N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G"

Transkript

1

2 N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER. DET STØRSTE ANTAL MANGE AR "SPORTEN" BRNGER HER UDDRAG FRA GENERALFORSAMLNGEN. NB'S ÆRESMEDLEM NR. 3 UDENFOR DAGSORDENEN OG SOM FØRSTE PUNKT UDNÆVNTE BESTYRELSEN VED BØRGE ZANCHETTA ET NYT ÆRESMEDLEM NB. DEN STORE HÆDER OG ÆRE BLEV TLDELT CHRSTAN "GEGGAN" JØRGENSEN, DER EFTER MANGE ARS VRKE NB BLEV UDNÆVNT TL ÆRESMEDLEM. BLANDT MANGE POSTER NB "GEGGAN" OGSA VÆRET FORMAND. UDOVER AT YDE EN STOR NDSATS REG ER "GEGGAN" OGSA NYDER AF MANGE FODBOLDKAMPE pa STADON NORMALT FRA ØVERSTE NVEAU pa SKRÆNTEN. OGSA "SPORTEN" TLSLUTTER SG DEN POPULÆRE OG VELFORTJENTE UDNÆVNELSE MED ET STORT TLLYKKE. OG DET VDERE FORLØB EFTER DAGSORDEN JA, HVEM ELLERS! "GEGGAN" BLEV VALGT TL GENERALFORSAMLNGENS DRGENT. DET GJORDE HAN FORØVRGT UDMÆRKET - SOM SÆDVANLG. FORMANDENS BERETNNG "N.B.'ERE AFTEN VED GENERALFORSAMLNGEN VL JEG KKE SOM TDLGERE AR GENNEMGA FORLØBET AF TURNERNGEN. UNDER GENERALFORSAMLNGEN 1989 BLEV DER FREMSAT YTRNGER FRA FLERE OM, AT BERETNNGEN FREMOVER KKE KUN SKULLE VÆRE ET TLBAGEBLK, MEN OGSA ET KG FREM pa DET, DER RØRER SG pa DE FRONTER, HVOR DET HAR VORES NTERESSE. OMTALEN AF TURNERNGERNE HAR VÆRET REFERERET "SPORTEN" FOR BADE FORARS- OG EFTERARSTURNERNGEN MED PLACERNGERNE. ET VL JEG DOG KKE UNDLADE ENDNU ENGANG AT LYKØNSKE MED, DET ER 1. HOLDETS OPRYKNNG TL SERE 1. ANSÆTTELSERNE AF TRÆNERE TL SÆSONEN 1990 HAR KKE VÆRET LET, HVERKEN FOR UNGDOM ELLER SENOR. V HAR VRKELG SPURGT MANGE VOR SØGEN. DET ER MT HAB, AT ALLE, DER GENNEM AR NYDER GODT AF FRLGE LEDERE/TRÆNERE HUSKER pa, AT DEN DAG HVOR ØNSKER AT SLUT'ELLER TRAPPE NED, DA STAR DER EN KLUB, DER HAR BRUG FOR JERES HJÆLP. GA ND ARBEJDET, DET ER JER DER SKAL BÆRE ARBEJDET FREMOVER. DET ER BESTYRELSENS HAB, AT V DE NÆSTE AR KAN HENTE LEDERE/TRÆNERE FRA EGNE RÆKKER TL SAMTLGE HOLD DETTE GÆLDER BADE SENOR OG UNGDOM. DET ER SPORTSLGT GODT - MEN DET ER HELT BESTEMT OGSA ØKONOMSK NØDVENDGT. V HAR SOM KLUB EN BELGGENHED, DER pafører OS STORE OMKOSTNNGER VED AT HENTE TRÆNERE UDEFRA. FORHOLDET OMKRNG EGNE "FOLK" GØR SG OGSA GÆLDENDE pa OMRADET MED DOMMERE. HER VAR DET MEGET POSTVT, AT V FK ET HOLD NB'ERE KLÆDT DEN SORTE DRAGT.

3 ehper' NSN Storegade 2, Nordborg, tlf t4 26 Skolegade 2, Guderup, tu ; Gå til specialisten - det betaler sig Nordborg Autoopretning e v Svend Clausen Undervognsbehandling Tlf Mellemvej 7 - Nordborg DET GVER ET POSTVT FORHOLD MELLEM DOMMERKLUBBEN OG NB NAR DER UDSÆTTES DOMMERE TL KAMPENE. V VL OGSA FREMOVER MARKERE OS pa DETTE OMRADE POSTV RETNNG. KLUBBENS KONSULENT ARBEJDER STADG TL STOR GAVN FOR SPECELT UNGDOMSAFDELNGEN, HVOR DER ER GJORT NYE TLTAG LØBET AF ARET. JEG VL BLOT NÆVNE SANDKASSEHOLD - DE HELT SMA - DER SAMMEN MED MØDRE/FÆDRE KAN BOLTRE SG DRÆTSHALLEN TL LEG ELLER BOLDSPL - ALT EFTER DEN ENKELTES TEMPERAMENT. EN HELT NY TNG HAR LGE HAFT STABELAFLØBNNG KONSULENTEN HAR SAMMEN MED UNGDOMSUDVALGET NDBUDT KLUBLEDERNE FRA VORE OMEGNSKLUBBER TL ET MØDE, HVOR DER SKAL DRØFTES MULGHEDEN FOR AT FORMALSERE ARBEJDET OMKRNG RESTGRUPPER - HAR V NOGET V KAN BDRAGE MED TL HOLD --!'; DEM ELLER HAR DE NOGET DE KAN BDRAGE MED ::::::;jnb. ' - DEEN ER, AT NGEN SKAL GA FODBOLDLEDGE.", BØRGE VAR GODT TLFREDS MED UDVKLNGEN UNGDOMSAFDELNGEN. OLD.BOYS FK ET LLLE "HP" MED HENSYN TL AT GVE ET BDRAG MED ARBEJDSKRAFT ' SOM LEDERE NB. OGSA NB'S SPONSORER BLEV POSTVT OMTALT. DE URE GULD SØLV STØTTER NB pa MANGE FRONTER, MEN HER VAR DER EN GOD BALANCE MELLEM AT YDE OG NYDE FRA BEGGE STOREGADE NORDBORG TLF. 74 A5 sr 57 PARTER. OG DET ER VEL ET MEGET VÆSENTLGT PUNKT. DER VAR TAK TL ALLE UDVALG, DER pa EN ELLER ANDEN MADE VAR MEDVRKENDE TL AT HOLDE NB J' GANG - OGSA ØKONOMSK! SPORTEN VL ET SENERE NUMMER KOMME ND pa EMNET. KORT KAN HER NÆVNES AT KUN CA. 20% AF KLUBBENS NDTÆGTER KOMMER FRA KONTNGENTBETALNG. RESTEN SLÆBES ND AF FRVLLG ARBEJDSKRAFT pa FLERE FRONTER. LYSANLÆGGET HOLM BLEV OMTALT, DVS. DET VAR KUN DE NDLEDENDE ØVELSER FOR DER ER KKE KOMMET NOGET LYSANLÆG OP. DET VSTE SG AT OMEGNSKLUBBERNE GODT VLLE VÆRE MED - TL AT BRUGE ANLÆGGET! DET ØKONOMSKE VLLE DE BLOT BLOMSTERHUSET KKE DELTAGE. NOGEN KOMMER GENNEM VERDEN Storegade 7 - Nordborg pa DEN MADE - MEN HER STOD NB sa AF. ØNSKE\ Tlf OM ET LYSANLÆG ER DOG STADG GÆLDENDE. "pa OMRADET FRTDSSEKTOR ER DER OGSA NOGET NYT STØBESKEEN". S JElCENTER STOREGADE 15 TLF NORDBORG ;,: iffø, siden 1865 (ffif\ -på bordet ) Kolmol DERES HOK KØBMAND TELEFON '\ klipog hårdesign,p " for hende, /ogham 't'. i "'",,'/ vi Lene t.erseo, Stationsvej 5 (vi Tlf Kvickly) ANDELSBANKEN STATONSVEJ4 - TLF BERETNNG 'FRA UNGDOMSAFDELNGEN " 1989 HAVDE V SOM DE TDLGERE AR STOR TLMELDNG BADE 11 MANDS, HVOR DER VAR 11 HOLD TLMELDT OG 7 MANDS, HVOR DER VAR 11 HOLD DER DELTOG. SPLLER AFMATNNG HAR V ENDNU KKE RGTG MÆRKET. pa DRENGE SDEN HAVDE V FLERE HOLD DER VAR MED TOPPEN, OG DET BLEV DA OGSA TL FØRSTE PLADSER FOR JUNOR OG MNPUT. JUNORS PLACERNG HAR DA OGSA BETYDET, AT V J, 90 SKAL DELTAGE JUNOR MESTERRÆKKE. AT. LERMATERALET ER lorden, KAN OGSA SES UD AGELSERNE TL JYDSK UNONS HOLD, HVOR V HAR SPLLERE MELLEM DE BEDSTE. c; hvor KG ND TL B.Z. 00 venner mødes "SOM AFSLUTNNG VL JEG RETTE EN TAK TL DEN ØVRGE BESTYRELSE FOR ET GODT SAMARBEJDE DET FORLØBNE AR. LGELEDES SKAL DER LYDE EN TAK TL ALLE DER pa FRVLLGE BASS HAR HJULPET TL NB DET FORLØBNE AR. DET ER GLÆDELGT, AT NÆSTEN NGEN SGER NEJ, NAR DER KALDES pa HJÆLP. DET ARBEJDE UDFØRER UNDER NB FOR UNGDOMMEN SÆTTES DER PRS pa - DET ER TL GAVN OG GLÆDE FOR MANGE".,, ',,>\ \, ALT ALT VL DET BETYDE SOM BØRGE UDTRYKTE DET: "AT V ØKONOMSK KOMMER TL AT STRAMME SKRUEN, HVS DETTE FORSLAG FØRES UD LVET". UTROLGT AT DET ER DENNE VEJ DET SKAL GA. HVAD DET BETYDER FOR SPORTSKLUBBERNE PRAKSS ER SVÆRT AT FORUDSGE. SKAL MEDLEMMERNE BETALE MERE FORM AF KONTNGENT, SKAL DEN FRVLLGE ARBEJDSKRAFT SLÆBE ENDNU MERE ELLER HVAD? BØRGE NÆVNTE ARBEJDET pa JBU- OG S-PLAN. ALLE UDENDØRS TLMELDNGER FRA SAMTLGE KLUBBER OMRADET ER NU TL JBU. HVOR MON S BLVER AF? OGSA pa DBU-PLAN ER DER PLANER GANG, BL.A. OM EN SUPERLGA. "DET VL FORMENTLG RESULTERE, AT DE LAVERE RANGERENDE KLUBBER VL FA ENDNU STØRRE VANSKEEDER MED GODE SPLLERE OG DARLG ØKONOM". O c; NORDBORG SOLCENTER Lyngkilde Ruglykke Nordborg 0.!- 0 E.JNAR LORENSEN OCEKA købmand Turøvej 42 Kirkeby - Tlf DER ER OGSA SPORT AT KUNNE KØRE BL PA DEN RGTGE MADl'1 LÆR DET NEMT DG BEKVE';'T NORD ALS KØRESKOLE J. BRODERSEN Tlf N,rr.do1 2 - SVn. trup r_l.fon

4 MATAS MATERALSTEN StOf"egnde No.-dborg Telf, TONNY PETERSEN MØBLER Storegade Nordborg Tlf Center Sko Helmuth lun H"nbJerg Bullkscente, 8430 Nordborg - pa DAME/PGESDEN BLEV DET TL EN 2. PLADS EFTER OMKAMP OM l. PLADSEN. FOR DAME JUNORHOLDET FK DE OGSA EN MEGET FN PLACERNG S.. 'S POKALTURNERNG, HVOR DE BLEV NUMMER 2 VED LANDSMESTERSKABET - V HAR VRKELG FNE RESULTATER HER. AT DER BLVER GJORT ET GODT STYKKE ARBEJDE VED DE HELT SMA AFDELNGER PUSLNGE OG SMAGGER, VSER DET MEGET STORE FREMMØDE DSSE AFDELNGER. V VAR DOG MEGET UHELDGE FORARET, HVOR EN TLMELDNG TL EN TURNERNG KKE VAR AFSENDT, TL STOR SKUFFELSE FOR BØRNENE. AKTVTETERNE DE ENKELTE AFDELNGER HAR LGHED MED TDLGERE AR VÆRET HØJ. V HAR DELTAGET DVERSE TRÆNNGSTURNERNGER, TRÆNNGSLEJRE OG FORSKELLGE CUP/TURNERNGER Ov,, l ELLER FLERE DAGE - OGSA HER MED FLERE MEG FNE SPORTSLGE RESULTATER. TRADTONEN TRO KAN MAN SNART SGE, VAR V TL BRØNDBY CUP 1989 MED JUNOR OG YNGLNGEHOLDET. DENNE TURNERNG ER EN SPORTSLG UDFORDRNG MED MANGE MULGHEDER FOR AT GVE ET HOLD NOGLE FÆLLES OPLEVELSER, OG KKE MNDST MEGET KAMPTRÆNNG MOD FYSSKE OG TEKNSKE GODE HOLD. pa TRÆNERSDEN ER DER GOD GRUND TL AT SGE TAK FOR EN STOR MPONERENDE ARBEJDSNDSATS FRA UNGDOMSTRÆNERNES SDE. V HAR 1989 HAFT EN MEGET STABL OG MODEN TRÆNERGRUPPE, DER VRKELG ER GAET OP DERES ARBEJDE, SOM TRÆNER FOR NB'S FODBOLD FREMTD. TRÆNERNE HAR VST STOR STABLTET OG KKE MNDST NTERESSE, HVAD OGSA HAR BETYDET, AT ALLE TRÆNERE 1989 STORT SET HAR VÆRET pa KURSUS. TAK SKA HAVE FOR DENNE NDSATS. c DET SKULLE NOK KKE VÆRE NØDVENDGT DENNE KREDS AT ARGUMENTERE HVORFOR V SKAL DÆKKE EN DEL AF TRÆNERNE S OMKOSTNNGER VED AT TRÆNERJOB - ELLER ER DET? DEN SDSTE TNG, JEG VL NÆVNE ER UNGDOMSAFDELNGENS AFSLUTNNGSFEST. V HAR NU 2 AR MED SUCCES HAFT AKTV FAMLE AFSLUTNNG NORD-ALS DRÆTSCENTER. MEN MED DE SENERE FREMLAGTE PLANER FOR EN KLUBHUSUDVDELSE VL V NOK DET KOMMENDE AR OMLÆGGE AFSLUTNNGSFESTEN, sa DET BLVER MERE KLUBAND - FORHABENTLG EGNE LOKALER. DER VAR OG ER NOK MANGE ANDRE TNG, SOM JEG BURDE NÆVNE, OG KKE MNDST ER DER MANGE PERSONER, JEG BURDE TAKKE FOR DERES ARBEJDE NB. DET VÆRE SG KAMPFORDELERNE, UNGDOMSBESTYRELSEN, DOMMERFORMDLEREN, KØRSELSFORMDLEREN O.S.V., OG HAR JEG GLEMT NOGEN, sa OGSA EN TAK TL DEM. EN KLUB AF NB'S STØRRELSE HAR BRUG FOR 60 TL 70 HJÆLPERE HELE TDEN - TAK SKAL HAVE". REGNSKAB OG STATUS ANDERS EBSEN GENNEMGK REGNSKABET. DER VAR ET LLLE UNDERSKUD, MEN DER VAR PÆN BALANCE MELLEM BUDGET OG FORBRUG. KUN pa POSTERNE: OMBYGNNG AF KLUBHUS OG KØB AF EDB-ANLÆG VAR DER KKE BALANCE, DET DER KKE VAR BUDGETTERET MED DSSE POSTER. UDEN DSSE POSTER VLLE REGNSKABET HAVE UDVST ET PÆNT OVERSKUD ( 25 T.) BESTYRELSEN/KASSEREN FK ROS FOR REGNSKABET, DER BLEV GODKENDT UDEN PROBLEMER. NB: FOR DEM DER KKE KENDER REGNSKABET KAN OPLYSES AT SELV EN sa "LLLE" KLUB SOM VORES KLUB OPERERER MED TOTALTAL MLLONKLASSEN (FORELØBG EN HALV). NDKOMNE FORSLAG t.lf r Det betaler sig altid at gatil fagmande HANS SCHMDT Ure & optik - Guld & sølv løjtertoft 8a - tlf AT TRÆNE BØRN OG UNGE KRÆVER MEGEN TD OG ENERG, DET ER DERFOR OGSA MEGET FORSTAELGT, AT MAN EFTER SÆSONEN VL HOLDE EN PAUSE. DET ER HVAD FLERE UNGDOMSTRÆNERE HAR ØNSKET 1990, 12 ALT STOPPER EFTER SÆSONEN JEG VL DERFOR OPFORDRE TL GENERALF'ORSAMLNGEN, OM DER MA VÆRE NOGEN, DER KAN TAGE ET NAP MED l AR ELLER 2 - DE UNGE FORTJENER DET. TAG MN OPFORDRNG ALVORLG, JEG HABER, DER ER NOGLE DER MELDER SG OG HØRER NÆRMERE EFTER GENERALFORSAMLNGEN GJORDE UNGDOMSAFDELNGEN TL TEKNKKENS AR. DET VAR KONSULENT JOHN PETERSEN DER LANGEREDE DETTE. V HAR MED EN OPPRORTERNG AF DET TEKNSKE DEN DAGLGE TRÆNNG STARTET EN NDLÆRNG, SOM GERNE SENERE SOM SENOR SPLLERE, SKAL KUNNE MÆRKES. r-0- BESTYRELSEN HAVDE FORESLAET EN ÆNDRNG AF KONTNGENTBETALNGEN 2 GANGE FOR UDENDØRS TRÆNNG OG l GANG FOR NDENDØRS. ARSAGEN VAR AT pa DENNE MADE KUNNE MAN pa GRUNDLAG AF NUVÆRENDE BESTEMMELSER FA 6000,00 YDERLGERE TLSKUD FRA KOMMUNEN. DER VAR KKE STOR TLSLUTNNG FRA GENERALFORSAMLNGEN TL DETTE. DERMOD KUNNE ET FORSLAG OM AT OPDELE ARETS 2. KONTNGENTOPKRÆVNNG 2 BELØB SALEDES AT DET FREMGK HVORMEGET DER VAR"AFSAT" TL NDENDØRS FODBOLD, VNDE TLSLUTNNG. UNDER DEBATTEN KOM DER FRA GENERALFORSAMLNGENS DELTAGERE YTRNGER OM ANDRE KLUBBENS KONTNGENTBELØB. DET VSTE SG HURTGT, AT HVS MAN FREMSÆTTER OPLYSNNGER OM ANDRE KLUBBERS FORHOLD pa DSSE EMNER, sa KRÆVER DET AT MAN ER ORENTERET BETYDELG BEDRE OM DE ANDRE KLUBBER, DET MEDLEMMER ANDRE KLUBBER MASKE UDOVER KONTNGENT YDER ANDRE SEPARATE BELØB, F.EKS. BL.A.,TL KØRSEL. NDEN DEBATTEN OM KONTNGENT VAR AFSLUTTET VAR DER VEDTAGET EN 5% STGNNG AF KONTNGENT. FOR 1990 KOSTER DET 220,00 FOR EN fortsættes s

5 UNGDOMSSPLLER OG 440,00 FOR EN SENORSPLLER GA TL FODBOLD NB. PR. HALVAR AT FORMANDENS VALG BERETNNG HER ER ET MEGET KORT SAMMENDRAG HAVDE V SOM TDLGERE 4 HOLD MED SOMMERFODBOLDTURNERNGEN UNDER S. r. FØLGENDE PLACERNGER BLEV OPNAET DE RESPEKTVE RÆKKER: NELS OLE BENNEDSEN BLEV GENVALGT SOM FORMAND FOR UNGDOMSAFDELNGEN. BJARNE NELSEN BLEV VALGT TL SPLLEUDVALGSFORMAND ST.F. JØRN NSSEN (ØNSKEDE KKE GENVALG). GENVALGT TL BESTYRELSEN BLEV ANDERS EBSEN OG POUL LYNGKLDE. BENT REMER, DER KKE ØNSKEDE GENVALG BLEV ERSTATTET AF CONNE BENNEDSEN. "SPORTEN" VL SENERE BRNGE ET BLLEDE AF BESTYRELSEN ELLER DELAFSNT AF DEN FNN CHRSTENSEN BLEV VALGT TL 2. BESTYRELSESSUPPLEANT EFTER CHRESTEN BLOM, DER NU ER OLD-BOYS BESTYRELSE. CARL ERK RASMUSSEN BLEV GEVALGT SOM REVSOR. l HOLD NR. MAL PONT OLD-BOYS A OLD-BOYS B VETERAN 25 A VETERAN B GENERELT KAN SGES AT PLACERNGERNE ER STATUS QUO FOR HOLDENE. DOG ER DER EN KLAR FREMGANG AT SPORE, DA DE FLESTE PONT FOR DE FORSKELLGE HOLD BLEV HENTET 2. HALVDEL AF TURNERNGEN. YDER LGERE SES EN TLTRÆNGT TLGANG AF NYE OLD-BOYS SPLLERE. "GENERATONSSKFTET" ER pa VEJ, DET LOVER GODT FOR OLD-BOYS HOLDENE BESØGET FRA QUNCY OG CHABLS FRA FRANKRG DAGENE MAJ BLEV EN SUCCES. ALLE DAGENE VAR DER ARRANGERET AKTVTETER, MED FODBOLD OG HYGGELGT SAMVÆR. TAKKEBREV FRA QUNCY OG CHABLS FORTÆLLER OM DEN GLÆDEDE OPLEVEDE OG DEN STORE GÆSTFRHED DE MØDTE. JA SELV ET LOKALT AVSUDKLP SOM ER TLSENDT OS FRA CHABLS OMTALER DE UFORGLEMMELGE DAGE DANMARK. D'ER TALES NU OM GENVST FRANKRG' EN TAK TL ALLE SOM HAR HJULPET OS GENNEM SOMMEREN SPLLEUDVALG, HOLDLEDERE, FRANKRGSUDVALG FOR DET STORE ARBEJDE DE HAR GJORT FOR AT FA SÆSONEN GENNEMFØRT GNDNNGSLØST. OG TAK TL VORE TROFASTE SPONSORER - HERREMAGASNET OG PCCOLO - FOR DE NYE TRØJER. V FK OG NOK SKAL PASSE GODT pa. TRØJEORDNNGEN FOR DE FORSKELLGE HOLD SYNES AT FUNGERE UpAKLAGELGT. ' 1989 BLEV ARET HVOR DE FLESTE HJEMMEKAMPE BLEV SPLLET VED ØSTER- ' LUNDSKOLEN OG DET GAV ANLEDNNG TL EN DEL VANSKELGHEDER BADE MED AT FA MODSTANDERNE OG DOMMERE SAMT MATEREL; SA SOM HJØRNEFLAG M.M. BRAGT DERTL. TL NDENDØRSTURNERNGEN BLEV DER TLMELDT 2 HOLD JBU REG. EVENTUELT BØRGE ORENTEREDE OM PLANERNE OM EN UDVDELSE AF KLUBHUSET TL MAsKE DET DOBBELTE AREAL. HERVED KUNNE DER AFHOLDES FLERE ARRANGEMENTER KLUBHUSET OG HERVED BLVE ET AKTVT SAMLNGSSTED FOR BL.A. KLUBBENS UNGDOM. FORSAMLNGEN DRØFTEDE FORHOLDENE OMKRNG PRSER pa VARER KLUBHUSET. DA KLUBHUSET ARBEJDER UDFRA AFREGNNGSPRSER TL DRÆTSCENTRET ER DET ET SPØRGSMAL SOM SKAL DRØFTES - OG BLVER DRØFTET - MELLEM BESTYRELSEN OG DRÆTSCENTRET. NB KAN KKE SELV BESTEMME PRSERNE pa VARERNE DET SALGET KLUBHUSET BYGGER pa FORUDGAENDE KØB DRÆTSCENTRET. BESTYRELSEN FK GRØNT LYS FOR AT GA VDERE'MED DRØFTELSERNE MED DRÆTSFONDEN. NAR DER FORELGGER NOGET KONKRET OM KLUBHUSUDVDELSEN OG NDEN DEN ENDELGE BESLUTNNG SKAL TAGES, SKAL DER NDKALDES TL EN EKSTRAORDNÆR GENERALFORSAMLNG MED KLUBHUSUDVDELSE SOM EMNE. GENERALFORSAMLNGEN VAR SLUT OMKRNG KL DEN VAR FORLØBET GODT. DEN STORE TLSLUTNNG TL EN GENERALFORSAMLNG UDEN DE STORE KNALDEMNER pa DAGSORDEN, KAN KUN TAGES SOM EN POSTV NTERESSE FOR VORES KLUB OG EN OPBAKNNG FOR DET ARBEJDE DER BLVER UDFØRT AF MANGE HJÆLPERE OG LEDERE KLUBBEN. E.N. GENERALFORSAMLNG OLD-BOYS AFDELNG i ;,, onsdag DEN 17. JANUAR AFHOLDT NB OLD.BOYS AFDELNG SN ARLGE GENERALFORSAMLNG KLUBHUSET. EFTER VELKOMSTORDENE TL DE VA. 25 FREMMØDTE BLEV BENT REMER VALGT SOM DRGENT OG HAN KONSTATEREDE AT GENERALFORSAMLNGEN VAR LOVLG NDVARSLET, HVOREFTER MAN GK OVER TL DE EFTERFØLGENDE PUNKTER pa DAGSORDENEN a FOR SOMMERTURNERNGEN 1990 HAR V GEN TLMELDT 4 HOLD S.. REG. SPECELT BLEV FØLGENDE PUNKTER DEBATERET KRAFTGT: ØSTERLUNDSKOLEN SOM OFFCEL HJEMMEBANE. SAFALD SKAL DOMMERE, MODSTANDERE HAVE BESKED NDEN TURNERNGS START SAMT SKAB FOR MATEREL SKAL FOREFNDES pa SKOLEN, HVLKET ER BLEVET OS LOVET. DELTAGELSE NDENDØRSTURNERNG MED BETALNG AF TLMELDNGSGEBYR ELLER "NDENDØRSKONTNGENT" DER VAR EN OVERVEJENDE OPFATTELSE AF AT ANVENDE BRUGERBETALNG HER. BESTYRELSEN BLEV palagt AT ORENTERE SG BREDT OM NTERESSEN FOR DELTAGELSE NÆSTE VNTERS NDENDØRSTURNERNG MED KLARE REGLE (BRUGERBETALNG) FOR DELTAGELSE. DEREFTER BLEV BERETNNGEN GODKENDT

6 FRA SPLLEUDVALGSFORMAND JØRN NSSEN HAR "SPORTEN" FØLGENDE BERETNNG FOR SÆSONEN 1989 MODTAGET 1. HOLDET REGNSKAB OG STATUS ARSREGNSKABET BALANCERER MED ,00 DER VAR ET OVERSKUD pa CA ,00 SOM SPECELT HDHØRER FRA AT KONTNGENTPOSTEN BLEV STØRRE END BUDGETTERET. FORSLAG TL BUDGET FOR 1990 BLEV FREMLAGT OG DSKUTERET. REGNSKAB OG STATUS BLEV GODKENDT. NDKOMNE FORSLAG BESTYRELSEN FREMLAGDE VEDTÆGTER FOR NORDALS O FORSLAG TL: BOLDKLUB OLD-BOYS EFTER EN KRAFTG DEBAT HVOR DER BLEV ÆNDRET, TLPASSET, KORGERET BLEV DSSE VEDTÆGTER GODKENDT AF GENERALFORSAMLNGEN, DRGENTEN papegede AT DSSE VEDTÆGTER SDSTE NSTANS OGSA SKAL GODKENDES AF NB-HOVEDFORENNGEN. VEDTÆGTERNE VL BLVE FREMSENDT TL NB. VALG CHRESTEN BLOM BLEV VALGT SOM MEDLEM AF BESTYRELSEN. LEF NELSEN ØNSKEDE KKE GENVALG, OG V VL HERMED BENYTTE LEJLGHEDEN TL AT SGE LEF NELSEN EN STOR TAK FOR DEN ALTD ENGAGEREDE OG ENERGSKE NDSATS HAN YDEDE BESTYRELSESARBEJDET OG ET VELKOMMEN TL CHRESTEN BLOM. CARLO MEER BLEV GENVALGT SOM REVSOR. SPLLERUDVALG OG HOLDLEDERE BLEV: OLD-BOYS OLD-BOYS VETERAN VETERAN A B A B () ARNE DALVG - SVEN HAAR GEORGE SØRENSEN - HUGO DE LA MOTTE PER PETERSEN - PER CHRSTANSEN FREDE ANDERSEN - CHRESTEN BLOM sa TAK FOR NDSATSEN TL DE AFGAENDE OG VELKOMMEN TL DE NYE. THOMAS DAMGARD OG ARNE LUND TL SLUT EFTER CA. 3 TMER, EN TAK TL EN YDERST AKTV ENGAGERET OG KKE KEDELG GENERALFORSAMLNG. DEREFTER BLEV DEN FRA FRANKRG FREMSENDTE VDEO OM DE UFORGLEMMELGE DAGE DANMARK VST. OLE DALL - lo - SÆSONEN STARTEDE MED NOGLE AF DE BEDSTE FORHOLD V KUNNE TÆNKE OS. GODE BANER OG GODE TRÆNNGSKAMPE FOR ALLE HOLD. UDEFRA FK V TLGANG AF 3 SPLLERE SOM PASSEDE LGE TL OS OG V FK ET SUVERÆNT 1. HOLD, SOM GAV OS DEN ENE OPLEVELSE EFTER DEN ANDEN pa STADON. V VAR KKE ALTD DET KLART BEDSTE HOLD, MEN SOM TOPHOLD HAVDE V DET HELD SOM SKAL TL. DE FØRSTE 8 KAMPE BLEV VUNDET. sa KOM DER LDT GRUS MASKNERET OG HELDET FORLOD OS. V FK KUN 1 PONT DE SDSTE 3 KAMPE FoRARET. ALLE GK OG SNAKKEDE OM, AT NU SKULLE V ORDENTLGT FRA START FTERARET sa VAR V SERE 1. ALLE sa MED SPÆNDNG HEN TL KAMP R. 4 OG 5 MOD FREDERCA OG AABENRAA. BLEV DE GODT OVERSTAET VAR LT VEL OG SALEDES BLEV DET. V FK 20 PONT EFTERARET, 2 UAFGJORT, BLEV NR. 1 MED 37 PONT, HAVDE V TABT DE SDSTE 6 KAMPE VAR V STADGVÆK RYKKET OP SAMMEN MED FREDERCA F.F. sa DET BLEV ET RGTGT GODT AR FOR NB'S FØRSTEHOLD. V BRUGTE 23 SPLLERE, EN DEL MED 1 ELLER 2 KAMPE. 8 SPLLERE SPLLEDE ALLE 22 KAMPE, 1 SPLLEDE 21 KAMPE, 2 SPLLEDE 20 KAMPE. V VAR NÆSTEN FORSKANET FOR UHELD LGE BORTSET FRA CLAUS KROGH, SOM FAR EN UFRVLLG LANG PAUSE. GEN VAR V HELDGE AT FA EN SPLLER UDEFRA SOM PASSEDE LGE ND FORSVARET. FØRSTEHOLDET LAVEDE 53 MAL OG DER GK ET ND FOR HVER KAMP 22. TOPSCORER BLEV BRUNO OLSEN MED 13 1/2 MAL, JOHN WEBER OG BRUNO DELTES OM -ET MAL. 'V SKULLE sa SPLLE KREDSKAMP MOD SKÆRBÆK, MEN DA VAR SPLLERNES TANKER ALLEREDE ET ANDET STED, NEMLG VED DEN ARLGE AFSLUTNNGSFEST SOM BLEV HOLDT HAVNBJERG SKOLENS AULA. ET VELLYKKET ARRANGEMENT BLEV RAMMEN OM EN SJOV OG VELLYKKET SÆSONAFSLUTNNG FOR NB. sa V TABTE 5-1 DEN FØRSTE KREDSKAMP. 2. HOLDET ;-;-2 l HOLD KREDS 62 sa 2. HOLDET SKULLE HAVE 4 PONT AT STARTE MED, sa HAVDE V DA EN ORDENTLG START MEN! MEN! MEN! SADAN GK DET KKE, OG DET VL JEG KKE KOMME NÆRMERE ND pa! LLET SOM BLEV LEVERET AF NB'S 2. HOLD VAR KKE LGEFREM SUVERÆNT RA SÆSONSTARTEN, MEN V FK LDT MERE STYR pa DET FØR FEREN OG VAR KKE HELT TABT, MEN LA FØRERGRUPPEN. FRA EFTERARET'S START GK MAN sa TL DEN MED KRUM HALS EFTER DEN NDBYRDES KAMP, SOM BLEV VUNDET, VAR V KOMMET GODT FRA START EFTERARET, OG DET KØRTE BARE DERUDAD. V VANDT FLERE KAMPE MED 6 OG 7 MAL. DE KAMPE SOM ALLE sa FREM '1;L,VAR SB OG ULKEBØL DE 4.0G 5.SDSTE KAMPE. DEM VANDT V BEGGE, OG SPLLEDE DET BEDSTE V PRÆSTEREDE HELE SÆSONEN. ULKEBØL BLEV KLÆDT AF TL SKNDET OG VAR MEGET HELDGE MED KUN AT TABE

7 EFTER DSSE KAMPE BEHØVEDE V 3 PONT OG V HAVDE VÆRET SERE 3 JEG VED KKE OM V KOM FOR HØJT OP EFTER ULKEBØL OG SB KAMPENE MEN V FK DESVÆRRE KUN 1 PONT DE SDSTE 3 KAMPE OG SB VAR SERE 3 SAMMEN MED ULKEBØL. LDT UHELDGT FOR NB, OG DOG, EFTER DE MELDNGER V HAR FAET OM SPLLERE SOM FORLADER ALS, KAN DET VÆRE AT V SKAL VÆRE TLFREDSE MED AT VÆRE SERE HOLDET BRUGTE 31 SPLLERE, BLEV NR. 4 MED EN MALSCORER pa OG 29 PONT. 3. HOLDET 3. HOLDET BLEV SENDT OVER pa VESTKANTEN OG V REGNEDE MED AT DET VAR DEN LETTESTE, MEN DET VSTE SG AT V SKULLE BLVE KLOGERE HOLDET STARTEDE GODT OG KOM TL AT LGGE MDT EN SERE, SOM VAR MEGET JÆVNBYRDG EFTER DE FØRSTE 6-8 KAMPE. VANDT V VAR V TOPHOLD, TABTE V VAR V BUNDHOLD. _ DA ANDEN HALVDEL AF SÆSONEN STARTEDE, VAR DER NTET SOM TYDEDE p1 AT V BLEV NEDRYKKER, MEN DET GJORDE V DESVÆRRE. DET VAR LGESOM HELE HOLDET SAGDE TL SG SELV, AT DE VAR ALT FOR GODE TL AT RYKKE NED. sa MAN GLEMTE HELT AT FODBOLD ER ET HOLDSPL HVOR ALLE HJÆLPER ALLE OG NAR ET GODT RESULTAT. DET HJÆLPER KKE, AT DET KUN ER TRÆNEREN, SOM ER OPLAGT HVERGANG. PLUDSELG VAR DET FORSENT, OG V VAR SERE S. AFGØRELSEN FALDT FØRST SDSTE KAMP. LDT ÆRGELG, MEN ET HOLD SOM BRUGER 45 SPLLERE KAN JO KKE FA HELT DEN SAMME RYTME, SOM ET FØRSTE ELLER ANDETHOLD. V BLEV 4. SDST SCOREDE 46 MAL, OG DER GK 52 ND, OG V SLUTTEDE MED 17 PONT. 4. HOLDET 4. HOLDET VAR pa FORHAND DØMT TL AT BLVE OM KKE HELT BUNDHOLD, sa DOG NEDERSTE HALVDEL. SADAN GK DET OGSA. V MA NOK ERKENDE AT EN KLUB SOM NORDALS KKE KAN HAVE 3 HOLD SERE 4, SOM JO ER MEGET AF EN KANON SERE HER SØNDERJYLLAND.. EFTER FORARET HAVDE V 7 PONT OG NDSA AT SKULLE V BLVE SERE 4, sa SKULLE DER SKE NOGET AF ET MRAKEL. DET GJORDE DER sa HELLER KKE. V VANDT 2 KAMPE EFTERARET, FK ALTSA 17 PONT OG BRUGTE 42 SPLLERE OG RYKKEDE NED SERE S, MEN SDST BLEV V DOG KKE. S. HOLDET a MATHES OG HANS HOLD HAVDE DET KKE LET STARTEN ALT FOR MANGE FORSKELLGE SPLLERE OG KKE RET MANGE PONT. FoRARET KUN 8 MEN sa KAN DET GODT VÆRE DER SKETE TNG OG SAGER. HOLDET BLEV' MEGET BEDRE DA DET NÆSTEN VAR DE SAMME STYKKER DER TOG AFSTED HVERGANG OG DE FK DA OGSA 18 PONT UD AF DET DET BEDSTE EFTERAR VORT S. HOLD HAR HAFT. ALT FK S. HOLDET 26 PONT OG BLEV NR. 4. GODT KLARET GUTTER. 12 YNGLNGEAFDELNG YNGLNGEAFDELNGENS NYE TRÆNER CARSTEN HALD HAVDE pa PAPRET 23 SPLLERE SN STAB. V VSTE KKE HVAD V GJORDE MED DEM SOM KKE KOM pa HOLD. MAN ENEDES OM, AT DE sa SKULLE SPLLE pa S. HOLDET. DA TRÆNNGEN BEGYNDTE KOM 19 MAND. NDEN TURNERNGEN KOM GANG VAR DER 17 TLBAGE. AFGANGEN BLEV KKE STOPPET OG V SLUTTEDE MED 15 YNGLNGE SPLLERE. AFGANGEN SKYLDES EFTER DRENGENES UDSAGN, AT DE KKE VLLE SPLLE SENOR pa 5. HOLDET, MEN HELLERE 7 MANDS FODBOLD. DETTE ER UNDERSØGT, OG NÆRMESTE STED MAN HAR YNGLNGE 7 MANDS ER HADERSLEV. YNGLNGE HOLDET BLEV NR. 4 MED 27 PONT OG EN MALSCORER pa ET MEGET GODT SEULTAT, NAR MAN TÆNKER pa, AT DER KUN VAR 15 SPLLERE A KONKURRENCEN OM AT KOMME pa HOLD VAR FOR LLLE, DA KKE ALLE,:.RÆNER HVERGANG. HOLDET DELTOG OGSA AR BRØNDBY CUPEN, UDEN DET STORE UDBYTTE OG VAR OGSA MED VOR EGEN PNSECUP MED SAMME RESULTAT. TAK FOR EN DOG SÆSON JØRN NSSEN JUNOR A VNDER AF REGON 4 (NDENDØRS) SOM KREDSVNDER DELTOG NB'S JUNOR A FNALESTÆVNET AABENRAA. EFTER NOGLE MEGET SPÆNDENDE KAMPE MOD BROAGER, BRAMMNGE OG HADERSLEV VAR MESTERSKABET HUS MED BARE 1 MAL FORHOLD TL BROAGER. NUMMER 1 OG 2 KVALFCEREDE SG TL KAMPEN OM JYSKE MESTERSKAB MOD NR. log 2 FRA 3 ANDRE REGONER. LØRDAG DEN 3. FEBRUAR DROG V SALEDES AFSTED TL HNNERUP FOR AT SPLLE DE AFGØRENEDE KAMPE. DER DELTOG 8 HOLD OG ALLE SKULLE SPLLE MOD ALLE. V MØDTE BL.A. KLUBBER SOM A.G.F., VEJLE OG HERNNG, OG V OPNAEDE EN DELT FEMTEPLADS KUN 2 PONT FRA AT KOMME FNALERUNDEN MELLEM DE FRE BEDSTE. BETRAGTNNG AF AT EN AF VORE STAMSPLLERE (GUBB) MANGLEDE OG KARSTEN RASMUSSEN BLEV SKADET EN AF DE FØRSTE KAMPE, ER V GODT TLFREDS MED RESULTATET. JEG SYNES V HAVDE EN GOD TUR OG HABER, V OGSA KAN KOMME sa VDT ÆSTE AR. SPLLERNE SOM HAR DELTAGET ER: SGURD BROESBY OLSEN - KARSTEN RASMUSSEN - MCHAEL JUNKER NK ØSTERGARD - BRAN SØNNCHSEN - THOMAS JENSEN OG ALLAN VCK PALLE PETERSEN

8 KÆRE PUSLNGE V SGER JER TAK FOR SÆSONEN 1989, OG FOR DE MANGE GODE TMER SAMMEN. DET HAR SOMME TDER VÆRET AT V SKULLE RABE LDT HØJT, MEN DET VAR FOR DET MESTE GLEMT 5 MN. EFTER.,_ EN STOR TAK SKAL JERES FORÆLDRE OGSA HAVE. HAR ALDRG SAGT NEJ N DER SKULLE KØRES, ELLER NAR V HAVDE BRUG FOR JERES HJÆLP ANDRE HENSEENDER. V HABER AT TAGER GODT MOD DE NYE TRÆNERE, SOM NU SKAL OVERTAGE VORES JOB. TL SDST VL V SGE TAK FOR DEN FNE ERNDRNGSGAVE, SOM V FK AF JER. MED SPORTSLG HLSEN JAN, LSBETH OG POUL NYE FOLK KLUBHUSET EFTER FLERE ARS VRKE KLUBHUSET ER BENT ENGHOFF OG ARTHUR CALLESEN FRATRÅDT OG AFLØST AF NYE. JØRN NSSEN ER BLEVET ADMNSTRATV LEDER MED ANSVAR FOR BL.A NDKØB OG KONTAKT TL DRÆTSCENTERET. POUL CHRSTANSEN ER BLEVET LEDER AF DEN DAGLGE DRFT. BESTYRELSEN ØNSKER HERMED AT SGE BENT OG ARTHUR TAK FOR EN FN NDSATS OG 'OMKRNG KLUBHUSET, SOM BL.A. P.GR. AF JERES NDSATS VAR ET DEJLGT STED AT KOMME. ALT VAR BARE ORDEN, DER ARBEJDES ØJEBLKKET pa AT FA SENORSPLLERE MERE ENGAGEREDE KLUBHUSARBEJDET, SPECELT DEN DAGLGE DRFT. HER KAN DET MASKE BL.A. KOMME pa TALE AT LADE SPLLERE SOM MASKE P.GR.AF SKADE ELLER ANDEl KKE KAN TRÆNE OG SPLLE, TRÆDE ND OG HJÆLPE MED F.EKS. AT LAVE \.) KAFFE, TE, BAGE KAGE, RYDDE OP M.M. E.N. (EFTER AFTALE MED B.Z.) FOR DE MEGET NTERESSEREDE OG MOTVEREDE, HAR V LAVET NOGLE DPLOMER GULD, SØLV OG BRONZE, SOM DEN ENKELTE KAN KVALFCERE SG TL GENNEM NOGLE TEKNSKE ØVELSER. JEG VL GERNE SGE TAK TL JOHN FOR HANS ARBEJDE, FOR AT FA EN STØRRE BREDE OG BEDRE FORSTAELSE FOR FODBOLDSPLLET - FOR ALLE BØRN OG KKE KUN 1. HOLD SPLLERNE. V ER GLADE FOR AT KUNNE FORTSÆTTE ARBEJDET SAMMEN MED JOHN, OGSA DET NYE AR, HVOR V BL.A. NÆSTE UGE SKAL HAVE ET MØDE MED DE ØVRGE FODBOLDKLUBBER OG NORDBORG KOMMUNE MED HENBLK pa STYRKELSEN AF UNGDOMSFODBOLDEN pa NORDALS. HVAD ER EN UNGDOMSAFDELNG UDEN FORÆLDRE? JEG sr OGSA SGE TAK TL FORÆLDRENE. V TRÆNERE, LE E O.S.V. ER MEGET GLADE OG TAKNEMMELGE FOR FORÆLDRENES OPBAKNNG. V HAR DA OGSA 1989 FORSØGT AT GØRE FORÆLDRENE MERE NVOLVERET ARBEJDET OMKRNG DERES BØRN. DET VÆRE SG SMA-JOBS VED TRÆNNG, HOLDLEDER VED KAMP ENE OG KKE MNDST CHAUFFØRER, NAR DER SKAL SPLLES pa UDEBANER. V ØNSKER DA OGSA NB'S UNGDOMSAFDELNG, AT FORÆLDRE SKAL HAVE MERE NDFLYDELSE OG VÆRE MERE MEDBESTEMMENDE FORHOLD TL DE DSPOSTONER, DER BLVER FORETAGET NB - DERFOR ER DET DA OGSA GLÆDELGT, AT sa MANGE FORÆLDRE ER TLMELDT AFTEN KKE MNDRE END 15, STORT SET FRA ALLE AFDELNGER UNGDOMSAFDELNGEN. VELKOMMEN OG TAK FOR JERES STØTTE/NTERESSE' FOR NB. ØKONOMSK ER DET LYKKEDES AT OVERHOLDE DET UDSTUKNE BUDGET FOR ALLE VED, AT DET KKE ER BLLGT AT DRVE ET UNGDOMSARBEJDE SOM V GØR NB. DET AKTVTETSNVEAU OG DE TLBUD V GVER VORES UNGE, STAR SLET KKE FORHOLD TL KONTNGENTEN. FORHOLDET ER, AT V AF KONTNGENTEN FNANCERER CA. 1/3 AF AKTVTETERNE, RESTEN AF PENGENE KOMMER FRA DEN ØVRGE DEL AF NB'S AKTViTETER. DE RE UDGFTSPOSTER ER KØRSEL OG OMKOSTNN DTGØRELSEN, SOM GVES.TL TRÆØNERE UNGDOMSAFDELNGEN. OMKOSTNNGSG'ODTGØRELSEN HAR NU FUNGERET 3 AR OG SKAL EFTER TDLGERE BESLUTNNGER EVALUERES pa DENNE GENERALFORSAMLNG. LAD MG SLA FAST MED DET SAMME, OMKOSTNNGSGODTGØRELSEN ER KOMMET FOR AR BLVE. V HAR BETSYRELSEN OG pa TRÆNERMØDER DSKUTERET ORDNNGEN, OG ER KOMMET TL DET RESULTAT, AT V OVERFOR GENERALFORSAMLNGEN VL ANBEFALE AT ORDNNGEN FORTSÆTTER FREMOVER, GERNE GEN FOR EN 3 ARS PERODE. fortsættes s Stort udvalg i dame- og børnetøj Storegade Nordborg TH S'"g'er'orre'"f"len Fa. J. J. J E N S E N Sloregade 46 - Nordbg. - Tlf kler Locks Tlf Parallelvej 2 - Lavensby 1'T"S7J nsjjjratlon LØrenz.A.rulJusen SØNDERBORG NORDBORG MARGUERTTEN j) Æ - W Parallelvej 6 Lavensby J HAFNA SERVCE KUNDE CENTER Mads Clausens Vej Nordborg Telefon

9 ._ _._-- M. PERREqAARD A S 6474 SKOVBY 6430 NORDBORG NB'S KLUBDRAGT TLF TLF SO KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEL- BYGGEMATERALER EFTER NÆRMERE OVERVEJELSE ER V UDVALGET KOMMET FREM TL AT NTERESSEN FOR NB'S KLUBDRAGT NOK ER BEGRÆNSET (SKYLDES NOK PRSEN). V HAR DERFOR BESLUTTET VDERE. AT DROPPE DEEN NDTL BLANDT DE MANGE FORSLAG DER VAR NDSENDT HAR V TRUKKET LOD OM 2 GAVEKORT AF 250,00 OG DE HELDGE VNDERE BLEV: SÆSONEN NB'S SERE HOLD ER KOMMET ENDE SÆSONEN 1990: SENERE FØLGER TURNERNGSPLAN TORBEN PEDERSEN, GAVEKORTENE Din økonomipartner. Nordborgvej 24,,G430 Nordborg. TLF BL-HJØRNET,." v Frederik Holm Løjtertoft Nordborg t Tlf Vacusac en ny terap med store muligheder! VACUSAC & HELSECENlEn 20 TLSENDES VNDERNE SALGET AF REKLAMEARTKLER ENDE PRSER: PARAPLY SPORTSTASKE LGHTER KUGLEPEN NØGLERNG VARERNE.KAN BESTLLES POUL BONNERUP BENNY JØRGENSEN ANDERS EBSEN REKLAMEARTKLERNE NB'S KLUBHUS. FOR SAMTLGE TL FØLG- SPORTENS Tlf HERREFRiSØR - BESTL TD Drej et godt nummer PERSONER;' TLF.: TLF.: TLF.: VL OGSA BLVE SOLGT FRA MED DETTE NUMMER ER V - SOM FORSØGSORDNNG GAET OVER TL AT OMDELE SPORTEN DREKTE TL' MEDLEMMERNES PRVATADRESSER. HERMED REGNER V MED AT NA EN STØRRE KREDS AF LÆSERE. NU KOMMER SPORTEN HVERTFALD NDENFOR BOPÆLEN S FRE VÆGGE - OG VEL AT MÆRKE KKE BUNDEN AF EN SPORTSTASKE FYLDT MED DEJLG BRUGT SPORTSTØJ! vi John H. Rasmussen Mågevej 2, Langesø E.N. MALERFORRETNNG Hesselhøjvej 32 :Tf Bj"o' K. V Optik Nyt syn Fa. P.Bleshøy's Eherl. vi Kaj V. 8. Kristensen MALERMESTER DN LOKALE SPECAL-OPTKER 50 FARVE OG TAPET Storegade 17, Nordborg UNDGA VENTETDEN AKTVGRUPPEN BYENS GRLL Storegade Biltlf Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenstagerarbejde LANGESØ DSTRBUTON Mellemvej 2 - Nordborg Telefon L.P.HANSEN GROKORT TL BRUG VED BETALNG AF KONTNGENT UDSENDES MARTS MANED. V REGNER MED AT GROKORTENE KAN BLVE UDSKREVET VA NB'S NYE PERSONLGE COMPUTER (PC'ER). SAMME ANLÆG SKAL V NOK FA MEGEN GLÆDE AF OGsA pa ANDRE FRONTER END NETOP KONTNGENTBETALNG. 160,00 VED FØLGENDE ERK JENSEN v. V.S. Nordborg ApS MEDLEMSKONTNGENT v'fred.m.d't" G. Gud.ru" 13 A, Guderoø '"io HOLD. DREKTE. FORTSÆTTER 65,00 90,00 10,00 6,00 15,00 ET SAMLET SÆT: 88.1 NORDBORG Storegade 43 KREDS MED FØLG- NORDBORG TH. BRORSENSVEJ Restaurant i,"\<- Tlf TØNDER, SKÆRBÆK, RØDDNG, OKSBØL, HOLSTED, ESBJERG ØB, ESBJERG B47, KOLDNG B., FREDERCA KFUM, FREDERCA FF, OG BREDBALLE. BRAN LAUSTEN, MAJHAVEN ;tb <, Storegade 65 HandelsBanken 6430 Nordborg HESSELHØJVEJ NORDBORG Telefon TELEFON HANS JØRGEN PEDERSEN 17

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere.

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere. =======k=======k=!=== Torsdag den 19. januar afholdt NB st årlge generalforsomlng på Nørherredhus. Der var et ganske pænt fremmøde - godt 50 - herblandt forældrerepræsentanter fra ungdomsafdelngen (herom

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

-3 - ==========================================

-3 - ========================================== DET GAMLE OG HEJ TL DET NYE ========================================= sa HAR V FORLADT DET GAMLE KLUBHUS DET GAMLE HUS FYLDT MED GAMLE MNDER FRA TDEN SOM OMKLÆDNNGSRUM FOR HAVN BJERG DRÆTS FORENNG SOM

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE.

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE. EN FN SÆSON ER VED AT VÆRE TLENDEBRAGT. NB ER NAET O EN RÆKKE HVOR KLUBBEN ALDRG HAR VÆRET FØR. SERE. EFTER EN FORRYGENDE SÆSON, SOM A NUVÆRENDE TDSUNKT (89005 MANGLER HELE 3 KAME, ER ORYKNNGEN AFGJORT.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART.

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART. FRA ROALLE TL LANDSHOLDET? ============================== SELVFØLGELG KAN DET LADE SG GØRE, REALTET, MEN MAsKE SKER DET SNART. SELVOM DET ENDNU KKE ER EN EFTER AT HAVE SPLLET pa DRENGEHOLD FRA HUN VAR

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER JUNOR-SPLLERE TL UDTAGELSESTEST TL REGONSHOLD OG JYDSK-HOLD ND MELLEM DEN NORMALE TRÆNNG OG KAMPE WEEKENDEN FOREGAR DER FOR FLERE NB-MEDLEMMER OGSA FODBOLDAKTVTETER pa ANDRE FRONTER SALEDES HAR EN RÆKKE

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

... F O R A R S T A N K E R

... F O R A R S T A N K E R F O R A R S T A N K E R sa ER ALT KLAR TL START pa TURNERNGEN 990, MEN FORUD ER GAET STORT AREJDE FRA SAMTLGE LEDERE, TRÆNERE OG ESTYRELSE MED \( FA ALT TL AT HÆNGE SAMMEN. NOGEN KOMMER - ANDRE GAR - MEN

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 25. januar 1990.

Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 25. januar 1990. Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 25. januar 1990. NB.ere.i aften ved generalforsamlingen vil jeg ikke som tidl. år gennemgå forløbet af turneringerne. Under generalforsamlingen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing.

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing. FOLKETIDENDE I TORSDAG 21. JUNI 2012 'r "-. ffde17buesffet'somdanskbueskytteforbundharudtagett EMNykøbng. Foro: Frellvtrue K. KmrsEl Buesffeforbundet har udta$et 77 buesffer tl EM Nykøbng NYkøb ng-bueskltte

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26 LmenBo Tl beboerne afdelng 26 Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Telefon 8938 2000 posl@almenboaarhusdk wow.a menboaorhusdk CVR 5965013 23. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge Tillykke med oprykningen drenge Dagens kamp: 14/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Stenvad B Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere