MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 601 & ULTRAFLOW"

Transkript

1 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

2 MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C 150 C Θ: 3K 140K Flowmåler θ: 15 C 130 C Mekanisk miljø: M1 (fast installation med minimal vibration) Elektromagnetisk miljø: E1 og E2 (bolig/let industri og industri). Målerens signalkabler skal føres med min. 25 cm afstand til andre installationer. Klimatisk miljø: Installationen skal foretages i miljøer med ikke kondenserende fugtighed samt med lukket placering (indendørs). Omgivelsestemperaturen skal være indenfor 5 55 C. Vedligeholdelse og reparation: Fjernvarmeleverandøren må udskifte kommunikationsmodul, batteri, temperaturfølersæt og flow sensor. Flowmåleren er separat verificeret og må derfor adskilles fra regneværket. Øvrige reparationer kræver efterfølgende reverifikation på akkrediteret laboratorium. MULTICAL 601, type 67-B/C/D skal tilsluttes temperaturfølersæt af Pt500 typen MULTICAL 601, type 67-A skal tilsluttes temperaturfølersæt af Pt100 typen Batteri til udskiftning: Kamstrup type MULTICAL 601, type 67-A/B/C kan tilsluttes flowmåler type ULTRAFLOW, elektronisk aftaster eller flowmålere med Reed-kontaktudgang. MULTICAL 601, type 67-D skal tilsluttes flowmåler med 24 V aktiv pulsudgang. Uanset flowmålertypen, skal impuls/liter være ens på flowmåler og regneværk.

3 MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Dansk INSTALLATION Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

4 2

5 Indhold Generelt 4 Montering af temperaturfølere 4 Lommefølersæt 4 Kort direkte følersæt 5 Informationskoder INFO 5 Montering af flowmåler 6 Montage af ULTRAFLOW DN125 7 Montage af ULTRAFLOW 54 DN150 7 Montage af ULTRAFLOW 65 DN150 7 Installationseksempler 8 Montering af regneværk 9 Kompaktmontage 9 Separat/vægmontage 9 Panelmontage 9 Spændingsforsyning af regneværk/pulse Transmitter 9 Batteriforsyning 9 Netmoduler 10 Funktionskontrol 10 Elektrisk tilslutning for MULTICAL og ULTRAFLOW 11 Tilslutningseksempel 11 Regneværk med to flowmålere 12 Indstiksmoduler 13 Data + pulsindgange, type M-Bus, type /27/29 14 Radio + pulsindgange, /25/26 14 Prog. datalogger + RTC ma indgange + pulsindgange ( ) 15 Analoge udgange 15 Lon Works 15 Wireless M-Bus, type ZigBee + pulsindgange, type Metasys N2 + pulsindgange, type Topmoduler 16 Elektrisk tilslutning for MULTICAL, ULTRAFLOW og Pulse Transmitter 19 3

6 1. Generelt Læs denne vejledning før montage af energimåleren påbegyndes. Ved fejlmontage bortfalder Kamstrups garantiforpligtelser. Vær opmærksom på, at følgende installationsforhold overholdes: - Tryktrin ULTRAFLOW : PN16/PN25/PN40, se mærkning. Mærkning af flowdel dækker ikke medleveret tilbehør. - Tryktrin Kamstrup følersæt type DS: PN16 - Tryktrin Kamstrup rustfaste lommer: PN25/PN40 - afhængig af type Ved medietemperatur over 90 C anbefales brug af flangemålere samt vægmontering af MULTICAL Montering af temperaturfølere Temperaturfølerne, der anvendes til måling af hhv. fremløbstemperaturen og returløbstemperaturen, udgør et udparret følersæt, der aldrig må adskilles. MULTICAL 601 leveres normalt med påmonterede temperaturfølere. Kabellængden må, under henvisning til EN 1434 eller OIML R75, ikke ændres. Evt. udskiftning af følere skal altid udføres parvist. Den ene føler er mærket med et rødt skilt og skal monteres i fremløbet. Den anden føler er mærket med et blåt skilt og skal monteres i returløbet (se afsnit 8, side 11). 2.1 Lommefølersæt Følerlommerne monteres bedst i et strømteer eller et teer med 45 skrå gren. Spidsen af følerlommen skal vende mod flowretningen og være placeret midt i vandstrømmen. 4 Temperaturfølerne monteres helt i bund i lommerne. Ved ønske om hurtig responstid anvendes der ikke hærdende, varme ledende pasta. Det lille plasthylster, der sidder på følerledningen, skubbes ned i følerlommen og ledningen sikres med den medleverede M4 plombeskrue. Skruen må kun tilspændes med fingrene. Lommerne kan herefter plomberes med tråd og plombe.

7 2.2 Kort direkte følersæt Den korte direkte føler kan monteres i specielle kuglehaner eller i specielle vinkel teer, begge med rørgevind op til R1 og indbygget M10 studs til den korte direkte føler. Ved montage i bestående varmeinstallationer med standard vinkel teer, kan Kamstrup endvidere levere R½ og R¾ messingnipler, der passer til de korte direkte følere. Den korte direkte føler kan også monteres direkte i alle Kamstrups ULTRAFLOW varianter med G¾ og G1 gevind på målerhuset. Følernes messingomløbere tilspændes let (ca. 4 Nm) med en 12 mm fastnøgle, hvorefter følerne kan plomberes med tråd og plombe. 3. Informationskoder INFO MULTICAL 601 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen, vises et INFO i displayet, og en info-kode kan aflæses ved at aktivere den øverste frontknap, indtil måleenheden viser INFO i displayet. Infokoden vises kun, når fejlen er tilstede. Info-kode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspændingen har været afbrudt - 8 Temperaturføler T1 udenfor måleområde 1 10 min. 4 Temperaturføler T2 udenfor måleområde 1 10 min. 32 Temperaturføler T3 udenfor måleområde 1 10 min. 64 Lækage i koldtvandssystemet 1 døgn 256 Lækage i varmesystemet 1 døgn 512 Sprængning i varmesystemet 120 sek. ULTRAFLOW 54 info (skal være aktiveret CCC=4XX) 16 Flowmåler V1, kommunikationsfejl, Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) signal for svagt el. forkert flow-retning 1024 Flowmåler V2, kommunikationsfejl, Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) signal for svagt el. forkert flow-retning 2048 Flowmåler V1 forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 128 Flowmåler V2 forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 4096 Flowmåler V1, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 8192 Flowmåler V2, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V1 forkert flow-retning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V2 forkert flow-retning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Hvis flere infokoder optræder samtidigt, vises summen af infokoderne. Hvis f.eks. begge temperaturfølere er udenfor måleområde, vises infokode 12. 5

8 4. Montering af flowmåler Før montage af flowmåleren, bør anlægget gennemskylles og beskyttelsespropper/ plasticmembraner på flowmåleren fjernes. Korrekt flowmålerplacering (frem- eller returløb) fremgår af front etiketten på MULTICAL 601. Flowretningen er angivet med en pil på siden af flowmåleren. Pakning Pakning Tilspænding ca. 4 Nm Forskruninger og pakninger monteres som vist på ovenstående tegning. Lige indløb: ULTRAFLOW kræver hverken lige indløb eller udløb for at overholde MåleInstrument Direktivet (MID) 2004/22/EF, OIML R75:2002 og EN 1434:2007. Kun i tilfælde af kraftige flowforstyrrelser før måleren, vil en lige indløbsstrækning være nødvendig. Det anbefales at følge retningslinierne i CEN CR A Anbefalet placering af flowmåler B Anbefalet placering af flowmåler C Uacceptabel placering pga. risiko for luftansamlinger D Acceptabelt i lukkede systemer. Uacceptabel placering i åbne systemer grundet risiko for opbygning af luft i systemet E En flowmåler bør ikke placeres umiddelbart efter en ventil, bortset fra afspærringshaner (af kugleventiltypen), der skal være fuldt åbne, når de ikke anvendes til afspærring F En flowmåler må aldrig placeres på sugesiden af en pumpe G En flowmåler bør ikke placeres efter en dobbelt bøjning, i to plan. For at forebygge kavitation skal driftstrykket ved ULTRAFLOW være min. 1,5 bar ved qp og min. 2,5 bar ved qs. Dette gælder for temperaturer op til ca. 80 C. ULTRAFLOW må ikke udsættes for tryk lavere end omgivelsestrykket (vakuum). 6

9 4.1 Montage af ULTRAFLOW DN125 Elektronikken/plastkassen skal være placeret på siden (ved vandret montage) ULTRAFLOW må monteres lodret, vandret eller skrå. Max. 45 Max. 45 ULTRAFLOW må drejes op til ±45 i forhold til røraksen. 4.2 Montage af ULTRAFLOW 54 DN150 Se installationsvejledning nr Montage af ULTRAFLOW 65 DN150 ULTRAFLOW må ikke monteres med plastboksen opad eller nedad For ULTRAFLOW DN150 (150 m 3 /h) skal elektronikken vende opad (ved vandret installation). Max. 45 Max. 45 ULTRAFLOW må drejes op til 45 i forhold til røraksen. 7

10 4.4 Installationseksempler Forskruningsmåler med MULTICAL /Pulse Transmitter monteret på ULTRAFLOW. Flow fra venstre Flow fra højre Flangemåler med MULTICAL /Pulse Transmitter monteret på ULTRAFLOW. Flow fra venstre Flow fra højre MULTICAL 601 kan monteres via vinkelbeslag i 2 positioner. Vinkelbeslag type bestilles separat Fugt og kondens Ved installation i fugtige miljøer, skal ULTRAFLOW drejes 45 i forhold til røraksen, som vist i nedenstående tegning. 45 Hvis der kan forekomme kondens, f.eks. i køleanlæg, skal der anvendes en ULTRAFLOW i kondenssikret udgave. 8

11 5. Montering af regneværk MULTICAL 601 regneværket kan monteres på 3 forskellige måder: 5.1 Kompaktmontage Regneværket monteres direkte på flowdelen evt. via et vinkelbeslag Efter montagen plomberes regneværket med plombe og tråd. Ved kraftig kondensering (f.eks. køleapplikationer), anbefales vægmontage af regneværket. Se endvidere pkt. 4.1" Montage af ULTRAFLOW DN125", side Separat/vægmontage Væg beslaget giver mulighed for at montere MULTICAL 601 direkte på en plan væg. Anvend beslaget som skabelon til opmærkning og bor 2 stk. 6 mm huller i væg gen. 52 mm 5.3 Panelmontage MULTICAL 601 kan monteres direkte i paneler og styretavler, via Kamstrups panelmontagesæt, nr (192 x 144 mm). 6. Spændingsforsyning af regneværk/pulse Transmitter MULTICAL 601 kan spændingsforsynes ved hjælp af et ind byg get lithiumbatteri, et internt 24 VAC netmodul eller et internt 230 VAC netmodul. De to ledninger fra batteriet eller netmodulet monteres i regne værkets klemrække, nr. 60 og 61. Polariteten skal være korrekt: rød ledning til klemme nr. 60 (+) og sort ledning til klemme nr. 61 (-). 6.1 Batteriforsyning MULTICAL 601 tilsluttes et lithiumbatteri, D-celle. Batteriet er mærket med dets installationsår, f.eks. 2009, samt fab rika tionsdato. Optimal batterilevetid opnås ved at holde batteriets temperatur under 30 C, f.eks. ved vægmontage. Spændingen på et lithiumbatteri er næsten konstant gennem hele batteriets levetid 9

12 (ca. 3,65 V). Det er derfor ikke muligt at fastslå batteriets restkapacitet ved en spændingsmåling. Batteriet kan og må ikke oplades og må ikke kortsluttes. Brugte batterier skal indleveres til godkendt destruktion, eksempelvis hos Kamstrup A/S. 6.2 Netmoduler Modulerne har beskyttelsesklasse II og tilsluttes via et to-ledet kabel (uden jordforbindelse) gennem regneværkets kabeltylle nederst til højre i tilslutningsbunden. Anvend tilslutningskabel med en yderdiameter på 5 10 mm og vær opmærksom på korrekt afisolering samt korrekt montering af kabelaflastning. Max. tilladt sikring: 6 A Nationale regler for installation skal overholdes. For installation i Danmark: Se Installation af nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering fra Sikkerhedstyrelsen. 24 VAC Der kan f.eks. anvendes trans formator 230/24 V, type NB! MULTICAL 601 kan ikke forsynes fra 24 VDC. 230 VAC Ved direkte nettil slut ning anvendes dette modul. NB! Ekstern forsyning må kun tilsluttes forsyningsmodulet. 7. Funktionskontrol Udfør en funktionskontrol, når hele energi måleren er instal leret. Åbn termostater og taphaner, så der fore kommer en vandgennemstrømning i varmeanlægget. Påvirk den øverste trykknap på MULTICAL 601, og kon trol lér at der frem kom mer troværdige displayværdier for temperaturer og vandflow. 10

13 8. Elektrisk tilslutning for MULTICAL og ULTRAFLOW Polariteten på temperaturfølerne T1, T2 og T3 er ligegyldig. Ved flowmålerne V1 og V2, anvendes nedenstående farver ved tilslutning af ULTRAFLOW og elektroniske aftastere. Flowmålere med Reedkontaktudgang tilsluttes hhv. klemme og V1 V Blå Rød SIG Gul Klemrække nr. Standard varmeog kølemåling Varmemåling og lækovervågning Energimåling i åbne systemer T1 5 6 Føler i fremløb (rød) Føler i fremløb (rød) Føler i fremløb (rød) T2 7 8 Føler i returløb (blå) Føler i returløb (blå) Føler i returløb (blå) V Flowmåler i frem eller retur Flowmåler i fremløb Flowmåler i fremløb V Flowmåler i returløb Flowmåler i returløb T Evt. beholder/ vekslertemp. Referenceføler (grå) 8.1 Tilslutningseksempel Eksempel på tilslutning af ULTRAFLOW til MULTICAL (batteriforsynet). ø4...6 mm M16, ø4...9 mm 11

14 8.2 Regneværk med to flowmålere MULTICAL 601 kan anvendes i flere forskellige applikationer med to flowmålere, herunder f.eks. lækovervågning og åbne systemer. Når der installeres to ULTRAFLOW direkte på én MULTICAL 601, bør der som hovedregel foretages en tæt elektrisk kobling mellem de to rør. I tilfælde hvor de to rør er installeret i en varmeveksler, tæt på flowmålerne, vil varmeveksleren dog sørge for den nødvendige elektriske kobling. ULTRAFLOW 54 MULTICAL 601 Elektrisk tilslutning Frem- og returrør er elektrisk tæt koblede Der forekommer ikke svejsninger I installationer, hvor den elektriske kobling ikke kan udføres, eller hvor der kan forekomme svejsning i rørsystemet, skal kablet fra den ene ULTRAFLOW føres gennem en Pulse Transmitter, med galvanisk adskillelse, inden kablet føres ind i MULTICAL 601. ULTRAFLOW 54 MULTICAL 601 Pulse Transmitter Frem- og returrør er ikke nødvendigvis tæt koblede Elektrosvejsninger *) kan forekomme *) Elektrosvejsninger skal altid foretages med stelpol tættest på svejsestedet. Skader på målere, som følge af svejsninger, er ikke omfattet af fabriksgarantien. 12

15 9. Indstiksmoduler MULTICAL 601 kan udbygges med en lang række ekstra funktioner vha. indstiksmoduler. Nedenfor findes en kort beskrivelse af de enkelte moduler. 9.1 Data + pulsindgange, type Dataklemmerne anvendes f.eks. ved tilslutning af PC. Signalet er passivt og galvanisk adskilt vha. optokoblere. Konvertering til RS232 niveau kræver tilslutning af datakabel (D-Sub 9F) eller (USB) med følgende forbindelser: 62 Brun (DAT) 63 Hvid (REQ) 64 Grøn (GND) NB! Hvis dataaflæsningen skal være kompatibel med MULTICAL 66-CDE, skal der anvendes topmodul type i MULTICAL 601. Pulsindgangene kan anvendes ved tilslutning af el- og vandmålere. Vær opmærksom på den maksimale pulsfrekvens samt på korrekt pulskodning (l/imp. og Wh/imp.), som vælges vha. FF og GG konfigureringen Input A Input B 13

16 9.2 M-Bus, type /27/29 M-Bus kan monteres i stjerne, ring eller bus topologi. Antallet af tilsluttede målere kan være op til 250, afhængig af M-Bus Masterens spændingsforsyning og den samlede kabelmodstand. Kabelmodstand < 29 Ohm Kabelkapacitet < 180 nf M-Bus nettet tilsluttes på klemme 24 og 25. Polariteten er ligegyldig. M-Bus leveres med pulsindgange. 9.3 Radio + pulsindgange, /25/26 Radiomodulet anvendes til trådløs kommunikation via licensfri radiofrekvens og kan leveres med intern antenne eller med tilslutning til ekstern antenne. For yderligere oplysninger om radio henvises til Teknisk beskrivelse for radio ( ). Pulsindgangene i dette modul er identiske med de tidligere beskrevne. NB! Type inkluderer radio- og router funktioner. RadioRouter modulet ( ) skal anvendes med netforsyning. 14

17 9.4 Prog. datalogger + RTC ma indgange + pulsindgange ( ) Modulet leveres altid med tilslutningsmulighed for 2 tryktransmittere på terminalerne 57, 58 og 59 og kan indstilles til strømaflæsning eller trykområde på 6, 10 eller 16 bar. Modulet er forberedt for fjernaflæsning, hvor data fra måler/modul overføres til systemsoftwaren via det tilkoblede eksterne GSM/GPRS modem på terminalerne 62, 63 og 64. Desuden har modulet 2 ekstra pulsindgange, VA og VB. Modulet skal altid spændingsforsynes med 24 VAC. 9.5 Analoge udgange Type , se installations vejledning (DK-GB-DE). 9.6 Lon Works Type , se installations vejledning (DK) eller (GB). 9.7 Wireless M-Bus, type Radiomodulet er designet til at indgå i Kamstrup A/S's håndholdte Wireless M-Bus Reader systemer via licensfri radiofrekvens (868 MHz). Modulet opfylder C-mode specifikationer for pren og kan således indgå i andre systemer, der anvender trådløs M-Bus C-mode kommunikation. Modulet leveres med intern antenne og ekstern antenneforbindelse samt to pulsindgange. Disse er identiske med de tidligere beskrevne pulsindgange. 9.8 ZigBee + pulsindgange, type ZigBee modulet anvendes til trådløs kommunikation og kan indgå i et fjernaflæsningssystem, hvor flere enheder kan kommunikere med hinanden. Pulsindgangene i dette modul er identiske med de tidligere beskrevne. ZigBee modulet ( ) skal anvendes med netforsyning. 9.9 Metasys N2 + pulsindgange, type N2 modulet bruges til datakommunikation mellem måler og N2 Master i et Johnson Controls System. RS485 porten er galvanisk adskilt fra måleren. Pulsindgangene i dette modul er identisk med de tidligere beskrevne. N2 modulet ( ) skal altid anvendes med netforsyning. 15

18 9.10 Topmoduler Type 67-01: RTC (Real Time Clock) Topmodulet består af realtidsur og batteri backup. Når MULTICAL 601 regneværkstoppen placeres i tilslutningsbunden, og derved får forsyningsspænding, overføres aktuel dato og tid fra topmodulet til regneværket. Topmodulet anbefales til applikationer, hvor der lægges vægt på korrekt dato/tid i dataloggere samt i tidsstyret tarif. Realtidsur og batteri back-up er standard i alle de øvrige topmoduler. Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. Type 67-02: RTC + Energiberegning og timedatalogger Dette topmodul beregner differencen mellem fremløbsenergi og returløbsenergi, hvormed der opnås et udtryk for den aftappede energi i åbne systemer. Differensenergien de=e4-e5. Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. Type 67-03: RTC + PQ-begrænser + timedatalogger Modulet har 2 pulsudgange som anvendes til UP/ DOWN styring af en langsomtgående 3-punkt motorventil, via et eksternt solid-state relæ, type S og en 230/24V trafo, type De ønskede effekt- og flowbegrænsninger indlæses i MULTICAL 601 via PC-programmet METERTOOL. Se i øvrigt vejledning: Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. Type 67-05: RTC + dataudgang + timedatalogger Modulet har en galvanisk adskilt dataport der fungerer med KMP-protokollen. Dataudgangen kan anvendes ved f.eks. tilslutning af eksterne kommunikationsenheder eller anden fastfortrådet datakommunikation som ikke er hensigtsmæssig at udføre via optisk kommunikation på målerens front. 62: DATA (Brun) 63:REQ (Hvid) 64: GND (Grøn). Anvend datakabel type med 9-polet D-sub eller type med USB stik. Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. Der kan kun aflæses aktuelle og akkumulerede data. Dataloggere for time/dage/måneder/år kan ikke dataaflæses gennem dataport på topmodulet. 16

19 Type 67-06: RTC + 66-C kompatibilitet + pulsudgange Topmodulet gør MULTICAL 601 datakompatibel med MULTICAL 66-C, sådan at en række af de tidligere bundmoduler til MULTICAL 66-C også kan anvendes i MULTICAL 601. Topmodulet har desuden 2 pulsudgange for henholdsvis energi (CE) og volumen (CV). Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. CCC=119 (qp 1,5): 1 puls/kwh og 1 puls/0,01m 3. Pulsbredden er 32 msek. Pulsudgangene er optoisolerede og tåler 30 VDC og 10 ma. Type 67-07: RTC + M-Bus M-Bus kan tilsluttes i stjerne, ring og bus topologi. Afhængigt af M-Bus Master og kabellængde/ tværsnit, kan der tilsluttes op til 250 målere med primæradressering og endnu flere, hvis der anvendes sekundæraddressering. Kabelmodstand i netværk: < 29 Ohm Kabelkapacitet i netværk: < 180 nf Tilslutningspolariteten på klemme er ligegyldig. Primæradressen er normal de sidste cifre af kundenummer ( ), men kan ændres via PC-programmet METERTOOL. Type 67-08: RTC + timedatalogger + pulsudgange Dette topmodul har 2 konfigurérbare pulsudgange, som er velegnet til volumen- og energipulser for varmemålere, kølemålere og kombinerede varme/ køle-målere. Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCCkoden). F.eks. CCC=119 (qp 1,5): 1 puls/kwh og 1 puls/0,01m 3. Pulsudgangene er optoisolerede og tåler 30 VDC og 10 ma. Typisk tilsluttes energi (CE) på og volumen (CV) på 18-19, men andre kombinationer kan vælges via PC-programmet METERTOOL som også anvendes til at vælge 32 eller 100 msek. i pulsbredde. Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. 17

20 Type 67-09: RTC + Volumenberegning og timedatalogger Dette topmodul beregner differencen mellem fremløbsvolumen og returløbsvolumen, hvormed der opnås et udtryk for den aftappede energi i åbne systemer. Differensvolumen dv=v1-v2. Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. Type 67-0A: RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + timedatalogger + scheduler Topmodulet har samme funktioner som topmodul Derudover kan modulet simulere en koldtvandstemperatur i overensstemmelse med en programmeret scheduler, hvor T2, T3 eller T4 kan programmeres med op til 12 individuelle datoer/ temperaturer pr. år. Denne funktion er tilgængelig for T3 og T4 i alle MC601 modeller, medens scheduler-funktionen i T2 er begrænset til type 67-E. Type 67-0B: RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + prog. datalogger RTC- og Pulsudgangsfunktionerne på dette topmodul er identiske med funktionerne tidligere beskrevet for topmodul Topmodulet er forberedt for at kunne indgå i et Kamstrup radionetværk sammen med et RadioRouter bundmodul xx, hvor de aflæste data overføres til systemsoftwaren via netværksenheden, RF Concentrator. 18

21 10. Elektrisk tilslutning for MULTICAL, ULTRAFLOW og Pulse Transmitter Tilslutning MULTICAL og ULTRAFLOW ULTRAFLOW MULTICAL Blå (GND)/11A 11 Rød (forsyning)/9a 9 Gul (signal)/10a 10 ULTRAFLOW Pulse Transmitter Ind Ud MULTICAL Blå (GND)/11A 11 11A 11 Rød (forsyning)/9a 9 9A 9 Gul (signal)/10a 10 10A 10 Tilslutning via Pulse Transmitter 3,65 VDC forsyning 1) Pulse Transmitter Rød (+) 60 Sort (-) 61 1) Fra batteri eller forsyningsmodul. Ved anvendelse af lange signalkabler skal der udvises omtanke ved installationen. Signalkabler skal installeres med mindst 25 cm respektafstand til andre kabler af hensyn til EMC. 19

22 Elektrisk tilslutning Tilslutning til Pulse Transmitter Blokdiagram Pulse Transmitter udgang 11A 9A 10A I max Stel Fors. (3 10 VDC) Signal 0,2 ma Hvis ULTRAFLOW 54 anvendes som pulsgiver til andet udstyr, skal tilslutningen foregå gennem en Pulse Transmitter _J2_DDD212-13_DK.indd_ _C2_DDD215_DK_

23 Forbrugt energi i kwh, MWh eller GJ Forbrugt fjernvarmevand Akkumuleret produkt af grader i fremløb og volumen i kubikmeter. (E8 anvendes som baggrund for beregning af gennemsnitstemperatur) Antal driftstimer Aktuel fremløbstemperatur Aktuel returløbstemperatur Seneste skæringsdato Energitællestand på seneste skæringsdato, efterfulgt af energitællestand på forrige års skæringsdato. Seneste skæringsdato Volumentællerstand ved sidste års skæringsdato, efterfulgt af volumentællerstand på forrige års skæringsdato. Akkumuleret produkt af grader i returløb og volumen i kubikmeter. (E9 anvendes som baggrund for beregning af gennemsnitstemperatur). Gennemsnitlig fremløbstemperatur for året. Gennemsnitlig fremløbstemperatur for måneden. OBS! Månedens gennemsnits-temperatur nulstilles på skæringsdato hver måned. Gennemsnitlig returløbstemperatur for året. Gennemsnitlig returløbstemperatur for måneden. OBS! Månedens gennemsnits-temperatur nulstilles på skæringsdato hver måned. Aktuelt vandflow for flowmåler tilsluttet V1 Aktuel varmeeffekt Aktuel informationskode (Kontakt forsyningsselskabet, hvis værdien ikke er 0 ) Dato hvor der har været det højeste registrerede flow for flowmåler tilsluttet V1 i indeværende år. Det højeste registrerede flow for flowmåler tilsluttet V1 i indeværende år. Efterfulgt af årlige og månedlige max. og min. tællestande. Dato hvor der har været det højeste registrerede effektforbrug i indeværende år. Det højste registrerede effektforbrug i indeværende år. Efterfulgt af årlige og månedlige max. og min. tællestande. Visning af antal INFO-kode hændelser Data logger viser datoen og dernæst INFO-koden for de sidste 36 hændelser

24 MULTICAL 601 Energimåling MULTICAL 601 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m3 (kubikmeter) fjernvarme-vand, der cirkulerer gennem varmeanlægget. Temperaturfølerne, anbragt i frem- og returløb, registrerer afkølingen,dvs. forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen. MULTICAL 601 beregner den forbrugte energi ud fra mængden af fjernvarmevand og afkøling. Visninger i displayet Når den øverste frontknap aktiveres, skiftes der til ny visning. Den nederste frontknap anvendes til at fremkalde historiske visninger og gennemsnitsværdier. 4 min. efter sidste aktivering af frontknappen skiftes automatisk til visning af forbrugt energi. B E T J E N I N G De 8 mindst betydende cifre af kundenummeret. I dette eksempel er kundenummmeret Aktuel dato Aktuelt klokkeslæt Skæringsdatoen vises som måned og dag. I dette eksempel 1. juni Regneværkets serienummer Regneværkets programnummer. I dette eksempel: Flowmåler i returløb, MWh og 100 imp/l. Konfigurationskode del 1 Efterfulgt af konfigurationskode del 2 Softwareudgave Efterfulgt af software check-sum De 8 mest betydende cifre af kundenummeret Displaytest Efterfulgt af top- og bundmodul type _C2_DDD215_DK_ DDD = 215/415 Se i øvrigt interaktive betjeningsvejledninger på

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit Ultralydsflowmåler Høj målenøjagtighed Ingen slitage og lang levetid Komplet udvalg af kommunikationsmoduler Op til 13 års batterilevetid MID-2004/22/EF M12 0200 Anvendelse MULTICAL 62 er en ultralydsflowmåler,

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Datablad MULTICAL 603 Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Fuld programmerbar datalogger med minutloggere 2 sekunders integrationsinterval 16 års batterilevetid ved aflæsninginterval

Læs mere

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Datablad MULTICAL 602 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt MID

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 5512-XXX DK/09.2002/Rev. A1-00 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1 2

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Hydrus - ultralydsvandmåler

Hydrus - ultralydsvandmåler Hydrus - ultralydsvandmåler Userguide montering og betjening DK-QB 101514 / 13.10.2014 Brunata er en 100 % danskejet virksomhed, som i snart 100 år har målt og afregnet forbrug af varme, vand og el i danske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse MULTICAL type 66-CDE Teknisk beskrivelse Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: 89931000 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 6. Udskrift

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning Side 1 Indhold 1. Generelt... 2 1.1 Godkendte driftsforhold / måleområder... 2 1.1.1 Klimatiske forhold... 2 2. Transport og lagering... 3 2.1 Udpakning... 3 2.2 Transport... 3 2.3 Opbevaring... 3 3. Montering/Installation...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brunata Optuna H. varmeenergimåler. Type 775. Installationsvejledning. Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011

Brunata Optuna H. varmeenergimåler. Type 775. Installationsvejledning. Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011 Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, som fx Windigipet, skal der installeres et eller andet tilbagemeldingssystem, således

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 930_K1_DK_11.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 6 2 Tekniske data... 7 2.1 Godkendte målerdata... 7 2.2 Elektriske

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-04-30 (Date of issue): Gyldig til: 2017-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel solar Spændingsforsyning N 122 640 ma, med drossel Producerer og overvåger den systemspænding som er nødvendig for. N 122 er konstrueret med integreret drossel. Ved at betjene den indbyggede resetafbryder,

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: 2 (Revision no.) Udstedelsesdato: 2017-04-27 (Date of issue): Gyldig til: 2025-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til 5 og 6 i BEK nr. 1178

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere