - A/S regnr, 108633 Lombjergevej 22 Side I af I 5750 Ringe ~ DANAK Journal nr: B203-13879-01 reg nr 222 Prøvetype: 7366 j Prøvetype: Normal kontrol, lille 473-V-02-2000-51 Modtagedato: 28032003 Ringe:Åværket

Læs mere

Benløse-Runding Vandværk Boringsundersøgelse DGU nr. 211.208

Benløse-Runding Vandværk Boringsundersøgelse DGU nr. 211.208 Benløse-Runding Vandværk Boringsundersøgelse DGU nr. 211.208 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Borehulslogging DGU nr. 124.1227 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 1/1 Rekvirent Benløse Runding Vandværk

Læs mere

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø.

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Novafos Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Lars Berggren Winther Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Den 18-08-2017 Egedal Kommune giver hermed Novafos tilladelse til udledning

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

DANAK. DONSlab R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S Lejrvej 29 K r. Værløse 3500 Værløse t lf.: (05) BORINGSKONTROL

DANAK. DONSlab R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S Lejrvej 29 K r. Værløse 3500 Værløse t lf.: (05) BORINGSKONTROL R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S K r. Værløse 3500 Værløse t lf.: 45 80 31 33 I/S Rørvig Vandværk Vandværksvej 18 4581 Rørvig Analyserapport nr. 20131001/001 1.oktober 2013 Blad 1 af 2 Kopi til:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Vejeboden Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1. Kontrol

Læs mere

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010 Til Aarhus Lufthavn A/S Dokumenttype Moniteringsrapport Dato April 11 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 10 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS-OVERVÅGNING 10 Revision 0 Dato 11-04-01 Udarbejdet af

Læs mere

::~ eurofins. Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand. Akkreditering, kvalitetsstyring og kvalitetssikring mv.

::~ eurofins. Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand. Akkreditering, kvalitetsstyring og kvalitetssikring mv. 821669 ::~ eurofins Vandrådet I Sønderborg Kommune Lars B. Hansen Tørsbølgade 42, Tørsbøl 6300 GRASTEN Eurofins Miljø AlS Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 eurofins@eurofins.dk

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1028002-547862

ANALYSERAPPORT 1028002-547862 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JERLEV BOULEVARD 5 7 VEJLE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 8-54786 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1049686-637385

ANALYSERAPPORT 1049686-637385 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel HARNDRUP VANDVÆRK Lars Andersen SANDHØJSVEJ 3 5463 HARNDRUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 49686-637385 Ordre Analyse nr.

Læs mere

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER af 3. juli 20 I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 20 og Tilbudsliste af 3. juli 20 forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli 20.. Ændring

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Miljøcenter Århus Sydsamsø udførelse af boringer. Miljøcenter Århus, Sydsamsø - udførelse af boringer Oktober 2009 1/1

Miljøcenter Århus Sydsamsø udførelse af boringer. Miljøcenter Århus, Sydsamsø - udførelse af boringer Oktober 2009 1/1 Miljøcenter Århus Sydsamsø udførelse af boringer 1/1 Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Erling Fuglsang Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 E-mail

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse Afgørelse - Tilladelse til udledning Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Projektpartnere: GEUS Viborg Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Københavns Amt Miljøstyrelsen Sammendrag Projektets formål er at kortlægge

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb vandværk Lykkegårdsvej 295A 8472 Sporup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Perkolatundersøgelse 2007

Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 1005, 3900 Nuuk. Jerndumpen. Perkolatundersøgelse 2007 Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 05, 30 Nuuk Jerndumpen Perkolatundersøgelse 07 December 07 Nuup Kommunea Forvaltningen for teknik og miljø Postboks 05, 30 Nuuk Jerndumpen Perkolatundersøgelse

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn Hammel Vandværk Sallvej 101 8450 Hammel 4. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2433 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 2016-2022. Dokument

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling Geolog, seniorrådgiver Walter Brüsch GEUS Ny sprøjtemiddel strategi renere grundvand? ATV møde 23. maj 2013 Overvågning

Læs mere

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 40:8, 200 Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark WALTER BRÜSCH Seniorrådgiver GITTE FELDING Seniorrådgiver Geokemisk afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Brøndbyvester Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Regnemark Vandværk. Normalt forsynes

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Lejre Vandværk og Værket ved Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Vridsløselille Vandværk,

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK 2007 TAKSTBLAD 1/1-31/12 2007 1.LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning) Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er således: 1 part a.parcelhus/lejlighed

Læs mere

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke Møde i ATV Jord og Grundvand - 31. Maj 2016, Odense Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen Hvordan harmonerer fund i grundvandet med den gældende lovgivning? Eksempler på at VAP har medført

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere